VR Group käynnistää dieselvetureiden hankinnan

dv12_1

VR Group investoi yli 100 miljoonan euroa uusien dieselvetureiden hankintaan tai nykyisen dieselkaluston saneeraukseen.

VR Group on valmistellut uusien dieselvetureiden hankintaa pitkään. Nykyinen kalusto on teknisesti elinkaarensa päässä ja asiakastarpeet ovat muuttuneet vuosien saatossa. Hankinnan valmistelun aikana on selvitetty myös nykyisen kaluston elinkaaren jatkamista saneerauksilla.

− Investointi uusiin vetureihin näyttää massiivista peruskorjausta kannattavammalta vaihtoehdolta, mutta saneerausvaihtoehto pidetään auki uushankinnan rinnalla ennen lopullista päätöstä, VR Groupin liikennejohtaja Petri Auno kertoo.

Merkittävä investointi

Investoinnin suuruus on yli 100 miljoonaa euroa ja tarkentuu kilpailutuksen aikana eri vaihtoehtojen vertailun kautta.

Uusien dieselvetureiden hankintakilpailutus avataan kevään aikana ja päätöksiin pyritään kesään 2018 mennessä. Uusien dieselvetureiden hankintamäärä tarkentuu kilpailutuksen alkuun mennessä, mutta joka tapauksessa puhutaan vähintään useista kymmenistä vetureista. Kilpailutukseen tullaan sisällyttämään myös optio hankittavien vetureiden kunnossapidosta.

Veturi sähköistämättömille radoille ja ratapihoille

Dieselvetureita käytetään etenkin ratapihoilla, tavarakuljetusten kuormaus- ja purkupaikoilla sekä tavaraliikenteessä sähköistämättömillä rataosuuksilla. Matkustajaliikenteessä dieselvetureiden käyttö on hyvin vähäistä.

− Olemme onnistuneet kasvattamaan tehokkaan ja ympäristöystävällisen sähkövedon osuutta tavaraliikenteessä viime vuosina yli 76 prosenttiin. Kun rataosuuksien sähköistystyöt etenevät, sähkövedon osuus kasvaa entisestään. Tarvitsemme kuitenkin jatkossakin dieselvetureita toimivan ja tehokkaan kuljetusjärjestelmän osana, Auto toteaa.

VR Groupin Suomen liiketoiminnot vahvassa vedossa

Pikajuna_vauhdissa

© VR Group

 • Konsernin liikevoitto oli 43,3 (65,4) miljoonaa euroa. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 3,6 prosenttia.
 • Matkustajaliikenteessä tehtiin 117,9 miljoonaa matkaa. Junaliikenteen matkat kasvoivat 9,0 prosenttia.
 • VR Transpointin kuljetusmäärät kasvoivat 41,3 miljoonaan tonniin (+7,6 prosenttia).
 • VR-Yhtymä Oy:n hallitus esittää 90 miljoonan euron osinkoa valtiolle.

− Vuonna 2016 onnistuimme kasvattamaan matkustajaliikenteen matkoja ja VR Transpointin kuljetusmääriä. VR Trackin rakentamisen liiketoiminta kehittyi positiivisesti Suomessa. Konsernin tulos ei kuitenkaan ollut tyydyttävällä tasolla, johtuen VR Trackin Ruotsin tytäryhtiön heikosta tuloksesta. Kilpailukyvyn kehittäminen erilaisten jo käynnissä olevien ja uusien kehitysohjelmien avulla jatkuu, VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson kertoo.

Matkustajaliikenteessä tehtiin 117,9 miljoonaa matkaa vuonna 2016. Matkamäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 6,7 prosenttia. VR Transpointin kuljetusmäärät nousivat 7,6 prosenttia edellisen vuoden tasosta ja olivat 41,3 miljoonaa tonnia. Suomessa VR Trackin rakentamisen liikevaihto nousi 11,1 prosenttia edellisvuodesta.

VR Groupin Suomen liiketoimintojen kannattavuus vahvaa

Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 1 186,7 miljoonaa euroa (1 231,4 milj. euroa) ja laski edellisvuodesta 3,6 prosenttia. Pääosa erosta selittyy matkustajaliikenteen kaukoliikenteen hintatason laskulla.

Konsernin liikevoitto oli 43,3 miljoonaa euroa (65,4 milj. euroa). Liikevoitto oli vahva kaikissa Suomen liiketoiminnoissa. Konsernin tulosta kuitenkin heikensi merkittävästi VR Trackin Ruotsin tytäryhtiön VR Track Sweden Ab:n tappiot.

Matkustajaliikenteen tulos nousi

VR:n matkustajaliikenteen tulos oli 16,6 miljoonaa euroa (9,9 milj. euroa). Matkustajaliikenteen liikevaihto oli 502,0 miljoonaa euroa (534,8 milj. euroa), ja liikevaihdon lasku oli 6,1 prosenttia. Junaliikenteen liikevaihto laski 7,9 prosenttia ja linja-autoliikenteen 1,3 prosenttia. Ravintolapalveluita tarjoavan Avecran liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia etenkin junien kasvaneiden matkustajamäärien ansiosta.

