Oulu-Kontiomäen rataosuuden urakkasopimus vahvistettiin tänään

Oulu-Kontiomäen radan rataosuuden Vaala-Kivesjärvi perusparannuksen urakkasopimus allekirjoitettiin tänään. Urakan toteuttaa VR Track Oy. Rakentamisen urakkahinta on n. 13,4 miljoonaa euroa. Työt käynnistyvät jo ensi viikolla ja jatkuvat ensi vuoden kesäkuulle.

Hankkeessa radan päällysrakenne uusitaan nykyaikaiseksi. Muun muassa radan vanhat puupölkyt vaihdetaan betonisiksi ja alueen ratarumpuja ja siltoja korjataan. Myös kuivatusta radalla parannetaan.

Rataosuuden uusimisella on merkittäviä vaikutuksia tavaraliikenteen toimivuudelle nyt ja lähitulevaisuudessa

– On erittäin tärkeää, että pääsemme uusimaan elinkaarensa päässä olevan vanhan radan rakenteet nykyaikaisiksi. Näin turvataan elinkeinoelämän edellytyksiä tavaraliikenteen paljon käyttämällä radalla, kertoo radan parantamisyksikön päällikkö Magnus Nygård Liikennevirastosta.

Hankkeen toimittajan VR Trackin toimitusjohtaja Ville Saksi on mielissään hankkeen varmistumisesta.

– Tämä on tämän kesän suurimpia rakennusurakoita ja hyvin tärkeä hanke meille. Haluamme tehdä laadukkaan lopputuloksen hyvässä aikataulussa ja kehittää samalla työmenetelmiä.

Miljoonaluokan hanke

Vuoden 2015 töiden kokonaiskustannukset ovat noin 25 miljoonaa euroa. Koko radan pituus on 160 kilometriä, josta urakka-alue on noin 40 kilometriä. Urakan ensimmäinen osa tehtiin viime vuonna ja nyt korjataan toinen osa.

Koska kyseessä on suuri hanke, sillä on myös vaikutuksia henkilöliikenteeseen. Korjaustöitä tehdään tänä vuonna viitenä päivänä viikossa. Rakennustyöt pyritään tekemään liikenteen ehdoilla, mutta henkilöliikenteessä on poikkeusjärjestelyjä työn aikana. Junavuoroja korvataan esimerkiksi bussiliikenteellä.

Urakka sijaitsee Oulu–Kontiomäki-rataosalla, Oulunjärven itäpuolella liikennepaikkavälillä Vaala–Kivesjärvi. Oulu-Kontiomäki -rataosa on tärkeä tavaraliikenteen kuljetuskäytävä kotimaisille metsäteollisuuden raaka-ainekuljetuksille.

Oulu – Kontiomäki on tavaraliikenteelle tärkeä rata

Rataosuuden kuljetusmäärät ovat merkittäviä. Paltamon kohdalla vuoden 2014 aikana kuljetettiin 14 miljoonaa bruttotonnia.

– Oulu-Kontiomäki -rataosa on tärkeä tavaraliikenteen kuljetuskäytävä kotimaisille metsäteollisuuden raaka-ainekuljetuksille Kainuun suurilta raakapuun terminaleilta ja kuormausalueilta, toteaa VR Transpointin rautatielogistiikan suunnittelupäällikkö Nina Mähönen.

Rataosuudella kulkee myös merkittäviä määriä kotimaisen teollisuuden raaka-ainekuljetuksia sekä transitoliikennettä Venäjältä Pohjanlahden satamiin.

Käräjäoikeus: HSL:n maksettava kuluttajalle hyvitys paikallisjunien viivästyksistä

Kuluttaja-asiamies on avustanut Helsingin käräjäoikeudessa kuluttajaa, joka haki Helsingin seudun liikenteeltä (HSL) hinnanalennusta vuosilippuun paikallisjunien viivästyksien vuoksi. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan HSL:n on maksettava 10 euron hinnanalennus.

Kiistassa oli kyse vaikeiden sääolosuhteiden aiheuttamista paikallisjunien viivästyksistä tammi-helmikuussa 2010. Kuluttajalla oli paikallisjunien käyttöön oikeuttava HSL:n vuosilippu, joka oli voimassa kyseisenä aikana. Kuluttaja vaati junien viivästyksistä hyvitystä. HSL kieltäytyi hyvityksestä vedoten siihen, että kuluttaja on voinut käyttää junaliikenteen korvaavaa HSL:n järjestämää linja-autoliikennettä.

