Neuvottelut suurten raideliikennehankkeiden edistämiseksi käyntiin

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin esittämiä linjauksia suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi 10.9.2019.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi. Neuvotteluja käydään raideliikenneinvestoinneista hyötyvien kuntien ja muiden julkisomisteisten yhteisöjen kanssa. Valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluryhmiin.

Hankeyhtiöiden toimialana ja tehtävänä on hankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Suunnitteluvaiheeseen ja suunnittelun rahoitukseen osallistuminen ei sido osapuolia hankkeiden rakentamisvaiheeseen tai rakentamisen rahoitukseen.

Neuvotteluissa käydään läpi raideliikennehankkeiden suunnittelun lähtökohtia. Tällaisia ovat esimerkiksi osapuolten priorisoimat linjausvaihtoehdot ja tavoiteltava palvelutaso. Lisäksi käydään läpi hankkeen myötä toteutuvien maankäyttö- ja kiinteistökehityshyötyjen ja muiden hyötyjen taikka tulojen ohjaaminen hankkeen toteuttamiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta. Nopeaa itäisen suunnan raideyhteyttä edistetään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Päätöksiä asiassa voidaan tehdä, kun selvitys valmistuu. Selvityksen arvioitu valmistumisaika on keväällä 2020.

Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt budjettiriiheen hallitusohjelmassa linjattujen päärataan kytkeytyvien yhteysvälien nopeuttamista ja parantamista väleillä Seinäjoki-Vaasa, Tampere-Jyväskylä ja Tampere-Pori.

Hankeyhtiöihin valtion lisäksi muitakin omistajia

Hankeyhtiöiden perustaminen edellyttää, että niihin tulee omistajiksi eli osakkaiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä. Hankeyhtiöissä voisi olla myös muita osakkaita edellyttäen, että yhtiössä säilyisi julkisomisteinen määräenemmistö.

Valtio omistaisi hankeyhtiöistä perustamisvaiheessa vähintään 51 prosenttia ja muut osakkaat noin 49 prosenttia. Osakkaiden tulisi sitoutua yhtiön pääomittamiseen edellä mainitussa suhteessa siten, että pääomitus kattaisi arvioidut rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun kustannukset sekä muut hankeyhtiön toiminnan edellyttämät kustannukset.

Osakassopimusten hyväksymisen jälkeen valtiolla on valmius pääomittaa hankeyhtiöitä seuraavasti: Suomi-rata 76,5 milj. euroa ja Hankeyhtiö Turun tunnin juna 38,25 milj. euroa. Suomi-radan suunnittelukustannusten arvio on kokonaisuudessaan noin 150 miljoonaa euroa. Turun tunnin junan jäljellä olevaksi suunnittelukustannukseksi on arvioitu noin 75 miljoonaa euroa.

Hankeyhtiöt tulisivat liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen. Valtio ei luovuta päätösvaltaansa taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa hankeyhtiöille.

Neuvottelutulos osakassopimuksineen tuodaan valtion osalta myöhemmin erikseen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjaa neuvottelutuloksen hyväksymisestä ja yhtiöiden perustamisesta.  

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi lisäksi, että Pohjolan Rautatiet Oy ei perusta rautatieliikenteen Kalusto- tai Kiinteistöyhtiötä, eikä Rail Baltica -yhtiötä.

Muistio; Eteneminen suurissa raideliikennehankkeissa

Tampereen Ratikan pysäkkikatostoimittajaksi valittiin JCDecaux

Kuva: JCDecaux Finland Oy

Tampereen Raitiotie Oy on valinnut Tampereen Ratikan pysäkkikatostoimittajaksi JCDecaux Finland Oy:n. Samaan hankintaan kuuluvat myös Tampereen bussikatokset. Pysäkkitoimittaja valittiin tarjouskilpailun ja useiden neuvotteluiden perusteella. Tarjouskilpailuun osallistui ensimmäisessä vaiheessa neljä yritystä, joista kolmelle lähetettiin lopullinen tarjouspyyntö.

