Nurminen Logisticsin Kiinan junayhteyden poikkeukset koronavirusepidemian takia

Nurminen Logisticsin Kiinan junan käyttämällä reitillä rajaliikenne toimii tällä hetkellä normaalisti. Yhtiömme myyntitiimin jäsenet Suomessa ja ulkomailla seuraavat aktiivisesti koronaviruksen torjuntatoimien mahdollisia vaikutuksia kansainväliseen rahtiliikenteeseen.

Kiinan viranomaiset ovat kannustaneet omia kansalaisiaan jatkamaan vuodenvaihteen lomakauden vapaita alueesta riippuen helmikuun alkupäiville. Tämä voi aiheuttaa muutoksia satamien ja lentokenttien työskentelyrytmiin. Rahtijunaliikenteessä Nurminen Logisticsin operoimilla reiteillä voi tulla muutoksia kuljetusten lähtöpäiviin, sillä viranomaisohjeet Kazakstanissa ja Kiinassa päivittyvät koronaviruksen torjumiseksi tehtyjen toimien mukaan.

”Rautatieoperaattorimme Hefeissä sekä bookkaustoimistomme Shanghaissa on suljettuna 10.2 saakka. Alashankoun ja Dostykin rajaliikenne toimii normaalisti eikä vaikuta juniemme liikennöintiin. Alunperin helmikuun 15. päivänä lähteväksi aikataulutettu juna on alustavasti siirretty lähtemään 22.2.” tiivistää Marjut Linnajärvi, Sales and Operations Director, Rail.

Rahdin ja pakettien käsittely on turvallista. Koronavirusten toimintakyky heikkenee nopeasti elottomilla pinnoilla, joten Aasiasta saapuvien pakettien käsittelyssä voidaan toimia tavalliseen tapaan sekä varastoissa että kuluttaja-asiakkaiden arjessa.

Yhtiömme tekee parhaansa tukeakseen asiakkaitaan heidän tavaravirtojensa sujuvassa käsittelyssä myös mahdollisissa muutostilanteissa. Toimiva kansainvälinen logistiikka tukee verkottuneiden yhteiskuntien toimintakykyä, vaikka matkustajaliikennettä päädyttäisiin rajoittamaan jossain vaiheessa.

2019 junamatkustamisen ennätysvuosi – kotimaan kaukoliikenteessä yli 14 miljoonaa matkaa

Kuvaaja Janne Mikkilä

Joulukuussa 2019 kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin yhteensä 1,2 miljoonaa matkaa, kasvaen +10 % edellisvuodesta. Yhteensä koko vuonna kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin ennätykselliset 14,2 miljoonaa matkaa, 9 % edellisvuotta enemmän. Suurimpana syynä kasvun taustalla ovat junalippujen lasketut hinnat. Lisäksi parannettu vuorotarjonta, panostus junien palveluihin sekä digitaalisten kanavien uudistukset ovat lisänneet ilmastoystävällisen junan suosiota.

Matkamäärät kasvoivat edellisvuosien tapaan kotimaan kaukoliikenteessä tasaisesti läpi vuoden. Eniten matkustus kasvoi tammi-joulukuussa Helsingin ja Oulun (+24 %), Helsingin ja Rovaniemen (+14 %) sekä Helsingin ja Jyväskylän (+14 %) välillä. Myös joulukuussa matkustus kasvoi edellisvuoteen verrattuna eniten näillä reiteillä: Helsinki-Oulu (+30 %), Helsinki-Rovaniemi (+24 %) ja Helsinki-Jyväskylä (+21 %).

”Olemme erittäin iloisia junan suosion viime vuosina vahvana jatkuneesta kasvusta. Aiempaa edullisempi hinnoittelumme on siivittänyt matkamäärät nousuun: vuodesta 2015 tehdyt junamatkat ovat kasvaneet kotimaan kaukoliikenteessä yli +26 %. Kun katsomme, kuinka paljon olemme kuljettaneet asiakkaitamme kilometreissä mitattuna, on kasvu +39 %. Vuonna 2019 kotimaan kaukojunissamme matkustettiin enemmän kuin koskaan ennen”, iloitsee VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simola.

