Uusi Suomen ja Venäjän välinen sopimus vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautateillä helpottaa kuljetusturvallisuuden hallintaa

Valtioneuvosto on tänään 30.10.2014 antanut asetuksen, jolla toimeenpannaan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön sekä Venäjän federaation liikenneministeriön välinen hallinnollinen sopimus vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista, joka allekirjoitettiin 8.10.2014. Trafi on osallistunut asian valmisteluun sekä Venäjän kanssa käytyihin sopimusneuvotteluihin.

Hallinnollinen sopimus on tekninen sopimus, ja siinä määrätään vaarallisten aineiden kuljetusten yksityiskohdista kuten pakkauksista, säiliöistä, kuljetusyksiköiden merkitsemisestä ja rahtikirjan sisällöstä. Sopimus tulee voimaan 8.11.2014 ja sen liitteet tulevat voimaan puolen vuoden siirtymäajan jälkeen eli 9.5.2015.

”Sopimuksen ansiosta kuljetusketjun eri osapuolien on helpompi noudattaa määräyksiä kaikissa kuljetusturvallisuuteen vaikuttavissa toimissaan, koska se sisältää kotimaisia ja EU-vaatimuksia vastaavat, selkeät ainekohtaiset kuljetusehdot”, kertoo johtava asiantuntija Anu Häkkinen: ”Samalla myös kaluston vaatimustenmukaisuuden valvonta helpottuu.”

Trafi katsoo, että vaarallisten aineiden kuljetuksista suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Venäjän kanssa aikaisemmin tehdyllä sopimuksella ja tällä ministeriöiden välisellä sopimuksella saatetaan Suomen ja Venäjän välinen kuljetusturvallisuus Euroopan unionin lainsäädännön velvoitteiden edellyttämälle tasolle.

Sopimus liitteineen tulee kokonaisuudessaan Trafin nettisivuille 3.11. alkavalla viikolla.

Lue myös LVM:n uutinen asiasta: Uusi Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiesopimus voimaan

Bookmark the permalink.