Kevitsan kaivoskuljetusten tehostamiseksi löydettiin uusia innovaatioita – VR Transpointin ja Bolidenin yhteistyö laajenee

VR Transpointin ja Bolidenin uusi toimintamalli parantaa merkittävästi Kevitsan kaivoksen kuljetusten kustannustehokkuutta. Yhteistyössä kehitetyn konttikaluston avulla rautatiekuljetusten kuormaa voidaan kasvattaa noin 25 prosentilla. Kevitsan kaivokselta kulkee vuosittain lähes 300 000 tonnia rikasteita. Rikastekuljetuksiin tehoa ja joustavuutta tuo rautatie- ja maantiekuljetusten yhdistäminen.  

VR Transpoint ja Boliden Kevitsa Mining Oy ovat sopineet yhteistyön jatkumisesta. Uuden jatkosopimuksen myötä kaivosyhtiön kuljetusten kustannustehokkuutta pystytään parantamaan huomattavasti. Sopimus sisältää Kevitsan kaivoksen kuljetukset Sodankylästä aina Harjavaltaan saakka.

”Sopimus on jatkoa vuonna 2017 alkaneelle hyvälle yhteistyöllemme ja tuo merkittävää lisävolyymiä Bolidenin kuljetuksiin. Yhdistämällä rautatie- ja maantiekuljetukset samaan kuljetusketjuun voimme tarjota Kevitsan kaivoksen logistiikkaan lisää tehoa ja joustavuutta”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

Nettokuormaa kasvatettiin neljänneksellä

Vuositasolla VR Trainspoint kuljettaa Kevitsasta lähes 300 000 tonnia rikastetta. Sopimuksen myötä Bolidenin kuljetuksiin on saatu uutta, räätälöityä kalustoa, joka mahdollistaa kuljetusten kokonaiskuorman kasvattamisen. Junaliikenne on lähtökohtaisesti yksi puhtaimmista tavoista liikuttaa tavaraa ja junaliikenteen hyvä energiatehokkuus perustuu sen suureen rahtikapasiteettiin.

”Rikasteelle suunnitellun uuden konttikaluston avulla Bolidenin rautatiekuljetusten nettokuormaa on voitu kasvattaa noin 25 prosenttia. Olemme suunnitelleet logistiikan toimintamallin asiakkaamme tarpeiden pohjalta. Kuljetusten turvallisuus ja autokuljettajien optimaaliset työolosuhteet ovat avainasemassa sujuvan ja tehokkaan logistiikan toteutumiseksi etenkin Kevitsan vaativissa olosuhteissa”, Koskinen sanoo.

VR Transpointin autot kuljettavat päivittäin kupari- ja nikkelirikastetta Kevitsan kaivokselta Kemiin Ajoksen satamaan, josta matka jatkuu junilla kohti Bolidenin Harjavallan sulattoa.

Kuljetuskalustoa kehitettiin yhdessä 

Pohjoisimmassa Suomessa sijaitseva Kevitsan kaivosalue asettaa kuljetuskalustolle tiukat vaatimukset. Boliden ja VR Transpoint ovat kehittäneet vahvalla kumppanuudella VR Transpointin kalustoa ja löytäneet yhdessä optimaaliset ratkaisut toimintavarman ja sujuvan kuljetusketjun takaamiseksi.

”Rikasteliikenteessä turvallisuusvaatimukset ovat tarkat. Nämä asiat pitää huomioida myös kalustossa ja kuljettajien koulutuksissa, minkä takia on hienoa, että kalustoa on kehitetty tiiviissä yhteistyössä”, Boliden Kevitsan metallurgian päällikkö Janne Laukkanen sanoo.

Kevitsan liikenteessä kulkee jokaisena arkipäivänä 12–13 rekkaa aamu- ja iltavuorossa. Yhdistelmärekat painavat lastattuna 76 tonnia, mikä on lain sallima maksimipaino. Tämän kokoisten ajoneuvojen kuljettaminen haastavissa ja nopeasti muuttuvissa keliolosuhteissa vaatii taitoa, malttia ja jatkuvaa hereillä oloa.

