Raideammattilaiset JHL ja Veturimiesliitto tyrmistyneitä VR Yhtymä Oyj:ssä alkavien yt-neuvotteluiden laajuudesta

VR Yhtymä Oyj on tänään ilmoittanut käynnistävänsä VR:n historian suurimman yt-prosessin, joka koskee kaukojunien matkustajaliikennettä ja sen tukitoimintoja. Syinä junavuorojen ja henkilöstön vähentämiseen sanotaan oelvan halpabussiliikenteen tuoma kilpailu sekä valtion päätös leikata junien ostoliikenteeseen osoitettuja määrärahoja 12,3 miljoonalla eurolla vuosittain. Henkilöstöä 15.9. alkavassa yt-menettelyssä on tarkoitus vähentää yhteensä 570 henkilöä.

Erityisesti valtion ostoliikenne määrärahojen raju leikkaus ja sen kohdentaminen kokonaisuudessa junaliikenteeseen, uhkaa johtaa kokonaisten yhteysvälien lakkauttamiseen ja liikenneyhteyksien merkittävään heikkenemiseen erityisesti Etelä-Suomen ulkopuolella.
– On täysin käsittämätöntä, että valtio kurittaa rautateitä suuntaamalla koko ostoliikenteen leikkauksen sinne. Tämä johtaa isoihin muutoksiin koko liikennejärjestelmässä ja kokonaisten yhteysvälien lakkauttamiseen. Liikenne- ja viestintäministerin pitäisi pikaisesti tehdä asiassa uudelleenarvio, sillä kello käy, toteaa Veturimiesliiton puheenjohtaja Risto Elonen.

Tämän lisäksi VR lakkauttaa reilusti yli kolmekymmentä junavuoroa muilta rataosuuksilta. Leikkaukset kohdistuvat sekä matkustajaliikenteessä suoraan työssä oleviin, kuten konduktööreihin ja veturinkuljettajiin, mutta myös junien kunnossapitoon konepajoilla ja varikoilla.
– Tämä yt on koko VR:n historian suurin ja sen inhimilliset vaikutukset ovat koko Suomenkin mittakaavassa suuret. On välttämätöntä, että jokaisen yt:n piiriin joutuvan henkilön tilanne käydään läpi riittävässä ajassa ja pehmeitä keinoja hyödyntäen yhdessä neuvotteluosapuolten kanssa. VR:llä on käytössä ns. laajennettu muutosturva, mitä pitää tässä tilanteessa vielä täydentää. Irtisanotuksi joutuvien henkilöiden asiat tulee hoitaa siten, että jokaisen ihmisen osalta varmasti katsotaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot läpi, toteaa Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Vesa Mauriala.

Mikäli valtio toteuttaa junien ostoliikenteen määrärahojen leikkauksen budjettiriihen linjaustensa mukaisesti, kokonaisten junaliikenteen reittien lakkautukset ovat tosiasia ja henkilöstön irtisanomiset toteutuvat täysimääräisesti. Mikäli valtio uudelleen arvioi ostoliikenteen leikkauksia, jäävät myös henkilöstövaikutukset hieman vähäisemmiksi.
Valtio itse lisää omalla toiminnallaan maahan työttömyyttä samaan aikaan, kun ministerit julistavat, että töitä olisi saatava lisää. Tarkoitus ja oma toiminta eivät kohtaa millään lailla, toteaa Raideammattilaiset JHL:n puheenjohtaja Vesa Mauriala.

Ammattiliitot vetoavat valtion omistajaohjauksesta vastaavaan pääministeri Juha Sipilään, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriin sekä valtiovarainministeri Alexander Stubbiin, jotta ostoliikenteen leikkausten vaikutuksia Suomen liikennejärjestelmään voitaisiin vielä arvioida uudelleen.

