VR Groupin kannattavuus hyvällä tasolla

Janne_Mikkila_KEKSI_vr_kesakuvat2015_038

(© VR Group)

 • Tammi−maaliskuun liikevaihto oli 290,9 (293,6) miljoonaa euroa, ja liikevaihto laski 0,9 prosenttia.
 • Vastaavan ajanjakson liikevoitto oli 17,8 (15,3) miljoonaa euroa eli 6,1 (5,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Matkustajaliikenteessä tehtiin yhteensä 32,3 (33,3) miljoonaa matkaa. Junaliikenteessä matkamäärät kasvoivat 2,5 prosenttia 22,2 (21,7) miljoonaan matkaan. Autoliikenteessä matkamäärät vastaavasti laskivat 13,2 prosenttia 10,1 (11,7) miljoonaan matkaan.
 • VR Transpointin kuljetusmäärät olivat edellisvuoden tasolla 10,9 (10,9) miljoonaa tonnia.
 • VR Trackin Kunnossapidossa tehtiin Liikenneviraston kanssa sopimus optiovuosien käyttämisestä ratakunnossapitoalueella nro 7 ja kunnossapitoalueen nro 2 allianssissa sovittiin toiseen vaiheeseen siirtymisestä.

– Vuosi on käynnistynyt sekä tuloksen että liikevaihdon osalta edellisvuoden tasoisesti. Loppuvuoden aikana on kirittävä, jotta kovan kasvuvuoden jälkeen pysytään kasvu-uralla. On ilahduttavaa, että junaliikenne kasvatti edelleen suosiotaan matkamäärillä mitattuna. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä, joilla asiakastyytyväisyyttä ja samaan aikaan operatiivista tehokkuutta parannetaan, toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

Junamatkustuksen asiakastyytyväisyys ja matkamäärät kasvoivat

Matkustajaliikenteen liikevaihto laski tammi−maaliskuussa 0,2 prosenttia 137,6 (137,9) miljoonaan euroon. Junaliikenteen matkamäärä kasvoi 2,5 prosenttia ja oli 22,2 (21,7) miljoonaa matkaa. Suhteellisesti eniten kasvoi kotimaan kaukoliikenne, kasvua matkamäärissä 6,4 prosenttia edellisvuodesta. Autoliikenteen matkamäärä laski 13,2 prosenttia 10,1 (11,7) miljoonaan matkaan, kun vertailuvuoden matkamääriä kasvattivat Espoon metron korvausliikenne. Yhteensä matkamäärä oli ensimmäisellä kvartaalilla 32,3 (33,3) miljoonaa matkaa.

Kotimaan kaukoliikenteen täsmällisyys on jäänyt selvästi tavoitteista ja oli alkuvuonna vain 73,6 prosenttia 5 minuutin enimmäismyöhästymisellä mitattuna. Täsmällisyyttä ovat jo pidempään rasittaneet ratainfran ja -laitteiston heikentynyt kunto ja myös sen parantamiseksi tehtävät ratatyöt. Lähiliikenteen täsmällisyys oli erinomaisella tasolla ja HSL-lähijunien täsmällisyys ylitti sopimustavoitteet. Kokonaisuutena lähiliikenteen täsmällisyys oli 95,4 prosenttia 3 minuutin enimmäismyöhästymisellä mitattuna.

Matkustajien tyytyväisyys on säilynyt alkuvuonna tehdyn asiakaskyselyn perusteella hyvällä tasolla. Kiitosta keräävät erityisesti junahenkilökunnan palvelu sekä työskentelyhytit. Eniten parannusta on tapahtunut tyytyväisyydessä ravintolavaunuihin ja niiden tarjontaan. Ravintolavaunukonseptin uudistus on kirittänyt junaravintoloiden myynnin 13,3 prosentin kasvuun. Asiakastyytyväisyyden ohella myös brändimielikuva vahvistui matkustajien keskuudessa.

VR Transpointin kuljetusten kysyntä jatkuu vahvana

VR Transpointin liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia ja oli 101,0 (98,4) miljoonaa euroa tammi−maaliskuussa. Kuljetusmäärät olivat viime vuoden tasolla eli 10,9 (10,9) miljoonaa tonnia. Talouden hyvä vire on jatkunut, ja sekä kotimaan että kansainvälisen junaliikenteen kysyntä on ollut vahvaa. Erityisesti kotimaan raakapuun kuljetustarve on korkealla tasolla ja hyvän kysynnän ennakoidaan jatkuvan läpi vuoden. Metsäteollisuuden tuotteissa volyymeja nostavat uudet investoinnit, kuten esimerkiksi Äänekosken biotehtaan tuotekuljetukset. Transitoliikenne on jatkunut vilkkaana kemian tuoteryhmissä. Idän tuontiliikenteessä on ollut voimakasta vaihtelua asiakasvolyymeissa. Vaihtelun syynä ovat ajoittaiset raaka-aineiden saantivaikeudet.