Kaivoskuljetuksia suunniteltaessa turvallisuus on ykkösasia. VR Transpoint on tehnyt kattavan turvallisuusselvityksen koko ajettavalle reitille, ja turvallisuuden toteutumista seurataan tarkasti. Myös rekkojen turvatekniikka on uuden kaluston myötä päivitetty. Autoista löytyvät muun muassa paikannuslaitteet, kaistavahdit, etäisyystutkat, kamerajärjestelmä ja kehittynyt moottoritekniikka.

Tässä tulee 7 000 tonnin superjuna Mörkö – liikenteen päästöjä merkittävästi vähentävä Suomen kilpailukyvyn kirittäjä

VR Transpointin transitoliikenteessä ajava Mörkö-tavarajuna vastaa lähes sataa rekkaa. Junakoon kasvattaminen tehostaa tavarajunaliikennettä, vähentää päästöjä ja parantaa Suomen transitoliikenteen kilpailukykyä.

VR Transpoint on tuonut Suomen raiteille jälleen uuden jättimäisen tavarajunan. 7 000 tonnin painoisessa junassa on peräti 80 vaunua, ja pituutta sillä on noin kilometri. Mörkö-nimen itseoikeutetusti ansainnutta junaa vetää kaksi Vectron-sähköveturia, ja se liikennöi Vainikkala–Hamina-välillä Suomen transito- eli kauttakulkuliikenteessä.

”Olemme testanneet useita 7 000 tonnin junia viime kesästä lähtien. Nyt meillä on kokemusta näin painavan junan toimintavarmuudesta eri olosuhteissa niin kesä-, syksy- kuin talvikeleillä. Tämä on erittäin tärkeää, kun tavoittelemme uusien sähkövetureidemme maksimivetokykyä”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

Junan nimi valittiin VR:n sisäisessä nimikilpailussa tulleista ehdotuksista. Tavarajunien kuningasta verrattiin ehdotuksissa niin satuolentoon kuin legendaariseen jääkiekkosankariin.

Enemmän rahtia, vähemmän päästöjä

Junapainon edellinen Suomen ennätys tehtiin lähes tasan vuosi sitten keväällä. Tuolloin niin ikään Vainikkala–Hamina-välillä pilotoitiin 6 000 tonnin painoista junaa, jossa oli 66 vaunua. 1000 tonnin lisäys junan painoon on huomattava. Mörkö-juna vastaa täydessä kuormassa peräti 92 rekkaa, siinä missä sen edeltäjä vastasi 79 rekkaa.

Tärkeintä junakokojen kasvattamisessa ei kuitenkaan ole ennätysten rikkominen, vaan rautatiekuljetusten energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen. Junaliikenne on jo lähtökohtaisesti yksi puhtaimmista tavoista liikuttaa tavaraa ja junaliikenteen hyvä energiatehokkuus perustuu sen suureen rahtikapasiteettiin. Mitä isompia junia raiteilla liikkuu, sitä enemmän rahtia niillä pystytään kerralla kuljettamaan.

Transitoliikenteen kilpailukyky vaatii suurempia junia

Vectron-sähkövetureiden paremman vetokyvyn myötä VR Transpoint on voinut vähitellen kasvattaa junakokoja, mikä tehostaa huomattavasti myös Suomen kautta kulkevaa tavaraliikennettä. Venäjällä käytetään yleisesti hyvin pitkiä tavarajunia, jotka on aiemmin jouduttu pilkkomaan Vainikkalassa useaksi erilliseksi junaksi. Sähkövetoisen liikenteen edistäminen ja akselipainon korotus ovat erittäin tärkeitä tavaraliikenteelle. Mikäli junakokoja halutaan kasvattaa vielä tulevaisuudessakin, tulee ratainfran kantavuuksia korottaa.

”On huomattavasti tehokkaampaa, kun voimme ajaa Venäjältä saapuvat junarungot sellaisenaan satamaan. Suurempien kuljetusten lisäksi tämä vaikuttaa VR Transpointin kilpailukykyyn positiivisesti, ja myös Suomen transitoliikenne koetaan entistä kilpailukykyisempänä vaihtoehtona”, Koskinen sanoo.

Katso video: 7 000 tonnin superjuna Mörkö 

:KUOPIO: Junaradan varrella oleva höyryveturi Kukko siirretään

Asemakadulla rautatieaseman länsipuolella radan varrella oleva höyryveturi Kukko siirretään viikolla 17. Uusi paikka tulee olemaan rautatieaseman itäpuolella Asemakadun ja junanradan välissä olevalla metsäalueella.

