Itä-Suomen VR Trackin turvalaitetyöntekijöiden työtaistelu voi aiheuttaa häiriöitä junaliikenteeseen

Perjantaiaamuna kello 7.00 alkava VR Trackissä työskentelevien Sähköliittoon kuuluvien työntekijöiden ilmoittama työtaistelu voi aiheuttaa myöhästymisiä junaliikenteeseen. Kyseessä on viidentoista työntekijän toistaiseksi voimassa oleva ylityökielto Kouvolassa ja Lappeenrannassa, mikä häiritsee alueen kunnossapitotöitä.

VR Trackin kunnossapidon työntekijöille neuvoteltiin viime syksynä uusi yrityskohtainen varallaolosopimus voimassa olevan ja yleissitovan työehtosopimuksen pohjalta. Neuvottelut käytiin työnantajan sekä kaikkia työntekijöitä edustavan JHL:n edustajien kanssa. Työtaisteluun osallistuvat työntekijät haluaisivat itselleen merkittävästi poikkeavan varallaolosopimuksen.

Työnantaja on ilmoittanut työntekijöille, että heidän kanssaan ei neuvotella erillistä sopimusta, sillä he kuuluvat JHL:n kanssa sovitun koko yrityksen kattavan sopimuksen piiriin. Tästä johtuen työntekijät ovat ilmoittaneet toistaiseksi voimassaolevasta ylityökiellosta, joka alkaa perjantaina 4.3.

Radassa ilmenevien mahdollisten vikojen korjaaminen voi kestää ylityökiellon vuoksi tavallista kauemmin, mikä voi aiheuttaa häiriöitä junaliikenteelle. VR Group pyrkii minimoimaan matkustajille aiheutuvat häiriöt.

HSL valmistautuu lähijunaliikenteen kilpailutukseen siirtymäkauden sopimuksella VR:n kanssa

sm5sarja4_101223100901

HSL:n hallitus antoi HSL:lle valtuutuksen solmia VR:n kanssa uuden sopimuksen lähijunaliikenteen operoinnista ja Sm5-junien kunnossapidosta HSL-alueella. VR:n hallitus päättää sopimuksesta ensi viikolla. Sopimus on siirtymäkauden sopimus, jonka aikana osapuolet valmistautuvat lähijunaliikenteen kilpailutukseen. Vuosi sitten solmitun aiesopimuksen mukaisesti uusi sopimus merkitsee HSL:lle yli 30 miljoonan euron säästöjä. Viisi vuotta kestävä sopimus astuu voimaan 1.4.2016 ja päättyy 26.6.2021.

“Olemme nyt hyvällä tiellä lähijunaliikenteen kilpailutuksessa. Tavoitteena on, että HSL:n hallitus voi päättää lähijunaliikenteen tarjouskilpailumenettelyn käynnistämisestä, toteutusmallista ja aikataulusta vuoden 2017 lopussa tai 2018 alussa”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Siirtymäkauden sopimuksella VR vastaa HSL-alueen sisäisen lähijunaliikenteen operoinnista ja junien kunnossapidosta. Sopimuksen kustannustaso laskee noin 10 prosentilla. Vanhat VR:n omistamat lähijunat poistuvat käytöstä HSL-liikenteessä kesään 2017 mennessä, jolloin uusi yhteensä 81 junayksikön Sm5-kalusto on saatu kokonaan liikenteeseen.

Tällä hetkellä Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy omistaa Sm5-junat, jotka HSL vuokraa lähijunaliikenteen käyttöön. Sopimuskauden päätyttyä junat on mahdollista luovuttaa saumattomasti tarjouskilpailun voittaneen operaattorin käyttöön. VR on tällä hetkelle yksi Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkaista. VR sitoutuu nyt esisopimuksella omistamiensa junakalustoyhtiön osakkeiden myymiseen muille osakkaille eli omistajakunnille (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen).

Myös varikkotoimintojen osalta pyritään vastaavaan toimintamalliin, jotta uusien liikennöitsijöiden tulo lähijunaliikenteeseen onnistuisi sujuvasti. Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja VR-Yhtymä Oy:n kiinteistöyksikkö solmivat pitkäaikaisen vuokrasopimuksen vuoteen 2034 asti lähiliikenteen junien kunnossapitoa varten. Ilmalan varikolla toteutetaan ennen sopimuskauden päättymistä 2021 Sm5-junien kunnossapitoon käytettävien tilojen eriyttäminen VR:n varikkotoiminnoista.

HSL ja VR-Yhtymä Oy allekirjoittivat aiesopimuksen 18.5.2015 HSL:n ostaman lähijunaliikenteen suorahankintasopimuksesta. Huhtikuussa voimaan tuleva siirtymäkauden sopimus tarkoittaa kolmen vuoden lykkäystä alkuperäiseen kilpailutusaikatauluun, mutta siinä on määritelty siirtymäkauden menettelyt, jotka edistävät avoimen tarjouskilpailun tasapuolista valmistelua ja hallittua toteutusta. HSL on selvittänyt, että myöskään EU:n palvelusopimusasetus ei aseta esteitä siirtymävaiheen suorahankintasopimuksille.

Uusi sopimus vahvistaa HSL:n roolia liikenteen järjestävänä viranomaisena, ja toisaalta selkeyttää VR:n velvoitteita palvelu- ja laatutason toteuttamisessa. HSL ja VR tekevät jatkossa tiiviimpää yhteistyötä liikenteen suunnittelussa ja ratakapasiteetin tilaamisessa. HSL-alueen liikenteen lisäksi sopimukseen sisältyy väliaikainen Siuntion Y-junien liikennöinti vuoden 2017 loppuun saakka. HSL ja VR jatkavat myös nykyistä käytäntöä lippujen yhteiskäyttöisyydestä kaikissa lähijunissa HSL-alueen sisällä ainakin vuoteen 2019 saakka.

Liikenteen tuotannon näkyvin muutos koskee VR:n henkilöstöä. Lipunmyynti päättyy junissa vuoden 2016 lopussa.  Kesään 2017 mennessä käyttöön tulee toimintamalli, jossa pareina junissa kiertävien lähijunakonduktöörien tehtävänä on asiakaspalvelu, matkalippujen tarkastaminen ja sosiaalisen turvallisuuden luominen näkyvyydellä. Jos lähijunaliikenteen liikennöitsijä vaihtuu kilpailutuksen myötä vuonna 2021, HSL:n liikenteessä työskentelevä VR:n henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksella uuden liikennöitsijän palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Metroliikenteen valvonta Trafin vastuulle

Trafi vastaa 1.3.2016 alkaen metroliikenteen turvallisuusvalvonnasta. Samaan aikaan metroliikenteestä tulee ilmoituksenvaraista toimintaa.

”Tähän asti metroliikenne on tapahtunut ilman erillistä viranomaisohjausta ja -valvontaa. Nyt voimaantuleva lainsäädäntö muuttaa tilannetta. Olemme yhdessä hioneet prosesseja niin HKL:n kuin Helsingin kaupunginkin kanssa, jotta saamme uudet toimintatavat jalkautettua mahdollisimman sujuvasti. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on koko ajan ollut mahdollisimman korkea ja yhtenäinen palvelu- ja turvallisuustaso”, kertoo Trafin osastopäällikkö Heidi Niemimuukko.

”Turvallisuus on metroliikenteen toiminnan ehdoton lähtökohta. Yhteistyö Trafin kanssa on ollut hyvin positiivista ja rakentavaa. Metro on kehittymässä mm. länsimetron myötä voimakkaasti ja HKL arvostaa liikenteen turvallisuusviranomaisen tähän muutokseen tuomaa asiantuntijuutta, toiminnan arviointia ja kokemusta”, toteaa Helsingin kaupungin liikelaitoksen HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Käytännössä HKL:llä on heinäkuun loppuun asti aikaa tehdä metrotoiminnastaan ilmoitus Trafille. Ilmoituksen oleellisin osa on turvallisuusjohtamisjärjestelmä. ”Metroliikenteen turvallisuuden valvonta perustuu ensisijaisesti toiminnanharjoittajan suunnitelmalliseen omavalvontaan.  Vastuu toiminnan turvallisuudesta on siis jatkossakin toiminnanharjoittajalla itsellään. Trafin suorittama valvonta on riskiperusteista ja käytännön valvontakeinoina on säännölliset toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmän auditoinnit”, kertoo Trafin tarkastaja Olli Matilainen.

”HKL:n toimintajärjestelmä sai viime vuoden lopussa laatu, ympäristö- ja työturvallisuussertifikaatit. Toimintajärjestelmän jatkokehityksellä varmistetaan, että lain edellyttämät turvallisuusjohtamisjärjestelmän elementit toteutuvat. Merkittävä muutos on osaamisen hallinnan tiukentuminen ja kaikkien kelpoisuuksien muuttuminen määräaikaisiksi. Kuljettajien osalta laki on väljempi kuin HKL:n nykyiset vaatimukset, joten ainakin tässä kohden pyrimme säilyttämään nykykäytännön”, kertoo HKL:n turvallisuuspäällikkö Jyri Kaisla.

Trafi ei lain voimaantulon jälkeenkään anna metroliikenteeseen liittyviä teknisiä tai toiminnallisia määräyksiä eikä anna niihin liittyviä käyttöönottolupia. Trafi ei myöskään myönnä metroliikenteen henkilöstön pätevyyksiä. Näissä vastuu kuuluu edelleen toimijalle.

Raitioliikennettä ilmoitusvelvollisuus koskee 1.1.2018 alkaen.