Lauri Sipponen VR Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi

VR Groupin toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Lauri Sipponen (51). Sipponen aloittaa tehtävässään 5.8.2021.

VR Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Lauri Sipponen. Aiemmin Sipponen on toiminut lähes 20 vuotta erilaisissa liiketoiminnan johto- ja kehittämistehtävissä Lidl Suomessa, joista vuodet 2010-2019 yhtiön toimitusjohtajana. Sipponen toimii tällä hetkellä viiden eri yhtiön hallituksessa jäsenenä ja lisäksi CAP-Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Olen iloinen, että saamme erittäin kokeneen ja ammattitaitoisen liiketoimintajohtajan kehittämään VR Groupia liikkumisen, logistiikan ja kunnossapidon vastuullisena palveluyrityksenä”, kommentoi VR Groupin hallituksen puheenjohtaja Kjell Forsén.

Valinnassa painottui kokemus liiketoiminnan kehittämisestä strategian mukaisesti vastuullisesti ja yhdessä henkilöstön kanssa”, Kjell jatkaa.

VR Group on kaikkien suomalaisten yhteinen yritys. Henkilöliikenteessä raiteilla ja sähköbusseilla tehdään noin sata miljoonaa matkaa vuosittain. Logistiikkaratkaisuissa VR Transpointin rooli raskaan teollisuuden kumppanina on erittäin merkittävä ja VR Fleetcare on kunnossapitoalan edelläkävijä kansainvälisestikin. Toimintamme tukee suoraan ilmastotavoitteita ja vihreää siirtymää. Mitä paremmin onnistumme, sitä enemmän koko ympäröivä yhteiskunta hyötyy. Odotan innolla, että pääsen mukaan kehittämään kestäviä liikenneratkaisuja Suomessa ja lähialueilla yhdessä henkilöstön kanssa”, kommentoi Lauri Sipponen.

VR:n menestystekijät ovat mitä suurimmassa määrin asiakaspalvelua. Konsernin henkilökunnasta minulla on positiivisia kokemuksia kuluttaja-asiakkaana ja samoin logistiikkapalveluista yritysasiakkaana. Koen erittäin mieluisana päästä mukaan tähän taitavaan joukkoon,” Lauri jatkaa.

VR Groupin toimitusjohtajan tehtävä tuli avoimeksi edellisen toimitusjohtajan ilmoitettua viime maaliskuussa siirtymisestään toisen yrityksen palvelukseen.

VR Groupin tytäryhtiö Finnlog laajentaa toimintaansa – yhtiölle 35 uutta hakevaunua

Kuva: Juho Pajari

VR Groupin venäläinen tytäryhtiö Finnlog laajentaa vauhdikkaasti kasvanutta toimintaansa. Yhtiön 35 uutta vaunua mahdollistavat hakkeen tuontikuljetukset Venäjältä Suomeen.

Idänliikenteen vaunuoperointipalveluihin erikoistunut Finnlog laajentaa toimintaansa hakkeen kuljetukseen. Yhtiö investoi 35 hakevaunuun, jotka kuljettavat tuontihaketta Venäjältä Metsä Groupin sellutehtaalle Joutsenoon. Tuontihake on pääosin peräisin Metsä Groupin omalta Svirin sahalta.

”Finnlogin toiminta on lähtenyt vauhdilla käyntiin, ja sen tarjoamalle tuontiliikenteen palvelumallille on selvästi tarvetta suomalaisten teollisuusasiakkaidemme parissa. Hakevaunut laajentavat valikoimaamme ja vahvistavat näin hyvin kilpailukykyämme”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen sanoo.

Finnlog toimii Suomen ja Venäjän välisessä tuontiliikenteessä. Vuonna 2019 perustetulla Finnlogilla on nyt yhteensä noin 350 vaunua, jotka ovat VR Transpointin avainasiakkaiden käyttöön.

Palvelumalli luo kasvumahdollisuuksia

Finnlogin toimintamalli perustuu VR Transpointin ydintoiminnan mukaisesti palveluratkaisujen kehittämiseen asiakastarpeiden pohjalta. Esimerkiksi Metsä Group vuokraa Finnlogin vaunuja oman logistiikkansa tarpeisiin. Näin Metsä Group voi huolehtia itse kuljetussuunnitelmista, mutta suunnitelmien toteuttamisesta vastaavat rautatiealan ammattilaiset.

