HKL kunnostaa ja rakentaa myös uutta raitiotierataa kesällä

2017-04-19 12_19_12-9e4feeee-add9-44a9-9f54-f5faa9051bda.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

HKL kunnostaa raitiotierataa ja rakentaa myös uusia rataosuuksia tulevana kesänä ja syksynä. Uutta raitiorataa rakennetaan elokuussa uudistuvan raitiolinjaston tarpeisiin. Ratatöitä tehdään kaikkiaan noin 20 ratatyömaalla.

Raitiolinjasto on uudistumassa elokuussa 2017. Linjastouudistukseen liittyen HKL rakentaa tulevana kesänä uutta raitiorataa yhteensä noin 2800 metriä. Mittavimmat radanrakennustyöt tehdään Välimerenkadulla ja Reijolankadulla.

Välimerenkadulle rakennetaan uutta raitiorataa, sillä linjan 9 reitti kulkee jatkossa Jätkäsaaressa Tyynenmerenkadun sijasta Välimerenkatua pitkin. Reijolankadulle rakennettava uusi rataosuus palvelee raitiolinjaa 3, joka tulee liikennöimään Nordenskiöldinkadulta Reijonkadun kautta Mannerheimintielle.

Raitiolinjastoa uudistetaan, jotta se palvelisi mahdollisimman monen matkustajan liikkumistarpeita ja jotta raitiolinjat kytkeytyisivät saumattomasti muihin liikennemuotoihin. Linjastouudistuksesta tiedottaa Helsingin seudun liikenne (HSL). Lisätietoa uudistuvista reiteistä on osoitteessa www.hsl.fi/raitiolinjat2017

Valtaosa HKL:n ratatyöurakoista on peruskunnostustöitä; ratakiskojen ja vaihteiden vaihtoa. Radan kunnostustöitä tehdään kesällä muun muassa Ateneumin edustalla Kaivokadulla, Mäkelänkadulla ja Paciuksenkadulla.

Osa kesän ratatöistä vie raitiovaunuja poikkeusreiteille. Poikkeusreiteistä tiedottaa HSL.

Kiskoja uusitaan tarpeen mukaan

Ratakiskojen käyttöikä riippuu siitä, millaisella rataosuudella kiskot ovat. Suoralla radalla kiskot voivat kestää 30 vuotta, kaarteessa huomattavasti vähemmän aikaa; maksimissaan 15 vuotta.

Vaihteiden käyttöikään vaikuttaa muun muassa liikennemäärä: tiheästi liikennöidyillä rataosuuksilla vaihteet kuluvat eniten ja niitä vaihdetaan muutaman vuoden välein. Harvemmin liikennöidyillä osuuksilla vaihteet kestävät jopa 25 vuotta.

HKL suunnittelee ratatyöt siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä raitiovaunu- ja ajoneuvoliikenteelle. Ratatöitä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös öisin tietyin rajoituksin. Helsingin yleiset säädökset rajoittavat melua aiheuttavan yötyön maksimiajaksi kaksi yötä viikossa. Ratatyöhankkeet pyritään ajoittamaan niin, että ne voidaan toteuttaa samanaikaisesti muiden kuntateknisten hankkeiden kuten vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpötöiden kanssa.

Kesän ratatyömaat ja aikataulut kartalla:www.hkl.fi > Tämä on HKL > HKL rakentaa > Ratatyömaat.

HKL hankkii 20 uutta Artic-vaunua ja 29 pikaratikkaa Transtechilta

a3c5e082-8805-4daa-84e0-c626f5f1be04-main_image

Havainnekuva Raide-Jokerin pikaraitiovaunusta. Vaunun väristä ei ole vielä tehty päätöstä. Kuva: ©IDIS Design Oy.

Helsinkiin tilataan 20 uutta Artic-raitiovaunua keskustan raitiolinjoille ja 29 kahteen suuntaan liikennöivää pikaraitiovaunua Raide-Jokeri-linjan tarpeisiin. HKL ja Transtech Oy, osa Skoda Transportation Groupia, allekirjoittivat Artic-vaunuhankintaa koskevan sopimuksen ja pikaraitiovaunuja koskevan aiesopimuksen tänään. Vaunut valmistetaan Transtechin Otanmäen tehtaalla Kainuussa.

