Länsimetron kokonaiskustannukset 1 186 miljoonaa euroa – toimitusjohtaja vaihtuu

29613468351_e1caa318ae_z

Länsimetro-hankkeen kokonaiskustannusennuste nousee 1 186 miljoonaan euroon. Länsimetro Oy tarvitsee yhteensä 104 miljoonan euron korotuksen lainatakaukseen Espoon ja Helsingin kaupungeilta. Lisäksi yhtiön hallitus on tänään päättänyt, että Länsimetro Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetään rakennusinsinööri Ville Saksi.

Rakentamisen kustannukset nousevat 1 088 miljoonasta eurosta 1 154 miljoonaan euroon. Hankkeen rakentamisen indeksikorjattu budjetti hankesuunnitelman (2008) mukaiselle laajuudelle on 849 miljoonaa euroa (hankesuunnitelma 714 miljoonaa euroa + indeksikorotus 135 miljoonaa euroa). Kustannusennustetta ovat nostaneet mm. yksikkömäärien kasvu ja rakentamisen ennakoitua pidempi aika. Lisäksi uudessa ennusteessa on huomioitu mm. varaosatarpeita ja ennen liikenteen alkamista tarvittavia kiinteistöpalveluita. Hankkeen rakennusurakat ovat toteutettu nk. yksikköhintaisina urakoina vuosina 2013 – 2016. Mm. viranomaismääräyksien vuoksi rakentamisen laajuudessa tapahtuneet muutokset näkyvät rakennusurakoiden yksikkömäärien kasvuna. Lopulliset kustannukset selviävät rakentamisen päättyessä.

Keskeisimmät syyt kustannusten nousulle hankesuunnitelmaan nähden ovat olleet ennakoitua vaikeammat louhintaurakat, rakennusmääräysten vaatimusten muutokset ja tilantarpeiden kasvu, mukaan lukien tekniset tilat, savunpoisto ja esteettömyyden toteuttaminen asemien molemmilla sisäänkäynneillä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 186 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannuksissa on huomioitu hankevarausta 32 miljoonaa euroa. Valtion avustus on 249 miljoonaa euroa.

Länsimetro-hankkeen yhteydessä toteutetaan myös Espoon kaupunginvaltuuston erillispäätöksillä päätetyt Niittykummun aseman, Matinkylän terminaalin ja Matinkylän läntisen sisäänkäynnin rakentaminen. Näiden kustannusennuste on yhteensä 80 miljoonaa euroa.

Kustannusarvion kasvaessa hankkeelle on haettava lisätakaus sekä Espoossa että Helsingissä. Lisärahoituksen tarve tulee molempien kaupunkien valtuustojen käsiteltäväksi. Lisärahoituksessa on pyritty huomioimaan kaikki mahdolliset kulut rakentamisen loppuunsaattamiseksi ennen liikenteen käynnistymistä.

Länsimetron hallitus on 14.11. päättänyt, että rakennusinsinööri Ville Saksi nimitetään Länsimetro Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään välittömästi. Ville Saksi on toiminut aiemmin VR Track Oy:n toimitusjohtajana.

Länsimetron avautumisen aikataulu selviää, kun kolmen aseman yhteiskoekäyttö saadaan päätökseen marras-joulukuun vaihteessa. Aalto-yliopiston yhteiskoekäyttö on valmis.  Tapiolan ja Keilaniemen asemien yhteiskoekäytöt ovat käynnistymässä. Tämän jälkeen yhteiskoekäytöt jatkuvat Koivusaaressa, Lauttasaaressa, Urheilupuistossa, Niittykummussa ja Matinkylässä.

Tampereen Raitiotie Oy:n perustaminen käynnistyi

500px-tampere-vaakuna-svg

Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Tampereen Raitiotie Oy:n perustamista. Perustettavan yhtiön osakepääomaan tehdään 2 miljoonan euron sijoitus, ja summa lisätään kaupungin kuluvan vuoden talousarvioon osakkeisiin ja osuuksiin. Yhtiö aloittaa sopimusneuvottelut sekä rahoitusjärjestelyt ja osallistuu myös allianssin toimintaan rakentamisvaiheessa.