”Finnlogin on tarkoitus laajentaa edelleen toimintaansa uusiin asiakkuuksiin ja tuoteryhmiin. Käymme parhaillamme keskusteluja aiheesta usean asiakkaamme kanssa. Venäjän tuontiliikenteelle on kysyntää, joten potentiaalia on myös paljon ja tähän panostamme”, Koskinen kertoo.

Koronatilanteesta johtuen henkilöjunaliikennettä ei avata jalkapallon EM-kisoihin Venäjälle

Kuvaaja Pekka Keskinen

Vainikkalan raja-asema pysyy toistaiseksi henkilöjunaliikenteeltä suljettuna. Sen myötä VR ei aja Allegro-junilla Pietariin jalkapallon EM-kisojen aikana.

Henkilöjunaliikenne Venäjälle on ollut keskeytettynä maaliskuusta 2020 saakka ja raja pysyy suljettuna toistaiseksi.

VR valmistautuu kuitenkin kuljettamaan Suomen jalkapallomaajoukkueen Huuhkajat Pietariin terveysturvallisesti yksityisellä junavuorolla. Junavuorolle on haettu rajanylityslupaa rajaviranomaisilta rajanylitysliikenteeseen liittyvien rajoitusten takia.

VR Groupin tammi-maaliskuun 2021 liiketoimintakatsaus -Matkustaminen ei ole vielä elpynyt, piristymistä odotettavissa kesälle

Kuvaaja: Janne Mikkilä

Toimitusjohtaja Rolf Jansson:

”Koronaepidemia on leimannut vahvasti myös yhtiömme alkanutta vuotta. Matkustajaliikenteen matkamäärät jäivät samalle tasolle kuin vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Erityisesti työmatkustaminen on ollut vähäistä, minkä vuoksi toimintamme on jatkunut tappiollisena. Yöjunaliikenne sen sijaan on kehittynyt positiivisesti, ja kysyntää on tukenut kotimaanmatkailun suosio korona-aikana. On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka uudet lisäpalvelumme on otettu myönteisesti vastaan, esimerkkinä aamiaisten toimittaminen yöjunien hytteihin. Henkilöstömme ansaitsee erityiskiitoksen palvelualttiudesta ja venymisestä haastavan poikkeusajan keskellä.

Olemme joutuneet vähentämään vuoden alussa markkinaehtoisia junavuorojamme. Seuraamme kuitenkin kysyntää viikkotasolla ja pystymme palauttamaan vuoroja taas nopeasti liikenteeseen. Uskomme, että matkustaminen alkaa palautua asteittain kesällä, kun rajoitustoimet helpottavat. Toivottavasti pystymme käynnistämään kesällä uudestaan myös Venäjän-liikenteen, joka on ollut keskeytettynä viime vuoden maaliskuusta lähtien.

Otimme junaliikenteessä käyttöön maskipakon 11.3. uutena terveysturvallisuutta varmistavana toimenpiteenä, asiakkaidemme toiveesta. Lisäksi rajoitimme kaikkien juniemme matkustajamääriä puoleen kapasiteetista kuukaudeksi 27.3. alkaen. Junissa ei edelleenkään ole todettu koronatartuntaketjuja. Myös ravintoloita koskevat rajoitukset vaikuttivat matkustajaliikenteen liiketoimintaan Avecran kautta. Ravintolavaunut ja suurin osa toimipaikoista olivat suljettuina maaliskuun 8. päivästä huhtikuun loppuun. Konsernitasolla päätimme tukea kiinteistöissämme toimivia ravintola- ja kahvilayrittäjiä vuokramaksujen vapautuksella maaliskuun osalta.

HSL:n ja VR:n uuden sopimuksen mukainen lähijunaliikenne käynnistyy kesäkuussa 2021, mikä edellyttää merkittäviä muutoksia meidän toimintamalleissamme. Voittamamme kilpailutus koskee sekä lähijunien operointia että kunnossapitoa. Katsauskaudella olemme valmistelleet myös Tampereen Ratikan liikennöinnin aloittamista elokuussa 2021 muun muassa henkilöstön koulutuksilla.

Logistiikan kuljetusvolyymit ovat katsauskautena pysyneet viime vuoden tasolla. Kysyntä kotimaassa on ollut hyvää, ja rautatielogistiikassa raakapuu- ja rautapasutekuljetukset ovat tuoneet volyymikasvua. Metsäteollisuuden tuotteista sellu ja sahatavara ovat olleet kasvussa, mutta paperikuljetusten määrä on laskenut viime vuoteen nähden johtuen tehtaiden tuotantokapasiteetin leikkauksista. Myös kotimaan maantielogistiikassa on tapahtunut selvää kasvua viime vuoteen verrattuna. Idänliikenteessä sen sijaan suunta on ollut laskeva ja rautatielogistiikan alkuvuosi on alkanut vaisusti, esimerkiksi rautapelletin ja kemian tuotteiden kuljetuksissa.

