Metroliikenteen valvonta Trafin vastuulle

Trafi vastaa 1.3.2016 alkaen metroliikenteen turvallisuusvalvonnasta. Samaan aikaan metroliikenteestä tulee ilmoituksenvaraista toimintaa.

”Tähän asti metroliikenne on tapahtunut ilman erillistä viranomaisohjausta ja -valvontaa. Nyt voimaantuleva lainsäädäntö muuttaa tilannetta. Olemme yhdessä hioneet prosesseja niin HKL:n kuin Helsingin kaupunginkin kanssa, jotta saamme uudet toimintatavat jalkautettua mahdollisimman sujuvasti. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on koko ajan ollut mahdollisimman korkea ja yhtenäinen palvelu- ja turvallisuustaso”, kertoo Trafin osastopäällikkö Heidi Niemimuukko.

”Turvallisuus on metroliikenteen toiminnan ehdoton lähtökohta. Yhteistyö Trafin kanssa on ollut hyvin positiivista ja rakentavaa. Metro on kehittymässä mm. länsimetron myötä voimakkaasti ja HKL arvostaa liikenteen turvallisuusviranomaisen tähän muutokseen tuomaa asiantuntijuutta, toiminnan arviointia ja kokemusta”, toteaa Helsingin kaupungin liikelaitoksen HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Käytännössä HKL:llä on heinäkuun loppuun asti aikaa tehdä metrotoiminnastaan ilmoitus Trafille. Ilmoituksen oleellisin osa on turvallisuusjohtamisjärjestelmä. ”Metroliikenteen turvallisuuden valvonta perustuu ensisijaisesti toiminnanharjoittajan suunnitelmalliseen omavalvontaan.  Vastuu toiminnan turvallisuudesta on siis jatkossakin toiminnanharjoittajalla itsellään. Trafin suorittama valvonta on riskiperusteista ja käytännön valvontakeinoina on säännölliset toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmän auditoinnit”, kertoo Trafin tarkastaja Olli Matilainen.

”HKL:n toimintajärjestelmä sai viime vuoden lopussa laatu, ympäristö- ja työturvallisuussertifikaatit. Toimintajärjestelmän jatkokehityksellä varmistetaan, että lain edellyttämät turvallisuusjohtamisjärjestelmän elementit toteutuvat. Merkittävä muutos on osaamisen hallinnan tiukentuminen ja kaikkien kelpoisuuksien muuttuminen määräaikaisiksi. Kuljettajien osalta laki on väljempi kuin HKL:n nykyiset vaatimukset, joten ainakin tässä kohden pyrimme säilyttämään nykykäytännön”, kertoo HKL:n turvallisuuspäällikkö Jyri Kaisla.

Trafi ei lain voimaantulon jälkeenkään anna metroliikenteeseen liittyviä teknisiä tai toiminnallisia määräyksiä eikä anna niihin liittyviä käyttöönottolupia. Trafi ei myöskään myönnä metroliikenteen henkilöstön pätevyyksiä. Näissä vastuu kuuluu edelleen toimijalle.

Raitioliikennettä ilmoitusvelvollisuus koskee 1.1.2018 alkaen.

Junaradalle kasatuilla esineillä voi olla vakavat seuraukset

2015-07-17 13_59_27-Rautatieturvallisuus - Rautatieturvallisuus

Miltä näyttää junan alle jäänyt puu? Litistääkö juna euron kolikon? Kuinka kovaa vauhtia kivi lentää junaradalta? Lasten ja nuorten leikit junaradan läheisyydessä ovat arvaamattomia. Harmittomaksi tarkoitetut, ajattelemattomat kokeilut saattavat johtaa vakaviinkin onnettomuuksiin.

Radalle kasatut tai junaa kohti heitetyt vieraat esineet kuten kolikot, kivet ja puunrungot aiheuttavat riskitilanteita ohikulkijoille ja junan matkustajille. Ne voivat synnyttää vakavia vaaratilanteita sinkoutuessaan radalta takaisin leikkijöiden tai ohikulkijoiden päälle. Lisäksi ne voivat haitata junaa, rikkoa sen tai aiheuttaa jopa junan suistumisen.

”Tällaisia ajattelemattomia ilkivaltatapauksia sattuu kuukausittain. Rautatiet, niiden sillat ja tunnelit ovat kuitenkin ainoastaan junia varten, eikä ratoja pidä käyttää leikkimiseen tai muuhun liikkumiseen. Luvaton oleskelu radalla ja sen välittömässä läheisyydessä on erittäin vaarallista ja siksi myös laissa kiellettyä”, korostaa rautatiejohtaja Yrjö Mäkelä Trafista.

Keskustele lapsen kanssa rautatieturvallisuudesta

Vanhempien tulisikin säännöllisesti kerrata lasten kanssa rautatieturvallisuuteen liittyviä asioita. ”Lapset eivät tiedä tai tule ajatelleeksi, kuinka ikäviä seurauksia leikki radalla tai hetken päähänpisto voi saada aikaan. Vanhempien tehtävä on keskustella lasten kanssa rautatieturvallisuudesta ja olla myös perillä siitä, missä lapset liikkuvat”, Mäkelä jatkaa.

Trafilla on erityisesti vanhemmille ja ammattikasvattajille suunnattu rautatieturvallisuussivusto, joka tarjoaa tietoa turvallisesta toimimisesta rautateiden läheisyydessä ja tasoristeyksissä. Sivustolla on myös runsaasti erilaisia pelejä, leikkejä ja tehtäviä, joiden avulla rautatieturvallisuutta voi käsitellä eri-ikäisten lasten kanssa. Sivusto on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi.

www.rautatieturvallisuus.fi
www.rautatieturvallisuus.fi/sv

Uusi Suomen ja Venäjän välinen sopimus vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautateillä helpottaa kuljetusturvallisuuden hallintaa

Valtioneuvosto on tänään 30.10.2014 antanut asetuksen, jolla toimeenpannaan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön sekä Venäjän federaation liikenneministeriön välinen hallinnollinen sopimus vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista, joka allekirjoitettiin 8.10.2014. Trafi on osallistunut asian valmisteluun sekä Venäjän kanssa käytyihin sopimusneuvotteluihin.

Hallinnollinen sopimus on tekninen sopimus, ja siinä määrätään vaarallisten aineiden kuljetusten yksityiskohdista kuten pakkauksista, säiliöistä, kuljetusyksiköiden merkitsemisestä ja rahtikirjan sisällöstä. Sopimus tulee voimaan 8.11.2014 ja sen liitteet tulevat voimaan puolen vuoden siirtymäajan jälkeen eli 9.5.2015.

”Sopimuksen ansiosta kuljetusketjun eri osapuolien on helpompi noudattaa määräyksiä kaikissa kuljetusturvallisuuteen vaikuttavissa toimissaan, koska se sisältää kotimaisia ja EU-vaatimuksia vastaavat, selkeät ainekohtaiset kuljetusehdot”, kertoo johtava asiantuntija Anu Häkkinen: ”Samalla myös kaluston vaatimustenmukaisuuden valvonta helpottuu.”

Trafi katsoo, että vaarallisten aineiden kuljetuksista suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Venäjän kanssa aikaisemmin tehdyllä sopimuksella ja tällä ministeriöiden välisellä sopimuksella saatetaan Suomen ja Venäjän välinen kuljetusturvallisuus Euroopan unionin lainsäädännön velvoitteiden edellyttämälle tasolle.

Sopimus liitteineen tulee kokonaisuudessaan Trafin nettisivuille 3.11. alkavalla viikolla.

Lue myös LVM:n uutinen asiasta: Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus voimaan