PKC Groupille kokonaisarvoltaan yhteensä 80 milj. euron arvosta uusia toimitussopimuksia kiskokalustoliiketoiminnassa

pkc_1

Bombardier Transportation (BT)on vahvistanut myöntävänsä PKC Groupille uusia liiketoimintasopimuksia. Sopimukset ovat jatkoa äskettäin allekirjoitetulle globaalille yhteistyösopimukselle sekä elokuussa julkistetuille liiketoimintasopimuksille. Uusien liiketoimintasopimusten arvo on noin 80 milj. euroa.

Liiketoimintasopimukset koostuvat sähkökeskusten, johdinsarjojen ja ohjaamopöytien toimituksista BT:n keskieurooppalaisille asiakkaille. Sopimukset sisältävät 30 milj. euron arvoisen viiden vuoden toimituskokonaisuuden ja 50 milj. euron arvoisen kahdentoista vuoden toimituskokonaisuuden. Molempien toimituskokonaisuuksien toimitukset alkavat vuonna 2017 ja toimitusmäärät voivat kasvaa optioiden kautta.

Andre Gerstner (President, Rolling Stock Business):

Jatkamme äskettäin allekirjoitetun globaalin yhteistyösopimuksen toteuttamista BT:n kanssa hyvässä yhteistyössä ja pitkäaikainen tilauskantamme on kasvanut merkittävästi viimeaikaisten uusien sopimusten johdosta.

VR Groupin liikevoitto säilyi lähes ennallaan

helsingin_asema_kivimiehet_ja_kellotorni_4777

Kuvaaja: Soile Laaksonen

VR Groupin tammi−syyskuun liikevoitto oli 25,5 miljoonaa euroa.
•    Matkustajaliikenteessä matkamäärät kasvoivat, tammi−syyskuussa tehtiin 83,9 miljoonaa matkaa.
•    VR Transpointin kuljetusmäärät nousivat vertailukaudesta 8,6 prosenttia ja olivat 30,4 miljoonaa tonnia.
•    VR Trackin ja Siemensin muodostama työyhteenliittymä uusii Riihimäki–Tampere-rataosuuden turvalaitejärjestelmän. Uudistus varmistaa pääradan turvallisen ja korkean käytettävyyden pitkälle tulevaisuuteen.

VR-konsernin tammi−syyskuun liikevaihto oli 872,6 (908,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski viime vuodesta 3,9 prosenttia. Katsauskauden liikevoitto oli 25,5 (26,0) miljoonaa euroa.

Matkustajaliikenteessä junien täyttöaste oli syyskuussa 41,5 prosenttia. Täyttöaste kasvoi syyskuussa +7,5 prosenttiyksikköä. Liikenteen suunnittelulla ja hinnoittelu-uudistuksella on ollut merkittävä positiivinen vaikutus junien täyttöasteeseen. VR Transpointin kuljetusvolyymit kasvoivat 8,6 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan ja olivat 30,4 miljoonaa tonnia.

– Matka- ja kuljetusmäärien kasvu kertovat, että olemme oikealla tiellä. Haluamme jatkossakin kehittää asiakkaille tarjottavia palvelujamme. Kaiken kehitystyön lähtökohta on asiakkaidemme kuuntelu niin matkustajaliikenteessä, tavaraliikenteessä kuin VR Trackin liiketoiminnassa, VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

VR Group nimitti 20. lokakuuta uudeksi toimitusjohtajaksi Rolf Janssonin, joka on aiemmin työskennellyt VR Transpointin johtajana. Edellinen toimitusjohtaja Mikael Aro siirtyy toisen työnantajan palvelukseen marraskuun lopulla.

VR:n matkustajaliikenteessä junamatkustaminen kasvussa

Matkustajaliikenteen liikevaihto oli 372,5 (401,8) miljoonaa euroa ja se laski tammi−syyskuussa 7,3 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikutti etenkin kotimaan kaukoliikenteen laskenut hintataso.

