LVM ja VR neuvottelevat henkilöjunaliikenteen hankinnoista – junavuorojen tarjonta säilyy vähintään ennallaan

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR käynnistävät neuvottelut uudesta henkilöjunaliikenteen palveluiden hankinnasta vuoden 2020 jälkeiseen tilanteeseen. Nykyinen ostoliikennesopimus ja velvoiteliikenteen päätös ovat voimassa joulukuulle 2020. Vaikka keskustelut ovat vasta käynnistymässä, tulee myös seuraava hankintakokonaisuus sisältämään vähintään nykyisen junavuorojen tarjonnan. Päätöksiä hankinnoista on tarkoitus tehdä myöhemmin tämän vuoden aikana.

Liikenne- ja viestintäministeriö ostaa VR:ltä vuosittain noin 30 miljoonalla eurolla kaupallisesti kannattamatonta ostoliikennettä, joka muodostuu pääosin Etelä-Suomen taajamaliikennealueen Sm2- ja Sm4-kalustolla liikennöitävistä lähijunavuoroista sekä kiskobussiliikenteestä kaukoliikenteen hiljaisemmilla reiteillä.

Lisäksi VR harjoittaa palveluvelvoitteen mukaisesti kannattamatonta liikennettä, johon kuuluu muun muassa säännöllinen Lapin yöjunaliikenne. Henkilöjunaliikenteen hankinnat täydentävät VR:n markkinaehtoista tarjontaa, joka muodostaa suurimman osan junaliikenteestä.

Neuvoteltavalla hankintasopimuksella yksinkertaistetaan sopimusjärjestelyä sekä parannetaan palveluiden määrää ja laatua.

Raideliikenne tärkeä osa liikenteen kokonaisuutta

Toimiva raideliikenne on välttämätöntä arjen liikkumisen helpottamiseksi ja työssäkäyntialueiden laajentamiseksi sekä merkittävä tekijä Suomen kilpailukyvylle. Lisäksi liikenteen siirtäminen yhä enenevissä määrin raiteille on yksi liikenteen päästövähennyskeinoista.

Ratakapasiteetti mahdollisille lisävuoroille varataan huhtikuussa 2020.

2019 junamatkustamisen ennätysvuosi – kotimaan kaukoliikenteessä yli 14 miljoonaa matkaa

Kuvaaja Janne Mikkilä

Joulukuussa 2019 kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin yhteensä 1,2 miljoonaa matkaa, kasvaen +10 % edellisvuodesta. Yhteensä koko vuonna kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset 14,2 miljoonaa matkaa, 9 % edellisvuotta enemmän. Suurimpana syynä kasvun taustalla ovat junalippujen lasketut hinnat. Lisäksi parannettu vuorotarjonta, panostus junien palveluihin sekä digitaalisten kanavien uudistukset ovat lisänneet ilmastoystävällisen junan suosiota.

Matkamäärät kasvoivat edellisvuosien tapaan kotimaan kaukoliikenteessä tasaisesti läpi vuoden. Eniten matkustus kasvoi tammi-joulukuussa Helsingin ja Oulun (+24 %), Helsingin ja Rovaniemen (+14 %) sekä Helsingin ja Jyväskylän (+14 %) välillä. Myös joulukuussa matkustus kasvoi edellisvuoteen verrattuna eniten näillä reiteillä: Helsinki-Oulu (+30 %), Helsinki-Rovaniemi (+24 %) ja Helsinki-Jyväskylä (+21 %).

”Olemme erittäin iloisia junan suosion viime vuosina vahvana jatkuneesta kasvusta. Aiempaa edullisempi hinnoittelumme on siivittänyt matkamäärät nousuun: vuodesta 2015 tehdyt junamatkat ovat kasvaneet kotimaan kaukoliikenteessä yli +26 %. Kun katsomme, kuinka paljon olemme kuljettaneet asiakkaitamme kilometreissä mitattuna, on kasvu +39 %. Vuonna 2019 kotimaan kaukojunissamme matkustettiin enemmän kuin koskaan ennen”, iloitsee VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simola.

VR on laskenut hintoja merkittävästi viime vuosina, edellisen kerran joulukuussa 2019. Kaukoliikenteessä opiskelijat, lapset, varus- ja siviilipalveluhenkilöt sekä eläkeläiset ovat saaneet 30.12.2019 alkaen peruslipun lisäksi alennuksia myös VR:n jo valmiiksi edullisista säästölipuista: lapset -40 %, opiskelijat sekä varus- ja siviilipalvelushenkilöt -30 % ja eläkeläiset -20 %. Joulukuussa myös VR:n lähijunalippujen hintoja laskettiin Järvenpäässä ja Hyvinkäällä kerta-, sarja- ja kausilippujen osalta.

