Väylä ja VR FleetCare testaavat uutta teknologiaa liikennehäiriöiden vähentämiseksi

Raiteita ja vaihteita ratapihalla_VR Groupin arkistokuvaa

Junaliikenteen sujuvuuden kannalta vaihteet ovat keskeisessä roolissa. Vaihde on radan liityntäkohta, josta junat ohjataan raiteilta toiselle. Viime vuonna vaihteissa esiintyneet viat aiheuttivat yli 5000 häiriötä liikenteeseen. Vaihteiden kunnonvalvonnan tehostamiseksi VR FleetCare ja Väylävirasto ovat yhteistyössä aloittaneet pilottihankkeen, jossa dataa keräämällä ja analysoimalla pyritään saamaan reaaliaikaista tietoa vaihteen kunnosta.

Vaihteiden kunnonvalvonnan testivaiheessa VR FleetCare on asentanut seitsemän mittausasemaa vaihteiden asetinlaitteisiin tärkeimpiin liikennepaikkoihin eri puolella rataverkkoa. Niiden avulla mitataan noin 80 vaihteen toimintaa. Mittaamisesta saatavien tietojen avulla vaihteen alkavat vikaantumiset ovat havaittavissa kääntölaitteen toiminnan poikkeamissa, ja parhaissa tapauksissa vikaantumisesta aiheutuva liikennehäiriö voidaan ehkäistä.

Vaihteiden kunnossapito muodostaa merkittävän osan Suomen rataverkon kunnossapitokustannuksista. Vaihteissa on monimutkainen rakenne ja paljon komponentteja, jotka vaikuttavat vaihteen toimivuuteen. Mittaamisesta saatavan tiedon avulla vaihteiden huoltotoimenpiteitä voidaan ohjata kuntoon perustuen, huoltokustannukset vähenevät ja vaihteen elinkaari pitenee. Esimerkkinä vaihteiden kääntömäärissä on huomattavia eroja, mutta silti niiden huoltojärjestelmä on sama.

”Tarkemman tiedon avulla on mahdollista parantaa vaihteiden käytettävyyttä ja vähentää vaihteista johtuvia häiriöitä rataliikenteelle. Tavoitteena on saada ensimmäiset signaalit kunnossapitotarpeista ennen kuin vaihteen toiminnassa havaitaan mitään poikkeavaa”, kertoo Väylän radan kunnossapidon asiantuntija Marko Lehtosaari. “Kunnonvalvonta mahdollistaisi tältä osin junaliikenteen täsmällisyyden paranemisen.”

VR FleetCaren digitaalisissa palveluissa haetaan asiakkaiden liiketoimintaa parantavia ratkaisuja. Dataohjattu ja ennakoiva kuntoon perustuva kunnossapito ovat kehittämisen keskipisteessä. Strategiana on yhdessä valikoitujen kumppaneiden kanssa hyödyntää huipputeknologiaa raideliikenteen kehittämiseksi. Tässä projektissa laitteiston on valmistanut tekoälypohjaisia IoT-ratkaisuja toimittava Vire Labs.

”Vaihteiden kunnonvalvonta ja vikojen ennakoiminen hyödyttää niin rataverkon omistajaa, sen kunnossapitäjiä kuin rataverkolla liikennöiviä operaattoreitakin. Pilottihanke toimii hyvänä ponnahduslautana, sillä tulevaisuudessa haluamme tarjota tätä palvelua myös globaaleilla raideliikenteen markkinoilla. Uskomme meidän ratkaisun olevan paras ja kilpailukykyisin, VR FleetCaren digitaalisten palveluiden johtaja Mikko Alanko kertoo.

:TAMPEREEN KAUPUNKI: Nyssen ja VR:n lippuyhteistyö alkaa 3.2.2020

Liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämä lähijunaliikenteen pilottihanke kestää joulukuuhun 2022 asti. Pilottiin sisältyvä osto- ja velvoiteliikennesopimus LVM:n ja VR:n välillä kestää vuoden 2020 joulukuuhun, ja se sisältää option kahden vuoden jatkosta.