Markkinaehtoisen liikenteen täyttöaste kasvoi selvästi ja oli 41,7 prosenttia (34,1 %). Junaliikenteessä matkustaminen kasvoi 9,0 prosenttia ja matkoja tehtiin 82,1 miljoonaa matkaa. Kaukoliikenteessä matkat kasvoivat 2,8 prosenttia huolimatta liikenne- ja viestintäministeriön ostaman liikenteen merkittävistä leikkauksista. Markkinaehtoisen kaukoliikenteen matkat kasvoivat 8,4 prosenttia. Suomen ja Venäjän välisen Allegro-liikenteen matkat kasvoivat 8,2 prosenttia. Lähiliikenteen matkat kasvoivat 10,2 prosenttia erityisesti Kehäradan liikenteen ansiosta. Linja-autoliikenteessä tehtiin 35,8 miljoonaa matkaa, kasvua oli 1,7 prosenttia.

Kaukoliikenteessä vuonna 2015 toiminnan tehostamiseksi ja lipunhintojen laskemiseksi käynnistetty kilpailukykyohjelma alensi kustannuksia 41,9 miljoonaa euroa. Tavoitteeksi asetettu 50 miljoonan euron kustannusten lasku toteutuu täysimääräisesti 2017 aikana.

Matkustajamäärien kasvu on jatkunut alkuvuoden aikana. VR tuo tämän vuoden aikana matkustajille uusia palveluja: ravintolavaunut ja paikanvarausjärjestelmä uudistuvat, ensimmäiset matkaketjupilotit tuodaan markkinoille.

VR Transpointin liikevaihto ja kuljetusmäärät kasvoivat

VR Transpointin liikevaihto oli 380,7 miljoonaa euroa ja nousi edellisvuodesta
0,1 prosenttia (380,5 milj. euroa). Rautatielogistiikan liikevaihto nousi 3,0 prosenttia ja maantieliikenteen laski 9,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Maantieliikenteen liikevaihdon laskuun vaikutti osaltaan Trint Unkarin myynti vuonna 2015. VR Transpointin liikevoitto oli 34,5 miljoonaa euroa (27,0 milj. euroa).

VR Transpointin kuljetusvolyymit vuonna 2016 nousivat 7,6 prosenttia edellisen vuoden tasosta ja olivat 41,3 miljoonaa tonnia (38,4 miljoonaa tonnia). VR Transpointin kuljetukset koostuvat pääsääntöisesti kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden sekä metalli-, kemian- ja rakennusteollisuuden raaka-aineista ja tuotteista. Rautatielogistiikan kuljetukset kasvoivat eniten idän tuonnissa ja transitossa sekä metsäteollisuuden kotimaan kuljetuksissa.

Tänä vuonna kaupallisen liikenteen aloittavat ensimmäiset uudet sähköveturit tulevat rautatielogistiikan käyttöön. Metsäteollisuuden investointien odotetaan lisäävän kuljetusvolyymeja edelleen. Volyymikasvu on jatkunut alkuvuoden aikana.

Suomessa VR Trackin rakentaminen kasvussa

VR Trackin liikevaihto oli 294,3 miljoonaa euroa (300,5 milj. euroa) ja laski edellisvuodesta 2,1 prosenttia. VR Trackin liiketulos oli −14,1 miljoonaa euroa
(18,1 milj. euroa), josta VR Track Swedenin osuus oli −35,6 miljoonaa euroa. Tappio syntyi pääosin VR Trackin Ruotsin tytäryhtiön VR Track Sweden AB:n yhdessä projektissa, joka on yhteistyössä tilaajan kanssa sovittu päättymään etuajassa huhtikuun 2017 lopussa. Viisivuotisen projektin ennakoidut tappiot on kirjattu vuoden 2016 tulokseen, eikä se jatkossa rasita VR Track Swedenin tulosta. VR Track Swedenissä on käynnissä muutosohjelma kannattavuuden kehittämiseksi.

Suomessa VR Trackin rakentamisen liiketoiminta kehittyi positiivisesti, ja liikevaihto nousi 11,1 prosenttia edellisvuodesta. Myös infrahankkeiden suunnitteluliiketoiminta kehittyi hyvin ja nousua oli 14,2 prosenttia.

Investoinnit ja kalustohankinnat

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2016 olivat 123,1 miljoonaa euroa
(119,8 milj. euroa). Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 21,5 miljoonaa euroa (29,8 milj. euroa). Investoinnit junakalustoon olivat 59,0 miljoonaa euroa (70,6 milj. euroa).

Tärkeimmät investointikohteet olivat matkustajaliikenteen uudet ohjaus- ja makuuvaunut, Pohjolan Liikenteen linja-autot sekä VR Transpointin kalusto. Uusien sähkövetureiden vaikutus vuoden 2016 investointeihin oli vielä melko pieni, mutta niiden vaikutus kasvaa voimakkaasti lähivuosina.

Hallitus esittää 90 miljoonan euron osinkoa

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että VR-Yhtymä Oy:n jakaa osinkoa 90 miljoonaa euroa. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 91,8 miljoonaa euroa. Konsernin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden 2016 lopussa 68,8 prosenttia.