Kansainvälisen maantielogistiikan kokonaisvolyymi ylitti edeltävän vuoden tammi−maaliskuun tason. Kotimaan maantielogistiikan kuljetusten kysyntä oli vakaata ja varastoliiketoiminta nousi kvartaalin lopussa hyvälle tasolle.

VR Track menestyi hyvin alkuvuoden kilpailutuksissa

VR Trackin liikevaihto laski 9,5 prosenttia ja oli 50,2 (55,4) miljoonaa euroa tammi−maaliskuussa. Liikevaihdon laskun pääsyynä oli rakentamisen projektien vähäisempi määrä.

Kauden tärkeimpiä tapahtumia olivat Misi-Kemijärvivälin päällysrakenne- ja Raaseporin matkakeskus -urakan voitot rakentamisessa. Kunnossapidossa tehtiin sopimus Liikenneviraston kanssa ratakunnossapitoalue 7:n optiovuosien käyttämisestä ja kunnossapitoalueen 2 allianssissa sovittiin toiseen vaiheeseen siirtymisestä. Tampereen raitiotieallianssissa tehtiin yhdessä YIT:n ja Tampereen kaupungin kanssa sopimus kehitysvaiheesta 2.

Keskeiset tunnusluvut

1−3/2018    1−3/2017    Muutos-%    1−12/2017
VR Groupin liikevaihto (milj. euroa)              290,9          293,6          -0,9         1 251,5
VR Groupin liikevoitto (milj. euroa)                17,8            15,3          16,1           110,3
Matkustajaliikenteen matkat (milj.)               32,3            33,3           -3,0          126,9
Junaliikenteen henkilökilometrit (milj.)         1 117          1 013          10,3          4 271
VR Transpointin tonnit (milj.)                        10,9            10,9           -0,3           43,7

VR ottaa vastuun Mäntyharjun kemikaalivuodon pilaamista maista ja pintavesistä

DaQZzaFXkAE2qxx

Paikkatutkintakuva la 7.4. kohdasta, jossa vasemman säiliövaunun keskuspuskin on noussut oikean säiliövaunun aluskehyksen päälle iskeytyen säiliöön. Kohdasta vuotanut vaarallista ainetta ympäristöön. Letkassa yht. 50 vaunua. Kuva: OTKES

Mäntyharjulla Kinnin liikennepaikassa tapahtui rautatievaunun rikkoutumiseen liittyvä kemikaalionnettomuus 7.4.2018. Tähänastiset vahingon torjunta- ja vaikutusten rajoittamis- ja ehkäisytoimenpiteet on suoritettu ELY-keskuksen johdolla. Ympäristövahingon lopullista laajuutta ja kestoa ei ole vielä mahdollista luotettavasti arvioida. Ennustetietoja seurantatulosten ja torjuntatoimien pohjalta mallintaa tällä hetkellä Suomen ympäristökeskus.

Leviämisen torjunta ja kunnostus

VR on tehnyt alusta alkaen tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa, mm. Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Tähän mennessä on keskitytty leviämisen torjuntaan ja pitoisuuksien leviämisen seurantaan. Onnettomuuspaikan lähialueella on tehty puomituksia ja patoja haitta-aineen leviämisen ehkäisemiseksi. Patoja vahvistetaan ja suurempaa patoallasta rakennetaan. Vesien ja maaperän kunnostusta selvitetään.

Talousveden korvaaminen

VR toimittaa korvaavaa talousvettä niille, joiden talousvesi on tullut onnettomuuden johdosta käyttökelvottomaksi. Esimerkki tällaisesta korvaavan vesijärjestelyn tarpeesta on tontilla oleva kaivo, jonka vettä ei voi onnettomuudesta johtuen käyttää. VR on selvittänyt vahingon vaikutusalueella olevat kaivot ja niiden sijainnit, sekä ollut yhteydessä kaivojen omistajiin.

Korvaavan talousveden jakelupiste on järjestetty Sarkaveden rannan läheisyyteen. Sieltä voi noutaa talousvettä 24.4. alkaen aluksi arkisin klo 16-18. Hakupisteen osoite on Mouhuntie 647.