Kuluttaja vei asian kuluttajariitalautakuntaan. Lautakunta totesi, että palvelu ei vastannut sitä mitä kuluttajalla oli perusteltua aihetta olettaa ja suositti 10 euron hinnanalennusta. HSL ei noudattanut lautakunnan suositusta.

Koska kysymys HSL:n korvausvastuusta oli periaatteellisesti tärkeä ja koska HSL ei noudattanut kuluttajariitalautakunnan suositusta, kuluttaja-asiamies avusti kuluttajaa Helsingin käräjäoikeudessa. Asian käsittely käräjäoikeudessa alkoi alkuvuodesta 2013.

Helsingin käräjäoikeus velvoitti päätöksessään 15.5.2015 HSL:n maksamaan kuluttajalle 10 euron hinnanalennuksen. Käräjäoikeus totesi perusteluissa, että sopimuksen mukaisessa suorituksessa on ollut olennaisia puutteita. Vaikka viivästyksiä ei voi pitää HSL:n syynä, on se kuitenkin vastuussa tarjoamastaan palvelusta. Käräjäoikeus piti vaadittua hinnanalennusta kohtuullisena. HSL ei ilmoittanut tyytymättömyyttä päätökseen määräaikaan 22.5. mennessä, joten se on lainvoimainen.

VR:n kanssa kuluttaja-asiamies on talvimyöhästymisien osalta vuonna 2011 sopinut edelleen sovellettavasta korvausjärjestelmästä pääkaupunkiseudun paikallisliikenteessä. HSL kieltäytyi tuolloin maksamasta myöhästymisistä, vedoten muun muassa juuri siihen, että matkustaja olisi voinut käyttää muita HSL:n liikennepalveluja, kuten busseja.

Lisätietoja KKV:n verkkosivuilla:
Junamatkan viivästyminen

SELVITYS: Metroon tarvitaan tiheämpi vuoroväli 2020-luvulla

Metron matkustajamäärät kasvavat ensi vuosikymmenellä aiempaa ennakoitua nopeammin, kertoo Helsingin seudun liikenteen (HSL), Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) ja Länsimetro Oy:n tekemä selvitys.

HSL on suunnitteluohjeessaan määritellyt metron kuormitukselle ylärajat, ja selvityksen perusteella ne saavutetaan jo 2020-luvun alkupuolella. Länsimetron Kivenlahden-linjalla Tapiolan molemmin puolin maksimikuormitus saavutetaan ennusteen mukaan vuonna 2022 ja Kalasataman ympäristössä vuonna 2024.

Ennusteet perustuvat Länsimetron avautumisen 2016 jälkeiselle liikennöintimallille: metrolinjojen yhteisellä osuudella (Tapiola–Itäkeskus) on ruuhka-aikaan kahden ja puolen minuutin vuoroväli, junat kulkevat kahden yksikön mittaisina ja puolet junista käyttää pääteasemanaan Tapiolaa.

Metroliikenne mitoitetaan vuorokauden ruuhkahuipun mukaan. Nykyisin metrossa on eniten matkustajia arkiaamuisin Kulosaaren ja Kalasataman asemien välillä Helsingin keskustaa kohti matkustettaessa. Länsimetron myötä vastaavaa kuormitusta ennustetaan myös Espoon arkiaamuihin nopeammin kuin edellisessä, vuonna 2012 julkaistussa selvityksessä.

Syitä aiempia ennusteita voimakkaammalle matkustajamäärien kasvulle on useita. Uusi lippu- ja taksajärjestelmä halventaa tulevaisuudessa matkoja esimerkiksi Matinkylästä ja Tapiolasta Helsinkiin. Lisäksi Etelä-Espoon maankäyttösuunnitelmat voivat kasvattaa matkustajamääriä.

Yksi ratkaisu riittävän kapasiteetin turvaamiseksi on tihentää metron vuoroväliä 2020-luvun alkuvuosina niin, että se on molemmilla linjoilla neljä minuuttia ja linjojen yhteisellä osuudella (Tapiola–Itäkeskus) kaksi minuuttia. Lännessä vaihtoehtona olisi myös toisen linjan kääntöpaikan siirtäminen Tapiolasta Finnooseen tai Kivenlahteen, jolloin lyhyempi vuoroväli jatkuisi pidemmälle länteen, mutta ratkaisu olisi kallis.