Pirkanmaalla pilotti painottuu Tampereen kaupunkiseudun alueelle ja erityisesti Nokian ja Tampereen välille, jossa 15.12.2019 alkaen on arkipäivisin käytettävissä 16 junavuoroa suuntaansa nykyisen 9 vuoron sijaan. Tampereen ja Lempäälän välillä junavuorot lisääntyivät nykyisestä 22 vuorosta 28 vuoroon suuntaansa. Oriveden ja Tampereen välillä vuorotarjonta on kasvanut vastaavasti 11 vuorosta 14 vuoroon.

Tampereen kaupunki (kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomainen) ja VR-Yhtymä Oy ovat tehneet pilottiin liittyen lippuyhteistyösopimuksen, jonka perusteella Nysse-kausiliput kelpaavat VR:n liikenteessä 3.2.2020 alkaen Tampereen seudulla sekä lähi- että kaukojunaliikenteessä Nyssen liikennöintialueella (Orivesi – Tampere, Nokia – Tampere, Lempäälä – Tampere). Kausiliput leimataan asemalaitureille asennettavilla kortinlukijoilla.

Kyseessä on pilottisopimus, jonka tarkoituksena on luoda valtakunnallinen toimintamalli junaliikenteen hyödyntämiseen seudullisessa liikkumisessa ja luoda siitä pysyvää toimintaa Tampereen kaupunkiseudulle.  Sopimus hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 19.12.2019.

:PIRKANMAA: Junavuorot näkyvät nyt myös reittioppaassa

Pirkanmaan uudet lähijunavuorot ovat aloittaneet liikennöintinsä eilen 15.12.2019. Junissa kelpaavat VR:n liput sekä Nyssen liikennöintialueella myös Nysse+VR -liput yhteysväleillä Tampere-Nokia, Tampere-Lempäälä ja Tampere-Orivesi.

Lempäälään, Nokialle ja Orivedelle suuntautuvat junavuorot löytyvät nyt myös reittioppaasta. Reitityksessä voi valita kulkumuodoksi junan, ja myös juna-asemat ovat näkyvissä pysäkkeinä. Junareitit näkyvät reittioppaassa kokonaisuudessaan, eli esimerkiksi Helsinkiin asti.

Helmikuussa yllä mainituilla yhteysväleillä tulee käyttöön myös Nyssen kausilippu (30 ja 360 vrk). Tiedotamme lippuyhteistyön käynnistymisestä tarkemmin lähempänä alkamisajankohtaa.

Lisätietoja Pirkanmaan junapilotista

Linkki reittioppaaseen

VR parantaa junamatkustamista joulukuussa – Tampereella jatkossa yhteensä 200 junavuoroa

Kuvaaja Soile Laaksonen

Joulukuun uudet vuorot tarjoavat tamperelaisille merkittäviä parannuksia. Suurin uutuus on Pirkanmaan oma M-lähijuna, joka liikennöi arkisin Tampereen, Nokian, Lempäälän ja Toijalan seudulla. Lisäksi Tampereelta lähtee eri puolille Suomea jatkossa 20 uutta junavuoroa. Uudet vuorot aloittavat liikennöinnin 15.12. aikataulukauden vaihtuessa. 

Joulukuun uusien aikataulujen myötä matkustaminen paranee eri puolilla Suomea. Tamperelaisille tulee joulukuusta alkaen tarjolle noin neljäkymmentä uutta lähtevää ja saapuvaa junavuoroa. Tavallisina arkipäivinä Tampereelta lähtee ja sinne saapuu jatkossa yhteensä noin 200 junavuoroa. Suomen vilkkaimmalle reitille, Tampereen ja Helsingin välille tulee joulukuussa 12 uutta junavuoroa arkipäiville. Lisäksi Tampereelta Jyväskylään, Seinäjoelle, Vaasaan ja Ouluun kulkevien vuorojen määrä kasvaa. Matka-aika Tampereen ja Oulun välillä nopeutuu keskimäärin 15 minuutilla ja nopeimmillaan matkan taittaa jatkossa noin 3,5 tunnissa.

