Lähijunien kokoonpano näkyviin laiturinäyttöihin

Kevään 2016 aikana lähiliikennejunien kokoonpanot ja pysähtymispaikat alkavat näkyä laitureiden näytöissä. Saapuvan junan kokoonpano eli junayksiköiden määrä on näkynyt jo joulukuusta alkaen valituilla Kehäradan asemilla.

Ensimmäisessä vaiheessa näytöissä näkyy saapuvan junan kokoonpano. Seuraavaksi laiturialueille lisätään kaukoliikenteestä tutut kiinteät sektorialueet, jotka on merkitty kirjaimilla. Myöhemmin keväällä kokoonpanot ja sektorimerkinnät yhdistetään näytöillä, jolloin junan pysähtymiskohdan havaitseminen laiturialueilla helpottuu entisestään.

Ensimmäisenä lähijunien kokoonpanoja esitetään Kehäradan asemilla. Kokoonpanot näkyvätkin jo useilla Kehäradan asemilla. Vuoden 2016 aikana kokoonpanot tuodaan vaiheittain kaikkien lähiliikenneasemien raidenäyttöihin.

Raidenäyttöjen kokoonpanotiedon toivotaan helpottavan junien tasaisempaa täyttymistä, ja parantavan sekä matkustusmukavuutta että juna-aikatauluissa pysymistä. Kokoonpanotietojen esittäminen on yksi toimenpiteistä, joilla tähdätään Kehäradan täsmällisyyden parantamiseen lyhentämällä asemakohtaisia pysähtymisaikoja.

Muutamilla lähiliikennealueen asemilla on vielä vanhaa näyttötekniikkaa. Vanhat näytöt tullaan korvaamaan uusilla kevään ja kesän aikana. Uusi tekniikka on edellytys kokoonpanojen esittämiselle.

Ensimmäinen Artic-sarjatuotantoraitiovaunu saapui Helsinkiin

9c7af563-d3a6-46bc-bfe6-be00768ab4bc-main_image

HKL:n tilaamista uusista Artic-raitiovaunuista ensimmäinen sarjatuotantona valmistettu vaunu on saapunut Helsinkiin. Kaksi esisarjan vaunua toimitettiin Helsinkiin koekäyttöön vuonna 2013, ja niistä matkustajaliikenteessä saadut kokemukset ovat olleen erittäin myönteisiä. Artic-vaunujen suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota Helsingin raitiotieverkoston ominaisuuksiin sekä ilmasto-olosuhteisiin.

Suunnittelussa on panostettu matkustajamukavuuteen ja esteettömyyteen. Raitiovaunu on avara ja hiljainen, ja matalalattiaiseen vaunuun pääsee helposti lastenvaunujen tai pyörätuolin kanssa. Esisarjan vaunuista saatujen käyttökokemusten perusteella sarjatuotettuihin vaunuihin on tehty joitakin muutoksia, esimerkiksi istuimien pehmusteita on paksunnettu ja opastemerkintöjä muutettu.

Suunnitteluvaiheessa on kiinnitetty huomiota myös materiaalivalintoihin ja kunnossapidon sujuvuuteen, jotta elinkaarikustannukset jäävät mahdollisimman mataliksi.

– Helsingin kaupungin tulevaisuuden kasvu tukeutuu hyvin vahvasti raitioliikenteeseen. Raitioliikenteen on suunniteltu palvelevan mm. Jätkäsaaren, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Vartiosaaren, Ilmalan kuin Hernesaaren alueita. Artic-raitiovaunu helsinkiläisiin haasteellisiin olosuhteisiin suunniteltuna, energiatehokkaana ja käyttökustannuksiltaan edullisena antaa hyvät edellytykset kaupungin kehittymissuunnitelmien toteutumiselle, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Ensimmäinen Artic-sarjatuotantovaunu on ensimmäinen vaunu tšekkiläisen kiskokalustovalmistaja Škodan tuotemerkin alla. Škoda Transportation Group osti Transtechin osake-enemmistön viime vuonna. Artic-raitiovaunujen valmistus tapahtuu Transtechin Otanmäen tehtaalla Kainuussa.