Kalasataman ympäristössä kuormituksen rajat ylittyvät nykyisen ennusteen mukaan vuonna 2024, mutta jos Kruunuvuorenselän ylittävä raitiotie valmistuu ennen sitä, vuonna 2016 käyttöön otettava liikennöintitiheys riittäisi arviolta noin vuoteen 2030 asti.

VR Track kumppaniksi Vossloh-konsernille

VR Trackin vaihdetuotanto- ja kiskohitsaamotoimintaa kehitetään yhdessä maailman johtavan rautatieteknologia- ja infrastruktuurikonsernin kanssa.

VR Track ja Vossloh-konsernin yhtiöt, Vossloh Cogifer Finland Oy ja Vossloh Rail Service International GmbH ovat solmineet sopimuksen kahden yhteisyrityksen muodostamisesta. Yhteisyrityksillä haetaan vahvuutta vaihdetuotanto- ja kiskohitsaamotoimintojen kasvattamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on, että tuotanto saadaan siirrettyä yhteisyrityksiin kuluvan kesän aikana.

VR Track on hakenut vaihdetuotannon ja kiskohitsaamon toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen kumppaniksi vahvaa markkinaosaajaa. – Nämä liiketoiminnat ovat osa Vosslohin maailmanlaajuista ydinliiketoimintaa. Tällaisella yhteisyritysmallilla pystymme entistä vahvemmin kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintoja tulevaisuudessa niin Suomen kuin muidenkin pohjoismaiden markkinoilla, kertoo yhteisyritysten taustoista VR Trackin toimitusjohtaja Ville Saksi.

Yhteistyritykset pähkinän kuoressa

VR Trackin vaihdetuotantotoiminnot siirretään osaksi Vossloh Cogifer Finland Oy:n nykyisiä toimintoja ja yrityksen nimi säilyy nykyisenä. Yritysjärjestelyssä VR Trackistä tulee yrityksen vähemmistöosakas 40 %:n omistusosuudella.
Tulevalla yhteisyrityksellä on toimintaa kolmella eri paikkakunnalla. Vossloh Cogifer Finlandilla on noin 20 työntekijää Salon Teijossa. VR Trackin vaihdetuotanto työllistää noin 30 henkilöä Kouvolan Kaipiaisissa ja Pieksämäellä, ja nämä henkilöt siirtyvät yrityskaupan myötä yhteisyritykseen.

VR Trackin kiskohitsaamotoiminnot eriytetään uuteen yhtiöön, josta Vossloh Rail Services International Gmbh ostaa 60 %:n osake-enemmistön. Yhteisyritys tulee toimimaan nimellä Vossloh Rail Services Finland Oy. Kiskohitsaamotoiminnot sijaitsevat Kouvolan Kaipiaisissa, josta uuteen yritykseen siirtyy noin 30 VR Trackin nykyistä työntekijää.

Juna vie kesään mukavasti ja edullisesti – myynnissä yli miljoona tarjouslippua

• VR:n asiakasohjelma Veturiin liittyneille tulee kesän junamatkoille myyntiin yli miljoona edullista lippua – jopa viidellä eurolla pääsee esimerkiksi Kouvolaan, Tampereelle tai Turkuun. 

• VR:n verkkopalvelu vr.fi uudistuu – hintahaussa näkyvillä entistä enemmän hintoja ja myös Veturi-tarjoukset kaikkien nähtävillä.
• Juna on kesän mukavin matkustusmuoto – matkayllätyksiä ideoidaan somessa ja toteutetaan kesän aikana junissa.

Ennätysedullisesti kesän junamatkoille

VR tarjoaa kesän aikana ennätysmäärän edullisia junamatkoja, sillä myynnissä on yli miljoona tarjouslippua. VR:n asiakasohjelma Veturin KesäSäästö-kampanja käynnistyi 25.5., ja sen ensivaiheessa kaikki yli puoli miljoonaa junamatkaa myydään alle kymmenellä eurolla.

– Nopeaa, mukavaa ja helppoa – junan matkustusmukavuus ja monipuoliset palvelut ovat kaikkien saatavilla jopa vain viidellä eurolla. Veturilaisena varmistaa parhaat edut junamatkoilla, matkustajaliikennedivisioonan johtaja Maisa Romanainen kertoo.