Tilanteen seuranta

VR tekee jatkuvasti viranomaisten kanssa yhteistyötä sen varmistamiseksi, että vahingon leviämisen estämiseksi ja vaikutusten poistamiseksi tehdään kaikki tarpeelliset toimenpiteet, minkä lisäksi selvitetään vahinkojen laatua, laajuutta sekä vaikutuksia ihmisille ja luonnolle.

Haitta-ainepitoisuuksia seurataan ottamalla näytteitä pintavesistä ja kaivoista säännöllisesti seurantaohjelman mukaisesti. Seuranta on laajennettu Vuohijärvelle. MTBEpitoisuuksia on mitattu tiheästi lähiojista, -lammista ja – järvestä (8.4., 9.4., 12.4., 16.4., 18.4., 23.4.).

Onnettomuusalueen vaikutusalueen kaivovesissä on havaittu pieniä määriä haitta-aineita. Kemikaalin leviämisestä laaditaan säännöllisesti ennusteita (SYKE).

Yhteydenpito ja kysymykset

VR on tehnyt ympäristövahingosta infosivuston yhteistyössä Mäntyharjun kunnan, Kouvolan kaupungin ja viranomaisten kanssa. Sivusto löytyy osoitteesta: www.vrgroup.fi/kinni

Yhteydenotot pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen: kinni@vr.fi 

Lisäksi perjantaina 11.5. järjestetään klo 13-16 keskustelutilaisuus, jossa on paikalla VR:n, Mäntyharjun kunnan ja viranomaisten edustajia. Tilaisuus järjestetään Mäntyharjun kunnan valtuustosalissa (Koulutie 8). Lisätietoa lähempänä sekä infosivustolla että Mäntyharjun kunnan kautta.

VR-Yhtymä pahoittelee tapahtunutta onnettomuutta ja on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta vastaavia onnettomuuksia ei jatkossa tapahtuisi.

Tietoa MTBE:n ominaisuuksista

 • Helposti syttyvä, palava neste.
 • MTBE:tä ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi aineeksi, mutta se on haitallista (aiheuttaa esim. hengitystie- ja ihoärsytystä) ja lievästi myrkyllistä vesieliöille.
 • MTBE liukenee veteen ja on hyvin kulkeutuvaa, joutuu helposti pohjaveteen.
 • Ei ole biologisesti nopeasti hajoavaa.
 • Veteen joutunut aine haihtuu pintavedestä nopeasti. Sen määrä puoliintuu matalassa lammessa, sopivissa olosuhteissa kahdessa vuorokaudessa.
 • Haihtuu maan pinnasta, mutta hajoaminen maaperässä on erittäin hidasta.
 • Aiheuttaa vedessä pieninäkin pitoisuuksina haju- ja makuhaittoja. Haju varoittaa hyvin terveysvaarasta. Hajukynnys n. 10 µg/l.

Teleste toimittaa integroidun junajärjestelmäratkaisun Alstomin metrojuniin Lyonissa

media_blue_logo_320_320

Teleste on allekirjoittanut sopimuksen Alstomin kanssa koskien integroidun junajärjestelmäratkaisun toimittamisesta Ranskan Lyonin kaupunkialueella käyttöönotettavia metrojunia varten. Ratkaisu sisältää matkustajainformaatio-, kuulutus- ja interkommunikaatiojärjestelmät sekä Mitron-näytöt 30 metrojunaan.

Alstom on johtava julkisen liikenteen kuljetusjärjestelmien tarjoaja. Yhteistyömme Alstomin kanssa on alkanut jo vuonna 2012 ja tämä toimitus edelleen vahvistaa asemaamme nykyaikaisen kaupunkiliikenteen markkinoilla  sekä integroitujen järjestelmäratkaisujen tuottajana helpomman, turvallisemman ja viihdyttävämmän matkustamisen tarpeisiin.

Telesten teknologioihin perustuvat junajärjestelmäratkaisut ovat rautatiealan standardien mukaisia ja niiden toiminta on erittäin luotettavaa. Ensimmäiset toimitukset toteutetaan vuoden 2018 aikana.

Huomattavia poikkeuksia lähijunaliikenteessä 24.6.–5.8. : osa junista ei liikennöi Helsingin ja Pasilan välillä

IMG_1474

(© VR Group)

Helsingin ratapihan toimivuuteen ja tehokkuuteen liittyvät ratatyöt vaikuttavat HSL-lähijunaliikenteeseen kesä–elokuussa 2018. Ratapihan laitimmaiset raideparit ovat vuorotellen poissa käytöstä. Työt aiheuttavat poikkeuksia Pasilan lähtöraiteilla. Tarkemmat tiedot aikataulumuutoksista voi tarkistaa myöhemmin HSL reittioppaasta (www.reittiopas.fi) ja VR:n matkahausta (www.vr.fi).