Länsimetron sähkö- ja automaatiosuunnittelija Vuoden sähkösuunnittelijaksi

Vuoden sähkösuunnittelija_lehdistötiedote_27082015_Teemu_Maattanen_kuva_Tuomas_Sauliala_pieni

 

Diplomi-insinööri Teemu Määttäsen johtama Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö on erikoistunut raideliikenteen erityissähköjärjestelmien sekä tele-, turva- ja automaatiojärjestelmien suunnitteluun. Kuva Tuomas Sauliala

Vuoden sähkösuunnittelijan kunniakirjalla 27.8.2015 palkittu Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö on erikoistunut raideliikenteen sähkö-, tele- ja turvateknisten järjestelmien suunnitteluun sekä vaativiin automaatioratkaisuihin.

Viime vuosina Helsingin Malmilla 24 henkeä työllistävän Sähköinsinööritoimisto Niemistön suunnittelijoita ovat työllistäneet erityisesti Länsimetron asemien sähkö-, tele-, turva- ja automaatiojärjestelmien suunnitelmat, jotka yritys laati yhdessä Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy:n kanssa.

– Osaamisemme täydentävät toisiaan. Länsimetrossa me olemme keskittyneet erityisesti tele-, turva- ja automaatiojärjestelmien suunnitteluun, mutta meillä on runsaasti osaamista myös raideliikenteen tasasähköjärjestelmistä ja sähkönjakelusta. Tämä on sellaista spesiaaliosaamistamme, mitä kovin monella muulla ei ole, yhtiön toimitusjohtaja Teemu Määttänen ja suunnittelujohtaja Tomi Määttänen kertovat.

Sähköinsinööritoimisto Niemistö osallistuu myös Länsimetron toisen, Matinkylän- Kivenlahden välisen osuuden sekä suunnitteilla olevan Pisararadan sähkö- ja automaatiojärjestelmien suunnitteluun.

Jättihankkeiden kustannuksista puhuttaessa Teemu Määttänen muistuttaa, että hankkeilla on valtava merkitys paitsi pääkaupunkiseudun kehittämiselle, myös koko Suomen rakentamiselle ja valtakunnalliselle työllisyystilanteelle.
– Pääkaupunkiseudun suuret infrahankkeet ovat tärkeä veturi koko Suomen taloudelle ja ne hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Tätä ei pitäisi väheksyä päättäjätasolla, Teemu Määttänen sanoo.

Sähköisen talotekniikan merkitys rakennusten toimivuudelle ja energiatehokkuudelle kasvaa jatkuvasti, mutta tavallisemmissa asunto- ja liikerakennuskohteissa sähköisen talotekniikan painoarvo jää Teemu Määttäsen mukaan yhä usein turhan vähäiselle huomiolle.
– Kohteissa, missä esimerkiksi turva- ja automaatiojärjestelmät on integroitu yhteen, tunnustetaan, että sähköisen talotekniikan suunnittelu on erittäin vaativaa hommaa, mutta pienemmissä kohteissa tämä saattaa joskus hieman unohtua. Järjestelmät ja järjestelmien vaatimukset kasvavat jatkuvasti, ja tämä pitäisi osata huomioida paremmin jo hankesuunnitteluvaiheessa, Teemu Määttänen sanoo.

Yritys on myös hyvä esimerkki onnistuneesta sukupolvenvaihdoksesta. Insinööri Esko Niemistö perusti yrityksen vuonna 1953. Teemu ja Tomi Määttäsen isä Taisto Määttänen tuli Niemistön palvelukseen 1960-luvulla ja osti yrityksen enemmistön 1980-luvun alussa, mutta jo tuolloin arvostettua ja tunnettua nimeä ei haluttu lähteä kuitenkaan suotta vaihtamaan. Taisto Määttänen toimi yrityksen johdossa vuoteen 2006 saakka.

Diplomi-insinööreiksi Otaniemestä valmistuneet Teemu ja Tomi Määttänen omistavat yrityksen nykyisin yhdessä kolmen muun suunnittelijaosakkaan kanssa. Yritys on onnistunut kasvamaan tasaisesti viime vuosina kannattavuuden silti kärsimättä.

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry valitsevat Vuoden sähkösuunnittelijan vuosittain. Tunnustuksella nostetaan esille esimerkillisesti toimivia sähkösuunnitteluyrityksiä sekä sähkösuunnittelijoiden työn osaamisvaatimuksia.

