InterCity-junan vikaantumista selvitetään Lahdessa

Kuva: VR GROUP

Helsingistä Ouluun matkanneen InterCity-junavaunun vikaantumista selvitetään paikan päällä VR:n ja viranomaisten toimesta.

InterCity65-junan vaunu vikaantui sunnuntaina 20.1. iltapäivällä vielä tuntemattomasta syystä oikoradalla, ja juna jäi Lahden asemalle.

Klo 11.19 Helsingistä lähtenyt juna oli matkalla Helsingistä Kouvolan ja Kuopion kautta Ouluun.

Tämänhetkisen tiedon mukaan yhdessä vaunussa oli kuulunut kova ääni, ja tömähdys oli tuntunut matkustajille asti ja vaikuttanut ko. vaunun sisäisiin rakenteisiin.

Matkustajat pääsivät jatkamaan matkaansa korvaavalla junarungolla noin puolitoista tuntia myöhässä.

Tapahtuman syytä selvitetään paikan päällä VR:n ja Otkesin voimin. Sekä kalusto että rata tarkastetaan. Aiheuttajasta ei vielä ole varmuutta.

VR Track on nyt NRC Group Finland – Yhtiö aloittaa Suomessa mittavat rekrytoinnit heti vuoden alussa

VR Group ja NRC Group vahvistivat lokakuussa ilmoitetun VR Trackiä koskevan yrityskaupan maanantaina 7.1.2019. NRC Group ja VR Track muodostavat yhdessä pohjoismaiden suurimman raideinfraan keskittyvän toimijan. 

Kaupan myötä VR Track Oy:n virallinen nimi muuttuu NRC Group Finland Oy:ksi. NRC Group on kaupan jälkeen Pohjoismaiden ainoa toimija, jonka palvelut kattavat koko arvoketjun – suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon, ympäristöosaamisen sekä kone- ja materiaalipalvelut.

”Tämä on kahden tasavertaisen toimijan yhdistyminen, ”match made in heaven”, kuten totesimme jo kaupasta kertoessamme. Yhdistämme NRC Groupin yrittäjähengen VR Trackin pitkään ja vaikuttavaan historiaan, mikä tekee meistä ketterän markkinajohtajan, joka keskittyy pohjoismaiden parhaan raideinfran toteuttamiseen”, kertoo NRC Groupin toimitusjohtaja Øivind Horpestad.

NRC Group Finlandin liiketoiminta jatkuu Suomessa yrityskaupan jälkeen normaalisti. Yritys hakee kymmeniä uusia työntekijöitä riveihinsä heti vuoden alussa.

”Yrityksinä voimme oppia toisiltamme paljon ja samalla tarjota alamme huippuosaajille uudenlaisia mahdollisuuksia työskennellä pohjoismaiden kiinnostavimpien raideinfraprojektien parissa. Meillä on heti vuoden alussa avoinna yli 70 työtehtävää. Isona pohjoismaisena toimijana tarjoamme huippuosaajille kiinnostavimmat projektit ja parhaat mahdollisuudet kehittyä”, NRC Group Finlandin toimitusjohtaja Harri Lukkarinen toteaa.

Yhtiö on suotuisassa asemassa hyödyntämään alan positiivisia markkinakehityksiä.

”Liikenneinfrastruktuuri, mukaan lukien raideinfra, on ratkaisevan tärkeää nyky-yhteiskuntien menestymiselle. Suomi, Ruotsi ja Norja panostavat voimakkaasti uusiin rautatie-, metro- ja raitiovaunuyhteyksiin, rakentaakseen ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä liikennejärjestelmiä. Tässä kehityksessä meillä on erinomaiset valmiudet menestyä”, Øivind Horpestad sanoo.

NRC Groupissa työskentelee yli 2500 työntekijää, joista noin 1400 Suomessa, ja sen vuosittainen liikevaihto on yli 600 miljoonaa euroa. NRC Groupin pääkonttori sijaitsee Oslossa ja se on listattu Oslon pörssissä. VR-Yhtymä Oy on NRC Groupin suurin osakkeenomistaja omistaen 18,3 prosenttia yhtiön osakkeista ja VR-Yhtymän toimitusjohtaja Rolf Jansson toimii NRC Groupin hallituksessa.