24.6.–17.7. I, P, N ja K-junien muutokset alkavat su 24.6. klo 22.00 ja päättyvät ti 17.7. klo 5.00

Lähijunaliikenne Helsingin suuntaan:

 • Keravan K- ja N-junien pääteasemana on Pasila päiväliikenteen aikana.
 • Yöliikenteen aikaan I-, N-, P- ja T-junat liikennöivät Helsingin päärautatieasemalle normaalisti.
 • Lentoasemalta lähtevien P-junien pääteasema päiväliikenteen aikaan on Pasila. I-junat liikennöivät Helsingin päärautatieasemalle asti kuten normaalistikin.
 • Muut lähijunat ja kaukoliikenteen junat liikennöivät normaalisti.

Matkustaja voi tehdä junanvaihdon joko Pasilassa tai jo aikaisemmin Tikkurilassa matkustaessaan Helsinkiin.

24.6.-17.7.-i-p-n-ja-k-junien-muutokset

17.7.-5.8.-l-a-p-ja-i-junien-muutokset

Lähijunaliikenne Helsingin suunnasta:

 • Keravan K- ja N-junien lähtöasemana on Pasila päiväliikenteen aikana.
 • Yöliikenteen aikaan I-, N-, P- ja T-junat lähtevät Helsingin päärautatieasemalta normaalisti.
 • I-junat lentoasemalle lähtevät päiväliikenteen aikana Pasilan asemalta. P-junat lentoasemalle lähtevät Helsingin päärautatieasemalta kuten normaalistikin.
 • Muut lähijunat ja kaukoliikenteen junat kulkevat normaalisti.

17.7.–5.8. L, A, P ja I-junien muutokset alkavat ti 17.7. klo 23.00 ja päättyvät su 5.8. klo 5.00

Lähijunaliikenne Helsingin suuntaan:

 • Lentoasemalta lähtevien I-junien pääteasema päiväliikenteen aikaan on Pasila. P-junat lentoasemalta liikennöivät Helsingin päärautatieasemalle kuten normaalistikin.
 • Yöliikenteen aikaan I-, L- ja P-junat liikennöivät Helsingin päärautatieasemalle normaalisti.
 • A-junat liikennöivät harvennetusti 30 minuutin välein Helsinkiin asti.
 • A- ja L-junat eivät pysähdy Ilmalassa. I-junat pysähtyvät Ilmalassa normaalisti päiväliikenteen aikaan.
 • Muut lähijunat ja kaukoliikenteen junat liikennöivät normaalisti.

Matkustaja voi tehdä junanvaihdon joko Pasilassa tai jo aikaisemmin Huopalahdessa matkustaessaan Helsinkiin.

Lähijunaliikenne Helsingin suunnasta:

 • P-junat lentoasemalle lähtevät päiväliikenteen aikana Pasilasta. I-junat lentoasemalle lähtevät Helsingin päärautatieasemalta kuten normaalistikin.
 • Yöliikenteen aikaan I-, L- ja P-junat lähtevät Helsingin päärautatieasemalta normaalisti.
 • A-junat liikennöivät harvennetusti 30 minuutin välein Helsingistä asti.
 • L- ja A-junat eivät pysähdy Ilmalassa. P-junat pysähtyvät päiväliikenteen aikaan Ilmalassa kuten normaalistikin.
 • Muut lähijunat ja kaukoliikenteen junat liikennöivät normaalisti.

Ratatyöt liittyvät Liikenneviraston HELRA-hankkeeseen liikennevirasto.fi/helra

BILTEMA-JUNA LÄHTEE PÄIVITTÄIN KLO 21.30

biltema_tag

Biltema kantaa kortensa kekoon ympäristön ja kestävän kehityksen hyväksi ja panostaa nyt rautatiekuljetuksiin. Niin kutsuttu Biltema-juna alkaa kulkea päivittäin.

Toukokuun loppupuolelta lähtien täyteen pakattu juna lähtee Bilteman Halmstadin varastolta joka ilta, ja se ottaa suunnan kohti Norjaa. Sen myötä yli puolet Norjan tavarantoimituksista siirtyy rautateille, ja tämä vastaa n. 80:aa kuorma-autoa viikoittain. Hiilijalanjäljen lasketaan pienenevän lähes 90 prosenttia, mikä puolestaan tekee 5 100 tonnia hiilidioksidia vuodessa.