Määttäset vastaanottivat Vuoden sähkösuunnittelijan kunniakirjan Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaarissa 27.8.2015 Helsingin Suomalaisella Klubilla.

VR tähtää junamatkustuksen kasvuun

green_IC2_1

 

© VR Group

  • VR Groupin liikevaihto ja tulos laskivat toisella vuosineljänneksellä. 
  • Matkustajaliikenteen kaukoliikenteelle jakso oli haastava, sillä matkustajamäärät laskivat varsinkin lisääntyneen hintakilpailun vuoksi. 
  • Kesän hintakampanja lisäsi matkustajamääriä, kun junamatkoja myytiin tarjouksella
  • Junamatkustuksen lisäämiseksi VR aikoo edelleen laskea junalippujen hintoja.
  • Myös aikatauluja ja reittejä muutetaan 
  • Matkustajaliikenteen kilpailukykyä vahvistetaan organisaatiota tehostamalla ja toiminnallisilla muutoksilla. Tavoitteena on 50 miljoonan euron kustannussäästöt.

VR Groupin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 305,9 (343,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 8,5 prosenttia. Tulos toisella vuosineljänneksellä oli 6,1 (14,3) miljoonaa euroa. Koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan laskevan ja sen seurauksena myös tuloksen heikkenevän huomattavasti viime vuodesta.

Matkustajaliikenteen liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 5,5 prosenttia ja oli 132,1 (139,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti etenkin kotimaan kaukoliikenteen voimakkaasti lisääntynyt hintakilpailu. Matkustajaliikenteen liiketappio oli 1,9 miljoonaa euroa ja laski vertailukaudesta (+4,9). Matkamäärät vähenivät edellisvuoteen verrattuna kaukoliikenteessä 6,2 prosenttia.

Kilpailuun vastataan laskemalla hintoja ja tehostamalla toimintaa

Kesän tarjouskampanjoiden ansiosta matkustajamäärät kääntyivät kasvuun. Kesä- heinäkuussa osalla reiteistä myytiin lippuja alennuksella alkaen viidestä eurosta. Kampanjoiden vaikutus tarjousreiteillä oli merkittävä: matkustajamäärät nousivat enimmillään yli 40 prosenttia, kun keskihintaa laskettiin lähes 30 prosenttia.

– Kesä osoitti, että suomalaiset haluavat matkustaa junalla, kun hinta on kohdallaan. Junamatkustuksen lisäämiseksi meidän on laskettava hintoja pysyvästi. Hintojen laskeminen kannattavasti edellyttää kustannusten karsimista ja toiminnan uudistamista, toimitusjohtaja Mikael Aro toteaa.

Kilpailuun vastaamiseksi VR Group tehostaa toimintaansa. Junakaluston uudistaminen jatkuu, ja kaluston käyttöä tehostetaan muokkaamalla junien kokoonpanoja ja vaunumääriä. Puolet junavuoroista ajetaan tällä hetkellä niin, että matkustajia on alle 20 prosenttia junan paikkamäärästä.

Ikääntynyttä kalustoa korvataan uudemmalla kunnossapitokustannusten alentamiseksi. Iäkkäät vaunut ovat kalliita ylläpitää ja huoltaa, ja ne vaatisivat mittavia peruskorjauksia.

Hinnat ja palvelut lähemmäs asiakkaiden odotuksia

Hintojen ja palvelujen muutoksia ohjaavat asiakkaiden odotukset ja toiminta.

– Tutkimusten perusteella junamatkustajat odottavat junalippujen hinnoittelun selkiyttämistä sekä lisää palveluja verkkoon ja digitaaliseen ympäristöön. Myös aikatauluja ja reittejä muutetaan, jotta asiakkaita voidaan palvella nykyistä tehokkaammin, matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen sanoo.

Matkustajien asiointi siirtyy yhä enemmän sähköisiin kanaviin ja kumppaneille. Jo nyt yleisimpiä junalippuja voi ostaa yli 600 R-kioskilta ympäri Suomen. Yli 80 prosenttia junalipuista ostetaan jo muualta kuin asemien lipunmyynnistä, pääosin VR:n verkkokaupasta www.vr.fi tai VR Mobiilista. Tämän johdosta asemien lipunmyyntipisteitä on tarve vähentää ja keskittyä yhä enemmän verkkomyynnin ja mobiilipalveluiden kehittämiseen.