Juna- ja autoliikenteessä tehtiin yhteensä 83,9 (83,8) miljoonaa matkaa. Matkojen määrä kasvoi tammi−syyskuussa 0,1 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Autoliikenteen matkamäärät vähenivät 8,1 prosenttia ja junaliikenteen matkamäärät kasvoivat yhteensä 3,8 prosenttia. Matkamäärät kaukoliikenteessä kasvoivat 0,9 prosenttia ja lähiliikenteessä 4,3 prosenttia.

Matkustajaliikenne järjesti syyskuussa Ovelta ovelle -hackathon-tapahtuman, jossa kymmenen tiimiä kehitti ratkaisuja tulevaisuuden matkaketjuiksi.

VR Transpointin näkymät valoisat

VR Transpointin liikevaihto oli 284,6 (284,0) miljoonaa euroa ja nousi 0,2 prosenttia vertailukaudesta. Kuljetusmäärissä tapahtui merkittävää kehitystä. Volyymit kasvoivat 8,6 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan ja olivat 30,4 (28,0) miljoonaa tonnia.

Talouden eri toimialoilla on näköpiirissä varovaisen piristymisen merkkejä, mikä on heijastunut VR Transpointin kuljetusmäärien kasvuun uusien kuljetusvirtojen ohella. Positiivinen trendi näkyi kvartaalin aikana laajasti eri toimialoilla, kuten metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa sekä rakentamisessa.

VR Transpointin positiivista virettä selittää myös aktiivinen ja asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen ja tehostaminen. Käyttöön on otettu uusia toimintamalleja ja uutta teknologiaa, kuten tablet-tietokoneita ratapihatyöskentelyssä.

VR Trackillä Suomessa hyvin rakennuskantaa

VR Trackin liikevaihto laski vertailukaudesta 2,0 prosenttia ja oli 207,3 (211,5) miljoonaa euroa.

Liikennevirasto valitsi VR Trackin ja Siemensin muodostaman työyhteenliittymän uusimaan Riihimäki–Tampere-ratavälille kaikki turvalaitteet vuosien 2016–2018 aikana. Siemens toimittaa hankkeeseen kuuluvan turvalaitejärjestelmän ja VR Track tekee asennustyöt. Hankkeen arvo on kokonaisuudessaan noin 35 miljoonaa euroa.

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -allianssihanke on edennyt aikataulussa. Vuoden 2016 aikana radan perusparannustyöt ovat keskittyneet Jyväskylän ja Äänekosken väliselle rataosuudelle. Työt ovat käynnistyneet myös Tampere–Jyväskylä-välillä. Kokonaisuudessaan ratahanke valmistuu liikenteelle elokuussa 2017.

Ruotsin liiketoiminta on ollut tappiollista johtuen pääasiassa yhden kunnossapitoprojektin haasteista. Ruotsin koko vuoden tulos jää merkittävästi tappiolliseksi.

Syyskuussa VR Track Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi irtisanoutui. VR Trackin vt. toimitusjohtajan tehtävää hoitaa VR Groupin lakiasiainjohtaja Teemu Sipilä. VR Track Sweden AB:n johdossa aloitti toimitusjohtaja Mattias Hörling.

Solita toimittaa Liikennevirastolle mobiilialustan ratatöiden luotettavaan seuraamiseen

a4342cdf6cd24096_800x800ar

Uusi rataurakoitsijoille suunnattu palvelu parantaa rautatieliikenteen turvallisuutta

Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solita on valittu Liikenneviraston uuden rataurakoitsijoille suunnatun mobiilialustan toimittajaksi. Mobiilipalvelun myötä junaradoilla tehtävistä töistä saadaan tarkka ja ajantasainen tieto liikenteenohjaukselle ja muille palvelua hyödyntäville sidosryhmille. Nyt tehty sopimus vahvistaa edelleen Solitan asemaa rautatieliikenteen keskeisten järjestelmien toimittajana.