Ensimmäiset KesäSäästö-tarjoukset tulevat myyntiin reiteille Helsinki-Tampere, Helsinki-Turku, Helsinki-Kouvola, Tampere-Jyväskylä, Seinäjoki-Tampere, Pori-Tampere, Helsinki-Jyväskylä, Oulu-Rovaniemi, Helsinki-Hämeenlinna, Lahti-Lappeenranta ja Turku-Tampere. Edullisia lippuja on myynnissä lähes kaikkiin tarjousreittien juniin.
Lippuja voi ostaa VR:n verkkokaupasta, VR Mobiilista, R-kioskeilta, asemien lipunmyynnistä, lippuautomaateista, sekäVR:n asiakaspalvelusta puhelimitse.

Verkkokaupasta edut ja hinnat entistä helpommin

Verkkokauppa VR.fi uudistuu kesäkuussa. Matkojen hintavertailu on entistä helpompaa, kun näkyvillä on useampia lähtövaihtoehtoja kerralla. Myös tarjousmatkat löytyvät aiempaa kätevämmin. Veturilaisille suunnatun KesäSäästö-kampanjan hinnat näkyvät myös niille, jotka eivät vielä ole liittyneet asiakasohjelmaan. Näin hintojen vertailu ja jäseneksi liittyminen on helpompaa jo matkaa suunnitellessa.

VR:n Veturi on ilmainen asiakasohjelma, johon liittymällä saa hintaetujen lisäksi ennakkotietoa tarjouksista, eduista, junaliikenteen palveluista, uutuuksista ja muutoksista. Veturiin on helppo liittyä jäseneksi rekisteröitymällä VR:n sivuilla. Veturilaisia on jo lähes 800 000.

Junassa kaikki on mahdollista

Junamatkoilla ympäri Suomen löytyy tänä kesänä yllätyksiä – junassa voi tavata vaikka huippukokin, nauttia stand up -komiikasta tai kuulla julkkiskuuluttajaa. Kesäyllätysten ideointi käynnistyy kesäkuussa VR:n Facebook– ja Twitter-sivuilla, jossa jokainen voi keksiä matkapiristyksiä. Parhaat ideat palkitaan ja toteutetaan.

Veturilaisille on 10.6. alkaen tarjolla ekstraa, sillä KesäSäästö-lipun ostaneet voivat matkustaa Ekstra-luokassa maksamalla vain viisi euroa enemmän. Ekstra-luokan lippuun sisältyy väljemmät matkustustilat, kahvi/tee sekä päivän lehdet. Kesän aikana kaikki Ekstra-luokassa matkustavat saavat ravintolavaunusta tai kärrymyynnistä 25 prosentin alennuksen muista tuotteista paitsi alkoholijuomista. Ravintolavaunu tarjoaa etuja perheillekin, sillä Perhelipun ostaneet saavat ruokajuomat veloituksetta. Perhelipulla yksi 6-16-vuotias lapsi matkustaa ilmaiseksi omalla istumapaikalla normaalilipun hinnan maksavan aikuisen kanssa.

Jo toukokuussa junamatka tarjoaa uusia elämyksiä, sillä Kansallisbaletti suuntaa 28.5. junakiertueelle Helsingistä Ouluun. Helsingin, Tampereen ja Seinäjoen asemilla on tarjolla yllätysesityksiä ennen junan lähtöä.

70-vuotias HKL järjestää ratikkanäyttelyn 6.6.

73cb9f9c-a696-416a-a708-35668841109a-main_image

Helsingin kaupunginmuseo, Fotoma, 1938

HKL juhlii pyöreitä vuosiaan järjestämällä raitiovaunujen kalustonäyttelyn lauantaina 6.6. Helsingin keskustassa. HKL aloitti toimintansa kunnallisena liikelaitoksena vuonna 1945 ja viettää siten 70-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2015.

Juhlapäivänä kello 11–14 Arkadiankatu täyttyy museo- ja erikoisraitiovaunuista. Esillä on historiallista kalustoa, esimerkiksi entisöity puinen ”Jumbo” vuodelta 1917, työvaunuja sekä moderneja vaunuja, kuten Helsingin uusin raitiovaunu Artic. Kaupunkilaiset pääsevät tutustumaan raitiovaunuihin sisältä ja ulkoa, ja HKL:n henkilökuntaa sekä Suomen Raitiotieseuran aktiiveja on paikalla esittelemässä niitä ja raitioliikenteen historiaa Helsingissä.