Liiketoimintajaosto päätti osaltaan asiasta 10.11.2016 ja hyväksyi Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestyksen sekä perustamissopimuksen. Uuden yhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi vuorineuvos Kari Neilimo, toimitusjohtaja Jukka Terhonen, johtaja Pekka Pohjoismäki, toimitusjohtaja Asko Koskinen ja toimitusjohtaja Kirsi Koski. Hallitusta täydennetään vielä kahdella jäsenellä seuraavassa 2. joulukuuta pidettävässä liiketoimintajaoston kokouksessa.

Tampereen Raitiotie Oy ottaa vastuulleen investoinnin rahoituksen järjestämisen, allianssin toteuttamissuunnitelman ja option kunnossapitosopimuksesta sekä kaluston hankinta- ja kunnossapitosopimuksen. Investointivaiheen jälkeen yhtiö keskittyy järjestelmän omistamiseen ja kunnossapidon koordinointiin yhdessä kaupungin kanssa.

Raitiotieinvestointi toteutetaan merkittävältä osin pitkäaikaisella 30 vuoden mittaisella lainarahoituksella, jonka yhtiö kilpailuttaa ja jolle esitetään kaupungin takausta. Ensimmäisessä vaiheessa varaudutaan enintään 310 miljoonan euron suuruiseen lainatarpeeseen. Koko hankkeen lopullinen lainamäärä selviää toisen vaiheen suunnitelmien valmistuttua.

HKL:lle oikeus tilata Transtech Oy:ltä Raide-Jokerin raitiovaunut

raide-jokeri-kaskynhaltijantie-1_web

HKL:n johtokunta päätti kokouksessaan 1.11.2016 oikeuttaa HKL:n tilaamaan Transtech Oy:ltä Raide-Jokerin liikennöintiä varten 29 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia 35 metriä pitkiä raitiovaunuja.

Raide-Jokeri on pikaraitiotielinja, joka kulkee Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen. Linja tulee korvamaan nykyisen runkobussilinja 550:n 2020-luvun alussa. Pikaraitiotielinja toteutetaan Helsingin ja Espoon yhteistyöhankkeena.

HKL:llä on vuonna 2011 allekirjoitettu Transtechin kanssa voimassaoleva raitiovaunujen hankintasopimus, johon kirjattujen toimitusoptioehtojen perusteella Raide-Jokerin raitiovaunut voidaan hankkia.

Hankinnan kokonaiskauppahinta on enintään 100,5 miljoonaa euroa, josta raitiovaunujen osuus on 95,2 miljoonaa euroa ja vaihto- ja varaosien sekä erityistyökalujen osuus on 5,3 miljoonaa euroa.

Hankinnan kohteena olevat Raide-Jokerin Artic-vaunut ovat liikennöinnin ja kunnossapidon näkökulmasta mahdollisimman hyvin yhteensopivia nykyisen raitiotieverkon ja Artic-vaunujen ensimmäisen hankintaerän kanssa. Otanmäen tehtailla valmistettavia perussarjan Artic-raitiovaunuja on tulossa yhteensä 40 kappaletta, ja niitä on tällä hetkellä liikenteessä jo 13 kappaletta.

HKL:n kokemukset ja matkustajapalaute Artic-vaunuista ovat olleet myönteisiä. Vaunut soveltuvat hyvin raitiotieverkon vaatimuksiin ja pohjoisiin ilmastollisiin olosuhteisiin.