Kotimaan lisäksi myös Venäjän ja Suomen välinen matkustus on kasvanut reippaasti. Vuonna 2019 Helsingin ja Pietarin välillä kulkevassa Allegro-junassa tehtiin yhteensä 560 000 matkaa, yli 15 % edellisvuotta enemmän.  Myös Venäjän Rautateiden operoiman, Helsingin ja Moskovan välillä liikennöivän Tolstoi-junan matkustus kasvoi. Yhteensä Venäjän ja Suomen välisessä junaliikenteessä tehtiin vuonna 2019 yli 600 000 matkaa, +16 % edellisvuotta enemmän.

Junan valtteina turvallisuus, nopeus, mukavuus ja ilmastoystävällisyys

Edullisten hintojen lisäksi VR on panostanut merkittävästi matkustusmukavuuteen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Lisäksi liikennerakennetta on uudistettu asiakkaita kuunnellen ja liikenteeseen on lisätty viime vuosina merkittävästi uusia junavuoroja.

Viimeksi reittitarjonta parani joulukuussa 2019, kun aikataulukauden vaihtuessa uusia vuoroja tuli runsaasti sekä vilkkaasti liikennöidylle, Helsingin ja Oulun väliselle pääradalle, että muille yhteysväleille ympäri Suomen. Joulukuun uusien aikataulujen myötä suosituimpiin juniin lisättiin myös istumapaikkoja, kun ruuhkaisimmilla työmatkustusvuoroilla Pendolino-junia vaihdettiin IC-kalustoon. Lisäksi asiakaspaikkoja on saatu lisää tehokkaamman kalustokiertosuunnittelun ja uusien päivävaunujen myötä.

”Olemme lisänneet merkittävästi junavuorojen määrää ja reittitarjontaa, pidentäneet junia, nopeuttaneet matka-aikoja, parantaneet junien palveluita sekä uudistaneet digitaaliset myyntikanavamme. Tavoitteenamme on tulevaisuudessakin tarjota hinnaltaan kilpailukykyisiä, sujuvia ja mukavia junamatkoja kaikille”, Simola jatkaa.

Myös ajankohtainen ilmastokeskustelu näkyy junan suosiossa ja yhä useampi valitsee ylivoimaisesti ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon matkustamiseen. Junan valitseminen on helppo ilmastoteko: se kuluttaa selvästi vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot ja tuottaa siten merkittävästi vähemmän päästöjä. Vuosittain VR:n asiakkaat säästävät lähi- ja kaukojunissa matkustamillaan kilometreillä yhteensä yli 300 000 hiilidioksidiekvivalenttiatonnia yksityisautoiluun verrattuna. Se on yhtä paljon kuin Vaasan tai Lappeenrannan kokoisen kaupungin päästöt ilman teollisuutta.

*Olemme muuttaneet vuoden 2020 alusta hieman matkamäärien laskutapaamme, joten aiempien vuosien luvut eivät ole enää täysin suoraan verrannollisia.

VR odottaa vuodenvaihteessa yli 60 000 venäläisturistia Suomeen – Allegroon lisätään asiakaspaikkoja

Kuvaaja Leif Rosnell

Venäjän käynnissä oleva lomasesonki tuo Suomeen vuodenvaihteen tienoilla peräti 60 000 venäläisturistia. Venäjän matkustus on kasvussa ja yhteensä Helsingin ja Pietarin välillä kulkevalla Allegro-junalla tehdään vuonna 2019 yli 550 000 matkaa.

Viime vuodenvaihteessa Suomen ja Venäjän välillä tehtiin noin 57 000 matkaa. Nyt VR odottaa matkamäärien kasvavan yli 60 000:een. VR on varautunut sesonkiin lisäämällä Pietarin ja Helsingin välillä kulkeviin Allegro-juniin asiakaspaikkoja.

Vuodenvaihteessa odotamme Suomeen jälleen kymmeniä tuhansia venäläisturisteja, sillä Venäjällä vietetään tuolloin joulu- ja uudenvuodenlomaa. Moni saapuu esimerkiksi ostosmatkalle perheen kanssa. Suosituimmat Allegro-vuorot ajetaankin kahdella junarungolla, jolloin istumapaikkojen määrä kasvaa 330:sta noin 660:een”, VR:n Venäjän liikenteen päällikkö Viktoria Hurri kertoo.

Sesongin aikana kahdella junarungolla ajetaan Pietarista Helsinkiin yhteensä viisi kysytyintä Allegro-vuoroa. Uudenvuodenaattona ja -päivänä kahdella rungolla ajetaan aamupäivän vuorot. Suosituimpana matkustuspäivänä, 2.1., kahdella rungolla ajetaan sekä aamuvarhaisen että iltapäivän vuorot. Vuodenvaihteen viimeinen tuplarunkovuoro Pietarista ajetaan 3.1. aamupäivällä. Paluuliikenteen suosituin matkustuspäivä on 8.1., jolloin iltapäivällä klo 15 Helsingistä Pietariin lähtevä vuoro ajetaan kahdella rungolla.

