Palvelualojen työnantajat PALTA: VR Trackin työsulku päättyy

Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Sähköliitto kävivät tänään läpi VR Trackin tilannetta tapaamisessaan Helsingin Etelärannassa. Käytyjen keskustelujen jälkeen PALTA ilmoitti, ettei sillä ole enää tarvetta jatkaa meneillään olevaa, Sähköliiton ammattiosaston n:o 177:n jäseniä koskevaa työsulkua eikä toimeenpanna 11.9.2014 alkavaksi ilmoitettua uutta työsulkua.

PALTA:n ilmoitus tarkoittaa sitä, että työsulku päättyy välittömästi ja että työsulun piirissä vielä olevat työntekijät palaavat töihin mahdollisimman pikaisesti.

Sekä PALTA että Sähköliitto ovat tyytyväisiä tilanteen ratkeamiseen.

Asemien äänen haku etenee: finaaliviisikko valittu

148755_1544143509149968_8385839179246217899_n

Suomen rautatieasemien uuden kuulutusäänen haku on edennyt siihen vaiheeseen, että finaaliin päässeet äänet on valittu. Äänen valintakriteerit olivat tiukat, joten karsinta oli kovaa. Hakemuksia tuli yhteensä 53, joista jatkoon valittiin viisi ääntä; kolme naisääntä ja kaksi miesääntä. Seuraavaksi kansalaisilla on mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä suosikistaan uudeksi Asemien ääneksi.

Äänikandidaattien valinnoissa raati painotti äänen selkeyttä ja esteettömyyttä, äänen miellyttävyyttä ja soveltuvuutta asemakuulutuksiin sekä puheen rytmitystä. Myös kielitaitoa mitattiin, sillä yhden toimittajan tulee hallita kuulutukset niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksikin.

Finaaliviisikon ääninäytteet tullaan soittamaan autenttisessa ympäristössä Helsingin päärautatieasemalla ja Tampereen rautatieasemalla. Kaikilla ihmisillä on siis mahdollisuus vaikuttaa tulevaan rautatieasemien ääneen äänestämällä suosikkiaan. Myös media on tervetullut mukaan kuuntelutapahtumiin.

  • Helsingin päärautatieasemalla äänet kuullaan tiistaina 9.9.2014 klo: 14.30–15.30 välisenä aikana.
  • Tampereen rautatieasemalla keskiviikkona 10.9.2014 klo: 10.00–12.00 välisenä aikana.

Paikan päällä ääniä on kuuntelemassa myös raati sekä raadin kutsumia edustajia erityisryhmistä. Esimerkiksi näkövammaisten sekä vieraskielisten tarpeet tullaan huomioimaan kuulutusäänen valinnassa erityisen hyvin.

Finaaliäänten äänestys tapahtuu joko rautatieasemilla jaettavilla äänestyslipukkeilla tai internetissä myöhemmin ilmoitettavassa osoitteessa. Äänet on myös mahdollista kuunnella internetissä 9.9.2014 – 14.9.2014 välisenä aikana samassa osoitteessa, jossa äänestyskin tapahtuu.

Äänien soitossa otetaan huomioon muu rautatieliikenne ja siihen liittyvät kuulutukset, joten esimerkiksi poikkeuskuulutusten sattuessa finaaliäänten soitto keskeytetään. Mahdollisuuksien mukaan äänet soitetaan kuitenkin yhteen putkeen, jotta vertailu äänten välillä on tasapuolista.

Suomen lähes 180 rautatieasemalla annetaan päivittäin junaliikenteen aikatauluista ja muusta toiminnasta lähes 15 000 erilaista kuulutusta matkustajille. Liikennevirasto vastaa rautatieasemien kuulutuksista, mutta tähän asti kuulutuksissa kuultavat äänet on ostettu VR:ltä. Vuoden 2015 alusta Liikennevirasto vastaa itse äänestä ja samassa yhteydessä uusitaan kuulutusjärjestelmä vastaamaan nykyajan vaatimuksia.

VR Group: Logistiikan kuljetusmäärät kasvoivat

  • VR Groupin toisen vuosineljänneksen liiketulos parani selvästi
  • Rautatiekuljetusten tonnikilometrit kasvoivat 7,6 prosenttia
  • Junalippujen keskihinnat laskivat hieman

Rautatiekuljetusten suoritteet kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 7,6 prosenttia ja olivat 2427 miljoonaa tonnikilometriä. Kasvua selittävät metalli- ja kemianteollisuuden kuljetusten kasvu. Kansainväliset rautatiekuljetukset kasvoivat 13,2 prosenttia. Rautatielogistiikan liikevaihto oli 86,4 ja maantielogistiikan 27,0 miljoonaa euroa.