Junien aikataulut ja vuorot muuttuvat

VR:n oman kaukoliikenteen aikatauluja ja reittejä muutetaan vaiheittain. Junavuoroja vähennetään 25. lokakuuta reiteillä Turku-Helsinki, Tampere-Turku, Seinäjoki-Vaasa, Helsinki-Oulu, Tampere-Jyväskylä, Jyväskylä-Kuopio ja Savonlinna-Parikkala. Turku–Helsinki-välillä kaikki junat pysähtyvät jatkossa Espoon sijasta Leppävaarassa, josta on hyvät yhteydet HSL:n kaupunkiliikenteeseen. Seuraavia aikataulumuutoksia suunnitellaan maaliskuuksi 2016, ja niiden yksityiskohtia tarkennetaan loppuvuoden aikana. Lokakuun liikennemuutokset >>

Liikenne- ja viestintäministeriö ostaa sekä kauko- että Helsingin seudun vyöhykeliikennettä 40 miljoonalla eurolla vuodessa. Valtio suunnittelee junaliikenteen ostoihin 12,3 miljoonan euron vähennystä. Liikenne- ja viestintäministeriön ostamasta junaliikenteestä käydään neuvotteluja tulevana syksynä ja muutosten arvioidaan tulevan voimaan ensi vuoden maaliskuussa. Liikenne-ja viestintäministeriön ostaman junaliikenteen reitit >>

Tavoitteena 50 miljoonan euron kustannussäästöt

Liikenne- ja palvelumuutosten mahdollistamiseksi sekä hinnoittelun uudistamiseksi VR Group käynnistää matkustajaliikenteen organisaatiota, junaliikenteen kunnossapitoa sekä junaliikennöintiä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Myös junien ravintolapalveluista vastaavan Avecran hallintoa on tarkoitus tehostaa.

Neuvotteluissa käsitellään asiakaspalvelun tehostamista, mikä voi johtaa joidenkin asemien lipunmyynnin sulkemiseen. Osana kustannusten karsimista junakaluston kunnossapitoa tehostetaan. Lisäksi uuden junakaluston ja liikennemuutosten myötä kunnossapidon tarve vähenee. Näistä suunnitelmista johtuen myös veturinkuljettajia tarvittaisiin aiempaa vähemmän.

Kaavailtujen muutosten ja yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on noin 2800 henkilöä matkustaja-liikenteestä, junien kunnossapidosta, junaliikennöinnin yksiköstä sekä Avecralta. Neuvottelut eivät koske matkustajaliikenteen lähiliikennettä, VR-konsernin keskitettyä hallintoa, VR Trackia, VR Transpointia eikä Pohjolan Liikenne Oy:tä.

Neuvotteluissa käsitellään työnantajan suunnitelmat sekä arvioidaan mahdolliset henkilövaikutukset ja muutostarpeet eri toimintoihin. Alustavien arvioiden mukaan työtehtävien vähennystarve on enimmillään 570 henkilöä.

VR Group toteuttaa muutoksissa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Konsernissa on käytössä laajennettu muutosturva, jolla tuetaan mahdollisten toimenpiteiden kohteeksi joutunutta henkilöstöä ja varmistetaan henkilöstön yhdenvertainen kohtelu eri yksiköissä ja ammattiryhmissä.

Neuvottelujen kesto on enintään kolme kuukautta, jonka jälkeen tuloksista tiedotetaan erikseen. Muutokset on tarkoitus toteuttaa vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Vianova Systems Finland Oy toimittaa HKL:lle metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmän

kuva1_web

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos ja Vianova Systems Finland Oy ovat solmineet sopimuksen metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmän toimittamisesta ja puitesopimusjärjestelystä seuraaville vuosille.