Sopimus Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan raakapuukuljetuksista on meille hyvin merkittävä. Sen myötä Metsä Groupin tehtaalle kulkee rautateitse viisi miljoona kuutiota raakapuuta vuodessa ja VR Transpoint investoi uusiin raakapuuvaunuihin. Kaluston osalta alkuvuodesta aloitti myös ensimmäinen uusilla, modulaarisilla Finnowagoneilla varustettu pyriittijuna kaupallisessa liikenteessä. Lisäksi venäläinen tytäryrityksemme Finnlog on ottamassa käyttöön uusia hakevaunuja.

VR FleetCare jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista. Tytäryhtiömme teki hienon avauksen Norjaan sopimuksella junaoperaattori Vyn kanssa kahdeksan yöjunavaunun modernisoinnista tämän vuoden aikana. VR FleetCare myös organisoi tuotantoaan uudelleen palvelulähtöisesti vauhdittaakseen kasvua ja kehittääkseen palveluita, ja komponenttien elinkaaripalvelut keskitettiin omaan liiketoimintayksikköönsä. Lisäksi Helsingin varikolle asennettiin yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista, joka tuottaa ympäristöystävällistä energiaa Pendolino-junien kunnossapitoon.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat: 

VR-Yhtymä Oy:n 9.4.2021 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, ettei vuodelta 2020 jaeta osinkoa.

VR:n uuden lähijunakaluston hankinta etenee. 9.4.2021 kerrottiin, että arvoltaan noin 250 miljoonan euron EU-kilpailutukseen on ilmoittautunut kuusi yritystä. Hankinta koskee alustavasti 25 SmX-junaa, joilla korvataan vanhoja, elinkaarensa päässä olevia Sm2-lähijunia ja Eil- ja Eilf-lähiliikennevaunuja.

VR Transpoint toi Suomen raiteille jälleen uuden jättimäisen tavarajunan. 7 000 tonnin painoisessa junassa on peräti 80 vaunua ja pituutta noin kilometri. Transitoliikenteessä Vainikkala–Hamina-välillä liikennöivää junaa vetää kaksi Vectron-sähköveturia. Junakoon kasvattaminen tehostaa tavarajunaliikennettä, vähentää päästöjä ja parantaa Suomen transitoliikenteen kilpailukykyä.

VR kertoi 8.4.2021 yli 4,5 miljoonan euron investoinnista kaukojunien verkkoyhteyksien kehittämiseen. Matkustajille on luvassa toivottu, jopa viisi kertaa parempi yhteys.

Näkymät tilikaudelle 2021:

Koronaepidemian kehittyminen hallitsee kuluvan vuoden näkymiä, etenkin matkustajaliikenteessä. Matkustamisen uskotaan elpyvän kesällä, kun rokotuskattavuus laajenee, rajoitustoimet vähenevät ja vapaa-ajan matkailu kotimaassa lisääntyy. VR voi palauttaa vuoroja nopeasti liikenteeseen kysynnän vahvistuessa.

Tavaraliikenteessä on odotettavissa, että positiivinen talouskasvu pitää kysynnän hyvällä tasolla, kotimaan osalta varsinkin raakapuu- ja metallikuljetuksissa. VR FleetCaren ulkoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan viime vuodesta. Se on voittanut kilpailutuksia, joiden toteutus alkaa tai laajenee kuluvan vuoden aikana.

Konsernitasolla VR Group odottaa liikevaihdon kasvavan ja tuloksen parantuvan viime vuoteen nähden. Pidemmällä tähtäimellä ilmastoystävällisen raideliikenteen suosio on kasvussa, ja VR Group pyrkii aktiivisesti omilla toimillaan ja vastaamalla asiakkaiden odotuksiin kasvattamaan raideliikenteen kulkumuoto-osuutta.

