Palmia vastaa Helsingin metron järjestyksenvalvonnasta seuraavat neljä vuotta

Palmia Oy jatkaa Helsingin metron järjestyksenvalvonnassa seuraavat neljä vuotta.

HKL kilpailutti metro- ja raitioliikenteen järjestyksenvalvonnan helmikuussa ja Palmia voitti kilpailutuksessa seuraavan nelivuotiskauden. Nykyinen palvelusopimus päättyy lokakuun lopussa, jonka jälkeen palvelu aloitetaan uuden sopimuksen mukaisena.

Palmia on hoitanut Helsingin metron järjestyksenvalvontaa vuodesta 2013. Sopimuskauden aikana rakennettiin länsimetro ja toimeksiannossa työskentelevien palmialaisten määrä on tuplaantunut noin kahteensataan järjestyksenvalvojaan.

Palmiassa tähän saakka tehtyyn työhön ja saatuihin tuloksiin ollaan erittäin tyytyväisiä. Iso kiitos tästä kuuluu motivoituneille ja ammattitaitoisille järjestyksenvalvojille sekä työnjohdolle ja suunnittelijoille.

Yhteisenä tavoitteena matkustajatyytyväisyys

Metro- ja raitioliikenteessä Palmian järjestyksenvalvojat valvovat ja opastavat, että asiakkaat pääsevät turvallisesti kulkemaan ja käyttämään metroa. 
– Metroasemilla olemme näkyvästi läsnä, pyrimme ennakoimaan häiriötilanteet sekä minimoimaan konfliktit. Asiakastyytyväisyys ja matkustajien turvallisuuden tunne ovat sydämen asioita meille. Palvelun kehittäminen on jatkossakin tärkeää, myyntijohtaja Reijo Kähäri Palmiasta sanoo.

Torstaina 21.2. HKL:n johtokunta teki hankintapäätöksen hankintaesityksen mukaisesti. Palmia Oy voitti kilpailutuksen hinnan ja laadun yhdistelmällä. Tarjouskilpailuun osallistui kolme toimijaa. Sopimuskausi on neljä vuotta, jonka jälkeen on käytettävissä kaksi optiovuotta. Palvelu alkaa uuden sopimuksen mukaisena 1.11.2019.

Valtio pääomittaa raideliikenteen kehitystä

Valtioneuvoston yleisistunto päätti tänään 21. helmikuuta 2019 valtuuttaa valtioneuvoston kanslian pääomittamaan Pohjolan Rautatiet Oy:tä.

Valtio luovuttaa Neste Oyj:n osakkeita oman pääoman ehtoisesti enintään 107 miljoonalla eurolla Pohjolan Rautatiet Oy:lle.

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa oleva Pohjolan Rautatiet Oy on 20.2.2019 perustettu Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka aiemmin julkaistu työnimi oli Oy Suomen Rata Ab. Pohjolan Rautatiet Oy on perustettu rautatietoimialan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi. Pohjolan Rautatiet Oy pääomittaa edelleen perustettavien tytäryhtiöidensä aloittavia taseita. Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti hankkeesta 1.2.2019.

Tehokkuutta pohjoisen raakapuukuljetuksiin – Vectron vetää suuremmat puukuormat

11.12.18, VR Transpoint, Pohjoisen raakapuukuljetukset, Kemijärvi -Rovaniemi -Kemi, Tilaaja: Virva Torvinen / VR-Yhtymä Oy, Valokuvaaja: Juho Kuva

Vectron-sähköveturit aloittivat säännöllisen liikennöinnin Pohjois-Suomen raakapuuliikenteessä 18. helmikuuta. Vectronin paremman vetokyvyn ansiosta raakapuujunien kokoa on voitu kasvattaa.

Raakapuun kysyntä on ollut kotimaassa historiallisen kovalla tasolla ja metsäteollisuuden uudet investoinnit ovat myös osaltaan lisänneet raakapuun kysyntää. Vectron-sähköveturin monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat uudenlaiset ja kilpailukykyiset logistiikan ratkaisut myös pohjoisen raakapuukuljetuksissa. Vectronin parempi vetokyky mahdollistaa noin 23 prosenttia suuremmat raakapuukuljetukset samalla junamäärällä kuin aiemmin.

