Tampereen raitiotien kalustotoimittajaksi Transtech Oy

500px-tampere-vaakuna-svg

Tampereen raitiotien kalustohankinnasta järjestetyn tarjouskilpailun on voittanut Transtech Oy. Asiasta päätti Tampereen kaupunginhallitus 3.10.2016 samassa yhteydessä muiden raitiotiehankkeeseen liittyvien asioiden kanssa.

Kaupungihallituksessa raitiotiehen liittyvistä päätöksistä äänestettiin, 7 jäsentä kannatti päätösesityksiä, 2 vastusti, 1 jäsen äänesti tyhjää ja 1 oli poissa.

Hankintaan sisältyy 15 – 20 raitiovaunua sekä niiden kunnossapitopalvelu 10 vuodeksi. Lisäksi on mahdollista hankkia lisävaunuja, pidentää vaunuja myöhemmin sekä jatkaa kunnossapitopalvelua enintään 40 vuodeksi.

Tampereen kaupunki sai 12.8.2016 mennessä tarjouksen raitiovaunuista ja niiden kunnossapidosta seuraavilta neljältä yritykseltä:

• Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles, S.A. (CAF)
• PESA Bydgoszcz SA
• Stadler Rail Valencia, S.A.U.
• Transtech Oy

Raitiovaunuhankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta on vertailtu raitiovaunujen laadun, kunnossapitopalvelun laadun sekä vertailuhinnan perusteella.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on Transtech Oy:n tarjous. Tarjous oli paras sekä laatu- että hintavertailussa.

Transtech Oy:n tarjouksessa 37 metriä pitkien raitiovaunujen hankintahinta on n. 3,8 – 3,2 miljoonaa euroa / kpl hankintamäärästä riippuen. Vuoden 2014 yleissuunnitelmassa 30-33 m pitkän vaunun hinnaksi arvioitiin noin 3,2 miljoonaa euroa ja 38-40 m pitkän vaunun hinnaksi noin 3,8 miljoonaa.

Jos raitiotiehankkeen osan 1, eli Hervantajärvi – Pyynikintori ja TAYS – Pyynikintori -linjojen liikennöintiin ja varavaunuiksi hankitaan 16 vaunua on niiden hankintahinta yhteensä noin 61 miljoonaa euroa. Yleissuunnitelman mukaisen liikennekokonaisuuden 26 raitiovaunua maksaisi noin 97,5 miljoonaa euroa.

Raitiovaunujen hankintapäätös sitoo kaupunkia ja hankintasopimus voidaan allekirjoittaa vasta Tampereen kaupunginvaltuuston tehtyä päätöksen raitiotiehankkeen täytäntöönpanosta.

Mikäli Tampereen kaupunginvaltuusto päättää, että raitiotie rakennetaan, työt alkavat useista kohdista ensi vuoden 2017 aikana. Raitiotieliikenteen Hervannasta Taysille arvioidaan alkavan vuonna 2021. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 24.10.2016.

Raitiotiellä tavoitellaan korkeatasoista, suurikapasiteettista ja esteetöntä joukkoliikennettä, jolla on mahdollista tukea kaupunkirakenteen tiivistämistä kestävällä tavalla. Raitiotietä suunnitellaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kuormittuneimmalle osuudelle. Joukkoliikennejärjestelmään kuuluisivat raitiotien lisäksi tehokkaat runkobussilinjat sekä monipuolinen liityntäliikenne raitiotielinjoille. Raitiotien varrelle suunnitellaan täydennysrakentamista sekä kehitetään maankäyttöä. Pysäkkiympäristöjä suunnitellaan palvelemaan monipuolisia toimintoja ja eri kulkumuotoja.

Helsingin uusien raitiovaunujen sarjatuotanto alkanut

7b1717d4-d7cb-42dd-beea-60d118700c6c-main_image

HKL:n tilaamista uusista Artic-raitiovaunuista ensimmäinen sarjatuotantovaunu on valmistunut Transtechin tehtaalla Otanmäessä. Kaksi esisarjan vaunua toimitettiin Helsinkiin koekäyttöön vuonna 2013, ja niistä matkustajaliikenteessä saadut kokemukset ovat olleen myönteisiä. Sarjatuotantovaunujen toimitukset Helsinkiin alkavat ensi vuoden alussa. Kaikkiaan vaunuja on tilattu HKL:lle 40.

Ensimmäinen sarjatuotantovaunu on samalla ensimmäinen vaunu Skodan tuotemerkin alla. Tsekkiläinen kiskokalustovalmistaja Skoda Transportation Group osti Transtechin osake-enemmistön elokuussa.