Lisäksi tarjolla on monenlaista muuta tekemistä koko perheelle. Musiikista vastaavat Tölölab-orkesteri ja Katujen elävöittäjät -ryhmä, joka esittää lauluiksi sävellettyjä matkustusmuistoja. Ruma ankanpoikanen -lastenteatteriesitykset viihdyttävät perheen pienimpiä, ja sirkustaiteilijat jakavat ilmapalloja ja makeisia. Lapsilla on ainutlaatuinen mahdollisuus suorittaa Ratikkamestari-diplomi tutustumalla ratikkanäyttelyn vaunuihin.

Arkadiankatu on suljettu ajoneuvoliikenteeltä Mannerheimintien ja Eteläisen Rautatiekadun väliseltä osuudelta klo 10–15. Myös bussit 21V ja 24 ajavat poikkeusreittejä klo 10–15.

Tapahtuma on osa HKL:n juhlavuoden Taidelinja-ohjelmakokonaisuutta. Tervetuloa viettämään hauskaa päivää ja juhlistamaan 70-vuotiasta HKL:ää!

Matkustajat kokevat lähijunaliikenteen turvalliseksi

HSL ja VR selvittivät lähijunaliikenteen koettua turvallisuuden tunnetta kyselytutkimuksella 12.3.–1.4.2015. Tutkimuksen perusteella lähijunaliikenteen turvallisuus on hyvällä tasolla.

Tutkimuksen mukaan 93 prosenttia matkoista sujuu ilman järjestyshäiriöitä. Myös kokemus turvallisuudesta on hyvä: vastaajista 87 prosenttia koki olonsa turvalliseksi lähijunissa ja 86 prosenttia pysäkeillä ja asemilla. Turvallisuuden lisäämiseksi juna-asemille toivottiin muun muassa lisää vartiointia ja valaistusta. Turvallisuus koettiin parhaimmaksi rantaradalla ja heikoimmaksi pääradalla. Rataosuuksien välinen ero ei kuitenkaan ollut suuri.

”On hienoa, että turvallisuuden hyväksi tehty pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa tulosta ja näkyy myös matkustajille”, HSL:n Liikennepalvelut-osaston johtaja Reijo Mäkinen toteaa. ”Tavoitteena on jatkossakin taata matkustajien ja henkilökunnan turvallisuus joukkoliikenteessä mm. valvontaa ja koulutusta lisäämällä.”

Tutkimuksessa matkustamista ilmoitti turvallisuussyistä välttävänsä noin joka kymmenes matkustaja. Vastaajien mukaan turvallisuuden tunnetta parantaa etenkin aktiivinen henkilökunta. Vartijoiden lisääntynyttä näkyvyyttä pidettiin hyvänä, ja henkilökunnan läsnäolon koettiin nostavan turvallisuuden tunnetta.

”Matkustajaturvallisuuden tärkeä osa on konduktöörien näkyvyys lähijunaliikenteessä, ja panostamme siihen tulevaisuudessakin. Junahenkilökunta yhdessä uuden kaluston kanssa takaavat hyvän turvallisuustason junissa,” VR:n lähiliikennejohtaja Topi Simola sanoo.

HSL:n ja VR:n kyselyyn kutsuttiin vastaajia jakamalla QR-koodilla ja linkillä varustettuja kutsukortteja lähijunaliikenteessä eri viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Tutkimus keräsi vajaan kolmen viikon aikana yli 2 700 vastausta.

Mielikuvat turvallisuudesta ovat heikompia

HSL:n ja VR:n yhteistutkimuksen rinnalla teetettiin Taloustutkimus Oy:llä nettipaneeli lähijunaliikenteen turvallisuudesta. Tutkimus oli sisällöltään lähes samanlainen kuin HSL:n ja VR:n tutkimus, mutta vastaajat poimittiin satunnaisesti HSL:n jäsenkuntien asukkaista. Paneelissa selvitettiin siis myös sitä, millaisia mielikuvia lähijunaliikenteen turvallisuudesta on henkilöillä, jotka eivät käytä lähijunia. Matkustuskokemuksen perusteella tutkimukseen vastasi 1 006 panelistia ja mielikuvan perusteella 223.