Työt on aloitettu kaatamalla radan ja Asemakadun väliseltä metsäalueelta sekä nykyiseltä veturin sijoituspaikalta puustoa. Uuden sijoituspaikan rakennustyöt toteutetaan viikoilla 15 ja 16.

Veturin uuden sijoituspaikan rakennustöiden aikana työkohteesta siirretään maamassoja ja tuodaan rakennusmateriaaleja tilalle.

Alueella liikkujia pyydetään varovaisuuteen työkohteiden läheisyydessä.

Kuninkaankatu suljetaan liikenteeltä välillä Asemakatu – Puijonkatu viikolla 17 höyryveturin siirtotyön ajaksi. Kukko –veturin siirtotyön tarkempi ajankohta viikolla 17 ilmoitetaan myöhemmin.

Siirtämisen toteuttaa Savon Kuljetus Kuopion kaupungin toimeksiannosta.

Ensimmäinen pikaratikka Helsinkiin

Havinnekuva IDIS Design

Ensimmäinen uuden sukupolven pikaratikka aloittaa pian matkansa Kainuusta Helsinkiin. Vaunu toimitetaan kuorma-auton vetämällä lavetilla Škoda Transtechin Otanmäen tehtaalta HKL:n Koskelan varikolle, missä se valmistellaan käyttöönottoa varten. Noin vuorokauden kestävää matkaa voi seurata HKL:n, HSL:n ja Škoda Transtechin sosiaalisen median kanavissa perjantaina 9.4.

Kyseessä on ensimmäinen pääkaupunkiseudun tulevaan pikaratikkaliikenteeseen valmistettu ForCity Smart Artic X54 -vaunu. Vaunut ovat kahteen suuntaan ajettavia, joten niissä on ohjaamot kummassakin päässä ja ovet molemmilla sivulla. Ratikat ovat 34 metriä pitkiä, ja tarvittaessa niitä on mahdollista myöhemmin pidentää noin kymmenellä metrillä. Pikaratikan lattia on pysäkkilaiturien kanssa samalla tasolla, eikä pikaratikan sisällä ole portaita. Kantakaupungissa pikaratikat käyttävät samoja raiteita kuin nykyiset raitiovaunut.

Ensimmäinen pikaratikka on ns. prototyyppivaunu, jota HKL testaa kantakaupungin raitiotieverkolla kesästä alkaen. Prototyyppivaunusta saatuja käyttökokemuksia hyödynnetään sarjatuotantovaunun ratkaisuja viimeisteltäessä. Tässä vaiheessa myös matkustajat pääsevät tutustumaan uuteen pikaratikkaan.

Pikaraitiotievaunut on suunniteltu niin, että ne sopivat Helsingin paikoin haastavaan rataverkkoon. Vaunut ovat lisäksi liikennöinnin ja kunnossapidon näkökulmasta mahdollisimman hyvin yhteensopivia kantakaupungin Artic-vaunujen kanssa. Vaunut ovat ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita, muunneltavia, esteettömiä ja ylläpitokustannuksiltaan edullisia.

Havinnekuva IDIS Design

Ensimmäiset Škoda Transtechin toimittamat 29 vaunua otetaan käyttöön Raide-Jokeri -hankkeen valmistuttua aloittavalla pikaraitiotie 550 -linjalla. HKL on tilannut lisäksi 23 samanlaista, tyyppinimeltään ForCity Smart Artic X54 -vaunua Kruunusillat-raitiotieyhteyden tarpeisiin.

Pikaratikat tulevat olemaan Helsingin seudulla keskeinen uusi liikkumisratkaisu. Pikaraitiotie 550:n ja Laajasalon Kruunusillat-yhteyden lisäksi pikaratikat tulevat 2020-luvulla liikennöimään muun muassa Vihdintien pikaraitiotietä pitkin Helsingin keskustan ja Kannelmäen välillä. Tulevaisuuden raitiotiesuunnitelmiin voit tutustua HSL:n verkkosivuilla hsl.fi/ratikat2030.