-Kokemuksemme Artic-vaunuista ovat olleet hyvin positiivisia, ja arvostamme Transtechin asiakaslähtöistä toimintaa – palautteemme ja kehitysehdotuksemme on otettu hyvin huomioon. Vaunuista on suunniteltu Helsingin haasteellisissakin olosuhteissa käytettävyydeltään hyviä ja samanaikaisesti käyttökustannuksiltaan edullisia, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Vaunuhankinnoissa hyödynnetään Transtech Oy:n kanssa vuonna 2011 solmitun hankintasopimuksen optioita. HKL:n kokemukset ja matkustajapalaute Artic-vaunuista ovat olleet myönteisiä. Vaunut soveltuvat hyvin raitiotieverkon vaatimuksiin ja pohjoisiin ilmastollisiin olosuhteisiin.

-Olemme iloisia, että HKL:llä on myönteisiä kokemuksia Artic-raitiovaunuista. Myös matkustajat pitävät vaunuista, erityisesti niiden matkustusmukavuudesta ja muotoilusta, sanoo Transtechin toimitusjohtaja Lasse Orre.

Uusien Artic-vaunujen hankinta sisältää 20 kappaletta matalalattiaisia 27,4 metriä pitkiä raitiovaunuja. Vaunujen kokonaiskustannus on enintään 57,3 miljoonaa euroa.

Artic-raitiovaunuja on tällä hetkellä liikenteessä 14 kappaletta ja niitä on nykyisen sopimuksen perusteella tulossa yhteensä 40 kappaletta. Yhteensä päästään siis lisähankinnan jälkeen 60 vaunuun. Vaunumalli on todettu teknisesti onnistuneeksi eikä sen testi- ja matkustajakäytössä ole havaittu ongelmia.

Uudet, nyt hankittavat raitiovaunut ovat samanlaisia Artic-perussarjan vaunujen kanssa, mikä tulee helpottamaan raitiovaunujen käyttöä ja kunnossapitoa.

Uusien raitiovaunujen tarve ja toimitukset ajoittuvat vuosille 2018 ja 2019.

Raide-Jokerille kaksisuuntavaunuja

Samassa yhteydessä solmittiin Transtech Oy:n kanssa aiesopimus Raide-Jokerin kaluston hankinnasta. 29 vaunun kokonaiskustannus on enintään 95,2 miljoonaa euroa.

Raide-Jokerin eli Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen yhdistävän pikaraitiolinjan rakentaminen on juuri lähdössä käyntiin. Suomen ensimmäisen pikaraitiotien tarpeisiin tilataan kahteen suuntaan ajettavia, 34 metriä pitkiä raitiovaunuja. Vaunut ovat liikennöinnin ja kunnossapidon näkökulmasta mahdollisimman hyvin yhteensopivia nykyisen raitiotieverkon ja Artic-vaunujen ensimmäisen hankintaerän kanssa.

-Raitiovaunun elinkaari on noin 40 vuotta. Seudun liikennejärjestelmä on tällä aikajänteellä kehittymässä vahvasti raidepainotteisempaan suuntaan. Nykyinen raitioverkko ja uudet pikaraitiotiet ovat tämän mukaisesti laajenemassa yhdeksi kokonaisuudeksi. On tärkeää, että hankittavat vaunut ovat hyvin soveltuvia sekä nykyisen raitioverkon haasteellisiin ominaisuuksiin että suunniteltaville uusille pikaraitioteille, kertoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Raide-Jokerin Artic-vaunu poikkeaa nykyisistä HKL:n raitiovaunuista mm. kahteen suuntaan ajettavuutensa ja pituutensa osalta. Lisäksi Raide-Jokerin prototyyppivaunussa kokeillaan keskimmäisen vaunuosan niiausjärjestelmää, joka mahdollistaisi vielä entistäkin paremman esteettömän kulun vaunuun. Saatavien kokemusten myötä päätetään niiausominaisuuden käytöstä tulevaisuudessa.

Vaunujen hankinta-aikataulu on suunniteltu niin, että HKL tilaa aluksi yhden prototyyppivaunun, jolla liikennöidään Helsingin kantakaupungin rataverkolla. Prototyyppivaunun avulla saadaan käyttökokemuksia, jotka hyödynnetään sarjatuotantovaunun ratkaisuja viimeisteltäessä. Prototyyppivaunu tulisi HKL:n käyttöön kesällä 2019.