Tammi-maaliskuu 2021 lyhyesti:

 • VR Groupin liikevaihto laski katsauskaudella 18,3 prosenttia 187,5 (229,5) miljoonaan euroon. Taustalla on koronaepidemia, joka on jo vuoden ajan vähentänyt junamatkustamista ja vaikuttanut merkittävällä tavalla erityisesti työmatkaliikenteeseen.
 • Konsernin liikevoitto oli tammi-maaliskuussa –14,7 (12,9) miljoonaa euroa tappiolla.
 • Kaukojunien matkamäärät laskivat tammi-maaliskuussa 60,9 prosenttia ja niissä tehtiin 1,3 (3,3) miljoonaa matkaa. Junamatkustamisen turvallisuustoimenpiteet jatkuivat maskipakon käyttöönotolla ja matkustajamäärien rajoituksilla koko maassa.
 • VR Transpointin kuljetusvolyymit pysyivät viime vuoden tasolla. Rautatielogistiikan kuljetusmäärät olivat 8,9 (8,8) miljoonaa tonnia. Katsauskauden aikana kerrottiin, että VR Transpoint varmistaa Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan puunsaannin.
 • Sopimus norjalaisen junaoperaattori Vyn kanssa yöjunavaunujen modernisoinnista oli VR FleetCarelle merkittävä kasvustrategian onnistuminen.
 • 24.3. ilmoitettiin VR Groupin toimitusjohtajan vaihtumisesta. Rolf Jansson siirtyy toisen yrityksen palvelukseen viimeistään lokakuun alusta 2021. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi käynnistyi välittömästi.

Tässä tulee 7 000 tonnin superjuna Mörkö – liikenteen päästöjä merkittävästi vähentävä Suomen kilpailukyvyn kirittäjä

VR Transpointin transitoliikenteessä ajava Mörkö-tavarajuna vastaa lähes sataa rekkaa. Junakoon kasvattaminen tehostaa tavarajunaliikennettä, vähentää päästöjä ja parantaa Suomen transitoliikenteen kilpailukykyä.

VR Transpoint on tuonut Suomen raiteille jälleen uuden jättimäisen tavarajunan. 7 000 tonnin painoisessa junassa on peräti 80 vaunua, ja pituutta sillä on noin kilometri. Mörkö-nimen itseoikeutetusti ansainnutta junaa vetää kaksi Vectron-sähköveturia, ja se liikennöi Vainikkala–Hamina-välillä Suomen transito- eli kauttakulkuliikenteessä.

”Olemme testanneet useita 7 000 tonnin junia viime kesästä lähtien. Nyt meillä on kokemusta näin painavan junan toimintavarmuudesta eri olosuhteissa niin kesä-, syksy- kuin talvikeleillä. Tämä on erittäin tärkeää, kun tavoittelemme uusien sähkövetureidemme maksimivetokykyä”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

Junan nimi valittiin VR:n sisäisessä nimikilpailussa tulleista ehdotuksista. Tavarajunien kuningasta verrattiin ehdotuksissa niin satuolentoon kuin legendaariseen jääkiekkosankariin.

Enemmän rahtia, vähemmän päästöjä

Junapainon edellinen Suomen ennätys tehtiin lähes tasan vuosi sitten keväällä. Tuolloin niin ikään Vainikkala–Hamina-välillä pilotoitiin 6 000 tonnin painoista junaa, jossa oli 66 vaunua. 1000 tonnin lisäys junan painoon on huomattava. Mörkö-juna vastaa täydessä kuormassa peräti 92 rekkaa, siinä missä sen edeltäjä vastasi 79 rekkaa.

Tärkeintä junakokojen kasvattamisessa ei kuitenkaan ole ennätysten rikkominen, vaan rautatiekuljetusten energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen. Junaliikenne on jo lähtökohtaisesti yksi puhtaimmista tavoista liikuttaa tavaraa ja junaliikenteen hyvä energiatehokkuus perustuu sen suureen rahtikapasiteettiin. Mitä isompia junia raiteilla liikkuu, sitä enemmän rahtia niillä pystytään kerralla kuljettamaan.

Transitoliikenteen kilpailukyky vaatii suurempia junia

Vectron-sähkövetureiden paremman vetokyvyn myötä VR Transpoint on voinut vähitellen kasvattaa junakokoja, mikä tehostaa huomattavasti myös Suomen kautta kulkevaa tavaraliikennettä. Venäjällä käytetään yleisesti hyvin pitkiä tavarajunia, jotka on aiemmin jouduttu pilkkomaan Vainikkalassa useaksi erilliseksi junaksi. Sähkövetoisen liikenteen edistäminen ja akselipainon korotus ovat erittäin tärkeitä tavaraliikenteelle. Mikäli junakokoja halutaan kasvattaa vielä tulevaisuudessakin, tulee ratainfran kantavuuksia korottaa.

