Euroopan parlamentti parantaa junamatkustajien oikeuksia

Mepit hyväksyivät torstaina uudet säännöt, jotka suojelevat paremmin junamatkustajia, jos matka viivästyy tai perutaan tai heitä syrjitään.

Parlamentti hyväksyi torstaina jäsenmaiden kanssa neuvotellut uudet säännöt junamatkustajille. Säännöillä taataan, että matkustajille tarjotaan uusi reitti ja he saavat apua, jos matka viivästyy tai se perutaan. Esteettömyyttä parannetaan, ja liikuntarajoitteiset henkilöt saavat enemmän apua. Lisäksi varataan lisätilaa polkupyörille.

Viivästyneiden matkustajien auttaminen

Jos viivästys kestää yli 60 minuuttia, matkustajat voivat valita joko lipusta maksetun hinnan palauttamisen kokonaisuudessaan, matkan jatkamisen tai uudelleenreitityksen vastaavilla ehdoilla mutta ilman lisäkustannuksia. Heidän täytyy saada matkustaa alkuperäistä lippua vastaavassa luokassa. Junamatkustajilla on oikeus järjestää itse matkansa eri reitillä ja saada korvaus uudesta lipusta, jos rautatieyritys ei tiedota uudelleenreitityksen vaihtoehdoista 100 minuutin kuluessa aikataulun mukaisesta lähtöajasta.

Uudelleenreititysvelvollisuutta sovelletaan myös force majeure -tapauksissa. Lisäksi on tarjottava tarvittaessa aterioita ja virvokkeita sekä korvattava majoituskustannukset.

Uusilla säännöillä selkeytetään myös sitä, mitä tarkoitetaan force majeure -poikkeuksella, jolloin rautatieyrityksen ei tarvitsisi maksaa korvauksia viivästyksistä tai peruutuksista. Uusiin sääntöihin sisältyvät äärimmäisten sääolosuhteiden ja suurten luonnonkatastrofien lisäksi nyt myös kansanterveyskriisit ja terrorismi. Rautatietyöläisten lakot eivät kuulu poikkeuksen piiriin.

Apua liikuntarajoitteisille

Liikuntarajoitteisten henkilöiden matkajärjestelyistä tulee joustavampia, sillä heidän täytyy ilmoittaa liikenteenharjoittajalle matkasuunnitelmistaan vain 24 tuntia etukäteen (nykysääntöjen mukaan 48 tuntia ennen matkaa). Mikäli tarvitaan saattajaa, tämän on saatava matkustaa maksutta. Avustavan koiran on voitava matkustaa liikuntarajoitteisen henkilön mukana.

Enemmän polkupyöräpaikkoja juniin

Jotta voidaan edistää kestävämpää liikkuvuutta ja joustavia vaihtoehtoja, kaikissa junissa on oltava polkupyörille merkittyjä paikkoja ja telineitä, vähintään neljä polkupyöräpaikkaa jokaisessa junassa.

Kommentti

”Meillä on hyviä uutisia junamatkustajille: saimme turvattua matkustajille kaikkialla EU:ssa samat vähimmäisoikeudet uudelleenreititykseen, polkupyöräpaikkoihin, koko matkaa koskeviin lippuihin ja liikuntarajoitteisten järjestelyihin. Nämä ovat tärkeitä edistysaskelia, jotka tekevät junamatkustamisesta käytännöllisempää ja matkustajaystävällisempää”, totesi esittelijä Bogusław Liberadzki (S&D, Puola).

Seuraavaksi

Tarkistettuja sääntöjä sovelletaan periaatteessa kaikkiin kansainvälisiin ja kotimaisiin junamatkoihin ja -palveluihin koko EU:ssa. Jäsenmailla on mahdollisuus jättää kotimaiset matkustajaliikennepalvelut sääntöjen ulkopuolelle rajatuksi ajaksi.

Säännöt tulevat voimaan 20 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä. Niiden soveltaminen alkaa kaksi vuotta myöhemmin lukuun ottamatta polkupyörätiloja koskevia vaatimuksia, joiden soveltaminen alkaa neljän vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Bookmark the permalink.