– Raitiovaunun elinkaari on noin 40 vuotta. Seudun liikennejärjestelmä on tällä aikajänteellä kehittymässä vahvasti raidepainotteisempaan suuntaan. Nykyinen raitioverkko ja uudet pikaraitiotiet ovat tämän mukaisesti laajenemassa yhdeksi kokonaisuudeksi. On tärkeää, että hankittavat vaunut ovat hyvin soveltuvia sekä nykyisen raitioverkon haasteellisiin ominaisuuksiin että suunniteltaville uusille pikaraitioteille, kertoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Raide-Jokerin Artic-vaunu poikkeaa nykyisistä HKL:n raitiovaunuista mm. kahteen suuntaan ajettavuutensa ja pituutensa osalta. Lisäksi Raide-Jokeri-vaunuun suunnitellaan keskimmäisen vaunuosan niiausjärjestelmää, joka mahdollistaa entistä paremmat esteettömät kulkumahdollisuudet.

‘Vaunujen hankinta-aikataulu on suunniteltu niin, että HKL tilaa aluksi yhden prototyyppivaunun, jolla liikennöidään Helsingin kantakaupungin rataverkolla. Prototyyppivaunun avulla saadaan käyttökokemuksia, jotka hyödynnetään sarjatuotantovaunun ratkaisuja viimeisteltäessä. Prototyyppivaunu tulisi HKL:n käyttöön vuodenvaihteessa 2018–2019.

PKC Groupille kokonaisarvoltaan yhteensä 80 milj. euron arvosta uusia toimitussopimuksia kiskokalustoliiketoiminnassa

pkc_1

Bombardier Transportation (BT)on vahvistanut myöntävänsä PKC Groupille uusia liiketoimintasopimuksia. Sopimukset ovat jatkoa äskettäin allekirjoitetulle globaalille yhteistyösopimukselle sekä elokuussa julkistetuille liiketoimintasopimuksille. Uusien liiketoimintasopimusten arvo on noin 80 milj. euroa.

Liiketoimintasopimukset koostuvat sähkökeskusten, johdinsarjojen ja ohjaamopöytien toimituksista BT:n keskieurooppalaisille asiakkaille. Sopimukset sisältävät 30 milj. euron arvoisen viiden vuoden toimituskokonaisuuden ja 50 milj. euron arvoisen kahdentoista vuoden toimituskokonaisuuden. Molempien toimituskokonaisuuksien toimitukset alkavat vuonna 2017 ja toimitusmäärät voivat kasvaa optioiden kautta.

Andre Gerstner (President, Rolling Stock Business):

Jatkamme äskettäin allekirjoitetun globaalin yhteistyösopimuksen toteuttamista BT:n kanssa hyvässä yhteistyössä ja pitkäaikainen tilauskantamme on kasvanut merkittävästi viimeaikaisten uusien sopimusten johdosta.

VR Groupin liikevoitto säilyi lähes ennallaan

helsingin_asema_kivimiehet_ja_kellotorni_4777

Kuvaaja: Soile Laaksonen

VR Groupin tammi−syyskuun liikevoitto oli 25,5 miljoonaa euroa.
•    Matkustajaliikenteessä matkamäärät kasvoivat, tammi−syyskuussa tehtiin 83,9 miljoonaa matkaa.
•    VR Transpointin kuljetusmäärät nousivat vertailukaudesta 8,6 prosenttia ja olivat 30,4 miljoonaa tonnia.
•    VR Trackin ja Siemensin muodostama työyhteenliittymä uusii Riihimäki–Tampere-rataosuuden turvalaitejärjestelmän. Uudistus varmistaa pääradan turvallisen ja korkean käytettävyyden pitkälle tulevaisuuteen.

VR-konsernin tammi−syyskuun liikevaihto oli 872,6 (908,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski viime vuodesta 3,9 prosenttia. Katsauskauden liikevoitto oli 25,5 (26,0) miljoonaa euroa.

Matkustajaliikenteessä junien täyttöaste oli syyskuussa 41,5 prosenttia. Täyttöaste kasvoi syyskuussa +7,5 prosenttiyksikköä. Liikenteen suunnittelulla ja hinnoittelu-uudistuksella on ollut merkittävä positiivinen vaikutus junien täyttöasteeseen. VR Transpointin kuljetusvolyymit kasvoivat 8,6 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan ja olivat 30,4 miljoonaa tonnia.