Helsinkiin 20 uutta Artic-raitiovaunua

ee04e899-2231-40cd-8668-f55d54310243-main_image

Kuva: HKL

Helsinki tarvitsee lisää uusia matalalattiaisia raitiovaunuja tulevina vuosina. HKL:n johtokunta oikeutti HKL:n käyttämään Transtech Oy:n kanssa tehdyn hankintasopimuksen toimitusoption 20 uuden raitiovaunun hankkimiseksi torstain kokouksessaan.

Hankinta sisältää 20 kappaletta matalalattiaisia 27,4 metriä pitkiä raitiovaunuja. Vaunujen kokonaiskustannus on enintään 57,3 miljoonaa euroa.

HKL:n ja Transtechin vuonna 2011 solmiman hankintasopimuksen mukaisen perussarjan Artic-raitiovaunuja on tällä hetkellä liikenteessä 14 kappaletta ja niitä on nykyisen sopimuksen perusteella tulossa yhteensä 40 kappaletta. Vaunumalli on todettu teknisesti onnistuneeksi eikä sen testi- ja matkustajakäytössä ole havaittu ongelmia. Artic-raitiovaunu ottaa hyvin huomioon Helsingin raitiotieverkon ja Helsingin ilmastolliset olosuhteet.

HKL neuvottelee Transtechin kanssa option lunastamiseksi. Uudet, nyt hankittavat raitiovaunut ovat samanlaisia Artic-perussarjan vaunujen kanssa, mikä tulee helpottamaan raitiovaunujen käyttöä ja kunnossapitoa.

Uusien raitiovaunujen tarve ja toimitukset ajoittuvat vuosille 2018 ja 2019. Nyt tehdyllä hankepäätöksellä varaudutaan korvaamaan Variotram-vaunut.

Tampereen Raitiotie Oy:n perustaminen käynnistyi

500px-tampere-vaakuna-svg

Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Tampereen Raitiotie Oy:n perustamista. Perustettavan yhtiön osakepääomaan tehdään 2 miljoonan euron sijoitus, ja summa lisätään kaupungin kuluvan vuoden talousarvioon osakkeisiin ja osuuksiin. Yhtiö aloittaa sopimusneuvottelut sekä rahoitusjärjestelyt ja osallistuu myös allianssin toimintaan rakentamisvaiheessa.

Liiketoimintajaosto päätti osaltaan asiasta 10.11.2016 ja hyväksyi Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestyksen sekä perustamissopimuksen. Uuden yhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi vuorineuvos Kari Neilimo, toimitusjohtaja Jukka Terhonen, johtaja Pekka Pohjoismäki, toimitusjohtaja Asko Koskinen ja toimitusjohtaja Kirsi Koski. Hallitusta täydennetään vielä kahdella jäsenellä seuraavassa 2. joulukuuta pidettävässä liiketoimintajaoston kokouksessa.

Tampereen Raitiotie Oy ottaa vastuulleen investoinnin rahoituksen järjestämisen, allianssin toteuttamissuunnitelman ja option kunnossapitosopimuksesta sekä kaluston hankinta- ja kunnossapitosopimuksen. Investointivaiheen jälkeen yhtiö keskittyy järjestelmän omistamiseen ja kunnossapidon koordinointiin yhdessä kaupungin kanssa.

Raitiotieinvestointi toteutetaan merkittävältä osin pitkäaikaisella 30 vuoden mittaisella lainarahoituksella, jonka yhtiö kilpailuttaa ja jolle esitetään kaupungin takausta. Ensimmäisessä vaiheessa varaudutaan enintään 310 miljoonan euron suuruiseen lainatarpeeseen. Koko hankkeen lopullinen lainamäärä selviää toisen vaiheen suunnitelmien valmistuttua.

Tampereen raitiotien kalustotoimittajaksi Transtech Oy

500px-tampere-vaakuna-svg

Tampereen raitiotien kalustohankinnasta järjestetyn tarjouskilpailun on voittanut Transtech Oy. Asiasta päätti Tampereen kaupunginhallitus 3.10.2016 samassa yhteydessä muiden raitiotiehankkeeseen liittyvien asioiden kanssa.

