Junaradalle kasatuilla esineillä voi olla vakavat seuraukset

2015-07-17 13_59_27-Rautatieturvallisuus - Rautatieturvallisuus

Miltä näyttää junan alle jäänyt puu? Litistääkö juna euron kolikon? Kuinka kovaa vauhtia kivi lentää junaradalta? Lasten ja nuorten leikit junaradan läheisyydessä ovat arvaamattomia. Harmittomaksi tarkoitetut, ajattelemattomat kokeilut saattavat johtaa vakaviinkin onnettomuuksiin.

Radalle kasatut tai junaa kohti heitetyt vieraat esineet kuten kolikot, kivet ja puunrungot aiheuttavat riskitilanteita ohikulkijoille ja junan matkustajille. Ne voivat synnyttää vakavia vaaratilanteita sinkoutuessaan radalta takaisin leikkijöiden tai ohikulkijoiden päälle. Lisäksi ne voivat haitata junaa, rikkoa sen tai aiheuttaa jopa junan suistumisen.

”Tällaisia ajattelemattomia ilkivaltatapauksia sattuu kuukausittain. Rautatiet, niiden sillat ja tunnelit ovat kuitenkin ainoastaan junia varten, eikä ratoja pidä käyttää leikkimiseen tai muuhun liikkumiseen. Luvaton oleskelu radalla ja sen välittömässä läheisyydessä on erittäin vaarallista ja siksi myös laissa kiellettyä”, korostaa rautatiejohtaja Yrjö Mäkelä Trafista.

Keskustele lapsen kanssa rautatieturvallisuudesta

Vanhempien tulisikin säännöllisesti kerrata lasten kanssa rautatieturvallisuuteen liittyviä asioita. ”Lapset eivät tiedä tai tule ajatelleeksi, kuinka ikäviä seurauksia leikki radalla tai hetken päähänpisto voi saada aikaan. Vanhempien tehtävä on keskustella lasten kanssa rautatieturvallisuudesta ja olla myös perillä siitä, missä lapset liikkuvat”, Mäkelä jatkaa.

Trafilla on erityisesti vanhemmille ja ammattikasvattajille suunnattu rautatieturvallisuussivusto, joka tarjoaa tietoa turvallisesta toimimisesta rautateiden läheisyydessä ja tasoristeyksissä. Sivustolla on myös runsaasti erilaisia pelejä, leikkejä ja tehtäviä, joiden avulla rautatieturvallisuutta voi käsitellä eri-ikäisten lasten kanssa. Sivusto on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi.

www.rautatieturvallisuus.fi
www.rautatieturvallisuus.fi/sv

Ratahanke Seinäjoki-Oulu: Liminka-Oulu välin tärinämittaukset 2015 on saatu päätökseen

1174946_222312371264714_1853890741_n

Liikennevirasto teetti toukokuussa tärinämittauksia Limingan ja Oulun välisellä rataosuudella lähialueen kiinteistöille. Tärinämittaukset liittyvät Limingan ja Oulun välisen rataosuuden perusparannustöihin.

Limingan, Kempeleen ja Oulun alueilla on tehty vuosina 2013 ja 2014 tärinämittauksia, joilla on selvitetty raideliikenteen aiheuttamia tärinämääriä nykyisellä liikenteellä ja akselipainoilla. Tärinämittaukset toistettiin nyt perusparannustöiden valmistuttua samoille kiinteistöille vertailun mahdollistamiseksi. Mittaustoimilla arvioidaan perusparannustöiden vaikutusta tärinämääriin. Mittaukset toteutti Oy Finnrock Ab.

Tärinämittauksia tullaan toteuttamaan vielä uudelleen ratahankkeen tavoitteena olevan akselipainon korottamisen ja nopeudennoston jälkeen. Perusparannustyöllä ei merkittävästi voida parantaa liikennetärinän nykytilannetta hankalien maaperäolosuhteiden vuoksi. Tärinäongelmaa ei kuitenkaan tulla lisäämään ratahankkeen sisältämillä toimenpiteillä ja rakenteilla. Mikäli vertailumittauksien jälkeen todetaan ympäristöhaittojen lisääntyneen kohtuuttomasti nykytilanteesta, joudutaan akselipainon korotus ja / tai tavarajunien nopeustavoite ottamaan uudelleen harkintaan kyseisellä välillä.