Solita toimittaa Liikennevirastolle uuden rataurakoitsijoiden mobiilialustan (RUMAn). Sen avulla rataurakoitsijat voivat lisätä ja täydentää tietoja ratatöistä joustavasti työn aikanakin. Palvelun keskeisenä tavoitteena on raideliikenteen turvallisuuden parantaminen. Mobiilipalvelu tarjoaa jatkossa entistä ajantasaisempaa tietoa muun muassa radoilla työskentelevien ihmisten ja koneiden sijainnista sekä työskentelyajankohdista, mikä vähentää onnettomuuksien riskiä.

Hankkeen myötä ratatöihin liittyvät operatiiviset tiedot, kuten ratatyöluvat ja -ilmoitukset, digitalisoidaan. Tiedon kerääminen suoraan kentältä mahdollistuu ja kaikki tieto on hyödynnettävissä reaaliaikaisesti yhdellä yhteisellä mobiilialustalla. Palvelun käyttäjiä tulee olemaan noin 3000. Mobiilialusta integroidaan laajasti rautatieliikenteen ohjauksen järjestelmiin ja se tarjoaa rajapinnan myös urakoitsijoiden omille kunnossapitojärjestelmille. Sopimukseen sisältyy mobiilialustan toteuttamisen lisäksi ylläpito vuoteen 2028 saakka.

”Rataurakoitsijoiden mobiilialustan kehittäminen on luonteva jatkumo Solitan vahvalle roolille Liikenneviraston rautatieliikenteen järjestelmien kehittämisessä, ja hyvä esimerkki siitä, miten digitalisaatio sekä tehostaa toimintaa, mahdollistaa uudet toimintatavat ja auttaa parantamaan liikenteen turvallisuutta. Uusi palvelu täydentää jo olemassa olevia liikenteen järjestelmien kokonaisuutta”, sanoo Mikko Varjos Solitalta.

Solitalla on pitkä ja laaja-alainen kokemus liikenteen, erityisesti rautatieliikenteen, johtamisen, suunnittelun ja hallinnan ratkaisuista kuten keskeisistä liikenteen ohjauksen ja suunnittelun järjestelmistä, tiedonhallinnasta ja analytiikasta sekä tietovarannoista ja rekistereistä. Solita on toteuttanut mm. laajan raidekapasiteetin LIIKE-hallintajärjestelmän  jajunankuljettajien veturipäätteen.

VR parantaa vammaisten palveluja junissa

vihrea_makuuvaunu3

Kuva: VR GROUP

VR parantaa vammaismatkustajien palveluja ja tiivistää yhteistyötä järjestöjen kanssa. Pohjalla on VR syys-lokakuussa tekemä laaja kyselytutkimus. Vastauksia saatiin lähes 400. VR:llä on jo tähän asti ollut joukkoliikenteessä laajat vammaispalvelut. Niitä on suunniteltu ja kehitetty yhdessä alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Palveluiden kehittämisestä keskustellaan tänään 25.10. VR:n, järjestöjen ja muiden sidosryhmien tapaamisessa.

Vammaismatkustajien palveluun ollaan kauttaaltaan varsin tyytyväisiä. Asteikolla yhdestä parhaimpaan kymmeneen vastaajista suurin osa antaa junamatkalleen arvosanan 8. Matkustuskokemusten perusteella vastaajista 83 % aikoo käyttää palveluja uudelleen. Kehityskohteiksi nousivat erityisesti saattajalipun käyttöoikeuden laajentaminen ja palveluista tiedottaminen.

Kaikkien sujuva matkustaminen on tärkeää, siksi VR haluaa parantaa eri matkustajaryhmien erityistarpeiden huomioimista. VR on uudistanut kalustoaan voimakkaasti viime vuosien aikana esteettömäksi ja se on helpottanut kaikkien matkustamista. Kaukoliikenteen junista jo 85 % on esteettömiä, pääkaupunkiseudun lähijunista valtaosa. Yöjunissa esteettömien palveluiden osuus kasvaa, kun Kolariin liikennöiviin juniin saadaan joulukuussa uutta esteetöntä makuuvaunukalustoa.

