Rautatieasemilla ja laiturialueilla ei voi järjestää vaalitilaisuuksia

Kuva: VR Group

Väylä ja VR Group ovat yhdessä linjanneet, että vaalitilaisuuksia ei saa järjestää niiden omistamilla rautatieasemilla tai laiturialueilla.

Linjauksen taustalla vaikuttivat monet syyt, kuten turvallisuus ja liikkumisen sujuvuus.

“Laiturialueilla on vain vähän tilaa käytössä ja matkustajille tulee turvata esteetön kulkeminen. Näistä syistä laiturialueet eivät lähtökohtaisesti sovellu tapahtumapaikoiksi”, toteaa Väylän Arto Muukkonen.

Yhtenä riskinä on myös rautatiealueiden roskaantuminen. Esimerkiksi erilaiset flyerit ja muut jaettavat mainokset voivat helposti joutua radalle. Sieltä niiden siivoaminen on kallista, sillä työt pitää tehdä öisin liikennekatkon aikana.

VR Group on poliittisesti, uskonnollisesti ja aatteellisesti puolueeton yhtiö, joten VR:n omistamissa kiinteistöissä vaalitilaisuuksien järjestäminen ei ole mahdollista. Väylä noudattaa samoja periaatteita alueidensa vuokrauksen osalta.

Ennennäkemätöntä tehokkuutta sellukuljetuksissa – jo miljoona tonnia Äänekoskelta Vuosaareen

25.09.18, VR Transpoint, Lokaatio: Metsä Fibre / Äänekoski, Tilaaja: Virva Torvinen / VR-Yhtymä Oy, Valokuvaaja: Juho Kuva

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan vientikuljetusten tarpeisiin rakennettu logistiikkaratkaisu kuuluu suomalaisen teollisuuden tehokkaimpiin. Tehtaan ja Vuosaaren sataman välisissä rautateiden sellukuljetuksissa on ylitetty miljoonan tonnin raja.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan vientikuljetusten logistiikkaketju on hiottu mahdollisimman tehokkaaksi. Tehtaan toiminnot, rautatiekuljetukset ja satamaoperointi on yhdistetty saumattomaksi kokonaispalveluksi. Sellu kuljetetaan tehtaalta rautateitse Vuosaaren satamaan, jonka kautta se lähtee vientiin. VR Transpoint kuljettaa sellua Vuosaareen kahdella junalla päivässä, kuutena päivänä viikossa.

– Koko logistiikkaketju on hiottu mahdollisimman saumattomaksi ja tehokkaaksi yhdessä asiakkaan kanssa. Logistiikka on suunniteltu yhtenä kokonaisuutena junavaunujen lastauksesta purkuun ja laivanlastaukseen asti, minkä kautta sellukuljetuksiin on saatu ennennäkemätöntä tehokkuutta. Kokonaisuuden toimiminen vaatii myös ennustettavuutta ja suunnitelmallisuutta niin, että häiriöitä ei tule missään päässä ketjua, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen sanoo.

Biotuotetehtaalla tuotettua sellua viedään Suomen ulkopuolelle vuositasolla noin 800 000 tonnia.

– Biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos tuottaen 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa. Kun on kyse noin suurista määristä, varaston täytyy olla satamassa. Oli selvää, että tehtaan ja sataman välille piti rakentaa erittäin luotettava logistiikkaketju, Metsä Groupin maalogistiikasta vastaava johtaja Pasi Pulkkinen kertoo.

21.09.17, VR Transpoint, Lokaatio: Vuosaaren satama, Tilaaja: Virva Torvinen / VR-Yhtymä Oy, Valokuvaaja: Juho Kuva

Huippuunsa viritetty vaunukierto

Äänekosken ja Vuosaaren välisiin sellukuljetuksiin on sidottu kaksi Vectron-veturia ja kolme vaunurunkoa. Kuljetukset hoidetaan 22 vaunusta koostuvina erittäin tehokkaina kokojunakuljetuksina. Kokojunamallissa kahden paikan välillä liikennöivän junan koko kuljetuskapasiteetti on asiakkaan käytössä.

Kuljetusjärjestelmän tärkein tehokkuutta lisäävä tekijä on huippuunsa viritetty vaunukierto, joka kestää vain 1,5 vuorokautta. Nopea vaunukierto takaa sen, että sellu ei jää tehtaalle odottamaan kuljetuksia, eikä kuljetuksiin sitoudu ylimääräistä kalustoa. Kun yhtä junaa lastataan Äänekoskella ja toista puretaan Vuosaaressa, kolmas juna ajaa satamasta kohti Äänekoskea.

Vientikuljetuksissa käytetään uusia monipuolisia Vectron-sähkövetureita, jotka voivat kulkea myös sähköistämättömillä raiteilla, eikä Äänekoski–Vuosaari-liikenteessä tarvita erillisiä vaihtotyövetureita. Veturinkuljettajat hoitavat biotuotetehtaan sellun vientiliikenteeseen liittyvät vaihtotyöt radio-ohjausta hyödyntäen.

– Uuden kaluston pitkälle kehitettyjä ominaisuuksia on päästy hyödyntämään täysimääräisesti. Vectronit on varustettu radio-ohjauksella ja diesel-apumoottoreilla, mikä mahdollistaa uudenlaiset ja tehokkaat toimintamallit tuotannossakin, Martti kertoo.