Liikennevirasto valmistelee nyt laajempaa mittaus- ja tutkimuskokonaisuutta toteutettavaksi tulevan vuoden aikana ongelman kartoittamiseksi. Tarkoituksena on arvioida raskaan liikenteen eri nopeuksien vaikutuksia mittaustuloksiin. Lisäksi Liikennevirasto jatkaa kaluston seurantaa pyrkien selvittämään miten kaluston kunto ja kuormaus vaikuttavat tärinätasoihin.

Limingan ja Oulun väliselle rataosuudelle on mittausten välisenä aikana asetettu raskaan liikenteen nopeusrajoituksia. Näiden nopeusrajoitusten purkaminen ei ole ratahankkeen tavoitteena. 

Toukokuussa 2015 on tehty mittaukset yhteensä 16 kohteelle, jotka olivat mukana 2013-2014 mittauksissa. Mittauskohteet valitsi tärinämittauksista vastannut asiantuntija. Mittausalueiden valinta tehtiin alustavasti maaperätietoihin perustuen. Mittausalueiden valinnassa pyrittiin löytämään myös ne alueet, jotka edustavat radan varren asutuskeskittymiä. Kohteet pyrittiin valitsemaan kokemusperäisesti niin, että ne olisivat liikennetärinän osalta riskikohteita. Mittauskohteista viisi oli Limingassa, kaksi Kempeleessä ja yhdeksän Oulussa.

Mittausaika oli keskimäärin noin 11 vuorokautta. Kyseiset mittaukset tehtiin talojen sokkeleista tai ensimmäisen kerroksen kantavasta rakenteesta, koska tarkoituksena oli keskittyä radan perusparannuksen vaikutuksiin ja mahdollisiin alueellisiin muutoksiin liikennetärinätasoissa.

Pääsääntöisesti tärinätasot laskivat kohteissa, joissa ne olivat olleet kaikkein suurimpia ennen perusparannusta. Muutoin mittaustulokset osoittivat odotetusti perusparannuksen vaikutuksen olleen melko vähäinen ja kohteiden tulosten jakautuneen tärinätasoltaan lievästi kohonneisiin ja laskeviin.

Kiinteistökohtaiset mittaustulokset jaetaan kiinteistöjen omistajille.

Limingan ja Oulun välisellä rataosuudella on aloitettu perusparannustyöt kesäkuussa 2014 osana yhtä Suomen suurinta infrarakennushanketta, Seinäjoki–Oulu ratahanketta. Perusparannustöiden tarkoituksena on parantaa liikenteen sujuvuutta, lisätä raidekapasiteettia, korottaa akselipainoa, nostaa henkilöliikenteen nopeutta ja parantaa raideliikenteen turvallisuutta.

Seinäjoki–Oulu-radan parantaminen lyhentää matka-aikoja, mahdollistaa junaliikenteen lisäämisen ja vähentää sen häiriöherkkyyttä. 

www.liikennevirasto.fi/skol

www.facebook.com/seinajokioulu

Ylimääräisiä junavuoroja Kotkan Meripäiville

20794_992498787434711_476054984666018383_n

VR ajaa Kotkan Meripäivien 23.–26.7. aikaan ylimääräisiä junavuoroja Kouvolan ja Kotkan aseman välillä. Ylimääräiset vuorot eivät tänä vuonna kulje Kotkan satamaan.

Kouvolasta lähtee normaalin liikenteen lisäksi ylimääräinen junavuoro Kotkaan lauantaina 25.7. klo 21.10. Kotkan asemalta puolestaan kulkevat seuraavat ylimääräiset paluujunat Kouvolaan:

  • Perjantain ja lauantain välisenä yönä klo 0.45 ja klo 3.05
  • Lauantai-iltana klo 22.25
  • Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä klo 0.40 ja klo 03.20

Kouvolan aseman lipunmyynti palvelee perjantaina 24.7. ja lauantaina 25.7. poikkeuksellisesti klo 18 asti. Tämän lisäksi Myllykosken ja Inkeroisten asemilla myydään lippuja perjantaina ja lauantaina klo 12–18.