”On huomattavasti tehokkaampaa, kun voimme ajaa Venäjältä saapuvat junarungot sellaisenaan satamaan. Suurempien kuljetusten lisäksi tämä vaikuttaa VR Transpointin kilpailukykyyn positiivisesti, ja myös Suomen transitoliikenne koetaan entistä kilpailukykyisempänä vaihtoehtona”, Koskinen sanoo.

Katso video: 7 000 tonnin superjuna Mörkö 

VR Groupin toimitusjohtaja vaihtuu

VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson

VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson on irtisanoutunut tehtävästään siirtyäkseen Aspo Oyj:n toimitusjohtajaksi. Jansson siirtyy uuteen tehtävään viimeistään lokakuun alusta 2021. Uuden toimitusjohtajan haku käynnistyy välittömästi.

VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson on valittu Aspo Oyj:n toimitusjohtajaksi. VR Groupin hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin välittömästi. Rolf Jansson siirtyy uuteen tehtäväänsä uuden toimitusjohtajan tultua valituksi, tai viimeistään kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua.

”Haluan kiittää Rolf Janssonia erinomaisesta työstä VR-konsernin kehittämiseksi kilpailukykyiseksi ja moderniksi rautatieoperaattoriksi. Rolf on työskennellyt VR:llä jo vuodesta 2009 erilaisissa liikkeenjohdon tehtävissä, viimeiset viisi vuotta toimitusjohtajana. Onnittelen Rolfia uudesta haastavasta tehtävästä ja toivotan parhainta menestystä jatkoon”, sanoo VR Groupin hallituksen puheenjohtaja Kjell Forsén.

”Vuodet VR:llä ovat olleet antoisia ja monipuolisia. Aivan erityisesti haluan kiittää kaikkia kollegoita ja koko henkilökuntaa näistä hienoista vuosista. Yhteinen matkamme asiakaskokemuksen parantamiseksi ja yhtiömme kilpailukyvyn kehittämiseksi niin raiteilla kuin maanteilläkin on ollut tuloksellinen. Siirryn hyvillä mielin uuteen tehtävään, kun tiedän, että VR:llä on hyvät edellytykset menestyä jatkossakin”, sanoo väistyvä toimitusjohtaja Rolf Jansson

”VR jatkaa vielä toistaiseksi Rolfin johdossa, ja kaikki kehityshankkeet jatkuvat normaalisti. Uuden toimitusjohtajan valinnasta kerrotaan heti, kun hakuprosessi saadaan päätökseen”, toteaa Kjell Forsén.

Rautatiealan Unioni Ry:n mielenilmaisu vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen -Kaikki lähijunat peruttu 18.-19.3.2021

© VR Group

Rautatiealan Unioni Ry (RAU) on ilmoittanut työtaistelutoimenpiteistä, jotka vaikuttavat pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen lähijunaliikenteeseen torstaina ja perjantaina 18.-19.3.2021. Mielenilmauksen vuoksi kaikki HSL:n ja VR:n lähijunat perutaan. VR pahoittelee tilanteesta matkustajille aiheutuvaa haittaa.

Rautatiealan Unioni Ry (RAU) on ilmoittanut lähijuniin vaikuttavasta laittomasta mielenilmauksesta. Helsingin ja Riihimäen veturinkuljettajat eivät saavu torstaina ja perjantaina 18.-19.3. alkaviin työvuoroihin.

Mielenilmauksen syyksi RAU on ilmoittanut HSL-liikenteen kesäkuussa 2021 alkavan uuden sopimuskauden tuomat muutokset työn tekemiseen. VR voitti viime keväänä kilpailutuksen HSL-lähijunaliikenteen operoinnista ja kunnossapidosta vuodesta 2021 eteenpäin. Sopimuskausi on kymmenvuotinen, sisältäen kolmen vuoden option.

Mielenilmauksen vuoksi kaikki HSL:n (A, E, I, K, L, P, U, Y) ja VR:n (D, G, R, T, Z, M) lähijunat perutaan 18.-19.3.2021 väliseltä ajalta. Matkustajien kannattaa varautua liikenteeseen muilla kulkuvälineillä.