JCDecaux on ulkomainonnan globaali markkinajohtaja, jolla on toimintaa yli 80 maassa. Suomessa yhtiö operoi valtakunnallisesti, Rovaniemeltä Helsinkiin.

JCDecaux hankkii pysäkkikatokset ja saa niille mainosoikeuden noin viidentoista vuoden sopimuskaudelle. Tampereen kaupunki saa 20 % digitaalisesta mainosajasta kaupunkiviestinnän toteuttamiseen. Pysäkkikatosten kustannukset katetaan mainostuloilla.

– Tampereen Ratikan pysäkit tulevat raitiovaunujen lisäksi näkyväksi osaksi kaupunkikuvaa. Katosten lopullisessa muotoilussa tullaan huolehtimaan, että ne istuvat tamperelaiseen kaupunkimaisemaan. Sen lisäksi, että ne suojaavat matkustajia sateelta ja liialta paisteelta, pysäkeillä tarjotaan myös tärkeää matkustajainfoa. Pysäkit tullaan valjastamaan osittain myös Ratikan taiteen käyttöön, ratapäällikkö Markus Keisala Tampereen Raitiotie Oy:stä kertoo.

– Olemme todella iloisia, että saamme jatkaa hyvää yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa. Sopimuksen myötä Tampereen pysäkki-infrastruktuuri kehittyy kaupungin mukana. Uusien digitaalisten mainosnäyttöjen avulla kaupunkilaiset saavat entistä paremmin myös kaupungin omaa viestintää, JCDecaux Finlandin kehitys- ja tekninen johtaja Matti Viitala  iloitsee.

Raitiovaunupysäkkikatokset tullaan asentamaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

VR FleetCare – yhtiöitetty raidekaluston kunnossapito hakee nimenmuutoksella voimaa kasvuun

VR FleetCare huoltaa raidekalustoa Kuvaaja Atte Mäläskä

Vuoden alusta VR:n tytäryhtiöksi yhtiöitetty junakaluston kunnossapitoyhtiö VR Kunnossapito Oy tunnetaan jatkossa nimellä VR FleetCare. Uutta nimeä käytetään yrityksen kaikessa näkyvyydessä ja kohtaamisissa.

– VR FleetCare on iskevä ja kansainvälinen nimi, jolla pystymme erottautumaan muista kunnossapitoyrityksistä. VR FleetCare kertoo asiakkaalle, että pidämme huolta ja välitämme heidän omistamastaan kalustosta. Tytäryhtiöstatuksen mukana tuleva etuliite VR muistuttaa asiakkaitamme uuden yrityksen mittavasta historiasta rautatiemaailmassa sekä taustalla olevista isäntäyrityksen leveistä hartioista, toimitusjohtaja Kimmo Soini perustelee nimen valintaa.

Nimenmuutos on yksi osa VR FleetCaren kehityspolkua omana yhtiönä. Yhtiön tavoitteena on tulevina vuosina hakea kasvua muusta raideliikenteestä ja lähialueilta. Raidekaluston kunnossapidon markkina näyttää hyvältä. Kun raideliikenteen osuus koko liikenteestä kasvaa niin samalla myös huoltomarkkina kasvaa.

– Uskomme olevamme kilpailukykyisiä tässä markkinassa ja pystymme hyödyntämään sitä vankkaa operatiivista kokemusta, jota olemme yli sadan vuoden jälkeen kartuttaneet. Meillä on hyvä ymmärrys siitä mitä asiakas haluaa. Haluamme olla asiakkaillemme tärkeä kumppani ja huolehtia heidän kalustostaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kärkiasioitamme yrityksen eteenpäin viemisessä on kehittää älykästä ja ennakoivaa kunnossapitoa sekä tuoda asiakkaillemme tarjolle uusia dataan ja analytiikkaan perustuvia kaluston elinkaaripalveluita, VR FleetCaren kaupallinen johtaja Peter Guldbrand kertoo.