– Olemme todella tyytyväisiä ja ylpeitä siitä, että projekti on saatu rakentavassa ja tiiviissä yhteistyössä HKL:n kanssa tähän vaiheeseen. Artic on tuote, joka on jo esisarjavaiheessa herättänyt mielenkiintoa myös ulkomailla ja Škodan tultua mukaan tuomaan uskottavuutta kansainvälisillä markkinoilla olemme hyvin toiveikkaita myös vientimarkkinoiden avautumisesta. Ja erityinen mielenkiintomme kohdistuu luonnollisesti kotimaisiin hankkeisiin. Tampereella tarjousprosessi on jo pitkällä, Turku toivottavasti seuraa Tampereen esimerkkiä ja uskomme, että pääkaupunkiseudulla Artic-vaunuja tarvitaan jatkossa paljon lisää sekä nykyisille että suunnitelluille uusille reiteille, toteaa Transtech Oy:n toimitusjohtaja Matti Haapakangas.

Ensimmäinen sarjatuotantona valmistettu Artic-raitiovaunu tulee olemaan ajossa helmikuussa, ja sillä tullaan ajamaan kaikilla raitiolinjoilla. Sarjatuotantovaunuja toimitetaan 23.1. lähtien Helsinkiin noin kolmen viikon välein. Koko 40 raitiovaunun sarja on toimitettu HKL:lle vuoden 2018 kesään mennessä.

Vuoden 2016 Rautatiekunta on Vantaa

500px-Vantaa.vaakuna.svg

Pro Rautatie on valinnut Suomen vuoden 2016 rautatiekunnan. Vantaa on julistettu vuoden 2016 rautatiekunnaksi Turussa Liikenneviraston järjestämien RATA 2016 päivien yhteydessä 19.1.

Pro Rautatie valitsee Vuoden rautatiekunnan joka toinen vuosi (vuonna 2012 Tampere ja vuonna 2014 Kouvola). Pro Rautatien näkemyksen mukaan kunnilla on keskeinen asema rautateiden kehityksessä. Vuoden rautatiekunta valitaan kaupungin rautateiden edistämisen aktiivisuuden ja toiminnan sekä nykytilanteen ja tulevaisuuteen suuntautuvien suunnitelmien perusteella.

Vantaa on kehittynyt perinteisestä lähiöasumisen hajanaisesta kaupungista pääkaupunki-seudun monimuotoiseksi liikenteen ja logistiikan keskittymäksi. Viime vuosina Vantaa on systemaattisesti kehittänyt junaliikenteeseen tukeutuvaa kaupunkirakennetta ja asemien lähiympäristön maankäyttöä.

Uudistunut Tikkurilan keskusta ja asema sekä Kehäradan asemien ympärille kasvavat keskukset ilmentävät aidosti junaliikenteen mahdollisuuksia hyväksi käyttävän kaupungin kasvua ja uskoa raideliikenteen mahdollisuuksiin. Kaupungin aktiivisuuden ansiosta Vantaa on noussut Suomessa rautatieliikenteen ja maankäytön yhteisen kehittämisen kärkikaupungiksi.

Perinteinen Tikkurilan asemakeskus on uudistunut ja rautatieasemasta on kasvanut uusi liikenteen ja kaupallisten palvelujen solmupiste, joka liittyy uudistuneeseen Tikkurilan kaupun-kirakenteeseen junaliikenteen käyttöä entisestään lisäävällä tavalla.

Kehäradan avautuminen liikenteelle on luonut Vantaalle uusia kasvukykyisiä keskuksia, jotka hyvien junayhteyksien ansiosta tulevat edelleen vahvistamaan Vantaan kasvua. Raideliikenteen valitseminen kasvun pohjaksi merkitsee myös edelläkävijän asemaa turvalliseen ja ympäristöystävällisen liikkumisen suurkaupunkina.

Näillä perusteilla Pro Rautatie ry:n hallitus on valinnut Vantaan vuoden 2016 rautatiekunnaksi ja haluaa nostaa Vantaan saavutukset yleiseen tietoisuuteen ja esimerkiksi myös muille kunnille.

VR Groupille räätälöity Vectron-sähköveturi nyt Suomessa

Etusivu_uusi_sahkoveturi_su

Siemensin valmistama VR Groupille räätälöity Vectron-sähköveturi on ensiesittelyssä 19.1. rautatiealan Rata 2016 -tapahtumassa Turussa. Vectron aloittaa pian testiajot Suomen rataverkolla.