HKL:n johtokunta päätti aiemmin kokouksessaan valita Vianovan tarjouksen tarjouskilpailun voittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Osapuolet allekirjoittivat sopimuksen 25.8. HKL:n pääkonttorilla. Toimituksen hinta on 1,45 miljoonaa euroa ja toimituksen kokonaisaikataulu on puolitoista vuotta.

”HKL uusii vanhat, elinkaarensa päässä olevat järjestelmät uudella ja modernilla ratkaisulla. Odotukset uudelle toiminnanohjausjärjestelmälle ovat korkealla. Lisähaastetta toimitukselle tuo Länsimetron käyttöönotto, joka rytmittää järjestelmän ensimmäistä osatoimitusta”, kertoo toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski HKL:stä.

”Uusi järjestelmä luo erinomaiset pohjan metroliikenteen laajenemiselle. Järjestelmä mahdollistaa tulevaisuudessa myös toimivan yhteistyön liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa”, sanoo projektipäällikkö Perttu Juhas HKL:stä.

“Sopimus on merkittävä Vianovalle ja se vahvistaa omaisuudenhallinnan liiketoimintaamme. Erityisellä ilolla pistimme merkille, että HKL:n päätöksenteossa laatu oli ratkaiseva tekijä ja hinta vasta toisella sijalla”, toteaa puolestaan Vianovan toimitusjohtaja Heikki Halttula.

Kolme tarjoajaa raitiovaunuhankinnan kolmanteen vaiheeseen

raitiovaunuitsenaisyydenkadulla2b

Tampereen kaupunki/IDIS Design Oy.

Tampereen kaupunginhallitus valitsi 24.8.2015 raitiotien vaunuhankinnan tarjouskilpailun 3.vaiheeseen neljä parasta tarjousta eli Transtech Oy:n ja Vossloh España S.A.:n tarjoukset sekä kaksi Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.:n (CAF) tarjousta.

Tampereen raitiovaunuhankintaan ilmoittautui määräaikaan 13.2.2015 mennessä 12 tarjoajaa, joista kaupunginhallitus valitsi 11 ehdokasta tarjouskilpailuun. Tarjouskilpailun hankintamenettelynä käytetään kolmivaiheista neuvottelumenettelyä, jossa tarjoajien määrää vähennetään vaiheittain.

Tarjouskilpailun 1. vaiheessa tarjottiin raitiovaunukonseptia yleissuunnitelmatasolla. Raitiovaunun tuli täyttää tilaajan esittämät tekniset ja toiminnalliset vähimmäisvaati­mukset. Vähimmäisvaatimukset ylittävät ominaisuudet pisteytettiin. Tarjouskilpailun 1. vaiheessa saatiin kahdeksan tarjouspyynnön mukaista tarjousta 5 tarjoajalta. Tar­jouksen jättivät Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF), Pesa Bydgoszcz SA (Pesa), Škoda Transportation a.s. (Skoda), Transtech Oy ja Vossloh España S.A. Kaupunginhallitus valitsi 15.6. kokouksessaan 2. tarjousvaiheeseen kaikki kahdeksan tarjousta viideltä toimittajalta.

Tarjouskilpailun 2.vaiheessa kilpailutettiin raitiovaunujen kunnossapito­suunnitelma sekä kalustotoimittajan osallistuminen infra-allianssin työ­hön radan ja kaluston yhteensovittamisen suunnittelua ja optimointia varten. Tarjousten arvioinnissa otettiin huomioon myös 1. vaiheessa annetut pisteet. Raitiovaunun hintaa ja kunnossapitopalvelun kustannuksia ei esi­tetty vielä tässä tarjousvaiheessa.

Määräaikaan 4.8. klo 12 mennessä saapuneet kahdeksan tarjousta täyt­tivät tarjousehdot.