Lisätietoja: VR mediadesk puh. 030 70123 

VR FleetCare

Raidekaluston monimerkkihuoltamo VR FleetCare on suomalaisen rautatieoperaattori VR Groupin tytäryhtiö. Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita raideliikenteen kaluston viankorjaus-, huolto- ja elinkaaripalveluita sekä kalustotekniikkaan liittyviä asiantuntijapalveluita pohjoismaissa sekä Baltian alueella.  

Panostamme vahvasti tulevaisuuteen ja toimintaamme ohjaa niin jatkuva kehittyminen kuin uusin teknologia. VR FleetCare työllistää yli 1000 työntekijää ja vuosittainen liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. 

Pidämme huolen siitä, että raiteilla kulkeva kalusto kohtaa asiakkaidemme vaatimukset, älykkäästi ja turvallisesti, aina ja kaikissa olosuhteissa.

ŠKODA TRANSPORTATION GROUPIN TULEVAT MERKITTÄVÄT TILAUKSET TULLAAN TEKEMÄÄN OTANMÄEN TEHTAALLA – SATOJA UUSIA TYÖPAIKKOJA TULOSSA

Oulu/Otanmäki, 03.09.2019 – Škoda Transportation on viime aikoina voittanut useita Euroopan merkittäviä tarjouskilpailuja moderneilla raitiovaunuilla sekä paikallisjunilla. Viimeisin voittoisa kilpailu on Latvian uudet paikallisjunat. Sopimuksen arvo on noin 250 MEUR.

”Škoda Transtechin Otanmäen tehtaalla on merkittävä rooli Saksan Mannheimin raitiovaunujen sekä Latvian paikallisjunien toimituksissa,“ sanoi Škoda Transportationin myyntijohtaja sekä Škoda Transtechin hallituksen puheenjohtaja Zdenek Majer tiistaina liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin vieraillessa Otanmäen tehtaalla. Majerin mukaan uusien tilausten myötä syntyy satoja uusia työpaikkoja tulevien vuosien aikana. “Suomi on tärkeä kotimarkkina koko konsernille ja kuntien sekä VR Groupin kotimaan tilaukset ovat erittäin tärkeitä Otanmäen tehtaan vakaalle työllisyydelle tulevaisuudessa”, lisäsi Zdenek Majer.

Škoda Transtechin toimitusjohtajan Lasse Orren mukaan tilaukset Otanmäen tehtaalta Latviaan alkavat vuonna 2021 ja kestävät vuoteen 2024 asti. Sitä ennen tilauskanta on pyrittävä pitämään yllä siten, että pystymme pitämään täystyöllisyyden Otanmäen tehtailla.

„Uudet tilaukset merkitsevät myös tarvetta uusiin rekrytointeihin. Ammattitaitoisen työvoiman saanti ei ole helppoa, joten tarvitsemme merkittävän määrän muuntokoulutusta Kainuuseen,“ sanoo toimitusjohtaja Orre.

Osa ammattilaisista tulee myös muista maista, joten Škoda Transtechilla toivotaan, että myös Suomessa luovutaan ulkomaisten työntekijöiden tarveharkinnasta.

Testijuna saapuu Imatralle Pietarista syyskuun lopulla

Testijuna Pietarista Imatralle on RZD:n uudentyyppistä kalustoa

Kyseessä RZD:n koejuna, jolla yhtiö tuo vieraitaan Imatralle.

Imatralle saapuu tämän hetkisen suunnitelman mukaan matkustajajuna Venäjältä lauantaina 28.9.

Kyseessä on testijuna, joka kulkee Pietarista Antrean kautta Imatralle. Sen tarkoituksena on kartoittaa raideliikenteen kehittämiskohteita tällä reitillä.

