Nurmisen Kiinan junayhteys keventää nopeiden kuljetusten ympäristövaikutuksia

Kuva: Nurminen Logistics

Nurminen Logisticsin säännöllinen Kiinan junayhteys on ratkaisu, joka mahdollistaa nopeat ja vähäpäästöiset kuljetuksen Pohjolan ja Itä-Aasian välillä. Tule kuulemaan lisää, kun toimitusjohtaja Ville Iho kertoo junayhteydestä ja sen mahdollisuuksista Kuljetus-Logistiikka 2019 -messuilla perjantaina 10.5. klo 10.00. Nurmisen messuosasto 3b18 on avoinna koko tapahtuman ajan eli 9.-11.5.2019.

Nurmisen messuosastolla myyntitiimi palvelee asiakkaita koko Kuljetus – Logistiikka 2019 -messujen ajan. Perjantaina 10.5. klo 10.00 messuosastollamme on mukana myös Nurminen Logistics Oyj:n toimitusjohtaja Ville Iho, joka kertoo tarkemmin säännöllisestä junayhteydestä Kiinan ja Suomen välillä.

Nurmisen juna kulkee säännöllisesti Hefein ja Helsingin välillä. Palvelumme kattaa kaikki kuljetuksen vaiheet ovelta ovelle. Tarjoamme syöttöliikenteen sekä Kiinassa että Euroopassa. Autamme sinua tarpeen mukaan myös huolinnassa, varastoinnissa ja pakkauksessa. Saat kontit helposti käyttöösi Suomessa ja Kiinassa, ja voit palauttaa ne mihin tahansa monista vastaanottopisteistä.

Tervetuloa käymään messuosastollamme 3b18 niin kerromme lisää siitä, miten autamme kuljettamaan tuotteesi Suomen ja Kiinan välillä tehokkaasti junalla. Ensi viikolla kerromme myös, mihin aikaan voit tulla kysymään työmahdollisuuksista nurmislaisena.

Nurminen Logistics aloittaa säännöllisen rautatieliikenteen Helsingin ja Hefein välillä

Nurminen Logistics avaa lokakuussa säännöllisen konttijunayhteyden Helsingin ja Kiinan Hefein välillä. Uusi liikenne tarjoaa nopeita ja tehokkaita kuljetusratkaisuja Suomen vienti- ja tuontiteollisuudelle.

Nurminen Logistics kuljettaa rahdin Suomen ja Kiinan välillä 14 päivässä. Liikenne aloitetaan 17.10.2018 Helsingistä. Syksyn 2018 aikana Helsinki – Hefei välillä lähtee 4 junaa kumpaankin suuntaan.

Hefein hyvä sijainti mahdollistaa jatkokuljetukset Kiinan rannikon keskeisiin satamakaupunkeihin 72 tunnin sisään.

Nurminen Logistics järjestää kokojunakuljetuksen Suomesta Kiinaan

a38952d0fd48bb07_800x800ar

Nurminen Logisticsin työstämä junahanke Kiinaan toteutuu ja tänään matkaan lähtee ensimmäinen yhtiön järjestämä kokojunakuljetus Suomesta Keski-Kiinaan.

Ensimmäinen konttijuna koostuu 50:stä 40 jalan kontista ja junan kokonaispituus on noin 800 metriä. Tavarat kuljetetaan Suomesta Niiralan kautta Keski-Kiinaan Venäjän ja Kazakstanin kautta vain 10-12 päivässä, yhdistettynä meri- ja maakuljetuksena sama matka taittuu yli 50 päivässä. Kuljetus toteutetaan yhdessä venäläisten, kazakstanilaisten ja kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuljetuksen aikana kontit lastataan uuteen junaan vain kerran Kiinan ja Kazakstanin rajalla, koska Suomessa, Venäjällä ja Kazakstanissa on sama raideleveys.

Nurmisen tavoitteena on järjestää säännöllinen junayhteys Kiinaan. Potentiaalia löytyy ja esimerkiksi pelkästään Suomen metsäteollisuuden viennin arvo viime vuonna oli 11,4 miljardia euroa, josta Aasian osuus oli noin 19 prosenttia ja Kiinan noin 7 prosenttia (lähde: Tulli 8.5.2017). Mahdollisuus hyödyntää nopeaa junayhteyttä kiinnostaa useita teollisuuden aloja.

Lisää tehokkuutta kuljetukseen tuo Nurmisen Niiralan terminaalin käyttäminen rahdin lastaukseen. Terminaalissa on raidekapasiteettia ja se sijaitsee Venäjän raja-aseman yhteydessä logistisesti keskeisellä paikalla Itä-Suomen teollisuudelle.

”Tämä on tärkeä avaus yhtiölle. Haluamme olla kehittämässä tehokkaita logistiikkaratkaisuja Suomen vienti- ja tuontiteollisuuden tarpeisiin. Tämä uusi rautatiekuljetuspalvelumme tarjoaa nopean ja kustannustehokkaan vaihtoehdon merikuljetuksille”, sanoo Nurminen Logisticsin toimitusjohtaja Marko Tuunainen.