Lisätehokkuutta raakapuukuljetuksiin tuo myös suoraviivainen kuljetusketju ilman välikäsittelyjä. Lapin raakapuuliikenne on niin sanottua pendeliliikennettä, jossa vaunurunko liikkuu edestakaisin raakapuuterminaalin ja tehtaan välillä. Tämä näkyy asiakkaalle logistisena tehokkuutena, sillä lyhyiden välimatkojen ja tehokkaan suunnittelun ansiosta vaunukierto on nopeaa. Kuljetusketju voidaan hoitaa yhdellä veturilla alusta loppuun ja erillisiä dieselvetureita ei tarvita. Aikaa säästyy, kun välivaiheita jää pois.

– Raakapuuliikenne on meille erittäin tärkeää, sillä noin kolmannes liikenteestämme on raakapuuta. Eri kuljetusmuotojen välinen kilpailu kovenee ja uusia tehokkaita ratkaisuja tarvitaan. Junakoon kasvu tuo tehokkuutta kuljetuksiin. Pystymme kuljettamaan enemmän tavaraa samalla junamäärällä tai ajamaan vähemmän junia saman puumäärän kuljettamiseksi. Uusien veturien myötä entistä suurempi osa tavaraliikenteestä voidaan hoitaa ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla sähkövedolla, VR Transpointin myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen kertoo. 

Vectronit on otettu käyttöön pohjoisen raakapuuliikenteessä 18. helmikuuta alkaen Patokangas–Kemi-rataosuudella. Vectron vetää perässään 27 raakapuuvaunua, joka on 5 vaunua enemmän kuin aiemmin kyseisen rataosan raakapuukuljetuksissa. 

– Tavoitteemme on kehittää puukuljetuksia ilmastokestävämmiksi ja taloudellisemmiksi. Pitkät junat ja tulevaisuudessa ehkä myös leveämmät puutavaravaunut mahdollistavat kuljetuskertojen harventamisen. Rautatiekuljetukset ovat meille etenkin Lapissa merkittävä puunkuljetusmuoto, jonka kehittämiseen panostamme, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen

Vectron – suunniteltu Suomen olosuhteisiin

Vectron-sähköveturi on suunniteltu Suomen olosuhteisiin ja suomalaisen teollisuuden tarpeisiin. Tehokas veturi pystyy vetämään aiempaa suurempaa, jopa 2 500 tonnin tavarajunaa. Veturin monipuolisia ominaisuuksia on hyödynnetty alusta alkaen uudenlaisissa kuljetusratkaisuissa. Laajalla testiohjelmalla on varmistettu sähköveturin toimivuus pohjoisen vaativissa olosuhteissa.

VR Group on tilannut Siemensiltä kaikkiaan 80 uutta energiapihiä ja tehokasta veturia. Veturihankinta on osa merkittävää VR Groupin kalustoinvestointien sarjaa. Vetureiden sarjavalmistus on alkanut ja koko kalustoerä toimitetaan vuoteen 2026 mennessä.

Katso video Vectronin vetämän raakapuujunan matkasta Pohjois-Suomen kauniissa talvimaisemassa

Raitiotieallianssi: Hervannassa raitiotien ajojohtimien asennustöitä

Raitiotieallianssi aloittaa viikolla 9 Hervannassa Insinöörinkadulla raitiotien ajojohtimien asennuksia valmistelevia töitä. Valmistelutöistä ei aiheudu alueella liikennevaikutuksia. Viikolla 10 aloitetaan sähköratapylväiden ajojohtimien asennukset, joista on ajoittain liikennejärjestelyjä työalueella. 

Asennustöitä tehdään ensimmäisessä vaiheessa Kanjoninkadun ja Opiskelijankadun välillä. Ajojohtimia eli raitiotien sähkölankoja asennetaan osittain myös yöaikaan. Ajojohtimien asennuksen aikana liikennettä joudutaan ajoittain pysäyttämään liittymissä, enintään viideksi minuutiksi. Liikennettä hoidetaan paikalla liikenteenohjaajien toimesta.

Sähköratapylväiden varusteluu ja ajojohtimien asennukset alkoivat helmikuun alussa Hervannan valtaväylällä. Töitä jatketaan edelleen siellä ja Hervannassa talven aikana. Myöhemmin syksyllä ajojohtimia asennetaan Kalevassa sekä keskusta-alueella.