Vectronista tulee VR Groupin tehokkain veturi. Veturi soveltuu sekä nopeaan matkustajaliikenteeseen että raskaaseen tavaraliikenteeseen. Sen huippunopeus on 200 km/h ja veturi on yhteensopiva VR Groupin nykykaluston kanssa. Laajalla testiohjelmalla varmistetaan sähköveturin toimivuus pohjoisen vaativissa olosuhteissa.

− Veturiin asennetaan uusi EU-standardien mukainen kulunvalvontajärjestelmä, joka otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa Suomessa. Tämä sekä lukuisa joukko muita ominaisuuksia vaativat mittavaa testausta toiminnallisesti ja teknisesti ympäri rataverkkoa, VR Groupin liikennejohtaja Petri Auno kertoo.

Ympäristöystävällinen ja energiapihi työjuhta

VR Groupin tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Uusi sähköveturi mahdollistaa entistä suuremman osan tavaraliikenteen kuljetuksista sähkövedolla. Sen teho vastaa noin 60–70 perheautoa. Veturi voi vetää reilut 2 000 tonnia painavaa tavarajunaa. Veturissa on kaksi dieselmoottoria sekä radio-ohjaus, joiden avulla voidaan tehostaa toimintaa ja korvata dieselvetureita kuormausalueilla ja lyhyillä sähköistämättömillä rataosuuksilla.

− Vectron-sähköveturi mahdollistaa tehokkaan junaliikenteen Suomen haastavissa olosuhteissa.  Veturi kestää 40 asteen pakkasen, siinä on tukeva lumiaura, ja ilmanottoaukot on siirretty katolle.  Veturien toiminta testataan talvilaboratoriossa ja luonnon olosuhteissa.  Siemensillä on pitkä kokemus luotettavien veturien toimittamisesta eri puolille maailmaa, Siemens Osakeyhtiön divisioonan johtaja Juha Lehtonen sanoo.

Investointi asiakkaita varten

Veturihankinta on osa merkittävää VR Groupin kalustoinvestointien sarjaa. VR Group on hankkinut parin vuosikymmenen aikana uutta kalustoa noin miljardilla eurolla. Vectronin osuus tästä on yli 300 miljoonaa euroa. Siemensille kyseessä on merkittävä kauppa Vectron-tuoteperheelle. VR Groupin iso veturihankinta on tehty vastaamaan asiakkaiden tarpeita. VR:n tavoitteena on lyhentää matkustajaliikenteen matka-aikoja ja vastata teollisuuden monenlaisiin kuljetustarpeisiin.

− Uudet veturit tulevat palvelemaan nykyisiä ja tulevia asiakkaita pitkälle tulevaisuuteen, Petri Auno muistuttaa.

http://www.sahkoveturi.fi/fi/

Nopea junayhteys Helsingin ja Turun välillä laajentaisi työssäkäyntialuetta

Liikennevirasto on selvittänyt Helsinki – Turku –käytävän henkilöliikenteen kehitysnäkymiä ja vertaillut eri ratavaihtoehtoja yhteyden parantamiseksi. Vaihtoehtoina on tarkasteltu pienempiä parannuskohteita rantaradalla sekä kokonaisvaltaisempaa kehittämisinvestointia, jossa uusi ratayhteys kulkisi Lohjan kautta.

Uusi ratayhteys voisi parhaimmillaan tarjota alueen asukkaille 45 minuuttia nopeamman yhteyden Helsingistä Turkuun, rantaradan kehittäminen toisi n. puolen tunnin säästön matka-aikaan. Helsingin ja Turun välillä olevat vahvat kaupunkikeskukset Lohja ja Salo hyötyisivät nopeasta junayhteydestä. Kokonaan uusi junayhteys tukisi alueen kasvupyrkimyksiä ja kytkisi kasvavan Lohjan seudun pääkaupunkiseudun junaliikenteeseen. Rantarata puolestaan vapautuisi paikallisliikenteelle.

Nopeat liikenneyhteydet helpottavat Etelä-Suomen työvoiman liikkuvuutta ja saatavuutta. Matka-ajan merkittävä lyhentyminen sitoisi alueita entistä tiiviimmäksi yhteiseksi talous- ja työssäkäyntialueeksi, mikä loisi selkeää etua alueen yritystoiminnalle. “Metropolialueen laajeneminen länteen ja työmarkkina-alueen kasvattaminen edellyttävät hyvää saavutettavuutta. Myös matkailussa odotetaan olevan potentiaalia. Liikennekäyttäytymisessä tapahtuva kansainvälinen muutos näkyy vähitellen myös Suomessa, ja yksityisautoilulle tarvitaan vaihtoehtoja, jotta työpaikat ja työntekijät saadaan kytkettyä toisiinsa”, kuvailee liikennejärjestelmäasiantuntija Anni Rimpiläinen liikkumisen trendejä.