Pahoittelemme matkustajille tilanteesta aiheutuvaa haittaa. Olemme surullisia, että tilanne on kehittynyt tähän pisteeseen. HSL-kilpailutuksen voitto oli merkittävä koko VR Groupille ja ennen kaikkea se takaa työtä meille lähiliikenteessä. Kaikki toteutettavat muutokset ovat työehtosopimuksen mukaisia, ketään ei irtisanota eikä kenenkään ansiotaso laske. Koronan takia olemme joutuneet lomauttamaan ja jopa irtisanomaan henkilöitä muualta konsernistamme, mutta lähiliikenteessä työn määrä jopa kasvaa tulevaisuudessa”, kertoo VR Groupin henkilöstöjohtaja Timo Koskinen.

VR:n lähiliikenteen veturinkuljettajat ovat kertoneet palaavansa töihin lauantaina 20.3.2021.

Mielenilmauksen ajalle etukäteen ostetut VR:n liput voi kuluitta joko peruuttaa tai vaihtaa käytettäväksi toisena ajankohtana. Lisätietoja puhelinpalvelusta 0800 166 888 (ma-su klo 5-22, maksuton).

Kaukoliikenteen junat ajetaan normaalisti. Mielenilmaisu ei vaikuta myöskään VR:n tavaraliikenteeseen.

Ajantasainen liikennetilanne löytyy verkkosivullamme: https://www.vr.fi/junaliikenne-nyt

VR sulkee ravintolavaunujen palvelut kolmeksi viikoksi hallituksen uusien koronalinjausten mukaisesti

Kuvaaja: Janne Mikkilä

Koronavirustilanteen vuoksi VR sulkee ravintolavaunut ja muut ravintolansa hallituksen linjauksen mukaisesti kolmeksi viikoksi 8.3.2021 alkaen. Ravintolavaunujen palvelut suljetaan kokonaan kaikissa päiväjunissa. Yöjunissa ravintolavaunut pidetään auki hyttiin ja omalle paikalle toimitettavia tilauksia varten. Helsingin rautatieaseman Robert’s Coffee ja Hesburger pidetään auki tuotteiden ulosmyyntiä varten. Suositusten mukaan myös erilaisia asiakastiloja kehotetaan sulkemaan ja tästä johtuen VR:n lipputoimistot suljetaan 8.3. pandemian leviämisen ehkäisemiseksi.   

VR toimii vastuullisesti hallituksen ehdotusten mukaisesti sulkemalla ravintolavaunut ja kivijalkaravintolansa määräajaksi. Vaikka ravintolat sulkeutuvat, voimme jatkaa edelleen hytteihin ja omalle paikalle toimitettavien tilausten jakelua yöjunissa. Palvelu on saanut asiakkailta suotuisan vastaanoton ja on hienoa, että voimme jatkaa tämän palvelun tarjoamista myös poikkeusaikana”, matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola sanoo.   

VR tekee parhaansa vähentääkseen koronaviruksen leviämisriskiä myös muiden liiketilojensa osalta. Tämän vuoksi asiakastiloja rajoitetaan ja VR:n lipunmyyntitoimistot Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Tampereella suljetaan väliaikaisesti. Lippuja voi kuitenkin ostaa edelleen muista myyntikanavista: vr.fi-verkkokaupasta, VR Matkalla –mobiilisovelluksesta, lippuautomaateista, puhelimitse VR:n asiakaspalvelusta 0600 41 900 (ma-pe klo 5–22 ja la-su klo 7-22), sekä kaikilta Suomen R-kioskeilta.   

Lihapullat lähtevät jälleen sähköautolla liikenteeseen   

Viime keväältä tuttu sähköllä kulkeva lihapulla-auto lähtee taas liikenteeseen samalla konseptilla. Ravintolavaunun suosituimmat annokset saa tilattua verkkokaupasta Helsingin kantakaupungin alueella suoraan kotiovelle. Verkkokauppa avataan maaliskuun alkupuolella.   

Haluamme ilahduttaa asiakkaitamme hitiksi viime keväänä nousseen kotiinkuljetuspalvelun avulla. Ravintolavaunun annosten kotiinkuljetuspalvelu oli verrattain kysytty viime keväänä, ja lihapullat oli suosituin annos verkkokaupasta tilattuna aivan kuten ravintolavaunussakin”, Simola jatkaa.   

Asiakkaat voivat muuttaa lippunsa maksutta  

Kaikki VR:n kaukoliikenteen liput ovat muutoskelpoisia ja matkan ajankohtaa voi siirtää joustavasti. Koronasuositusten vuoksi ajalle 20.2.-28.3.2021 varattujen matkojen muutoksista ei peritä erillistä maksua. Normaalisti muutosmaksu on 5 € / lippu kaukoliikenteen perus- ja säästölippuihin.   