Parannuksia kaukoliikenteen vuoroihin

Koko pääradan aikataulurakenne on suunniteltu uudelleen, jotta uudet vuorot saadaan mahtumaan niukalle ratakapasiteetille. Lisäksi kysytyimpiin vuoroihin on lisätty paikkoja.

Kuuntelimme ja huomioimme uusien vuorojen suunnittelussa asiakasmääriä ja -palautteita. Esimerkiksi nykyisin jatkuvasti loppuunmyyty aamuseitsemän Pendolino Tampereelta Helsinkiin ajetaan jatkossa suuremmalla IC-kalustolla, jotta vuoroon saadaan lisää paikkoja vastaamaan suureen kysyntään. Kalustomuutoksen myötä määrä nousee lähes 80:llä uudella asiakaspaikalla.  Vuoro on mainio yhteys työmatkustajille, jotka haluavat ehtiä Helsinkiin aamupalaveriin kello yhdeksäksi”, kuvailee VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen.

Aamun työmatkaliikenteeseen Tampereelta Helsinkiin tulee myös hieman muutoksia, jotta yhteyksiä myös väliasemilta Helsinkiin saadaan parannettua. Myös radan ruuhkaisuus ja kaluston riittävyys on huomioitava aikatauluja suunnitellessa. Jatkossa Tampereelta pääsee aikaisin aamulla pääkaupunkiseudulle sekä klo 5.45 lähtevällä, Helsinkiin klo 7.36 saapuvalla vuorolla ja klo 6.22, Helsinkiin klo 8.07 saapuvalla vuorolla. Molemmat vuorot pysähtyvät myös Hämeenlinnassa. Helsingin suunnan väliasemilta pääsee puolestaan Tampereelle jatkossa jo aamuseitsemäksi klo 05.03 Helsingistä lähtevällä vuorolla.  Uusi kaukojunavuoro täydentää aamun lähijunatarjontaa ja parantaa merkittävästi työmatkalaisten matkustusmukavuutta nopeammalla matka-ajalla, ravintolavaunun herkullisella aamiaistarjonnalla sekä wifi-yhteydellä.

Helsingistä lisätään klo 16.40 Tampereelle ja edelleen Seinäjoen kautta Ylivieskaan uusi junavuoro helpottamaan iltapäivän ruuhkaliikennettä. Uudella vuorolla pääsee Tampereelle myös Riihimäeltä ja Hämeenlinnasta. Helsingin suunnan väliasemille matkaavia työmatkustajia palvelee Tampereelta klo 16.04 lähtevä, paikkakapasiteetiltaan suurempi IC-junavuoro. Myös iltayhteydet paranevat, kun Tampereelta pääsee jatkossa lähijunilla väliasemille ja nopealla kaukojunalla Helsinkiin joka tunti klo 21 – 23.

Tampereelta voi jatkossa matkustaa myös Kuopioon vaihdotta klo 18.07 lähtevällä junalla. Myös aamun uusi junavuoro Kuopiosta klo 7.38 Tampereelle on suora yhteys ilman vaihtoja, ja sen matka-aika on vain reilu kolme tuntia. Vuoro jatkaa aina Helsinkiin asti. Lisäksi tamperelaiset pääsevät uudella, klo 7.02 lähtevällä suoralla vuorolla Vaasaan, ollen perillä jo klo 9.19. Iltaisin Vaasasta ja Seinäjoelta pääsee Tampereelle jatkossa nykyistä myöhemmin, Vaasasta klo 20.31 ja Seinäjoelta klo 21.31.

