HSL sai kaksi tarjousta junaliikenteen tarjouskilpailuun – voittaja julkistetaan toukokuussa

HSL on saanut kaksi tarjousta junaliikenteensä järjestämisestä kesäkuusta 2021 alkaen. HSL:n junien tuleva operaattori on selvillä toukokuussa 2020.

Nyt käynnistyy tarjousten arviointiprosessi, jossa erityistä huomiota kiinnitetään tarjousten laatuun ja niiden taloudelliseen kestävyyteen.

HSL ei tule tiedottamaan tarjousten arviointiprosessin etenemisestä ennen kuin HSL:n hallitus on hyväksynyt tarjouskilpailun ratkaisun. Tarkoituksena on, että HSL:n hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 5. toukokuuta.

Kilpailun voittaja aloittaa junien liikennöitsijänä kesällä 2021

Kilpailun voittanut liikennöitsijä aloittaa HSL:n junien ajamisen 27.6.2021. Kilpailutuksen tavoitteena on parantaa junaliikenteen laatua ja samalla saada HSL:lle enemmän määrittelyvaltaa siihen, millaista lähijunaliikennettä Helsingin seudulla ajetaan osana koko seudun liikennejärjestelmää.

Tarjouskilpailu koskee HSL:n tilaamaa junaliikennettä, joka tällä hetkellä kattaa kehäradan, rantaradan Helsingistä Siuntioon ja pääradan Helsingistä Keravalle. Tällä hetkellä liikenne on hankittu suorahankintana VR-yhtymä Oy:ltä. Junaliikennettä ajetaan myös tulevaisuudessa Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy:n junilla. Kalustoyhtiön omistavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit.

Jos junaliikenteen liikennöitsijä vaihtuu kilpailun seurauksena, nykyinen HSL:n lähijunaliikennettä tuottava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksessa uudelle liikennöitsijälle vanhoina työntekijöinä.

Bookmark the permalink.