Turun raitiotieselvitys puoltaa kaksihaaraista linjaa

header2

Turun raitiotien yleissuunnitelman vaikutukset sekä kustannukset on selvitetty. Varissuo-Runosmäki raitiolinjalla matkustajia on selkeästi eniten ja osuus olisikin ennusteen perusteella muutettavissa raitiotieksi kansainvälisten vertailujen perusteella. Raitiotien yleissuunnitelmasta on kaikilla mahdollisuus kertoa mielipiteensä 8.6.2015 mennessä osoitteessa http://www.turunraitiotie.info/.

Turku on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin noin 1600 asukkaalla vuodessa. Turun tavoitteena on kaupunkiseudun rakennemallin mukaisesti kasvun jatkaminen siten että Turussa olisi noin 210 000 asukasta vuonna 2035, mikä yhdessä seudun kasvun kanssa tarkoittaisi 25 prosentin lisäystä matkamäärissä. Raitiotie on mahdollisuus houkutella investointeja ja vastata kasvuun sekä muuttaa Turun urbaania ilmettä. Samalla raitiotie on myös mahdollisuus pitkän aikajänteen maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisessä.

Linjat lähtisivät kauppatorilta suuriin lähiöihin

Turun raitiotien yleissuunnitelma on laadittu kolmihaaraiselle verkolle: Kauppatorilta Runosmäkeen, Varissuolle ja Skanssiin. Näiden kolmen raitiotiehaaran varrelle on arvioitu rakennettavan uusia asuntoja lähes 20 000 asukkaalle vuoteen 2035 mennessä. Merkittäviä raitiotien varren maankäytön kehittämismahdollisuuksia ovat muun muassa Itäharju, Kupittaa, Matkakeskus ja Skanssi.

Raitiotien vaikutuksia on verrattu nykyisen kaltaiseen bussijärjestelmään sekä niin sanottuun superbussijärjestelmään, jossa raitiotiekäytäviä liikennöidään raitiotietä vastaavilla liikennejärjestelyillä esimerkiksi tuplanivelbusseilla.

Toteutuessaan raitiotie vähentäisi autoliikennettä erityisesti Tuomiokirkkosillalta sekä Suurtorin alueella ja sen rakentaminen toisi mukanaan positiivisia vaikutuksia alueen työllisyyteen (noin 4750 henkilötyövuotta, joista 40 prosenttia voisi sijoittua Varsinais-Suomeen).

Superbussi on kuntatalouden kannalta houkuttelevin vaihtoehto

Tehtyjen vertailujen perusteella kaksihaarainen Varissuo-Runosmäki raitiotie on yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Superbussi on kuitenkin käytetyillä oletuksilla raitiotietä kannattavampi sekä yhteiskuntatalouden että kuntatalouden kannalta.

Raitiotie vastaa parhaiten Turun kaupunginhallituksen asettamia tavoitteita parhaiten kilpailukyvyn, kasvun ja vetovoiman, kaupunkirakenteen tiivistämisen, joukkoliikenteen käytön lisäämisen sekä kaupunkikuvan viihtyvyyden osalta. Sen sijaan taloudellisiin tavoitteisiin superbussi vastaa raitiotietä paremmin. Superbussi voisi toimia esivaiheena raitiotielle.

Raitiotien laajentamisesta seudulliseksi järjestelmäksi on laadittu suunnitelma yhdessä Raision ja Kaarinan kaupunkien kanssa. Potentiaalisimmat laajentamisreitit ovat Satakunnantietä pitkin Raisioon ja Skanssista Pyhän Katariinan tien kautta Kaarinaan.

Kaikilla raitiotien yleissuunnitelmasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä 8.6.2015 asti osoitteessa http://www.turunraitiotie.info/. Lausuntojen käsittelyn jälkeen raitiotien suunnittelun jatkamisesta päätetään Turun kaupunginvaltuustossa alkusyksyllä 2015.

Kustannusarvio on eurooppalaista keskitasoa

Raitiotien infrastruktuuri-investoinnin kustannusarvio on 303 miljoonaa euroa, mikä sisältää noin 37 miljoonan euron riskivarauksen. Varikkoinvestointi ja kalustohankinta kuoletetaan raitiotien liikennöintikustannusten yhteydessä.

Turun infrastruktuurin kustannusarvio on kalliimpi kuin Tampereella. Se johtuu muun muassa arkeologisten kaivausten, savisen pohjamaan ja pilaantuneiden maiden puhdistuskustannuksista sekä osittain erilaisesta laskentatavasta. Turun kustannusarvio vastaa karkeasti eurooppalaisten hankkeiden keskitasoa, joskin hankkeiden vertailu on vaikeaa hankkeiden sisällön, paikallisten olosuhteiden sekä lainsäädännön eroista johtuen.

Bookmark the permalink.