VAK-asetuksen muutos parantaa kuljetusten turvallisuutta rautateillä

Rautateiden vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvää ilmoitusvelvollisuutta täsmennetään. Jatkossa kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava vaarallisten aineiden tilapäisestä säilyttämisestä rataverkolla alueelliselle pelastusviranomaiselle, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ELY-keskukselle (elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus).

Asetuksessa tarkennetaan myös onnettomuusraportointia ja VAK-erityiskoulutusta koskevaa sääntelyä. Nämä muutokset liittyvät rataverkon haltijoihin.

Muutoksilla ennaltaehkäistään vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuvia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Tiedonkulun ja ilmoitusvelvollisuuksien selkeyttäminen parantaa onnettomuuksiin varautumista.

Hallitus vahvisti asetusmuutokset 28.2.2018.

Muutoksilla ennaltaehkäistään vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuvia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Tiedonkulun ja ilmoitusvelvollisuuksien selkeyttäminen parantaa onnettomuuksiin varautumista.

Asian taustalla on Mäntyharjulla 7.4.2018 tapahtunut onnettomuus. Onnettomuuden jälkeen päätettiin, että ilmoitusvelvollisuutta vaarallisten aineiden tilapäisestä säilytyksestä tarkennetaan.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä säädetään niin kutsutussa VAK-laissa (laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta, 719/1994) ja valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002). Lisäksi VAK-kuljetuksia ohjaavat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) antamat määräykset.

Kansallinen vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä lainsäädäntö perustuu pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan unionin lainsäädäntöön.

Mitä seuraavaksi?

Asetusmuutokset tulevat voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2019.

Raitiotieallianssi: Hervannan valtaväylän varressa hitsataan raitiotiekiskoja talvityönä

Hervannan valtaväylän raitiotietöissä valmistaudutaan jo ensi kesänä tehtäviin radanrakennustöihin.  Talven ja kevään aikana valtaväylän varrella hitsataan kiskoja ensi kesän kiskoasennuksia varten. Kiskot on tuotu alueelle 18 metrin pituisina ja niistä hitsataan nyt pidempiä osuuksia valmiiksi radan varteen. Hitsaustyöt ovat alkaneet Rieväkadulta ja ne etenevät Hervantaa kohti.

Hitsaustöistä ei aiheudu liikennevaikutuksia, mutta työt tehdään koneellisesti, joten alueella on jonkin verran työmaaliikennettä. Hitsaus ei ole meluavaa työtä, mutta siitä syntyvät kipinät luonnollisesti näkyvät pidemmälle.

Kiskojen hitsaus tehdään leimuhitsausmenetelmällä, jossa ratakiskoja liitetään päittäin toisiinsa ilman kiskojen väliin tulevia lisäaineita. Menetelmässä liitosta lämmitetään sähkövirralla ja erittäin korkeassa, jopa yli 1000 asteen lämpötilassa, kiskojen päät liitetään voimakkaasti yhteen. Metalli sulaa silloin paikallisesti ja kappaleet yhdistetään toisiinsa.

Hervannan valtaväylän varteen tulevan raitiotieradan päällysrakennetyöt eli sepelin levitys sekä betonipölkkyjen ja kiskojen asennus toteutetaan ensi kesänä.

Tampereen Ratikan maketti-näyttely oli huikea menestys – Näyttelyssä vieraili yli 15 000 makettimatkustajaa

Maketti on pituudeltaan vajaa puolet todellisen vaunun pituudesta: 16,8 m. Itse raitiovaunu on pituudeltaan 37,3 m. Kaikki muut maketin mitat ovat todellisuutta vastaavia. Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere Oy

Tampereen Ratikan mallikappaletta, makettia, esiteltiin Tampere-talon Sorsapuistosalissa yleisölle 21.–26.2.2019 järjestetyssä näyttelyssä. Tapahtuma keräsi kuuden päivän aikana yli 15 000 kävijää.