Logistiikan kokonaiskuljetusmäärät kasvoivat vertailukaudesta 3,1 prosenttia. Kuljetettu tonnimäärä oli 10,7 (10,4) miljoonaa. Liikevoitto kasvoi huomattavasti viime vuodesta ja oli 9,8 miljoonaa euroa (4,1).

Logistiikkapalveluiden kysyntä on vahvasti riippuvainen kotimaan teollisuustuotannosta sekä idän talouskehityksestä. Kuljetusmäärien kehitys oli toisella vuosineljänneksellä hyvä. Sekä kotimaan että kansainvälisen liikenteen kuljetetut tonnit kasvoivat.

Junalippujen keskihinta laskussa

Kaukoliikenteessä tarjouskampanjat ja edullisemmat ennakkoliput piristivät myyntiä. Kokonaisuudessaan kotimaan kaukoliikenteen matkojen keskihinta laski vuosineljänneksellä. Yleinen talouden tila ja Venäjän tilanne laskivat matkustajamääriä. Kaukoliikenteen matkojen määrä oli vuosineljänneksellä 16,6 (16,9) miljoonaa.

Matkojen määrä kasvoi edellisvuodesta 4,1 prosenttia: autoliikenteen matkamäärät kasvoivat 17,5 ja junaliikenteen laskivat 1,4 prosenttia. Allegron matkamäärät laskivat 14,4 prosenttia venäläisten vähennettyä matkustamista Suomeen ruplan heikentyneen kurssin myötä.

Matkustajaliikenteen liikevoitto oli 4,9 miljoonaa, ja se kasvoi hieman vertailukaudesta (4,6). Itsepalvelukanavien osuus kaukoliikenteen lipunmyynnistä kasvoi ja asemamyynnin osuus oli kesäkuussa enää 24,1 prosenttia.

Infrarakentamisen liikevaihto laski hieman

Infrarakentamisen liikevaihto laski vertailukaudesta 7,1 prosenttia ja oli vuosineljänneksellä 78,1 (84,1) miljoonaa euroa. Tilauskanta pysyi hyvänä. Vuosineljänneksen liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (1,7).

Liiketulos parani

VR-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 343,0 (356,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,1 prosenttia. Vertailukelpoinen liiketulos sen sijaan parani selvästi viime vuodesta ja oli 18,4 (3,6) miljoonaa euroa. Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla ja liikevaihdon laskevan jokin verran.

Lue koko osavuosikatsaus

VR Trackin työsulku jatkuu lokakuulle

Palvelualojen työnantajat PALTA on tänään jättänyt uuden Sähköliiton ammattiosasto n:o 177:n jäseniä koskevan työsulkuilmoituksen valtakunnansovittelijan toimistoon. Uuden työsulun on tarkoitus alkaa välittömästi edellisen päätyttyä eli torstaina 11.9.2014 klo 7.00 ja kestää kuusi viikkoa päättyen torstaina 23.10.2014 klo 7.00.

Työsulkujen kestäessä ammattiosastosta on eronnut sankoin joukoin VR Track Oy:n palveluksessa työskenteleviä jäseniä. PALTA:n arvion mukaan osastoon kuuluu enää runsas 10 prosenttia alkuperäisestä määrästä.

– Erollaan tavalliset jäsenet ovat selkeästi viestittäneet vastustavansa ammattiosaston hallituksen harjoittamaa toimintapolitiikkaa, toteaa PALTA:n varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

PALTA on jo aiemmin asettanut työsulkujen päättymisen ehdoksi sen, että tilanne yhtiössä rauhoittuu pysyvästi. Tähän pääseminen edellyttää sitä, että ammattiosasto luopuu tavoittelemasta rautatiealan nykyisen sopimusjärjestelmän murtamista ja ilmoittaa lopettavansa lakkojen tehtailemisen yhtiössä. Tähän päivään mennessä osasto ei ole kuitenkaan suostunut esitettyihin vaatimuksiin. Jäsenten joukkopako osastosta näyttää kuitenkin johtavan tilanteen rauhoittumiseen.

– Tänään julistetulla jatkotyösululla on tarkoitus vakiinnuttaa jo rauhoittumassa oleva tilanne pysyvästi, Aarto toteaa. Mikäli osaston hallitus ei itse kykene tekemään vaadittuja päätöksiä, saavutetaan edellä mainittu tavoite myös siten, ettei osasto enää vähäisen jäsenmääränsä vuoksi kykene hankaloittamaan yhtiön toimintaa ja aiheuttamaan sille vahinkoa, Aarto jatkaa.

Uusi työsulkuilmoitus liittyy Sähköliiton ammattiosasto n:o 177:n käynnistämään ja jo pitkään vireillä olleeseen järjestöpoliittiseen riitaan PALTA:n jäsenyrityksessä VR Track Oy:ssä. Ammattiosasto on vaatinut Sähköliitolle omaa työehtosopimusta siitä huolimatta, että rautatiealan työehtosopimus on vakiintuneesti solmittu PALTA:n ja sähköasentajien selkeää enemmistöä edustavan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välillä.