VR FleetCarelle ensimmäinen sopimus Norjasta – Vy Togin 8 makuuvaunun modernisointi

Ennen siirtymistään liikennöimään Norjan vuoristomaisemiin vaunut käyvät Pieksämäen järvimaisemissa pintakäsittelyssä. Kuva FleetCaren Pieksämäen konepaja. Kuvaaja Atte Mäläskä

Raidekaluston kunnossapitoyhtiö VR FleetCare on allekirjoittanut sopimuksen norjalaisen junaoperaattorin Vy Tog AS:n hankkimien makuuvaunujen kattavasta modifioinnista ja kaupallisen ilmeen parantamisesta. Sopimus kattaa yhteensä kahdeksan BDcmz 874.1 – makuuvaunun modernisoinnin. Projektin toteutus alkaa heti ja kunnostetut vaunut toimitetaan asiakkaalle vielä vuoden 2021 aikana. Työt tullaan suorittamaan FleetCaren Oulun varikolla ja Pieksämäen konepajalla.

Tavoitteena kaluston modernisoinnissa on parantaa matkustajamukavuutta- ja turvallisuutta sekä uudistaa vaunujen ulkoinen ilme Vy Togin brändi-ilmeen mukaiseksi. Osa sopimukseen kuuluvista muutostöistä myös varmistaa aiemmin Keski-Euroopan raiteilla liikkuneiden vaunujen toimintavarmuuden talvisissa olosuhteissa. Vaunut tuodaan Saksasta Suomeen raiteita pitkin.

”Vy Togin kanssa tehty sopimus on meille erittäin merkittävä päänavaus Norjan avautuville markkinoille”, kertoo VR FleetCaren toimitusjohtaja Kimmo Soini viitaten Norjan raideliikenteen yksityistämiseen. ”Olemme tyytyväisiä, että Vy Tog valitsi meidät toimittajakseen. Tämä antaa meille yhtiönä uskoa tulevaisuuteen ja tavoittelemamme kansainvälisen kasvun toteutumiseen.”

”VR Fleetcare teki vahvan ja kilpailukykyisen tarjouksen, joka vastaa tarpeisiimme. Luotamme palveluntarjoajan valintaan ja odotamme innolla yhteistyötä sekä modernisoitujen vaunujen käyttöönottoa liikennöintiin Bergenin radalla”, kertoo Vy Togin kaluston kilpailutus -ja projektipäällikkö Amund Kjelland.

Talviturvallisuutta ja toimintavarmuutta parantavia muutoksia

Aikaisemmin Deutsche Bahnin käytössä olleet makuuvaunut tulevat käymään läpi mittavan muutoksen ennen kuin niillä aletaan liikennöidä Norjassa. Ulkopuolelta vaunut maalataan ja vaunuihin toteutetaan modifikaatioita, jotta liikennöinti sujuu luotettavasti myös talviolosuhteissa. Vaunujen sisätiloja uudistetaan ja lisäksi matkustusmukavuutta parannetaan esimerkiksi päivittämällä tekniikkaa ja parantamalla tavaransäilytystiloja.

”On hienoa, että saatiin Vy Togin vaunut meille tänne Suomeen kunnostettavaksi. Sopimus on meille strategisestikin hyvin merkittävä, sillä haemme kasvua kalustoprojekteista ja komponenttipalveluista”, sanoo VR FleetCaren kaupallinen johtaja Peter Guldbrand. ”Vy Togin haluamia modifikaatioita varten suunnittelimme useita innovatiivisia ratkaisuja, jotta saamme toimitettua vaunut asiakkaan käyttöön mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.”

Vaunut tuodaan Saksasta Suomeen vastuullisesti rautateitä pitkin

Kuuden vaunun siirtäminen Saksan Crailsheimista sekä koekäytössä olleiden kahden vaunun siirtäminen Norjan Oslosta Suomeen kuuluu sopimuksen piiriin, ja se tullaan toteuttamaan raiteita pitkin. Suomen raideleveys on Euroopan raiteisiin verrattuna leveämpi, mutta siirto Suomessa sujuu myös rautateitä pitkin tavaravaunun kyydissä. Vaunut tulevat aluksi Tornion kautta Oulun varikolle, missä suurin osa töistä suoritetaan. Kunnostuksen aikana vaunut käyvät myös Pieksämäellä, missä ne pintakäsitellään ja maalataan.

VR Groupin toimitusjohtaja vaihtuu

VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson

VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson on irtisanoutunut tehtävästään siirtyäkseen Aspo Oyj:n toimitusjohtajaksi. Jansson siirtyy uuteen tehtävään viimeistään lokakuun alusta 2021. Uuden toimitusjohtajan haku käynnistyy välittömästi.

VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson on valittu Aspo Oyj:n toimitusjohtajaksi. VR Groupin hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin välittömästi. Rolf Jansson siirtyy uuteen tehtäväänsä uuden toimitusjohtajan tultua valituksi, tai viimeistään kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua.

”Haluan kiittää Rolf Janssonia erinomaisesta työstä VR-konsernin kehittämiseksi kilpailukykyiseksi ja moderniksi rautatieoperaattoriksi. Rolf on työskennellyt VR:llä jo vuodesta 2009 erilaisissa liikkeenjohdon tehtävissä, viimeiset viisi vuotta toimitusjohtajana. Onnittelen Rolfia uudesta haastavasta tehtävästä ja toivotan parhainta menestystä jatkoon”, sanoo VR Groupin hallituksen puheenjohtaja Kjell Forsén.

”Vuodet VR:llä ovat olleet antoisia ja monipuolisia. Aivan erityisesti haluan kiittää kaikkia kollegoita ja koko henkilökuntaa näistä hienoista vuosista. Yhteinen matkamme asiakaskokemuksen parantamiseksi ja yhtiömme kilpailukyvyn kehittämiseksi niin raiteilla kuin maanteilläkin on ollut tuloksellinen. Siirryn hyvillä mielin uuteen tehtävään, kun tiedän, että VR:llä on hyvät edellytykset menestyä jatkossakin”, sanoo väistyvä toimitusjohtaja Rolf Jansson

”VR jatkaa vielä toistaiseksi Rolfin johdossa, ja kaikki kehityshankkeet jatkuvat normaalisti. Uuden toimitusjohtajan valinnasta kerrotaan heti, kun hakuprosessi saadaan päätökseen”, toteaa Kjell Forsén.

Rautatiealan Unioni Ry:n mielenilmaisu vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen -Kaikki lähijunat peruttu 18.-19.3.2021

© VR Group

Rautatiealan Unioni Ry (RAU) on ilmoittanut työtaistelutoimenpiteistä, jotka vaikuttavat pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen lähijunaliikenteeseen torstaina ja perjantaina 18.-19.3.2021. Mielenilmauksen vuoksi kaikki HSL:n ja VR:n lähijunat perutaan. VR pahoittelee tilanteesta matkustajille aiheutuvaa haittaa.

Rautatiealan Unioni Ry (RAU) on ilmoittanut lähijuniin vaikuttavasta laittomasta mielenilmauksesta. Helsingin ja Riihimäen veturinkuljettajat eivät saavu torstaina ja perjantaina 18.-19.3. alkaviin työvuoroihin.

Mielenilmauksen syyksi RAU on ilmoittanut HSL-liikenteen kesäkuussa 2021 alkavan uuden sopimuskauden tuomat muutokset työn tekemiseen. VR voitti viime keväänä kilpailutuksen HSL-lähijunaliikenteen operoinnista ja kunnossapidosta vuodesta 2021 eteenpäin. Sopimuskausi on kymmenvuotinen, sisältäen kolmen vuoden option.

Mielenilmauksen vuoksi kaikki HSL:n (A, E, I, K, L, P, U, Y) ja VR:n (D, G, R, T, Z, M) lähijunat perutaan 18.-19.3.2021 väliseltä ajalta. Matkustajien kannattaa varautua liikenteeseen muilla kulkuvälineillä.

Pahoittelemme matkustajille tilanteesta aiheutuvaa haittaa. Olemme surullisia, että tilanne on kehittynyt tähän pisteeseen. HSL-kilpailutuksen voitto oli merkittävä koko VR Groupille ja ennen kaikkea se takaa työtä meille lähiliikenteessä. Kaikki toteutettavat muutokset ovat työehtosopimuksen mukaisia, ketään ei irtisanota eikä kenenkään ansiotaso laske. Koronan takia olemme joutuneet lomauttamaan ja jopa irtisanomaan henkilöitä muualta konsernistamme, mutta lähiliikenteessä työn määrä jopa kasvaa tulevaisuudessa”, kertoo VR Groupin henkilöstöjohtaja Timo Koskinen.

VR:n lähiliikenteen veturinkuljettajat ovat kertoneet palaavansa töihin lauantaina 20.3.2021.