NRC Group Finland Oy on Suomen monipuolisin infrahankkeiden suunnittelutoimisto, rakennusliike ja kunnossapitäjä mukaan lukien kalustopalvelut ja ratamateriaalien toimitukset. Olemme mukana useassa infra-alan allianssissa tekemässä Suomen kiinnostavinta ja ympäristöystävällisintä infraa, kuten Tampereen Ratikka ja Raide-Jokeri. Yli 150 vuoden kokemus rautatiejärjestelmistä luo vahvan perustan infran kokonaisosaamiseen ja suurten urakoiden projektinhallintaan.

NRC Finland on osa norjalaista NRC Groupia, joka on pohjoismaiden johtava infra-alan toimija Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tuottaa infra-alan elinkaaren kaikki palvelut raideinfrasta siltasuunnitteluun, ratarakentamisesta kunnossapitoon, maanrakennuksesta sähköön ja ympäristöön. NRC Groupin pääkonttori sijaitsee Lysakerissa, Oslossa ja yhtiöllä on yhteensä yli 20 toimipistettä Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 600 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee yhteensä yli 2500 infrahankkeiden ammattilaista, joista runsaat 1400 Suomessa. Yhtiön osake noteerataan Oslon pörssissä.

Sr3-sähköveturit ovat tavaraliikenteessä 100% käytössä

Kuva: VR-Group

Sr3-sähkövetureita (Vectron) on ollut kaupallisessa liikenteessä Suomen rautateillä kesästä 2017 asti. VR hankki veturit yleisvetureiksi tavara- ja matkustajaliikenteen käyttöön. Toistaiseksi niillä on ajettu vain tavarajunia. Tähän mennessä toimitetut 18 Sr3-veturia ovat täydessä käytössä tavaraliikenteessä ja niillä on ajettu yhteensä jo noin 2 miljoonaa kilometriä. Vetureita toimitetaan kaikkiaan 80 vuoteen 2026 mennessä.

Sr3-veturi on sopimuksen ja lainsäädännön mukaisesti varustettu eurooppalaisella kulunvalvontajärjestelmällä (ETCS). Suomen rataverkolla ja muussa rautatiekalustossa on käytössä kansallinen kulunvalvontajärjestelmä (JKV). Näiden kahden kulunvalvontajärjestelmän yhteensovittamiseen on Liikenneviraston toimesta teetetty erillinen järjestelmä ohjelmistoineen (STM). Järjestelmien yhteensopivuushaasteiden takia Sr3-veturien on todettu tekevän ylimääräisiä hätäjarrutuksia. 

VR:n liikennejohtaja Petri Auno kommentoi: 

“Sr3-veturissa käytössä oleva ETCS-kulunvalvontajärjestelmä reagoi aiempaa herkemmin erilaisiin signaaleihin ja mahdollisiin virhesanomiin ja sen vuoksi veturi tekee ylimääräisiä jarrutuksia muuta kalustoamme enemmän. Tästä syystä vetureita ei ole vielä otettu käyttöön matkustajaliikenteessä. Sr3-veturisarja on koko ajan täydessä käytössä tavaraliikenteessä. Vetureiden lisäominaisuudet kuten radio-ohjaus sekä dieselkäyttö myös tukevat niiden tehokasta käyttöä tavaraliikenteessä. Meille on tullut nyt 18 veturia 80 tilatusta. Veturisarjan käyttöönotto on kokonaisuutena ottaen vielä alkutaipaleella ja teknologisesti haastava hanke työllistää meitä normaalia enemmän, mutta suhtaudumme luottavaisesti järjestelmän toimintavarmuuden paranemiseen nopeassa aikataulussa.” 

Kulunvalvontajärjestelmän toiminnallisuuksien kehitystyö jatkuu. Siemens on sitoutunut ongelman ratkaisemiseen yhteistyössä eri osapuolten kanssa. 

“VR:n ja Siemensin yhteinen tavoite on, että Sr3-veturi voidaan ottaa matkustajaliikenteen käyttöön asteittain mahdollisimman pian. Käyttöönottoon tarvitaan myös Traficomin hyväksyntä”, Auno jatkaa. 