Tarjousten kokonaispisteet 2. tarjousvaiheen jälkeen ovat:

Transtech 66,1 pistettä
Vossloh 64,1 ”
CAF 2 63,2 “
CAF 1 60,9 “
Skoda 2 59,6 ”
Pesa 2 58,9 ”
Pesa 1 58,6 ”
Skoda 1 57,4 ”

Tarjouskilpailun 3. vaiheeseen voidaan valita 3–6 parasta tarjousta, joita on tarkoitus edelleen kehittää kolmannen tarjousvaiheen aikana paremmiksi. Tarjouskilpailun 3. vaiheessa tehdään lopullinen tarjous, joka sisältää myös raitiovaunujen, kunnossapitopalvelun sekä asiantuntijapalvelun hinnoittelun ja muut kaupalliset ehdot. Hervannan ja Lentävänniemen sekä TAYS:in haaran liikenteeseen tarvitaan yleissuunnitelman mukaan 23 raitiovaunua. Hankinta tulee sisältämään myös vaunujen kunnossapitosopimuksen sekä kunnossapidon ja mahdollisten kolarivaurioiden varalta hankittavat varavaunut.

Raitiovaunutoimittaja osallistuu raitiotiejärjestelmän suunnitteluun projektiallianssin kanssa kehitysvaiheessa vuosien 2015–2016 aikana. Raitiotie suunnitellaan ja rakennetaan vaiheittain yhteysväleille Hervanta–keskusta, keskusta–Tays ja keskusta–Lentävänniemi.

Rakentaminen voisi alkaa vuosina 2016–2017 ja ensimmäisen vaiheen liikennöinti 2019–2020. Varsinainen rakentamispäätös tulee valtuuston käsittelyyn vuonna 2016.

 

Heinäkuun kaukojunat aiempaa täsmällisempiä

Heinäkuussa junien kulkuun vaikuttivat monet viat radoissa. Kaukoliikenteen täsmällisyys pysyi kuitenkin hyvällä tasolla ja parani kesäkuusta. Kehäradan liikenteen täsmällisyys on parantunut kuukauden kuluessa.

VR:n kaukojunista 88,0 prosenttia kulki heinäkuussa aikataulussaan. Myöhästymisraja on viisi minuuttia. Vain 3,3 % junavuoroista myöhästyi yli viisitoista minuuttia tai peruttiin.

Kaukoliikenteen täsmällisyys parani kesäkuusta (86,9%). Eri puolilla rataverkkoa esiin-tyi turvalaite- ja sähköratavikoja, jotka aiheuttivat myöhästymisiä kaukoliikenteen junille. Radan kunnosta johtuvat ylimääräiset nopeusrajoitukset haittasivat kaukoliikennettä edelleen esimerkiksi Parikkalan ja Joensuun välillä.

Kehäradan täsmällisyys parani kuukauden aikana

Lähijunien täsmällisyys oli heinäkuussa 91,2 prosenttia. Myöhästymisraja on alle kolme minuuttia lähtö- tai määräasemalla. Junavuoroista 2,0 % oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu.

Kehärata otettiin käyttöön 1.7. Liikennettä haittasivat alkuvaiheessa pää- ja rantaradalla olleet rataviat, tunnelissa olleet palohälytykset sekä näistä johtuneet kalusto- ja henkilöstökiertojen häiriintymiset. Radalla ajetaan vuorokaudessa 200 junaa. Joitain poikkeuksellisia päiviä lukuun ottamatta kehäradan liikenne koko kuukauden aikana oli var-sin täsmällistä. P-junista 88,4 % kulki aikataulussa, I-junista 88,6 %. Kehäradan liiken-nettä kehitetään VR:n, HSL:n ja Liikenneviraston yhteistyönä.

Tavarajunat täsmällisiä

Tavaraliikenne kulki heinäkuussa täsmällisesti. Tavarajunista 95,2 prosenttia liikennöi aikataulussaan. Tavarajunien myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia.

Liikenteessä 1 100 matkustajajunaa vuorokaudessa

VR tarjoaa matkustajille noin 300 kaukojunavuoroa vuorokaudessa. Lähijunia kulkee noin 800, joista valtaosa HSL-alueella pääkaupunkiseudulla. VR Transpoint ajaa noin 360 tavarajunaa joka vuorokausi.

VR on vastuussa junien liikennöinnistä ja junakaluston kunnosta. Rataverkosta, sen järjestelmistä ja kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto. VR kehittää junaliikenteen täsmällisyyttä yhdessä Liikenneviraston sekä lähijunaliikenteen tilaajan, Helsingin seudun liikenteen kanssa.