Tiedonsaantia esteettömämmäksi

Tutkimuksen mukaan vammaisen saattajapalveluita halutaan uudistaa. Toiveena on maksuttoman saattajalipun laajentaminen useammille vammaisryhmille.

VR:n vammaispalveluista asemilla ja junista kaivataan enemmän tietoa. Tietoa toivotaan löytyvän paremmin nettisivuilta, lisäksi toivotaan esimerkiksi tietoa apuvälineiden kuljettamisesta, asemien avustamispalveluista, selkeitä ohjeita pyörätuolilla liikkumisesta sekä asemien laitureiden korkeuksista.

Kalustoon liittyvissä palautteissa toivotaan parempaa ravintolavaunujen käyttömahdollisuutta. Myös tietoa ravintolatuotteiden tilausmahdollisuudesta pyörätuolipaikalle kaivataan.

Asemien avustuspalvelu saa kiitosta

Kyselyn mukaan VR:n tarjoamaan asemien avustajapalveluun ollaan erityisen tyytyväisiä. Kokonaisuudessaan noin puolet vastaajista kokee, että avustamispalvelun varaus sujui joko hyvin tai erinomaisesti. Vastaavasti 74% kokee palvelun sujuvuuden käytännössä hyväksi tai erinomaiseksi.

Henkilökunnan palveluun ollaan tyytyväisiä sekä itse vammaispalvelun hoitumiseen matkalla. Aikatauluista saadaan kyselyn mukaan hyvin tietoa. Myös junakalustoon ollaan varsin tyytyväisiä.

VR parantaa palveluja monin tavoin

Kyselyn tulosten ja vammaisjärjestöjen kanssa käydyn keskustelun pohjalta VR on päättänyt vammaismatkustajien palveluiden kehittämisestä monin tavoin:

 • VR suunnittelee vammaismatkustajille tarkoitetun uuden maksuttoman palvelunumeron käyttöönottoa.
 • VR kehittää nettisivuja niin, että tieto palveluista löytyy paremmin ja esteettömämmin.
 • VR lyhentää avustuspalvelun odotusaikaa asemilla loppuvuoden aikana.
 • VR arvioi saadun palautteen pohjalta vaihtoehtoja maksuttomalle saattajalipulle.
 • VR:n tavoitteena on ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua ja säännöllisiä tapaamisia vammaisjärjestöjen kanssa.
 • VR tekee vuosittain laajan kyselytutkimuksen vammaismatkustajille tarkoitetuista palveluista palvelujen edelleen kehittämiseksi.

VR:llä jo monia matkustamista helpottavia palveluja

VR tarjoaa matkustajille monia mahdollisuuksia esteettömään junamatkaan jo nyt:

 • Avustuspalvelut 37 asemalla
 • Esteetön junakalusto (85% kaikesta kaukoliikenteen junavuoroista)
 • Pyörätuolipaikat
 • Esteettömät makuuhytit
 • Ravintolapalvelut pyörätuolipaikalle
 • Pendolinon ravintolavaunun pyörätuolipaikat
 • Esteetön wc
 • Kutsunapit pyörätuolipaikalla
 • Maksuton saattajalippu
 • Tukikaiteet junissa
 • T-silmukka kuulovammaisille
 • Pistekirjoitusopasteet
 • Kuulutukset ja infomonitorit
 • Pyörätuolinostimet
 • Allergiahytit

Laajemmin tietoja VR:n vammaispalveluista vr.fi-sivustolta.