VR on laskenut hintoja merkittävästi viime vuosina, edellisen kerran joulukuussa 2019. Kaukoliikenteessä opiskelijat, lapset, varus- ja siviilipalveluhenkilöt sekä eläkeläiset ovat saaneet 30.12.2019 alkaen peruslipun lisäksi alennuksia myös VR:n jo valmiiksi edullisista säästölipuista: lapset -40 %, opiskelijat sekä varus- ja siviilipalvelushenkilöt -30 % ja eläkeläiset -20 %. Joulukuussa myös VR:n lähijunalippujen hintoja laskettiin Järvenpäässä ja Hyvinkäällä kerta-, sarja- ja kausilippujen osalta.

Kotimaan lisäksi myös Venäjän ja Suomen välinen matkustus on kasvanut reippaasti. Vuonna 2019 Helsingin ja Pietarin välillä kulkevassa Allegro-junassa tehtiin yhteensä 560 000 matkaa, yli 15 % edellisvuotta enemmän.  Myös Venäjän Rautateiden operoiman, Helsingin ja Moskovan välillä liikennöivän Tolstoi-junan matkustus kasvoi. Yhteensä Venäjän ja Suomen välisessä junaliikenteessä tehtiin vuonna 2019 yli 600 000 matkaa, +16 % edellisvuotta enemmän.

Junan valtteina turvallisuus, nopeus, mukavuus ja ilmastoystävällisyys

Edullisten hintojen lisäksi VR on panostanut merkittävästi matkustusmukavuuteen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Lisäksi liikennerakennetta on uudistettu asiakkaita kuunnellen ja liikenteeseen on lisätty viime vuosina merkittävästi uusia junavuoroja.

Viimeksi reittitarjonta parani joulukuussa 2019, kun aikataulukauden vaihtuessa uusia vuoroja tuli runsaasti sekä vilkkaasti liikennöidylle, Helsingin ja Oulun väliselle pääradalle, että muille yhteysväleille ympäri Suomen. Joulukuun uusien aikataulujen myötä suosituimpiin juniin lisättiin myös istumapaikkoja, kun ruuhkaisimmilla työmatkustusvuoroilla Pendolino-junia vaihdettiin IC-kalustoon. Lisäksi asiakaspaikkoja on saatu lisää tehokkaamman kalustokiertosuunnittelun ja uusien päivävaunujen myötä.

”Olemme lisänneet merkittävästi junavuorojen määrää ja reittitarjontaa, pidentäneet junia, nopeuttaneet matka-aikoja, parantaneet junien palveluita sekä uudistaneet digitaaliset myyntikanavamme. Tavoitteenamme on tulevaisuudessakin tarjota hinnaltaan kilpailukykyisiä, sujuvia ja mukavia junamatkoja kaikille”, Simola jatkaa.

Myös ajankohtainen ilmastokeskustelu näkyy junan suosiossa ja yhä useampi valitsee ylivoimaisesti ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon matkustamiseen. Junan valitseminen on helppo ilmastoteko: se kuluttaa selvästi vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot ja tuottaa siten merkittävästi vähemmän päästöjä. Vuosittain VR:n asiakkaat säästävät lähi- ja kaukojunissa matkustamillaan kilometreillä yhteensä yli 300 000 hiilidioksidiekvivalenttiatonnia yksityisautoiluun verrattuna. Se on yhtä paljon kuin Vaasan tai Lappeenrannan kokoisen kaupungin päästöt ilman teollisuutta.

*Olemme muuttaneet vuoden 2020 alusta hieman matkamäärien laskutapaamme, joten aiempien vuosien luvut eivät ole enää täysin suoraan verrannollisia.

Väylä ja VR FleetCare testaavat uutta teknologiaa liikennehäiriöiden vähentämiseksi

Raiteita ja vaihteita ratapihalla_VR Groupin arkistokuvaa

Junaliikenteen sujuvuuden kannalta vaihteet ovat keskeisessä roolissa. Vaihde on radan liityntäkohta, josta junat ohjataan raiteilta toiselle. Viime vuonna vaihteissa esiintyneet viat aiheuttivat yli 5000 häiriötä liikenteeseen. Vaihteiden kunnonvalvonnan tehostamiseksi VR FleetCare ja Väylävirasto ovat yhteistyössä aloittaneet pilottihankkeen, jossa dataa keräämällä ja analysoimalla pyritään saamaan reaaliaikaista tietoa vaihteen kunnosta.

Vaihteiden kunnonvalvonnan testivaiheessa VR FleetCare on asentanut seitsemän mittausasemaa vaihteiden asetinlaitteisiin tärkeimpiin liikennepaikkoihin eri puolella rataverkkoa. Niiden avulla mitataan noin 80 vaihteen toimintaa. Mittaamisesta saatavien tietojen avulla vaihteen alkavat vikaantumiset ovat havaittavissa kääntölaitteen toiminnan poikkeamissa, ja parhaissa tapauksissa vikaantumisesta aiheutuva liikennehäiriö voidaan ehkäistä.