Video Vectronin vetämän sellujunan matkasta Äänekoskelta Vuosaareen

Tehokkuutta pohjoisen raakapuukuljetuksiin – Vectron vetää suuremmat puukuormat

11.12.18, VR Transpoint, Pohjoisen raakapuukuljetukset, Kemijärvi -Rovaniemi -Kemi, Tilaaja: Virva Torvinen / VR-Yhtymä Oy, Valokuvaaja: Juho Kuva

Vectron-sähköveturit aloittivat säännöllisen liikennöinnin Pohjois-Suomen raakapuuliikenteessä 18. helmikuuta. Vectronin paremman vetokyvyn ansiosta raakapuujunien kokoa on voitu kasvattaa.

Raakapuun kysyntä on ollut kotimaassa historiallisen kovalla tasolla ja metsäteollisuuden uudet investoinnit ovat myös osaltaan lisänneet raakapuun kysyntää. Vectron-sähköveturin monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat uudenlaiset ja kilpailukykyiset logistiikan ratkaisut myös pohjoisen raakapuukuljetuksissa. Vectronin parempi vetokyky mahdollistaa noin 23 prosenttia suuremmat raakapuukuljetukset samalla junamäärällä kuin aiemmin.

Lisätehokkuutta raakapuukuljetuksiin tuo myös suoraviivainen kuljetusketju ilman välikäsittelyjä. Lapin raakapuuliikenne on niin sanottua pendeliliikennettä, jossa vaunurunko liikkuu edestakaisin raakapuuterminaalin ja tehtaan välillä. Tämä näkyy asiakkaalle logistisena tehokkuutena, sillä lyhyiden välimatkojen ja tehokkaan suunnittelun ansiosta vaunukierto on nopeaa. Kuljetusketju voidaan hoitaa yhdellä veturilla alusta loppuun ja erillisiä dieselvetureita ei tarvita. Aikaa säästyy, kun välivaiheita jää pois.

– Raakapuuliikenne on meille erittäin tärkeää, sillä noin kolmannes liikenteestämme on raakapuuta. Eri kuljetusmuotojen välinen kilpailu kovenee ja uusia tehokkaita ratkaisuja tarvitaan. Junakoon kasvu tuo tehokkuutta kuljetuksiin. Pystymme kuljettamaan enemmän tavaraa samalla junamäärällä tai ajamaan vähemmän junia saman puumäärän kuljettamiseksi. Uusien veturien myötä entistä suurempi osa tavaraliikenteestä voidaan hoitaa ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla sähkövedolla, VR Transpointin myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen kertoo. 

Vectronit on otettu käyttöön pohjoisen raakapuuliikenteessä 18. helmikuuta alkaen Patokangas–Kemi-rataosuudella. Vectron vetää perässään 27 raakapuuvaunua, joka on 5 vaunua enemmän kuin aiemmin kyseisen rataosan raakapuukuljetuksissa. 

– Tavoitteemme on kehittää puukuljetuksia ilmastokestävämmiksi ja taloudellisemmiksi. Pitkät junat ja tulevaisuudessa ehkä myös leveämmät puutavaravaunut mahdollistavat kuljetuskertojen harventamisen. Rautatiekuljetukset ovat meille etenkin Lapissa merkittävä puunkuljetusmuoto, jonka kehittämiseen panostamme, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen

Vectron – suunniteltu Suomen olosuhteisiin

Vectron-sähköveturi on suunniteltu Suomen olosuhteisiin ja suomalaisen teollisuuden tarpeisiin. Tehokas veturi pystyy vetämään aiempaa suurempaa, jopa 2 500 tonnin tavarajunaa. Veturin monipuolisia ominaisuuksia on hyödynnetty alusta alkaen uudenlaisissa kuljetusratkaisuissa. Laajalla testiohjelmalla on varmistettu sähköveturin toimivuus pohjoisen vaativissa olosuhteissa.

VR Group on tilannut Siemensiltä kaikkiaan 80 uutta energiapihiä ja tehokasta veturia. Veturihankinta on osa merkittävää VR Groupin kalustoinvestointien sarjaa. Vetureiden sarjavalmistus on alkanut ja koko kalustoerä toimitetaan vuoteen 2026 mennessä.

Katso video Vectronin vetämän raakapuujunan matkasta Pohjois-Suomen kauniissa talvimaisemassa

VR Group hakee uutta kasvua perustamalla tytäryhtiön Venäjälle

VR Group hakee kasvua uudesta liiketoiminnasta investoimalla venäläisiin raakapuuvaunuihin ja perustaa tytäryhtiön Venäjälle. Vaunut tulevat suomalaisten metsäalan yritysten tuontipuuliikenteeseen. Ensimmäisten vaunujen on tavoitteena olla liikenteessä vuoden 2019 lopussa.

– Perustamme venäläisen tytäryhtiön vaunujen hankintaan ja operointiin Venäjällä. Investointi tukee erinomaisesti strategiaamme, sillä haemme aktiivisesti kasvua uusilta alueilta sekä vahvistamme kilpailukykyämme. Haluamme myös palvella avainasiakkaitamme entistä paremmin, VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

VR Group käynnistää yhtiön perustamisen sekä vaunujen hankintaprosessin. Vaunuja on tarkoitus hankkia 300 kappaletta parin seuraavan vuoden aikana. Yritys vuokraa vaunuja VR Transpointin suomalaisille avainasiakkaille, operoi niitä Venäjällä sekä huolehtii kunnossapitosopimuksista. Tytäryritys myös vastaa operatiivisesti vaunujen käytön suunnittelusta ja ohjauksesta Venäjän puolella. VR Group tulee omistamaan yrityksen sataprosenttisesti. Tavoitteena on aloittaa liikennöinti vielä tämän vuoden aikana.

– Yrityksen toiminta alkaa Metsä Groupin tuontipuuliikenteessä. Kyseessä on aivan uusi toimintamalli ja ratkaisu logistiikan asiakkaillemme. Kehitämme ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja haluamme olla heille paras mahdollinen kumppani, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kommentoi.