VR:n verkkosivujen liikennetiedotteista voi seurata ajankohtaista liikennetilannetta. Junat kartalla -palvelu näyttää reaaliaikaisesti, miten junat kulkevat Suomen kartalla, ja palvelu on saatavilla myös mobiilisovelluksena.

Onnettomuustutkintakeskus: Veturinkuljettajien kännykänkäyttöä ohjeistettava

2015-08-10 13_23_25-R2015-03_Hyvinkaa_18.3.2015_-_tutkintaselostus.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Hyvinkään vaaratilanne paljasti vakavan puutteen junien kulunvalvonnassa.

Nykyisin veturinkuljettaja voi jättää junan kulunvalvontalaitteen (JKV) kytkemättä tai kytkeä sen pois käytöstä kenenkään tietämättä. Tämä aiheutti maaliskuussa 2015 Hyvinkäällä vaaratilanteen, jossa lähijuna oli suistua kiskoilta. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan JKV-veturilaitteen tulee aina olla toiminnassa.

Riihimäeltä Helsingin suuntaan lähtenyt R-juna ajoi Hyvinkään pohjoispuolella vaihteeseen 156 kilometrin tuntinopeudella, vaikka vaihteessa oli 80 kilometrin nopeusrajoitus. Veturinkuljettaja oli lähtenyt liikkeelle ja ajanut junaa kytkemättä JKV-veturilaitetta päälle.

JKV:n tarkoituksena on varmistaa, että juna noudattaa suurinta sallittua nopeutta sekä opasteita ja merkkejä. Tarvittaessa rata- ja veturilaitteista koostuvat järjestelmä pakottaa junan jarruttamaan. Järjestelmää ryhdyttiin rakentamaan 1990-luvun alussa, mutta työ sai vauhtia vasta Jokelan (1996) ja Jyväskylän (1998) vakavista junaonnettomuuksista. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostusten mukaan JKV olisi estänyt molemmat useita kuolonuhreja vaatineista onnettomuuksista.

Hyvinkäällä vaaratilanteen syntymiseen vaikutti se, että kuljettaja on yksin vastuussa laitteen kytkemisestä. Mikään ohjaamossa ei selkeästi varoittanut kuljettajaa laitteen kytkemättömyydestä, eikä tieto välittynyt liikenteenohjaukseen. Junan nopeutta ei myöskään ole teknisesti rajoitettu tällaisissa tilanteissa.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan kaikkien rataverkolla liikkuvien junien tulee olla kulunvalvonnan piirissä. Ohjaamolaitteiden tulee varoittaa kuljettajaa selkeästi, mikäli laite ei ole toiminnassa. Samalla junan nopeus tulee rajoittaa teknisesti enimmillään 80 kilometriin tunnissa.

Kuljettajan keskittyminen työhönsä oli todennäköisesti häiriintynyt henkilökohtaisten puheluiden ja viestittelyn vuoksi. Tämän vuoksi Onnettomuustutkintakeskus myös suosittaa, että Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) tulee vaatia rautatieoperaattoreita antamaan selkeät ohjeet veturinkuljettajien mobiililaitteiden käytöstä ajon aikana.

Trafin tulee vaatia, että rautatiealan toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmissä ja alan koulutuksessa painotetaan nykyistä enemmän inhimillisten tekijöiden merkitystä turvallisuudelle.

Lisäksi Liikenneviraston tulee sisällyttää vaihteiden tarkastusohjeisiin tilanteet, joissa vaihteeseen on ajettu tai epäillään ajetun poikkeavalle raiteelle selvästi vaihdetyypille sallittua suuremmalla nopeudella.

R2015-03 Tutkintaselostus (pdf, 6.48 Mt)

Korjaustyöt vaikuttavat kulkureitteihin Tampereen rautatieasemalla

Tampereen rautatieaseman pääovien katosta uusitaan ja korjataan 10. elokuuta alkaen noin kolmen kuukauden ajan. Katos sijaitsee aseman Hämeenkadun puoleisella sivulla.