Ratikka-ajasta kertova näyttely kutsuu kaupunkilaiset astumaan Ratikkaan ja kokemaan Tampereen vuonna 2021

Tampere-talon Sorsapuistosaliin torstaina 21.2. avattava maketti-näyttely tarjoaa yleisölle mahdollisimman aidon kokemuksen siitä, miltä ratikka-aika Tampereella vuonna 2021 tuntuu. Näyttelyyn tuotu maketti on yksityiskohtainen malli Tampereen Ratikan vaunusta, luonnollisessa mittakaavassa. Maksuton näyttely on avoinna 21.–26.2.2019, to–pe klo 14–18 ja la–ti klo 10–19.

Maketissa voi liikkua todellisen tuntuisessa ympäristössä, myös apuvälineiden ja lastenvaunujen kanssa. Yleisölle tarjoutuu mahdollisuus testata ratikassa istumista kaikilla istumapaikoilla. Erityisesti erityisryhmien esteettömyyteen on panostettu ja maketista löytyvätkin kaikki lopullisessa raitiovaunussa olevat kaiteet, tangot ja tuet. Maketin infonäytöissä esitetään matkan eteneminen suunnitellussa aikataulussa ja pysäkit myös kuulutetaan, joskin kuuluttajan ääni ei ole vielä lopullinen.

 

– Tampereen Ratikan malli eli maketti on näyttävä ilmestys, se tuntuu ja näyttää sekä ulkoa että sisältä oikealta vaunulta, niin väritykseltään kuin valoiltaankin. Se on pituudeltaan lähes puolet oikeasta vaunusta eli se on 16,8 metriä pitkä. Korkeutta on saman verran kuin oikeassa raitiovaunussa eli 3,6 metriä ja leveyttä 2,65 metriä, kertoo Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö.

Yksityiskohtaisen ja aidon kokoisen raitiovaunun mallin lisäksi näyttelyssä pääsee muun muassa äänestämään ratikan istuinkuosien suunnittelijaa, tutustumaan ja kommentoimaan tulevaa, seudullista joukkoliikenneverkostoa eli niin kutsuttua Linjasto 2021 -projektia, jossa raitiotieliikenne ja bussiliikenne sovitetaan yhteen.  Lisäksi voi perehtyä Viiden tähden keskusta -hankkeeseen. Alueella on lapsille tarkoitettu puuhanurkkaus ja paikalla on myös katusoittajia, jotka musisoivat muutaman kerran päivän aikana. 

– Toivottavasti mahdollisimman moni kaupunkilainen löytää tiensä Tampere-taloon avattavaan näyttelyymme, sillä tapahtumassa on paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle, kannustaa Sirviö. 

Makettiin kuljetaan näyttelyssä todellista pysäkkiä jäljittelevältä laiturilta

Näyttelyyn on rakennettu ratikan makettia varten ramppi samalla mitoituksella kuin oikealla pysäkilläkin tulee liikennöinnin käynnistyessä vuonna 2021 olemaan. Pysäkin ja vaunun välinen etäisyys, 4 cm, on sama kuin oikeassa tilanteessa. Pysäkille kulkeminen ja pysäkiltä vaunuun siirtyminen on näin saatu mahdollisimman aidon oloiseksi.

– Jotkut maketissa esitetyt ratkaisut tulevat toki vielä tarkentumaan tuotantoversiossa. Esimerkiksi joidenkin varustelumateriaalien välissä saattaa olla nähtävissä vielä toleranssiheittoja, mikä ei tietysti ole enää tuotantoversiossa hyväksyttävissä. Vaunun keulan ajo- ja huomiovalot ovat muodoltaan ja toiminnaltaan lopullisen kaltaiset, mutta käytetyissä komponenteissa on havaittavissa toisistaan poikkeavia värilämpötiloja. Tämä linjataan myöhemmin yhteneväiseksi tuotantomalliin. Nyt nähtävässä mallissa penkkien verhoilu on yksivärinen punainen, myöhemmin valmistuvalla istuinverhoilulla tulee olemaan vielä iso vaikutus sisätilan ilmeeseen, tarkentaa Idis Design Oy:n teollinen muotoilija Jussi Hurskainen

Valot himmenevät näyttelyssä kerran tunnissa

Näyttelyn valaistus himmennetään kerran tunnissa, jolloin ratikka näyttäytyy iltavalaistuksessa kahden minuutin ajan. Tällöin yleisö voi kokea, miltä ratikka ja ratikan valot pimeään aikaan näyttävät. 