VR-konsernin vuoden 2018 tulos erinomainen – rautatieliikenteen volyymit kasvoivat

Kuva: Leif Rosnell

Tammi-joulukuu 2018 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia 1 276,6 (1 251,5) miljoonaan euroon.
 • Liikevaihto kasvoi VR Transpointissa ja pysyi edellisvuoden tasolla Matkustajaliikenteessä ja VR Trackissä.
 • Liikevoitto oli 151,7 (110,3) miljoonaa euroa eli 11,9 (8,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoittoon sisältyy yhteensä 63,8 (16,4) miljoonaa euroa omaisuuden myyntivoittoja ja yhteensä -15,8 (-5,1) miljoonaa euroa muita kertaluonteisia eriä.
 • Kaukoliikenteen junissa matkustus kasvoi 4,4 prosenttia ja junissa tehtiin 13,6 (13,0) miljoonaa matkaa.
 • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymi kasvoi 2,7 prosenttia 39,4 (38,4) miljoonaan tonniin.
 • VR Trackin myynnistä norjalaiselle NRC Groupille ilmoitettiin lokakuussa 2018. Kauppa toteutui 7.1.2019.
 • VR-Yhtymä Oy sai toukokuussa 2018 Standard & Poor’silta luottoluokituksen A+, näkymät vakaat.
VR- konserni, keskeiset tunnusluvut 1-12/2018 1-12/2017 Muutos-%
Liikevaihto (milj. euroa) 1 276,6 1 251,5 2,0
Liikevoitto (milj. euroa) 151,7 110,3 37,5
Liikevoitto-% 11,9 8,8  
Matkustajaliikenteen matkat (milj.) 123,7 126,9 -2,5
* Kaukoliikenne 13,6 13,0 4,4
* Lähiliikenne 73,9 72,7 1,7
* Pohjolan Liikenne 36,2 41,2 -12,2
Junaliikenteen henkilökilometrit (milj.) 4 535 4 271 6,2
VR Transpointin tonnit (milj.) 44,4 43,7 1,7
* Rautatiekuljetukset 39,4 38,4 2,7
* Maantiekuljetukset 5,0 5,3 -5,3
Taseen loppusumma (milj. euroa) 1 843,8 1 817,8 1,4
Oma pääoma yhteensä 1 233,4 1 200,8 2,7
Korolliset nettovelat 21,3 71,5 -70,1
Omavaraisuusaste, % 68,1 67,4  
Nettovelkaantumisaste, % 1,7 6,0  
Henkilöstö, keskimäärin 7 573 7 540 0,4

Toimitusjohtaja Rolf Jansson:

”Hyvä markkinatilanne sekä panostukset asiakaskokemukseen edesauttoivat liikevaihdon kasvua vuonna 2018. Asiakastyytyväisyyttä mittaava suositteluindeksi (NPS) oli kaikissa liiketoiminnoissamme hyvällä tasolla eli asiakkaamme ovat valmiita suosittelemaan palveluitamme. Tämä kannustaa meitä jatkamaan palvelutasomme parantamista. Myös henkilöstön sitoutuneisuutta mittaavan #Fiilis 2018 -tutkimuksen kokonaistulos nousi. Ilahduttavaa on, että henkilöstömme suhtautuu entistä myönteisemmin VR-konsernin tulevaisuuteen.

Vuoden 2018 liikevaihto oli 1276,6 (1251,5) miljoonaa euroa, missä oli 2 prosenttia kasvua vuoteen 2017 verrattuna. Rautatieliikenteen volyymit olivat hyvässä kasvussa sekä matkustajaliikenteessä että tavaraliikenteessä. Kehitys oli myönteisintä matkustajaliikenteessä kaukoliikenteessä, jossa pääreiteillä päästiin 6,4 prosentin kasvuun. Vastaavasti VR Transpointin kuljetetut tonnit olivat hyvässä 7,6 prosentin kasvussa kotimaan tavaraliikenteessä.

Määrätietoisten omien toimenpiteiden sekä merkittävien myyntivoittojen tukemana VR-konsernin vuoden 2018 liikevoitto nousi 152 (110,3) miljoonaan euroon. Myös operatiivinen liikevoittomme ilman myyntivoittoja ja muita kertaluonteisia eriä kasvoi 5 prosenttia 104 (99) miljoonaan euroon ja oli 8,1 (7,9) prosenttia liikevaihdosta. Jatkamme määrätietoisesti toimenpiteitä sekä kannattavuuden että kilpailukyvyn parantamiseksi.

Vuoden 2018 tilinpäätökseen on kirjattu yhteensä noin 64 (16) miljoonaa euroa omaisuuden myyntivoittoja, jotka liittyvät pääosin vuoden aikana tehtyihin kiinteistöjärjestelyihin. Näistä merkittävin oli Helsingin päärautatieasemalla sijainneen pääkonttorimme myynti. Liikevoittoon sisältyy yhteensä noin -16 (-5) miljoonaa euroa pääosin liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Kertaerät sisältävät myös Kinnin seisakkeella Mäntyharjulla keväällä 2018 tapahtuneen valitettavan ympäristöonnettomuuden kustannusvaikutukset. Onnettomuudessa rikkoutuneesta säiliövaunusta valui maahan 35 tonnia metyylitertbutyylieetteriä (MTBE). VR-konserni on jo toteuttanut ja toteuttaa vahinkoalueella mittavia torjunta- ja ennallistamistoimia tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Teimme vuoden aikana merkittäviä rakennejärjestelyitä, jotka suuntaavat VRkonsernin fokusta liikenneoperointiin. Lokakuussa kerroimme, että norjalainen NRC Group ja VR Track yhdistävät toimintonsa muodostaen johtavan pohjoismaisen raideinfratoimijan. Yritysjärjestely toteutui 7.1.2019. Sen velaton kauppahinta oli 225 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta osa maksettiin käteisenä ja osa NRC Groupin osakkeilla, minkä myötä VR-konsernista tuli NRC Groupin suurin omistaja. Kaupasta saatava myyntivoitto kirjataan vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Loppuvuoden aikana toteutimme myös järjestelyt kaluston kunnossapitotoiminnon yhtiöittämiseksi, ja VR Kunnossapito Oy aloitti toimintansa 1.1.2019.