– Matka- ja kuljetusmäärien kasvu kertovat, että olemme oikealla tiellä. Haluamme jatkossakin kehittää asiakkaille tarjottavia palvelujamme. Kaiken kehitystyön lähtökohta on asiakkaidemme kuuntelu niin matkustajaliikenteessä, tavaraliikenteessä kuin VR Trackin liiketoiminnassa, VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

VR Group nimitti 20. lokakuuta uudeksi toimitusjohtajaksi Rolf Janssonin, joka on aiemmin työskennellyt VR Transpointin johtajana. Edellinen toimitusjohtaja Mikael Aro siirtyy toisen työnantajan palvelukseen marraskuun lopulla.

VR:n matkustajaliikenteessä junamatkustaminen kasvussa

Matkustajaliikenteen liikevaihto oli 372,5 (401,8) miljoonaa euroa ja se laski tammi−syyskuussa 7,3 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikutti etenkin kotimaan kaukoliikenteen laskenut hintataso.

Juna- ja autoliikenteessä tehtiin yhteensä 83,9 (83,8) miljoonaa matkaa. Matkojen määrä kasvoi tammi−syyskuussa 0,1 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Autoliikenteen matkamäärät vähenivät 8,1 prosenttia ja junaliikenteen matkamäärät kasvoivat yhteensä 3,8 prosenttia. Matkamäärät kaukoliikenteessä kasvoivat 0,9 prosenttia ja lähiliikenteessä 4,3 prosenttia.

Matkustajaliikenne järjesti syyskuussa Ovelta ovelle -hackathon-tapahtuman, jossa kymmenen tiimiä kehitti ratkaisuja tulevaisuuden matkaketjuiksi.

VR Transpointin näkymät valoisat

VR Transpointin liikevaihto oli 284,6 (284,0) miljoonaa euroa ja nousi 0,2 prosenttia vertailukaudesta. Kuljetusmäärissä tapahtui merkittävää kehitystä. Volyymit kasvoivat 8,6 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan ja olivat 30,4 (28,0) miljoonaa tonnia.

Talouden eri toimialoilla on näköpiirissä varovaisen piristymisen merkkejä, mikä on heijastunut VR Transpointin kuljetusmäärien kasvuun uusien kuljetusvirtojen ohella. Positiivinen trendi näkyi kvartaalin aikana laajasti eri toimialoilla, kuten metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa sekä rakentamisessa.

VR Transpointin positiivista virettä selittää myös aktiivinen ja asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen ja tehostaminen. Käyttöön on otettu uusia toimintamalleja ja uutta teknologiaa, kuten tablet-tietokoneita ratapihatyöskentelyssä.

VR Trackillä Suomessa hyvin rakennuskantaa

VR Trackin liikevaihto laski vertailukaudesta 2,0 prosenttia ja oli 207,3 (211,5) miljoonaa euroa.

Liikennevirasto valitsi VR Trackin ja Siemensin muodostaman työyhteenliittymän uusimaan Riihimäki–Tampere-ratavälille kaikki turvalaitteet vuosien 2016–2018 aikana. Siemens toimittaa hankkeeseen kuuluvan turvalaitejärjestelmän ja VR Track tekee asennustyöt. Hankkeen arvo on kokonaisuudessaan noin 35 miljoonaa euroa.

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -allianssihanke on edennyt aikataulussa. Vuoden 2016 aikana radan perusparannustyöt ovat keskittyneet Jyväskylän ja Äänekosken väliselle rataosuudelle. Työt ovat käynnistyneet myös Tampere–Jyväskylä-välillä. Kokonaisuudessaan ratahanke valmistuu liikenteelle elokuussa 2017.

Ruotsin liiketoiminta on ollut tappiollista johtuen pääasiassa yhden kunnossapitoprojektin haasteista. Ruotsin koko vuoden tulos jää merkittävästi tappiolliseksi.