Halmstadin ja Norjan välisten rautatiekuljetusten testaus aloitettiin viime vuonna, ja aluksi viisi tavarataloa sai toimituksensa junalla kahdesti viikossa. Kokeilu on osoittautunut kuitenkin niin onnistuneeksi, että sitä laajennetaan vähitellen, ja tulevana kesänä jo 31 Biltema-tavarataloa Norjassa tulee saamaan toimituksensa junalla. Myös Suomea koskevia pidemmän tähtäimen rautatiekuljetussuunnitelmia on jo tehty, joskin merikuljetukset on tarkoitus ottaa käyttöön nopeammin.
Halmstadin varasto on Bilteman logistiikan sydän. Suuret rahtialukset tuovat sinne tuotteita eri puolita maailmaa, ja sieltä ne lähetetään eteenpäin kaikkiin 139 tavarataloon neljässä Pohjoismaassa. Halmstadin varastossa on neljä suurta, 200 000 neliömetrin varastotilaa, ja niissä työskentelee yhteensä 440 henkilöä.

PayiQ Tickets käyttöön Pietarin metrossa

porodozhnik

PayiQ laajentaa liikentoimintaansa Pietarissa mahdollistamalla Porodozhnik matkakorttien mobiilin lataamisen.

Podorozhnik matkakortti on nopea tapa maksaa joukkoliikenteestä ilman käteistä ja sen käyttö alkoi Pietarissa vuonna 2011. Kortilla on yli 6 miljoonaa käyttäjää ja päivittäin tehdään noin 1,5 miljoonaa matkaa. Nyt Podorozhnik kortin voi ladata PayiQ Tickets mobiilisovelluksella, jonka on kehittänyt suomalainen älykkään liikkumisen finanssiteknologiayhtiö PayiQ.

Uusi palvelu on tarjolla Android- ja iOS-puhelinten käyttäjille. Ennen kuin sovelluksella voi ladata matkakorttia, täytyy palveluun rekisteröityä ja lisätä maksukortin tiedot. Tiedot täytyy antaa vain kerran, mikä tekee sovelluksen käytöstä yksinkertaista ja helppoa. Palvelu toimii pilvessä Venäjän alueella. PayiQ Tickets on kuitenkin kansainvälinen tuote. Kun palveluun on kerran rekisteröitynyt, voi sovelluksella ostaa lippuja useissa Euroopan kaupungeissa.

“Pietarin liikennekomitea on hyvin kiinnostunut ottamaan käyttöön PayiQ Tickets sovelluksen käteisen korvaavana maksutapana kaupungin joukkoliikenteessä” sanoo Pietarin liikenteen kehittämisen ja innovatiivisten teknologioiden osastopäällikkö.

”Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että PayiQ Ticketsin käyttö laajenee Pietarissa näin nopealla aikataululla. Aloitimme yhteistyön Pietarin liikennekomitean kanssa viime kuussa julkaisemalla mobiilisovelluksemme raitiovaunun kertalippujen ostoon. Nyt sovelluksellamme on mahdollista ladata suosittua metron Porodozhnik matkakorttia” kertoo PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo Parjanen, ja jatkaa: ”Pilvipohjainen teknologiamme mahdollistaa helpon ja kustannustehokkaan siirtymisen perinteisistä lipuista dynaamisiin tuotteisiin ja palveluihin. Asiakkaamme saavat kokonaisvaltaisen ratkaisun ilman kalliita tuotekehitys- ja ylläpitokuluja. Sen edut käyttäjille ovat helppous ja yksinkertaisuus – kaiken voi hoitaa älypuhelimella.”

Lähijunissa on matkustajien mielestä turvallista

ca01f428-ad76-497e-8372-64725936b189-w_960

Lähijunissa matkustaminen koetaan edelleen turvalliseksi. Kuva: Lauri Eriksson/HSL

Lähijunissa matkustaminen koetaan edelleen turvalliseksi, sillä 96 % tutkimusajalla tehdyistä matkoista sujui matkustajien mukaan ilman järjestyshäiriöitä, kertoo jo kolmas HSL:n aiheesta tekemä tutkimus. Edellinen tutkimus tehtiin kaksi vuotta sitten, jolloin 91 prosenttia matkustajista koki olonsa turvalliseksi lähijunaliikenteessä. Tähän ei ole tullut muutosta.

HSL tutki matkustajien lähijunaliikenteessä kokemaa turvallisuutta 8. – 21.1.2018. Tutkimuksessa selvitettiin sekä matkustajien kokemaa turvallisuuden tunnetta sillä matkalla, jolla heitä pyydettiin osallistumaan tutkimukseen että kokemusta turvallisuudesta lähijunissa viimeisen vuoden aikana. Tutkimuksessa ei käsitelty liikenneturvallisuutta.