Kuhina raiteilla jatkuu: helmikuussa yli 950 000 junamatkaa

pendolono_talvi

© VR Group

Junamatkustaminen on vilkasta: suomalaiset tekivät helmikuussa yli 950 000 kaukoliikenteen junamatkaa (+7 %). Matkoja tehdään enemmän etenkin isojen kaupunkien välillä. Yhteensä junamatkoja tehtiin tammi-helmikuussa 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Suomalaiset hyppäsivät juniin helmikuussa useammin kuin vuosi sitten. Hiihtolomien matkustus näkyi raiteilla vahvasti, kun matkamäärät kasvoivat kotimaan kaukoliikenteessä noin 7 % viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Kaikkiaan junamatkoja tehtiin yli 950 000.

Eniten matkamäärät kasvoivat edelleen pohjoisen suuntaan, Helsingistä Ouluun (+54 %), Rovaniemelle (+20 %) ja Seinäjoelle (+19 %) mutta myös länteen, Turkuun (+18 %) sekä itään, Lappeenrantaan (+16 %) ja Joensuuhun (+15%) matkustettiin reilusti viime vuotta enemmän.

VR alensi hintojaan pysyvästi vuosi sitten, 16. helmikuuta. Viime vuonna uudistettiin laajasti myös liikennettä ja mm. matka-aikoja isojen kaupunkien välillä nopeutettiin. Uudistukset on otettu vastaan hyvin ja kasvu näyttää lukujen valossa vahvalta.

– Voimakkaasti kasvavat matkamäärät ovat kääntäneet myös liikevaihtomme kasvuun ja junamme ovat kulkeneet entistä täydempinä. Tämä mahdollistaa liikenteen lisäämisen eri puolille Suomea, kuten viime viikolla kerroimme, sanoo VR:n matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen.

Hiihtolomakausi näkyi myös Suomen ja Venäjän välisessä junaliikenteessä, jonka matkamäärät kasvoivat noin 10 %. Helsingistä Pietariin liikennöivissä Allegro-junissa oli helmikuussa 9 % ja Moskovaan liikennöivissä Tolstoi-junissa 20 % enemmän matkustajia kuin vuosi sitten.

VR lisää 45 junaa viikossa eri puolille Suomea

7.10.2010_Sm4_vihrea_0003

© VR Group

VR parantaa palvelujaan ja lisää juhannusviikolla uusia junavuoroja Tampereelta Pohjanmaalle ja Ouluun. Helsingin ja Tampereen välisiä aikatauluja muutetaan keskipäivällä siten, että junat palvelevat myös väliasemia Riihimäki, Hämeenlinna, Toijala ja Lempäälä. Myös yöjunien aikatauluja muutetaan paremmin yhteensopiviksi lentoliikenteen kanssa. Härmään avataan uusi asema, jossa osa Pohjanmaan junista pysähtyy kesä-elokuussa.

VR parantaa 19. kesäkuuta lähtien junayhteyksiä etenkin Pohjanmaalla. Junamatkustaminen on vahvassa kasvussa koko maassa: matkustaminen lisääntyi viime vuonna kaupallisessa liikenteessä 8%, Helsingistä Seinäjoelle jopa 20%.

– On hienoa, että ihmiset ovat löytäneet juniin. Viime vuosi oli meille isojen muutosten vuosi; alensimme hintoja pysyvästi 25 % ja nopeutimme junayhteyksiä eri puolilla Suomea samaan aikaan kuin merkittävästi tehostimme toimintaamme. Olemme edelleen käyneet huolella läpi asiakkaidemme tarpeita ja löytäneet mahdollisuuksia nyt lisätä vuoroja omassa kaupallisessa liikenteessämme siellä, missä kysyntää on, sanoo VR:n matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen.

Oulusta Seinäjoelle liikennöidään yksi uusi aamuvuoro kello kuuden aikaan (ma-pe ja su). Aamuyhteydet Oulusta ja pienemmiltä väliasemilta paranevat Helsinkiin, Vaasaan, Jyväskylään ja Turkuun. Tampereelta Ouluun liikennöidään vastaavasti uusi iltapäivävuoro noin klo 15, joka niin ikään palvelee pohjoisen pienempiä väliasemia ja tarjoaa samalla suoran yhteyden Turusta Ouluun.

Seinäjoen ja Vaasan välisiä yhteyksiä parannetaan tuomalla ma–pe ja su uudet junavuorot puoleen päivään, Seinäjoelta noin klo 12 jälkeen ja Vaasasta ennen klo 14, sekä alkuiltaan, Seinäjoelta klo 15 jälkeen ja Vaasasta noin klo 17. Tämä juna jatkaa suoraan Tampereelle. Samalla yhteydet sekä Ouluun että Helsinkiin paranevat. Vaasan ja Seinäjoen välillä liikennöi myös edelleen pieniä paikkakuntia palveleva liityntäbussi.

Härmässä avataan 19.6. uusi, kesän matkailijoita palveleva asema, jolla pysähtyy päivittäin 4–6 junavuoroa 13.8. asti. Asemalta on kävelymatka Power Parkiin, jossa vierailee vuosittain noin 450 000 asiakasta. Liikennöinnistä Härmään on sovittu kesinä 2017-2019.

Helsingin ja Turun välille tuodaan yksi uusi vuoro perjantaille klo 12.30 aikaan Helsingistä Turkuun ja sunnuntaisin noin kello 21.30 Turusta Helsinkiin.