Helsingin seudun lähiliikenne (HSL) käynnisti helmikuussa 2018 pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailutuksen, johon VR-konserni ilmoittautui mukaan.

Tarjouskilpailun voittaja ilmoitetaan keväällä 2020 ja kilpailutettu HSL-lähijunaliikenne alkaa 2021. VR-konserni osallistuu myös kilpailuun Tampereen raitiotien operoinnista. Tarjouskilpailu ratkeaa alustavan aikataulun mukaan huhtikuussa 2019, ja kaupallinen liikenne on tarkoitus aloittaa vuonna 2021.

Turvallisuus on yksi VR-konsernin arvoista. Teemme systemaattista ja pitkäjänteistä työtä rautatieturvallisuuden ja työturvallisuuden kehittämiseksi sekä tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Tapaturmataajuuden kehitys onkin ollut yhtäjaksoisesti myönteistä vuodesta 2010 alkaen. Vuonna 2018 konsernin rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmä ja toimintaprosessit muokattiin vastaamaan muuttuvan lainsäädännön vaatimuksia. Kinnin onnetttomuuden jälkeen käynnistimme useita projekteja rautatieturvallisuuden kehittämiseksi, muun muassa kaluston paikallaan pysymiseen sekä vaarallista aineita kuljettavan kaluston käsittelyyn liittyen.

VR-Yhtymä Oy arvioitti HSL-kilpailutusta varten luottoluokitustasonsa ja toukokuussa 2018 kansainvälinen luottoluokittaja Standard & Poor’s (S&P) ilmoitti myöntäneensä VR-Yhtymä Oy:lle luottoluokituksen A+, näkymät vakaat.

Odotamme yleisen talouskehityksen hidastuvan hieman kuluvan vuoden aikana, mutta raideliikennettä tukee moni muu trendi kuten kaupungistuminen, ilmastotietoisuuden lisääntyminen ja digitalisaatio. Väyläviraston ylläpitämän rataverkon kapasiteetti ja heikko kunto vaikuttavat negatiivisesti palvelujemme toimitusvarmuuteen ja täsmällisyyteen. Tässä ympäristössä tavoittelemme kannattavaa kasvua panostamalla asiakkaiden palvelemiseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen.

Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

VR-konserni tiedotti 11.10.2018 myyvänsä VR Track Oy:n norjalaiselle NRC Groupille. Yrityskauppa toteutui 7.1.2019.

VR-Yhtymä Oy:n kaluston kunnossapitotoiminto yhtiöitettiin erilliseen kunnossapitoyhtiöön VR-konsernin sisällä. VR Kunnossapito Oy aloitti toimintansa 1.1.2019.

Valtionhallinnon tavoitteena on keskittää kaupunkikeskustojen kehittäminen yhdelle kiinteistöomistajalle. Tähän liittyen VR-konsernin kiinteistöjä siirrettiin 20 paikkakunnalla Senaatti-kiinteistöille 31.1.2019 toteutetulla kiinteistökaupalla.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen julkaiseminen

VR-konsernin toimintakertomus, joka sisältää selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, ja tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan viimeistään 15.3.2019 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vrgroup.fi.

Junaliikenteessä varaudutaan poikkeuksellisiin lumisateisiin: lähiliikenteessä supistuksia torstaina 17.1.2019

Eteläiseen Suomeen on ennustettu poikkeuksellisen runsasta lumisadetta lähipäiville. VR varautuu yhdessä HSL:n ja Finrailin kanssa hankaliin sääolosuhteisiin. Osa lähiliikenteen junavuoroista jätetään ajamatta torstaina 17.1.2019. Kaukoliikenteen vuoroja ei peruta etukäteen, mutta matkustajien kannattaa varautua myöhästymisiin ja mahdollisiin peruuntumisiin.

Pyryttävä ja pöllyävä lumi yhdistettynä kovaan tuuleen voi huomenna torstaina haitata VR:n junakaluston sekä Väyläviraston vastuulla olevan rataverkon toimintaa. VR on valmistautunut talveen huolellisesti erilaisin toimenpitein, muun muassa henkilöstöresurssien osalta.

VR on yhdessä HSL:n ja Finrailin kanssa päättänyt perua osan pääkaupunkiseudun lähiliikenteen huomisista (17.1.) junavuoroista. Pidennetyllä vuorovälillä mahdollistetaan vaihteiden lumityöt ja pyritään varmistamaan, että muu liikenne voitaisiin ajaa aikataulussa. HSL-liikenteessä harvennettu vuorotarjonta koskee A-, K- ja Y-junia. A- ja K-juniin lisätään paikkakapasiteettia palvelutason ylläpitämiseksi.

Pääkaupunkiseudun HSL-liikenteessä ajetaan noin 80 % normaaleista vuoroista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että torstaina 17.1.2019 harvennetut vuorot ajetaan seuraavasti:

• A-junat ajetaan 20 minuutin vuorovälillä
• K-junat ajetaan 20 minuutin vuorovälillä

Tarkat lähtöajat ja mahdolliset muutokset kannattaa tarkistaa Reittioppaasta ennen lähtöä aamulla.