Rolf Jansson VR Groupin toimitusjohtajaksi

rolf_jansson_vrgroup

VR Groupin toimitusjohtajaksi on nimitetty Rolf Jansson. Hän aloittaa tehtävässä heti. Jansson on tähän asti toiminut konsernin logistiikkadivisioonan johtajana. Edellinen toimitusjohtaja Mikael Aro jatkaa marraskuun loppuun asti yhtiön hallituksen erityistehtävissä. Hän siirtyy sen jälkeen jo aiemmin kerrotusti pääomasijoitusyhtiö Tritonin palvelukseen.

Jansson on työskennellyt VR Groupin palveluksessa vuodesta 2009 alkaen, ensin kehitysjohtajana ja vuodesta 2011 alkaen VR Transpointissa, jossa hän on vastannut liiketoiminnan uudistamisesta ja kilpailukyvyn kehittämisestä.

− Rolf Jansson on osoittanut VR Transpointin johdossa erinomaista kykyä liiketoiminnan johtamiseen, toteaa VR Groupin hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen. Janssonin kaudella VR Transpointissa sekä kannattavuus että asiakastyytyväisyys ovat parantuneet merkittävästi.
− Hän tuntee konsernin, konsernin toimialan ja toimintaympäristön läpikotaisin.

− Kiitän lämpimästi Mikael Aroa, jonka johdolla VR Groupissa on toteutettu suuri muutos nykyaikaiseksi palveluyritykseksi, Syrjänen summaa.
− Konserni on hyvässä kunnossa ja toteutettujen uudistusten jälkeen uuden toimitusjohtajan on helpompi jatkaa asiakaspalvelun kehittämistä ja kasvun hakemista myös uusilta liiketoiminta-alueilta.

− Otan uuden tehtävän erittäin innostuneesti vastaan, Rolf Jansson toteaa.  
− Tehtävä on haasteellinen ja kiinnostava. Haluamme jatkossakin kehittää asiakkaille tarjottavia palvelujamme. Kaiken kehitystyön lähtökohta on henkilöasiakkaidemme kuuntelu matkustajaliikenteessä sekä vuoropuhelu yritysasiakkaidemme kanssa tavaraliikenteessä ja VR Trackin liiketoiminnassa. Olen viimeisten seitsemän vuoden aikana oppinut tuntemaan henkilökuntamme vahvan ammattitaidon ja sitoutumisen. Odotan innolla hyvän yhteistyön jatkumista konsernin toimitusjohtajan tehtävässä.

Rolf Jansson:
•    syntynyt 1969
•    DI ja KTM
•    VR Transpointin johtaja vuodesta 2011 alkaen
•    Toiminut VR-konsernissa vuodesta 2009 alkaen
•    Työskennellyt aikaisemmin Nordean Corporate Finance -johtajan tehtävässä ja liikkeenjohdon konsulttina Booz Allen Hamiltonissa
•    Toimii Sarlin Yhtymän hallituksessa

Kainuun kauppakamariosaston Vuoden Teko -palkinto Transtech Oy:lle

2016-10-13-18_23_47-kiskokalustoesite_fin_lr-pdf-nitro-reader-3

Kainuun kauppakamariosasto on valinnut otanmäkeläisen Transtech Oy:n Vuoden Teko -palkinnon saajaksi. Valintaperusteluissa korostuivat yhtiön onnistuminen liiketoiminnan kääntämisessä kasvuun sekä viimeaikainen kaupallinen menestyminen.

– ”Vuoden Teko -palkintoraadilla oli tänä vuonna miellyttävä työ valita monista palkinnon arvoisista yrityksistä. Kainuussa on useita menestystarinoita ja loppusuoran ehdokkaat osoittavat, että osaamista, halua ja kykyä kehittyä löytyy alueelta. Entistä valoisammat näkymät ovat levinneet usealle toimialalle. Lisää näyttää olevan tulossa.” myhäilee Kainuun kauppakamariosaston puheenjohtaja Juha Tanskanen.