– Vaunun havaittavuutta on tutkittu erilaisissa valaistus- ja sääolosuhteissa ja sen perusteella tulevalle ratikalle on määritelty maketin keulassa nähtävät valot, jotka todentuvat erityisesti iltavalaistuksessa. Lisäksi pariovien yläpuolella on leveä näyttö, jossa on valaistut piktogrammit ohjaamassa kulkua. Ovien sivuilla on led-nauhat osoittamassa vapaan oviaukon vaunun seisoessa pysäkillä, kertoo Tampereen Raitiotie Oy:n kalustopäällikkö Ali Huttunen.

Ohjaamossa voi testata raitovaunun kuljettajan työpaikkaa

Maketin ohjaamo on varusteltu kuten todellisessa vaunussa. 

– Mitään merkittävää toiminnallisuutta ei ohjaamosta puutu. Ohjaamo on suunniteltu kuljettajan toiminnan lähtökohdista. Käytimme maketilla pidetyissä ergonomiakatselmuksissa asiantuntijoina Tampereen joukkoliikenteen kuljettajia ja helsinkiläisiä raitiovaunun kuljettajia ja keräsimme heiltä kokemuksia ja kommentteja siitä, miten ohjaamoa pitää muokata, jotta siitä saadaan mahdollisimman mukava ja vähemmän kuormittava. Tätä modernia ohjaamoa ja sen ergonomiaa pääseekin näyttelyssä kokeilemaan ja säätöjä testailemaan. Samalla voi testata myös sitä, että miltä se ratikan kuljettajana toimiminen voisi tuntua, ideoi Huttunen lopuksi. 

Tampereen Ratikan maketti-näyttely on avoinna Tampere-talon Sorsapuistosalissa 21.-26.2.2019. Näyttely on maksuton ja se avoinna to-pe klo 14-18 ja la-ti klo 10-19. Näyttelyn päätyttyä maketti siirretään Rollikkahalliin, jossa maketti-näyttely avautuu yleisölle huhtikuussa. Rolikkahallin näyttelystä kerrotaan myöhemmin lisää. 

tampereenratikka.fi
Facebook @TampereenRatikka
Instagram @TampereenRatikka
Twitter @TampereRatikka 

Katso 360-video Tampereen Ratikasta:
https://youtu.be/k7aLLM77n_w

VR Group hakee uutta kasvua perustamalla tytäryhtiön Venäjälle

VR Group hakee kasvua uudesta liiketoiminnasta investoimalla venäläisiin raakapuuvaunuihin ja perustaa tytäryhtiön Venäjälle. Vaunut tulevat suomalaisten metsäalan yritysten tuontipuuliikenteeseen. Ensimmäisten vaunujen on tavoitteena olla liikenteessä vuoden 2019 lopussa.

– Perustamme venäläisen tytäryhtiön vaunujen hankintaan ja operointiin Venäjällä. Investointi tukee erinomaisesti strategiaamme, sillä haemme aktiivisesti kasvua uusilta alueilta sekä vahvistamme kilpailukykyämme. Haluamme myös palvella avainasiakkaitamme entistä paremmin, VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

VR Group käynnistää yhtiön perustamisen sekä vaunujen hankintaprosessin. Vaunuja on tarkoitus hankkia 300 kappaletta parin seuraavan vuoden aikana. Yritys vuokraa vaunuja VR Transpointin suomalaisille avainasiakkaille, operoi niitä Venäjällä sekä huolehtii kunnossapitosopimuksista. Tytäryritys myös vastaa operatiivisesti vaunujen käytön suunnittelusta ja ohjauksesta Venäjän puolella. VR Group tulee omistamaan yrityksen sataprosenttisesti. Tavoitteena on aloittaa liikennöinti vielä tämän vuoden aikana.