Helsingin ja Turun välillä sijaitsevan rantaradan junaliikenne pyritään turvaamaan perumalla reitin Y-junat, poikkeuksena Karjaalta klo 5:43 lähtevä Y8570-juna, joka ajetaan myös huomenna. Lisäksi Riihimäki–Helsinki-välillä kulkevat D-junat ja R9693-juna Helsingistä Riihimäelle klo 15:51 perutaan.

Kaukoliikenteen junavuorot pyritään ajamaan normaalien aikataulujen mukaan. VR kehottaa matkustajia tarkistamaan junien aikataulut etukäteen, varautumaan lisämuutoksiin ja varaamaan malttia liikenteeseen.

Lisätietoja liikenteestä vr.fi sekä hsl.fi.

Liikenteen sujumista voi seurata Junat Kartalla -palvelusta sekä vr.fi/liikennetilanne sekä VR:n sosiaalisen median kanavissa VR Yhteisellä matkalla Facebookissa sekä VRPalvelu Twitterissä.

Kotimaan kaukoliikenteessä 2018 yli 13 miljoonaa junamatkaa

Kuvaaja: Janne Mikkilä

Kotimaan kaukoliikenteen kasvu jatkui vahvana 2018 – matkustajia oli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän.  Eniten kasvua nähtiin Helsingin ja Kuopion välillä (14%) sekä Helsingin ja Joensuun välillä (10%).  Helsingin ja Lappeenrannan sekä Helsingin ja Turun väliset reitit kasvoivat 9%. Tammikuussa paluu arkeen on edullista kampanjahintaisilla kauko- ja lähiliikenteen 10 kerran sarjalipuilla, -25 %.

Ympäristöystävällisen junamatkustuksen suosio kasvaa edelleen ja vuonna 2018 kotimaan kaukoliikenteessä ylitettiin 13 miljoonan matkan raja. Kasvu on jatkunut vahvana jo vuodesta 2016 alkaen. Myös Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivän Allegron suosio pysyy ja viime vuonna junaa käytti lähes puoli miljoonaa matkustajaa.

”Kotimaan kaukoliikenteen jatkuva kasvu on määrätietoisen työn tulosta. Olemme panostaneet asiakaskokemuksen kehittämiseen ja kilpailukykyiseen hinnoitteluun, investoineet uuteen kalustoon sekä uudistaneet vaunukonsepteja, joista ensimmäisenä kaikki ravintolavaunut. Matkamäärien kasvu mahdollistaa tarjonnan lisäämisen: viime vuonna toimme tarjolle yhteensä 128 uutta kaukoliikenteen vuoroa”, sanoo matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen.   

Junamatkustuksen arvioidaan kasvavan edelleen sekä työ- että vapaa-ajan matkustuksen osalta. Kasvavat matkustajamäärät edellyttävät jatkuvaa asiakaskokemuksen kehittämistä. Vuonna 2019 VR tuo liikenteeseen 20 uutta kaksikerroksista, 200 km/h-nopeudella kulkevaa päivävaunua, joiden myötä saadaan 2200 asiakaspaikkaa lisää. Myös työmatkustajien suosima Ekstra-luokka ja hyttipaikat uudistuvat. Alkaneena vuonna uusitaan vaiheittain myös kaikki myyntikanavat palveluineen.

”Palvelukokemuksen kehittämisen lisäksi junamatkustuksen tulevaisuuden kasvu edellyttää investointeja raiteisiin. Koko Suomen junaliikenteeseen merkittävästi vaikuttavien pääradan ja Helsingin alueen ratakapasiteetit ovat jo nyt äärirajoilla, joten ruuhkaisille rataosille ei ole mahdollista lisätä merkittävästi tarjontaa. Liikenteen sujuvuutta haastaa myös radan kunto: vuonna 2018 kaukoliikenteen täsmällisyys oli vain 78,9 % – tähän vaikuttivat erityisesti lukuisat rataverkon vikatilanteet ja ratatyöt”, Maisa jatkaa.

Tammikuussa sarjaliput -25%

Vuoden alku tarkoittaa monelle paluuta arkeen, töihin ja opintojen pariin. Samaa reittiä usein matkustaville erinomaisesti soveltuva 10 matkan sarjalippu on 14.–31.1.2019 myynnissä 25 prosentin alennuksella. Tarjoukseen kuuluvat sekä kaukoliikenteen että lähiliikenteen 10 kerran sarjaliput. Sarjalippu varmistaa edullisen hinnan ruuhkaisimmissakin junissa.

Esimerkiksi Helsinki-Tampere-välillä tarjoushintainen 10 matkan sarjalippu maksaa vain 126 €, joten säästöä normaalihintaan verrattuna tulee jopa 42 €. Vastaavasti VR lähiliikenteen Helsinki-Lahti-välin 10 matkan sarjalippu tarjoushintaisena maksaa 70,20 €, joten säästöä kertyy 23,40 €. Tarjoushintaiset liput tulevat myyntiin maanantaina 14.1. klo 9.

Junalla hiihtämään Lappiin ja koko Suomeen

Lapin yö- ja autojunat ovat jo myynnissä kesään asti. Hiihtolomien ja pääsiäisen suositut junat täyttyvät nopeasti, joten liput kannattaa varata ajoissa. Edullisimmillaan matka esimerkiksi Helsingistä Rovaniemelle maksaa vain 49 €.