Hämeenlinna ja Riihimäki saavat lisää vuoroja keskipäivään

Helsinki-Tampere on Suomen vilkkain liikenneväylä, jossa kulkee nopea noin 1:30 kestävä junayhteys kerran tunnissa. VR kokeilee tulevalla aikataulukaudella mallia, jossa yksi nopea vuoro molempiin suuntiin muutetaan ruuhka-ajan ulkopuolella hitaammaksi, myös väliasemia Riihimäki, Hämeenlinna, Toijala ja Lempäälä palvelevaksi.

Muutos koskee Pendolino-junia S 169 klo 11:27 (suunniteltu uusi lähtöaika 11:04) Helsingistä Tampereelle ja S 170 klo 11:02 (suunniteltu uusi lähtöaika 11:07) Tampereelta Helsinkiin. Matka-aika on noin 1:48. Muutos parantaa myös Tampereen ja Lahden välisiä yhteyksiä. Lisäksi samoilla väliasemilla pysähtyy jatkossa maanantaista perjantaihin ja sunnuntaisin uusi junavuoro suunnitelman mukaan klo 14:04 Helsingistä Poriin sekä sunnuntaisin Helsingistä klo 21:04 Tampereelle. Kaikki junien lähtöajat täsmentyvät kevään aikana.

– Olemme seuranneet matkamäärien kehitystä ja kuunnelleet asiakkaidemme toiveita etenkin Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Muutamme 26.3. alkaen useimmat taajamajunayhteydet vaihdottomiksi ja olemme lisänneet kalustoa ruuhkajuniin. Nyt parannamme vielä keskipäivän yhteyksiä sekä Tampereen että Helsingin suuntiin. Toivomme uudistusten kokonaisuudessaan lisäävän edelleen junamatkustusta tällä Suomen kasvukäytävällä ja teemme päätöksiä jatkosta kysyntään perustuen, sanoo VR:n kaukoliikenteen suunnittelujohtaja Antti Tuominen.

Yhteydet lentokentälle paranevat

Samassa yhteydessä VR parantaa junaliikenteen yhteensopivuutta lentoliikenteeseen. Yöjunien aikataulut muutetaan paremmin sekä aikaisiin aamu- että myöhäisiin iltalentoihin sopiviksi. Lentoasemalla pääsee kätevästi yhdellä junalipulla ilman lisämaksua kaikkialta Suomesta. Asiakas vaihtaa junaa lentokentälle vievälle Kehäradalle joko Pasilassa tai Tikkurilassa. Junalla lentoasemalla matkustaa yhä useampi, vuonna 2016 matkoja tehtiin kaukoliikenteen lipuilla yli 300 000 (+ 220 %).

Kesäkuun aikataulut julkaistaan 21. huhtikuuta, jolloin myös liput tulevat myyntiin.
Kesäksi ei tule voimaan harvennettuja aikatauluja, vaan uudet aikataulut ovat voimassa 19.6. – 9.12.2017. Kesällä tehdään totuttuun tapaan myös Liikenneviraston ratatöitä, jotka hidastavat joitain aikatauluja ja osa junista korvataan linja-autoilla. Kesän ratatöistä kerrotaan tarkemmin huhtikuussa.

Junamatkustamisen vahva kasvu jatkuu: yhä useampi suomalainen valitsi tammikuussa junan

vihrea_makuuvaunu3

Kuva: VR GROUP

Suomalaiset tekivät tammikuussa yli 912 000 kaukoliikenteen junamatkaa (+12 %). Matkustus on kasvussa etenkin Pohjois-Suomeen. Hiihtolomaviikolla yöjunissa matkustaa yhteensä yli 10 000 matkustajaa.

VR:n vuosi on alkanut vahvasti; matkamäärät kasvoivat kotimaan kaukoliikenteen verkostolla lähes 12 % viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Junamatkoja tehtiin tammikuussa yhteensä yli 912 000. Voimakkaimmin matkustaminen kasvoi Helsingistä Rovaniemelle (+ 53 %), Tampereelle (+15 %), Jyväskylään (+12 %) ja Ouluun (+12 %). VR alensi hintojaan pysyvästi neljänneksellä helmikuussa 2016. Alemmasta hintatasosta huolimatta myös myynti kasvoi hieman tammikuussa.

– Lapin matkailun kansainvälisestikin noteerattu vetovoima näkyy meillä hienosti, asiakkaat ovat löytäneet yöjunat. Lisäksi Ouluun pääsee päiväjunilla edullisimmillaan alle 30 eurolla ja saimme viime vuonna typistettyä jopa tunnin pois Oulun matka-ajasta, sanoo VR:n matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen.

Tammikuu on vilkasta matkustusaikaa myös Suomen ja Venäjän välisessä junaliikenteessä. Etenkin Pietariin liikennöivien Allegro-junien matkustajamäärät kasvoivat tammikuussa voimakkaasti (+22 %).