Lisäksi Venäjän rautateiden RZD:n Moskovan ja Helsingin välillä liikennöimä Tolstoi-juna saa vuodenvaihteessa yhteensä 20 lisävuoroa. Ensimmäinen lisävuoroista saapui Moskovasta Helsinkiin lauantaina 28.12. Lisävuorojen liput ovat myynnissä sekä VR:llä että RZD:llä.

Allegron suosio jatkaa vahvaa kasvuaan

Vuonna 2019 Allegro-matkustamisen suosion odotetaan kasvavan peräti 15 % edellisestä vuodesta. Pietari–Helsinki-välillä tehdään kokonaisuudessaan yli 550 000 Allegro-matkaa. Noin puolet Allegron matkustajista ovat olleet venäläisiä, 30 % suomalaisia ja 20 % turisteja muista maista. Myös Moskova–Helsinki-välin matkamäärät ovat kasvaneet vahvasti ja yhteensä vuonna 2019 Suomen ja Venäjän välisessä junaliikenteessä odotetaan tehtävän noin 630 000:a matkaa.

Myös asiakastyytyväisyys oli Allegrossa vuonna 2019 erinomaisella tasolla. Asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaavan NPS-indeksin koko vuoden arvo oli Allegrossa erinomainen 79.  Loka-joulukuussa asiakkaiden suositteluhalukkuus ylsi peräti arvoon 82.

Vuosi 2020 aloittaa myös Allegron 10-vuotisjuhlavuoden. Ensimmäinen junamatka Allegrolla tehtiin 12.12.2010.

Parannus idän poikittaisliikenteeseen 27.1. alkaen – VR palauttaa sujuvan vaihtoyhteyden Joensuuhun

Kuvaaja Soile Laaksonen

Yhden junavuoron aikataulumuutos palauttaa maanantaista 27.1. alkaen sujuvan vaihtoyhteyden Tampereelta ja Jyväskylästä Joensuuhun.

Yhteydet Tampereelta ja Jyväskylästä Joensuuhun paranevat jälleen tammikuun lopussa. 27.1. alkaen Pieksämäeltä pääsee klo 20.39 lähtevällä junalla Varkauden kautta Joensuuhun. Juna saapuu määränpäähänsä klo 22.45. Nykyisellään kyseinen junavuoro kulkee tuntia aikaisemmin, mutta aikataulumuutoksen myötä se muodostaa sujuvan yhteyden Tampereelta klo 18.07 ja Jyväskylästä klo 19.43 lähtevästä IC147-junasta Joensuuhun. Vaihtoaika Pieksämäellä on seitsemän minuuttia. Pieksämäeltä Joensuuhun kulkeva vuoro on osa VR:n ja liikenne- ja viestintäministeriön ostoliikennesopimusta.  Ostoliikenteellä tarkoitetaan ministeriön VR:ltä vuosittain ostamaa liikennettä, joka ei ole vähäisten matkustajamäärien vuoksi kaupallisesti kannattavaa pelkästään lipputuloilla.

Uusi aikataulumuutos paikkaa IC151-junavuoron reittimuutosta, joka tuli voimaan VR:n uuden aikataulukauden käynnistyttyä 15.12. Aikaisemmin Helsingistä Pieksämäelle kulkeneen IC151-junavuoron määräasema on jatkossa Jyväskylä, jonne se saapuu klo 18.36. Syynä vuoron reitin lyhentämiselle on vähäinen matkustajamäärä Jyväskylä–Pieksämäki-välillä sekä yksiraiteisen rataosan vilkas tavaraliikenne. Samalla kuitenkin sujuva vaihtoyhteys Joensuuhun poistui, mikä pidensi huomattavasti Joensuuhun matkustavien vaihtoaikaa Pieksämäen asemalla sekä matka-aikaa kokonaisuudessaan.

Nykyisillä aikatauluilla Joensuuhun matkustetaan sunnuntaihin 26.1. saakka, kunnes uusi aikataulumuutos astuu voimaan ja tarjolla on jälleen sujuva yhteys.

Junavuorojen ja aikataulujen suunnittelu perustuu aina matkamääriin ja ennustettuun kysyntään. Haluamme silti ehdottomasti tarjota hyvät kulkuyhteydet valtakunnallisesti. Pääosin yksiraiteisen rataverkon asettamat reunaehdot ja vilkas tavaraliikenne vaativat kompromissien tekoa, kun aikataulurakennetta ja vaihtoyhteyksiä suunnitellaan. Olemmekin iloisia, että löysimme yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön sekä alueen edustajien kanssa idän poikittaisliikenteeseen korvaavan ratkaisun, joka voidaan toteuttaa osana ostoliikennekokonaisuutta”, kertoo VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen.

Aikataulumuutoksen vuoksi myös tavaraliikenteen aikatauluja on muutettu. Muihin 15.12. voimaan astuneisiin uusiin aikatauluihin ei tule muutoksia.