Lunta on nyt myös muualla Suomessa. Moneen Etelä-Suomen hiihtolomakohteeseen pääsee nopeasti ja helposti junalla. Lähijunalla matkustaa esimerkiksi Helsingistä Hyvinkään Sveitsi-hiihtokeskukseen alle tunnissa edullisimmillaan vain 9,70 €:n hintaan ja Hollolaan Messilän hiihtokeskukseen vain 11,70 €:n hintaan.

VR Groupin liikevaihto ja liikevoitto kasvussa

 

 • Tammi−syyskuun liikevaihto oli 935,4 (1-9/2017: 923,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 93,8 (82,5) miljoonaa euroa eli 10,0 (8,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Junamatkustuksen matkamäärät kasvoivat 1,8 prosenttia 64,1 (63,0) miljoonaan matkaan.
 • VR Transpointin kuljetusmäärät kasvoivat 2,7 prosenttia 33,0 (32,1) miljoonaan tonniin.
 • VR Trackin suunnitteluliiketoiminnassa työt jatkuivat vilkkaana mm. Tampereen raitiotie- ja Raidejokeri-alliansseissa. Syyskuussa VR Track voitti myös rantaradan päällysrakenneurakan Pohjankuru-Salo-rataosuudella.
 • VR-Yhtymä tiedotti 11.10.2018, että norjalainen NRC Group ja VR Track yhdistävät toimintonsa muodostaakseen Pohjoismaiden suurimman raideinfraan keskittyvän yhtiön.

”Yhtiömme hyvä vire sekä tuloksen että liikevaihdon osalta on jatkunut tänäkin vuonna. On erityisesti ilahduttavaa, että junaliikenteen suosio matkamäärillä ja tonneilla mitattuna kasvoi edelleen. Jatkamme toimenpiteitä asiakaskokemuksen parantamiseksi ja operatiivisen tehokkuuden kehittämiseksi. Lokakuussa kerroimme, että norjalainen NRC Group ja VR Track yhdistävät toimintonsa. Tämän järjestelyn myötä toteutamme tavoitteemme muodostaa VR Trackistä johtava pohjoismainen raideinfratoimija. Osana kauppahinnan maksua VR Groupista tulee NRC Groupin suurin omistaja ja olemme erittäin innoissamme meille tarjoutuvista mahdollisuuksista tämän uuden yhtiön suurimpana osakkeenomistajana”, sanoo toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Junamatkustuksen matkamäärät tasaisessa kasvussa

Matkustajaliikenteen liikevaihto nousi tammi-syyskuussa 1,0 prosenttia 414,5 (410,4) miljoonaan euroon. Junaliikenteen matkamäärät kasvoivat 1,8 prosenttia ja olivat 64,1 (63,0) miljoonaa matkaa. Eniten matkamäärissä mitattuna kasvoi kotimaan kaukoliikenne, kasvua 6 prosenttia. Linja-autoliikenteen matkamäärät laskivat 11,8 prosenttia 26,8 (30,4) miljoonaan matkaan. Vertailuvuoden matkamääriä kasvatti Länsimetron viivästymisen vuoksi ajettu korvausliikenne.

Junamatkustajien tyytyväisyys pysyi kaukoliikenteessä hyvällä tasolla. Palvelua suosittelevien asiakkaiden osuus etenkin paljon matkustavien keskuudessa koheni katsauskauden lopussa, koska liikenteen täsmällisyys parani. Eniten kiitosta annettiin henkilökunnan ammattitaidosta, hyvästä ja ystävällisestä palvelusta sekä matkustusturvallisuudesta. Entistä täydemmät junat sekä matkatavaratilojen riittävyys koettiin täsmällisyyden ohella haasteeksi.

Lähiliikenteen täsmällisuus on hyvällä tasolla: 95,4 prosenttia 3 minuutin enimmäismyöhästymisellä mitattuna. Erityisen täsmällisesti on sujunut HSL-alueen liikenne. Syyskuussa lähiliikenteen täsmällisyyttä heikensi Helsingin asetinlaitteen vika sekä Helsingin liikenteenohjauksen hallitsematon sähkökatko. Kotimaan kaukoliikenteen täsmällisyys on jäänyt tavoitteista ja on vuoden alusta laskettuna 79 prosenttia 5 minuutin enimmäismyöhästymisellä mitattuna. Kaukoliikenteen täsmällisyyttä ovat jo pidempään rasittaneet Liikenneviraston vastuulla olevan ratainfran heikentynyt kunto sekä sen parantamiseksi tehtävät ratatyöt. Syyskuussa täsmällisyys oli kuitenkin parantunut tasolle 85,9 prosenttia.

VR Transpointin kuljetusten kysyntä hyvällä tasolla

VR Transpointin liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia ja oli 305,9 (290,8) miljoonaa euroa tammi−syyskuussa. Kuljetusmäärät kasvoivat 2,7 prosenttia ja olivat 33,0 (32,1) miljoonaa tonnia. Talouden hyvä vire on jatkunut läpi vuoden, ja varsinkin kotimaan raakapuun sekä transitoliikenteen kysyntä on ollut erityisen vahvaa. Metsäteollisuuden tuotteissa kuljetusvolyymeja ovat nostaneet hyvä markkinatilanne sekä erityisesti kasvaneet sellukuljetukset Äänekosken uuden biotuotetehtaan vetämänä. Idän tuontiliikenteessä on edelleen ollut voimakasta volyymivaihtelua ajoittaisten raaka-aineiden saantivaikeuksien vuoksi. Lisäksi projektiluonteiset kaasuputkikuljetukset loppuivat elokuussa.

Kotimaan maantielogistiikan kuljetusten kysyntä on ollut vakaata, mutta liikevaihto on jäljessä viime vuoden tammi-syyskuun tasosta. Varastoliiketoiminnan liikevaihto on viime vuotta edellä hyvän alkuvuoden ansiosta. Kansainvälisen maantielogistiikan kokonaisliikevaihto ylitti edeltävän vuoden tammi-syyskuun tason.