Onnettomuustutkinta Mäntyharjun 7.4.2018 säiliövaunuonnettomuudesta valmis – tutkinta poiki useita turvallisuussuosituksia

Kuva: OTKES

Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi tutkintansa Mäntyharjun Kinnin liikennepaikan 7.4.2018 säiliövaunuonnettomuudesta turvallisuussuosituksineen. Onnettomuudessa 50 säiliövaunua lähti itsekseen liikkeelle, rullasi 145 metrin matkan ja törmäsi raidepuskimeen. Kaksi ensimmäistä vaunua suistui kiskoilta. Ensimmäisen vaunun säiliöön tuli reikä, josta vuosi ympäristöön 35 000 kg bensiinin lisäaineena käytettävää metyyli-tert-butyylieetteriä (MTBE). Kemikaali aiheutti vakavaa vahinkoa ja haittaa alueen ympäristölle, asukkaille ja yrityksille.

Onnettomuustutkintakeskus antaa kuusi uutta ja toistaa yhden aikaisemman turvallisuussuosituksen vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) raidekapasiteetin hallinnan, säiliövaunujen tilapäisen säilyttämisen ja kuljettamisen turvallisuuden parantamiseksi, pelastustoimien kehittämiseksi, vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vahinkojen torjumiseksi.

Onnettomuustutkintakeskus korostaa, että onnettomuustutkintaa ei tehdä (525/2011) turvallisuustutkintalain 1 §:n nojalla

oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että rautatieliikenteen harjoittajat, Väylävirasto ja toimivaltaiset viranomaiset kehittävät keinoja estää Venäjältä saapuvien vaarallisten aineiden kuljetusten ruuhkautuminen Suomessa. Ennakoivaa tiedon hankintaa ja sen käyttöä on kehitettävä. Tietoa maahan tulevien kuljetusten määrästä ei käytetty hyväksi rataverkon kapasiteetin hallinnassa ja Venäjältä tulevan VAK-liikenteen rajoittamiseksi. Liikennevirastolla ja VR:llä ei ollut oman tulkintansa mukaan keinoja rajoittaa liikennettä. Liikenteen turvallisuusvirastolla ja liikenne- ja viestintäministeriöllä taas puolestaan ei ollut tietoa ruuhkautumisen aiheuttamasta turvallisuusriskistä.

Toiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että rautatieliikenteen harjoittajat ja rataverkon haltijat tekevät riskiarvion VAK-vaunujen tilapäisestä säilytyksestä muualla kuin nimetyillä VAK-ratapihoilla ja varmistavat, että lain edellyttämät huolellisuutta ja varovaisuutta koskevat velvoitteet toteutuvat.

Vaarallisia aineita sisältävien säiliövaunujen turvallisuustaso romahtaa, kun niitä säilytetään VAK-ratapihojen ulkopuolella. Tilapäisen säilyttämisen riskejä VAK-ratapihojen ulkopuolella ei ole selvästikään tunnistettu. Rautatieliikenteen riskien tunnistamista ja hallintaa tulee petrata merkittävästi kaikkien toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmissä sekä jalkauttaa riskienhallinta toiminnan arkeen, painottaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi.

Kolmanneksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että rautatieliikenteen harjoittajat ja Väylävirasto kehitettävät normaaliin rautatieliikenteeseen liittyvien riskien tunnistamista ja hallintaa turvallisuusjohtamisjärjestelmissään. Tutkinnassa on todettu, että Liikenneviraston rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmä painottuu radanpidon ja rakennushankkeiden riskien hallintaan. VR:n turvallisuusjohtamisjärjestelmässä painottuu muutoksiin liittyvien riskien arviointi, mutta päivittäiseen liikenteeseen liittyvät riskit jäävät vähemmälle huomiolle.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa myös, että Väylävirasto laatii ohjeistuksen vaunujen paikallaan pysymisen varmistamisesta valtion rataverkolla. Niin sanotuille pysäytyskengille tehdyt testit osoittivat oikeaksi Onnettomuustutkintakeskuksen laskelmat pysäytyskenkien riittämättömästä pitokyvystä.