Palkinnon valintaperusteluissa korostuivat Transtechin liiketoiminnan kasvu ja erinomainen tuotekehitys, jotka ovat siivittäneet yhtiön kaupalliseen menestykseen. Transtech on juuri voittanut Tampereen uuden raitiotien kalustohankinnan kilpailutuksen, joka mahdollistaa yli 90 miljoonan euron kaupat ja tietää töitä Otanmäen tehtaassa useaksi vuodeksi.

– ”Transtechin pääomistajaksi tuli runsas vuosi sitten tšekkiläinen Škoda Transportation Group, minkä seurauksena yhtiön edellytykset laajentaa markkina-aluettaan muihin Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan ovat ratkaisevasti parantuneet”, toteaa Transtech Oy:n varatoimitusjohtaja Matti Haapakangas. ”Transtechin oma vakituinen työntekijävahvuus on noin 500 henkilöä, joiden lisäksi Kainuun Otanmäessä sijaitseva tehdas työllistää tälläkin hetkellä runsaat sata tilapäistä työntekijää”, iloitsee Haapakangas.

Transtech on Pohjoismaiden suurin kiskokalustovalmistaja. Yhtiön päätuotteisiin kuuluvat kaksikerroksiset matkustajavaunut, raitiovaunut sekä alihankkijana valmistettavat konepajatuotteet. Transtechin kokonaisvahvuus on tällä hetkellä noin 500 henkilöä. Yhtiö toimittaa nopeudelle 200 km/h suunniteltuja ja painetiiviitä kaksikerroksisia matkustajavaunuja VR-Yhtymä Oy:lle. Helsingin kaupungin liikennelaitokselle Transtech toimittaa 100 % matalalattiaisia ja vapaasti kääntyvillä teleillä varustettuja raitiovaunuja.

Vuoden Teko -palkinto myönnetään vuosittain. Voittajaa valittaessa pääperusteena on merkittävä teko ja panostus Kainuun talousalueen elinvoiman ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Palkinto jaettiin Kainuun kauppakamariosaston Talousseminaarissa 13.10.2016.

Aiempia Vuoden Teko –palkinnon saajia:

 • v.2015 KAMK
 • v.2014 Kiantama
 • v.2013 Vuokatin Angry Birds -puisto
 • v.2012 Holiday Club Katinkulta

Velvoiteliikennepäätös lisää junavuoroja

ic2_juna02

Kuva: VR Group

Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt päätöksen junaliikenteen velvoiteliikenteestä ajalle 11.12.2016-9.12.2017. Tämä päätös lisää junavuoroja eri puolilla maata. Lisäksi tehtiin joidenkin vuorojen aikatauluihin täsmennyksiä alueiden toiveiden mukaisesti.

VR-Yhtymä Oy:llä (VR) on henkilöjunaliikenteen yksinoikeus. Tämän yksinoikeuden vastineeksi VR on velvoitettu ajamaan myös ns. velvoiteliikennettä, joka ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa, mutta josta valtio ei erikseen suorita korvausta. Velvoiteliikenteestä voi koitua yksinoikeussopimuksen mukaan VR:lle enintään 20 milj. euron tappio.

Päätös velvoiteliikenteestä tehdään vuodeksi kerrallaan, sillä ministeriössä valmistaudutaan parhaillaan myös rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamiseen.

Porin sataman toive toteutumassa – Mäntyluodon radan sähköistyksestä valmisteltu aiesopimus valtion ja Porin kaupungin kesken

railroad-tracks-1334401875hko

Porin Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamiin johtavan rautatien sähköistämissuunnitelma etenee. Porin kaupunki ja Liikennevirasto ovat valmistelleet asiasta aiesopimuksen. Toteutuessaan radan sähköistys maksaa kaikkiaan 7,1 miljoonan euroa.

Valtion osuus radan sähköistämisesta olisi 5,7 miljoona euroa. Porin kaupunki järjestelee loput 1,4 miljoonaa euroa.