Liikennekäytävän matkustajamäärät rautatieliikenteessä ovat hieman vähentyneet moottoritien ja kaukobussiliikenteen parantuneen tarjonnan seurauksena. Liikennetaloudellisesti ratainvestoinnin kannattavuus ei olekaan yksiselitteinen, vaikka työvoiman liikkuvuuden ja aluetalouden kannalta siltä näyttäisi. Liikennepolitiikka on osa yhteiskuntapolitiikkaa. Osana laajempaa alueen kehittämisstrategiaa liikenneinvestoinnit voivat omalta osaltaan toimia kasvun moottorina liittäessään alueita laajemmiksi toimiviksi kokonaisuuksiksi. Tällöin kuitenkin tarvitaan vahvaa yhteistä tahtotilaa koko käytävän kehittämiseksi ja usean tahon samanaikaisia toimia tukemaan alueen kehittymistä laajemmaksi työssäkäyntialueeksi.

”Nopean junayhteyden vaikutuksia halutaan edelleen selvittää jatkosuunnittelun avulla. Tällöin tiedämme tarkemmin, millaisen potentiaalin nopeampi junayhteys, maankäyttö ja yhdyskuntarakenne sisältävät”, kertoo ylijohtaja Rami Metsäpelto Liikennevirastosta.

Tarkempaa jatkosuunnittelua varten haetaan EU-tukea. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide matkalla liikennekäytävän kehittämiseksi olisi Espoon lisäraiteen rakentaminen.

Suomi on ehdottanut eurooppalaiseen investointiohjelmaan Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden edistämistä. Yhteysväli on osa Pohjoista kasvuvyöhykettä ja se kuuluu TEN-T liikenneverkkokäytävään Välimeri-Skandinavia.

Liikennevirasto selvitti liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä Helsinki-Turku -ratayhteyden kehittämisvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia aluetalouteen, aluerakenteeseen ja liikennejärjestelmään. Selvitys tehtiin yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien, maakuntaliittojen, ELY-keskusten ja elinkeinoelämän kanssa

Ratikkanäyttelyssä kurkistetaan joukkoliikenteen tulevaisuuteen

2a211820-e50d-4fff-afdf-931476c9d955-main_image

Raide-Jokerin havainnekuva Linnoitustieltä Leppävaarasta. Kuva: Hanna Kiema

Näyttelytila Laiturilla avautuu torstaina 14. tammikuuta Ratikkanäyttely, joka tutustuttaa Helsinkiin ja Espooseen suunniteltuihin pikaraitioteihin.

Näyttelyn keskiössä ovat Raide-Jokeri ja Kruunusillat. Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunniteltu pikaraitiotie. Kruunusillat on Helsingin keskustan ja Laajasalon välille kaavailtu raitiotieyhteys, jota varten suunnitellaan siltoja kantakaupungista Kruunuvuorenrantaan. Yhteys toteutetaan osittain pikaraitiotienä. Kruunusillat-hanke tuo myös kävely- ja pyöräteitä keskustasta Laajasaloon.

Hankkeisiin voi tutustua muun muassa kahdeksan metriä pitkän pienoismallin avulla. Kruunusillat-yhteyttä voi katsella myös virtuaalimallien ja 3D-lasien avulla.

Laiturilla voi myös kokea uusien ratikoiden äänimaailman ja koeistua niiden penkeillä. Raitioteiden lisäksi näyttelyssä kerrotaan kaupunkien suunnitelmista rakentaa uusia asuntoja ja palveluita raitiolinjojen varrelle.

Ratikkanäyttelyyn liittyy tapahtumia, joissa esitellään mm. Raide-Jokeria, Kruunusillat-hanketta sekä maailmalla toteutettuja pikaraitioteitä. Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät Laiturin sivuilta osoitteesta laituri.hel.fi.

Näyttelytila Laituri sijaitsee vanhan linja-autoaseman rakennuksessa Kampissa osoitteessa Narinkka 2. Ratikkanäyttely on avoinna 24. maaliskuuta asti.

71f5109d-7764-438f-a3e9-b13fcb3971b2

Raide-Jokerin havainnekuva Käskynhaltijantieltä Oulunkylästä. Kuva: WSP Finland Oy

ad727420-3493-435b-b338-53427068978d

Pikaratikat yhdistävät kasvavat asuin- ja työpaikka-alueet

Helsinki ja koko Helsingin metropolialue kasvavat vauhdilla. Helsingin väkimäärän arvioitu kasvu vuoteen 2050 mennessä on jopa neljännesmiljoona asukasta. Tämä johtaa myös liikenteen lisääntymiseen. Helsinki vastaa tähän haasteeseen edistämällä ennen muuta kestäviä liikennemuotoja eli kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Tulevaisuudessa yksi joukkoliikenteen keskeisistä muodoista on pikaraitiotie.

Raideliikenneverkostolla on tärkeä rooli Helsingin tulevassa yleiskaavassa. Metro, junat ja pikaraitiotiet yhdistävät kaupungin keskukset verkostokaupungiksi. Pikaraitioteiden varrelle suunnitellaan tulevaisuuden asuin- ja työpaikka-alueita.


Ratikkanäyttely 14.1.–24.3.2016
Info- ja näyttelytila Laituri
Narinkka 2, Kamppi
avoinna ma–pe klo 10–19, la klo 12–16
http://laituri.hel.fi

VR palaa torstaina normaaliin liikenteeseen

Liikennevirasto on saanut lumityöt tehtyä rataverkolla ja sakein lumipyry on ohittanut eteläisen Suomen. VR palaa normaaliin liikenteeseen sekä lähi- että kaukoliikenteessä huomisesta torstaista 14.1. alkaen. Lähiliikenteessä ajetaan jälleen 800 vuoroa ja kaukoliikenteessä 300 vuoroa vuorokaudessa. Vielä tänään keskiviikkona junaliikenteessä on eilen ilmoitettuja muutoksia.

VR, HSL ja Liikennevirasto kiittävät matkustajia ymmärryksestä viime päivien vaikeissa liikenneoloissa. Liikennemuutosten tavoitteena oli turvata matkanteko erittäin haastavassa säässä.

Sääennusteen mukaan ratalaitteita ja junakalustoa haittaavat sakeat lumisateet ja navakka tuuli ovat Etelä-Suomessa ohitse. Liikenne jatkuu normaalissa talvisäässä. Liikenteessä saattaa olla lähipäivinä vielä joitain yksittäisiä vuoro- ja kalustomuutoksia. Näistä muutoksista löytyy tietoa osoitteesta vr.fi, Facebookista jaTwitterissä.

Lumisateisiin varautuminen jatkuu: junaliikenteessä muutoksia myös 13.1.

VR:n, HSL:n ja Liikenneviraston päätös varautua ennakkoon lumen aiheuttamiin vaikutuksiin junaliikenteessä oli oikea. Myös huomenna keskiviikkona 13.1. niin kaukoliikenteessä kuin HSL:n lähiliikenteessä on muutoksia.

Suunniteltu junaliikenne kulki yksittäisiä myöhästymisiä lukuun ottamatta. Myös matkustajat ovat antaneet liikenteestä positiivista palautetta.

Varautuminen vaikeisiin sääolosuhteisiin jatkuu huomenna. Näin matkustajat voivat suunnitella matkansa paremmin. Varsinkin Keski- ja Kaakkois-Suomessa on odotettavissa runsasta lumentuloa. Myös Etelä-Suomessa sääolosuhteet ovat edelleen huonot ja tuuli kovenee pitkin iltaa ja yötä.

Pyryttävä ja pöllyävä lumi yhdistettynä kovaan tuuleen voi haitata kaluston sekä Liikenneviraston vastuulla olevan rataverkon toimintaa. Liikenteen harvennus mahdollistaa lumenpoiston turvallisesti vaihteista. Lumi joudutaan vaihteenlämmityksistä huolimatta poistamaan myös perinteisin keinoin, luudalla ja lapiolla.

Liikenteen muutokset

Kaukoliikenteessä osa Helsingin ja Tampereen sekä Helsingin ja Turun välisistä IC-junista jää pois liikenteestä.

