Äänekosken ratayhteyksien urakoitsijaksi VR Track Oy

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet –hankkeessa parannetaan tie- ja ratayhteyksiä alueen kasvavien liikennemäärien tarpeisiin. Ratahanke toteutetaan allianssimallilla ja urakoitsijaksi on valittu VR Track Oy.

Äänekoskelle rakennettava biotuotetehdas lisää Vuosaaren satamaan suuntautuvien rautatiekuljetusten määrää merkittävästi. Tampereen ja Äänekosken välisellä rataosuudella toimintavarmuutta parannetaan radan rakenteita, tunneleita ja turvalaitteita korjaamalla. Jyväskylä-Äänekoski välinen rataosuus sähköistetään, mikä vähentää kuljetuskustannuksia ja ympäristöhaittoja.

Ratahanke käynnistyy suunnittelulla ja varsinainen rakentaminen ajoittuu vuosiin 2016-17. Ratahankkeen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2017.

Ratahankkeen budjetti on 80 M€.

Allianssimallilla toteutettava ratahanke

Allianssimallinen toteutus perustuu kumppanuuteen, jossa tilaaja ja urakoitsija muodostavat yhteisen organisaation. Yhteistä osaamista hyödynnetään tehokkaasti hankkeen parhaaksi. ”Tiivis yhteistyö tukee hankkeen saumatonta etenemistä, kun aikataulu on tiukka. Myös riskit kannetaan yhdessä”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen.

Seuraa hanketta: www.liikennevirasto.fi/aanekoski

https://www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet

Liikenne- ja viestintäministeriö: Rautateiden henkilöliikennettä avataan kilpailulle

Rautatieliikenteen kilpailukykyä ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan avaamalla rautatieliikenteen henkilökuljetuksia kilpailulle vielä tämän hallituskauden aikana. Tavoitteena on, että junaliikenteen kilpailun avaamisen edellytykset ovat olemassa keväällä 2016.

– Rautatieliikenteeseen tarvitaan mahdollisimman avoimet markkinat, jotka tarjoavat asiakaslähtöiset, kysyntään ja tarjontaan perustuvat palvelut. Koska kilpailua ei tällä hetkellä rautatieliikenteen henkilökuljetuksissa ole, ei ole myöskään keinoja arvioida rautatieliikenteen kustannustehokkuutta ja laatua, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

– Kilpailun avaaminen rautatiemarkkinoilla tarkoittaa sitä, että VR:n yksinoikeudesta luovutaan ja samoille markkinoille voi tulla muitakin toimijoita. Kyse ei siis ole VR:n yksityistämisestä, valtio ei ole luopumassa VR:n omistuksesta, sanoo Berner.

Rautatieliikenteen kilpailun avaamiseksi on erilaisia vaihtoehtoisia tapoja, joiden selvittäminen nyt käynnistyy. Tavoitteena on löytää Suomen olosuhteisiin toimivin malli. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti myös ilmoitettujen supistuvien tai lakkaavien palveluiden korvaamismahdollisuuksia. Kilpailun avaamisen yhteydessä on tarkoitus tehostaa rautatiesektoria kokonaisuutena. Tämä edellyttää rautatieliikenteen eri toimijoiden roolien selkeyttämistä.

LVM:n ja VR:n välinen nykyinen sopimuskokonaisuus henkilöjunaliikenteen yksinoikeudesta on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. Kilpailun avaaminen edellyttää nykyisten sopimusten uudelleen tarkastelua ja neuvottelemista korvaavista sopimuksista.

Kotimaan tavaraliikenne avautui kilpailulle 2007. EU käsittelee parhaillaan ns. neljättä rautatiepakettia, jonka tavoitteena on avata jäsenvaltioiden kotimaan henkilöliikenteen kuljetukset kilpailulle. EU:n lainsäädännön puitteissa voidaan kuitenkin jo nyt tehdä kansallisia ratkaisuja.

Tavoitteena on terveen kilpailun edistäminen ja sääntelyn purkaminen liikenteessä sekä markkinaehtoisen liikenteen lisääminen. Tarkoituksena on rakentaa pitkällä tähtäimellä liikennepalveluihin kestävä ratkaisu, joka toimii liikennemuotoneutraalisti, ja mahdollistaa sen, että asiakkaat saavat palvelunsa joustavammin. Digitalisaation ja automatisaation mahdollisuudet tulee hyödyntää täysimääräisesti liikennejärjestelmän ja -palveluiden kehittämisessä.

VR Group valmis keskustelemaan kilpailun nopeuttamisesta

mikael_aro_vrgroup

VR Groupin toimitusjohtaja Mikael Aro Kuva: VR

VR Group ja Liikenne- ja viestintäministeriö ovat sopineet käynnistävänsä keskustelun nykyisestä voimassa olevasta yksinoikeussopimuksesta ja matkustajaliikenteen avaamisesta kilpailulle.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tänään ilmoittanut, että edellytykset liikenteen avaamisesta ovat selvillä keväällä 2016. VR Groupilla on ministeriön kanssa voimassa oleva kaukoliikenteen yksinoikeussopimus vuoteen 2024.

− VR on kannattanut tähänkin asti matkustajaliikenteen kilpailua, kunhan säännöt ovat selvät ja reilut, toteaa VR Groupin toimitusjohtaja Mikael Aro. Merkittävää on se, miten kilpailu käytännössä avattaisiin nopeutetulla aikataululla. Esimerkiksi vaikutukset sekä velvoiteliikenteeseen että henkilöstön asemaan täytyy selvittää. Nykyisen sopimuksen velvoitteena on esimerkiksi yöjunaliikenne Helsingistä Kolariin ja Rovaniemelle. Osana velvoitetta VR on maaliskuussa 2015 päättänyt hankkia makuuvaunuja yli 30 miljoonalla eurolla.

Yksi merkittävimmistä kilpailun avautumisen haasteista on rataverkon huono välityskyky ja kunto. Nämä vaikuttavat olennaisesti muun muassa junaliikenteen täsmällisyyteen. Esimerkiksi elokuussa myöhästymiset johtuivat kolme kertaa useammin radasta kuin liikennöitsijästä.
− Katsomme, että rataverkkoon täytyy investoida nykyistä enemmän, jotta kilpailusta saadaan hyötyä matkustajille, toteaa toimitusjohtaja Aro. Myös aiemmat selvitykset kilpailun avaamisesta edellyttävät rataverkon kunnon parantamista.

VR on jo vuosia valmistautunut kilpailun avautumiseen ja tehnyt paljon töitä asiakaspalvelun kehittämiseksi, muun muassa tuomalla matkustajien käyttöön uutta kalustoa ja nopeuttamalla junayhteyksiä. Parhaillaan yhtiössä on menossa toiminnan tehostaminen ja VR suunnittelee junalippujen hinnoittelun alentamista.
− Uskon, että menestymme jatkossakin, vaikka matkustajaliikenteen kilpailun aikataulu muuttuisi, Mikael Aro toteaa.