Syyskuussa VR Track Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi irtisanoutui. VR Trackin vt. toimitusjohtajan tehtävää hoitaa VR Groupin lakiasiainjohtaja Teemu Sipilä. VR Track Sweden AB:n johdossa aloitti toimitusjohtaja Mattias Hörling.

Solita toimittaa Liikennevirastolle mobiilialustan ratatöiden luotettavaan seuraamiseen

a4342cdf6cd24096_800x800ar

Uusi rataurakoitsijoille suunnattu palvelu parantaa rautatieliikenteen turvallisuutta

Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solita on valittu Liikenneviraston uuden rataurakoitsijoille suunnatun mobiilialustan toimittajaksi. Mobiilipalvelun myötä junaradoilla tehtävistä töistä saadaan tarkka ja ajantasainen tieto liikenteenohjaukselle ja muille palvelua hyödyntäville sidosryhmille. Nyt tehty sopimus vahvistaa edelleen Solitan asemaa rautatieliikenteen keskeisten järjestelmien toimittajana.

Solita toimittaa Liikennevirastolle uuden rataurakoitsijoiden mobiilialustan (RUMAn). Sen avulla rataurakoitsijat voivat lisätä ja täydentää tietoja ratatöistä joustavasti työn aikanakin. Palvelun keskeisenä tavoitteena on raideliikenteen turvallisuuden parantaminen. Mobiilipalvelu tarjoaa jatkossa entistä ajantasaisempaa tietoa muun muassa radoilla työskentelevien ihmisten ja koneiden sijainnista sekä työskentelyajankohdista, mikä vähentää onnettomuuksien riskiä.

Hankkeen myötä ratatöihin liittyvät operatiiviset tiedot, kuten ratatyöluvat ja -ilmoitukset, digitalisoidaan. Tiedon kerääminen suoraan kentältä mahdollistuu ja kaikki tieto on hyödynnettävissä reaaliaikaisesti yhdellä yhteisellä mobiilialustalla. Palvelun käyttäjiä tulee olemaan noin 3000. Mobiilialusta integroidaan laajasti rautatieliikenteen ohjauksen järjestelmiin ja se tarjoaa rajapinnan myös urakoitsijoiden omille kunnossapitojärjestelmille. Sopimukseen sisältyy mobiilialustan toteuttamisen lisäksi ylläpito vuoteen 2028 saakka.

”Rataurakoitsijoiden mobiilialustan kehittäminen on luonteva jatkumo Solitan vahvalle roolille Liikenneviraston rautatieliikenteen järjestelmien kehittämisessä, ja hyvä esimerkki siitä, miten digitalisaatio sekä tehostaa toimintaa, mahdollistaa uudet toimintatavat ja auttaa parantamaan liikenteen turvallisuutta. Uusi palvelu täydentää jo olemassa olevia liikenteen järjestelmien kokonaisuutta”, sanoo Mikko Varjos Solitalta.

Solitalla on pitkä ja laaja-alainen kokemus liikenteen, erityisesti rautatieliikenteen, johtamisen, suunnittelun ja hallinnan ratkaisuista kuten keskeisistä liikenteen ohjauksen ja suunnittelun järjestelmistä, tiedonhallinnasta ja analytiikasta sekä tietovarannoista ja rekistereistä. Solita on toteuttanut mm. laajan raidekapasiteetin LIIKE-hallintajärjestelmän  jajunankuljettajien veturipäätteen.

VR parantaa vammaisten palveluja junissa

vihrea_makuuvaunu3

Kuva: VR GROUP

VR parantaa vammaismatkustajien palveluja ja tiivistää yhteistyötä järjestöjen kanssa. Pohjalla on VR syys-lokakuussa tekemä laaja kyselytutkimus. Vastauksia saatiin lähes 400. VR:llä on jo tähän asti ollut joukkoliikenteessä laajat vammaispalvelut. Niitä on suunniteltu ja kehitetty yhdessä alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Palveluiden kehittämisestä keskustellaan tänään 25.10. VR:n, järjestöjen ja muiden sidosryhmien tapaamisessa.

