KONEelle tilaus Qindao-Jinanin rautatieasemarakennukseen Kiinan Shangdongin provinssissa

124778

KONE toimittaa 78 liukuporrasta Qingdao-Jinan-rautatielinjan pääasemarakennukseen Hong Daossa Qingdaon rannikkokaupungissa.

Vuosikausia Kiinan asukasystävällisimmäksi kaupungiksi nimetty Qingdao rakentaa 307 km pitkän suurnopeusjunaradan, jonka pääteasema on Shangdongin provinssin pääkaupunki Jinan. Qingdaon ja Jinanin väliä liikennöivien junien kapasiteetti yhteen suuntaan tulee olemaan jopa 50 miljoonaa matkustajaa vuodessa.

KONE varmistaa sujuvan, turvallisen ja miellyttävän matkustajakokemuksen toimittamalla Hong Daon asemalle 79 joukkoliikennekeskuksiin optimoitua KONE TravelMaster® 120 -liukuporrasta.

“Uusi Qingdao-Jinan-rautatie täydentää Qingdaon jo entisestään edistyksellistä infrastruktuuria. On hienoa, että saamme toimittaa ratkaisujamme uuden Hong Daon aseman vaativiin, ympärivuorokautisiin tarpeisiin ja osaltamme varmistaa ensiluokkaisen matkustajakokemuksen asemalla”, sanoo KONEen Kiinan aluejohtaja William B. Johnson.

Hong Daon aseman on suunnitellut Hang Zhou China United Zhu Jing Architecture DESIGN Co., Ltd, ja sen rakennuttajana toimii Jinan Qingdao Railway Co. Ltd. Aseman rakentaa China Construction Eighth Engineering Bureau Co., Ltd. Uuden aseman on määrä aueta matkustajille vuonna 2018.

Tilaus kirjattiin vuoden 2017 kolmannelle neljännekselle.

Ministeri Berner: Junaliikenteeseen lisäyksiä eri puolille maata

schiene-14511508685rt

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä ovat neuvotelleet parannuksia ostoliikennesopimuksella toteutettavan liikenteen palvelutasoon vuosille 2018–2019. Sopimus koskisi kaukoliikenteen ostoja.

Tavoitteena on parantaa raideliikenteen tuetun liikenteen palvelutasoa ja vaikuttaa tätä kautta ihmisten liikkumistottumuksiin energia- ja ilmastostrategian mukaisesti. Liikenneverkon kehittämistä arvioinut parlamentaarinen työryhmä esitti elokuussa 2017 antamassaan väliraportissa 2 miljoonan euron vuosittaista talousarviomäärärahalisäystä raideliikenteeseen vuosille 2018–2021.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymän välinen sopimus on raha-asiainvaliokunnan puollettavana 19. joulukuuta. Sopimuksen voimaantulo vaatii, että eduskunta hyväksyy talousarviossa tätä koskevan määrärahan. Parannukset ostoliikenteeseen toteutettaisiin junaliikenteen palvelutason parantamiseen esitetyllä 2 miljoonan euron lisämäärärahalla. Eduskunta käsittelee talousarviota kuluvalla viikolla.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tyytyväinen lisärahoituksesta.

– Energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan monenlaisia toimia. Hallituksen tavoitteena on lisätä reilusti raideliikenteen käyttöä ja pitää huolta hyvistä yhteyksistä eri puolilla Suomea. Tällä lisämäärärahalla haluamme parantaa palvelutasoa erityisesti työ- ja opiskelumatkoihin käytettävässä liikenteessä, sillä siitä saamme parhaimmat vaikutukset, toteaa Berner.

– Sovitut lisäykset mahdollistavat paremmat edestakaiset junayhteydet eri puolilta Suomea pääkaupunkiseudulle yhden päivän aikana, jatkaa Berner.

Lisämääräraha tullaan kohdentamaan seuraaviin kohteisiin ja palvelutasoparannuksiin: Helsinki-Kokkola-yhteyden ulottaminen Ylivieskaan, Helsinki-Kuopio-yhteyden ulottaminen Kajaaniin, Kotka-Kouvola, Joensuu-Nurmes, Pori-Tampere, Helsinki-Kolari ja Seinäjoki-Vilppula.

LVM:n ja VR:n välisen uuden sopimuksen mukainen liikenne alkaisi pääosin 25.3.2018. Sopimus olisi voimassa määräaikaisena 31.12.2019 asti samoin kuin 3.12.2015 tehty ostosopimus. Aiemman ostosopimuksen mukainen liikenne jatkuisi aiemmin sovitulla tavalla.

Nelivuotisen lisämäärärahan käytöstä vuosina 2020–2021 sovitaan myöhemmin erikseen.

Hallitus on päättänyt, että rautateiden henkilöliikennepalvelut avataan kilpailulle. Kilpailun avaaminen tarkoittaa sitä, että VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan. Nyt tehtävillä ostoliikenteen lisäyksillä ei ole vaikutusta kilpailun avaamiseen.

 

MUUTOKSIA KOUVOLA-XI’AN KONTTIJUNALIIKENTEEN TOIMINTAMALLIIN

seemed-2476467_1280

UnyTrade Oy tiivistää yhteistyötä Kouvola Cargo Handling Oy:n kanssa. Jari Grönlund ei ole enää UnyTrade Oy:n palveluksessa ja samalla Kouvola Cargo Handling Oy ottaa suuremman roolin linjan operatiivisten asioiden hoitamisessa. Kouvola Cargo Handling Oy:lla on pitkä kokemus Venäjän ja IVY-maiden raideliikenteestä, mikä on hyvä pohja uuden liikenteen käytännön asioiden hoitamiselle. UnyTrade Oy on edelleen KTZ Expressin (NC Kazakshstan Railways JSC) virallinen edustaja Suomessa.

Seuraavien junien lähtöpäivät

Vuoden 2017 viimeinen vientijuna Kouvolasta Xi’aniin lähtee Kouvolasta 14.12.2017. Closing-ajat tähän junaan ovat: dokumentit 11.12.2017 ja konttien toimitus lastattuna kentälle 12.12.2017.

Vuoden 2018 junien lähtöpäivät ilmoitamme viimeistään 15.12.2017. Lähtöjä on kahden viikon välein sekä Kouvolasta että Xi’anista.

Kokemukset ensimmäisestä konttijunasta
Ensimmäinen konttijuna lähti Kouvolasta Xi’aniin 10.11.2017. Junan kuljetusaika oli 15 päivää. Ensimmäinen konttijuna aiheutti erityistä kiinnostusta rajaviranomaisissa ja siksi esimerkiksi Venäjän ja Suomen rajalla tuli ylimääräinen kolmen päivän pysähdys. Tämän jälkeen viranomaistasolla on tehty paljon työtä, jotta seuraavat junat pääsevät liikkumaan ilman aiheettomia pysähdyksiä.