M niin kuin Manse – Tampereelle oma lähijuna

Joulukuussa myös lähijunatarjonta Pirkanmaan seudulla paranee. Osana liikenne- ja viestintäministeriön alueellisia junaliikennepilotteja Tampereen seudulla alkaa liikennöidä uusi M-lähijuna.  M-junan vuorot on suunniteltu täydentämään alueen kaukojunatarjontaa, ja aikatauluista on neuvoteltu yhdessä LVM:n ja alueen edustajien kanssa. M-juna alkaa joulukuussa liikennöidä arkisin, yhteensä 16 kertaa päivässä. Sen reitti kulkee Tampereen ja Nokian sekä Tampereen ja Toijalan välillä, pysähtyen myös Lempäälässä ja Viialassa.  Lähijunapilotin myötä matka Tampereen ja lähikuntien välillä taittuu huomattavasti nopeammin kuin bussilla matkustaessa.  M-junalla matkustaa edullisesti: aikuisen kertalippu maksaa kuljetuista vyöhykkeistä riippuen joko 2,30€ tai 4,10€.  M-junakokeilu jatkuu joulukuulle 2020 saakka, jonka jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö päättää sen jatkosta.

Myös muu junatarjonta Pirkanmaalla paranee. Vuoroja lisätään myös Tampereelta Oriveden kautta Vilppulaan ja Keuruulle, minkä myötä Tampereelta Mänttä-Vilppulan suuntaan kulkee jatkossa kaksi uutta vuoroa joka arkipäivä ja Tampere–Keuruu-välin vuorotarjonta tuplaantuu. Tampereelta Orivedelle on illalla kaksi uutta yhteyttä klo 21.07 ja 22.07, joista jälkimmäinen jatkaa Vilppulan ja Keuruun kautta Jyväskylään.

Joulukuun aikataulujen myötä myös muiden vuorojen aikatauluissa sekä lähtö- ja saapumisajoissa voi olla joitain muutoksia. Uudet 15.12. aloittavat aikataulut löytyvät matkahaustamme osoitteessa vr.fi. Liput tulivat myyntiin tiistaina 15.10. ja ovat ostettavissa 29.4.2020 asti.

Puolustusministeri Kaikkonen päätti Puolustusvoimien ja VR-Yhtymän välisestä puitesopimuksesta

Puolustusministeri Antti Kaikkonen

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on 4.12.2019 valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan puitesopimuksen VR-Yhtymä Oy:n kanssa vuosille 2020 – 2023.Puitesopimus asevelvollisten junamatkoista perustuu Hansel Oy:n ja VR-Yhtymä Oy:n väliseen yhteistyösopimukseen, jolla on sovittu valtion maksamista matkustajaliikenteen junamatkustuspalveluista.

Sopimuksen arvo on enintään 21 miljoonaa euroa.

Hankinta sisältää Puolustusvoimien asevelvollisille kustantamat matkat kotimaan kaukojunissa ja VR:n lähijunissa.

Hankinta tukee valtion matkustusstrategiaa sekä matkustukseen liittyvien kustannusten alentamista ja prosessien tehostamista. Puitesopimuksen tavoitteena on jatkaa asevelvollisten junamatkustamiseen liittyvää toiminta- ja hinnoittelumallia, joka vähentää Puolustusvoimien matkahallinnon kustannuksia ja VR-Yhtymä Oy:n prosessikustannuksia.

Ympäristövastuun kannalta keskeistä on ilmastonmuutoksen hillintä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. VR:n matkustajajunista noin 90 % kulkee uusiutuvalla sähköenergialla.

Teleste toimittaa junavaunuratkaisun Stadlerin EMU-juniin Tukholmaan

Teleste toimittaa junavaunuratkaisun Stadlerin EMU (electrical multiple units) -juniin, joiden loppuasiakas on Suur-Tukholman liikenne (Storstockholms Lokaltrafik) Ruotsissa. Toimitukset Stadlerille alkavat vuonna 2019 ja ne kattavat tässä vaiheessa 22 EMU-junaa. Sopimukseen kuuluu myös optio ratkaisun toimittamisesta 45 lisäjunaan.