Tampereen Ratikka aloittaa liikennöinnin elokuussa 2021. Yleisölle tarjottiin mahdollisuus tutustua raitiovaunun aidon kokoiseen mallikappaleeseen, makettiin, ennakkoon kuuden päivän mittaisessa näyttelyssä. Tapahtumassa pääsi tutustumaan ratikan yksityiskohtiin jopa ohjaamoa myöten ja sai tietoa ratikka-ajasta Tampereella. Näyttelyn suosio yllätti järjestäjät positiivisesti.

– Olemme halunneet kehittää Tampereen Ratikkaa yhdessä eri kuntalaisryhmien kanssa, jotta saamme katukuvaan aidosti tamperelaisen kulkuneuvon. On hienoa, että olemme voineet tarjota ihmisille jo nyt mahdollisuuden tutustua ratikan ominaisuuksiin aidossa koossa. Kiinnostus raitiotiehanketta kohtaan on ollut alusta asti huima, mutta maketti-näyttelyn huikea suosio ylitti kaikki odotuksemme, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö iloitsee.

Suurin osa makettimatkaajien palautteesta oli positiivista ja näyttelyssä kuultiin ilahtuneita kommentteja niin maketista kuin itse näyttelystäkin.

– Näyttely oli meille erinomainen tilaisuus kertoa ratikan toiminnallisuuksien lisäksi hankkeen etenemisestä. Ihmiset olivat todella kiinnostuneita ratikan vaikutuksista kaupunkiympäristöön ja vilpittömän innostuneita niin ratikan muotoilusta, väristä kuin koostakin. Paikalliset olivat erityisen ilahtuneita siitä, että Tampereelle saadaan niin moderni kulkuväline. Muutama ratikan vastustajakin kävi kertomassa muuttaneensa kantaansa, kun näkivät maketin, Tampereen kaupungin Raitiotien kehitysohjelman projektipäällikkö Antti Haukka hymyilee.

Rakentavaa palautettakin näyttelyssä toki saatiin. Osaa harmitti esimerkiksi se, että oma suosikkiväri hävisi äänestyksessä punaiselle, osa kritisoi jalkatiloja ja osaa saattoi harmittaa oman pysäkin sijainti.

– Pidämme tärkeänä, että voimme jo tässä vaiheessa jakaa mahdollisimman paljon niin ratikan muotoiluun kuin liikennöintiin liittyvää tietoa yleisölle. Tampereen Ratikasta pyritään tekemään niin käyttäjäystävällinen kuin mahdollista, jotta lyhyet ja nopeat siirtymät kaupungin sisällä sujuvat mutkitta. Kuten joukkoliikennevälineissä yleensä, ratikan tilat optimoidaan kaikki käyttäjäryhmät huomioiden ja osa tekniikasta joudutaan piilottamaan mm. penkkien alle. Otamme kaiken saamamme palautteen kiitollisina vastaan, jotta Tampereelle saadaan Euroopan paras ratikka, Sirviö toteaa.

Istuinkuosit, Tampere vuonna 2030 ja taideratikan tuunaaminen vetosivat

Yleisöllä oli tapahtuman ajan mahdollisuus äänestää ratikan istuinkuosien suunnittelijaa sekä näyttelyssä että verkossa. Kuosisuunnittelijoita etsittiin avoimella portfolihaulla viime syksynä ja tuomaristo valitsi heistä ehdolle äänestykseen tekstiilitaiteen emerita professori Helena Hyvösen, muotoilija (AMK) Laura Gröndahlin ja kuvataiteilija Pasi Niinisen. Lopullisen valinnan suunnittelijasta tekee tuomaristo. Yleisöäänien painoarvo on valinnassa 20 prosenttia. Voittajan nimi julkistetaan maaliskuun alussa. Myös yleisön suosikkisuunnittelija palkitaan.

Maketin lisäksi näyttely-yleisöä ihastutti myös 3D-printattu pienoismalli, joka esitteli visiota Tampereen kaupungin keskustasta vuonna 2030. Tampereen kaupungin Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelman 1:1000 pienoismallia voi ihastella näyttelyn jälkeen Galleria Nottbeckissa Finlaysonin alueella.