Vammaismatkustajien palveluun ollaan kauttaaltaan varsin tyytyväisiä. Asteikolla yhdestä parhaimpaan kymmeneen vastaajista suurin osa antaa junamatkalleen arvosanan 8. Matkustuskokemusten perusteella vastaajista 83 % aikoo käyttää palveluja uudelleen. Kehityskohteiksi nousivat erityisesti saattajalipun käyttöoikeuden laajentaminen ja palveluista tiedottaminen.

Kaikkien sujuva matkustaminen on tärkeää, siksi VR haluaa parantaa eri matkustajaryhmien erityistarpeiden huomioimista. VR on uudistanut kalustoaan voimakkaasti viime vuosien aikana esteettömäksi ja se on helpottanut kaikkien matkustamista. Kaukoliikenteen junista jo 85 % on esteettömiä, pääkaupunkiseudun lähijunista valtaosa. Yöjunissa esteettömien palveluiden osuus kasvaa, kun Kolariin liikennöiviin juniin saadaan joulukuussa uutta esteetöntä makuuvaunukalustoa.

Tiedonsaantia esteettömämmäksi

Tutkimuksen mukaan vammaisen saattajapalveluita halutaan uudistaa. Toiveena on maksuttoman saattajalipun laajentaminen useammille vammaisryhmille.

VR:n vammaispalveluista asemilla ja junista kaivataan enemmän tietoa. Tietoa toivotaan löytyvän paremmin nettisivuilta, lisäksi toivotaan esimerkiksi tietoa apuvälineiden kuljettamisesta, asemien avustamispalveluista, selkeitä ohjeita pyörätuolilla liikkumisesta sekä asemien laitureiden korkeuksista.

Kalustoon liittyvissä palautteissa toivotaan parempaa ravintolavaunujen käyttömahdollisuutta. Myös tietoa ravintolatuotteiden tilausmahdollisuudesta pyörätuolipaikalle kaivataan.

Asemien avustuspalvelu saa kiitosta

Kyselyn mukaan VR:n tarjoamaan asemien avustajapalveluun ollaan erityisen tyytyväisiä. Kokonaisuudessaan noin puolet vastaajista kokee, että avustamispalvelun varaus sujui joko hyvin tai erinomaisesti. Vastaavasti 74% kokee palvelun sujuvuuden käytännössä hyväksi tai erinomaiseksi.

Henkilökunnan palveluun ollaan tyytyväisiä sekä itse vammaispalvelun hoitumiseen matkalla. Aikatauluista saadaan kyselyn mukaan hyvin tietoa. Myös junakalustoon ollaan varsin tyytyväisiä.

VR parantaa palveluja monin tavoin

Kyselyn tulosten ja vammaisjärjestöjen kanssa käydyn keskustelun pohjalta VR on päättänyt vammaismatkustajien palveluiden kehittämisestä monin tavoin:

 • VR suunnittelee vammaismatkustajille tarkoitetun uuden maksuttoman palvelunumeron käyttöönottoa.
 • VR kehittää nettisivuja niin, että tieto palveluista löytyy paremmin ja esteettömämmin.
 • VR lyhentää avustuspalvelun odotusaikaa asemilla loppuvuoden aikana.
 • VR arvioi saadun palautteen pohjalta vaihtoehtoja maksuttomalle saattajalipulle.
 • VR:n tavoitteena on ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua ja säännöllisiä tapaamisia vammaisjärjestöjen kanssa.
 • VR tekee vuosittain laajan kyselytutkimuksen vammaismatkustajille tarkoitetuista palveluista palvelujen edelleen kehittämiseksi.