Rautatieliikenteen harjoittajan ohjeistus pysäytyskenkien määrästä ei huomioinut vaunujen painoa eikä radan pituuskaltevuutta. Ohjeistuksessa pysäytyskenkien pitokyky oli oletettu liian suureksi. Vaunut lähtivät liikkeelle liikkeellelähtövastuksen vähentyessä sään lämmettyä ja kiskojen kosteuden pienennettyä pysäytyskenkien pitokykyä. Ohjeistuksen tulisi olla rataverkon haltijan laatima sen yhtenäisyyden varmistamiseksi monitoimijaympäristössä. Pysäytyskenkien määrässä tulee ottaa huomioon radan pituuskaltevuus, vaunuston paino ja pysäytyskenkien todellinen pitokyky, toteaa tutkinnanjohtaja Esko Värttiö.

Onnettomuustutkintakeskus myös suosittaa, että Väylävirasto tiedottaa roolistaan ja vastuualueestaan kaikille sidosryhmilleen. Rautatiealan toimijoiden muuttuneet roolit ja vastuut eivät ole kaikkien sidosryhmien tiedossa. Rautatieonnettomuuksien ympäristövahinkojen vastuutahoja ja käytännön toimintamalleja ei ole määritelty riittävän selkeästi. Ohjeistus pelastusviranomaiselle ilmoittamisesta vaunujen tilapäissäilytyksestä oli epäselvä. Ratapelastusjoukkueen roolia tulisi myös selventää.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Liikenne- ja viestintävirasto varmistaa, että edellä mainitut viisi turvallisuussuositusta toteutuvat.

Pelastustoiminnan yhteistyötä, turvallisuutta ja johtamista kehitettävä

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että sisäministeriö varmistaa, että pelastustoimi määrittelee periaatteet etäjohtamiselle ja onnettomuuspaikan tilannekuvan välittämiselle sekä laatii etäjohtamista koskevan ohjeistuksen. Etäjohtamistilanteissa todenmukaisen tilannekuvan välittymisellä on suuri merkitys. Onnettomuudesta välitettävän tilannekuvan sisällölle ja kehittymiselle ei ole määritelty laadullisia vaatimuksia. Tärkeää on myös tunnistaa tilanteet, joihin etäjohtaminen ei sovellu.

Mäntyharjun säiliövaunuonnettomuudessa pelastustoimintaa johdettiin etänä. Pelastustoiminnan yhteistoimintaelimen, Itä-Suomen tilannekeskuksen tarjoamia tukitoimintoja ei hyödynnetty. Tulkinta tilanteesta ei vastannut todellista tilannetta onnettomuuspaikalla, eikä tilannekuva kehittynyt riittävästi. Ensihoito liittyi tehtävälle vasta onnettomuuden jälkeisenä päivänä. Onnettomuuspaikalla olleita riskejä ei järjestelmällisesti arvioitu eikä työturvallisuutta ja lisäonnettomuuksien vaaraa huomioitu riittävästi.

Onnettomuustutkintakeskus toistaa myös Raaseporin neljän hengen kuolemaan 26.10.2017 Skogbyn tasoristeyksessä johtaneen tasoristeysonnettomuuden turvallisuussuosituksensa, jonka mukaan sisäministeriön tulee huolehtia siitä, että toiminta-alueen viranomaisten johtopaikka (TOJE) perustetaan pitkäkestoisissa tai poikkeavissa moniviranomaistehtävissä.

Pelastustoimintaan osallistuneet viranomaiset ja muut toimijat eivät organisoituneet säiliövaunuonnettomuuden pelastustoimissa ja jälkihoidossa. Yhteistoiminta jäi puutteelliseksi, eikä tilanteeseen soveltunutta pelastuskalustoa ja resursseja hyödynnetty. Pelastustoiminnan päätyttyä jälkitorjuntavastuu jäi avoimeksi. Osin tähän vaikutti epäselvyys siitä, mitä onnettomuuspaikan siirtyminen Liikenneviraston vastuulle tarkoitti. Laajoissa, useiden toimijoiden yhteistoimintaa edellyttävissä onnettomuustilanteissa toiminta-alueen viranomaisten johtopaikka loisi edellytykset paremmalle ja tehokkaammalle yhteistyölle.