Ylimääräisissä junissa myydään kymmenen euron hintaisia lippuja ja niissä otetaan vastaan ainoastaan käteistä. Lisävuoroissa käyvät myös etukäteen kaikista myyntikanavista ostetut liput ja lisäksi konduktööreiltä etukäteen ostetut meno-paluuliput.

Lentoaseman junaliikenne on alkanut sujuvasti

11666161_851957591525954_6889317559619151693_n

Kuvaoikeudet: HSL

Kehäradan viideskin uusi asema avattiin liikenteelle tänään perjantaina 10. heinäkuuta, kun I- ja P-junat alkoivat pysähtyä myös Lentoasemalla. Liikenne uudella asemalla ja sen ympäristössä on lähtenyt käyntiin hyvin.

Juna pysähtyi Lentoasemalla ensimmäistä kertaa perjantaiaamuna kello 4.27, kun I-juna Helsingistä saapui sinne. Aivan lopullisessa muodossaan asema ei vielä ole, sillä suora yhteys asemalta terminaalirakennukseen valmistuu vasta lokakuun lopussa.

Siihen asti matkustajat voivat kulkea juna-aseman ja terminaalien väliä joko opastettua kävelyreittiä pitkin tai maksuttomalla, jatkuvasti liikennöivällä sukkulabussilla. Kävelymatka aseman uloskäynniltä ykkösterminaaliin on noin 450 metriä ja kakkosterminaaliin 800 metriä. HSL:n oppaat ovat olleet neuvomassa matkustajia sekä juna-asemalla että lentoaseman terminaalissa.

”Liikenne on alkanut hyvin. Ihmiset ovat löytäneet väliaikaiset kävelyreitit, ja myös ilmainen sukkulabussi on palvellut matkustajia ilman ongelmia”, kertoo HSL:n liikennepalvelut-osaston sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo. Uuden aseman avaaminen ei ole myöskään aiheuttanut junille viivytyksiä.

Lentoaseman juna-aseman avautumisen myötä bussin 615 (Rautatientori–Lentoasema) liikennettä on harvennettu. HSL suosittelee lentoaseman matkustajia käyttämään junaa.

Kehäradan varrella myös asuntomessut

Perjantaina alkoivat myös asuntomessut Vantaan Kivistössä, ja sinnekin pääsee näppärästi Kehäradan I- ja P-junilla. Lisäksi Kivistön asemalta messualueen portille on mahdollista matkustaa kuskittomilla ja maksuttomilla CityMobil2-automaattibusseilla, joka ovat osoittautuneet hyvin suosituiksi. HSL on automaattibussien kokeiluhankkeessa mukana.

Runsaan kilometrin matkan Kivistön asemalta messualueelle voi taittaa myös asuntomessujen järjestämillä tavallisilla busseilla tai kävellen.

Lentoaseman juna-asema otetaan käyttöön 10.7.2015

kartta_lentoasema_suuri

 

Kartta alueen kulkuyhteyksistä

Lentoaseman juna-asema avautuu matkustajaliikenteelle perjantaina 10.7.2015, jolloin Kehäradan I- ja P-junat alkavat pysähtyä asemalla. Ensimmäisten kuukausien aikana matkustajia palvelee lentoaseman juna-asemalla Tietotien puoleinen sisäänkäynti, jolta matka lentoaseman terminaaleihin käy joko maksuttomalla bussilla tai kävellen.

Lentoaseman läntinen, Tietotiellä sijaitseva sisäänkäynti on valmistunut ja lentoaseman juna-asema avataan liikenteen käyttöön perjantaina 10.7. aamuliikenteen alkaessa. Suora sisäänkäynti juna-asemalta lentoaseman terminaaliin avautuu myöhemmin syksyllä.