Ensimmäinen työsulkujakso alkoi 31.7. ja toinen 21.8. Tänään ilmoitetun kolmannen työsulun on tarkoitus alkaa 11.9. ja kestää 23.10. saakka. Tehtyjen poikkeusjärjestelyjen seurauksena työsulut eivät ole haitanneet junaliikennettä.

Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiekuljetussopimus voimaan

Liikenne- ja viestintäministeriö - Suomen ja Venäjän välinen VAK-rautatiekuljetu_2014-08-21_21-52-54

Rautatie (Kuva: Rodeo)

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen, jolla saatetaan voimaan sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä. Sopimus parantaa vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuutta Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä.

Uusi sopimus helpottaa Suomen ja Venäjän rajan ylittävien vaarallisten aineiden rautatiekuljetusten rajatarkastuksia ja turvallisuusvalvontaa. Tämä tehostaa sekä alan toimijoiden että viranomaisten toimintaa.

Maiden välillä on myöhemmin tarkoitus allekirjoittaa sopimus, jolla kuljetettavien tuotteiden nimikkeet muutetaan vastaamaan nykykäytäntöjä. Tämä vähentää vaarallisten aineiden kuljetusten riskejä kuljetusketjun joka vaiheessa.

Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 30. elokuuta 2014.

Attido uudisti VR.fi -verkkopalvelun

VR Junaliput verkkokaupasta. Katso aikataulut ja osta lippu

Attido toteutti  VR.fi  -verkkopalvelun uudistuksen kevään 2014 aikana. Verkkopalvelun uudistuksen lähtökohtana oli palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja päätelaitteesta riippumatta. VR:n verkkopalvelu rakennettiin responsiiviseksi, joka mahdollistaa palvelun vaivattoman käytön myös kännykällä ja tabletilla.

Käytettävyyden ohella toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota saavutettavuuteen, mm. huomioimalla näkövammaisten erityistarpeet palvelun käytössä. Sivusto toteutettiin Oraclen teknologialla.

VR:llä uudistuksen lopputulokseen ollaan tyytyväisiä.

– Palaute uudesta sivustosta on ollut erittäin positiivista. Attidon osaaminen ja asenne ovat kohdallaan, kertoo VR:n verkkopalvelupäällikkö Christian Lindberg.

– Attidon kyky toteuttaa vaativia projekteja aikataulussa on erittäin hyvä, kertoo VR:n tietohallintojohtaja Jukka-Pekka Suonikko.

Attidolle onnistuminen tunnetun julkisen ja käyttäjämäärältään laajan palvelun uudistamisessa oli yhdessä tekemisen riemuvoitto .

– Attidon vahvuutena on kyky toimittaa kokonaisratkaisu sisältäen myös teknologia-alustan, ja osoituksena siitä jatkamme palvelun ylläpitäjänä. Onnistumisen taustalla oli myös saumaton yhteistyö asiakkaan projektitiimin kanssa, kertoo Attidon toimitusjohtaja Pasi Matsi.

Suomalaisen Attidon erikoisosaamista on tietojärjestelmien konsultointi, kehittäminen ja optimointi. Attido toteuttaa asiakkaiden tarpeista lähtevät ratkaisut laadukkaasti valmiiksi asti. Tukipalvelut ja suorituskyvyn hallinta ulottuvat ratkaisujen koko elinkaaren yli. Attido toimii Suomessa ja Latviassa. Liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä on noin 100.

Kiskobussien lippuautomaatit käyttöön

Kiskobussi_Kontiolahdella

Kiskobussi Kontiolahdella Kuva: Leif Rosnell/VR Group

Taajamaliikenteen kiskobusseihin asennetut lippuautomaatit on otettu pilottikäyttöön. Jatkossa matkustajat voivat hankkia lippunsa junan automaatista tai etukäteen useista VR:n myyntikanavista.  

Lippuautomaatit ovat käytössä Hangon ja Karjaan sekä Savonlinnan ja Parikkalan välillä kulkevissa kiskobusseissa. Pilottivaiheen jälkeen automaatit avataan myös muilla yhteysväleillä: Iisalmi–Ylivieska, Jyväskylä–Seinäjoki, Tampere–Keuruu ja Joensuu–Nurmes.

Automaatti sijaitsee junan toisen päädyn matkustajaosastossa. Siitä voi hankkia kertalipun junamatkalle, eli Eko-luokan Peruslipun. Aluksi automaatissa voi maksaa vain kortilla. Automaatti hyväksyy pankkikortit ja yleisimmät luottokortit, Visa Electronia lukuun ottamatta. Käteisen käyttö tulee mahdolliseksi myöhemmin syksyllä.