Juna seisoo Imatrankosken asemalla alustavan suunnitelman mukaan klo 10-16. Kyseessä on uudentyyppinen juna, joka pystyy kulkemaan sekä dieselillä että sähköllä.

Venäjän rautatiet RZD vastaa testijunamatkan toteuttamisesta. Junassa matkustaa yhtiön suomalaisia ja venäläisiä vieraita. Valtionhotellissa järjestetään vieraille rautatieliikenteen kehittämiseen liittyvä asiantuntijaseminaari.

RZD tavoite on saada matkustajaliikenne avatuksi Imatran ja Pietarin välillä.

– Imatra yhdessä Etelä-Karjalan Liiton kanssa pyrkii edistämään rautatien Imatran raja-aseman kansainvälistämistä, mikä tukisi sekä tavara- että matkustajaliikenteen kehittämistä maiden välillä, Imatran kaupungin yhteysjohtaja Tea Laitimo sanoo.

Suomalainen Proxion uudistamaan Viron rataverkkoa

Asiantuntijaorganisaatio Proxion on voittanut laajan raideliikennehankeen tarjouskilpailun Virossa.  Sopimus on arvoltaan yli 1M€ ja se kohdistuu Virossa käynnistyvään rataverkon asetinlaite- ja turvalaiteuudistukseen. Laajuudeltaan mittava kokonaisuus kattaa lähes koko AS Eesti Raudteen hallinnoiman rataverkon – nyt uudistettava osuus on pituudeltaan n. 500 kilometriä ja se pitää sisällään lähes 50 ratapihaa.  Hanke ajoittuu vuosille 2019-2024 ja Proxion toteuttaa sen yhteistyössä rakennuttajakonsultti Weladon kanssa. Proxion vastaa hankkeen kokonaiskoordinoinnista, toimii asetinlaitemääritysten sekä suunnitelmien laatijana ja tuottaa tarvittavat tekniset dokumentit tuleviin hankinta-asiakirjoihin. Welado on vastuussa kilpailutuksessa tarvittavien hankinta-asiakirjojen tuottamisesta sekä tilaajaosapuolen, AS Eesti Raudteen, tukemisesta varsinaisen kilpailutuksen yhteydessä.

”Hankkeen strateginen merkitys Proxionille on merkittävä niin kansainvälistymisen kuin kasvunkin näkökulmasta. Hankkeen myötä hyödynnämme rautatieasiantuntijuuttamme laajamittaisesti myös Virossa ja viemme hyväksi todettuja käytäntöjä Suomesta Viroon. Tämän lisäksi saamme arvokasta ymmärrystä Viron markkinasta. Hankkeen päätyttyä tunnemme Viron rautatiejärjestelmän läpikotaisin”, kertoo suunnittelupalveluiden liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen Proxionilta.

Haastavalla ja asiantuntijuutta vaativalla hankkeella on mittavia työllistämisvaikutuksia.
Sopimus allekirjoitettiin 16.8.2019 Tallinnassa ja työt hankkeella alkavat välittömästi.

”Hihat on kääritty ja aloitamme työt hankkeella suurella innolla”, summaa Saarinen.

SELVITYS LAHDEN SEUDUN DUORAITIOLIIKENTEESTÄ VALMISTUNUT

Selvitys duoraitioliikenteestä Heinolan, Lahden ja Orimattilan välillä on valmistunut. Työssä selvitettiin, miten moderni, kevytkalustolla liikennöitävä raideliikennejärjestelmä soveltuu Päijät-Hämeeseen ja miten olemassa olevaa rataverkkoa voidaan hyödyntää. Selvityksen on laatinut Proxion Oy.

Duoraitioliikenne on nykyaikainen ja ympäristöystävällinen tapa järjestää alueellista ja kaupunkien sisäistä joukkoliikennettä. Se yhdistää raitiotien ja rautatien, sillä samalla kalustolla voidaan liikennöidä sekä rautatiellä että katuraitiotiellä, ja mahdollistaa ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan työmatka- ja asiointiliikenteen. Duoraitioliikennettä on käytössä useilla Euroopan kaupunkiseuduilla.