Tutkintaseloste

Tampereen raitiotien liikennöinnistä on kiinnostunut kuusi ehdokasta

Tampereen kaupunki kilpailuttaa raitiotien liikennöinnin talven 2018-19 aikana. Osallistumishakemuksen tarjouskilpailuun jätti määräaikaan 17.12.2018 klo 12 mennessä seuraavat kuusi ehdokasta:

  • Ab Stockholms Spårvägar
  • Go-Ahead Finland Oy
  • Länsilinjat Oy
  • Transtech Oy
  • VR-Yhtymä Oy
  • Väinö Paunu Oy

Ehdokkaat, joiden osallistumishakemukset täyttävät tarjouskilpailun soveltuvuusvaatimukset, valitaan mukaan tarjouskilpailuun. Tarjouskilpailu käydään neuvottelumenettelynä. Alustavan aikataulun mukaan tarjouskilpailu ratkeaa huhtikuussa 2019.

Raitiotien liikennöinti alkaa teknisellä koeliikenteellä vuonna 2020. Kaupallinen koeliikenne, jossa kuljetetaan myös matkustajia, on tarkoitus aloittaa keväällä 2021 ja varsinainen kaupallinen liikenne myöhemmin vuonna 2021.

Kilpailutettava liikennöinti perustuu palveluallianssisopimukseen. Palveluallianssissa liikennöitsijä ja tilaaja suunnittelevat ns. kehitysvaiheessa liikennöintiä yhteisellä organisaatiolla. Allianssiorganisaatio muodostetaan valitun liikennöitsijän, Tampereen kaupungin joukkoliikenteen palveluryhmän sekä Tampereen Raitiotie Oy:n henkilöistä. Raitiotiejärjestelmän palveluintegraattorina toimiva Tampereen Raitiotie Oy varmistaa erillisillä sopimuksilla, että liikennöitsijällä on käytössään raitiovaunut ja ratainfrastruktuuri. Kehitysvaihetta seuraavassa palveluvaiheessa voittanut tarjoaja toteuttaa liikennöinnin, mutta yhteinen organisaatio säilytetään liikennepalvelun kehittämis- ja valvontatehtäviin koko sopimuskauden ajan. Tampereen kaupunki liikenteen tilaajana vastaa raitiotien lippujärjestelmästä ja kerää lipputulot samoin kuin bussiliikenteessä.

Liikennöintisopimus on tarkoitus solmia kesällä 2019 ja sen voimassaolo jatkuu vuoteen 2031 asti.

Jäämeren ratalinjausta selvittänyt työryhmä julkaisee raporttinsa tammikuussa

Jäämeren ratalinjausta Kirkkoniemeen selvittäneen työryhmän toimikausi päättyy tänään 14. joulukuuta. Loppuraportti julkaistaan tammikuussa 2019.

Saamelaiskäräjät ovat pyytäneet saamalaiskäräjälain 9 pykälän mukaisia neuvotteluja selvitysluonnoksesta. Saamelaiskäräjien ja liikenne- ja viestintäministeriön väliset neuvottelut käydään 21. joulukuuta. Tästä syystä raportin julkaiseminen siirtyy tammikuulle.

Kyseessä on alustava selvitys eli päätöstä radan toteuttamisesta tai ratalinjauksen valitsemisesta ei ole Suomessa tai Norjassa tehty. Jäämeren radan etenemistä selvittänyt työryhmä kokoontui viimeisen kerran 27. marraskuuta Helsingissä.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti toukokuussa Suomen ja Norjan välisen työryhmän selvittämään Kirkkoniemen ratalinjauksen keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa saamelaisiin alkuperäiskansana, ympäristöön, lupamenettelyihin, kustannuksiin, rahoitusrakenteeseen ja rahoitusmalliin.

Jäämeren radan rautatielinjauksen selvitys valtioneuvoston Hankeikkunassa

Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä lausunnoille

Kuva: OTKES

Valtioneuvoston asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä ehdotetaan muutettavaksi.

Mäntyharjulla 7.4.2018 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen päätettiin, että velvollisuutta ilmoittaa vaarallisten aineiden tilapäisestä säilytyksestä tarkennetaan.