Matkustajia opastetaan lipun hankinnassa 

Alkuvaiheessa konduktöörit neuvovat matkustajia lippuautomaatin käytössä ja myyvät lippuja matkustajille, jotka maksavat matkansa käteisellä. Myös junien opasteet ja kuulutukset ohjaavat hankkimaan lipun automaatista. Kun uudesta toimintatavasta on saatu riittävästi kokemusta, hiljaisimmat vuorot ajetaan pelkän kuljettajan voimin.

Matkalipun voi ostaa kiskobussin lippuautomaatin lisäksi myös etukäteen useista VR:n myyntikanavista: verkkokaupasta, VR Mobiilista, asemien lippuautomaateista, palveluasemien lipunmyynnistä, VR Asiakaspalvelusta ja nyt myös R-kioskeilta.

VR Group: Kivimiehet täyttävät 100 vuotta – juhlan kunniaksi myyntiin miljoona tarjouslippua

Kivimiehet_illalla

Helsingin päärautatieasemaa vartioivat Kivimiehet täyttävät 100 vuotta.

VR juhlistaa Kivimiesten pyöreitä vuosia historiansa suurimmalla tarjouskampanjalla. Keskiviikkona käynnistyneet Kivimiespäivät tuovat myyntiin noin miljoona tarjoushintaista lippua kotimaahan ja Pietariin.

Lue lisää kampanjasta: http://epressi-api.mailpv.net/go/2229064-49837-18328967

Historiaa Helsingin asemalla ja verkossa

Juhlan kunniaksi Helsingin päärautatieasemalla on nähtävissä VR:n mainosjulisteita vuosien varrelta, joissa Kivimiehet seikkailevat. Julisteet ovat nähtävillä vuoden loppuun saakka.

Patsaiden virallinen nimi on ’Lyhdynkantajat’. ’Kivimiehet’ vakiintui käyttöön VR:n mainoskampanjoiden myötä. Patsaat veistäneen taiteilija Emil Wikströmin elämästä ja urasta kertova näyttely avautuu aseman postihallissa 25.8. Pääpaino näyttelyssä on Wikströmin Helsingin julkisten veistosten esittelyssä. Mukana on myös osio Wikströmistä henkilönä. Kolme viikkoa kestävän näyttelyn on koonnut Visavuoren museosäätiö.

Kivimiesten historiasta voi lukea lisää osoitteessa http://epressi-api.mailpv.net/go/2229065-69528-18328967. Sivustolla voi myös kertoa oman muistonsa Kivimiehistä. Muistonsa jakaneiden kesken arvotaan iPadeja.

Patrick Hämelin VR Groupin strategiajohtajaksi

VR Groupin strategiajohtajana on 11.8. aloittanut diplomi-insinööri Patrick Hämelin (40). Hän vastaa konsernistrategian valmistelusta, konsernin kehityshankkeista ja yritysjärjestelyistä.

Hän on aiemmin toiminut liiketoiminnan kehitysjohtajana UPM:n Paper Europe and North America –liiketoiminta-alueessa.

VR Groupin edellinen strategiajohtaja Topi Simola on siirtynyt lähiliikennejohtajaksi.

VR GROUP: Lähiliikenne siirtyy syysaikaan

Lähijunien syysaikataulut otetaan käyttöön 11.8.2014. Junien aikataulut muuttuvat kaikilla HSL-alueen linjoilla, erityisesti A-, M- ja L-junilla. I- ja K-junat palaavat arkipäivien ruuhka-ajan liikenteeseen.

Muutoksia Lahden- ja Riihimäen-juniin

Lauantaisin ja sunnuntaisin ensimmäinen yhteys Helsingistä Lahteen aikaistuu tunnilla, kun Z-juna Helsingistä klo 6:41 siirretään lauantaina ja sunnuntaina lähtemään 5:41.

Lauantain Z-juna Lahdesta Helsinkiin klo 6:17 lopetetaan. Ensimmäinen lauantain Z-juna Lahdesta klo 5:40 jatkaa liikennöintiään normaalisti.

Arkipäiviltä lopetetaan R-juna Riihimäeltä Helsinkiin klo 5:27. H-juna klo 5:14 ja R-juna klo 5:40 Riihimäeltä Helsinkiin pysyvät ennallaan.

Arkiaamujen ja ruuhka-aikojen lähtöajat Helsinki – Lahti ja Helsinki – Riihimäki -reiteillä muuttuvat jonkin verran. Lisäksi Tampereen sekä Riihimäki – Lahti -välin lähiliikennekalustolla ajettavien taajamajunien lähtöajat muuttuvat.

Katso lähiliikenteen uudet aikataulut vr.fi -sivustolta: https://www.vr.fi/cs/vr/fi/paakaupunkiseudun_lahiliikenne