Kaupungihallituksessa raitiotiehen liittyvistä päätöksistä äänestettiin, 7 jäsentä kannatti päätösesityksiä, 2 vastusti, 1 jäsen äänesti tyhjää ja 1 oli poissa.

Hankintaan sisältyy 15 – 20 raitiovaunua sekä niiden kunnossapitopalvelu 10 vuodeksi. Lisäksi on mahdollista hankkia lisävaunuja, pidentää vaunuja myöhemmin sekä jatkaa kunnossapitopalvelua enintään 40 vuodeksi.

Tampereen kaupunki sai 12.8.2016 mennessä tarjouksen raitiovaunuista ja niiden kunnossapidosta seuraavilta neljältä yritykseltä:

• Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles, S.A. (CAF)
• PESA Bydgoszcz SA
• Stadler Rail Valencia, S.A.U.
• Transtech Oy

Raitiovaunuhankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta on vertailtu raitiovaunujen laadun, kunnossapitopalvelun laadun sekä vertailuhinnan perusteella.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on Transtech Oy:n tarjous. Tarjous oli paras sekä laatu- että hintavertailussa.

Transtech Oy:n tarjouksessa 37 metriä pitkien raitiovaunujen hankintahinta on n. 3,8 – 3,2 miljoonaa euroa / kpl hankintamäärästä riippuen. Vuoden 2014 yleissuunnitelmassa 30-33 m pitkän vaunun hinnaksi arvioitiin noin 3,2 miljoonaa euroa ja 38-40 m pitkän vaunun hinnaksi noin 3,8 miljoonaa.

Jos raitiotiehankkeen osan 1, eli Hervantajärvi – Pyynikintori ja TAYS – Pyynikintori -linjojen liikennöintiin ja varavaunuiksi hankitaan 16 vaunua on niiden hankintahinta yhteensä noin 61 miljoonaa euroa. Yleissuunnitelman mukaisen liikennekokonaisuuden 26 raitiovaunua maksaisi noin 97,5 miljoonaa euroa.

Raitiovaunujen hankintapäätös sitoo kaupunkia ja hankintasopimus voidaan allekirjoittaa vasta Tampereen kaupunginvaltuuston tehtyä päätöksen raitiotiehankkeen täytäntöönpanosta.

Mikäli Tampereen kaupunginvaltuusto päättää, että raitiotie rakennetaan, työt alkavat useista kohdista ensi vuoden 2017 aikana. Raitiotieliikenteen Hervannasta Taysille arvioidaan alkavan vuonna 2021. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 24.10.2016.

Raitiotiellä tavoitellaan korkeatasoista, suurikapasiteettista ja esteetöntä joukkoliikennettä, jolla on mahdollista tukea kaupunkirakenteen tiivistämistä kestävällä tavalla. Raitiotietä suunnitellaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kuormittuneimmalle osuudelle. Joukkoliikennejärjestelmään kuuluisivat raitiotien lisäksi tehokkaat runkobussilinjat sekä monipuolinen liityntäliikenne raitiotielinjoille. Raitiotien varrelle suunnitellaan täydennysrakentamista sekä kehitetään maankäyttöä. Pysäkkiympäristöjä suunnitellaan palvelemaan monipuolisia toimintoja ja eri kulkumuotoja.

HKL valmistelee raitiovaunujen lisähankintaa

12369192_1183307538365350_8537482264658041841_n

HKL:n johtokunta käsittelee torstain kokouksessaan hankepäätöstä 20 uuden raitiovaunun hankinnasta Helsinkiin. Valmistelu liittyy HKL:n raitiovaunukaluston kokonaismäärän ja kaluston esteettömyyden säilymiseen riittävänä kaikissa tulevaisuusnäkymissä.

HKL:n nykyisestä kalustosta 1990-luvun loppupuolella hankitut, Bombardierin valmistamat Variotram-vaunut eivät tehtyjen mittausten, asiantuntijalausuntojen ja HKL:n kokemusten perusteella kestä sellaista elinkaarta kuin hankintavaiheessa on määritelty. Ongelmia on mm. korirakenteessa.