Stadlerin EMU-junat tulevat liikennöimään Roslagsbanan-reitillä, joka yhdistää toisiinsa Tukholman pohjoiset ja itäiset alueet. Telesten ratkaisu edistää turvallista matkustamista ja parantaa tilannevastetta koko 65km reitillä junavaunujen videovalvontajärjestelmän ja keskusvalvontajärjestelmien saumattoman integraation avulla. Lisäksi ratkaisuun kuuluvat videokamerat ja tallentimet välittävät suoraa kuvaa jokaisesta junasta ympäri vuorokauden ja mahdollistavat kuvamateriaalin luotettavan tallennuksen.

Telesten ratkaisun avulla junavaunujärjestelmät voidaan integroida myös julkisen PubTrans-tietokantaan, jonka kautta mm. tapahtumia, aikatauluja ja reittejä koskeva ajantasainen matkustustieto on käytettävissä julkisen liikenteen sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi. Tietojen välittäminen reaaliajassa tekee julkisen liikenteen käytöstä helpompaa myös matkustajille, jotka voivat tietojen avulla suunnitella ja toteuttaa omia matkojaan mahdollisimman kätevästi ja tarkoituksenmukaisesti.

Telesten toimitukset Stadlerille pitävät sisällään myös erinomaisella luettavuudella varustettuja LED ja TFT LCD -informaationäyttöjä. Lisäksi mukaan kuuluvat kuljettajan paneeli, junan sisäiset ja ulkoiset videovalvontajärjestelmät, matkustajalaskenta-, kuulutus- ja hätäpuhelujärjestelmät ja jokaisen EMU-junan Ethernet-verkko.

Telesten integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan ja ylläpitämään verkottuneempaa yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat televisio- ja laajakaistapalvelut kotiisi, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Olemme yhteydessä asiakkaisiimme maailmanlaajuisen toimipiste- ja kumppaniverkostomme avulla. Vuonna 2018 Telesten liikevaihto oli 250 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 1400 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Pirkanmaan lähijunaliikenne kasvaa merkittävästi joulukuussa

Tampereen ja lähipaikkakuntien välillä kulkee 15. joulukuuta alkaen yhteensä 25 uutta lähi- ja kaukojunavuoroa joka arkipäivä. Vuorot on aikataulutettu helpottamaan aamu- ja iltapäiväliikennettä, jolloin työmatkustajat, opiskelijat ja muut arjen liikkujat pääsevät mutkattomasti perille välttäen maanteiden ruuhkat. Tavoitteena on monipuolistaa pysyvästi pirkanmaalaisten kestävän liikkumisen mahdollisuuksia.

Odotettuja lisävuoroja arkiliikenteeseen

Pirkanmaalla avautuu sunnuntaina 15.12.2019 yhteensä 25 uutta lähijunayhteyttä. Näistä 14 ajaa Tampereen ja Nokian välillä ja 9 Tampereen ja Toijalan välillä ja kaksi Tampereen ja Mänttä-Vilppulan välillä. Uudet vuorot ovat osa VR:n ja liikenne- ja viestintäministeriön vuodelle 2020 sopimaa ostoliikennettä.

Osana uusia vuoroja ja aikataulukauden vaihtoa Pirkanmaalla aloittaa täysin uusi lähijuna, jonka linjatunnus on M niin kuin Manse. M-lähijuna täydentää olemassa olevaa vuorotarjontaa ja liikennöi 16 vuoroa arkipäivässä Nokian ja Toijalan välillä. Vuorot painottuvat aamuun, iltapäivään ja alkuiltaan palvellen erityisesti työ- ja opiskelumatkustamista ja harrastuksiin liikkumista. Kyseessä on joulukuulle 2020 kestävä pilotti, joka on suunniteltu palvelemaan erityisesti arkiliikenteen tarpeita. Lisäksi Pirkanmaalla liikennöivien kaukojunavuorojen tarjonta paranee ja istumakapasiteetti kasvaa.