Hiihtolomien yöjunat täyttyvät, päiväjunissa tilaa vielä

Eteläisen Suomen hiihtolomalla (vko 8) yöjunamatkustus Lappiin on erittäin vilkasta. Hiihtolomaviikolla yöjunissa matkustaa yhteensä yli 10 000 matkustajaa. Menoliikenne painottuu perjantaille (17.2.) etelästä pohjoiseen ja paluuliikenne lauantaille (25.2.) pohjoisesta etelään. Perjantain yöjunat etelästä pohjoiseen ovatkin jo lähes täynnä (94 %), myös lauantain paluujunissa (25.2.) on vain rajallisesti paikkoja jäljellä. Päiväjunissa tilaa löytyy kuitenkin edelleen hyvin sekä meno- että paluumatkoille. 

VR:n asiakkaat entistä tyytyväisempiä

vihrea_makuuvaunu3

Kuva: VR Group

Junamatkustajat ovat entistä tyytyväisempiä VR:n palveluihin ja yhä useampi haluaa suositella junaa läheisille ja tutuille. VR:n suositteluhalukkuus on noussut korkeimmalle tasolle moneen vuoteen. Asiakastyytyväisyys on parantunut samalla kun VR:n matkustajamäärät ovat kasvaneet koko vuoden.

Asiakkaista 80 prosenttia on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä palvelutasoon, tyytymättömiä on 11 prosenttia. Palvelun suositteluhalukkuus on kasvanut 2016 aikana 24 prosenttia. Erityisen myönteistä palautetta VR saa konduktöörien ystävällisyydestä, palvelualttiudesta ja asiantuntemuksesta. Junamatkalla matkustajat arvostavat matkustamon siisteyttä ja matkan turvallisuutta. Tämä käy ilmi tuoreesta Taloustutkimuksen VR:lle tekemästä asiakastyytyväisyystutkimuksesta, johon osallistui yli 1 600 vastaajaa.

Asiakkaat antavat kehuja lipun ostamisesta digitaalisista kanavista. Nykyisin 75 prosenttia lipuista ostetaan verkkokaupasta tai mobiilikanavista, jonka osuus kasvaa eniten.
– On mukava kuulla, että asiointi VR:n kanssa koetaan helpoksi. Uusimme digitaalisia palveluja laajasti tänä vuonna, sanoo VR:n matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen. Uudistuksia on tulossa niin mobiiliin, verkkokauppaan, automaatteihin kuin paikanvaraukseenkin.

Satojatuhansia matkustajia lisää

Junamatkustajat toivovat parannusta erityisesti wlan-yhteyksiin, WC-tilojen siisteyteen sekä myöhästymisestä tiedottamiseen.
– Kuuntelemme saamaamme palautetta – ja olemme jo ottaneet työn alle näihin liittyviä kehityskohteita. Esimerkiksi junaverkkoa on parannettu merkittävästi, kertoo Romanainen.

VR seuraa säännöllisesti matkustajien tyytyväisyyttä. VR on myös eurooppalaisittain hyvä junayhtiö, tuore EU-komission selvitys kertoo asiakastyytyväisyyden olevan paras. Lue lisää EU-selvityksestä.

Päättynyt vuosi sekä joulun ja vuodenvaihteen matkustuskausi ovat olleet VR:llä erityisen hyviä. Vuoden loppu noudatti koko vuoden kasvanutta kehitystä. Helmikuun hintauudistuksen ja kesäkuussa tehtyjen reittien nopeutusten myötä junamatkoja on VR:n omassa kaupallisessa liikenteessä tehty noin 350 000 edellisvuotta enemmän.

VR Groupin liikevoitto säilyi lähes ennallaan

helsingin_asema_kivimiehet_ja_kellotorni_4777

Kuvaaja: Soile Laaksonen

VR Groupin tammi−syyskuun liikevoitto oli 25,5 miljoonaa euroa.
•    Matkustajaliikenteessä matkamäärät kasvoivat, tammi−syyskuussa tehtiin 83,9 miljoonaa matkaa.
•    VR Transpointin kuljetusmäärät nousivat vertailukaudesta 8,6 prosenttia ja olivat 30,4 miljoonaa tonnia.
•    VR Trackin ja Siemensin muodostama työyhteenliittymä uusii Riihimäki–Tampere-rataosuuden turvalaitejärjestelmän. Uudistus varmistaa pääradan turvallisen ja korkean käytettävyyden pitkälle tulevaisuuteen.

VR-konsernin tammi−syyskuun liikevaihto oli 872,6 (908,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski viime vuodesta 3,9 prosenttia. Katsauskauden liikevoitto oli 25,5 (26,0) miljoonaa euroa.

Matkustajaliikenteessä junien täyttöaste oli syyskuussa 41,5 prosenttia. Täyttöaste kasvoi syyskuussa +7,5 prosenttiyksikköä. Liikenteen suunnittelulla ja hinnoittelu-uudistuksella on ollut merkittävä positiivinen vaikutus junien täyttöasteeseen. VR Transpointin kuljetusvolyymit kasvoivat 8,6 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan ja olivat 30,4 miljoonaa tonnia.