Vaihteiden kunnossapito muodostaa merkittävän osan Suomen rataverkon kunnossapitokustannuksista. Vaihteissa on monimutkainen rakenne ja paljon komponentteja, jotka vaikuttavat vaihteen toimivuuteen. Mittaamisesta saatavan tiedon avulla vaihteiden huoltotoimenpiteitä voidaan ohjata kuntoon perustuen, huoltokustannukset vähenevät ja vaihteen elinkaari pitenee. Esimerkkinä vaihteiden kääntömäärissä on huomattavia eroja, mutta silti niiden huoltojärjestelmä on sama.

”Tarkemman tiedon avulla on mahdollista parantaa vaihteiden käytettävyyttä ja vähentää vaihteista johtuvia häiriöitä rataliikenteelle. Tavoitteena on saada ensimmäiset signaalit kunnossapitotarpeista ennen kuin vaihteen toiminnassa havaitaan mitään poikkeavaa”, kertoo Väylän radan kunnossapidon asiantuntija Marko Lehtosaari. “Kunnonvalvonta mahdollistaisi tältä osin junaliikenteen täsmällisyyden paranemisen.”

VR FleetCaren digitaalisissa palveluissa haetaan asiakkaiden liiketoimintaa parantavia ratkaisuja. Dataohjattu ja ennakoiva kuntoon perustuva kunnossapito ovat kehittämisen keskipisteessä. Strategiana on yhdessä valikoitujen kumppaneiden kanssa hyödyntää huipputeknologiaa raideliikenteen kehittämiseksi. Tässä projektissa laitteiston on valmistanut tekoälypohjaisia IoT-ratkaisuja toimittava Vire Labs.

”Vaihteiden kunnonvalvonta ja vikojen ennakoiminen hyödyttää niin rataverkon omistajaa, sen kunnossapitäjiä kuin rataverkolla liikennöiviä operaattoreitakin. Pilottihanke toimii hyvänä ponnahduslautana, sillä tulevaisuudessa haluamme tarjota tätä palvelua myös globaaleilla raideliikenteen markkinoilla. Uskomme meidän ratkaisun olevan paras ja kilpailukykyisin, VR FleetCaren digitaalisten palveluiden johtaja Mikko Alanko kertoo.

Metron aikataulut reaaliaikaisina myös lippuhallien näytöillä ja sähköisissä palveluissa

Kuva: Tom Toikka/HKL

Metroasemien lippuhalleissa sijaitsevat metron aikataulunäytöt näyttävät nyt aikataulut reaaliajassa. Tähän saakka lippuhallien näytöt ovat näyttäneet aikataulunmukaista aikaa ja laiturialueen näytöt reaaliaikaa.

Laiturinäyttöjen ja lippuhallinäyttöjen ajat eivät ole olleet yhdenmukaisia, koska näytöt toimivat eri järjestelmissä. Laiturinäytöt ovat HKL:n asetinlaitejärjestelmässä, ja saavat siten asetinlaitteen kautta reaaliaikaisen tiedon junan kulusta. Lippuhallien näytöt ovat HSL:n järjestelmässä. Nyt uuden asetinlaitteen myötä järjestelmät on sovitettu yhteen niin, että niiden kautta kaikkialla on mahdollista näyttää reaaliaikaa.

Reaaliaikatieto on nyt saatavilla myös sähköisissä palveluissa kuten Reittioppaassa. Uudistus antaa matkustajalle entistä paremman mahdollisuuden seurata matkan edistymistä.

-HKL:n ja HSL:n yhteistyönä toteutimme uudistuksen, jota matkustajat ovat kaivanneet. Uudistus oli teknisesti mahdollista toteuttaa nyt, kun saimme käyttöön uuden digitaalisen asetinlaitteen, sanoo HKL:n projektipäällikkö Salar Mohammad.

-Yhteistyössä luotu uusi rajapinta asetinlaitteesta tuo myös metroliikenteen reaaliajan pariin HSL:n palveluissa. Asemien näyttöjen lisäksi metrojen ennusteet ovat saatavilla myös HSL:n Reittioppaassa, HSL-sovelluksessa sekä avoimissa rajapinnoissa, kertoo HSL:n kehitysasiantuntija Sami Räsänen.