Paneeliin vastanneet lähijunaliikenteen matkustajat kokivat turvallisuuden hyväksi, mutta pelkän mielikuvan perusteella vastanneet pitivät lähijunaliikenteen turvallisuustilannetta heikompana. Vain 50 prosenttia mielikuvan perusteella vastanneista uskoi matkojen sujuvan ilman järjestyshäiriöitä. Lisäksi näistä vastaajista lähijunaliikennettä piti turvallisena 62 prosenttia ja pysäkkejä ja asemia 47 prosenttia. Näin ollen lähijunia käyttävät kokevat ne turvallisemmaksi kuin ne, jotka vastasivat vain mielikuvan perusteella. Mielikuvan perusteella vastanneet henkilöt eivät kuitenkaan ilmoittaneet välttävänsä lähijunalla matkustamista turvallisuussyistä enempää kuin aktiiviset matkustajat.

Uudenmaan liitto: Miljardien eurojen rautatiehankkeet Baltiassa houkuttavat suomalaisyrityksiä

pp27

Suomalaisyritykset aikovat osallistua joukolla massiivisiin Rail Baltic -kilpailutuksiin Baltiassa. Viro, Latvia ja Liettua investoivat lähivuosina EU:n avulla 4,8 miljardia euroa raideliikenteen suunnittelu- ja infrahankkeisiin. Suomen kansainväliselle saavutettavuudelle Baltian uudet raideyhteydet ovat sekä suuri mahdollisuus että vakavasti otettava kilpailutilanne.

Työnäkymät lahden takana keräsivät 18.5.2015 Helsingin Messukeskuksessa järjestettyyn info- ja keskustelutilaisuuteen noin 80 suomalaista konsultointi-, suunnittelu- ja rakennusalan yritystä. Uudenmaan liiton ja alueen kauppakamareiden järjestämässä tapahtumassa pureuduttiin Rail Baltic -hankkeen tilanteeseen sekä tutustuttiin tuleviin kilpailutuksiin ja hankintoihin.

– Rail Baltic on sekä Uudellemaalle että Suomelle niin suuri ja ekologisesti kestävä mahdollisuus tulevaisuuden kuljetusreitiksi, että haluamme pitää keskeiset tahot hereillä. Lahdentakaiset miljardi-investoinnit ovat myös tilaisuus, jota osaavien suomalaisyritysten ei kannata hukata, kommentoi Uudenmaan liiton aluekehitysjohtaja Juha Eskelinen.

Ensimmäiset kilpailutukset käyntiin tänä vuonna

Tapahtumassa Rail Baltic -hankkeen virolaisen omistajayhtiön edustajaIndrek Orav kertoi, että Baltian maista on juuri jätetty EU:lle hakemukset 540 miljoonan euron raidehankkeita varten. Ensimmäisiä päätöksiä odotetaan heinäkuun puolivälissä.

Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät vasta 2019, mutta konsultointi- ja suunnittelutöiden kilpailutukset alkavat jo tänä vuonna. Rakennusurakoita taas aletaan jakaa viimeistään vuoden 2018 aikana. Varsinaisten suunnittelu- ja rakennushankkeiden lisäksi mahdollisuuksia avautuu myös maa-ainesten viennille sekä kaupunkien asemakeskusten ja niiden kiinteistöjen kehittämiseen.

Myös Suomi voi parantaa liikenneyhteyksiään

Uusimaa ja koko Suomi voivat hyötyä monin tavoin Baltian kehittyvistä raideyhteyksistä. Edun saaminen vaatii kuitenkin myös kansallisia liikenneinvestointeja. EU:n Alueiden komitean suomalainen puheenjohtaja Markku Markkula toi puheenvuorossaan esiin huolensa Suomen kansainvälisistä yhteyksistä.

– Koska olemme pitkien välimatkojen maa Euroopan reunalla, meidän pitäisi toden teolla satsata liikenneyhteyksiin. Tällä hetkellä sekä Ruotsi että Baltia parantavat suurella rahalla omaa saavutettavuuttaan, samalla kun Suomi jää kehityksessä jälkeen, Markkula lausuu.

Rail Baltic on merkittävä osa EU:n laajuista TEN-T liikenneverkkoa, jonka solmukohdassa Helsinki ja Uusimaa sijaitsevat. Sen vuoksi myös Uudenmaan liitto panostaa nyt siihen, että alueen kannalta tärkeät liikennehankkeet nytkähtäisivät eteenpäin.

Tällä hetkellä alan toimijat asettavat liiton johdolla järjestykseen alueen tärkeimpiä liikennehankkeita. Niitä ovat esimerkiksi Pisara, Lentorata, Tunnin juna, Tallinnan tunneli ja Itärata. Tärkeimpiin hankkeisiin liittyvät suunnitelmat huomioidaan myös parhaillaan valmisteltavana olevassa neljännessä vaihemaakuntakaavassa.