Lisäksi autojunapakettien ehtoihin on lisätty joustoa, ja muutoksen lippuun voi tehdä viimeistään 3 päivää ennen junan lähtöä, kun normaalisti se on pitänyt tehdä jo 7 päivää ennen junan lähtöä. Myös tämä muutos koskee ajalle 20.2.-28.3.2021 varattua autojunapakettia. Lisätietoja lippuehtojen muutoksista: https://www.vr.fi/turvallisuus  

VR palauttaa arkivuoroja hiihtolomaviikoille Helsingin ja Vaasan välille

Kuva: Janne Mikkilä

Markkinaehtoisia junavuoroja vähennettiin heikon kysynnän vuoksi vuoden alussa ympäri Suomen. Paikallisesti parantuneen kysynnän ansiosta palautamme Helsingin ja Vaasan välisiä arkipäivien junavuoroja takaisin liikenteeseen ja myyntiin hiihtolomaviikoille 8 ja 9. Vuorot ovat nyt ostettavissa VR:n kanavissa.

VR muokkasi markkinaehtoista junaliikennettään vuoden alussa vastaamaan paremmin korona-ajan hiljaisempaa kysyntää. Uudessa toimintamallissa kysyntää seurataan viikkotasolla ja vuoroja palautetaan liikenteeseen heti kysynnän parantuessa.

”Haluamme palvella Vaasan seutua ja sinne matkustavia paremmin hiihtolomaviikkojen ajan, jolloin kysyntää näyttäisi olevan paremmin Helsingin ja Vaasan välillä. Palautettavat arkipäivien vuorot mahdollistavat enemmän valinnanvaraa lomailijoille”, kertoo matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.

Maanantaista torstaisin ja sunnuntai-iltaisin joitakin junavuoroja on peruttu Tampereen ja Seinäjoen väliltä Väyläviraston ratatöiden vuoksi. Helsingin ja Vaasan välille lisätyillä vuoroilla parannetaan myös mahdollisuuksia matkustaa kyseisellä rataosuudella muina kellonaikoina, kun rata on auki. Lisätyt junat pysähtyvät Pasilassa, Tikkurilassa, Tampereella, Seinäjoella ja Tervajoella.

VR toi myös tällä viikolla myyntiin lisää yöjunavuoroja Rovaniemelle hiihtolomaviikoille ja pääsiäiselle. Hiihtosesonki vilkastaa Kolariin sekä Rovaniemelle ja Kemijärvelle suuntautuvaa yöjunaliikennettä helmi-huhtikuussa.

Kolarin ja Kemijärven reitit ovatkin myyneet hyvin, samoin autopaketit. Päiväjunissa on hiihtolomaviikoilla hyvin tilaa matkustaa hiihtolomaviikoilla joka puolelle Suomea. Päiväjunamatkat varataan pääsääntöisesti hyvin lähellä lähtöä.

Liikenteeseen palautettavat vuorot ma-to 22.2.–4.3.2021

IC 41 Helsinki-Vaasa 7:23-11:07
IC 48 Vaasa-Helsinki 12:35-16:35

VR Transpoint on tuonut Suomeen ensimmäisen modulaarisen eurooppalaisen tavaravaunun

Valokuvaaja: Juho Kuva

VR Transpoint on yhdessä kalustotoimittaja Innofreight Solutions GmbH:n kanssa modifioinut ja hyväksyttänyt Euroopassa laajalti käytössä olevan kalustotoimittajan vaunuratkaisun Suomen olosuhteisiin. Modulaariset Finnowagon-vaunut tehostavat rautatiekuljetuksia mahdollistaen suuremmat hyötykuormat ja joustavuutensa ansiosta vaunu soveltuu monentyyppisten rahtien kuljettamiseen. Ensimmäinen täysin uusilla Finnowagoneilla varustettu pyriittijuna on aloittanut kaupallisessa liikenteessä.

Modulaariset Finnowagon-vaunut tehostavat rautatiekuljetuksia, sillä uusi vaunualusta on painoltaan huomattavasti kevyempi kuin aiemmat vaunuratkaisut ja mahdollistaa suurempien hyötykuormien kuljettamisen. Lisäksi modulaarisilla vaunuilla pystytään samaa vaunualustaa hyödyntämällä ja vain kuormatilaa vaihtamalla kuljettamaan monentyyppistä rahtia tehostaen rautatiekuljetusten joustavuutta ja kilpailukykyä. Vaunualustan päällä voidaan käyttää muun muassa rikaste-, säiliö- tai teräskelakontteja.