Pirkanmaan lähijunapilotti on merkittävä yhteistyöavaus, jossa mukana ovat Pirkanmaan liitto, VR, Tampereen seudun joukkoliikenne (Nysse), Tampere, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Akaa, Juupajoki, Lempäälä, Kangasala, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano ja Sastamala.

Tavoitteena on junailla vuorot vakituisiksi ja monipuolistaa pysyvästi pirkanmaalaisten liikkumisen mahdollisuuksia.

– Pirkanmaan kasvava ja kehittyvä seutu on myös meille merkittävä alue, ja haluamme olla mukana kehittämässä seudun joukkoliikennettä ja tuomassa uusia liikkumisen ratkaisuja arkeen. Olemme todella iloisia, että pääsemme tuomaan Pirkanmaalle oman M-lähijunan liikenteeseen. Junalla matka Tampereen ja lähikuntien välillä taittuu nopeasti, edullisesti ja ilmastoystävällisesti. Kehitämme entisestään yhteistyötämme Nyssen kanssa, ja ensi vuonna junissa voi matkustaa myös Nyssen kausilipuilla, kertoo VR:n lähiliikennejohtaja Teemu Sipilä.

Nysse ja VR käynnistävät lippuyhteistyön

Jotta esimerkiksi työmatkalainen valitsisi junan, on vuoroja oltava riittävästi ja lipun ostamisen oltava helppoa. Junaliikenteessä on kattava valikoima lipputuotteita satunnaisesti ja säännöllisesti matkustaville. Lähijunassa voi matkustaa esimerkiksi VR:n lähiliikenteen kausi-, kerta- ja sarjalipulla, joita voi ostaa monesta kanavasta.

Pilotin käynnistyessä lähijunaliikenteessä voi Nysse-liikenteen alueella maksaa matkansa Nysse+VR-yhdistelmälipulla, joka on henkilökohtainen 30 vuorokauden lippu. Lähijunalippujen ostaminen monipuolistuu entisestään 3. helmikuuta 2020, kun VR ja Nysse aloittavat lippuyhteistyön. Sen myötä Nyssen kausilipulla voi matkustaa kaikissa lähijunissa ja kaukojunissa reiteillä Tampere–Nokia, Tampere–Lempäälä ja Tampere–Orivesi, mikäli kausilippu on voimassa näillä vyöhykkeillä. Nysse-lipuilla matkustettaessa junasta voi vaihtaa myös Nysse-liikenteen busseihin lipun sisältävän vyöhykeoikeuden puitteissa.

– Junaliikenteen käyttömahdollisuudet paranevat kaupunkiseudulla tuntuvasti lisääntyvän tarjonnan myötä. Liityntäpysäköinnin tuntuva lisääminen esimerkiksi Nokian asemalla helpottaa junien saavutettavuutta, sanoo Tampereen seudun joukkoliikennejohtaja Mika Periviita.

Junien aikataulut tulevat näkyviin joukkoliikenteen reittioppaaseen.

Matkustamalla vaikutat lähijunailun jatkoon

Pirkanmaan liitto ja kunnat ovat maankäytön suunnitelmissaan ja hankkeissaan jo vuosia varautuneet lähijunaliikenteen käynnistämiseen.

– Esimerkiksi tuore Maakuntakaava 2040 nojaa liikennejärjestelmäratkaisussaan lähiliikenteen ja raitiotien yhdistelmään. Mikäli lähiliikenne ei olisi lähtenyt liikkeelle, olisi ollut vaarana, että osa kaavan tavoitteista ja siten myös asetetuista ilmastotavoitteista olisi jäänyt toteutumatta. Lähiliikenteen käynnistyminen on maakunnalle merkittävä asia ja sillä on myös suuri vaikutus työssäkäyntialueiden laajuuteen ja siten alueen elinvoimaisuuteen. Toivottavasti mahdollisimmat monet rakastuvat raiteisiin, sanoo Pirkanmaan liiton suunnittelujohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys.