Ehdotuksessa esitetään, että ilmoitusvelvollisuus on kuljetuksen suorittajan vastuulla. Kuljetuksen suorittajan olisi jatkossa ilmoitettava rataverkon haltijalle sekä pelastus- ja ympäristöviranomaisille vaarallisten aineiden tilapäisestä säilyttämisestä.

Asetusluonnoksessa esitetään myös tarkennettavaksi VAK-onnettomuusraportointia ja VAK-erityiskoulutusta koskevaa sääntelyä.

Nämä muutokset kohdistuisivat rataverkon haltijoihin.

Tavoitteena on ennaltaehkäistä vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuvia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Lisäksi tavoitteena on vähentää onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen laajuutta.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä säädetään niin kutsutussa VAK-laissa (Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta, 719/1994) ja valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002). Lisäksi VAK-kuljetuksia ohjaavat Liikenteen turvallisuusviraston antamat määräykset.

Kansallinen vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä lainsäädäntö perustuu pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan unionin lainsäädäntöön.

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 7.12.2018. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lausuntopalvelu: Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun asetuksen muuttamisesta (LVM/756/03/2018)

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos rakentaa Helsingin metron tilannekuvajärjestelmän Telesten S-AWARE®-alustan avulla

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (“HKL”) on valinnut Telesten S-AWARE®-alustan kehittääkseen tilannetietoisuutta ja turvallista matkustamista Helsingin metrojärjestelmässä. Alustan käyttöönotto aloitetaan vuonna 2019 ja projekti toteutetaan useassa vaiheessa vuoden 2020 loppuun mennessä. Käyttöönoton kokonaisarvo on yli kaksi miljoonaa euroa.

Lähivuosien aikana Helsingin metrossa on toteutettu useita päivityksia ja merkittäviä laajennuksia. Metrojärjestelmä kattaa tällä hetkellä yli 20 asemaa Helsingissä ja sen naapurikaupungeissa ja sillä tehdään pääkaupunkiseudulla satoja tuhansia päivittäisiä matkoja. Tämän maailman pohjoisimman metron palvelut tavoittavat joka vuosi yli 80 miljoonaa matkustajaa.

Matkustajien ja koko metrojärjestelmän turvallisuuden takaamiseksi HKL ottaa käyttöön Telesten S-AWARE®-alustan, jonka avulla voidaan parantaa toimintavalmiutta ja varmistaa korkea palvelutaso esimerkiksi mahdollisten turvallisuusuhkien, hälytysten ja hätätilanteiden, sekä muiden vaativien ja kriittisten tilanteiden aikana.

S-AWARE®-alusta on suunniteltu turvallisuuden ja toimintatehokkuuden kehittämiseen julkisessa liikenteessä, lentokentillä, kriittisen infrastruktuurin yhteydessä sekä viranomaissektorilla. Alusta kerää reaaliaikaista tietoa erilaisista alajärjestelmistä, datalähteistä ja sensoreista ja muodostaa yhtenäisen ja ajantasaisen kuvan koko operatiivisesta infrastruktuurista. Tämä antaa mahdollisuuden ymmärtää käynnissä olevia tilanteita ja tapahtumia paremmin ja luo pohjan tehokkaalle päätöksenteolle.

Telesten HKL:lle toimittama järjestelmä sallii tehokkaan yhteistoiminnan muiden operaattoreiden kanssa, mukaan lukien poliisi-, palo- ja pelastuslaitokset, Helsingin seudun liikenne sekä Helsingin ja Espoon kaupungit. Järjestelmä välittää oikean informaation tarvittaessa oikeille ihmisille samalla, kun sen korkeatasoinen tietoturva pitää informaation suojassa luvattomalta käytöltä.

Telesten integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan ja ylläpitämään verkottuneempaa yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat televisio- ja laajakaistapalvelut kotiisi, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Olemme yhteydessä asiakkaisiimme maailmanlaajuisen toimipiste- ja kumppaniverkostomme avulla. Vuonna 2017 Telesten liikevaihto oli 235 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 1500 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Veturimiesten liitto pysäyttää tavaraliikenteen vuorokaudeksi

© VR Group

Veturimiesten liitto pysäyttää tavaraliikenteen vuorokaudeksi, mikäli Juha Sipilän hallitus ei vedä pois lakiesitystä, joka heikentää pienissä yrityksissä työskentelevien ihmisten työsuhdeturvaa.
    