– Ensimmäisen Artic-sarjavaunun valmistuminen on meille erittäin tärkeä hetki. Yhteistyö Transtechin ja Skodan kanssa on sujunut erinomaisesti, sanoi HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski vaunun roll-out-tilaisuudessa.

– Raitioliikenne elää renessanssia Helsingissä, jossa kaikki maankäyttösuunnitelmat pohjautuvat raideliikenteen, enimmäkseen raitioliikenteen, kehittämiseen. Raitioliikenne Helsingissä kasvaa ainakin kolmanneksella, ehkä jopa sadoilla prosenteilla tulevaisuudessa. Tässä kasvussa uusilla Artic-vaunuilla on merkittävä rooli.

Kaksi ensimmäistä jo matkustajaliikenteessä ollutta vaunua varmistavat, että sarjavaunun ominaisuudet on saatu hiottua mahdollisimman hyviksi. Esisarjan vaunuista saatu matkustajapalaute on ollut pääosin positiivista, mutta muutoksiakin on tehty.

Esimerkiksi vaunun istuimia on muutettu palautteen perusteella. Lisäksi esimerkiksi vaunun paneelien kiinnitykseen on tehty muutoksia, jotta vaunun huolto olisi mahdollisimman nopeaa.

Vaunujen sarjavalmistuksessa uusia raitiovaunuja on Transtechin Otanmäen tehtaalla eri kokoonpanon vaiheissa jatkuvasti kymmenkunta kappaletta. Vaunuja toimitetaan Helsinkiin ensi vuoden alusta lähtien noin kolmen viikon välein pois lukien joulu- ja kesätauot. Koko 40 raitiovaunun sarja on toimitettu HKL:lle vuoden 2018 kesään mennessä.

TRANSTECHIN ENEMMMISTÖOMISTUS ŠKODA TRANSPORTATIONILLE

2015-08-04 14_06_12-Kiskokalustoesite_FIN_lr.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Transtech Oy:n suomalaiset omistajatahot ja Škoda Transportation Group ovat 4.8.2015 tehdyllä osakekaupalla sopineet Transtechin osake-enemmistön siirtymisestä tsekkiläisen Škodan omistukseen. Tehty kauppa mahdollistaa Transtechin kasvun edellyttämät lisäresurssit rahoitukseen, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Suomalainen Sinituote Oy on Škodan toivomuksesta jatkossakin merkittävä yhtiön vähemmistöomistaja. Omistusmuutoksessa yhtiön nimi säilyy ennallaan.

  • Škoda Transportation on ollut viime vuosina erittäin menestyvä erityisesti vientimarkkinoilla. Pitkän aikavälin pääsuunnitelmamme on vahvistaa yhtiömme asemaa erityisesti Länsi-Euroopassa. Suomalaisen Transtechin yritysosto on yksi askeleista, joilla haluamme saavuttaa päämäärämme”, sanoo Tomáš Krsek, Škoda

Transportationin hallituksen puheenjohtaja.

  • Yritysoston avulla Škoda Transportation on siirtymässä avainasemaan rautatie- ja raitiovaunujen alalla Suomen markkinoilla. Yhtä merkittävää on myös se, että tällä kaupalla Škodan asema paranee selvästi liiketoiminnassa koko Skandinaviassakin,“ täydentää Zdeněk Majer, Škoda Transportationin varatoimitusjohtaja.
  • Olemme iloisia, että Škoda Transportationista on tullut uusi enemmistöosakas Transtechissa – erityisesti sen takia, että kyseessä on omistaja, jolla on oma laaja tuotevalikoima, joka varmasti auttaa myös meitä sekä uusien tuotteiden että liiketoiminnan kehittämisessä yhtiön laajentuessa vientimarkkinoille“, lisää Leif Ekström.

Škoda Transportation on yksi johtavista yrityksistä kuljetustekniikan alalla Euroopassa. Škoda Transportation -ryhmän liikevaihto vuonna 2015 on noin €700 miljoonaa. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat ennen kaikkea matalalattiaraitiovaunut, sähköveturit, kaupunkijunat, metrojunat, johdinbussit, mutta myöskin vetomoottorit ja täydelliset asemat liikennejärjestelmiin. Škoda