Tutkimukseen osallistuneista 89 prosenttia koki olonsa turvalliseksi myös pysäkeillä ja asemilla. Epämiellyttävät kokemukset ovat olleet yleisempiä kuin todelliset vaaratilanteet. Matkustajista 51 % oli viimeisen vuoden sisään havainnut junamatkallaan tilanteen, jonka oli kokenut uhkaavaksi. Vaarallisiin tilanteisiin koki joutuneensa 10 % matkustajista. Matkustajien turvallisuuteen liittyvät kokemukset viimeisen vuoden ajalta eivät olleet muuttuneet merkitsevästi vuodesta 2016. Turvattomuuden tunne voi olla läsnä matkalla, vaikka sen aikaiset tapahtumat eivät antaisikaan siihen aihetta.

Henkilökunta luo turvan tunnetta

Eniten turvallisuuden tunnetta parantaa matkustajien mielestä aktiivinen ja näkyvä henkilökunta, joko vartija tai konduktööri. Avoimen palautteen mukaan epämukavuutta aiheuttaa esimerkiksi se, että matkustaja ei voi olla varma, että junasta löytyy konduktööri. Matkustajapalautteen mukaan myös konduktöörien työnkuvaan liittyy epäselvyyttä. Tutkimuksessa selvisi, että matkustajat eivät ole tietoisia siitä, että kesäkuusta 2017 saakka kaikissa lähijunissa on ollut konduktööripari alkaen kello 20 – 22 sekä yöaikaan. Muina ajankohtina konduktöörit kiertävät lähijunasta toiseen. Konduktööreillä on oikeus poistaa liputon matkustaja junasta mutta he eivät voi määrätä tälle tarkastusmaksua. Poikkeustapauksissa konduktööripari voidaan korvata vartijoilla.

Saadun matkustajapalautteen perusteella HSL:n ja VR:n sopiman konduktöörimallin toimintatapojen noudattamista tullaan tarkentamaan.

Noin 7 prosenttia vastaajista ilmoitti välttävänsä matkustamista lähijunissa turvallisuussyistä, kun vuonna 2016 heitä oli 8 prosenttia. Lähijunaliikennettä välttävät antoivat selkeästi heikompia arvioita matkan ja viimeisen vuoden aikana kokemastaan turvallisuudesta. Yleisimmät syyt välttelyyn olivat juna-asemat, päihtyneet matkustajat, mahdollisuus matkustaa muilla kulkuvälineillä junan asemesta ja epävarmuus henkilökunnan saatavuudesta.

Eniten turvattomuutta ja epämukavuutta herättävät matkustusajat olivat- arki- ja viikonloppuillat sekä viikonloppuyöt. Silloin matkustamista myös vältetään eniten, vaikka konduktöörimallin mukaisesti kaikissa lähijunissa on ilta- ja yöaikaan henkilökuntaa. Lähijunaliikenteessä matkustaminen pelottaa naisia enemmän ja useammin kuin miehiä, ja etenkin naiset kokivat lähijuna-asemat pelottaviksi. Asemille toivotaan parempaa valaistusta ja vartiointia.

Kyselyyn kutsuttiin vastaajia jakamalla QR-koodilla ja linkillä varustettuja kutsukortteja lähijunaliikenteessä eri viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina kahden viikon ajan. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan yli 6 000 lähijunaliikenteen matkustajaa.

VR Groupin yhtiökokous: 100 miljoonan osinko valtiolle

Janne_Mikkila_KEKSI_vr_kesakuvat2015_038

(© VR Group)

VR-Yhtymä Oy:n 12. huhtikuuta Helsingissä pidetty yhtiökokous on vahvistanut yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 100 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan Suomen valtiolle.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Hannu Syrjänen

Samalla päätettiin yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpanot. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Hannu Syrjänen. Jäseniksi valittiin Heikki Allonen, Pekka Hurtola, Roberto Lencioni, Tuija Soanjärvi, Maija Strandberg ja Kirsi Sormunen.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 54 750 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 800 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 22 800 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Simon Elo

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Simon Elo (sin).

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin kansanedustajat Touko Aalto (vihr), Thomas Blomqvist (rkp), Lauri Ihalainen (sd), Kalle Jokinen (kok), Timo Korhonen (kesk), Arto Pirttilahti (kesk), Eero Reijonen (kesk), Katja Taimela (sd), Ville Tavio (ps) ja Raija Vahasalo (kok) sekä puoluesihteerit Joonas Leppänen (vas)

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 800 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi jokaiselle hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenelle annetaan VR:n vapaalippu.