Selvityksessä on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa hyödynnettäisiin pelkästään olemassa olevia rataosuuksia Heinolan, Lahden ja Orimattilan välillä. Toisessa vaihtoehdossa toteutettaisiin pistoraide Vierumäen Urheiluopistolle ja Orimattilassa rakennettaisiin lyhyt katuraitiotie rautatieasemalta Orionaukiolle. Kolmannessa vaihtoehdossa laajennetaan vaihtoehtoa 2 Lahden katuverkolle katuraitiotienä. Yksi haaroista on suunniteltu Mukkulaan, yksi Päijät-Hämeen keskussairaalalle ja edelleen Salpakankaalle ja yksi Tonttilaan ja Renkomäkeen.

Duoraitioliikenteen harjoittaminen vaatii muun muassa rataverkon ja kaluston käyttöön liittyviä lupia. Lisäksi duoraitioliikenteeseen tarvitaan seisakkeita ja liikennepaikkoja. Heinola-Lahti-Orimattila rataosuudet vaatisivat myös radan sähköistämistä tai vaihtoehtoisesti akkukäyttöistä kalustoa, jotta duoraitioliikenne olisi mahdollista. Myös Lahden ratapihaan tarvittaisiin muutoksia. Duoraitiotien infran investoinnit olisi toteutettavissa edullisimmillaan vaihtoehdossa 1 noin 81 miljoonalla eurolla. Vaihtoehdon 3 infrakustannukset nousevat 130 miljoonaan euroon ja lisäksi kaupunkiratojen toteutus vaatii kymmeniä miljoonia euroja.

Duoraitioliikenne tarjoaisi mahdollisuuksia joukkoliikenteen käytön lisäämiseen, matka-aika Orimattilasta Lahteen voisi olla jopa alle 20 minuuttia. Lisäksi tutkimusten mukaan raideliikennettä pidetään esim. bussiliikennettä houkuttelevampana.

Selvitys on julkaistu Lahden seudun liikenteen nettisivuilla:

http://www.lsl.fi/assets/uploads/P%C3%A4ij%C3%A4t-H%C3%A4meen-duoraitiotieselvityksen-loppuraportti_2019-08-08.pdf

Junalla matkustettiin kesäloman viettoon – kotimaan kaukoliikenteen matkamäärät kasvoivat heinäkuussa 13 %

Kuvatoimisto Alma360

Heinäkuussa kotimaan kaukojunaliikenteessä tehtiin 1,2 miljoonaa matkaa, kasvua edellisvuodesta oli huimat 13 %. Eniten matkustus kasvoi yhteysväleillä Helsinki-Hämeenlinna (34 %), Helsinki-Oulu (29 %), Helsinki-Turku (22 %) sekä Helsinki-Jyväskylä (22 %).

Matkamäärien kasvu jatkui heinäkuussa erittäin vahvana ja kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin matkoja 13 % viime vuotta enemmän. Kotimaan matkailun suosio näkyy junamatkustuksen kysynnässä selvästi ja yhä useampi valitsee kesälomamatkansa kulkumuodoksi ympäristöystävällisen junan”, kertoo VR:n myynti- ja asiakaskokemusjohtaja Salla Ketola.

Suomi on täynnä upeita kesäkohteita ja junalla on vaivatonta lähteä lyhyellekin päiväseikkailulle perheen kanssa. Kesän Säästölippu-kampanja toi edulliset junaliput lomalaisten ulottuville. Myös moniin tapahtumiin matkustettiin ahkerasti junalla ja lisäsimme tänäkin vuonna vuoroja useiden kesätapahtumien yhteyteen”, Ketola sanoo.