VR Transpointin alkuvuonna heikentynyt toimitusvarmuus on parantunut merkittävästi kolmannen vuosineljänneksen aikana, mikä on vastaavasti parantanut alkuvuodesta heikentynyttä asiakastyytyväisyyttä.

VR Trackillä merkittäviä urakkavoittoja

VR Trackin liikevaihto laski 4,0 prosenttia ja oli 207,7 (216,4) miljoonaa euroa tammi−syyskuussa. Pääsyy liikevaihdon laskuun oli Ruotsin rakentamisen aiempaa vähäisempi projektien määrä ja ratamateriaalien kysynnän lasku.

Tammi-syyskuun tärkeimpiä tapahtumia olivat rakentamisliiketoiminnan nyt jo valmistumassa olevan Misi-Kemijärvi -välin päällysrakenne- sekä Raaseporin matkakeskus -urakoiden voitot. Syyskuussa VR Track voitti rantaradan Pohjankuru-Salo -välin päällysrakenneurakan. Kunnossapitoliiketoiminta teki sopimuksen Liikenneviraston kanssa ratakunnossapitoalue 7:n optiovuosien käyttämisestä, ja kunnossapitoalue 2:n allianssissa sovittiin toiseen vaiheeseen siirtymisestä. Tampereen raitiotieallianssissa VR Track teki yhdessä YIT:n, Pöyryn ja Tampereen kaupungin kanssa sopimuksen kehitysvaiheesta 2. Suunnitteluliiketoiminnassa työt jatkuivat vilkkaana mm. Tampereen raitiotie- ja Raidejokeri-alliansseissa ja käyttöaste pysyi korkeana. Ratamateriaalipalvelut keskitettiin uuteen logistiikkakeskukseen Tampereelle.

VR Trackin asiakastyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

VR-yhtymä tiedotti 11.10.2018, että norjalainen NRC Group ja VR Track yhdistävät toimintonsa muodostaakseen Pohjoismaiden suurimman raideinfraan keskittyvän yhtiön. VR Group myy VR Trackin NRC Groupille, joka maksaa 225 miljoonan euron kauppahinnan käteisellä ja osakkeilla. Käteisosuuden arvo on 146 miljoonaa euroa. Osakevastikkeen myötä VR Groupista on tulossa NRC Groupin suurin osakkeenomistaja 18,3 prosentin omistusosuudella. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2019 tammikuun alkupuolella.

VR-konsernin hyvä kehitys jatkui

ohjausvaunu5

Kuva: VR-Group

 • VR-konsernin kannattavuus parani tammi−kesäkuun aikana. Katsauskauden liikevoitto oli 52,9 (36,8) miljoonaa euroa
 • Matkustajaliikenteessä junaliikenteen matkamäärät kasvoivat 2,5 prosenttia, kasvua oli sekä kauko- että lähiliikenteessä
 • VR Transpointissa junaliikenteen kuljetetut tonnit kasvoivat 4,3 prosenttia
 • Tampereen raitiotieallianssissa VR Track teki yhdessä YIT:n, Pöyryn ja Tampereen kaupungin kanssa sopimuksen kehitysvaiheesta 2
 • Luottoluokittaja Standard&Poor’s antoi VR-Yhtymälle luottoluokituksen A+, joka perustuu yhtiön erinomaiseen taloudelliseen asemaan ja näkymiin.

”Puolivuotiskauteen on mahtunut paljon – hankimme katsauskauden aikana A+ -luottoluokituksen Standard&Poor’silta osana HSL-kilpailutukseen valmistautumista, käynnistimme merkittävät panostukset tavaraliikenteen asiakaskokemuksen parantamiseksi mm. investoimalla 200 uuteen raakapuuvaunuun, ja koko VR-konsernin liikevaihto pysyi kasvu-uralla ja kannattavuus parani”, kertoo toimitusjohtaja Rolf Jansson.

tunnusluvut_taulukko

Konsernin kannattavuus kasvussa

Tammi−kesäkuun liikevaihto oli 607,2 miljoonaa euroa (601,4). Liikevaihto kasvoi viime vuodesta 1,0 prosenttia. Katsauskauden liikevoitto oli 52,9 (36,8) miljoonaa euroa. Liiketulos sisälsi omaisuuden myyntivoittoja 15,5 (2,1) miljoonaa euroa, joissa merkittävimpänä eränä oli Tampereen asemaan liittyvän kiinteistön myynti Finnparkille. Omaisuuden myyntivoitoilla oikaistu liikevoitto oli 37,4 (34,7) miljoonaa euroa, kasvua 8 prosenttia. Katsauskauden nettotulos oli 36,0 (24,7) miljoonaa euroa.

Matkamäärät jatkavat kasvuaan matkustajaliikenteessä

Matkustajaliikenteen liikevaihto oli 271,7 (271,2) miljoonaa euroa, ja se kasvoi tammi−kesäkuussa 0,2 prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat myönteisesti etenkin kotimaan kaukoliikenteen sekä VR lähiliikenteen kasvaneet matkustajamäärät ja ravintolaliiketoiminnan kasvu, mutta sitä hillitsivät HSL-lisäalennukset ja VR Lähiliikenteen lipunhintojen alennukset sekä alentuneet autoliikenteen volyymit. Matkustaja­liikenteen katsauskauden liikevoitto oli 23,3 (25,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto aleni vertailukaudesta lähiliikenteessä toteutettujen alennusten takia.