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus – haitta-aineiden leviämisen estäminen on alkanut

2018-04-10 15_20_56-Kartta Mäntyharju Kinni.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Mäntyharjun Kinnin asemapaikan junaradalla lauantaina 7.4. tapahtuneen säiliövaunuonnettomuuden aiheuttamien ympäristövaikutusten selvitystyö jatkuu. Onnettomuuspaikan lähialueen vesistöistä otettiin näytteitä 8.4. ja 9.4. Tutkimustulosten mukaan merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat tällä hetkellä Kärmelampeen ja Ojantauksenlampeen. Vaikutusalueen rajaamiseen liittyvät kunnostustoimet käynnistyvät 10.4. Ympäristön tilasta tiedotetaan lähialueen asukkaille.

Tavarajunan säiliövaunusta valui ympäristöön ja lähivesistöihin noin 35 tonnia vaarallista, herkästi syttyvää bensiinin lisäainetta, metyyli-tert-butyylieetteeriä (MTBE).

Lähiympäristön tilaa seurataan

Ympäristökonsultti Ramboll Finland Oy kävi Etelä-Savon pelastuslaitoksen pyynnöstä lauantaina 7.4. onnettomuusalueella suunnittelemassa näytteenottoa. Etelä-Savon ELY-keskus tilasi vesistönäytteenoton, ja näytteitä otettiin lähivesistöistä sunnuntaina 8.4. ja maanantaina 9.4.

Sunnuntaina 8.4. otettujen näytteiden tulosten mukaan päästö näkyy korkeina haitta-ainepitoisuuksina Kärmelampeen tulevassa ja lammesta lähtevässä ojavedessä. Kohonnut pitoisuus ilmenee mm. voimakkaana hajuna. Kärmelampeen on onnettomuuspaikalta vesistötietä pitkin matkaa noin 700 metriä.

Ojantauksenlammen alueella havaittiin 8.4. näytteiden mukaan kohonnut haitta-ainepitoisuus. Pajulammessa ja siitä alapuoliseen vesistöön laskevassa purossa havaittiin pieniä pitoisuuksia haitta-ainetta.

Sarkavedessä havaittiin 8.4. otetuissa näytteissä merkkejä haitta-aineista. Pitoisuudet ovat niin pieniä, että niillä ei ole vaikutusta veden käytettävyyteen (esim. saunavetenä) eikä haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Maanantaina 9.4. otettujen näytteiden tulokset valmistuvat perjantaihin 13.4. mennessä.

Käytettävissä olevan tiedon perusteella on epätodennäköistä, että kemikaalia olisi päässyt lähialueen kaivoihin. Lähialueiden kiinteistöjen kaivojen vedet sisällytetään seurantaohjelmaan.  Päästöstä ei ole vaaraa yhdyskuntien vedenhankinnalle.

Onnettomuuspaikan lähialueilla ei ole luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita.

Ympäristön tilan seurantaa jatketaan laaditun ohjelman mukaisesti. Ohjelmaa päivitetään näytetietojen perusteella. Seurannan toteuttamisesta ja kustannuksista vastaa Liikennevirasto.

Haitta-aineiden leviämistä pyritään estämään

Tämänhetkisen arvion mukaan pääosa ympäristöön päässeestä haitta-aineesta on vielä onnettomuuspaikan läheisyydessä. Suunnitelmat leviämisen estämiseksi ovat käynnistyneet. Ensimmäiset jälkitorjuntatoimenpiteet leviämisen rajoittamiseksi aloitetaan tiistaina 10.4. Liikennevirasto vastaa jälkitorjuntatoimista.

Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut seuraavat onnettomuusalueen lähialueen ympäristön tilaa ja tiedottavat tilanteesta seuraavan kerran perjantaina 13.4.2018.

Onnettomuus havaittiin lauantaina 7.4., kun ohiajavan junan kuljettaja havaitsi Kinnin asemapaikalla kemikaalin hajua. Etelä-Savon pelastuslaitos aloitti torjuntatyön ja tukki vuodon 7.4. Kemikaalia (MTBE) oli säiliössä 61 tonnia, josta Pelastuslaitoksen ensitorjuntatöissä saatiin talteen 26 tonnia ja ympäristöön kemikaalia pääsi 35 tonnia. Jälkitorjuntavastuu siirtyi Etelä-Savon pelastuslaitokselta Liikennevirastolle sunnuntaina 9.4.