VR aloittaa rekrytoinnit Tampereen Ratikkaan – lajinsa ensimmäisten liikenteenohjaajien haku aukeaa 17.12.

VR aloittaa lajinsa ensimmäisten Tampereen Ratikan liikenteenohjaajien rekrytoinnit. Raitiovaunun kuljettajat rekrytoidaan myöhemmin keväällä. VR aloittaa Tampereen Ratikan liikennöinnin elokuussa 2021. Liikenteenohjaajien haku käynnistyy 17.12. kaikille avoimella rekrytointitilaisuudella, joka järjestetään klo 16-18 Tampereella ammattiopisto Tredun tiloissa.

Tampere on kehittyvä raideliikennekaupunki, jonka joukkoliikenne on mullistumassa uuden raitiotien myötä. Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan raitiotie Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alueelle vuosina 2017-2021. Rakentamisen toisen vaiheen suunnittelu on käynnissä, ja tavoitteena on rakentaa raiteet Pyynikintorilta Lentävänniemeen vuosina 2021-2024. Ratikan liikennöinti alkaa elokuussa 2021 VR:n operoimana. Tällä hetkellä liikennöinnin toteuttamista suunnitellaan VR:n, Tampereen kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n muodostamassa liikennöintiallianssissa.

Liikennöinnin alkaessa Tampereen Ratikka työllistää yli sata työntekijää sekä lukuisia alihankkijoita, jotka yhdessä takaavat liikenteen sujuvuuden. Ratikoiden kuljettajat ja liikenteenohjaajat työskentelevät VR:llä, joka aloittaa nyt ratikkahenkilöstön rekrytoinnin. Ensimmäisenä rekrytoidaan liikenteenohjaajat, ja myöhemmin keväällä kuljettajat.

”Raitiotieliikenne on meille uusi aluevaltaus ja rakennamme innostunein mielin Tampereelle maailman parasta ratikkaa yhdessä Tampereen kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa. Nyt etsimme lajinsa ensimmäisiä VR:n ratikkalaisia kehittämään yhdessä kanssamme parasta kaupunkiraideliikennettä sujuvoittamaan tamperelaisten arkea”, VR:n lähiliikennejohtaja Teemu Sipilä kertoo.

Lajinsa ensimmäiset Tampereen Ratikan liikenteenohjaajat

Ensivaiheessa VR etsii kymmentä liikenteenohjaajaa, jotka koulutetaan tehtäviinsä yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa. Koulutukseen sisältyy myös raitiovaunun kuljettajan pätevyys.  Koulutus alkaa toukokuussa 2020 ja työ marraskuussa 2020.

Liikenteenohjaajat ovat suuressa roolissa ja vastaavat ratikkaliikenteen sujuvuudesta kokonaisuudessaan. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös henkilöstön ohjaus, eli muun muassa sen varmistaminen, että jokaiselle ratikkavuorolle löytyy kuljettaja. Lisäksi he huolehtivat raiteiden kunnossapitotyön toteutumisesta suunnitelmallisesti.  Osa liikenteenohjaajista toimii myös tiimiesimiehenä tai -kouluttajana. Työ sijoittuu liikenteenohjauskeskukseen Hervannan varikolle.

”Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kehittämään kooltaan Suomen suurinta ja moderneinta ratikkaa. Samalla pääsee osaksi hienoa työyhteisöämme, jolla on pitkät perinteet raideliikenteessä. Liikenteenohjaajat työskentelevät tiiviisti Tampereella ratikan parissa, mutta ovat VR:n henkilökuntaa – innolla toivotamme tulevat ratikkalaiset tervetulleeksi mukaan hienoon porukkaamme”, Sipilä jatkaa.

Liikenteenohjaajien haku on auki 10.1. saakka ja tarkemmat hakuvaatimukset sekä -ohjeet löytyvät 17.12.2019 verkkosivuiltamme täältä

VR varautuu talveen useilla eri toimilla – yhteistyöllä iso merkitys

© VR Group

Talvivarautumisen toimenpiteet ovat yksi VR:n n tärkeimpiä asioita, jotta rautatieliikenne toimii myös talven haastavissa olosuhteissa. Varautuminen aloitetaan jo hyvissä ajoin kesällä. Talvivarautumisen toimenpidelista on mittava ja se kattaa esimerkiksi kaluston talvihuoltokampanjoita, lumitöiden suunnittelua, henkilöstön resursointisuunnitelmia, liikenteen supistamissuunnitelmia ja poikkeusviestinnän varmistamista. Tulevan talven pääosassa on yhteistyö muiden rautatietoimijoiden kanssa.