VR:llä jo monia matkustamista helpottavia palveluja

VR tarjoaa matkustajille monia mahdollisuuksia esteettömään junamatkaan jo nyt:

 • Avustuspalvelut 37 asemalla
 • Esteetön junakalusto (85% kaikesta kaukoliikenteen junavuoroista)
 • Pyörätuolipaikat
 • Esteettömät makuuhytit
 • Ravintolapalvelut pyörätuolipaikalle
 • Pendolinon ravintolavaunun pyörätuolipaikat
 • Esteetön wc
 • Kutsunapit pyörätuolipaikalla
 • Maksuton saattajalippu
 • Tukikaiteet junissa
 • T-silmukka kuulovammaisille
 • Pistekirjoitusopasteet
 • Kuulutukset ja infomonitorit
 • Pyörätuolinostimet
 • Allergiahytit

Laajemmin tietoja VR:n vammaispalveluista vr.fi-sivustolta.

Rolf Jansson VR Groupin toimitusjohtajaksi

rolf_jansson_vrgroup

VR Groupin toimitusjohtajaksi on nimitetty Rolf Jansson. Hän aloittaa tehtävässä heti. Jansson on tähän asti toiminut konsernin logistiikkadivisioonan johtajana. Edellinen toimitusjohtaja Mikael Aro jatkaa marraskuun loppuun asti yhtiön hallituksen erityistehtävissä. Hän siirtyy sen jälkeen jo aiemmin kerrotusti pääomasijoitusyhtiö Tritonin palvelukseen.

Jansson on työskennellyt VR Groupin palveluksessa vuodesta 2009 alkaen, ensin kehitysjohtajana ja vuodesta 2011 alkaen VR Transpointissa, jossa hän on vastannut liiketoiminnan uudistamisesta ja kilpailukyvyn kehittämisestä.

− Rolf Jansson on osoittanut VR Transpointin johdossa erinomaista kykyä liiketoiminnan johtamiseen, toteaa VR Groupin hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen. Janssonin kaudella VR Transpointissa sekä kannattavuus että asiakastyytyväisyys ovat parantuneet merkittävästi.
− Hän tuntee konsernin, konsernin toimialan ja toimintaympäristön läpikotaisin.

− Kiitän lämpimästi Mikael Aroa, jonka johdolla VR Groupissa on toteutettu suuri muutos nykyaikaiseksi palveluyritykseksi, Syrjänen summaa.
− Konserni on hyvässä kunnossa ja toteutettujen uudistusten jälkeen uuden toimitusjohtajan on helpompi jatkaa asiakaspalvelun kehittämistä ja kasvun hakemista myös uusilta liiketoiminta-alueilta.

− Otan uuden tehtävän erittäin innostuneesti vastaan, Rolf Jansson toteaa.  
− Tehtävä on haasteellinen ja kiinnostava. Haluamme jatkossakin kehittää asiakkaille tarjottavia palvelujamme. Kaiken kehitystyön lähtökohta on henkilöasiakkaidemme kuuntelu matkustajaliikenteessä sekä vuoropuhelu yritysasiakkaidemme kanssa tavaraliikenteessä ja VR Trackin liiketoiminnassa. Olen viimeisten seitsemän vuoden aikana oppinut tuntemaan henkilökuntamme vahvan ammattitaidon ja sitoutumisen. Odotan innolla hyvän yhteistyön jatkumista konsernin toimitusjohtajan tehtävässä.

Rolf Jansson:
•    syntynyt 1969
•    DI ja KTM
•    VR Transpointin johtaja vuodesta 2011 alkaen
•    Toiminut VR-konsernissa vuodesta 2009 alkaen
•    Työskennellyt aikaisemmin Nordean Corporate Finance -johtajan tehtävässä ja liikkeenjohdon konsulttina Booz Allen Hamiltonissa
•    Toimii Sarlin Yhtymän hallituksessa

Kainuun kauppakamariosaston Vuoden Teko -palkinto Transtech Oy:lle

2016-10-13-18_23_47-kiskokalustoesite_fin_lr-pdf-nitro-reader-3

Kainuun kauppakamariosasto on valinnut otanmäkeläisen Transtech Oy:n Vuoden Teko -palkinnon saajaksi. Valintaperusteluissa korostuivat yhtiön onnistuminen liiketoiminnan kääntämisessä kasvuun sekä viimeaikainen kaupallinen menestyminen.