– Matka- ja kuljetusmäärien kasvu kertovat, että olemme oikealla tiellä. Haluamme jatkossakin kehittää asiakkaille tarjottavia palvelujamme. Kaiken kehitystyön lähtökohta on asiakkaidemme kuuntelu niin matkustajaliikenteessä, tavaraliikenteessä kuin VR Trackin liiketoiminnassa, VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

VR Group nimitti 20. lokakuuta uudeksi toimitusjohtajaksi Rolf Janssonin, joka on aiemmin työskennellyt VR Transpointin johtajana. Edellinen toimitusjohtaja Mikael Aro siirtyy toisen työnantajan palvelukseen marraskuun lopulla.

VR:n matkustajaliikenteessä junamatkustaminen kasvussa

Matkustajaliikenteen liikevaihto oli 372,5 (401,8) miljoonaa euroa ja se laski tammi−syyskuussa 7,3 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikutti etenkin kotimaan kaukoliikenteen laskenut hintataso.

Juna- ja autoliikenteessä tehtiin yhteensä 83,9 (83,8) miljoonaa matkaa. Matkojen määrä kasvoi tammi−syyskuussa 0,1 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Autoliikenteen matkamäärät vähenivät 8,1 prosenttia ja junaliikenteen matkamäärät kasvoivat yhteensä 3,8 prosenttia. Matkamäärät kaukoliikenteessä kasvoivat 0,9 prosenttia ja lähiliikenteessä 4,3 prosenttia.

Matkustajaliikenne järjesti syyskuussa Ovelta ovelle -hackathon-tapahtuman, jossa kymmenen tiimiä kehitti ratkaisuja tulevaisuuden matkaketjuiksi.

VR Transpointin näkymät valoisat

VR Transpointin liikevaihto oli 284,6 (284,0) miljoonaa euroa ja nousi 0,2 prosenttia vertailukaudesta. Kuljetusmäärissä tapahtui merkittävää kehitystä. Volyymit kasvoivat 8,6 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan ja olivat 30,4 (28,0) miljoonaa tonnia.

Talouden eri toimialoilla on näköpiirissä varovaisen piristymisen merkkejä, mikä on heijastunut VR Transpointin kuljetusmäärien kasvuun uusien kuljetusvirtojen ohella. Positiivinen trendi näkyi kvartaalin aikana laajasti eri toimialoilla, kuten metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa sekä rakentamisessa.

VR Transpointin positiivista virettä selittää myös aktiivinen ja asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen ja tehostaminen. Käyttöön on otettu uusia toimintamalleja ja uutta teknologiaa, kuten tablet-tietokoneita ratapihatyöskentelyssä.

VR Trackillä Suomessa hyvin rakennuskantaa

VR Trackin liikevaihto laski vertailukaudesta 2,0 prosenttia ja oli 207,3 (211,5) miljoonaa euroa.

Liikennevirasto valitsi VR Trackin ja Siemensin muodostaman työyhteenliittymän uusimaan Riihimäki–Tampere-ratavälille kaikki turvalaitteet vuosien 2016–2018 aikana. Siemens toimittaa hankkeeseen kuuluvan turvalaitejärjestelmän ja VR Track tekee asennustyöt. Hankkeen arvo on kokonaisuudessaan noin 35 miljoonaa euroa.

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -allianssihanke on edennyt aikataulussa. Vuoden 2016 aikana radan perusparannustyöt ovat keskittyneet Jyväskylän ja Äänekosken väliselle rataosuudelle. Työt ovat käynnistyneet myös Tampere–Jyväskylä-välillä. Kokonaisuudessaan ratahanke valmistuu liikenteelle elokuussa 2017.

Ruotsin liiketoiminta on ollut tappiollista johtuen pääasiassa yhden kunnossapitoprojektin haasteista. Ruotsin koko vuoden tulos jää merkittävästi tappiolliseksi.

Syyskuussa VR Track Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi irtisanoutui. VR Trackin vt. toimitusjohtajan tehtävää hoitaa VR Groupin lakiasiainjohtaja Teemu Sipilä. VR Track Sweden AB:n johdossa aloitti toimitusjohtaja Mattias Hörling.

VR parantaa vammaisten palveluja junissa

vihrea_makuuvaunu3

Kuva: VR GROUP

VR parantaa vammaismatkustajien palveluja ja tiivistää yhteistyötä järjestöjen kanssa. Pohjalla on VR syys-lokakuussa tekemä laaja kyselytutkimus. Vastauksia saatiin lähes 400. VR:llä on jo tähän asti ollut joukkoliikenteessä laajat vammaispalvelut. Niitä on suunniteltu ja kehitetty yhdessä alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Palveluiden kehittämisestä keskustellaan tänään 25.10. VR:n, järjestöjen ja muiden sidosryhmien tapaamisessa.

Vammaismatkustajien palveluun ollaan kauttaaltaan varsin tyytyväisiä. Asteikolla yhdestä parhaimpaan kymmeneen vastaajista suurin osa antaa junamatkalleen arvosanan 8. Matkustuskokemusten perusteella vastaajista 83 % aikoo käyttää palveluja uudelleen. Kehityskohteiksi nousivat erityisesti saattajalipun käyttöoikeuden laajentaminen ja palveluista tiedottaminen.