Poliittinen työtaistelu toteutetaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana viikolla 45. Toimenpiteet kohdistuvat ainoastaan tavaraliikenteeseen. Henkilöliikenne on vielä tässä  vaiheessa rajattu ulkopuolelle. 

Veturimiesten liitto pahoittelee aiheutuvaa haittaa. Valitettavasti Sipilän hallitus on koko hallituskautensa ajan kuunnellut työelämän kysymyksissä pelkästään yrityksiä. Työtaistelu on työntekijöiden ainoa tapa saada äänensä kuuluviin.

KAZAKHSTANIN JA SUOMEN VÄLISEN RAIDELIIKENNEYHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN

Kouvola-Xi’an-Kouvola välistä konttijunaliikennettä ovat noin vuoden ajan yhdessä hoitaneet ja operoineet Kazakstanin rautatiet KTZ Express, Kouvola Innovation Oy sekä Unytrade Oy ja Kouvola Cargo Handling Oy.  

Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin ja toiminta on vakiintunut niin, että konttijuna kulkee kerran viikossa Kouvolasta ja Xianista molempiin suuntiin.

Raideliikenneyhteistyön tärkeyttä korostaa Kazakstanin presidentti Nursultan Nazarbajevin osallistuminen yhteistyön tiivistämistä koskevan sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen.

Helsingissä 16.10.2018 allekirjoitettavassa sopimuksessa Kazakstanin Rautatiet, KTZ Express, Kouvola Innovation Oy ja Unytrade Oy muodostavat yhteistyöryhmittymän, joka edesauttaa Kazakstanin ja Pohjoismaiden välistä rautateitse tapahtuvaa tavarakuljetusta.  

Osapuolet haluavat syventää yhteistyötään ja kehittää yhdessä rautatieliikennettä Kazakstanin ja Suomen välillä. Raideliikenneyhteistyötä tiivistetään myös muualle Pohjoismaihin, aluksi Haaparantaan ja Narvikin satamaan, jotka ovat tukemassa Kiinan ja Kazakstanin yhteyksien kehitystä. Lisäksi Kiinan ja EU:n välisten reittien jatkokehitys on yhteistyön aiheena osapuolten välillä.

Päämääränä on kasvattaa rautatiekuljetusmääriä edellä mainittujen maiden välillä. Osapuolet sitoutuvat markkinoimaan ja edesauttamaan liikenteen kehittämistä, kukin omassa maassaan ja toimimaan omassa maassa toistensa edustajina.

Ensimmäinen sahatavaratoimijoiden yhteisjuna lähtee Kouvolasta Xi’aniin 17.10.2018

Kouvolasta lähtee keskiviikkona 17.10.2018 ensimmäinen usean sahatavaratoimijan yhteisjuna Kiinan Xi’aniin. Junassa on yhteensä 41 x 40’ konttia, joissa on sahatavaraa usealta eri sahateollisuuden toimijalta. Junan pituus on n. 800 m. Sahatavaratoimijoiden yhteisjuna mahdollistaa myös pienempien sahojen, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta junakuljetuksesta, mukaantulon Kouvola-Xi’an junareitille. Osa konteista on lastattu suoraan sahoilla ja osa on kontitettu Kouvola Cargo Handlingin toimesta Kouvolassa.

Junan kuljetusaika Kouvolasta Xi’aniin on 14 päivää ja juna kulkee reittiä Kouvola (FI)-Kanisay (RU)-Dostyk (KZ)/Alashankou (CN)->Xi’an (CN). Junan määräasema Xi’an on optimaalinen usealle Kiinan sisämassa sijaitsevalle sahateollisuuden asiakkaalle. Xi’anissa on myös mahdollista varastoida sahatavaraa vapaa-alueella tullaamattomana. Nopealle konttijunalle on sahateollisuudessa kysyntää: uusia sahatavarajunia on jo sovittu lähteväksi Kouvolasta marras- ja joulukuussa.