HKL solmi Bombardier Transportation Finland Oy:n kanssa vuonna 2007 huolto- ja kunnossapitosopimuksen, jossa Bombardier sitoutui huoltamaan ja kunnossapitämään vaunuja niin, että niille määritellyt päivittäiset käytettävyystavoitteet saavutetaan. Tämä huoltosopimus on loppumassa keväällä 2018. HKL ja Bombardier käyvät parhaillaan neuvotteluja sopimuksen mahdollisesta jatkosta. Neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä ja ne jatkuvat vielä syys-lokakuun ajan. Nyt valmisteltavalla vaunuhankinnalla HKL haluaa kuitenkin varautua myös siihen vaihtoehtoon, että sopimusta ei jatketa ja Variotram-vaunut poistuvat hallitusti liikenteestä.

Mikäli HKL:n johtokunta hyväksyy sille esiteltävän hankepäätöksen, jatkuu asian käsittely kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa syksyn aikana.

-Hankepäätös haluttiin saada käsittelyyn jo ennen Variotram-neuvottelujen päättymistä. Varmistaaksemme riittävän vaunumäärän liikennettä varten tulee päätöksenteon asiassa edetä ripeästi siinä tapauksessa, että neuvotteluissa Bombardierin kanssa ei päädyttäisi tyydyttävään lopputulokseen, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Mikäli vaunuhankinnan tarve tulee ja sekä HKL:n johtokunta, kaupunginhallitus että -valtuusto ovat hankepäätöksen hyväksyneet, käsittelee HKL:n johtokunta varsinaista vaunujen hankintapäätöstä loppuvuodesta. Tällä aikataululla 20 vaunun hankinta ehditään toteuttaa vuoteen 2018 mennessä.

Tampereen kaupunki sai neljä tarjousta raitiovaunuista

500px-Tampere.vaakuna.svg

Tampereen raitiotien raitiovaunujen ja niiden kunnossapidon kilpailutusprosessi lähestyy loppuaan. Määräaikaan 12.8.2016 mennessä seuraavat neljä yritystä jättivät tarjouksensa raitiovaunuista ja niiden kunnossapidosta: • Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles, S.A. (CAF) • PESA Bydgoszcz SA • Stadler Rail Valencia, S.A.U. • Transtech Oy

Seuraavaksi selvitetään, ovatko kaikki tarjoukset tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouspyynnön ehdot täyttävät tarjoukset otetaan mukaan tarjousten vertailuun. Tarjousten vertailu pyritään suorittamaan elokuun aikana ja asia tuomaan kaupunginhallituksen käsittelyyn syyskuussa. Näin kaupunginvaltuustolla on lokakuussa raitiotiehankkeesta päättäessään tiedossa raitiovaunujen ja niiden kunnossapidon hinta.

Raitiovaunuhankinnan tarjouskilpailun voittajan ratkaisee kaupunginhallitus. Sitova hankintasopimus raitiovaunuista allekirjoitetaan vain, mikäli kaupunginvaltuusto päättää koko raitiotiehankkeen toteuttamisesta.

Tampereen raitiotien vaunutoimittajaksi hakee viisi tarjoajaa

Tampereen raitiotien raitiovaunukaluston kilpailutus käynnistyi uudelleen 1.4.2016 hankintailmoituksen julkaisemisella. Tarjoajaehdokkaita pyydettiin jättämään osallistumishakemukset 18.4.2016 mennessä. Osallistumishakemuksia tuli viisi kappaletta.

Hakemuksen jättivät Skoda Transportation a.s., Stadler Rail Valencia S.A., Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.(CAF), PESA Bydgoszcz SA ja Transtech Oy. Stadler, CAF ja Transtech olivat helmikuussa keskeytetyn hankinnan viimeisessä eli 3. tarjousvaiheessa mukana olleet tarjoajat. PESA ja Skoda olivat mukana keskeytetyn hankinnan 2. tarjousvaiheessa.

Kaikki tarjoajat arvioitiin riittävän kyvykkäiksi raitiovaunukaluston ja kunnossapitopalvelun hankintaprosessiin. Tarjoajien vertailussa saamat pisteet asettuivat hyvin lähelle toisiaan eli arvioinnin perusteella tarjoajien välillä ei ole merkittävää eroa asiassa. Tämän johdosta kaupunginhallitus päätti maanantaina 2.5.2016 valita kaikki viisi tarjoajaa neuvottelumenettelyyn.

Ehdokkaiden soveltuvuusvaatimuksina olivat tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset, taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne sekä tekninen suorituskyky. Kaikki tarjoajaehdokkaat täyttivät soveltuvuusvaatimukset.