Mielenilmauksen ajalle etukäteen ostetut VR:n liput voi kuluitta joko peruuttaa tai vaihtaa käytettäväksi toisena ajankohtana. Lisätietoja puhelinpalvelusta 0800 166 888 (ma-su klo 5-22, maksuton).

Kaukoliikenteen junat ajetaan normaalisti. Mielenilmaisu ei vaikuta myöskään VR:n tavaraliikenteeseen.

Ajantasainen liikennetilanne löytyy verkkosivullamme: https://www.vr.fi/junaliikenne-nyt

VR varmistaa Kemin uuden biotuotetehtaan puunsaannin

Metsä Group on valinnut VR Transpointin Kemiin rakennettavan biotuotetehtaansa raakapuun logistiikkakumppaniksi. Taustalla on yli kaksi vuotta kestänyt strateginen yhteistyö, jossa kuljetuksia varten on suunniteltu tehokas ja ympäristöystävällinen kokonaisratkaisu. Raakapuuta tulee kulkemaan raiteitse tehtaalle viisi miljoona kuutiota vuodessa eli vuorokaudessa tehtaalle liikennöi keskimäärin 9 junaa.

Raakapuukuljetukset lisääntyvät Suomen raiteilla merkittävästi vuodesta 2023 eteenpäin, kun Kemiin rakennettava biotuotetehdas otetaan käyttöön. Kyse on yli viiden miljoonan kuution vuotuisista toimituksista, joiden kuljetuskumppaniksi Metsä Group on valinnut VR Transpointin. Logistiikkaratkaisua on hiottu tiiviissä yhteistyössä jo yli kahden vuoden ajan. 

“Kuljetusten tehokkuus ja liikenteen sujuvuus ovat avainasemassa, kun biotuotetehtaan kaltaisia suurinvestointeja havitellaan maahamme. Suomi on kaukana väkirikkailta markkinoilta, joten sen on kurottava takamatkaa muita tehokkaammalla logistiikalla. Nyt olemme onnistuneet luomaan ratkaisun, jossa tehtaan toiminnot ja rautatiekuljetukset yhdistyvät saumattomasti”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

VR Transpoint on mukana mahdollistamassa metsäteollisuuden suurinvestointia jo toista kertaa: Metsä Group valitsi sen kumppaniksi myös Äänekosken biotuotetehtaan sellukuljetuksiin vuonna 2016. 

“Arvostamme pitkäaikaista kumppanuutta VR Transpointin kanssa ja tarjoamme heille mahdollisuuden kasvaa vielä entisestäänkin Kemin biotuotetehtaan puunhankinnan yhteydessä. Rautatiekuljetuksilla on merkittävä rooli Kemin puunhankinnassa, mikä edellyttää tätä uutta tehokasta toimintamallia”, Metsäliitto Osuuskunnan liiketoimintajohtaja Juha Mäntylä sanoo.

Raakapuu kuljetetaan nykyistä kauempaa, mutta huomattavasti pienemmillä päästöillä

Raakapuun kuljetusmäärä Kemin uudelle tehtaalle vastaa jatkossa kolmannesta kaikista VR Transpointin raakapuukuljetuksista. Kasvavan puun käytön takia puuta tarvitaan aiempaa laajemmalta alueelta Kemin pohjois- ja eteläpuolelta, mutta kuljetukset toteutuvat huomattavasti nykyistä pienemmillä päästöillä. 

Vastuullisuus on keskeinen osa niin VR Transpointin kuin Metsä Groupin strategiaa. Vaikka Kemin tehtaan raakapuukuljetusten matka junalla kasvaa, tehokkaiden rautatiekuljetusten ansiosta päästöt vähenevät 20 prosenttia kuutiota kohden. Yhdessä vähennämme liikenteen päästöjä ja vauhditamme matkaa kohti hiilineutraalia Suomea”, Martti Koskinen sanoo. 

Käytännössä Kemin biotuotetehtaalle tulee kulkemaan 8–10 junaa joka vuorokausi. Kuljetusjärjestelmän tehokkuus perustuu huippuunsa optimoituun vaunukiertoon: kahden perättäisen kuormauksen välinen aika on kaikilta osavaiheiltaan jopa puolet keskimääräistä raakapuukuljetusta lyhyempi. 