Kaikkien sujuva matkustaminen on tärkeää, siksi VR haluaa parantaa eri matkustajaryhmien erityistarpeiden huomioimista. VR on uudistanut kalustoaan voimakkaasti viime vuosien aikana esteettömäksi ja se on helpottanut kaikkien matkustamista. Kaukoliikenteen junista jo 85 % on esteettömiä, pääkaupunkiseudun lähijunista valtaosa. Yöjunissa esteettömien palveluiden osuus kasvaa, kun Kolariin liikennöiviin juniin saadaan joulukuussa uutta esteetöntä makuuvaunukalustoa.

Tiedonsaantia esteettömämmäksi

Tutkimuksen mukaan vammaisen saattajapalveluita halutaan uudistaa. Toiveena on maksuttoman saattajalipun laajentaminen useammille vammaisryhmille.

VR:n vammaispalveluista asemilla ja junista kaivataan enemmän tietoa. Tietoa toivotaan löytyvän paremmin nettisivuilta, lisäksi toivotaan esimerkiksi tietoa apuvälineiden kuljettamisesta, asemien avustamispalveluista, selkeitä ohjeita pyörätuolilla liikkumisesta sekä asemien laitureiden korkeuksista.

Kalustoon liittyvissä palautteissa toivotaan parempaa ravintolavaunujen käyttömahdollisuutta. Myös tietoa ravintolatuotteiden tilausmahdollisuudesta pyörätuolipaikalle kaivataan.

Asemien avustuspalvelu saa kiitosta

Kyselyn mukaan VR:n tarjoamaan asemien avustajapalveluun ollaan erityisen tyytyväisiä. Kokonaisuudessaan noin puolet vastaajista kokee, että avustamispalvelun varaus sujui joko hyvin tai erinomaisesti. Vastaavasti 74% kokee palvelun sujuvuuden käytännössä hyväksi tai erinomaiseksi.

Henkilökunnan palveluun ollaan tyytyväisiä sekä itse vammaispalvelun hoitumiseen matkalla. Aikatauluista saadaan kyselyn mukaan hyvin tietoa. Myös junakalustoon ollaan varsin tyytyväisiä.

VR parantaa palveluja monin tavoin

Kyselyn tulosten ja vammaisjärjestöjen kanssa käydyn keskustelun pohjalta VR on päättänyt vammaismatkustajien palveluiden kehittämisestä monin tavoin:

 • VR suunnittelee vammaismatkustajille tarkoitetun uuden maksuttoman palvelunumeron käyttöönottoa.
 • VR kehittää nettisivuja niin, että tieto palveluista löytyy paremmin ja esteettömämmin.
 • VR lyhentää avustuspalvelun odotusaikaa asemilla loppuvuoden aikana.
 • VR arvioi saadun palautteen pohjalta vaihtoehtoja maksuttomalle saattajalipulle.
 • VR:n tavoitteena on ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua ja säännöllisiä tapaamisia vammaisjärjestöjen kanssa.
 • VR tekee vuosittain laajan kyselytutkimuksen vammaismatkustajille tarkoitetuista palveluista palvelujen edelleen kehittämiseksi.

VR:llä jo monia matkustamista helpottavia palveluja

VR tarjoaa matkustajille monia mahdollisuuksia esteettömään junamatkaan jo nyt:

 • Avustuspalvelut 37 asemalla
 • Esteetön junakalusto (85% kaikesta kaukoliikenteen junavuoroista)
 • Pyörätuolipaikat
 • Esteettömät makuuhytit
 • Ravintolapalvelut pyörätuolipaikalle
 • Pendolinon ravintolavaunun pyörätuolipaikat
 • Esteetön wc
 • Kutsunapit pyörätuolipaikalla
 • Maksuton saattajalippu
 • Tukikaiteet junissa
 • T-silmukka kuulovammaisille
 • Pistekirjoitusopasteet
 • Kuulutukset ja infomonitorit
 • Pyörätuolinostimet
 • Allergiahytit

Laajemmin tietoja VR:n vammaispalveluista vr.fi-sivustolta.

Junaliikenteen velvoiteliikenteestä sovittu vuodelle 2017

janne_mikkila_keksi_vr_kesakuvat2015_037

Kuvaaja: Janne Mikkilä

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy (VR) ovat sopineet junaliikenteen velvoiteliikenteen tarjonnasta vuodelle 2017. Tämä lisää junavuoroja eri puolilla maata.

Ministeriön tavoitteena on ollut pitkäjänteinen ratkaisu, jossa on huomioitu käyttäjien tarpeet ja junaliikenteen kokonaisuus. Valmistelun aikana kuultiin eri alueiden ja toimijoiden edustajia, ja näkemyksiä kerättiin myös lausuntokierroksella.

Sopimus VR:n kanssa tehdään vuodeksi kerrallaan, sillä ministeriössä valmistaudutaan parhaillaan myös rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamiseen.

Velvoiteliikenteen aikatauluja tarkennetaan vielä syys-lokakuun aikana ja ne tulevat voimaan 11.12.2016. Liikenne- ja viestintäministeriö tekee päätöksen velvoiteliikenteestä kun VR on vahvistanut ministeriölle velvoiteliikenteen aikataulut.