Talvivarautumista on syksyn aikana entistäkin tiiviimmin tehty isolla kokoonpanolla. Mukana on ollut henkilöstöä niin VR:ltä, Väylältä kuin liikenteenohjausyhtiö Finraililtakin. Yhteistyön merkitys korostuu myös syksyllä ja talvella järjestettävissä alueellisissa lumityöpalavereissa. Raiteilla ja rautatiealueilla tehtävät lumityöt ovat yksi talven liikenteen onnistumisen kulmakivistä, jotta raiteistot pysyvät liikennöitävässä kunnossa ja vaihteet sekä liikenteen ohjauslaitteet toimivat.

“Junaliikenne pyritään turvaamaan suunnittelemalla lumitöiden aikataulut järkevästi. Jos lumityöt tehdään aamuyöllä ennen liikennöinnin alkamista, on se myös tehokasta ja turvallista”, VR Groupin liikennejohtaja Nina Mähönen kertoo. “Käytännössä toimitaan niin, että radan kunnossapitäjä, liikenteenohjaus ja me radankäyttäjänä teemme alueelliset lumityösuunnitelmat yhdessä, jotta tilanteen tullen kaikki toimivat saumattomasti yhteen.”

Junakalusto tarvitsee myös normaalia enemmän huomiota ennen talvea. Kalustonhuoltoprosesseja viilataan vuosittain paremmiksi. Kalustolle on jo tehty normaalit talvihuollot, ja niissä on keskitytty nimenomaan tarkastamaan talvella kovalle rasitukselle joutuvat osat.

“Lisäksi junakaluston kattavampia raskashuoltoja ja isompia kaluston muutostöitä optimoidaan talvikuukausien ajan niin, että henkilöstöä riittää korjaamaan kriittiset viat mahdollisimman pian. Näin  kalustoa ei kasaannu odottamaan huoltoa, vaan sitä on aina saatavilla liikenteeseen tarvittava määrä”, Mähönen kertoo.

Ennakoivat toimet käynnistetään, kun lunta tulla tupruttaa ja pakkanen kiristyy

Ennakointi on ratkaiseva osa talvitoimintaa. VR:n operaatiokeskuksessa säätä seurataan tiiviisti. Kun junaliikenteelle hankalat sääolosuhteet tunnistetaan ja luvataan pitkäkestoisia, yli 20 asteen pakkasia tai kovaa tuulta ja runsasta lumisadetta, nostetaan esiin liikenteen varautumissuunnitelmat.

Mahdollista on, että liikennöintiin tehdään tuolloin muutoksia ja junavuoroja ajetaan vähemmän. Liikenteen supistamisella varmistetaan, että liikenne ei ruuhkaudu ja saadaan aikaa lumitöihin ja vaihteiden puhdistukseen.

“Yhdessä Väyläviraston ja lähiliikenteen ollessa kyseessä myös HSL:n kanssa, teemme suunnitelman seuraavien päivien liikenteestä, jos keliolosuhteet näyttävät epäsuotuisilta. Päätös junaliikenteen muutoksista tehdään kuitenkin aina viimeistään edellisenä päivänä, jotta asiakkaat saavat ajoissa tiedon muutoksista. Kaikki junaliikenteen muutokset viestitään useissa eri kanavissa ja meidän vr.fi -sivuilta löytyy tietoa poikkeustapauksissa”, Mähönen muistuttaa.

Kaluston sulattamiseen panostuksia

Edellisistä talvista on pyritty ottamaan opiksi. Viime vuonna poikkeuksellisen pitkän runsaslumisen ja kovan pakkasjakson aikana kaluston jäätyminen aiheutti ongelmia kaluston saatavuuden kanssa. Jäätyminen aiheuttaa vaurioita junien paineilmajärjestelmiin aiheuttaen ongelmia esimerkiksi ovien toiminnassa ja junien kytkemisessä.

Jäätymisen aiheuttamat ongelmat näkyvät nopeasti täsmällisyydessä, sillä yksittäisetkin myöhästymiset heijastelevat pääosin yksiraiteisella rataverkolla muuhunkin liikenteeseen.

Kaluston sulattamiseen on varauduttu aiempaa kattavammin. Uutena asiana kaikille kalustolajeille tehty systemaattisemmat sulatussuunnitelmat. Suunnitelmien tarkoituksena on seurata kaluston sulatuksia ja huomioida kaluston huoltokierrossa myös sulatuksiin menevä aika. Varikoilla on lisätty tilaa, resursseja ja työkaluja sulatuksia varten.

“Tietenkään jokaista kaluston vikaantumista ja jäätymistä ei pystytä ennalta ehkäisemään, mutta kaikki voitava tehdään niiden minimoimiseksi”, Mähönen lupaa.

VR parantaa junamatkustamista – matka-ajat Kokkolasta Ouluun nopeutuvat

© VR Group

Uusien aikataulujen myötä kokkolalaisille on luvassa kaksi uutta vuoroa ja tarjonta erityisesti työmatkaliikenteen ruuhka-aikoina paranee. Lisäksi Oulun ja Kokkolan välillä matka-ajat nopeutuvat keskimäärin 15 minuuttia. Uudet vuorot aloittavat liikennöinnin 15.12. aikataulukauden vaihtuessa.