Yksittäiset, suuret tapahtumat voivat näkyä piikkinä muuten tasaisen suosituilla reiteillä. Esimerkiksi Helsingin ja Hämeenlinnan välisiä matkoja kasvatti Hämeenlinnassa järjestetty Metallican konsertti.

Aikataulukausi vaihtuu, joulunajan ja hiihtokauden yöjunat myyntiin 20.8.

Makuu- ja autopaikat pohjoisen yöjuniin tulevat myyntiin 20. elokuuta. Nyt kannattaakin varmistaa paikkansa suosituissa yöjunissa ennakkoon jouluksi, hiihtolomaksi tai pääsiäiseksi. Yöjunan kyydissä pääsee Rovaniemelle, Ouluun, Kemijärvelle ja Kolariin, ja oman auton saa lastattua kyytiin Helsingistä, Tampereelta tai Turusta.

Uudet aikataulut lähi- ja kaukoliikenteessä tulevat voimaan 12.8. Muutoksia tulee esimerkiksi Helsingin ja Riihimäen välisiin yhteyksiin, kun D-lähijunat palaavat kesätauolta. Myös kaukoliikenteen nopeat aamu- ja iltapäivävuorot Turun ja Helsingin välillä palaavat liikenteeseen. HSL-lähijunaliikenteen muutoksista lisää HSL:n verkkosivuilta.

Junalippujen käteismyynti kaukoliikenteen junissa päättyy

Syyskuun alusta alkaen kaukoliikenteen lippuja voi ostaa junista vain maksukorteilla. Jo nyt 99% prosenttia asiakkaistamme ostaa junalippunsa joko ennakkoon tai junista korttimaksulla. Verkkokaupan, mobiilisovelluksen, automaattien ja VR:n puhelinpalvelun lisäksi lippuja voi ostaa ennakkoon VR:n lipunmyynneistä, Matkahuollosta tai miltä tahansa R-kioskilta, joissa maksuvälineenä käy kortti tai käteinen.

Vuoden 2019 aikana uudistuvien myyntikanavien myötä lipun ostaminen ennakkoon on entistä helpompaa – ennakoimalla lipun saa myös edullisemmin ja istumapaikan varmistettua.

Lisää tietoa kaukoliikenteen lippujen ostamisesta verkkosivuiltamme osoitteessa vr.fi.

Joukkoliikenteen uuden aikakauden alku sinetöitiin Tampereella – Tampereen Ratikan liikennöintisopimus allekirjoitettiin

Tampereella otettiin tänään 26.6.2019 historiallinen askel kohti Ratikka-aikaa – vuotta 2021 – kun Tampereen Ratikan liikennöintisopimus allekirjoitettiin Raatihuoneella. Tampereen Ratikan liikennöintisopimus solmittiin Tampereen seudun joukkoliikenteen, VR Groupin ja Tampereen Raitiotie Oy:n välillä.

– Tampereen Ratikka on koko kaupungin kehityshanke. Se muuttaa tapamme liikkua ja hahmottaa välimatkoja. Se uudistaa kaupunkimme rakenteen ja tuo eri kaupunginosat nykyistä lähemmäksi toisiaan. Se luo uutta tavoin, jota emme kaikkien rakennustyömaiden alta vielä osaa hahmottaa. Tänään allekirjoitettu sopimus on yksi osoitus Tampereen ennakkoluulottomasta asenteesta tarttua isoihinkin uudistushankkeisiin – yhdessä ja allianssimallilla. Siinä me olemme koko maan kärkikaupunki, Tampereen pormestari Lauri Lyly sanoo.

Tampereen raitiotien liikennöinti hoidetaan tulevaisuudessa allianssimallilla ja palvelun tuottaa VR Group, joka vastaa Tampereen raitiotieliikenteen operoinnista, liikenteenohjauksesta sekä kuljettajien ja muun henkilöstön kouluttamisesta. Lisäksi VR:n tehtäviin kuuluvat vaunukaluston liikennekelpoisuuden, ratainfran kunnon sekä lippu- ja informaatiojärjestelmien toimivuuden valvonta.