Myös lapsille suunnattu puuhapiste, jolla pienet – ja miksei isommatkin – taiteilijat saattoivat jättää oman näkemyksensä Tampereelle mahdollisesti tulevasta taideratikasta, oli suosittu.

Yleisö pääsee seuraavan kerran ihailemaan makettia huhtikuussa Tampereen Pyynikillä, Rollikkahallilla. Rollikkahallin maketti-näyttelystä tiedotetaan myöhemmin lisää.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Raide-Jokerin hankesuunnitelman hinnankorotuksen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista. Pikaraitiotien infrastruktuurin uusi kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 hyväksytyn hankepäätöksen mukainen kokonaiskustannusarvio 275 miljoonaa euroa on vuoden 2018 marraskuun hintatasossa 287,8 miljoonaa. Uusi kokonaiskustannusarvio on marraskuun 2018 hintatasossa 386 miljoonaa euroa, joten kustannusylitys on 98,2 miljoonaa.

Ylitys jakaantuu Helsingin ja Espoon kaupungeille siten, että Helsingin osuuden kustannusnousu on 81,0 miljoonaa euroa ja Espoon osuuden kustannusnousu 17,2 miljoonaa. Hankkeen kokonaiskustannusarviosta Helsingin osuus on 267 miljoonaa euroa. Ilman valtion kustannusosuutta (58 miljoonaa euroa Helsingin osalta) Helsingin osuus on 209 miljoonaa.

Kustannusnousuun ovat vaikuttaneet useat tekijät. Eniten kustannukset ovat kasvaneet katurakentamisessa, jossa suurin kustannusmuutosta selittävä tekijä liittyy katurakenteiden yksikköhintoihin. Kustannusten kasvua selittää myös se, että alkuperäisessä hankesuunnitelmassa ei ollut otettu huomioon kaikkia pikaraitiotielinjan vaatimia rakenteita ja ratkaisuja, muun muassa työnaikaisia kaivantojen tuentoja ja hajavirtojen hallintaan liittyviä rakenne- ja järjestelmäratkaisuja. Lisäksi työnaikaisten liikennejärjestelyjen kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti.

Raide-Jokeri edellyttää myös uuden varikon toteuttamista sekä kaluston hankintaa. Varikosta on laadittu toteutussuunnitelma, jonka kokonaiskustannusarvio on 69,5 miljoonaa euroa ja josta Helsingin kaupungin osuus on yhteensä 62,44 miljoonaa.

Asia etenee seuraavaksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Palmia vastaa Helsingin metron järjestyksenvalvonnasta seuraavat neljä vuotta

Palmia Oy jatkaa Helsingin metron järjestyksenvalvonnassa seuraavat neljä vuotta.

HKL kilpailutti metro- ja raitioliikenteen järjestyksenvalvonnan helmikuussa ja Palmia voitti kilpailutuksessa seuraavan nelivuotiskauden. Nykyinen palvelusopimus päättyy lokakuun lopussa, jonka jälkeen palvelu aloitetaan uuden sopimuksen mukaisena.

Palmia on hoitanut Helsingin metron järjestyksenvalvontaa vuodesta 2013. Sopimuskauden aikana rakennettiin länsimetro ja toimeksiannossa työskentelevien palmialaisten määrä on tuplaantunut noin kahteensataan järjestyksenvalvojaan.

Palmiassa tähän saakka tehtyyn työhön ja saatuihin tuloksiin ollaan erittäin tyytyväisiä. Iso kiitos tästä kuuluu motivoituneille ja ammattitaitoisille järjestyksenvalvojille sekä työnjohdolle ja suunnittelijoille.