Transportationilla on useita tytäryhtiöitä Tšekissä esim. yhtiöt Škoda Electric, Škoda Vagonka ja Pars nova sekä tytäryhtiöt Saksassa, Puolassa, Unkarissa ja Venäjällä. Yhtiöissään Tšekissä yhtiö työllistää noin viisi tuhatta henkilöä. Merkittävillä kehitysinvestoinneilla Škoda Transportation tuo markkinoille säännöllisesti uusia ja moderneja tuotteita, jotka ovat saaneet merkittävän aseman vientimarkkinoilla. Yhtiö on sijoittanut tutkimukseen ja kehitykseen viimeisen kolmen vuoden aikana yli €100 miljoonaa euroa. (www.skoda.cz)

TRANSTECH TOIMITTAA KAKSIKERROKSISIA MAKUU- JA OHJAUSVAUNUJA VR:LLE

Transtech Oy ja VR Group ovat 1.4.2015 allekirjoittaneet sopimuksen 10 makuuvaunun ja 17 ohjausvaunun toimittamisesta. Vaunut toimitetaan vuosina 2016 ja 2017. Vaunujen kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia ja vaunujen valmistus tapahtuu Transtechin tehtaalla Kajaanin Otanmäessä.

Transtech on tänään 2.4.2015 saanut päätökseen tammikuussa aloitetut yt-neuvottelut. Neuvottelujen tuloksena tehtävät irtisanomiset koskettavat 50 työntekijää ja toistaiseksi tehtävät lomautukset 170 työntekijää ja 10 toimihenkilöä Otanmäen tehtaalla. Tällä hetkellä on lomautettuna 102 työntekijää ja kolme toimihenkilöä mitkä määrät sisältyvät yllä oleviin lukuihin. Pääasiallisena syynä nyt tehtäviin sopeutustoimiin on viime kesänä pysäytetty venäläisen asiakkaan tavaravaunuprojekti jonka käynnistäminen lähiaikoina ei näytä todennäköiseltä Venäjän tilanteen takia.

VR tilaa lisää uusia matkustajavaunuja Transtechiltä

VR Group on päättänyt tilata uusia matkustajavaunuja kotimaiselta Transtech Oy:ltä. Hankinnan arvo on noin 90 miljoonaa euroa.

InterCity-juniin tulevalla uudella kalustolla korvataan loput 1970- ja 1980-lukujen siniset päivä- ja makuuvaunut, jotka ovat elinkaarensa päässä.

VR käynnisti matkustajavaunujen julkisen EU-kilpailutuksen viime vuoden kesäkuussa. Tavoitteena on solmia varsinainen hankintasopimus Transtechin kanssa kevään aikana.

– Haluamme tarjota matkustajillemme parempaa palvelua jatkamalla VR:n kaluston uudistamista, sanoo VR Groupin toimitusjohtaja Mikael Aro.

Nyt hankittavat vaunut mahdollistavat myös Kolarin-yöjunaliikenteen jatkumisen. Hankintaan kuuluu 27 vaunua, joista kymmenen on uusia kaksikerroksisia makuuvaunuja. Kolarin-liikenteessä on käytetty sinisiä vaunuja.

Uusi kalusto parantaa kaukoliikenteen palveluja

VR-konsernilla on käynnissä kahden miljardin euron investointiohjelma tälle ja tulevalle vuosikymmenelle. Viime vuosina on hankittu esimerkiksi uusia sähkövetureita Siemensiltä sekä ohjausvaunuja ja kaksikerroksisia ravintolavaunuja Transtechiltä.

Uudet kaksikerroksiset vaunut parantavat kaukoliikenteen matkustajien palveluja. Vaunuissa on ilmastointi, sähköpistokkeet, langaton VR:n junaverkko ja ne ovat esteettömiä. Uusissa makuuvaunuissa on lisäksi yläkerrassa wc:t ja suihkut joka hytissä.

Nyt tilattavat vaunut tulevat matkustajien käyttöön tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

TRANSTECH LOMAUTTAA HENKILÖSTÖÄ TAVARAVAUNUTUOTANNOSSA

henkilostot_tilat_materiaalit21

Transtech joutuu keskeyttämään tavaravaunutuotantonsa Venäjältä toimitettavien komponenttitoimitusten keskeydyttyä.

Tänään 18.7. päättyneiden yt-neuvottelujen tuloksena tullaan lomauttamaan enintään 120 työntekijää ja viisi toimihenkilöä Otanmäen tehtaalta riippuen yhtiön muun tilauskannan kehittymisestä.

Komponenttipula vaikuttaa vain tavaravaunutuotantoon eikä sillä ole vaikutuksia meneillään oleviin matkustajavaunu- ja raitiovaunutoimituksiin eikä yhtiön alihankintaliiketoimintaan.

Lomautusten arvioidaan alkavan elokuun aikana ja kestävän toistaiseksi.