Investoinnit kalustoon parantavat toimitusvarmuutta

Uuden sopimuksen myötä VR Transpoint investoi noin 200 uuteen raakapuuvaunuun. Yhteensä biotuotetehtaan rautatiekuljetukset sitovat yli 400 vaunua. Vetokalustona käytetään uusimpia sähkö- ja dieselvetureita. Uudet sähköveturit vetävät jopa 2 500 tonnin kuormia, mikä tarkoittaa noin 20–25 prosenttia enemmän puuta junaa kohden. 

“Investoinnit moderniin kalustoon niin vetureissa kuin vaunuissa ovat osa toimitusvarmuuden ja logistiikan tehokkuuden varmistamista. Olennaista on ollut myös se, että liikenteen infrastruktuuri on otettu huomioon hankkeen alusta asti ja suunniteltu yhdessä Väyläviraston kanssa”, Koskinen tähdentää.

VR sulkee ravintolavaunujen palvelut kolmeksi viikoksi hallituksen uusien koronalinjausten mukaisesti

Kuvaaja: Janne Mikkilä

Koronavirustilanteen vuoksi VR sulkee ravintolavaunut ja muut ravintolansa hallituksen linjauksen mukaisesti kolmeksi viikoksi 8.3.2021 alkaen. Ravintolavaunujen palvelut suljetaan kokonaan kaikissa päiväjunissa. Yöjunissa ravintolavaunut pidetään auki hyttiin ja omalle paikalle toimitettavia tilauksia varten. Helsingin rautatieaseman Robert’s Coffee ja Hesburger pidetään auki tuotteiden ulosmyyntiä varten. Suositusten mukaan myös erilaisia asiakastiloja kehotetaan sulkemaan ja tästä johtuen VR:n lipputoimistot suljetaan 8.3. pandemian leviämisen ehkäisemiseksi.   

VR toimii vastuullisesti hallituksen ehdotusten mukaisesti sulkemalla ravintolavaunut ja kivijalkaravintolansa määräajaksi. Vaikka ravintolat sulkeutuvat, voimme jatkaa edelleen hytteihin ja omalle paikalle toimitettavien tilausten jakelua yöjunissa. Palvelu on saanut asiakkailta suotuisan vastaanoton ja on hienoa, että voimme jatkaa tämän palvelun tarjoamista myös poikkeusaikana”, matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola sanoo.   

VR tekee parhaansa vähentääkseen koronaviruksen leviämisriskiä myös muiden liiketilojensa osalta. Tämän vuoksi asiakastiloja rajoitetaan ja VR:n lipunmyyntitoimistot Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Tampereella suljetaan väliaikaisesti. Lippuja voi kuitenkin ostaa edelleen muista myyntikanavista: vr.fi-verkkokaupasta, VR Matkalla –mobiilisovelluksesta, lippuautomaateista, puhelimitse VR:n asiakaspalvelusta 0600 41 900 (ma-pe klo 5–22 ja la-su klo 7-22), sekä kaikilta Suomen R-kioskeilta.   

Lihapullat lähtevät jälleen sähköautolla liikenteeseen   

Viime keväältä tuttu sähköllä kulkeva lihapulla-auto lähtee taas liikenteeseen samalla konseptilla. Ravintolavaunun suosituimmat annokset saa tilattua verkkokaupasta Helsingin kantakaupungin alueella suoraan kotiovelle. Verkkokauppa avataan maaliskuun alkupuolella.   

Haluamme ilahduttaa asiakkaitamme hitiksi viime keväänä nousseen kotiinkuljetuspalvelun avulla. Ravintolavaunun annosten kotiinkuljetuspalvelu oli verrattain kysytty viime keväänä, ja lihapullat oli suosituin annos verkkokaupasta tilattuna aivan kuten ravintolavaunussakin”, Simola jatkaa.   

Asiakkaat voivat muuttaa lippunsa maksutta  

Kaikki VR:n kaukoliikenteen liput ovat muutoskelpoisia ja matkan ajankohtaa voi siirtää joustavasti. Koronasuositusten vuoksi ajalle 20.2.-28.3.2021 varattujen matkojen muutoksista ei peritä erillistä maksua. Normaalisti muutosmaksu on 5 € / lippu kaukoliikenteen perus- ja säästölippuihin.   