– Yrityksen toiminta alkaa Metsä Groupin tuontipuuliikenteessä. Kyseessä on aivan uusi toimintamalli ja ratkaisu logistiikan asiakkaillemme. Kehitämme ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja haluamme olla heille paras mahdollinen kumppani, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kommentoi.

Raikasta ja modernia – VR uudistaa työvaatteensa

Junissa työskentelevän henkilökunnan työvaatteet uudistuvat ja yhteensä noin 2200 VR:läistä saa kevään 2019 aikana uudet vaatteet. Vaatteiden työstö alkoi vuonna 2016 ja henkilökunta on osallistunut malliston suunnitteluun. Uudet vaatteet alkavat näkyä junissa helmi-maaliskuussa. Vanhat työvaatteet hyödynnetään uusiokäytössä ja kierrätysmateriaalina.

Uuden työvaatemalliston ilme on entistä rennompi ja modernimpi. Kaikissa vaatteissa korostuu istuvuus, mukavuus ja kestävyys. Uudet työvaatteet ovat ilmeeltään aiempaa yhtenäisempiä ja niissä toistuu sama, raikkaan vihreä väri. Ammattiryhmittäin on pieniä eroja. Esimerkiksi veturinkuljettajat ja konduktöörit viettävät paljon aikaa myös ulkona, joten heidän vaatteissaan on huomioitu erityisesti säänkestävyys ja huomioväritys havaittavuuden varmistamiseksi.  

”Halusimme löytää yhteisen, raikkaan ja rennon ilmeen kaikille turvallisuudesta, toimivuudesta, kestävyydestä ja mukavuudesta tinkimättä. Meille oli tärkeää, että ilme uudistuu, mutta on silti tunnistettavasti meidän näköisemme. Ennen suunnittelutyön aloittamista kartoitimme myös asiakkaidemme toiveita. Haluamme, että vaatteet tukevat parasta asiakaskokemusta ja viestivät uudistuvasta ja helposti lähestyttävästä VR:stä, kertoo kaukoliikenteen palvelujohtaja ja Avecran toimitusjohtaja Piia Tyynilä

Työvaateuudistus koskee konduktöörejä ja veturinkuljettajia sekä kauko- että lähiliikenteessä, asemien lipunmyyntien palveluneuvojia sekä ravintolavaunun junatarjoilijoita.  

Toimivuutta testattiin koekäytöllä

Projekti aloitettiin kartoittamalla henkilökunnan toiveita ja tarpeita työvaatteiden toimivuudesta ja ominaisuuksista. Suunnitteluvaiheessa henkilökunta osallistui työpajoihin ja kokeili vaatteita käytännössä. Henkilöstön palautteen perusteella työvaatteiden materiaaleja, värejä ja yksityiskohtia on tarkennettu sekä mallistoa täydennetty. 

”Käytännön testaukset ovat olleet todella tärkeitä, jotta voimme varmistua vaatteiden toimivuudesta oikeissa olosuhteissa”, Piia jatkaa.

Uusien vaatteiden toimitus työntekijöille alkaa helmikuun lopulla ja ne alkavat näkyä junissa heti. Vanhat työvaatteet kerätään talteen ja hyödynnetään kierrätysmateriaalina. 

Uusi mallisto kehitettiin yhteistyössä toimittaja Image Wear Oy:n kanssa. 

Tampereen Raitiotie Oy, NRC Finland Oy ja YIT Suomi Oy solmivat allianssisopimuksen Tampereen raitiotien kunnossapidosta

Kuvaoikeudet: Tampereen Raitiotie Oy

Tampereen Raitiotie Oy, NRC Finland Oy ja YIT Suomi Oy ovat allekirjoittaneet Tampereen raitiotien kunnossapitoallianssisopimuksen 12.2.2019. Kyseessä on rakentamisen allianssisopimuksen optio.

Kunnossapitoallianssin sopimuskausi on 12.2.2019–31.5.2029, joka jakautuu toukokuun lopussa 2022 päättyvään kehitysvaiheeseen ja sen jälkeen erikseen tilattaviin kaksivuotisiin kunnossapitojaksoihin.

–Olemme iloisia saadessamme jatkaa yhteistyötä tuttujen palveluntuottajien kanssa ja toteuttaessamme tätä ainutlaatuista raitiotiekunnossapidon allianssisopimusta, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö toteaa.

