N-junaliikenteessä harvennetut aikataulut sunnuntaina lumitöiden vuoksi

KUVA: KIRSI TUURA

Viikonloppuna lähiliikenteen asemien laituri- ja raidealueilla tehdään lumitöitä, minkä vuoksi N-junaliikennettä harvennetaan sunnuntaina.

Koivukylän ja Savion välillä tehdään lauantai-illan ja maanantaiaamun 2.–4.2. aikana lumitöitä, jotka vaikuttavat N-junien kulkuun. N-junat ajetaan sunnuntaina 3.2. pidennetyllä vuorovälillä, mikä mahdollistaa radan kunnossapidon ja liikenteen sujumisen runsaslumisissa olosuhteissa. 

N-junat kulkevat sunnuntaina 3. helmikuuta 30 minuutin välein klo 9–23. Helsingistä ajetaan lähdöt -28 ja -58 sekä Keravalta -12 ja -42. Juniin on lisätty matkustajapaikkoja. Muu lähiliikenne pyritään ajamaan normaalien aikataulujen mukaan. 

Lisätietoja liikenteestä: vr.fi sekä hsl.fi. Liikenteen sujumista voi seurata myös Junat Kartalla -palvelusta ja verkkosivuillamme vr.fi/liikennetilanne sekä VR:n sosiaalisen median kanavissa: VR matkalla Facebookissa ja VR matkalla Twitterissä.

Tunnin junan hankeyhtiö perustetaan pikaisella aikataululla

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, valtiovarainministeri Petteri Orpo ja työministeri Jari Lindström tiedottivat tänään perjantaina 1.2.2019 hankeyhtiöiden perustamisesta toteuttamaan Tunnin junaa Turun ja Helsingin välille sekä pääradan kehittämisestä Helsingistä pohjoiseen.

Hankeyhtiöiden enemmistöomistus on perustamisvaiheessa valtiolla. Kaupunkien sitoutuminen on edellytys hankeyhtiöiden perustamiselle. Hankeyhtiöihin tulee omistajiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä.

Tunnin junan varrella olevat kaupungit Espoo, Lohja, Salo, Turku ja Vihti ovat sitoutuneet edistämään hankeyhtiön työn käynnistymistä ja sen pääomittamista. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve ja Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sopivat tänään tapaamisessaan ministeri Anne Bernerin kanssa, että tilaisuus hankeyhtiön perustamiseksi järjestetään pikaisella aikataululla.

– Hankeyhtiön perustaminen jo nyt on erittäin hyvä uutinen Tunnin junan toteutumiselle aikaisempia arvioita nopeammin. Kaupunkien ja valtion kesken on selkeä näkemys hankkeen tärkeydestä ja sen toteuttamisvalmius on hyvä. On kaikki syyt odottaa, että Tunnin juna valmistuu 2020-luvulla, viimeistään Turun 800-vuotisjuhlavuonna 2029, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Tunnin junan ensimmäisen vaiheen, Espoon kaupunkiradan, rakentaminen on valmis käynnistettäväksi välittömästi. Kokonaan uuden Espoo-Lohja-Salo –rataosuuden suunnittelu on ollut käynnissä kaksi vuotta ja valmistuu vuonna 2020. Lisäksi suunnittelu on käynnissä eri vaiheissa Turku-Salo –osuudella ja Turun ratapihalla.

– Tunnin juna on erittäin ajankohtainen infrahanke, koska sen rakentaminen voidaan aloittaa heti Espoon kaupunkiradasta. Uusi yhteys on merkittävä hanke koko Etelä-Suomelle tuomalla kaikki radan varren paikkakunnat tiiviiksi osaksi pääkaupunkiseutua. On erinomainen asia, että hallitus oli asiassa aktiivinen ja pääsemme yhdessä etenemään ripeästi, toteaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Tunnin juna kuuluu eurooppalaiseen Skandinavia-Välimeri –ydinverkkokäytävään, joka mahdollistaa merkittävän EU-rahoituksen hakemisen. Hankkeen yleissuunnittelulle on myönnetty 40 miljoonan euron määräraha.