Yhteisenä tavoitteena matkustajatyytyväisyys

Metro- ja raitioliikenteessä Palmian järjestyksenvalvojat valvovat ja opastavat, että asiakkaat pääsevät turvallisesti kulkemaan ja käyttämään metroa. 
– Metroasemilla olemme näkyvästi läsnä, pyrimme ennakoimaan häiriötilanteet sekä minimoimaan konfliktit. Asiakastyytyväisyys ja matkustajien turvallisuuden tunne ovat sydämen asioita meille. Palvelun kehittäminen on jatkossakin tärkeää, myyntijohtaja Reijo Kähäri Palmiasta sanoo.

Torstaina 21.2. HKL:n johtokunta teki hankintapäätöksen hankintaesityksen mukaisesti. Palmia Oy voitti kilpailutuksen hinnan ja laadun yhdistelmällä. Tarjouskilpailuun osallistui kolme toimijaa. Sopimuskausi on neljä vuotta, jonka jälkeen on käytettävissä kaksi optiovuotta. Palvelu alkaa uuden sopimuksen mukaisena 1.11.2019.

Valtio pääomittaa raideliikenteen kehitystä

Valtioneuvoston yleisistunto päätti tänään 21. helmikuuta 2019 valtuuttaa valtioneuvoston kanslian pääomittamaan Pohjolan Rautatiet Oy:tä.

Valtio luovuttaa Neste Oyj:n osakkeita oman pääoman ehtoisesti enintään 107 miljoonalla eurolla Pohjolan Rautatiet Oy:lle.

Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa oleva Pohjolan Rautatiet Oy on 20.2.2019 perustettu Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka aiemmin julkaistu työnimi oli Oy Suomen Rata Ab. Pohjolan Rautatiet Oy on perustettu rautatietoimialan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi. Pohjolan Rautatiet Oy pääomittaa edelleen perustettavien tytäryhtiöidensä aloittavia taseita. Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti hankkeesta 1.2.2019.

Tehokkuutta pohjoisen raakapuukuljetuksiin – Vectron vetää suuremmat puukuormat

11.12.18, VR Transpoint, Pohjoisen raakapuukuljetukset, Kemijärvi -Rovaniemi -Kemi, Tilaaja: Virva Torvinen / VR-Yhtymä Oy, Valokuvaaja: Juho Kuva

Vectron-sähköveturit aloittivat säännöllisen liikennöinnin Pohjois-Suomen raakapuuliikenteessä 18. helmikuuta. Vectronin paremman vetokyvyn ansiosta raakapuujunien kokoa on voitu kasvattaa.

Raakapuun kysyntä on ollut kotimaassa historiallisen kovalla tasolla ja metsäteollisuuden uudet investoinnit ovat myös osaltaan lisänneet raakapuun kysyntää. Vectron-sähköveturin monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat uudenlaiset ja kilpailukykyiset logistiikan ratkaisut myös pohjoisen raakapuukuljetuksissa. Vectronin parempi vetokyky mahdollistaa noin 23 prosenttia suuremmat raakapuukuljetukset samalla junamäärällä kuin aiemmin.

Lisätehokkuutta raakapuukuljetuksiin tuo myös suoraviivainen kuljetusketju ilman välikäsittelyjä. Lapin raakapuuliikenne on niin sanottua pendeliliikennettä, jossa vaunurunko liikkuu edestakaisin raakapuuterminaalin ja tehtaan välillä. Tämä näkyy asiakkaalle logistisena tehokkuutena, sillä lyhyiden välimatkojen ja tehokkaan suunnittelun ansiosta vaunukierto on nopeaa. Kuljetusketju voidaan hoitaa yhdellä veturilla alusta loppuun ja erillisiä dieselvetureita ei tarvita. Aikaa säästyy, kun välivaiheita jää pois.

– Raakapuuliikenne on meille erittäin tärkeää, sillä noin kolmannes liikenteestämme on raakapuuta. Eri kuljetusmuotojen välinen kilpailu kovenee ja uusia tehokkaita ratkaisuja tarvitaan. Junakoon kasvu tuo tehokkuutta kuljetuksiin. Pystymme kuljettamaan enemmän tavaraa samalla junamäärällä tai ajamaan vähemmän junia saman puumäärän kuljettamiseksi. Uusien veturien myötä entistä suurempi osa tavaraliikenteestä voidaan hoitaa ympäristöystävällisellä ja energiatehokkaalla sähkövedolla, VR Transpointin myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen kertoo. 