Sopimuksen tavoitebudjetti on noin 21,8 miljoonaa euroa, josta kehitysvaiheen osuus on noin 4,6 miljoonaa euroa. Sekä NRC Finland Oy:n että YIT Suomi Oy:n osuus sopimuksesta on 50 prosenttia.

– Tämä sopimus on erinomainen jatko suunnittelu- ja rakentamispalvelut kattavalle allianssisopimukselle, jonka kautta palvelumme laajenevat raitiotieinfran elinkaaren kaikille osa-alueille. Sopimus toimii meille erinomaisena referenssinä vastaavissa kohteissa myös muissa Pohjoismaissa, toteaa NRC Finland Oy:n operatiivinen johtaja Jouni Kekäle.

– Raitiotiekunnossapidon allianssisopimus on ainoa laatuaan Suomessa. On todella hienoa toimia edelläkävijänä. Hankinta-aika on myös pitkä eli se kantaa hienosti yli suhdanteiden, toteaa Antti Korhonen, yksikön johtaja YIT:ltä.

Kunnossapitoallianssin tehtävänä on huolehtia kunnossapidosta raitiotien osan 1 (keskusta-Hervanta-Tays) rakentamisvaiheen ja kaupallisen koeliikenteen aikana sekä liikennöinnin käynnistyttyä vuonna 2021. Mikäli osan 2 (keskusta-Lentävänniemi) rakentamispäätös tehdään, se tullaan yhdistämään sopimuksen piiriin samoilla periaatteilla. Raitiotien normaalin kunnossapidon lisäksi sopimukseen sisältyy raitiotien talvikunnossapito, sähkönsyöttöasemien ja varikon piha-alueiden kunnossapito sekä kunnossapidon päivystystoiminta.

Allianssimallin perusidean mukaisesti osapuolet sitoutuvat tavoitteiden ohella jakamaan keskenään kaikki toiminnan riskit ja hyödyt. Olennaista on toiminnan vaikutusten jatkuva seuranta, palvelutuotannon asiakaslähtöinen kehittäminen ja tiedon avoin jakaminen kaikkien osapuolten kesken.

Kunnossapidon organisaatio muodostetaan kehitysvaiheessa

Kunnossapitoallianssin kehitysvaihe alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja päättyy, kun ensimmäinen kunnossapitojakso alkaa tai viimeistään 31.5.2022. Kehitysvaiheen aikana muodostetaan kunnossapidon organisaatio ja laaditaan projektisuunnitelma ensimmäiselle kunnossapitojaksolle.

Kehitysvaiheessa määritetään myös allianssin sitova tavoitekustannus, avaintulosalueet ja niiden mittarit. Lisäksi kehitysvaiheen aikana määritetään kunnossapitotasot, rajapinnat eri sidosryhmiin sekä hankitaan kunnossapidon raportointijärjestelmä. Myös mm. turvallisuus- ja koulutussuunnitelmat, kustannusrakenteen määrittäminen sekä johtamisjärjestelmän ja viestinnän suunnittelu kuuluvat kehitysvaiheen tehtäviin.

Kehitysvaihe jatkuu vuonna 2021 alkavan liikennöinnin jälkeen noin vuoden, jotta liikennöinnin vaikutuksista saadaan kaikki tarvittava tieto ennen varsinaisten erikseen tilattavien kunnossapitojaksojen toteutusta. Kunnossapitojaksojen pituus on kerrallaan enintään kaksi vuotta.

Vuonna 2019 Kunnossapitoallianssi huolehtii tilaajalle jo luovutettujen rakenteiden kunnossapidosta sekä tekee talvikunnossapitotestejä kuten esimerkiksi sekaliikennekaistojen ja pysäkkien aurausta. Ensimmäisen raitiovaunun saapuessa vuonna 2020 kunnossapitotoimintaa laajennetaan, koska vaunun ja infran testiajot alkavat valmiilla raitiotieosuuksilla.

Tarvittava kunnossapitokalusto hankitaan kehitysvaiheen aikana laadittavan hankintasuunnitelman mukaan. Pääasiassa kunnossapitokaluston hankkii Tampereen Raitiotie Oy.