Korjaustyöt vaikuttavat asiakkaiden kulkemiseen siten, että kulkureittejä pääovilla ja työmaa-alueella joudutaan rajoittamaan ja ohjaamaan ajoittain muiden sisäänkäyntien kautta. Pääovien ollessa pois käytöstä aseman odotushalliin ja junalaitureille pääsee asema-aukiolta lipputoimistoa vastapäätä sijaitsevista sekä tunneliin johtavista ovista. Lisäksi asemalle on pääsy pääovien vasemmalta puolelta Asematunnelin kautta.

Ikääntynyt ja huonokuntoinen katos peruskorjataan alkuperäisen mukaiseksi. Samalla rautatieaseman valokylttiä katoksen reunalla nostetaan, jotta vesi ohjautuu katoksen päältä nykyistä paremmin. Tampereen rautatieasema ja kellotorni on rakennettu vuosina 1936–37, ja ne kuuluvat suojeltaviin rakennuskohteisiin.

TRANSTECHIN ENEMMMISTÖOMISTUS ŠKODA TRANSPORTATIONILLE

2015-08-04 14_06_12-Kiskokalustoesite_FIN_lr.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Transtech Oy:n suomalaiset omistajatahot ja Škoda Transportation Group ovat 4.8.2015 tehdyllä osakekaupalla sopineet Transtechin osake-enemmistön siirtymisestä tsekkiläisen Škodan omistukseen. Tehty kauppa mahdollistaa Transtechin kasvun edellyttämät lisäresurssit rahoitukseen, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Suomalainen Sinituote Oy on Škodan toivomuksesta jatkossakin merkittävä yhtiön vähemmistöomistaja. Omistusmuutoksessa yhtiön nimi säilyy ennallaan.

  • Škoda Transportation on ollut viime vuosina erittäin menestyvä erityisesti vientimarkkinoilla. Pitkän aikavälin pääsuunnitelmamme on vahvistaa yhtiömme asemaa erityisesti Länsi-Euroopassa. Suomalaisen Transtechin yritysosto on yksi askeleista, joilla haluamme saavuttaa päämäärämme”, sanoo Tomáš Krsek, Škoda

Transportationin hallituksen puheenjohtaja.

  • Yritysoston avulla Škoda Transportation on siirtymässä avainasemaan rautatie- ja raitiovaunujen alalla Suomen markkinoilla. Yhtä merkittävää on myös se, että tällä kaupalla Škodan asema paranee selvästi liiketoiminnassa koko Skandinaviassakin,“ täydentää Zdeněk Majer, Škoda Transportationin varatoimitusjohtaja.
  • Olemme iloisia, että Škoda Transportationista on tullut uusi enemmistöosakas Transtechissa – erityisesti sen takia, että kyseessä on omistaja, jolla on oma laaja tuotevalikoima, joka varmasti auttaa myös meitä sekä uusien tuotteiden että liiketoiminnan kehittämisessä yhtiön laajentuessa vientimarkkinoille“, lisää Leif Ekström.

Škoda Transportation on yksi johtavista yrityksistä kuljetustekniikan alalla Euroopassa. Škoda Transportation -ryhmän liikevaihto vuonna 2015 on noin €700 miljoonaa. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat ennen kaikkea matalalattiaraitiovaunut, sähköveturit, kaupunkijunat, metrojunat, johdinbussit, mutta myöskin vetomoottorit ja täydelliset asemat liikennejärjestelmiin. Škoda

Transportationilla on useita tytäryhtiöitä Tšekissä esim. yhtiöt Škoda Electric, Škoda Vagonka ja Pars nova sekä tytäryhtiöt Saksassa, Puolassa, Unkarissa ja Venäjällä. Yhtiöissään Tšekissä yhtiö työllistää noin viisi tuhatta henkilöä. Merkittävillä kehitysinvestoinneilla Škoda Transportation tuo markkinoille säännöllisesti uusia ja moderneja tuotteita, jotka ovat saaneet merkittävän aseman vientimarkkinoilla. Yhtiö on sijoittanut tutkimukseen ja kehitykseen viimeisen kolmen vuoden aikana yli €100 miljoonaa euroa. (www.skoda.cz)