Tietoa metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE) -kemikaalista

Tamperelaisille arvioitavaksi kolme raitiovaunun värivaihtoehtoa

tampereen-ratikka-variarviointi_kuvaoikeus-idis-design-oy

Tampereen Ratikka väriarviointi_kuvaoikeus: Idis Design Oy

Tampereen Ratikan suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa raitiovaunujen muotoilua täsmennetään yhdessä tamperelaisten kanssa. Kuntalaisten ajatuksia kartoitetaan kolmella, nimenomaan Tampereen Ratikalle suunnitellulla värivaihtoehdolla, jotka ovat punainen, tummansininen ja vaaleansininen. Väriarviointi on käynnissä Tampereen Ratikan verkkosivuilla 9.–23. huhtikuuta osoitteessa Tampereenratikka.fi. Kaikille avoimen väriarvioinnin tavoitteena on kartoittaa konkreettisten vaihtoehtojen avulla, millainen väritys tekee Ratikasta tamperelaisen.

Raitiovaunun väri on keskeinen osa muotoilua, ja muotoilu puolestaan vaikuttaa liikennevälineestä muodostuvaan mielikuvaan. Tampereen Ratikan värin pitää istua tamperelaiseen maisemaan, sen tulee erottua muusta kaupunkiliikenteen virrasta sekä ilmentää luotettavuutta, kansainvälisyyttä ja ajattomuutta.

– Aiemmin esitetyt näkemykset raitiovaunun väreistä ovat olleet suunnitteluprosessista irrallisia. Raitiovaunun väri suunnitellaan osana muotoilukokonaisuutta, koska vaunun ulkonäön ja sisätilojen muotokielen ja värimaailmojen tulee sopia toisiinsa. Lisäksi muotoilullisia ratkaisuja arvioidaan eri yhteyksissä. Raitiovaunun ilmeen olisi näytettävä luontevalta vaihtelevissa kaupunkiympäristöissä ja niin marraskuun räntäsateessa kuin heinäkuun kirkkaassa valossa, taustoittaa toimitusjohtaja Pekka SirviöTampereen Raitiotie Oy:stä.

Nyt julkaistut värivaihtoehdot on suunniteltu vastaamaan juuri Tampereen Ratikan tarpeita ja luomaan haluttua palvelukokemusta. Värivaihtoehtojen on haluttu olevan erilaisia raitiotieinfrastruktuurin rakentamisen yhteydessä käytettävästä vaaleanpunaisesta, jotta raitiotiejärjestelmästä muodostuu oma itsenäinen brändinsä.

Esitetyt värit eivät ole sävyiltään lopullisia, sillä lopullinen raitiovaunun värisävy on mahdollista päättää vasta, kun muotoilu on valmis. Raitiovaunuissa on suunniteltu käytettävän metalliväriä, joka antaa väripinnalle lisää näyttävyyttä.

Tampereen Raitiotie Oy vastaa raitiovaunukaluston hankinnan ja suunnittelun lisäksi brändin kehittämisestä. Värivaihtoehdot pohjautuvat Tampereen Ratikan brändiin, jonka Tampereen Raitiotie Oy on suunnitellut yhteistyössä tamperelaisten elinkeinoelämän, kulttuurin ja yhdistysten edustajien sekä Tampereen raitiotien kehitysohjelman, Raitiotieallianssin ja Tampereen kaupungin edustajien kanssa.

Raitiovaunun värivaihtoehtojen arvioinnissa osallistujat pääsevät tarkastelemaan kolmea vaihtoehtoista väriä, ja heitä pyydetään arvioimaan värien herättämiä vaikutelmia. Lisäksi väriarvioinnissa on mahdollisuus avoimiin kommentteihin. Arvioinnissa esille tulleita näkemyksiä hyödynnetään Tampereen Ratikan muotoilun viimeistelyssä.

– On tärkeää, että tamperelaiset kokevat Ratikan omakseen, siksi eri käyttäjäryhmät ovat olleet mukana raitiovaunun muotoilun eri vaiheissa arvioimassa raitiovaunun käytettävyyttä ja muotoiluratkaisuja. Raitiovaunun värivaihtoehtojen arviointi kokoaa yhteen tamperelaisten tunnot ja antaa näin arvokasta palautetta muotoilijoille, Pekka Sirviö sanoo.

Tampereen Ratikan lopullinen muoto ja väritys julkaistaan loppuvuodesta. Samalla tamperelaiset pääsevät ensi kertaa tutustumaan uuteen liikennevälineeseen Tampereen Ratikasta tehtävän täysikokoisen mallin eli maketin avulla. Kahdessa vaiheessa valmistettava maketti auttaa vaunusuunnittelijoita ja eri käyttäjäryhmiä testaamaan raitiovaunun käytettävyyttä ennen tuotannon käynnistymistä.

Kaikille avoin raitiovaunun värivaihtoehtojen arviointi on käynnissä aina 23. huhtikuuta asti osoitteessa Tampereenratikka.fi