HSL, VR ja Junakalustoyhtiö solmivat aiesopimuksen uudesta lähijunaliikennesopimuksesta

HSL, VR ja Junakalustoyhtiö ovat solmineet tänään lähijunaliikennöinnin aiesopimuksen vuosille 2016 – 2021. Aiesopimuksen pohjalta osapuolet valmistelevat syksyn aikana uuden viisivuotisen sopimuksen, jonka on tarkoitus astua voimaan 1.4.2016. Uusi sopimus käsitellään ja hyväksytään HSL:n hallituksessa alkuvuodesta 2016.

VR:n ehdotus tuottaa HSL:lle viiden vuoden sopimuskaudella yhteensä noin 30 miljoonan euron säästön nykyhintatasoon verrattuna. Säästö on samansuuruinen kuin HSL:n arvioimat kilpailutuksen tuomat hyödyt eli 15 prosentin hinnanlasku nykytasosta.

”Nyt tehty sopimus on hyvä esimerkki siitä, miten HSL:n toimet kilpailun avaamiseksi tuottavat jo nyt konkreettisia hyötyjä matkustajille. Lisäksi voimme valmistautua tulevaan kilpailutukseen kaikkien osapuolten kannalta hallitummin ja pienemmin riskein. Kun kilpailutus toteutetaan vasta rataverkon, liikenteenhoidon ja lippujärjestelmän muutosten jälkeen, olosuhteet mahdollisille tarjoajille ovat nykyistä vakaammat”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

”Aiesopimus on VR:lle tärkeä, sillä se turvaa työrauhan VR:n lähiliikenteessä vuoteen 2021 asti. VR Lähiliikenne on uudistanut toimintaansa merkittävästi viime vuosina, ja uuden HSL-sopimuksen eteen on tehty henkilöstön kanssa valtavasti työtä ja tehostamista. Jatkamme HSL:n kanssa liikenteen laadun, etenkin täsmällisyyden kehittämistä”, VR:n lähiliikennejohtaja Topi Simola sanoo.

Tänään solmitussa aiesopimuksessa sovittiin myös Ilmalan varikon käytön turvaamisesta kilpailua varten pitkällä vuokrasopimuksella. Tämä on yksi keskeinen edellytys tasapuolisen kilpailutuksen toteuttamiselle.

Uusi sopimus nopeuttaa osaltaan uuden junakaluston käyttöönottoa. Vuoden 2017 loppuun mennessä kaikki HSL-junaliikenne liikennöidään violeteilla Flirt-junilla. Lipunmyynti junissa päättyy vuoden 2017 alussa. HSL jatkaa junaliikenteen kilpailutuksen valmistelua, ja kilpailutettu lähijunaliikenne käynnistyy kesällä 2021.

HKL, Länsimetro ja Mipro sopimukseen länsimetron asetinlaitehankinnasta

HKL, Länsimetro Oy ja suomalainen turvallisuuden ja ympäristöntekniikan yritys Mipro Oy allekirjoittivat sopimuksen länsimetron asetinlaitehankinnasta keskiviikkona 13.5.2015. HKL:n johtokunta teki hankinnasta päätöksen kokouksessaan 24.3.2015. Asetinlaitehankintaa ovat valmistelleet yhteistyössä Länsimetro Oy ja HKL.

Asetinlaite on metron liikenteenohjausjärjestelmän perusta. Se esimerkiksi ohjaa opastimia ja vaihteita sekä antaa ajantasaisen tiedon junien sijainnista radalla.

Ensimmäisessä vaiheessa hankitaan asetinlaite ja käytönohjausjärjestelmä (ATS) sekä matkustajainformaatiojärjestelmä Ruoholahti – Matinkylä -osuudelle. Hankinnan arvo on 19,7M€ (alv 0%). Hankintaan sisältyy myös mahdollinen optio Helsingin nykymetron sekä länsimetron jatkeen vastaavista järjestelmistä.

Hankinta on toteutettu siten, että hankintaan liittyvien töiden puolesta länsimetron liikenne voidaan aloittaa 15.8.2016.

Mipro Oy on kokenut rautateiden turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toimittaja. Mipron asetinlaitteet valvovat yli puolta Suomen ratakilometreistä.