Turun joukkoliikenneratkaisu seudullisesta raitiotiestä jäi pöydälle kaupunginhallituksessa

(Sigge Arkkitehdit Oy)

Turun kaupunginhallitus jätti odotetusti Turun kaupunkiseudun suuren joukkoliikenneratkaisun pöydälle sen ensimmäisessä käsittelyssä maanantaina 11.2.2019.

Turussa esitetään seudullisen raitiotien hanke- ja toteutussuunnittelua kahdelle linjalle eli Tiedepuiston linjalle ja Raision linjalle. Tiedepuiston linja kulkisi Turun keskustasta Turun Tiedepuiston kautta Varissuolle ja Raision linja keskustasta Länsikeskuksen kautta Raision kaupunkiin.

Asiaa käsitellään seuraavan kerran kaupunginhallituksessa 4.3. ja esitellään kaupunginvaltuustolle valtuuston iltakoulussa 18.3.2019. Kaupunginvaltuusto päättää valmistelun jälkeen hankkeen toteuttamistavasta ja -aikataulusta.

Ratkaisu liittyy Turun kaupungille tärkeisiin strategisiin tavoitteisiin ja hankkeisiin kuten Turun Tiedepuistoon Kupittaan alueella, keskustan kehittämiseen ja Tunnin junaan Helsingistä Turkuun. Se toteuttaa kaupungin ilmastotavoitteita muuttamalla kulkutapajakaumaa ja tiivistämällä kaupunkirakennetta. Kuntarajat ylittävä joukkoliikenneratkaisu myöskin vahvistaa kaupunkiseudun luontaista työssäkäynti- ja asiointialuetta.

– Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneratkaisu on suuri kaupunkikehitysratkaisu, jolla on seudulle poikkeuksellisen suuri strateginen merkitys. Ratkaisu määrittää kaupunkiseudun kehitystä vuosikymmenien päähän, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Nyt esitettyjen linjojen investointikustannukset varikkoineen olisivat raitiotienä toteutettuna noin 333 miljoonaa euroa ilman kalustokustannuksia. Valtion olisi tarkoitus osallistua kustannuksiin 30 prosentin osuudella.

– Joukkoliikenneratkaisulla on merkittävät taloudelliset vaikutukset samalla, kun kaupungin taloudellinen tilanne suhteessa investointipaineisiin on haastava. Toisaalta ratkaisulla pyritään itsessään vahvistamaan kaupungin kehitystä, kasvua ja houkuttelevuutta siten, että kaupungille koituva tulovirta kasvaa ja yksityisen sektorin investointeja toteutuu nopeammin ja useampia, sanoo Minna Arve.

www.turku.fi/raitiotie

Jäämeren radan selvitys on valmistunut

Suomen ja Norjan välisen selvitystyöryhmän raportti Jäämeren radasta on valmistunut. Raportissa ei esitetä jatkotoimenpiteitä ratahankkeen edistämiseksi tällä erää.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää Jäämeren radan rakentamisen edellytyksiä ja mahdollisessa jatkosuunnittelussa huomioon otettavia tekijöitä. Selvityksessä keskityttiin 1) mahdollisiin rahoitusmalleihin, 2) suunnittelu- ja lupamenettelyihin sekä 3) ympäristö- ja saamelaiskysymyksiin.

– Kiitän kaikkia Suomessa ja Norjassa selvitykseen osallistuneita yhteistyöstä. Selvitystyön aikana on kartoitettu eri tahojen kanssa Jäämeren radan hankkeen edellytyksiä ja sitä, mitä kaikkea rata vaatisi toteutuakseen, Suomen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sanoo.

Päätöstä radan toteuttamisesta tai ratalinjauksen valitsemisesta ei ole Suomessa tai Norjassa tehty. Suunnittelun aloittaminen edellyttäisi, että molemmissa maissa tehtäisiin poliittinen päätös hankkeen toteuttamisesta.  Raportti on esiselvitys Rovaniemi-Kirkkoniemi -ratalinjauksesta. Selvitystyön aikana ei ollut mahdollista arvioida kaikkia ratahankkeeseen vaikuttavia tekijöitä.