– On hienoa, että pääsemme laajentamaan raideliikenteen osaamistamme raitiotieoperointiin. Tampere on kasvava alue ja myös merkittävä junaliikenteen solmukohta, joten olemme innoissamme mukana kehittämässä kaupungin liikkumisen tulevaisuutta, VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson kertoo.

Tampereen seudun joukkoliikenne eli Nysse vastaa siitä, että ratikkaliikenne toimii saumattomana osana seudun joukkoliikennejärjestelmää. Nysse hoitaa matkustajainformaation ja asiakaspalvelun sekä vastaa koko joukkoliikenteen tiedottamisesta ja markkinoinnista Tampereen kaupunkiseudulla.

– Palveluallianssi on uusi toimintatapa joukkoliikenteen palvelujen järjestämisessä. On hienoa aloittaa yhteistyö kokeneen raideliikennöitsijän, VR:n kanssa. Opimme varmasti toisiltamme, joukkoliikennejohtaja Mika Periviita uskoo.

Tampereen Raitiotie Oy on Tampereen kaupungin omistama yhtiö, joka vastaa tilaajana Tampereen raitiotieinfrastruktuurin rakentamisesta, kalustohankinnasta, rahoituksen järjestämisestä, Ratikan brändistä sekä raitiotiejärjestelmän toimivuudesta, kun liikennöinti alkaa kahdella linjalla vuonna 2021. Yhtiö toimii liikennöinnin palveluintegraattorina yhdistäen joukkoliikennepalvelut, liikennöitsijän ja asiakkaat.

– Tampereen seudun joukkoliikenteessä on tänään otettu todella merkittävä askel kohti uuden aikakauden alkua. Yksi merkittävistä ratikkatyön kulmakivistä on nyt paikallaan ja työ kohti liikenteen alkamista tulee jatkumaan täysillä. VR ja Nysse pystyvät yhdessä toteuttamaan seutumme joukkoliikenteen käyttäjille erinomaisen palvelukokonaisuuden, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö toteaa.

Suomen ja Viron välinen rautatietunneli: ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut lausunnon Suomen ja Viron välisen rautatietunnelihankkeen Suomen alueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA). Hankkeesta vastaava Finest Bay Area Development Oy laatii arviointiohjelman ja tämän lausunnon perusteella ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostuksessa tulee olla selvitys siitä, miten ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon.

Merenalainen rautatietunneli Suomen ja Viron välille

Finest Bay Area Development Oy suunnittelee noin 100 kilometriä pitkän merenalaisen rautatietunnelin rakentamista Suomen ja Viron välille. Hankkeen tavoitteena on palvella sekä henkilö- että rahtiliikennettä ja lyhentää maiden välistä matkustusaikaa. Hankkeessa suunnitellaan lisäksi kahta Suomen aluevesille sijoittuvaa keinosaarta, joista isommassa myös kiinteistökehitys olisi mahdollista.

Tunnelin rakentaminen kestää arviolta 5-9 vuotta. Ratatunnelilinjaus kulkee merialueella yli 100 metrin ja mantereellakin kymmenien metrien syvyydessä.

Rautatietunnelihanketta suunnitellaan sekä Suomessa että Virossa ja vaikutukset kohdistuvat kummankin valtion alueelle. Viron alueelle sijoittuvan reitin osalta Viro toteuttaa ympäristövaikutusten arvioinnin kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvan alueen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia Uudenmaan alueella, Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä Viron talousvyöhykkeen rajaan saakka. Molemmissa maissa arvioidaan lisäksi rajat ylittävät vaikutukset.

Kolme eri reittivaihtoehtoa

Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvan alueen YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea eri reittivaihtoehtoa. Hanke vaihtoehtojen lisäksi tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä.