– ”Vuoden Teko -palkintoraadilla oli tänä vuonna miellyttävä työ valita monista palkinnon arvoisista yrityksistä. Kainuussa on useita menestystarinoita ja loppusuoran ehdokkaat osoittavat, että osaamista, halua ja kykyä kehittyä löytyy alueelta. Entistä valoisammat näkymät ovat levinneet usealle toimialalle. Lisää näyttää olevan tulossa.” myhäilee Kainuun kauppakamariosaston puheenjohtaja Juha Tanskanen.

Palkinnon valintaperusteluissa korostuivat Transtechin liiketoiminnan kasvu ja erinomainen tuotekehitys, jotka ovat siivittäneet yhtiön kaupalliseen menestykseen. Transtech on juuri voittanut Tampereen uuden raitiotien kalustohankinnan kilpailutuksen, joka mahdollistaa yli 90 miljoonan euron kaupat ja tietää töitä Otanmäen tehtaassa useaksi vuodeksi.

– ”Transtechin pääomistajaksi tuli runsas vuosi sitten tšekkiläinen Škoda Transportation Group, minkä seurauksena yhtiön edellytykset laajentaa markkina-aluettaan muihin Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan ovat ratkaisevasti parantuneet”, toteaa Transtech Oy:n varatoimitusjohtaja Matti Haapakangas. ”Transtechin oma vakituinen työntekijävahvuus on noin 500 henkilöä, joiden lisäksi Kainuun Otanmäessä sijaitseva tehdas työllistää tälläkin hetkellä runsaat sata tilapäistä työntekijää”, iloitsee Haapakangas.

Transtech on Pohjoismaiden suurin kiskokalustovalmistaja. Yhtiön päätuotteisiin kuuluvat kaksikerroksiset matkustajavaunut, raitiovaunut sekä alihankkijana valmistettavat konepajatuotteet. Transtechin kokonaisvahvuus on tällä hetkellä noin 500 henkilöä. Yhtiö toimittaa nopeudelle 200 km/h suunniteltuja ja painetiiviitä kaksikerroksisia matkustajavaunuja VR-Yhtymä Oy:lle. Helsingin kaupungin liikennelaitokselle Transtech toimittaa 100 % matalalattiaisia ja vapaasti kääntyvillä teleillä varustettuja raitiovaunuja.

Vuoden Teko -palkinto myönnetään vuosittain. Voittajaa valittaessa pääperusteena on merkittävä teko ja panostus Kainuun talousalueen elinvoiman ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Palkinto jaettiin Kainuun kauppakamariosaston Talousseminaarissa 13.10.2016.

Aiempia Vuoden Teko –palkinnon saajia:

 • v.2015 KAMK
 • v.2014 Kiantama
 • v.2013 Vuokatin Angry Birds -puisto
 • v.2012 Holiday Club Katinkulta

Velvoiteliikennepäätös lisää junavuoroja

ic2_juna02

Kuva: VR Group

Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt päätöksen junaliikenteen velvoiteliikenteestä ajalle 11.12.2016-9.12.2017. Tämä päätös lisää junavuoroja eri puolilla maata. Lisäksi tehtiin joidenkin vuorojen aikatauluihin täsmennyksiä alueiden toiveiden mukaisesti.

VR-Yhtymä Oy:llä (VR) on henkilöjunaliikenteen yksinoikeus. Tämän yksinoikeuden vastineeksi VR on velvoitettu ajamaan myös ns. velvoiteliikennettä, joka ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa, mutta josta valtio ei erikseen suorita korvausta. Velvoiteliikenteestä voi koitua yksinoikeussopimuksen mukaan VR:lle enintään 20 milj. euron tappio.

Päätös velvoiteliikenteestä tehdään vuodeksi kerrallaan, sillä ministeriössä valmistaudutaan parhaillaan myös rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamiseen.