KONEELLE MERKITTÄVÄ TILAUS DOHAN METROPROJEKTIIN QATARISSA

102440

KONE toimittaa hissejä ja liukuportaita Dohan metroprojektiin Qatarissa. Sopimukseen sisältyy 20 vuoden kunnossapitosopimus ja yli 500 laitteen toimitus Qatarin pääkaupungin Dohan kahteen metrolinjaan (Red Line South ja Gold Line).

Metroprojektin tavoitteena on nopeuttaa joukkoliikennettä kaupungissa. Metroverkosto käsittää neljä linjaa ja 100 asemaa, ja sen pituus on 215 km. Metrosta tulee tärkeä osa Qatar Railin rataverkostoa. Siihen kuuluva kaukoliikennerata sekä matkustaja- että rahtiliikennettä varten yhdistää Qatarin Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltioihin ja Lusailin kaupungin raitiotieverkostoon. Dohan metron rakennuttaja on Qatar Rail, ja projektin kolmen ensimmäisen metrolinjan on määrä valmistua vuoden 2020 alussa. Neljäs metrolinja toteutetaan projektin toisessa vaiheessa.

KONE suunnittelee, toimittaa ja asentaa metrojärjestelmään yhteensä 189 KONE MonoSpace® Special- ja KONE Transys(TM)  hissiä, 253 KONE TransitMaster(TM)  liukuporrasta ja 102 TransitMaster(TM)  liukukäytävää. Kaikki laitteet räätälöidään uusien metrolinjojen matkustajatarpeiden mukaan. Hissiteknologia perustuu energiatehokkaisiin KONE MonoSpace®  ratkaisuihin.

“Olemme iloisia, että saamme tehdä yhteistyötä Qatar Railin kanssa tässä uudessa ja kiinnostavassa projektissa”, sanoo KONEen Etelä-Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan aluejohtaja Pierre Liautaud. “Kun liikennekeskusten kautta kulkee päivittäin valtavat määrät ihmisiä, laitteiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta on todellakin pidettävä huolta. Silloin ihmiset voivat liikkua mahdollisimman sujuvasti ja ripeästi, mikä on äärimmäisen tärkeää. Odotamme innolla, että pääsemme tarjoamaan People Flow -osaamistamme ja toimittamaan ratkaisujamme Dohan metroprojektiin.”

Tilaus kirjattiin vuoden 2015 neljännelle neljännekselle.

VR:n matkustajamäärät vahvassa kasvussa

vihrea_makuuvaunu2

© VR Group

 • Matkustajaliikenteessä on myyty hintojen alentamisen jälkeen yli 220 000 matkaa enemmän kuin edellisvuonna.
 • VR Transpointin kuljetusmäärät nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
 • VR Track on voittanut merkittäviä urakoita Suomessa ja Ruotsissa.
 • Konsernin liikevaihto oli 265,6 (287,3) miljoonaa euroa. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,6 prosenttia.
 • Vuosineljänneksen liiketulos oli -6,0 miljoonaa euroa ja tulos parani vuoden 2015 vastaavasta ajankohdasta (-7,6 miljoonaa euroa).

Lippujen hinnat laskivat pysyvästi

Junalla matkustaminen on yhä suositumpaa. Helmikuisen hintojen 25 prosentin pysyvän alentamisen jälkeen matkustajaliikenteessä on huhtikuun puoliväliin mennessä myyty yli 220 000 matkaa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2015.  Yhteensä matkoja on myyty helmikuun puolivälin jälkeen yli 1,8 miljoonaa matkaa eli 13,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.

VR:n toimintojen tehostaminen ja kustannustason lasku mahdollisti junalippujen hintojen pysyvän alentamisen. Kun VR julkisti tavoitteensa tehostaa ja alentaa lippujen hintoja elokuussa 2015, junien täyttöaste oli 32,4 prosenttia. Maaliskuussa 2016 junien täyttöaste oli noussut 39,7 prosenttiin.

Kaukoliikenteen täsmällisyys tammi−maaliskuussa 2016 oli 83,8 prosenttia (84,2 %) ja lähiliikenteen 91,7 prosenttia (94,1 %). Ilman 31.3. valtaosan kaukoliikenteestä pysäyttänyttä lakkoa olisi maaliskuu ollut täsmällisin maaliskuu kaukoliikenteessä kymmeneen vuoteen.

Maaliskuussa HSL ja VR allekirjoittivat siirtymäkauden sopimuksen. Huhtikuun alussa voimaan tullut sopimus toimi lähtömerkkinä lähijunaliikenteen kilpailutuksen jatkovalmisteluille. Viisi vuotta kestävän sopimuskauden aikana VR uudistaa toimintojaan siten, että myös muiden junaliikennöitsijöiden tulo Helsingin seudun lähiliikenteeseen on mahdollista.

VR Transpointin kuljetusmäärät kasvussa

VR Transpoint kuljetusmäärät kasvoivat sekä junaliikenteessä että autoliikenteessä. Yhteensä kuljetusmäärät olivat 9,9 miljoonaa tonnia tammi−maaliskuun 2016 aikana (9,6 milj. tonnia). Tavaraliikenteen täsmällisyys tammi−maaliskuussa 2016 oli 89,3 prosenttia (89,9 %).

Helmikuussa 2016 VR Transpoint solmi Metsä Groupin kanssa sopimuksen Äänekoskelle rakennettavan uuden biotuotetehtaan logistiikkaratkaisuista. Sopimus kattaa vuositasolla noin 800 000 sellutonnin kuljetukset Äänekoskelta Vuosaaren satamaan sekä investoinnin uuteen, sellukuljetuksiin räätälöityyn vaunukalustoon.

VR Track hyvässä iskussa

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä VR Trackin työkantaa kasvattivat muun muassa suunnittelutoimeksianto Ruotsissa Gävlen sataman raiteiden sähköistyksestä sekä pohja- ja päällysrakenteiden akselipainon korotuksesta. Gävlen sataman tavoitteena on tehostaa tavaraliikenteen ratapihan logistiikkaa pääradan ja sataman välillä.

VR Track varmisti itselleen myös mittavan perusparannus- ja päällysrakenneurakan Oulu–Kontiomäki välillä sekä jatkoi yhteistyötä Liikenneviraston kanssa Lounais-Suomessa muun muassa Rantaradan käsittävällä Kunnossapitoalueella 2. Urakka toteutetaan allianssihankkeena, käynnissä on nyt ensimmäinen kehitysvaihe.

Suurinvestoinnin ensimmäinen veturi saapui testeihin Suomeen

Ensimmäinen VR Groupille räätälöity Vectron-sähköveturi saapui Suomeen tammikuussa ja aloitti monipuoliset testiajot Suomen rataverkolla. Vectronista tulee VR Groupin tehokkain veturi. Veturi soveltuu sekä nopeaan matkustajaliikenteeseen että raskaaseen tavaraliikenteeseen. Sen huippunopeus on 200 km/h ja veturi on yhteensopiva VR Groupin nykykaluston kanssa. Veturiin asennetaan uusi EU-standardien mukainen kulunvalvontajärjestelmä, joka otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa Suomessa. Laajalla testiohjelmalla varmistetaan sähköveturin toimivuus pohjoisen vaativissa olosuhteissa.

Veturihankinta on osa merkittävää VR Groupin kalustoinvestointien sarjaa. VR Group on hankkinut parin vuosikymmenen aikana uutta kalustoa noin miljardilla eurolla. Sr3-veturin eli Vectronin osuus tästä on yli 300 miljoonaa euroa.

Nurminen Logisticsin vaunukaupan toteutuminen on varmistunut

Yhtiön 17.2.2016 allekirjoittama kauppakirja 380 katetun vaunun myynnistä toteutuu alkuperäisen sopimuksen mukaisesti. Yhtiö tiedotti 17.3.2016, että ostajan rahoitusneuvottelut viivästyivät, mutta ne on nyt saatettu päätökseen ja ostajan rahoitus on varmistunut.

Vaunukaupoilla ei ole tulosvaikutusta vuodelle 2016, sillä vaunut on arvostettu vuoden 2015 tilinpäätöksessä ruplamääräiseen myyntihintaansa. Yhtiö on sopinut rahoittajapankkien kanssa 3 miljoonan euron lyhytaikaisesta rahoituksesta 31.5.2016 asti, jolla taataan yhtiön rahoitusasema vaunukauppojen toteuttamisen ajaksi. Vaunukaupasta saaduilla varoilla yhtiö maksaa lyhytaikaisen pankkilainan pois ja vahvistaa käyttöpääomansa. Ruplan kurssin vahvistumisen myötä vaunukaupan euromäääinen arvo on kohonnut, mikä vaikuttaa positivisesti yhtiön rahoitusasemaan.

Nurminen Logistics omistaa edelleen metsäteollisuuden käyttöön tarvittavia vaunuja ja jatkaa vaunuoperointia Venäjällä sekä Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Yhtiön vaunuoperointi jatkuu entisellään myös katettujen vaunujen osalta.

A, I- ja L-junat Helsinkiin päin eivät pysähdy Ilmalassa lauantai-illasta 23.4. maanantaiaamuun 25.4.

Helsingin suuntaan liikennöivät A-, I- ja L-junat eivät pysähdy Ilmalassa lauantaista 23.4. klo 22 alkaen maanantaihin 25.4. klo 5 asti.

Ilmalasta Helsingin suuntaan voi matkustaa vaihtamalla junaa Huopalahdessa. Ilmalaan pääsee Leppävaaran ja Myyrmäen sekä Lentoaseman suunnilta Pasilan kautta vaihtaen.

Kaikki Helsingin suuntaan ajavat rantaradan junat, myös A, I, ja L-junat, lähtevät poikkeusjärjestelyn aikana Pasilassa raiteelta 7.

Pasilan raide 1 pois käytöstä

Pasilan aseman raide 1 on pois käytöstä lauantaista 23.4. klo 22 alkaen maanantaihin 25.4. klo 5 asti.

Junat lähtevät seuraavasti:

 • P-, K-, N- ja T-junat Helsingin suuntaan raiteelta 2
 • I-, K-, N- ja T-junat Tikkurilan suuntaan raiteelta 3
 • R- ja Z-junat sekä kaukojunat Tikkurilan suuntaan raiteelta 4
 • R- ja Z-junat sekä kaukojunat Helsingin suuntaan raiteelta 5

Ilmalan ja Pasilan poikkeusjärjestelyiden syynä on se, että Pasilan asemalla ja sen läheisyydessä suoritetaan aseman uudistamiseen liittyviä töitä.

Raidehanke Tallinnasta Puolaan etenee – suomalaisyrityksille merkittäviä mahdollisuuksia

item_275_bilde

Tallinnasta Puolan rajalle ulottuva kansainvälinen rautatieyhteys Rail Baltica etenee lupaavaa vauhtia. Hankkeen eteneminen avaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia toimia alihankkijoina merkittävissä urakoissa.

Baltian maat yhdistävä ratayhteys Rail Baltica etenee aikataulussaan. EU:n rahoituspäätös hankkeelle saatiin kesällä 2015 ja projektin suunnitteluvaihe on valmistumassa vuoden loppupuolella. Vuonna 2018 alkavia rakennustöitä edeltävät teknisen suunnittelun työvaiheet.

Miljardiluokan hanke tarjoaa suomalaisille alan yrityksille merkittäviä mahdollisuuksia osallistua projektin tekniseen toteutukseen sekä rakentamiseen. Finprolla hankkeesta vastaava Petri Haahti rohkaisee suomalaisia yrityksiä verkostoitumaan ja ottamaan osaa Viron, Latvian ja Liettuan järjestämiin tarjouskilpailuihin yhdessä paikallisten yritysten kanssa. Baltian maat eivät pysty yksin toteuttamaan valtavaa hanketta, vaan ne tarvitsevat osaavia ulkomaalaisia kumppaneita alihankkijoiksi.

– Juuri nyt suomalaisten yritysten kannattaa aktiivisesti etsiä yhteistyökumppaneita Virosta, Latviasta ja Liettuasta, joiden kanssa voisi osallistua tuleviin tarjouskilpailuihin paikallisten yritysten alihankkijoina. Etenkin latvialaiset yritykset ilmaisivat avoimesti kiinnostuksena keskustella yhteistyöstä suomalaisten yritysten kanssa. Suomalaiset yritykset ovat Baltiassa hyvässä maineessa: suomalaiset ovat ratkaisukeskeisiä ja heidän kanssaan on helppo toimia, Haahti kertoo.

Ensimmäinen arkkitehtuurikilpailu alkaa toukokuussa

Yhteistyökumppaneita tarvitaan erityisesti rautateiden, siltojen, teiden ja tunnelien suunnittelussa ja rakentamisessa, arkkitehtuurissa sekä kaupunkisuunnittelussa ja -rakentamisessa. Haahti korostaa, että verkostoituminen kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja miettiä tarkkaan oma tarjooma siitä, minkälaista osaamista projektiin voidaan tarjota.

– Riian päärautatieaseman ja vanhan kaupungin alueen arkkitehtuuristen ratkaisujen osalta avataan toukokuun aikana avoin arkkitehtuurikilpailu. Tämä on merkki siitä, että hanke etenee kovaa vauhtia ja nyt kannattaa olla hereillä, Haahti sanoo.

Rail Baltica lyhyesti:

 • rakennustyöt alkavat 2018 ja valmistuvat 2024 loppuun mennessä, matkustaminen voi alkaa 2025
 • suunniteltu kokonaispituus on 728 kilometriä
 • matkustajaliikenteessä maksiminopeus 240 km/h
 • matka-ajat, esim. Tallinna – Riika 2h, Tallinna – Puola 4h
 • Baltian maissa asemia ovat Tallinna, Pärnu, Riikan keskusta, Riikan lentoasema, Panevėžys, Kaunas ja Vilna
 • kokonaiskustannus 5 miljardia euroa, josta 85 % EU:n rahoittamaa (Connecting Europe Facility, CEF)

Lisätietoja:

A, I- ja L-junat Helsinkiin päin eivät pysähdy Ilmalassa lauantai-illasta 16.4. maanantaiaamuun 18.4.

Helsingin suuntaan liikennöivät A-, I- ja L-junat eivät pysähdy Ilmalassa lauantaista 16.4. klo 22 alkaen maanantaihin 18.4. klo 5 asti.

Ilmalasta Helsingin suuntaan voi matkustaa vaihtamalla junaa Huopalahdessa. Ilmalaan pääsee Leppävaaran ja Myyrmäen sekä Lentoaseman suunnilta Pasilan kautta vaihtaen.

Kaikki Helsingin suuntaan ajavat rantaradan junat, myös A, I, ja L-junat, lähtevät poikkeusjärjestelyn aikana Pasilassa raiteelta 7.

Pasilan raide 1 pois käytöstä

Pasilan aseman raide 1 on pois käytöstä lauantaista 16.4. klo 22 alkaen maanantaihin 18.4. klo 5 asti.

Junat lähtevät seuraavasti:

 • P-, K-, N- ja T-junat Helsingin suuntaan raiteelta 2
 • I-, K-, N- ja T-junat Tikkurilan suuntaan raiteelta 3
 • R- ja Z-junat sekä kaukojunat Tikkurilan suuntaan raiteelta 4
 • R- ja Z-junat sekä kaukojunat Helsingin suuntaan raiteelta 5

Ilmalan ja Pasilan poikkeusjärjestelyiden syynä on se, että Pasilan asemalla ja sen läheisyydessä suoritetaan aseman uudistamiseen liittyviä töitä.

Radalle ei saa mennä, se on aina vaarallista

schiene-14511508685rt

Kulunut kevät on ollut junan allejääntien osalta murheellinen. Vuosittain junien alle jää 50–60 henkilöä, tänä keväänä luku on jo 25. Jokainen onnettomuus on tragedia niin uhrille, hänen omaisilleen kuin junan kuljettajillekin.

Asiaton liikkuminen radalla on kiellettyä, myös lain nojalla. Junat kulkevat nopeasti ja äänettömästi, joten niiden lähestymisen saattaa huomata vasta, kun on jo liian myöhäistä. Junan pysähtymismatka on hyvässäkin tapauksessa useita satoja metrejä, joten vaikka kuljettaja havaitsisi ihmisen ajoissa ja tekisi hätäjarrutuksen, juna ei välttämättä ehdi pysähtyä ajoissa.

”Rata ei ole oleskelu- eikä leikkipaikka”, muistuttaa yksikön päällikkö Marko Tuominen Liikenneviraston liikenne- ja työturvallisuusyksiköstä. ”Ihmisten tulisi ymmärtää, että radalla ei saa kulkea eikä oleskella. Rataverkollamme liikkuu matkustajajunien lisäksi tavarajunia sekä radan kunnossapidon kalustoa, joten koskaan ei ole sellaista hetkeä, jolloin radalla olisi turvallista liikkua. Aikataulut muuttuvat jatkuvasti ja juna voi yllättää.”

Uhrien läheisten suru on suuri ja on ymmärrettävää, että heillä on halu muistaa uhreja kukin ja kynttilöin. Niiden tuominen onnettomuuspaikan läheisyyteen radalle tai ratapenkalle on kuitenkin vaarallista ja asettaa surijat allejääntivaaraan. Muistoesineet on syytä sijoittaa kauemmas radasta, jottei kenellekään tule tarvetta mennä radalle.

”Jokainen onnettomuus on liikaa. Otamme osaa kaikkien uhrien läheisten suruun. Jotta kukaan ei joutuisi enää tällaista surua kokemaan, Liikennevirasto pyytää, että vanhemmat ja opettajat keskustelisivat lasten ja nuorten kanssa radalla liikkumisen vaaroista. Lapset ja nuoret eivät välttämättä ymmärrä, että rautatiealueella leikkiminen ja oleskelu on kiellettyä ja vaarallista”, Marko Tuominen toteaa.