Kannattavuutta selvitettiin

Hanke ei olisi taloudellisesti kannattava minkään selvityksessä tarkastellun rahoitusmallin mukaan. Vuotuisen kuljetusvolyymin tulisi olla 2,5 miljoonan tonnin luokkaa, jotta vuosittaiset ylläpitokustannukset saataisiin katettua. Tällaista kuljetusmäärää ei selvityksen mukaan voida nyt olemassa olevien tietojen perusteella pitää realistisena ilman merkittäviä muutoksia alueen elinkeinotoiminnassa tai eri liikennemuotojen kustannuksissa.

Suomen Lapin matkailualan näkökulmasta toivottavia ovat kaikki toimet, jotka helpottavat Lappiin matkustamista. Jäämeren rata yhdistäisi Lapin vahvemmin laajempaan arktiseen alueeseen. Matkailutuloilla ei radan rakentamista kuitenkaan rahoitettaisi, eikä matkailu ole riittävä peruste ratahankkeelle.

Selvityksessä nousi myös esiin, että Jäämeren radan täysimääräinen hyödyntäminen kuljetusketjuna Keski-Eurooppaan saakka edellyttäisi ennen kaikkea Suomen pääradan kapasiteetin lisäämistä erityisesti sen vilkkaimmin liikennöidyllä osuudella Helsinki-Tampere.

Suunnittelu- ja lupaprosessi olisi monivaiheinen Suomessa ja Norjassa

Niin Suomessa kuin Norjassa suunnittelu- ja lupaprosessi olisi pitkä ja monivaiheinen. Suomen ja Norjan välillä on luonnollisesti eroja ratasuunnittelun vaiheissa. Jos hankkeen suunnittelua tulevaisuudessa päätettäisiin jatkaa, seuraava vaihe voisi olla rajat ylittävän selvityksen laatiminen siitä, miten suunnitteluprosessit saadaan sovitettua yhteen.

Myös Suomessa ollaan aloittamassa Norjan tapaan 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnittelu. Se asettaa mahdolliselle jatkosuunnittelulle tietyt raamit, sillä Jäämeren radan suunnittelu olisi sovitettava myös molempien maiden liikennejärjestelmäsuunnitelmiin. Nopeimmillaankin Jäämeren radan suunnittelu ja rakentaminen kestäisi vähintään 15 vuotta.

Vaikutukset ympäristöön ja saamelaisiin

Selvityksen mukaan Jäämeren radalla olisi moninaisia vaikutuksia ympäristöön ja saamelaisiin. Yleisesti on tiedossa pohjoisen luonnon herkkyys ja ainutlaatuisuus, joka vaatii erityishuomiota. Jos hanketta päätettäisiin edistää, on alkuperäiskansa saamelaisten osallistuminen varmistettava, ettei peruuttamattomasti vahingoiteta heidän kulttuuriaan tai elinkeinojaan. Kansainvälinen lainsäädäntö ja Suomen ja Norjan kansallinen lainsäädäntö tunnustavat useita menettelyjä, jotka varmistavat, että saamelaisten kansainvälisesti tunnustettu erityisasema ja oikeudet kotiseutualueeseen, kieleen ja kulttuuriin otetaan huomioon oikein. Oleellista on, että saamelaiset, poronhoitajat ja muut tahot, joihin ratahanke vaikuttaisi, osallistuisivat suunnitteluprosessiin alusta alkaen.

Suomen liikenne- ja viestintäministeriön johtamaan työryhmään osallistuivat Suomesta ympäristöministeriö, Liikennevirasto, Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä, Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous sekä Norjasta liikenne- ja viestintäministeriö, Rautatiehallinto, Finnmarkin läänin ja lääninviraston edustajat ja Norjan saamelaiskäräjät. Työssä kuultiin myös muiden sidosryhmien edustajia. Ryhmän toimikausi oli 9.5.-14.12.2018.

Toimikauden päättymisen jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö ja Suomen Saamelaiskäräjät kävivät saamelaiskäräjälain 9 pykälän mukaiset neuvottelut työryhmän työstä. Saamelaiskäräjien liikenne- ja viestintäministeriölle toimittamassa muistiossa tuodaan esille näkökantoja työryhmän loppuraportin ja alatyöryhmien raporttien sisällöistä. Muistio löytyy valtioneuvoston Hankeikkunasta.

Suomen ja Norjan välisen Jäämeren radan selvitystyöryhmän loppuraportti löytyy osoitteesta:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-562-0