Lisäksi autojunapakettien ehtoihin on lisätty joustoa, ja muutoksen lippuun voi tehdä viimeistään 3 päivää ennen junan lähtöä, kun normaalisti se on pitänyt tehdä jo 7 päivää ennen junan lähtöä. Myös tämä muutos koskee ajalle 20.2.-28.3.2021 varattua autojunapakettia. Lisätietoja lippuehtojen muutoksista: https://www.vr.fi/turvallisuus  

Tampereen Ratikka haastoi koululaiset heijastinkisaan – Ellin ja Isabellan piirroksista heijastimet koko Sammon koululle

Yläkuva: Elli Peltomaa 6A Alakuva: Isabella Roselli 8B-luokalta

Tampereen Ratikka haastoi ennen joulua kaikki raitiotiereitin varrella olevat peruskoulut heijastinkisaan. Kisassa koululaisia pyydettiin suunnittelemaan Ratikalle heijastin. Monipuolisten kilpatöiden joukosta kaksi työtä erottuivat edukseen, joten tuomaristo päätyi jakamaan voiton Sammon koulun 6A-luokan Ellin ja 8B-luokan Isabellan välillä. Voittajatöistä teetetään heijastimet koko koululle.

Tampereen katukuvassa kulkee jo suhteellisen säännöllisesti uusi kulkuväline, Tampereen Ratikka. Se tuo kaikille liikkujille uutta huomioitavaa liikenteeseen. Tampereen Ratikka halusi muistuttaa heijastinkisan haasteella raitiotiereitin varren koululaisia siitä, että käyttämällä heijastinta, liikenteestä tehdään entistä turvallisempaa niin jalankulkijoille, pyöräilijöille, autoilijoille kuin julkiselle liikenteellekin.

– Ratikka kiinnostaa kovasti myös koululaisia, ja halusimme haastaa heitä tällä kisalla miettimään Ratikan tuloa vähän myös liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Toisaalta oli tärkeää, että oppilaat voivat kertoa ajatuksistaan Ratikkaa kohtaan ja antaa luovuuden kukkia. Kisa oli meille itsellekin kiva keino päästä näkemään, miten erilaisista näkökulmista lapset Ratikkaa ajattelevat. Osa oli innostunut Ratikan ulkomuodosta, osa ajattelee sen osana kaupunkiympäristöä ja osan se inspiroi luomaan taidetta. Mukana oli myös hienoja iskulauseita kuten ”Ratikka – Tampereen sydän”, Tampereen kaupungin Raitiotien kehitysohjelman projektisuunnittelija Henna Puisto selventää.

Heijastinkisaan saatiin yhteensä 132 oppilaan ideoita yhdeksästä koulusta. Kisan jaettu voitto meni Sammon kouluun.

– Aluksi en edes ajatellut kilpailua, tein sen huvin vuoksi ja koska se oli hauskaa tekemistä. Kun piirsin paperiin, ajattelin, minkälaisia ihmisiä bussissa kulkee ja siitä sain idean myös Ratikkaan, Elli Peltomaa 6A-luokalta selostaa.

– Yllätyin kovasti, että voitin kilpailun, mutta olin siitä tosi iloinen. Olen harrastanut piirtämistä pikkulapsesta saakka ja kuvaamataito on lempiaineeni koulussa, Isabella Roselli 8B-luokalta iloitsee.

Voittajat valittiin Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelman ja Tampereen Raitiotie Oy:n asiantuntijoiden muodostamalla raadilla. Koska raadin suosikkityöt sattuivat olemaan samasta koulusta, raati päätyi jakamaan palkinnon. Näin ollen puolet heijastimista painetaan Ellin kuvituksella ja toinen puoli Isabellan kuvituksella.

– Ellin piirroksessa meitä ihastutti sekä idea että toteutustapa. Ratikka on selvästi kaikkien kulkuväline: matkustajina on niin aikuisia, lapsia, vanhuksia, rakastavaisia kuin eläimiäkin. Mukana näyttäisi olevan ilmeestä päätellen yksi Ratikan vastustajakin, viestinnän asiantuntija Sari Mäkelä Tampereen Raitiotie Oy:stä hymyilee.

– Isabellan työssä pidimme kovasti värimaailmasta ja siitä, kuinka siitä erottaa heti Ratikan, vaikka työ onkin itsessään toteutettu abstraktisti, Mäkelä jatkaa.