Joulukuun uusien aikataulujen myötä matkustaminen paranee merkittävästi eri puolilla Suomea. Kokkolassa pysähtyy jatkossa päivittäin yhteensä 22 junaa, eli kaksi vuoroa aiempaa enemmän. Toinen uusista vuoroista matkaa Helsinkiin ja toinen Ouluun.

”Kuuntelimme ja huomioimme uusien vuorojen ja aikataulujen suunnittelussa asiakaspalautetta sekä asiakasmääriä. Uusien aikataulujen myötä koko pääradan aikataulurakennetta on uudistettu, jotta uudet vuorot on saatu mahtumaan niukalle ratakapasiteetille”, kertoo VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen.

Uusien aikataulujen myötä erityisesti aamun työmatkaliikenteeseen Kokkolasta etelän suuntaan on luvassa parannuksia. Nykyinen vaihdollinen yhteys Kokkolasta klo 8.58 Helsinkiin muuttuu suoraksi ja samalla sen matka-aika nopeutuu merkittävästi noin puolella tunnilla. Lähtöaika on hieman varhaisempi, klo 8.31, joten esimerkiksi Tampereelle ehtii jo ennen klo 11.

Lisäksi varhaisin aamuyhteys Kokkolasta klo 5.21 Helsinkiin alkaa asiakkaiden toiveiden mukaisesti kulkea jatkossa myös perjantaisin, kattaen näin koko työviikon. Matka-aika pysyy samana, mutta yhteys sisältää jatkossa vaihdon Seinäjoella, jotta paikkatarjontaa saadaan lisättyä vilkkaalle Seinäjoki-Helsinki-välille. Kaikki muut yhteydet Kokkolan ja Helsingin välillä ovat jatkossa suoria.

Myös iltapäivien tarjonta Helsingistä Kokkolaan paranee. Jatkossa Helsingistä pääsee Kokkolaan jo 14:24 lähtevällä vuorolla. Lisäksi suosittu klo 16.24 lähtö nopeutuu matka-ajaltaan yli 20 minuuttia ja se ajetaan jatkossa IC-kalustolla, jolloin siihen saadaan lisää asiakaspaikkoja. Vuoro jatkaa Ouluun saakka. Iltapäivän ruuhkaliikennettä helpottaa myös uusi, Helsingistä klo 16.40 lähtevä junavuoro.

Nopeammat matka-ajat ja lisää paikkoja pohjoisen juniin

Matkustusaika Kokkolan ja Oulun välillä nopeutuu keskimäärin 15 minuutilla, ja matka taittuu jatkossa nopeimmillaan n. 1,5 tunnissa. Matka-ajan nopeutuminen Oulun ja Kokkolan välillä heijastuu myös Kokkola-Rovaniemi-välille, jonka kulkee jatkossa nopeimmillaan alle neljässä tunnissa. Lisäksi kaksi päivävuoroa Kokkolan ja Rovaniemen välillä muuttuvat suoriksi, ja kysytyimpiin Rovaniemen-vuoroihin on lisätty paikkoja.

Keskeinen parannus on myös uusi päivittäinen vuoro Oulusta etelään klo 16.27. Vuoro pysähtyy myös pienemmillä väliasemilla Oulun ja Seinäjoen välillä, helpottaen kokkolalaisten työ- ja asiointiliikennettä myös pienemmissä lähikunnissa.

Joulukuun aikataulujen myötä myös muiden vuorojen aikatauluissa sekä lähtö- ja saapumisajoissa voi olla joitain muutoksia.

Uudet 15.12. aloittavat aikataulut löytyvät matkahaustamme osoitteessa vr.fi. Liput tulivat myyntiin tiistaina 15.10. ja ovat ostettavissa 29.4.2020 asti.

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2019 – matkustusmäärät junaliikenteessä jatkoivat kasvuaan

Kuvaaja Jouni Koivuneva

Tammi-syyskuu 2019 lyhyesti:

  • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia 737,2 (729,3) miljoonaan euroon. Konsernin raportoitu liikevaihto laski 21,2 prosenttia 737,2 (935,4) miljoonaan euroon johtuen VR Trackin myynnistä vuoden 2019 alussa.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto, joka ei sisällä VR Trackin liikevoittovaikutusta, kasvoi 3,4 prosenttia ja oli 88,0 (85,0) miljoonaa euroa. Konsernin raportoitu liikevoitto oli 268,2 (93,8) miljoonaa euroa.
  • Kaukoliikenteen junissa matkustusmäärät kasvoivat 9,3 prosenttia ja junissa tehtiin 11,0 (10,1) miljoonaa matkaa.
  • VR Transpointin rautatiekuljetusten kokonaisvolyymi laski katsauskaudella 5,7 prosenttia 27,6 (29,2) miljoonaan tonniin.
  • Pohjolan Liikenne aloitti elokuussa liikennöinnin 30 täyssähköbussilla uuden bussiteknologian edelläkävijänä Suomessa.