Terminaalinpuoleisen sisäänkäynnin avaamisen asti Tietotien sisäänkäynnin ja lentokentän terminaalien välille järjestetään maksuton bussikuljetus. Bussien vuoroväli ja matka-aika terminaaleihin on 5-10 minuuttia ja ne kulkevat junien liikennöintiaikana.

Alueelle on myös tehty opastettu jalankulkureitti Tietotien sisäänkäynnin ja terminaalien välille. Kävelymatka Tietotien sisäänkäynniltä terminaali 1:een on noin 350 metriä ja terminaali 2:een noin 700 metriä.

Helsingin keskustan ja lentoaseman välillä liikennöivän bussilinjan 615 liikennettä harvennetaan 10.7.2015 alkaen. HSL suosittelee Helsingin keskustan ja lentoaseman väliä matkustavia käyttämään junaa. Juna on matka-ajaltaan bussia 615 nopeampi ja se myös kulkee bussia 615 useammin. Matkan hinta on sama riippumatta siitä, tekeekö matkan junalla vai bussilla.

Ukkosvauriot haittasivat junaliikennettä kesäkuussa

Lähijunat kulkivat kesäkuussa toukokuuta täsmällisemmin. Tavarajunien täsmällisyys oli erittäin hyvällä tasolla. Ukkosmyrskyt aiheuttivat rataverkolla turvalaitevikoja ja sähköratavaurioita, jotka vaikuttivat junaliikenteeseen. 

Lähijunien täsmällisyys oli kesäkuussa 94,3 %, kun vastaava luku oli toukokuussa 93,8 %. Myöhästymisraja on alle kolme minuuttia lähtö- tai määräasemalla. Junavuoroista vain 0,9 % oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu. Lähijunia kulkee vuorokaudessa noin 900, joista valtaosa HSL-alueella pääkaupunkiseudulla.

VR:n kaukojunista 86,9 % kulki täsmällisesti kesäkuussa. Myöhästymisraja on viisi minuuttia. Junavuoroista 3,8 % myöhästyi yli viisitoista minuuttia tai peruttiin. VR ajaa noin noin 300 kaukojunavuoroa vuorokaudessa.

Tavaraliikenteen junat liikennöivät kesäkuussa erittäin hyvin aikataulussaan. Tavarajunista 95,1 % kulki täsmällisesti. Tavarajunien myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia. VR Transpoint kuljettaa teollisuuden tuotteita noin 360 tavarajunalla joka vuorokausi.

Rataverkkoa kunnostettiin juhannuksena eri puolilla Suomea

Kaukojunien täsmällisyyteen vaikuttivat kesäkuussa ukkosesta johtuvat liikenteenohjausjärjestelmien häiriöt sekä sähköratavauriot. Vaikutusta oli myös radan kunnosta ja ratatöistä johtuvilla nopeusrajoituksilla. Juhannuksena tehtiin mittavia ratatöitä usealla rataosuudella ympäri Suomea. Kesän ratatöistä löytyy lisätietoja VR:n verkkosivuilta.

Sähköratavaurio 25. kesäkuuta Helsingin Malmilla aiheutti aamuruuhkan aikaan merkittäviä myöhästymisiä lähijunille. Noin 30 lähijunaa jouduttiin perumaan. Kesäkuun aikana lähiliikenteessä esiintyi myös turvalaitevikoja ja sähköratavaurioita sekä kalustovikoja, jotka aiheuttivat myöhästymisiä ja peruutuksia.

VR Group tekee täsmällisyystyötä yhdessä Liikenneviraston ja Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n kanssa. VR vastaa junien liikennöinnistä ja junakaluston kunnosta. Rataverkosta, sen järjestelmistä ja kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto. VR Groupin verkkosivuilta löytyvät kuukausittaiset täsmällisyystilastot.

Ajankohtaista liikennetilannetta voi seurata VR:n verkkosivujen uudistuneesta Liikennetilanne-osiosta. Sivuilla näkyvät uusimmat liikennetiedotteet sekä junien ajantasainen täsmällisyystilanne. Junat kartalla -palvelu puolestaan näyttää reaaliaikaisesti, miten junat kulkevat Suomen kartalla.