”Kyseessä on ensimmäinen eurooppalainen moderni tavaravaunu, joka on otettu käyttöön Suomessa. Vaunuratkaisun myötä suomalaiselle raideleveydelle on hyväksytetty ja otettu myös ensimmäistä kertaa käyttöön Euroopan yleisin Y25-tavaravaunutelityyppi. Jatkossa uuden kilpailukykyisemmän kaluston hyväksyttäminen ja käyttöönottaminen Suomeen on entistä nopeampaa ja kustannustehokkaampaa. Finnowagon on alustana kevytrakenteinen ja kantava, jolloin suuremmat kuormat tuovat tehokkuutta rautatiekuljetuksiin. Sama määrä kuljetuksia voidaan hoitaa pienemmällä junamäärällä”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

Finnowagon-kaksoisvaunuja on nyt liikenteessä 23 kappaletta. VR Transpointin tavoitteena on ottaa käyttöön yhteensä 50 kaksoisvaunua tämän vuoden aikana.

Valokuvaaja: Juho Kuva

Tiivistä yhteistyötä

Finnowagon-vaunut on otettu kaupalliseen liikenteeseen ensimmäisenä pyriittikuljetuksissa Pyhäsalmi–Siilinjärvi-välillä tammikuussa. Finnowagon-vaunualusta on ollut pyriittikuljetuksissa aiemmin ainoastaan koekäytössä, jonka pohjalta nyt käytössä oleviin vaunuihin on tehty parannuksia. Finnowagon-kalustoratkaisua on kehitetty tiiviissä yhteistyössä itävaltalaisen Innofreight Solutions GmbH -kalustotoimittajan sekä asiakkaan kanssa.

”Meille ajureina ovat olleet uuden kuljetusratkaisun helppokäyttöisyys ja monimuotoisuus kuljetustarpeisiimme. Uuden vaunualustan myötä toiminta sekä lastaus- että purkupäässä saadaan tehokkaammaksi ja nopeammaksi. Tulevissa kuljetusratkaisuissa Finnowagonin alustaa tullaan hyödyntämään myös nestekuljetuksissa. Yhteistyö VR Transpointin ja Innofreightin kanssa on tarjonnut uusia kustannustehokkaita mahdollisuuksia kuljetuksillemme ja Yaran puolelta odotamme innolla, mitä yhteinen kehitystyö tuo vielä tullessaan”, Yaran operatiivinen päällikkö Lasse Oksanen kertoo.

”Innofreightin muokattavia modulaarisia vaunuja käytetään laajasti Euroopassa. Liikenteessä on 15 000 konttia ja 2 000 vaunua – nyt myös leveämmillä suomalaisilla raideleveyksillä. On ollut ilo työskennellä yhdessä VR Transpointin kanssa tässä projektissa, jossa kaikki tahot ovat tehneet työtä saadakseen seuraavan sukupolven innovatiiviset vaunut käyttöön täällä Suomessa ja tehdäkseen rautatielogistiikasta yhä kilpailukykyisempää ja ympäristöystävällisempää”, sanoo Innofreight Scandinavian toimitusjohtaja Bertil Leijding.

Faktoja Finnowagonista:

 • Kaksoisvaunussa kaksi perinteistä vaunua vastaavaa puolivaunua on yhdistetty kiinteästi toisiinsa ns. lyhytkytkennällä.
 • Modulaarisessa vaunussa vaunualusta ja kuormatilat ovat erilliset. Samaa vaunualustaa voidaan käyttää useisiin eri logistiikkaratkaisuihin kuormatilaa vaihtamalla.
 • Ensimmäinen eurooppalainen moderni tavaravaunu, joka on otettu käyttöön Suomeen.
 • Yhden vaunupuolikkaan taarapaino rikastekonteilla on alle 21 tonnia
  (korvattavan perinteisen vaunun taarapaino 27 tonnia).
 • Yhden vaunupuolikkaan hyötykuorma on 69 tonnia
  (korvattavan vaunun hyötykuorma 63 tonnia).
 • Tiettyä konttityyppiä on mahdollista yhdistää tulevaisuudessa rekkakuljetuksiin.