Osallistumispyynnössä ilmoitettiin, että mikäli soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin kolme, valitaan referenssien ja laatujärjestelmän perusteella 3-8 soveltuvinta ehdokasta.

Tarjoajien kanssa käydään hankintaan liittyvät neuvottelut touko-kesäkuun vaihteessa. Tavoitteena on julkaista lopullinen tarjouspyyntö juhannusviikolla ja alustava määräaika tarjousten jättämiselle on 8.8.

Hankinnassa ostetaan raitiovaunut Hervantaan, Lielahteen ja TAYS:ille ulottuvalle rataverkolle, sekä tarvittavat vaihto- ja varaosat, erikoistyökalut, koulutuspalvelut ja näiden lisäksi raitiovaunujen kunnossapito ja päivittäishuoltopalvelut. Vaunujen pituustavoite on 37 metriä ja niiden tulee olla pidennettävissä enintään 47 metrin pituuteen.

Hankinta koostuu perushankinnasta, jolla ostetaan 15–20 vaunua ensimmäisen rakennusvaiheen rataverkolle Pyynikintorille asti, sekä optioista. Lielahden rakennusvaiheen vaunut sisältyvät 5–40 vaunun hankintaoptioihin, joilla on varauduttu myös raitioliikenteen mahdolliseen kasvuun. Hankintaoptiona on myös kunnosapidon jatkaminen vaunujen koko 40 vuoden elinkaarelle.

Kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 keskeyttää tammikuussa 2015 aloitetun kalustohankinnan. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti, että uusi tarjouskilpailu raitiovaunujen ja niiden kunnossapitopalvelun hankkimiseksi on tarpeen käynnistää mahdollisimman pian, jotta koko raitiotiehankkeen suunnitellussa päätöksentekoaikataulussa voidaan pysyä.

Kaupunginvaltuusto päättää raitiotiehankkeen toteutuksesta lokakuussa 2016. Tavoitteena on, että rakentaminen voi alkaa 2017 ja ensimmäisen rakennusvaiheen liikennöinti 2021.

HKL:n raitiovaunuliikenteen ohjaus siirtyy Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskukseen 4.2.2016

ratikka-lo-2-2

HKL:n raitiovaunuliikenteen ohjaus siirtyy Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskukseen (PLH). Tähän saakka raitiovaunujen liikenteen ohjauksen yhdeksänhenkinen henkilöstö on toiminut Töölön raitiovaunuhallin tiloissa, mutta 4.2.2016 he siirtyvät PLH:n tiloihin Pasilaan. Pasilaan on siirretty tarvittavat järjestelmät ja lohkaistu PLH-keskuksesta omat tilat uutta toimintoa varten. Siirtymisen myötä viranomaiset pystyvät entistä paremmin palvelemaan asiakkaitaan.

Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksessa (PLH) eri viranomaiset toimivat yhdessä tarjotakseen asiakkailleen parempaa tilannetietoa pääkaupunkiseudun liikenteestä. Tässä maailmanlaajuisesti ainutlaatuisessa eri organisaatioiden muodostamassa liikenteenhallintakeskuksessa toimivat Liikenneviraston tieliikenteenohjauksen lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Helsingin poliisi (liikennevalo-ohjauksen osalta) sekä HSL. PLH:ssa on myös pilottikokeilun kautta mukana Ilmatieteen laitos, joka tuottaa keskuksen henkilöstölle heidän työssään tarvitsemaansa säätietoa. Torstaista lähtien PLH:n tilannekuva ja asiakaspalvelu paranee entisestään, kun mukaan saadaan myös raitiovaunuliikenteen ohjaus.

Liikenneviraston liikennekeskuspäällikkö Mika Jaatinen pitää raitiovaunuliikenteen ohjauksen siirtymistä osaksi PLH:n toimintaa hyvänä. ”Jos ratikka hyytyy esimerkiksi Mäkelänkadulle, se vaikuttaa välittömästi kaikkeen liikenteeseen. Samassa keskuksessa toimiessamme, häiriötieto tavoittaa välittömästi kaikki asianosaiset toimijat ja voimme yhdessä arvioida häiriön vaikutuksia ja vaadittavia toimia. Arvioinnin jälkeen eri toimijat alkavat hoitaa omaa tonttiaan yhteisen tavoitteen, liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.”