Vectronit on otettu käyttöön pohjoisen raakapuuliikenteessä 18. helmikuuta alkaen Patokangas–Kemi-rataosuudella. Vectron vetää perässään 27 raakapuuvaunua, joka on 5 vaunua enemmän kuin aiemmin kyseisen rataosan raakapuukuljetuksissa. 

– Tavoitteemme on kehittää puukuljetuksia ilmastokestävämmiksi ja taloudellisemmiksi. Pitkät junat ja tulevaisuudessa ehkä myös leveämmät puutavaravaunut mahdollistavat kuljetuskertojen harventamisen. Rautatiekuljetukset ovat meille etenkin Lapissa merkittävä puunkuljetusmuoto, jonka kehittämiseen panostamme, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen

Vectron – suunniteltu Suomen olosuhteisiin

Vectron-sähköveturi on suunniteltu Suomen olosuhteisiin ja suomalaisen teollisuuden tarpeisiin. Tehokas veturi pystyy vetämään aiempaa suurempaa, jopa 2 500 tonnin tavarajunaa. Veturin monipuolisia ominaisuuksia on hyödynnetty alusta alkaen uudenlaisissa kuljetusratkaisuissa. Laajalla testiohjelmalla on varmistettu sähköveturin toimivuus pohjoisen vaativissa olosuhteissa.

VR Group on tilannut Siemensiltä kaikkiaan 80 uutta energiapihiä ja tehokasta veturia. Veturihankinta on osa merkittävää VR Groupin kalustoinvestointien sarjaa. Vetureiden sarjavalmistus on alkanut ja koko kalustoerä toimitetaan vuoteen 2026 mennessä.

Katso video Vectronin vetämän raakapuujunan matkasta Pohjois-Suomen kauniissa talvimaisemassa

Raitiotieallianssi: Hervannassa raitiotien ajojohtimien asennustöitä

Raitiotieallianssi aloittaa viikolla 9 Hervannassa Insinöörinkadulla raitiotien ajojohtimien asennuksia valmistelevia töitä. Valmistelutöistä ei aiheudu alueella liikennevaikutuksia. Viikolla 10 aloitetaan sähköratapylväiden ajojohtimien asennukset, joista on ajoittain liikennejärjestelyjä työalueella. 

Asennustöitä tehdään ensimmäisessä vaiheessa Kanjoninkadun ja Opiskelijankadun välillä. Ajojohtimia eli raitiotien sähkölankoja asennetaan osittain myös yöaikaan. Ajojohtimien asennuksen aikana liikennettä joudutaan ajoittain pysäyttämään liittymissä, enintään viideksi minuutiksi. Liikennettä hoidetaan paikalla liikenteenohjaajien toimesta.

Sähköratapylväiden varusteluu ja ajojohtimien asennukset alkoivat helmikuun alussa Hervannan valtaväylällä. Töitä jatketaan edelleen siellä ja Hervannassa talven aikana. Myöhemmin syksyllä ajojohtimia asennetaan Kalevassa sekä keskusta-alueella.

Ratikka-ajasta kertova näyttely kutsuu kaupunkilaiset astumaan Ratikkaan ja kokemaan Tampereen vuonna 2021

Tampere-talon Sorsapuistosaliin torstaina 21.2. avattava maketti-näyttely tarjoaa yleisölle mahdollisimman aidon kokemuksen siitä, miltä ratikka-aika Tampereella vuonna 2021 tuntuu. Näyttelyyn tuotu maketti on yksityiskohtainen malli Tampereen Ratikan vaunusta, luonnollisessa mittakaavassa. Maksuton näyttely on avoinna 21.–26.2.2019, to–pe klo 14–18 ja la–ti klo 10–19.