– Tällaiseen elinkeinopoliittiseen investointiin sisältyy määräraha Porin ensi vuoden talousarvioehdotuksessa. Panos on osoitus kaupungin sitoutumisesta alueen elinkeinoelämän tukemiseen, Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen sanoo.

Porin sataman toimitusjohtaja Sari Virtanen kuvaa rataosuuden sähköistämistä keskeiseksi sataman kilpailukyvylle. Paikallisen merkityksen lisäksi modernisoinnilla on vaikutusta myös valtakunnallisesti.

– Radan sähköistäminen parantaa erityisesti metalliteollisuuden toimintaedellytyksiä, mutta hyödyttää myös muun muassa metsäteollisuuden kuljetuksia. Uskon sen voivan tuoda Poriin myös uutta yritystoimintaa.

Nyt käytössä oleva dieselkalusto on verotuksellisesti sähköistä raskaampaa. Radan modernisointi vaikuttaa siten rataosuutta käyttävien teollisuusyritysten kilpailukykyyn.

Mikä sen taloudellinen merkitys on esimerkiksi Boliden Harjavallalle, sitä toimitusjohtaja Timo Rautalahti ei lähde arvioimaan. Hän kuitenkin toteaa toimitusketjun jokaisella osalla olevan vaikutusta koko toimitusketjun kokonaiskustannuksiin ja niiden kehittämiseen.

– Olemme tulevina vuosina vahvasti panostamassa raaka-aineiden logistiikan ja käsittelyn kehittämiseen. Tämän kokonaisuuden tehokkuus ja kilpailukyky koostuu koko ketjun osista ja logistiikka satamaan on oleellinen osa sitä.

Pori–Mäntyluoto-radan rataosuuden korjaaminen on ollut usean toimijan yhteinen intressi. Siihen on myös satsattu viimeisten puolentoista vuoden ajan laajalti Porin seudulla.

– Junaradan sähköistäminen on ollut sataman harras toive. Taistelemaan lähdettiin kuitenkin yhdessä, ja kiitokset kuuluvat niin alueen yrityksille ja kansanedustajille kuin Porin kaupungin ja Liikenneviraston virkamiehillekin, Virtanen sanoo.

Asia etenee seuraavaksi Porin kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Valtiolla hankkeesta päättää eduskunta.

Hankkeen toteutuessa työt rataosuuden korjaamiseksi aloitettaneen jo ensi vuonna. Käyttöön uudistettu rata saataisiin parin vuoden kuluttua.

Ratahanke Seinäjoki-Oulu: Ruhan ja Lapuan välinen kaksoisraide valmistunut

skol-hankekartta

Ruhan ja Lapuan välisen kaksoisraiteen rakennustyöt ovat valmistuneet aikataulun mukaisesti. Valmistuneen kaksoisraiteen pituus on 9 kilometriä. Molemmat raiteet ovat raideliikenteen käytössä. Nyt valmistunut kaksoisraide yhdistyi Seinäjoki–Ruha -kaksoisraiteeseen, joka on otettu käyttöön vuonna 2012. Hankkeen aikana rakennettu kaksoisraide ulottuu Etelä-Seinäjoelta Lapualle. Tämän kaksoisraideosuuden pituus on yhteensä 25 kilometriä.

Ruhan ja Lapuan kaksosraiteen rakennustyöt alkoivat vuonna 2014. Osuuden vanha raide kunnostettiin ja viereen rakennettiin uusi raide. Kaksoisraiteen rakentamisen yhteydessä on tehty maarakennus-, päällysrakenne- ja sillanrakennustöitä sekä sähkö- ja turvalaitetöitä. Kaikki tasoristeykset Ruhan ja Lapuan väliltä on poistettu jo vuonna 2014.

