Tampereen raitiotien liikennöinnistä on kiinnostunut kuusi ehdokasta

Tampereen kaupunki kilpailuttaa raitiotien liikennöinnin talven 2018-19 aikana. Osallistumishakemuksen tarjouskilpailuun jätti määräaikaan 17.12.2018 klo 12 mennessä seuraavat kuusi ehdokasta:

  • Ab Stockholms Spårvägar
  • Go-Ahead Finland Oy
  • Länsilinjat Oy
  • Transtech Oy
  • VR-Yhtymä Oy
  • Väinö Paunu Oy

Ehdokkaat, joiden osallistumishakemukset täyttävät tarjouskilpailun soveltuvuusvaatimukset, valitaan mukaan tarjouskilpailuun. Tarjouskilpailu käydään neuvottelumenettelynä. Alustavan aikataulun mukaan tarjouskilpailu ratkeaa huhtikuussa 2019.

Raitiotien liikennöinti alkaa teknisellä koeliikenteellä vuonna 2020. Kaupallinen koeliikenne, jossa kuljetetaan myös matkustajia, on tarkoitus aloittaa keväällä 2021 ja varsinainen kaupallinen liikenne myöhemmin vuonna 2021.

Kilpailutettava liikennöinti perustuu palveluallianssisopimukseen. Palveluallianssissa liikennöitsijä ja tilaaja suunnittelevat ns. kehitysvaiheessa liikennöintiä yhteisellä organisaatiolla. Allianssiorganisaatio muodostetaan valitun liikennöitsijän, Tampereen kaupungin joukkoliikenteen palveluryhmän sekä Tampereen Raitiotie Oy:n henkilöistä. Raitiotiejärjestelmän palveluintegraattorina toimiva Tampereen Raitiotie Oy varmistaa erillisillä sopimuksilla, että liikennöitsijällä on käytössään raitiovaunut ja ratainfrastruktuuri. Kehitysvaihetta seuraavassa palveluvaiheessa voittanut tarjoaja toteuttaa liikennöinnin, mutta yhteinen organisaatio säilytetään liikennepalvelun kehittämis- ja valvontatehtäviin koko sopimuskauden ajan. Tampereen kaupunki liikenteen tilaajana vastaa raitiotien lippujärjestelmästä ja kerää lipputulot samoin kuin bussiliikenteessä.

Liikennöintisopimus on tarkoitus solmia kesällä 2019 ja sen voimassaolo jatkuu vuoteen 2031 asti.

Jäämeren ratalinjausta selvittänyt työryhmä julkaisee raporttinsa tammikuussa

Jäämeren ratalinjausta Kirkkoniemeen selvittäneen työryhmän toimikausi päättyy tänään 14. joulukuuta. Loppuraportti julkaistaan tammikuussa 2019.

Saamelaiskäräjät ovat pyytäneet saamalaiskäräjälain 9 pykälän mukaisia neuvotteluja selvitysluonnoksesta. Saamelaiskäräjien ja liikenne- ja viestintäministeriön väliset neuvottelut käydään 21. joulukuuta. Tästä syystä raportin julkaiseminen siirtyy tammikuulle.

Kyseessä on alustava selvitys eli päätöstä radan toteuttamisesta tai ratalinjauksen valitsemisesta ei ole Suomessa tai Norjassa tehty. Jäämeren radan etenemistä selvittänyt työryhmä kokoontui viimeisen kerran 27. marraskuuta Helsingissä.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti toukokuussa Suomen ja Norjan välisen työryhmän selvittämään Kirkkoniemen ratalinjauksen keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa saamelaisiin alkuperäiskansana, ympäristöön, lupamenettelyihin, kustannuksiin, rahoitusrakenteeseen ja rahoitusmalliin.

Jäämeren radan rautatielinjauksen selvitys valtioneuvoston Hankeikkunassa