PLH:n kantava ajatus on ollut perustamisvuodestaan 2009 saakka se, että viranomaiset pystyvät paremmin palvelemaan asiakkaitaan, kun he toimivat yhdessä. Pääkaupunkiseudun liikenneviranomaisilla on yhteiset asiakkaat ja yhteinen liikenne ohjattavanaan, joten on kaikkien etu, että eri organisaatioiden liikennetieto saavuttaa muut organisaatiot heti. PLH:n viranomaisyhteistyö on toiminut erinomaisesti.

Ensimmäinen Artic-sarjatuotantoraitiovaunu saapui Helsinkiin

9c7af563-d3a6-46bc-bfe6-be00768ab4bc-main_image

HKL:n tilaamista uusista Artic-raitiovaunuista ensimmäinen sarjatuotantona valmistettu vaunu on saapunut Helsinkiin. Kaksi esisarjan vaunua toimitettiin Helsinkiin koekäyttöön vuonna 2013, ja niistä matkustajaliikenteessä saadut kokemukset ovat olleen erittäin myönteisiä. Artic-vaunujen suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota Helsingin raitiotieverkoston ominaisuuksiin sekä ilmasto-olosuhteisiin.

Suunnittelussa on panostettu matkustajamukavuuteen ja esteettömyyteen. Raitiovaunu on avara ja hiljainen, ja matalalattiaiseen vaunuun pääsee helposti lastenvaunujen tai pyörätuolin kanssa. Esisarjan vaunuista saatujen käyttökokemusten perusteella sarjatuotettuihin vaunuihin on tehty joitakin muutoksia, esimerkiksi istuimien pehmusteita on paksunnettu ja opastemerkintöjä muutettu.

Suunnitteluvaiheessa on kiinnitetty huomiota myös materiaalivalintoihin ja kunnossapidon sujuvuuteen, jotta elinkaarikustannukset jäävät mahdollisimman mataliksi.

– Helsingin kaupungin tulevaisuuden kasvu tukeutuu hyvin vahvasti raitioliikenteeseen. Raitioliikenteen on suunniteltu palvelevan mm. Jätkäsaaren, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Vartiosaaren, Ilmalan kuin Hernesaaren alueita. Artic-raitiovaunu helsinkiläisiin haasteellisiin olosuhteisiin suunniteltuna, energiatehokkaana ja käyttökustannuksiltaan edullisena antaa hyvät edellytykset kaupungin kehittymissuunnitelmien toteutumiselle, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Ensimmäinen Artic-sarjatuotantovaunu on ensimmäinen vaunu tšekkiläisen kiskokalustovalmistaja Škodan tuotemerkin alla. Škoda Transportation Group osti Transtechin osake-enemmistön viime vuonna. Artic-raitiovaunujen valmistus tapahtuu Transtechin Otanmäen tehtaalla Kainuussa.

– Olemme todella tyytyväisiä ja ylpeitä siitä, että projekti on saatu rakentavassa ja tiiviissä yhteistyössä HKL:n kanssa tähän vaiheeseen. Artic on tuote, joka on jo esisarjavaiheessa herättänyt mielenkiintoa myös ulkomailla ja Škodan tultua mukaan tuomaan uskottavuutta kansainvälisillä markkinoilla olemme hyvin toiveikkaita myös vientimarkkinoiden avautumisesta. Ja erityinen mielenkiintomme kohdistuu luonnollisesti kotimaisiin hankkeisiin. Tampereella tarjousprosessi on jo pitkällä, Turku toivottavasti seuraa Tampereen esimerkkiä ja uskomme, että pääkaupunkiseudulla Artic-vaunuja tarvitaan jatkossa paljon lisää sekä nykyisille että suunnitelluille uusille reiteille, toteaa Transtech Oy:n toimitusjohtaja Matti Haapakangas.

Ensimmäinen sarjatuotantona valmistettu Artic-raitiovaunu tulee olemaan ajossa helmikuussa, ja sillä tullaan ajamaan kaikilla raitiolinjoilla. Sarjatuotantovaunuja toimitetaan 23.1. lähtien Helsinkiin noin kolmen viikon välein. Koko 40 raitiovaunun sarja on toimitettu HKL:lle vuoden 2018 kesään mennessä.