Lapuan liikennepaikka on myös valmistunut aikataulun mukaisesti kesällä 2016. Lapuan asema on perusparannettu esteettömäksi. Asema-alueelle on rakennettu junaan nousua helpottava korkea reunalaituri, uusittu laiturialueen valaistus, kuulutusjärjestelmä ja opasteet. Lisäksi laiturille on rakennettu sääsuojia ja pyöräpaikkoja.

Tampereen raitiotien kalustotoimittajaksi Transtech Oy

500px-tampere-vaakuna-svg

Tampereen raitiotien kalustohankinnasta järjestetyn tarjouskilpailun on voittanut Transtech Oy. Asiasta päätti Tampereen kaupunginhallitus 3.10.2016 samassa yhteydessä muiden raitiotiehankkeeseen liittyvien asioiden kanssa.

Kaupungihallituksessa raitiotiehen liittyvistä päätöksistä äänestettiin, 7 jäsentä kannatti päätösesityksiä, 2 vastusti, 1 jäsen äänesti tyhjää ja 1 oli poissa.

Hankintaan sisältyy 15 – 20 raitiovaunua sekä niiden kunnossapitopalvelu 10 vuodeksi. Lisäksi on mahdollista hankkia lisävaunuja, pidentää vaunuja myöhemmin sekä jatkaa kunnossapitopalvelua enintään 40 vuodeksi.

Tampereen kaupunki sai 12.8.2016 mennessä tarjouksen raitiovaunuista ja niiden kunnossapidosta seuraavilta neljältä yritykseltä:

• Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles, S.A. (CAF)
• PESA Bydgoszcz SA
• Stadler Rail Valencia, S.A.U.
• Transtech Oy

Raitiovaunuhankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta on vertailtu raitiovaunujen laadun, kunnossapitopalvelun laadun sekä vertailuhinnan perusteella.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on Transtech Oy:n tarjous. Tarjous oli paras sekä laatu- että hintavertailussa.

Transtech Oy:n tarjouksessa 37 metriä pitkien raitiovaunujen hankintahinta on n. 3,8 – 3,2 miljoonaa euroa / kpl hankintamäärästä riippuen. Vuoden 2014 yleissuunnitelmassa 30-33 m pitkän vaunun hinnaksi arvioitiin noin 3,2 miljoonaa euroa ja 38-40 m pitkän vaunun hinnaksi noin 3,8 miljoonaa.

Jos raitiotiehankkeen osan 1, eli Hervantajärvi – Pyynikintori ja TAYS – Pyynikintori -linjojen liikennöintiin ja varavaunuiksi hankitaan 16 vaunua on niiden hankintahinta yhteensä noin 61 miljoonaa euroa. Yleissuunnitelman mukaisen liikennekokonaisuuden 26 raitiovaunua maksaisi noin 97,5 miljoonaa euroa.

Raitiovaunujen hankintapäätös sitoo kaupunkia ja hankintasopimus voidaan allekirjoittaa vasta Tampereen kaupunginvaltuuston tehtyä päätöksen raitiotiehankkeen täytäntöönpanosta.

Mikäli Tampereen kaupunginvaltuusto päättää, että raitiotie rakennetaan, työt alkavat useista kohdista ensi vuoden 2017 aikana. Raitiotieliikenteen Hervannasta Taysille arvioidaan alkavan vuonna 2021. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 24.10.2016.

Raitiotiellä tavoitellaan korkeatasoista, suurikapasiteettista ja esteetöntä joukkoliikennettä, jolla on mahdollista tukea kaupunkirakenteen tiivistämistä kestävällä tavalla. Raitiotietä suunnitellaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kuormittuneimmalle osuudelle. Joukkoliikennejärjestelmään kuuluisivat raitiotien lisäksi tehokkaat runkobussilinjat sekä monipuolinen liityntäliikenne raitiotielinjoille. Raitiotien varrelle suunnitellaan täydennysrakentamista sekä kehitetään maankäyttöä. Pysäkkiympäristöjä suunnitellaan palvelemaan monipuolisia toimintoja ja eri kulkumuotoja.