Maketissa voi liikkua todellisen tuntuisessa ympäristössä, myös apuvälineiden ja lastenvaunujen kanssa. Yleisölle tarjoutuu mahdollisuus testata ratikassa istumista kaikilla istumapaikoilla. Erityisesti erityisryhmien esteettömyyteen on panostettu ja maketista löytyvätkin kaikki lopullisessa raitiovaunussa olevat kaiteet, tangot ja tuet. Maketin infonäytöissä esitetään matkan eteneminen suunnitellussa aikataulussa ja pysäkit myös kuulutetaan, joskin kuuluttajan ääni ei ole vielä lopullinen.

 

– Tampereen Ratikan malli eli maketti on näyttävä ilmestys, se tuntuu ja näyttää sekä ulkoa että sisältä oikealta vaunulta, niin väritykseltään kuin valoiltaankin. Se on pituudeltaan lähes puolet oikeasta vaunusta eli se on 16,8 metriä pitkä. Korkeutta on saman verran kuin oikeassa raitiovaunussa eli 3,6 metriä ja leveyttä 2,65 metriä, kertoo Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö.

Yksityiskohtaisen ja aidon kokoisen raitiovaunun mallin lisäksi näyttelyssä pääsee muun muassa äänestämään ratikan istuinkuosien suunnittelijaa, tutustumaan ja kommentoimaan tulevaa, seudullista joukkoliikenneverkostoa eli niin kutsuttua Linjasto 2021 -projektia, jossa raitiotieliikenne ja bussiliikenne sovitetaan yhteen.  Lisäksi voi perehtyä Viiden tähden keskusta -hankkeeseen. Alueella on lapsille tarkoitettu puuhanurkkaus ja paikalla on myös katusoittajia, jotka musisoivat muutaman kerran päivän aikana. 

– Toivottavasti mahdollisimman moni kaupunkilainen löytää tiensä Tampere-taloon avattavaan näyttelyymme, sillä tapahtumassa on paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle, kannustaa Sirviö. 

Makettiin kuljetaan näyttelyssä todellista pysäkkiä jäljittelevältä laiturilta

Näyttelyyn on rakennettu ratikan makettia varten ramppi samalla mitoituksella kuin oikealla pysäkilläkin tulee liikennöinnin käynnistyessä vuonna 2021 olemaan. Pysäkin ja vaunun välinen etäisyys, 4 cm, on sama kuin oikeassa tilanteessa. Pysäkille kulkeminen ja pysäkiltä vaunuun siirtyminen on näin saatu mahdollisimman aidon oloiseksi.

– Jotkut maketissa esitetyt ratkaisut tulevat toki vielä tarkentumaan tuotantoversiossa. Esimerkiksi joidenkin varustelumateriaalien välissä saattaa olla nähtävissä vielä toleranssiheittoja, mikä ei tietysti ole enää tuotantoversiossa hyväksyttävissä. Vaunun keulan ajo- ja huomiovalot ovat muodoltaan ja toiminnaltaan lopullisen kaltaiset, mutta käytetyissä komponenteissa on havaittavissa toisistaan poikkeavia värilämpötiloja. Tämä linjataan myöhemmin yhteneväiseksi tuotantomalliin. Nyt nähtävässä mallissa penkkien verhoilu on yksivärinen punainen, myöhemmin valmistuvalla istuinverhoilulla tulee olemaan vielä iso vaikutus sisätilan ilmeeseen, tarkentaa Idis Design Oy:n teollinen muotoilija Jussi Hurskainen

Valot himmenevät näyttelyssä kerran tunnissa

Näyttelyn valaistus himmennetään kerran tunnissa, jolloin ratikka näyttäytyy iltavalaistuksessa kahden minuutin ajan. Tällöin yleisö voi kokea, miltä ratikka ja ratikan valot pimeään aikaan näyttävät. 