Esitetyt taloudelliset osavuositiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.

Toimitusjohtaja Rolf Jansson:

”Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto on jatkanut kasvuaan koko kuluvan vuoden. Myös liikevoittomme on hyvällä tasolla. Matkustajaliikenteessä sekä liikevaihdon että liikevoiton hyvään kehitykseen on vaikuttanut erityisesti kaukojunaliikenteen matkamäärien kasvu. VR Transpointissa sen sijaan laskevat volyymit rautatielogistiikan kuljetuksissa ovat painaneet sekä liikevaihtoa että liikevoittoa. Rautatielogistiikan kysyntää ovat heikentäneet idän kuljetusten epätasaiset ja heikentyneet volyymit sekä metsä- ja metalliteollisuuden tuotteiden heikentynyt kysyntä. Vuoden alusta yhtiömuotoisen toimintansa aloittanut VR Kunnossapito on onnistunut kasvattamaan ulkoisen tilauskannan osuutta voittamalla mm. HKL:n metrojunien peruskorjauksen kilpailutuksen ja muutamia pienempiä kilpailutuksia. Kansainvälistäkin laajentumista hakeva yhtiö otti syyskuussa käyttöön nimen VR FleetCare.

Olemme alkuvuonna toteutetun VR Trackin myynnin jälkeen suunnanneet VR Groupin fokusta matkustaja- ja tavaraliikenteeseen. Merkittävillä kalustoinvestoinneilla, kuten uusilla energiatehokkailla dieselvetureilla, kaksikerroksisilla IC-päivävaunuilla ja ravintolavaunuilla sekä uusilla raakapuuvaunuilla, varaudumme tulevaan kasvuun ja turvaamme kilpailukykyämme. Autoliikenteessä Pohjolan Liikenne aloitti elokuussa liikennöinnin 30 täyssähköbussilla uuden bussiteknologian edelläkävijänä Suomessa. Hankinta liittyy yhtiön merkittävään HSL-alueen kilpailutuksen voittoon syksyllä 2018. Busseilla ajetaan Espoon Leppävaaran ja Keravan HSL-linjoilla. Sähköbussit mahdollistavat hiilineutraalin liikennöinnin ja ovat selvästi energiataloudellisempia kuin vastaavat dieselkäyttöiset linja-autot.

Toimintamme tarkoitus on liikuttaa ihmisiä ja rahtia asiakaslähtöisillä ratkaisuilla. Jatkamme työtämme panostamalla kilpailukykyyn ja asiakaskokemuksen parantamiseen.”

Näkymät tilikaudelle 2019

VR Group odottaa yleisen talouskehityksen pysyvän heikommalla tasolla myös loppuvuoden aikana, mikä näkyy vertailuvuotta heikompana volyymikehityksenä ja kannattavuutena rautatielogistiikassa. Raideliikennettä tukevat trendit, kuten kaupungistuminen ja erityisesti ilmastotietoisuuden lisääntyminen, kasvattavat erityisesti matkustajaliikenteen matkamääriä.

Tässä ympäristössä VR Group tavoittelee kannattavaa kasvua panostamalla asiakkaiden palvelemiseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen muun muassa digitalisaatiota hyödyntämällä. Kasvuvaraa on nähtävillä sekä orgaanisesti, palveluja kehittämällä ja laajentamalla, että tutkimalla uusia maantieteellisiä kasvualueita. Vertailukelpoisesti koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan maltillisesti suhteessa edellisvuoteen.

VR Group otti 1.1.2019 käyttöön vuokrasopimuksia koskevan IFRS 16 -standardin, jonka seurauksena vuokralleottajan vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseriksi ja vuokrasopimusveloiksi. Poikkeuksena ovat lyhytaikaiset, alle 12 kuukauden sopimukset sekä arvoltaan vähäiset sopimukset. Vertailutietoja ei ole oikaistu. Standardin käyttöönoton seurauksena käyttöomaisuuden määrä on 30.9.2019 noin 49 miljoonaa euroa ja korollisten velkojen määrä noin 52 miljoonaa euroa suurempi, mikä heikentää omavaraisuusastetta ja kasvaa nettovelkaisuusastetta. Vastaavasti standardin käyttöönotto on alentanut vuokrakuluja ja kasvattanut poistoja sekä rahoituskuluja. Koko vuoden 2019 osalta positiivinen vaikutus liikevoittoon on noin 0,3 miljoonaa euroa ja vaikutus tilikauden tulokseen noin -0,2 miljoonaa euroa. 