VR-konsernin vuoden 2018 tulos erinomainen – rautatieliikenteen volyymit kasvoivat

Kuva: Leif Rosnell

Tammi-joulukuu 2018 lyhyesti:

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia 1 276,6 (1 251,5) miljoonaan euroon.
  • Liikevaihto kasvoi VR Transpointissa ja pysyi edellisvuoden tasolla Matkustajaliikenteessä ja VR Trackissä.
  • Liikevoitto oli 151,7 (110,3) miljoonaa euroa eli 11,9 (8,8) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoittoon sisältyy yhteensä 63,8 (16,4) miljoonaa euroa omaisuuden myyntivoittoja ja yhteensä -15,8 (-5,1) miljoonaa euroa muita kertaluonteisia eriä.
  • Kaukoliikenteen junissa matkustus kasvoi 4,4 prosenttia ja junissa tehtiin 13,6 (13,0) miljoonaa matkaa.
  • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymi kasvoi 2,7 prosenttia 39,4 (38,4) miljoonaan tonniin.
  • VR Trackin myynnistä norjalaiselle NRC Groupille ilmoitettiin lokakuussa 2018. Kauppa toteutui 7.1.2019.
  • VR-Yhtymä Oy sai toukokuussa 2018 Standard & Poor’silta luottoluokituksen A+, näkymät vakaat.
VR- konserni, keskeiset tunnusluvut 1-12/2018 1-12/2017 Muutos-%
Liikevaihto (milj. euroa) 1 276,6 1 251,5 2,0
Liikevoitto (milj. euroa) 151,7 110,3 37,5
Liikevoitto-% 11,9 8,8  
Matkustajaliikenteen matkat (milj.) 123,7 126,9 -2,5
* Kaukoliikenne 13,6 13,0 4,4
* Lähiliikenne 73,9 72,7 1,7
* Pohjolan Liikenne 36,2 41,2 -12,2
Junaliikenteen henkilökilometrit (milj.) 4 535 4 271 6,2
VR Transpointin tonnit (milj.) 44,4 43,7 1,7
* Rautatiekuljetukset 39,4 38,4 2,7
* Maantiekuljetukset 5,0 5,3 -5,3
Taseen loppusumma (milj. euroa) 1 843,8 1 817,8 1,4
Oma pääoma yhteensä 1 233,4 1 200,8 2,7
Korolliset nettovelat 21,3 71,5 -70,1
Omavaraisuusaste, % 68,1 67,4  
Nettovelkaantumisaste, % 1,7 6,0  
Henkilöstö, keskimäärin 7 573 7 540 0,4

Toimitusjohtaja Rolf Jansson:

”Hyvä markkinatilanne sekä panostukset asiakaskokemukseen edesauttoivat liikevaihdon kasvua vuonna 2018. Asiakastyytyväisyyttä mittaava suositteluindeksi (NPS) oli kaikissa liiketoiminnoissamme hyvällä tasolla eli asiakkaamme ovat valmiita suosittelemaan palveluitamme. Tämä kannustaa meitä jatkamaan palvelutasomme parantamista. Myös henkilöstön sitoutuneisuutta mittaavan #Fiilis 2018 -tutkimuksen kokonaistulos nousi. Ilahduttavaa on, että henkilöstömme suhtautuu entistä myönteisemmin VR-konsernin tulevaisuuteen.

Vuoden 2018 liikevaihto oli 1276,6 (1251,5) miljoonaa euroa, missä oli 2 prosenttia kasvua vuoteen 2017 verrattuna. Rautatieliikenteen volyymit olivat hyvässä kasvussa sekä matkustajaliikenteessä että tavaraliikenteessä. Kehitys oli myönteisintä matkustajaliikenteessä kaukoliikenteessä, jossa pääreiteillä päästiin 6,4 prosentin kasvuun. Vastaavasti VR Transpointin kuljetetut tonnit olivat hyvässä 7,6 prosentin kasvussa kotimaan tavaraliikenteessä.

Määrätietoisten omien toimenpiteiden sekä merkittävien myyntivoittojen tukemana VR-konsernin vuoden 2018 liikevoitto nousi 152 (110,3) miljoonaan euroon. Myös operatiivinen liikevoittomme ilman myyntivoittoja ja muita kertaluonteisia eriä kasvoi 5 prosenttia 104 (99) miljoonaan euroon ja oli 8,1 (7,9) prosenttia liikevaihdosta. Jatkamme määrätietoisesti toimenpiteitä sekä kannattavuuden että kilpailukyvyn parantamiseksi.