Junaliikenteessä tehtiin yhteensä 43,0 miljoonaa matkaa (42,0). Matkojen määrä kasvoi tammi−kesäkuussa 2,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kotimaan kaukoliikenteen matkustajamäärät jatkoivat vahvaa kasvua, ja kasvu oli 5,8 prosenttia. Markkinaehtoisessa liikenteessä matkamäärät kasvoivat 8,6 prosenttia, pääyhteysväleillä jopa 10,8 prosenttia. Uusittu ravintolavaunukonsepti on tuonut merkittävää lisämyyntiä junaravintoloille, kasvua tehtiin edellisvuodesta 15 prosenttia. Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä Allegro-matkojen määrä laski 3,7 prosenttia, mihin pääsyynä on ruplan heikentyminen suhteessa vertailukauteen. Kesäkuussa matkojen määrä oli korkealla tasolla jalkapallon MM-kilpailujen ansiosta. Lähiliikenteen matkamäärät olivat 36,4 (35,7) miljoonaa matkaa, kasvua 2,0 prosenttia.

Linja-autoliikenteessä tehtiin 19,0 (21,5) miljoonaa matkaa. Matkamäärät alenivat 11,8 prosenttia. Vertailuvuoden liikevaihtoa ja matkamääriä kasvatti Länsi-Metron viivästymisen vuoksi ajettu korvausliikenne.

VR Transpointin liikevaihto kasvussa – taustalla metsäteollisuuden vire ja yleinen talouskehitys

VR Transpointin liikevaihto oli tammi−kesäkuussa 205,4 (194,9) miljoonaa euroa, kasvua 5,4 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihtoa lisäsivät kasvaneiden kuljetusmäärien ohella uudet logistiikkapalvelut. Liikevoitto laski hieman ja oli 15,1 (16,7) miljoonaa euroa. Junaliikenteen tonnit kasvoivat 4,3 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 19,6 (18,8) miljoonaa tonnia. Vastaavasti junaliikenteen tonnikilometrit kasvoivat 10,5 prosenttia. Metsäteollisuuden vahva vire, sellun lisäkapasiteetti sekä Suomen ja Venäjän yleinen hyvä talouskehitys ja sitä kautta transitoliikenteen kasvu ovat pääsyitä volyymien kasvuun.

VR Transpoint kasvatti vaunumääränsä katsauskaudella saneeraamalla noin 100 käytöstä poistettua raakapuuvaunua. Lisäksi VR Transpoint vastaa kasvaneeseen raakapuukuljetusten kysyntään hankkimalla 200 uutta raakapuuvaunua. Kesäkuussa päätetyllä investoinnilla saavutetaan merkittävä lisäkapasiteetti jo sesongille 2018-2019. Investointiin sisältyy optio 100 lisävaunusta.

VR Trackin paransi kannattavuuttaan

VR Trackin liikevaihto laski vertailukaudesta 4,8 prosenttia ja oli 125,1 miljoonaa euroa (131,3). Liikevaihdon laskun pääsyynä oli rakentamisen projektien vähäisempi määrä Ruotsissa ja rakentamiskauden myöhempi aloitusajakohta kuluvana vuonna suhteessa vertailuvuoteen. VR Trackin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 1,1 (0,1) miljoonaa euroa. 

Kauden tärkeimpiä tapahtumia olivat rakentamisen nyt jo käynnissä olevien Misi-Kemijärvi välin päällysrakenne- sekä Raaseporin matkakeskus -urakoiden voitot. Kunnossapidossa tehtiin sopimus Liikenneviraston kanssa ratakunnossapitoalue 7:n optiovuosien käyttämisestä ja kunnossapitoalueen 2 allianssissa sovittiin toiseen vaiheeseen siirtymisestä. Tampereen raitiotieallianssissa tehtiin yhdessä YIT:n, Pöyryn ja Tampereen kaupungin kanssa sopimus kehitysvaiheesta 2. Suunnittelussa työt jatkuivat vilkkaana mm. Tampereen raitiotie- ja Raidejokeri alliansseissa käyttöasteen ollessa korkealla tasolla. Ratamateriaalipalvelut keskitettiin uuteen logistiikkakeskukseen Tampereelle.

Loppuvuoden näkymät

Koko vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan paranevan edellisvuodesta. Matkustajaliikenteessä alkuvuoden hyvän matkustajamäärien kehityksen junaliikenteessä odotetaan jatkuvan. Samoin VR Transpointin loppuvuoden volyymikehityksen odotetaan säilyvän myönteisenä.

VR Transpoint hankkii 200 uutta raakapuuvaunua

DgwbI-rWkAAmiSN

Kuva: VR GROUP

VR Transpoint vastaa metsäteollisuuden kasvaneeseen kysyntään hankkimalla 200 uutta raakapuuvaunua. Lisäksi investointiin sisältyy optio 100:sta uudesta raakapuuvaunusta.

Investoinnilla saavutetaan merkittävä lisäkapasiteetti jo sesongille 2018–2019. Noin puolet vaunuista valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä ja loput alkuvuoden 2019 aikana. Lisäksi investointiin sisältyy optio 100:sta uudesta raakapuuvaunusta nyt hankittavan 200 vaunun lisäksi.

– Kotimaan raakapuun kuljetustarve on ollut koko vuoden korkealla tasolla ja sen ennakoidaan jatkuvan edelleen. Vaunuinvestoinnin tuomalla kapasiteetin kasvulla pystymme vastaamaan metsäteollisuuden kasvaneeseen asiakaskysyntään entistä paremmin, toteaa VR Transpointin johtaja Martti Koskinen.

Vaunukapasiteettia on jo kasvatettu ottamalla käyttöön lähes sata saneerattua raakapuuvaunua kuluvan vuoden aikana.