VR Group vahvistaa kilpailukykyä – Finnlogin tuontipuuliikenne Venäjältä on käynnistynyt

VR Groupin venäläisen tytäryrityksen, Finnlogin, toiminnan käynnistyminen on edennyt vauhdilla. Yrityksen ensimmäiset 24 venäläistä vaunua ovat valmistuneet ja tuontipuuliikenne Venäjältä on käynnistynyt. Ensimmäinen kuorma saapui Suomeen maanantaina 28. lokakuuta.

VR Group kertoi keväällä hakevansa kasvua uudesta liiketoiminnasta ja perustavansa venäläisen tytäryrityksen vaunujen hankintaan ja operointiin Venäjällä. Yrityksen toiminnan käynnistyminen on edennyt vauhdikkaasti. Yrityksen hankkimat ensimmäiset 24 raakapuuvaunua ovat valmistuneet ja kaupallinen liikenne on alkanut metsäteollisuuden ensimmäisen asiakkaan tuontipuuliikenteessä. Yritys toimii nimellä Finnlog.

– Haemme aktiivisesti kasvua uusilta alueilta. Haluamme palvella avainasiakkaitamme entistä paremmin ja vahvistamme kilpailukykyämme. Tavoitteena on laajentaa toimintaa myös muihin asiakkuuksiin ja tuoteryhmiin, VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

Finnlogin vaunut tulevat VR Transpointin suomalaisten avainasiakkaiden käyttöön tuontipuuliikenteeseen. Finnlog operoi vaunuja Venäjällä, huolehtii kunnossapitosopimuksista sekä vastaa operatiivisesti vaunujen käytön suunnittelusta ja ohjauksesta Venäjän puolella. Finnlog hankkii käyttönsä kaiken kaikkiaan 300 venäläistä vaunua. Kaikki vaunut toimitetaan vuoden 2020 huhtikuun loppuun mennessä. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Vladislav Shepetovski. Shepetovski on toiminut usean vuoden ajan VR Groupin Moskovan edustuston johtajana sekä Venäjän maajohtajana ja jatkaa edelleen myös näissä tehtävissä.

Kotimaan junamatkustus kasvoi jälleen +10 % – pohjoisen yöjunasesonki käynnistyy kampanjahintaan

© VR Group

Elokuussa junamatkailun suosio pysyi vahvassa kasvussa. Kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin 1,2 miljoonaa matkaa, +10 % viime vuotta enemmän. Vuoden alusta kotimaan kaukoliikenteen junamatkustus on kasvanut yhteensä 8 % viime vuoteen verrattuna. Jo pitkään jatkuneen kasvun taustalla on junamatkustuksen aiempaa edullisempi hintataso. Syksyn myötä käynnistyy Lapin yöjunasesonki ja oman auton saa pohjoiseen mukaan edulliseen kampanjahintaan.

Elokuussa matkustus kasvoi eniten Helsingin ja Oulun (+20 %), Helsingin ja Turun (+17 %) sekä Helsingin ja Jyväskylän (+16 %) välillä. Matkustuksen kasvu keskittyy edelleen isojen kaupunkien välille. Kärkikolmikon lisäksi matkustus kasvoi reilusti myös Helsingin ja Tampereen (+13 %) sekä Helsingin ja Kuopion välillä (+ 11 %).

Kasvun taustalla on junamatkustuksen edullinen hintataso.

”Matkamäärämme ovat olleet jatkuvassa kasvussa laskettuamme kaikkia  kaukoliikenteen hintoja noin 25 % vuonna 2016. Edullisin tapa matkustaa on Säästölippumme, jolla matka esimerkiksi Helsingistä Tampereelle tai Turkuun on hinnaltaan vain 8,90 euroa. Edullisten hintojen lisäksi junan houkuttelevuutta kasvattavat uudistuneet palvelumme ja lisätty vuorotarjonta, kertoo matkustajaliikennejohtaja Topi Simola.

Yöjunasesonki alkaa – oma auto mukaan

Syksyn myötä Lapin yöjunien sesonki käynnistyy. Yöjunaliput ovat nyt myynnissä pitkälle ensi kevääseen, 29.4.2020 asti. Ruska-ajan lisäksi yöjunilla matkustetaan pohjoiseen runsaasti etenkin jouluna ja vuodenvaihteessa sekä kevään hiihtolomakautena, jonka suosituimmat paikat varataankin nopeasti loppuun.

Nyt myös oman auton saa edullisesti matkaan mukaan. 9.-22.9. välisenä aikana valituille yöjunalähdöille on saatavilla makuu- ja autopaikka edulliseen yhteishintaan, alkaen vain 99 €. Myös oman hytin 1-2 hengelle saa kampanjahintaan, autopaikan kera alkaen vain 148 €.

”Lapissa etäisyydet ovat pidempiä ja moni liikkuu perillä mielellään omalla autolla. Pitkän ajomatkan sijaan kulkuneuvon kuljettaa kätevimmin pohjoiseen junalla, edullisimmillaan nyt alle sadalla eurolla. Matka-ajan voi käyttää rentoutumalla ja herätä virkeänä perillä”, Simola jatkaa.