Vuoden 2018 tilinpäätökseen on kirjattu yhteensä noin 64 (16) miljoonaa euroa omaisuuden myyntivoittoja, jotka liittyvät pääosin vuoden aikana tehtyihin kiinteistöjärjestelyihin. Näistä merkittävin oli Helsingin päärautatieasemalla sijainneen pääkonttorimme myynti. Liikevoittoon sisältyy yhteensä noin -16 (-5) miljoonaa euroa pääosin liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Kertaerät sisältävät myös Kinnin seisakkeella Mäntyharjulla keväällä 2018 tapahtuneen valitettavan ympäristöonnettomuuden kustannusvaikutukset. Onnettomuudessa rikkoutuneesta säiliövaunusta valui maahan 35 tonnia metyylitertbutyylieetteriä (MTBE). VR-konserni on jo toteuttanut ja toteuttaa vahinkoalueella mittavia torjunta- ja ennallistamistoimia tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Teimme vuoden aikana merkittäviä rakennejärjestelyitä, jotka suuntaavat VRkonsernin fokusta liikenneoperointiin. Lokakuussa kerroimme, että norjalainen NRC Group ja VR Track yhdistävät toimintonsa muodostaen johtavan pohjoismaisen raideinfratoimijan. Yritysjärjestely toteutui 7.1.2019. Sen velaton kauppahinta oli 225 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta osa maksettiin käteisenä ja osa NRC Groupin osakkeilla, minkä myötä VR-konsernista tuli NRC Groupin suurin omistaja. Kaupasta saatava myyntivoitto kirjataan vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Loppuvuoden aikana toteutimme myös järjestelyt kaluston kunnossapitotoiminnon yhtiöittämiseksi, ja VR Kunnossapito Oy aloitti toimintansa 1.1.2019.

Helsingin seudun lähiliikenne (HSL) käynnisti helmikuussa 2018 pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailutuksen, johon VR-konserni ilmoittautui mukaan.

Tarjouskilpailun voittaja ilmoitetaan keväällä 2020 ja kilpailutettu HSL-lähijunaliikenne alkaa 2021. VR-konserni osallistuu myös kilpailuun Tampereen raitiotien operoinnista. Tarjouskilpailu ratkeaa alustavan aikataulun mukaan huhtikuussa 2019, ja kaupallinen liikenne on tarkoitus aloittaa vuonna 2021.

Turvallisuus on yksi VR-konsernin arvoista. Teemme systemaattista ja pitkäjänteistä työtä rautatieturvallisuuden ja työturvallisuuden kehittämiseksi sekä tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Tapaturmataajuuden kehitys onkin ollut yhtäjaksoisesti myönteistä vuodesta 2010 alkaen. Vuonna 2018 konsernin rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmä ja toimintaprosessit muokattiin vastaamaan muuttuvan lainsäädännön vaatimuksia. Kinnin onnetttomuuden jälkeen käynnistimme useita projekteja rautatieturvallisuuden kehittämiseksi, muun muassa kaluston paikallaan pysymiseen sekä vaarallista aineita kuljettavan kaluston käsittelyyn liittyen.

VR-Yhtymä Oy arvioitti HSL-kilpailutusta varten luottoluokitustasonsa ja toukokuussa 2018 kansainvälinen luottoluokittaja Standard & Poor’s (S&P) ilmoitti myöntäneensä VR-Yhtymä Oy:lle luottoluokituksen A+, näkymät vakaat.

Odotamme yleisen talouskehityksen hidastuvan hieman kuluvan vuoden aikana, mutta raideliikennettä tukee moni muu trendi kuten kaupungistuminen, ilmastotietoisuuden lisääntyminen ja digitalisaatio. Väyläviraston ylläpitämän rataverkon kapasiteetti ja heikko kunto vaikuttavat negatiivisesti palvelujemme toimitusvarmuuteen ja täsmällisyyteen. Tässä ympäristössä tavoittelemme kannattavaa kasvua panostamalla asiakkaiden palvelemiseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen.

Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

VR-konserni tiedotti 11.10.2018 myyvänsä VR Track Oy:n norjalaiselle NRC Groupille. Yrityskauppa toteutui 7.1.2019.

VR-Yhtymä Oy:n kaluston kunnossapitotoiminto yhtiöitettiin erilliseen kunnossapitoyhtiöön VR-konsernin sisällä. VR Kunnossapito Oy aloitti toimintansa 1.1.2019.

Valtionhallinnon tavoitteena on keskittää kaupunkikeskustojen kehittäminen yhdelle kiinteistöomistajalle. Tähän liittyen VR-konsernin kiinteistöjä siirrettiin 20 paikkakunnalla Senaatti-kiinteistöille 31.1.2019 toteutetulla kiinteistökaupalla.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen julkaiseminen

VR-konsernin toimintakertomus, joka sisältää selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, ja tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan viimeistään 15.3.2019 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vrgroup.fi.