Rautatiealalle kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos

Palvelualojen työnantajat Palta ry ja Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL ry saivat päätökseen kilpailukykysopimuksen mukaiset soveltamisneuvottelut, jotka koskivat rautatiealan työntekijöiden työehtoja. Kaikki työehtosopimuksen mukaiset työajat pitenevät 24 tunnilla.

Neuvottelutuloksen mukaan säännöllinen työaika pitenee muun muassa työehtosopimuksen kolmen arkipyhäjakson työaikaa pidentämällä, keskimääräistä viikkotyöaikaa nostamalla ja pekkaspäiviä poistamalla. Sopimuksen piirissä on noin 4 000 työntekijää.

Rautatiealalla on käytössä lähes kaikki työaikamuodot ja ratkaisulla työajan pidennys on viety sisään työehtosopimuksen rakenteisiin. Lisäksi työajan pidentämisestä voidaan sopia paikallisesti toisin ja paikallisia sopimismahdollisuuksia laajennettiin muutenkin.

– Erityisesti kolmen arkipyhäjakson pidentäminen kahdeksalla tunnilla tukee rautatiealan tarpeita. Liikenne on vilkkaimmillaan juuri juhlapyhien aikaan. Lisäksi tasoittuvissa työaikamuodoissa työajan lisäys voidaan toteuttaa tehokkaasti tarvittaessa kokonaisina päivinä, kertoo Palta ry:n johtava asiantuntija Janne Laitinen.

Sopimuksen soveltamisalalla työskentelee muun muassa konduktöörejä, ratapihahenkilöstöä, kunnossapidon asentajia sekä VR Track Oy:n ratatyöntekijöitä ja -asentajia.

Palvelualojen työnantajat PALTA: VR Trackin työsulku päättyy

Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Sähköliitto kävivät tänään läpi VR Trackin tilannetta tapaamisessaan Helsingin Etelärannassa. Käytyjen keskustelujen jälkeen PALTA ilmoitti, ettei sillä ole enää tarvetta jatkaa meneillään olevaa, Sähköliiton ammattiosaston n:o 177:n jäseniä koskevaa työsulkua eikä toimeenpanna 11.9.2014 alkavaksi ilmoitettua uutta työsulkua.

PALTA:n ilmoitus tarkoittaa sitä, että työsulku päättyy välittömästi ja että työsulun piirissä vielä olevat työntekijät palaavat töihin mahdollisimman pikaisesti.

Sekä PALTA että Sähköliitto ovat tyytyväisiä tilanteen ratkeamiseen.

VR Trackin työsulku jatkuu lokakuulle

Palvelualojen työnantajat PALTA on tänään jättänyt uuden Sähköliiton ammattiosasto n:o 177:n jäseniä koskevan työsulkuilmoituksen valtakunnansovittelijan toimistoon. Uuden työsulun on tarkoitus alkaa välittömästi edellisen päätyttyä eli torstaina 11.9.2014 klo 7.00 ja kestää kuusi viikkoa päättyen torstaina 23.10.2014 klo 7.00.

Työsulkujen kestäessä ammattiosastosta on eronnut sankoin joukoin VR Track Oy:n palveluksessa työskenteleviä jäseniä. PALTA:n arvion mukaan osastoon kuuluu enää runsas 10 prosenttia alkuperäisestä määrästä.

– Erollaan tavalliset jäsenet ovat selkeästi viestittäneet vastustavansa ammattiosaston hallituksen harjoittamaa toimintapolitiikkaa, toteaa PALTA:n varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

PALTA on jo aiemmin asettanut työsulkujen päättymisen ehdoksi sen, että tilanne yhtiössä rauhoittuu pysyvästi. Tähän pääseminen edellyttää sitä, että ammattiosasto luopuu tavoittelemasta rautatiealan nykyisen sopimusjärjestelmän murtamista ja ilmoittaa lopettavansa lakkojen tehtailemisen yhtiössä. Tähän päivään mennessä osasto ei ole kuitenkaan suostunut esitettyihin vaatimuksiin. Jäsenten joukkopako osastosta näyttää kuitenkin johtavan tilanteen rauhoittumiseen.

– Tänään julistetulla jatkotyösululla on tarkoitus vakiinnuttaa jo rauhoittumassa oleva tilanne pysyvästi, Aarto toteaa. Mikäli osaston hallitus ei itse kykene tekemään vaadittuja päätöksiä, saavutetaan edellä mainittu tavoite myös siten, ettei osasto enää vähäisen jäsenmääränsä vuoksi kykene hankaloittamaan yhtiön toimintaa ja aiheuttamaan sille vahinkoa, Aarto jatkaa.

Uusi työsulkuilmoitus liittyy Sähköliiton ammattiosasto n:o 177:n käynnistämään ja jo pitkään vireillä olleeseen järjestöpoliittiseen riitaan PALTA:n jäsenyrityksessä VR Track Oy:ssä. Ammattiosasto on vaatinut Sähköliitolle omaa työehtosopimusta siitä huolimatta, että rautatiealan työehtosopimus on vakiintuneesti solmittu PALTA:n ja sähköasentajien selkeää enemmistöä edustavan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välillä.