VR:llä on henkilöjunaliikenteen yksinoikeus. Tämän yksinoikeuden vastineeksi VR on velvoitettu ajamaan myös ns. velvoiteliikennettä, joka ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa, mutta josta valtio ei erikseen suorata korvausta. Velvoiteliikenteestä voi koitua yksinoikeussopimuksen mukaan VR:lle enintään 20 milj. euron tappio. Lisäksi LVM ostaa VR:ltä sellaista liikennettä, joka ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa (ostoliikenne).

Osto- ja velvoiteliikenteellä pyritään täydentämään junaliikenteen vuorotarjontaa ja mahdollistamaan liikenne sellaisilla yhteysväleillä, minne sitä ei markkinaehtoisesti synny.

Ostoliikenteen tarjonta säilyy nykyisellä tasolla. Sopimus ostoliikenteestä on voimassa vuoteen 2019.

Lisävuoroja työssäkäynti- ja opiskeluliikenteeseen

Ministeriön ja VR:n välisten velvoiteliikenteestä käytyjen sopimusneuvottelujen tavoitteena oli saavuttaa olemassa olevilla resursseilla mahdollisimman suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tärkeimmäksi julkisen tuen käyttökohteeksi nostettiin päivittäinen työssäkäynti- ja opiskeluliikenne. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäksi oleellista oli myös liikennöinnistä aiheutuvat kustannukset.

Neuvottelujen aikana käytiin läpi useita vaihtoehtoja, ja VR: n ehdotuksia on käsitelty myös julkisuudessa. Lopputuloksena päästiin tätä ehdotusta laajempaan ratkaisuun.

Velvoiteliikenteen tarjontaan tehdään seuraavat lisäykset (11.12.2016-31.12.2017):

– kaksi junaparia R-juniin (Helsinki-Riihimäki) ja Z-juniin (Helsinki-Lahti)

– 8 junaparia Lahti-Riihimäki-välille

– 2 junaparia Riihimäki-Tampere-välille

– osa Rovaniemi-Kolari-yöjunaliikenteen sesonkiaikojen vuoroista siirretään velvoiteliikenteeseen, myös Turun yöjunaliikenne siirtyy markkinaehtoisesta liikenteestä velvoiteliikenteeseen

– 1 junapari Tampere- Pori-välille

– 1 junapari Savonlinna-Parikkala-välille, samalla koko yhteysväli siirtyy velvoiteliikenteeksi

– 1 junapari Kuopio-Kouvola-välille

– 1 junapari Tampere-Keuruu-välille

– Pieksämäki-Joensuun liikennöintirakennetta muutetaan, jatkossa yhteysvälillä kaksi junaparia päivässä, jotka kuuluvat velvoiteliikenteeseen

Helsingin ja Siuntion välisen junaliikenteen parantamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö tulee neuvottelemaan Siuntion kunnan ja HSL:n kanssa nykyisen ostoliikennesopimuksen siirtämisestä ministeriön nimiin. Tavoitteena on, että valtio ostaa vuonna 2017 tämän yhteysvälin HSL:ltä nykyisen laajuisena.

VR Transpointin kuljetusmäärät kasvussa – VR Group palkkaa lisää veturinkuljettajia

dv12_1

Kuva: VR Group

VR Groupin logistiikkadivisioonan VR Transpointin kuljetusmäärät ovat kasvussa, ja VR rekrytoi kasvavan tavaraliikenteen tarpeisiin reilut parikymmentä uutta veturinkuljettajaa. Näköpiirissä olevaa kuljettajatarvetta lähdetään täyttämään myös erilaisilla sisäisillä toimilla. Hyvien kuljetusnäkymien ja veturinkuljettajien melko suuren eläkepoistuman vuoksi uusia kuljettajia tarvitaan heti alkuvuoden 2017 aikana.

VR Transpointin rautatielogistiikan kuljetusmäärät nousivat jo tammi–kesäkuussa 7,5 prosenttia vertailukauteen verrattuna ja olivat 17,7 miljoonaa tonnia.

– Rautatielogistiikan näkymät ovat positiiviset. Vahvan orgaanisen kasvun lisäksi olemme haastavassa markkinatilanteessa onnistuneet luomaan asiakkaillemme uusia ja entistä tehokkaampia logistiikkaratkaisuja. Niiden johdosta kuljetusvolyymit ovat kasvaneet ja siksi meillä on nyt tarve rekrytoida myös uusia veturinkuljettajia, logistiikkajohtaja Rolf Jansson VR Transpointista kertoo.

Uusien kuljettajien koulutus alkaa marraskuussa, ja koulutuksen pituus on noin yhdeksän kuukautta. Erillistä hakua ei järjestetä, sillä uusien kuljettajien uskotaan löytyvän jo aikaisemmilla hakukerroilla kuljettajaksi pyrkineiden joukosta. Kuljetusvolyymien kasvun vuoksi myös VR Groupin kevään yhteistoimintaneuvotteluissa päätetyt veturinkuljettajien lomautukset perutaan lokakuusta lähtien.

VR Groupissa työskentelee noin 1200 veturinkuljettajaa. Työ on itsenäistä ja erittäin vastuullista asiakaspalvelutyötä. Veturinkuljettajat koulutetaan ohjaamaan monipuolista kalustoa ja kuljettamaan junia turvallisesti, aikataulun mukaisesti ja taloudellisesti yhteistyössä muiden henkilöstö- ja sidosryhmien kanssa.