Nurminen selvittää myös tuontiliikenteen mahdollisuuksia. Säännöllinen junayhteys kiinnostaa erityisesti kausituotteita Eurooppaan tuovia toimijoita, joille meriliikenne on liian hidas vaihtoehto.

”Projektin edetessä asiakkaiden mielenkiinto tätä palvelua kohtaan on tullut hyvin selväksi. Ensimmäisen junan jälkeen pyrimme säännöllisiin lähtöihin tiettyjen tuotteiden osalta ja jatkossa tavoitteenamme on laajentaa useammille tuoteryhmille”, sanoo hankkeesta vastaava johtaja Mike Karjagin.

Nurminen Logistics ja venäläinen Rustranscom perustavat yhteisyrityksen

Nurminen Logistics Oyj aloittaa strategisen yhteistyön venäläisen Rustranscomin konsernin kanssa. Perustettava yhteisyritys, NR Rail, on Nurminen Logistics -konsernin tytäryhtiö. Se tarjoaa uuden vaihtoehdon Suomen ja Venäjän välisille vienti- ja tuontivirroille. Rustranscom on ollut jo pitkään Venäjän suurimpia toimijoita esimerkiksi metsäteollisuuden ja maataloustuotteiden rautatiekuljetuksissa, ja sillä on käytössään yli 44 000 omaa vaunua.

Suomen ja Venäjän välisten rautatiekuljetusten jo allekirjoitettu yhdysliikennesopimus ratifioidaan lähiaikoina. Käytännössä valtioiden välinen veturiliikenne Suomen rautateiden osalta vapautuu. Aikaisemmin kyseessä on ollut VR:n monopoli. Muutos on merkittävä, sillä rautatielogistiikan kokonaismarkkina Suomessa on 450 miljoonaa euroa, josta yhdysliikenteen osuus on noin kolmannes.

NR Rail tulee panostamaan nykyaikaisiin vetureihin ja kustannustehokkuuden lisäämiseen. Veturi-investointien määrä ja aikataulu riippuvat asiakasvolyymien kehityksestä. Nurminen Logistics -konserni pystyy jatkossa tarjoamaan omia vetureita osana kokonaispalvelua, johon kuuluvat vaunut, terminaalit, ratapihat ja huolintapalvelut rajanylityspaikoilla Imatralla, Niiralassa ja Vainikkalassa.
”Olen innoissani tästä uudesta avauksesta yhtiöiden välillä. Tämän kautta meidän on mahdollista laajentaa Nurminen Logisticsin palvelukokonaisuutta. Lisäksi pystymme tarjoamaan entistä pidemmän arvoketjun. Tarkoituksena on aloittaa veturiliiketoiminta vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla. Nurminen Logisticsin tavoitteena on jatkuvasti kehittää kustannustehokkaita ja läpinäkyviä logistiikkapalveluja suomalaisen vienti- ja tuontiteollisuuden hyväksi”, kommentoi Nurminen Logisticsin toimitusjohtaja Marko Tuunainen.

Nurminen Logisticsin vaunukaupan toteutuminen on varmistunut

Yhtiön 17.2.2016 allekirjoittama kauppakirja 380 katetun vaunun myynnistä toteutuu alkuperäisen sopimuksen mukaisesti. Yhtiö tiedotti 17.3.2016, että ostajan rahoitusneuvottelut viivästyivät, mutta ne on nyt saatettu päätökseen ja ostajan rahoitus on varmistunut.

Vaunukaupoilla ei ole tulosvaikutusta vuodelle 2016, sillä vaunut on arvostettu vuoden 2015 tilinpäätöksessä ruplamääräiseen myyntihintaansa. Yhtiö on sopinut rahoittajapankkien kanssa 3 miljoonan euron lyhytaikaisesta rahoituksesta 31.5.2016 asti, jolla taataan yhtiön rahoitusasema vaunukauppojen toteuttamisen ajaksi. Vaunukaupasta saaduilla varoilla yhtiö maksaa lyhytaikaisen pankkilainan pois ja vahvistaa käyttöpääomansa. Ruplan kurssin vahvistumisen myötä vaunukaupan euromäääinen arvo on kohonnut, mikä vaikuttaa positivisesti yhtiön rahoitusasemaan.

Nurminen Logistics omistaa edelleen metsäteollisuuden käyttöön tarvittavia vaunuja ja jatkaa vaunuoperointia Venäjällä sekä Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Yhtiön vaunuoperointi jatkuu entisellään myös katettujen vaunujen osalta.

Nurminen Logistics suunnittelee vaunujen myyntiä Venäjällä

Nurminen Logistics tehostaa Venäjän vaunukaluston operointia myymällä osan vaunuistaan. Myytävät vaunut eivät ole kiinteiden asiakassopimusten alaisessa liikenteessä vaan niitä operoidaan spot-markkinoilla. Vapautuvat rahavarat parantavat yhtiön kiristynyttä rahoitusasemaa ja yhtiö pystyy tehokkaammin kehittämään vuokravaunuoperointia kasvavassa säiliövaunusegmentissä. Hankkeen tavoiteltu toteutusaika on vuoden 2015 toinen neljännes.