Pääkaupunkiseudun HSL-liikenteessä ajetaan tiistain tapaan noin puolet vuoroista.

  • Kaikki A-, E-, K- ja Y-junat perutaan, samoin niin sanotut tunnuksettomat lähijunat
  • P-junat ajetaan 20 minuutin vuoroväleillä
  • N-junat ajetaan 30 minuutin vuoroväleillä

Lisätietoja liikenteestä:

Vilkkaimmilla asemilla Helsingissä, Tikkurilassa, Tampereella ja Turussa on VR:n ylimääräisiä opastajia. Matkustajia kehotetaan tarkistamaan junien kulku etukäteen.

VR tuo Robert’s Coffee -vaunun junaan

Vr_Roberts_0496

Robert’s Coffee avaa kahvilan ravintolavaunuun tammikuussa. Asiakkaille halutaan tarjota uudenlainen asiakaskokemus junamatkalle.
VR ravintolavaunusta on rakennettu Robert’s Coffee -vaunu, joka liikennöi päivittäin InterCity-junissa Helsinki–Turku–Helsinki-välillä sekä kerran kolmessa viikossa myös Helsinki–Tampere-välillä.

Tarkemmat Robert’s Coffee -vaunun kulkuajat löytyvät VR:n nettisivuilta.

− Haluamme tarjota asiakkaille enemmän matkustusmukavuutta, uusia palveluita ja kokemuksia – Robert´s Coffee on meille erinomainen kumppani jo asemilla – ja nyt myös junassa, VR:n matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen sanoo.

Kahvivalikoima laajenee junassa
Robert’s Coffee -vaunussa on tarjolla Robert’s Coffeen erikois- ja suodatinkahveja, haudutettua teetä sekä täytettyjä leipiä. Valikoimassa on aina myös tuoreita korvapuusteja ja croissanteja.

− Haluamme tulevaisuudessa kehittää junatarjoilua ja uudistaa valikoimaamme jatkossakin. Robert’s Coffeen tuotevalikoima on hyvä askel uudenlaisen tarjoilukonseptin luomisessa, Avecran toimitusjohtaja Ville Melkko kertoo.
Kahvihetket ovat tärkeitä. Ihmiset kohtaavat usein kupposen ääressä ja nyt tämä mutkaton tunnelma tuodaan myös juniin.

− Täydellinen kahvielämys on tärkeää myös junamatkalla. Kupponen vastapaahdettua kahvia tai premium teetä piristävät jokaisen matkaa, Robert’s Coffeen toimitusjohtaja Robert Paulig toteaa.

VR:n junien ravintolapalveluista huolehtii Avecra Oy, joka tarjoaa ravitsemispalveluja myös rautatieasemilla; Avecralla on mm. Robert´s Coffee -kahvilat Helsingin, Pasilan ja Tikkurilan rautatieasemilla. Rataverkostolla liikennöi kotimaan junaliikenteessä 67 ravintolavaunua ja Allegro-junissa neljä ravintolavaunua. Ravintolavaunuista 26 on uusittu vuosien 2014−2015 aikana. Kaukojunien ravintolapalveluissa on vuosittain noin 3 miljoonaa asiakastapahtumaa.

Junaliikennettä supistetaan tiistaina

Etelä-Suomeen saapuvan lumisadealueen vuoksi junaliikenteeseen tehdään muutoksia tiistaille 12.1.-16. Muutoksia tehdään sekä lähi- että kaukoliikenteeseen.

Osa junista perutaan ja osa vuoroista liikennöidään harvennetulla vuorovälillä.

Toimenpiteellä pyritään turvaamaan junaliikenne pahemmilta häiriöiltä.

Lumipyry, pakkanen ja varsinkin itätuuli kinostavat lunta Helsingin ratapihalle vaikeuttaen vaihteiden kääntymistä. Lumi joudutaan vaihteenlämmityksistä huolimatta poistamaan myös perinteisin keinoin, luudalla ja lapiolla. Lumenpoistopartioiden määrää on ratapihoille lisätty. Supistamistoimilla parannetaan myös lumenpoistajien työskentelyedellytyksiä.

Tiedot peruttavista ja  ajettavista junavuoroista löytyvät VR:n ja HSL:n nettisivuilta myöhemmin tämän päivän aikana.

Lisätiedot:

https://www.hsl.fi/

http://www.vr.fi/