– Vaunun havaittavuutta on tutkittu erilaisissa valaistus- ja sääolosuhteissa ja sen perusteella tulevalle ratikalle on määritelty maketin keulassa nähtävät valot, jotka todentuvat erityisesti iltavalaistuksessa. Lisäksi pariovien yläpuolella on leveä näyttö, jossa on valaistut piktogrammit ohjaamassa kulkua. Ovien sivuilla on led-nauhat osoittamassa vapaan oviaukon vaunun seisoessa pysäkillä, kertoo Tampereen Raitiotie Oy:n kalustopäällikkö Ali Huttunen.

Ohjaamossa voi testata raitovaunun kuljettajan työpaikkaa

Maketin ohjaamo on varusteltu kuten todellisessa vaunussa. 

– Mitään merkittävää toiminnallisuutta ei ohjaamosta puutu. Ohjaamo on suunniteltu kuljettajan toiminnan lähtökohdista. Käytimme maketilla pidetyissä ergonomiakatselmuksissa asiantuntijoina Tampereen joukkoliikenteen kuljettajia ja helsinkiläisiä raitiovaunun kuljettajia ja keräsimme heiltä kokemuksia ja kommentteja siitä, miten ohjaamoa pitää muokata, jotta siitä saadaan mahdollisimman mukava ja vähemmän kuormittava. Tätä modernia ohjaamoa ja sen ergonomiaa pääseekin näyttelyssä kokeilemaan ja säätöjä testailemaan. Samalla voi testata myös sitä, että miltä se ratikan kuljettajana toimiminen voisi tuntua, ideoi Huttunen lopuksi. 

Tampereen Ratikan maketti-näyttely on avoinna Tampere-talon Sorsapuistosalissa 21.-26.2.2019. Näyttely on maksuton ja se avoinna to-pe klo 14-18 ja la-ti klo 10-19. Näyttelyn päätyttyä maketti siirretään Rollikkahalliin, jossa maketti-näyttely avautuu yleisölle huhtikuussa. Rolikkahallin näyttelystä kerrotaan myöhemmin lisää. 

tampereenratikka.fi
Facebook @TampereenRatikka
Instagram @TampereenRatikka
Twitter @TampereRatikka 

Katso 360-video Tampereen Ratikasta:
https://youtu.be/k7aLLM77n_w

VR Group hakee uutta kasvua perustamalla tytäryhtiön Venäjälle

VR Group hakee kasvua uudesta liiketoiminnasta investoimalla venäläisiin raakapuuvaunuihin ja perustaa tytäryhtiön Venäjälle. Vaunut tulevat suomalaisten metsäalan yritysten tuontipuuliikenteeseen. Ensimmäisten vaunujen on tavoitteena olla liikenteessä vuoden 2019 lopussa.

– Perustamme venäläisen tytäryhtiön vaunujen hankintaan ja operointiin Venäjällä. Investointi tukee erinomaisesti strategiaamme, sillä haemme aktiivisesti kasvua uusilta alueilta sekä vahvistamme kilpailukykyämme. Haluamme myös palvella avainasiakkaitamme entistä paremmin, VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

VR Group käynnistää yhtiön perustamisen sekä vaunujen hankintaprosessin. Vaunuja on tarkoitus hankkia 300 kappaletta parin seuraavan vuoden aikana. Yritys vuokraa vaunuja VR Transpointin suomalaisille avainasiakkaille, operoi niitä Venäjällä sekä huolehtii kunnossapitosopimuksista. Tytäryritys myös vastaa operatiivisesti vaunujen käytön suunnittelusta ja ohjauksesta Venäjän puolella. VR Group tulee omistamaan yrityksen sataprosenttisesti. Tavoitteena on aloittaa liikennöinti vielä tämän vuoden aikana.

– Yrityksen toiminta alkaa Metsä Groupin tuontipuuliikenteessä. Kyseessä on aivan uusi toimintamalli ja ratkaisu logistiikan asiakkaillemme. Kehitämme ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja haluamme olla heille paras mahdollinen kumppani, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kommentoi.