Nurminen Logisticsin Kiinan junan toinen toimintavuosi on käynnistynyt

Nurminen Logistics on nyt vuoden ajan tarjonnut suoraa Suomi – Kiina -junayhteyttä. Kysyntä kolmannelle vaihtoehdolle lento- ja merirahdin välillä on kasvanut sekä Suomessa että ulkomailla. Olemme iloisia ja ylpeitä tästä yksivuotiaasta, joka mahdollistaa nopeat yhteydet Itä-Aasian ja Itämeren välillä.

Ilmastokatastrofin ratkaisemisessa ympäristötehokkaat logistiikan arvoketjut ovat yksi työkalu, jolla yritykset voivat merkittävästi vähentää toiminnastaan aiheutuvia päästöjä. Arvoketjujen rakentamisessa joustavuus ja eri vaihtoehtojen yhdistelmät ylläpitävät kilpailuetua globaaleilla markkinoilla. Junarahti vastaa niihin katveisiin, jotka ovat jääneet lento- ja merirahdin väliin.

Kasvava kiinnostus yhdistellä tuttuja ratkaisuita näkyy esimerkiksi pohjoismaisessa logistiikkayhteistyössä. ”Pohjoismainen asiakaskunta haastaa logistiikka-alaa uudistumaan nykyistä nopeammin. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä kehittämään paremmin optimoituja ratkaisuita, joista hyötyvät myös eri maiden kuluttajat.” totesi Sales Director Marjut Linnajärvi lokakuun lopussa pidetyn pohjoismaisen logistiikkaseminaarin jälkeen.

Nurminen Logisticsin säännöllisen junanyhteyden ensimmäistä toimintavuotta voidaan pitää onnistuneena. Junien täyttöaste on kasvanut. Junien minimipituus on 41 vaunua, ja maksimipituuteen 50 vaunua on turvauduttu, jotta kysyntään on voitu vastata.

Bookmark the permalink.