Pirkanmaan liiton koordinoima Rakastu raiteisiin -kampanja kannustaa pirkanmaalaisia kokeilemaan M-junaa, sillä heidän valinnoillaan on nyt väliä. Vuorojen suosio ratkaisee, jatketaanko niitä vuoden 2020 jälkeen. Pirkanmaan lähijunayhteydet sujuvoittavat seudun lähiliikennettä ainakin vuoden 2020 ajan. Vastaavanlaiset alueellisen junaliikenteen kokeiluhankkeet ovat käynnissä myös Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Rakastu raiteisiin

RAUTATIEALAN UNIONI RAU LAAJENTAA POSTILAISTEN TYÖTAISTELUN TUKITOIMIA

© VR Group

Rautatiealan Unioni RAU on päättänyt uusista tukitoimista Posti Oy:n työtaisteluun liittyen.

Myötätuntotyötaistelulla tuetaan Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry:n taistelua työehtojen heikentämistä vastaan. 

VR:n ja Finrailin toimihenkilöt ovat myötätuntolakossa perjantaista 29.11. klo 06:00 lauantaihin 30.11. klo 06:00

Toimihenkilöt työskentelevät mm. henkilö- ja tavaraliikenteen asiakaspalvelussa, lipunmyynnissä, tavaraliikenteen ohjauksessa, taloushallinnossa sekä häiriötiedotuksessa ja häiriötilanteiden ratkaisemisessa. Finrailissa työnseisaus koskee lähinnä liikennesuunnittelijoita.

VR:n HSL- ja E-S -taajamaliikenne pysähtyy 2.12. vuorokaudeksi

VR:n lähiliikenneyksikön veturinkuljettajat ovat tukitoimissa maanantaista 2.12. klo 03:00 tiistaihin 3.12. klo 03:00. Työntekijät tulevat töihin tiistaina klo 03:00 jälkeen alkaviin työvuoroihin.

Tämä toimenpide pysäyttää HSL-alueen sekä Etelä-Suomen sm-kalustolla ajettavan liikenteen kokonaan.

VR:n kaukoliikenne ja tavaraliikenne pysähtyy 3.12. vuorokaudeksi

Rautateiden tavaraliikenne ja henkilökaukoliikenne pysäytetään tiistain 3.12. klo 03:00 ja keskiviikon klo 03:00 väliseksi ajaksi. Lakon ulkopuolelle rajataan kokonaan Allegro-liikenne ja muut rajaukset katsotaan yhtiön kanssa. Käytännössä junaliikenne tulee pysähtymään täysin.

Rautateiden liikenteenohjaus keskeytyy 9.12. vuorokaudeksi

Liikenteenohjaus keskeytyy maanantaina 9.12. klo 07:00 ja käynnistyy uudelleen tiistaina 10.12. klo 07:00. Lakon ulkopuolelle rajataan kokonaan Allegro-liikenne ja muut rajaukset katsotaan yhtiön kanssa.

Käytännössä junaliikenne tulee pysähtymään täysin.

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan henkeen, terveyteen, ympäristön vaarantumiseen tai yleiseen turvallisuuteen vaikuttavat tehtävät.

Rautatiealan Unioni RAU pysäyttää rautateiden tavaraliikenteen vuorokaudeksi

Kuva: JuhoKuva

Rautatiealan Unioni RAU tukee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n työtaistelua saarrolla, joka pysäyttää rautateiden tavaraliikenteen turvaamisen ja ohjauksen 19 marraskuuta ko 21:00. Saarto päättyy 20.11. klo 21:00.  Tämä jatkaa Raideammattilaiset JHL:n tavaraliikenteeseen ilmoittamia työtaistelutoimia vuorokaudella. Rautateiden henkilöliikenne liikkuu normaalisti työtaistelun aikana.