VE1a tarkastellaan rautatietunnelin reittiä Helsinki-Vantaan lentoasemalta Otaniemen kautta Hramtsowin matalan alueelle sijoitettavalle keinosaarelle ja siitä Tallinnan suuntaan.

VE1b tarkastellaan rautatietunnelin reittiä Helsinki-Vantaan lentoasemalta Ilmalan ja Otaniemen kautta Ulkomatalan alueelle sijoitettavalle keinosaarelle ja siitä Tallinnan suuntaan. Vaihtoehdon VE1b osalta huomioidaan myös mahdollinen liikenteellinen kytkeytyminen Pasilan rautatieasemalle

VE1a ja VE1b rautatietunnelit toteutetaan kahtena tunneliputkena, jotka ovat halkaisijaltaan noin 17,4 metriä. Asemat toteutetaan sivulaituriratkaisuna, jolloin ratojen välissä oleva seinärakenne jatkuu yhtenäisenä myös asemien läpi. Vaihtoehdoissa VE1a ja VE1b raideleveytenä käytetään joko eurooppalaista (1 435 mm), suomalaista (1 524 mm) tai molempia raideleveyksiä.

VE2 tarkastellaan rautatietunnelin reittiä Helsinki-Vantaan lentoasemalta Pasilan ja Helsingin keskustan kautta Tallinnan suuntaan. Huoltoyhteys tulisi Uppoluodon alueelle, missä olemassa olevaa luotoa laajennettaisiin tarvittavilta osin. Vaihtoehtoon VE2 ei kuulu asutun keinosaaren rakentamista.

Kaikkiin Suomen YVA-menettelyn hankevaihtoehtoihin liittyy rahtiterminaalin rakentaminen Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle ja rahtiterminaaliin tuleva rautatieyhteys. Kaikilta tarkasteltavilta tunnelireitin asemilta on liityntä joko rautatieverkkoon tai metroon.

VE0+ tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä. Arvioinnissa otetaan kuitenkin huomioon liikennejärjestelmän kehittäminen.

Ympäristövaikutusten arviointia on täsmennettävä

Arviointiselostuksessa tulee esittää perustelut eri hankevaihtoehtojen linjauksille, jotta voidaan varmistua vaihtoehtojen riittävyydestä ja vertailukelpoisuudesta.  Erilaisten teknisten toteutustapojen vaikutukset ja erilaisten linjausten vaikutukset tulee myös selvittää erikseen, jotta vaihtoehtojen ympäristövaikutusten tasapuolinen vertailu on mahdollista.

Lausunnossaan Uudenmaan ELY-keskus pitää tärkeänä, että arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi arviointiselostusta ja siihen liittyviä selvityksiä laadittaessa tulee tarkemmin arvioida hankkeen vaikutukset mm.  liikenteeseen, maankäyttöön, Suomenlahteen, luontoon ja ihmisten elinoloihin. Arviointiselostuksessa tulee esittää myös ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä.

Hankkeesta on pidetty yleisötilaisuus. YVA-menettelyn tueksi muodostettiin ohjaus- ja seuranta-ryhmät, johon kuuluvat hankkeesta vastaavan ja viranomaisten sekä muiden oleellisten sidosryhmien edustajia. Lisäksi hankkeesta vastaava on järjestänyt myös useita muita yleisölle avoimia keskustelutilaisuuksia, työpajoja ja asukaskyselyn.

Hankkeeseen liittyy myös kansainvälinen kuuleminen. Virosta saadussa palautteessa todettiin mm. että hankkeen kokonaisvaikutuksia on vaikea arvioida, jos hanketta ei suunnitella yhteisenä projektina.  Aikatauluja tulee tarkistaa, jotta YVA-menettelyt Suomessa ja Virossa voidaan suorittaa mahdollisimman yhtäaikaisesti.

» LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA, RAUTATIETUNNELI SUOMEN JA VIRON VÄLILLÄ