Ensimmäinen työsulkujakso alkoi 31.7. ja toinen 21.8. Tänään ilmoitetun kolmannen työsulun on tarkoitus alkaa 11.9. ja kestää 23.10. saakka. Tehtyjen poikkeusjärjestelyjen seurauksena työsulut eivät ole haitanneet junaliikennettä.

Palvelualojen työnantajat PALTA: Työsulku VR Trackissä saa jatkoa

Palvelualojen työnantajat PALTA on tänään jättänyt valtakunnansovittelijan toimistoon ja vastapuolelle ilmoituksen uudesta sähköliittolaisia sähköasentajia koskevasta työsulusta. Uusi työsulku alkaa välittömästi edellisen päätyttyä eli torstaina 21.8.2014 klo 7.00 ja sen on tarkoitus päättyä kolmen viikon päästä torstaina 11.9.2014 klo 7.00.

Sähköliiton ammattiosasto n:o 177:n käynnistämä järjestöpoliittinen riita VR Track Oy:ssä on ollut käynnissä jo pitkään. Prosessin kestäessä osasto on toimeenpannut useita työtaistelutoimenpiteitä ja pyrkinyt muutoinkin toimillaan aiheuttamaan työnantajalle mahdollisimman paljon vahinkoa. Viimeisimmät lakot se perui yksipuolisesti vasta PALTA:n annettua parhaillaan käynnissä olevaa työsulkua koskevan ilmoituksen.

Lakkojen perumisesta huolimatta tilanne itse riidassa on ennallaan. Viimeksi asiaa käsiteltiin PALTA:n, ammattiosaston, Sähköliiton sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kesken tuloksetta valtakunnansovittelijan toimistolla 30.7.

– Ammattiosaston vaatimusten suhteen ollaan käytännössä lähtöruudussa, eikä yhtiön tilanteen rauhoittuminen ole edelleenkään näköpiirissä. Onkin oletettavaa, että osasto jatkaa omien vaatimustensa ajamista entisin tavoin ja keinoin. Tämän vuoksi PALTA:lla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa puolustuksellista työsulkua myös nykyisen sulun päättymisen jälkeen, toteaa PALTA:n varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

PALTA:n tavoitteena on tilanteen mahdollisimman nopea laukeaminen ja yhtiön toimintaedellytysten pikainen normalisoituminen.

– Tämä edellyttää sitä, että ammattiosasto luopuu yrityksistään kaataa rautatiealan nykyinen sopimusjärjestelmä sekä sitoutuu lopettamaan jatkuvien lakkojen ja muiden häiriöiden tehtailun VR Track Oy:ssä, Tuomas Aartojatkaa.

Työsulku ei koske hengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävää työtä.

Palvelualojen työnantajat PALTA: VR Trackiin työsulku

green_IC2_1

VR:n Sähköliittoon kuuluvat työntekijät saivat keskiviikona työnantajaltaan uhkauksen työsulusta, joka alkaa heinäkuun lopussa Kuva: Soile Laaksonen/ VR Group

Palvelualojen työnantajat PALTA käynnistää VR Track Oy:ssä työsulun 31.7.2014 klo 7.00 alkaen. Työsulku koskee sähköliittolaisia sähköasentajia ja se on puolustuksellinen toimenpide liiton ammattiosasto n:o 177:n pitkään jatkuneita työtaistelutoimenpiteitä vastaan. Työsululla pyritään rauhoittamaan tilanne yhtiössä mahdollisimman nopeasti. – Ammattiosasto ilmoittaa jatkuvasti uusista lakoista ja viimeksi myös niitä koskevista tukitoimista. Lisäksi ylityökielto on ollut päällä jo pitkään eikä ammattiosasto osoita minkäänlaista halua asioiden selvittämiseen. PALTA:lle ei tässä tilanteessa jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin turvautua työsulkuun, toteaa varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Ammattiosaston parhaillaan käynnissä oleva viikon mittainen lakko päättyy perjantaina. Seuraavan lakon on ilmoitettu alkavan 26.7. klo 1.00 ja päättyvän 30.7. klo 7.00. Tätä jo järjestyksessään kolmatta lakkoa on tarkoitus tukea Destia Rail Oy:ssä ja Eltel Networks Oy:ssä järjestettävillä tukilakoilla. Toistaiseksi voimassa oleva ylityökielto alkoi 13.6.

– Ammattiosaston toiminta on amatöörimäistä eikä kokonaisuus tunnu olevan enää kenenkään hallinnassa. Osaston pelinappuloiksi näyttävät joutuneen työnantajan ja junamatkustajien lisäksi nyt myös osaston rivijäsenet. Tilanne on erittäin valitettava kaikkien kannalta, Tuomas Aarto jatkaa.

Työsulku kestää kolme viikkoa, ellei tilanne yhtiössä sitä ennen normalisoidu. Sen aikana VR Track Oy tekee kaikkensa, jotta tilanteen vaikutukset junaliikenteeseen jäisivät mahdollisimman pieniksi. Työsulku ei koske hengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävää työtä.