Tukitoimilla RAU haluaa vauhdittaa PAU:n ja Paltan välisiä neuvotteluita Postin työehdoista. RAU ei hyväksy Postin esittämiä kohtuuttomia heikennyksiä työehtoihin eikä keinoja, joilla Posti niitä hakee. Työehtosopimusshoppailu on vakava uhka jokaiselle palkansaajalle.

– On erittäin valitettavaa, että tällaisiin tukitoimiin jouduttiin ryhtymään mutta Postin työkiista on ollut surkuhupainen näytelmä seurattavaksi eikä se ratkea ilman vaikuttavia Postin ulkopuolisia tukitoimia, RAU:n puheenjohtaja Tero Palomäki toteaa.

– Kiistan osapuolilla on nyt muutama päivä aikaa löytää sopu. Toivottavasti aika käytetään viisaasti. Rautatiealan Unioni on valmis koventamaan toimia, mikäli työrauhan löytyminen sitä edellyttää.

Saarron aikana Finrail Oy:ssa työskentelevät RAU:n jäsenet eivät osallistu rautatieiden tavaraiikenteen turvaamiseen eikä ohjaamiseen. Saarron ulkopuolelle rajataan henkeen, terveyteen, ympäristön vaarantumiseen tai yleiseen turvallisuuteen vaikuttavat tehtävät.

JHL:n tukilakko pysäyttää junien huollon ja työt ratapihoilla marraskuussa, lakko alkaa 19.11.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL tukee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n työtaistelua lakolla, joka vaikuttaa merkittävästi rautateiden tavaraliikenteeseen. JHL:n tukilakko sulkee tavaraliikenteen ratapihat 19. marraskuuta. Junien kunnossapito on lakossa 20. marraskuuta. Lakko on valtakunnallinen.

JHL ryhtyy marraskuussa tukilakkoon, jolla halutaan vauhdittaa PAU:n ja Paltan neuvotteluita Postin työehdoista. JHL vastustaa Postin suunnittelemia heikennyksiä työehtoihin.

– Postin johto yrittää täysin härskisti ja moraalittomasti hakea kannattavuutta työehtoja polkemalla. Työntekijät halutaan Postin tuottotavoitteiden maksumiehiksi, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tylyttää.

Tukilakko alkaa tavaraliikenteen ratapihoilla 19. marraskuuta kello 6.00 ja päättyy samana päivänä kello 22.00. Lakko koskee kaikkia VR-yhtymän rautatielogistiikan toimintoja. Käytännössä lakko pysäyttää tavaraliikenteen käsittelyn Suomen ratapihoilla.

Tavaraliikenteen kaluston huolto on lakossa 20. marraskuuta kello 7.00–23.00. Lakossa ovat mukana JHL:n jäsenet, jotka ovat töissä VR Kunnossapito Oy:ssä.

Lakon aikana JHL:n jäsenet eivät osallistu rautatielogistiikan ratapihavaihtotöihin ja tukitoimintojen tehtäviin eivätkä VR Kunnossapito Oy:n kaluston kunnossapidon- ja kaluston tuotannon työtehtäviin. Lakon ulkopuolelle rajataan henkeen, terveyteen, ympäristön vaarantumiseen tai yleiseen turvallisuuteen vaikuttavat työtehtävät sekä kalustokunnossapidon tehtävistä Allegron kunnossapito ja Ilmalan ja Oulun varikoiden liikenteenhoidon tehtävät.

JHL ja Raideammattilaiset JHL ry ovat jatkossakin valmiita laajoihin järjestöllisiin toimiin työehtosopimusten heikennysten ja sopimusshoppailun pysäyttämiseksi.

Työehtojen murentaminen on kuolinisku työntekijöiden toimeentulolle, Raideammattilaiset JHL ry:n puheenjohtaja Teppo Järnstedt alleviivaa.

– Työehtosopimuksien vaihtamisilla ajetaan henkilökunta toimeentuloloukkuun ja toimeentulotuen piiriin. Käytännössä valtio maksaa osan yritysten palkoista. Samalla romutetaan luottamus työntekijöiden ja työnantajien välillä.