Metron aikataulut reaaliaikaisina myös lippuhallien näytöillä ja sähköisissä palveluissa

Kuva: Tom Toikka/HKL

Metroasemien lippuhalleissa sijaitsevat metron aikataulunäytöt näyttävät nyt aikataulut reaaliajassa. Tähän saakka lippuhallien näytöt ovat näyttäneet aikataulunmukaista aikaa ja laiturialueen näytöt reaaliaikaa.

Laiturinäyttöjen ja lippuhallinäyttöjen ajat eivät ole olleet yhdenmukaisia, koska näytöt toimivat eri järjestelmissä. Laiturinäytöt ovat HKL:n asetinlaitejärjestelmässä, ja saavat siten asetinlaitteen kautta reaaliaikaisen tiedon junan kulusta. Lippuhallien näytöt ovat HSL:n järjestelmässä. Nyt uuden asetinlaitteen myötä järjestelmät on sovitettu yhteen niin, että niiden kautta kaikkialla on mahdollista näyttää reaaliaikaa.

Reaaliaikatieto on nyt saatavilla myös sähköisissä palveluissa kuten Reittioppaassa. Uudistus antaa matkustajalle entistä paremman mahdollisuuden seurata matkan edistymistä.

-HKL:n ja HSL:n yhteistyönä toteutimme uudistuksen, jota matkustajat ovat kaivanneet. Uudistus oli teknisesti mahdollista toteuttaa nyt, kun saimme käyttöön uuden digitaalisen asetinlaitteen, sanoo HKL:n projektipäällikkö Salar Mohammad.

-Yhteistyössä luotu uusi rajapinta asetinlaitteesta tuo myös metroliikenteen reaaliajan pariin HSL:n palveluissa. Asemien näyttöjen lisäksi metrojen ennusteet ovat saatavilla myös HSL:n Reittioppaassa, HSL-sovelluksessa sekä avoimissa rajapinnoissa, kertoo HSL:n kehitysasiantuntija Sami Räsänen.

ABB:n digitekniikkaa myös Länsimetron kakkosvaiheen metroasemien valvontaan

ABB Ability™ MicroSCADA Pro -ohjelmistoon perustuvan järjestelmän avulla valvotaan niin metroasemia kuin metro- ja huoltotunneleita, poistumiskuiluja, asemien ovia, hissejä, liukuportaita, valaistusta, savunpoistoa ja hälytystoimintoja. Kuva: ALA Architects

ABB on solminut sopimuksen kiinteistönvalvontajärjestelmien toimittamisesta Länsimetro Matinkylä-Kivenlahti -hankkeen kaikille metroasemille ja uudelle metrovarikolle. ABB:llä Suomessa kehitetty ABB Ability™ MicroSCADA Pro -ohjelmistoon perustuva järjestelmä huolehtii tämän urakan valmistumisen jälkeen kaikkien Länsimetron 13 metroaseman käytettävyydestä, luotettavuudesta ja turvallisuudesta.

Länsimetro Matinkylä- Kivenlahti -hankkeessa rakennetaan 7 kilometriä ratalinjaa, viisi asemaa, seitsemän kuilua, 32 yhdystunnelia ja Sammalvuoren maanalainen metrovarikko. ABB:n toimitus sisältää kiinteistönvalvontajärjestelmien toimittamisen kakkosvaiheen kaikille viidelle metroasemalle: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Lisäksi ABB toimittaa vastaavan valvontajärjestelmän myös kakkosvaiheen metrolinjan maanalaiseen metrovarikkoon.

Järjestelmän avulla valvotaan metro-operaattorin valvomoista reaaliajassa ja etänä niin metroasemia kuin metro- ja huoltotunneleita, poistumiskuiluja, asemien ovia, hissejä, liukuportaita, valaistusta, savunpoistoa ja hälytystoimintoja. Poikkeustilanteissa järjestelmä käynnistää automaattihälytykset sekä automaattiset toimenpiteet. Tässä urakassa toteutettu kakkosvaiheen valvontajärjestelmä liitetään osaksi koko Helsingin metroverkon kattavaa järjestelmää.

”ABB toteutti kiinteistövalvontajärjestelmän metron ensimmäisessä vaiheessa. Olemme tyytyväisiä, että sama urakoitsija on myös mukana tämän toisen vaiheen toteutuksessa, missä ABB on strategisesti tärkeimpien toimittajiemme joukossa“, toimitusjohtaja Ville Saksi Länsimetrosta sanoo.

Länsimetro on Suomen suurin infra-, talotekniikka- ja automaatiohanke, jossa rakennetaan uutta metrolinjaa kahdessa vaiheessa yhteensä lähes 21 kilometriä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen liikenne välillä Ruoholahti-Matinkylä käynnistyi marraskuussa 2017. Nyt rakenteilla olevan kakkosvaiheen arvioitu valmistumisaika on vuonna 2023. Kaikkiaan metrolla tehdään pääkaupunkiseudulla päivittäin noin 300 000 matkaa. Yksi metrojuna kuljettaa jopa saman verran matkustajia kuin 700 henkilöautoa.

”Olemme iloisia siitä, että saamme teknologiaosaamisellamme olla mukana edistämässä pääkaupunkiseudun liikenteen ympäristömyönteisyyttä, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja ilmanlaadun paranemista”, toimialajohtaja Juha Muhonen ABB:ltä sanoo.

Metroliikenne käynnistyi Helsingissä vuonna 1982, ja MicroSCADA-ohjelmisto on ollut käytössä Helsingin metrossa jo 1990-luvulta lähtien. Suomalaisen raideliikenteen lisäksi se ohjaa ja valvoo myös esimerkiksi Delhin metroa Intiassa, Bangkokin Skytrainia Thaimaassa, Hai Van Pass -tietunnelia Vietnamissa sekä Varsovan uutta metrolinjaa Puolassa.

ABB Ability™ MicroSCADA Pro on Suomen ABB:llä kehitetty ja edelleen kehitettävä ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Suomessa ja globaalisti MicroSCADA Pro on käytössä muun muassa sähköverkkoyhtiöissä, teollisuudessa, sairaaloissa, tietokonekeskuksissa, rataverkoissa, lentokentillä ja monissa muissa kohteissa. Maailmanlaajuisesti toimituksia on yli 14 000.

Suunnittele metroaseman ilme – HKL pyytää ehdotuksia radantaustaulujen uusimiseksi

edadd584-3d1d-4a0e-8ecf-a51ec73d23a2-w_960

Suunniteltavat taulut sijaitsevat kantametron asemilla radan takana. Kuva: HKL, Timo Ojala.

Haluaisitko oman kädenjälkesi kaupunkiliikenteeseen näkyvälle paikalle? HKL etsii uutta ilmettä metroasemille uusimalla radan takana sijaitsevat entiset mainostaulut avoimella kilpailulla. Tauluja on lähes 500 kappaletta ja niitä on 11:lla kantametron asemalla.

Jo viimeiset kaksi vuotta radan takana sijaitsevat taulupaikat ovat olleet kaupunkilaisten tekemän taiteen käytössä Ole Hyvä Helsinki -kampanjan kautta. Nyt näille paikoille etsitään pidempiaikaista, raikasta ja aikaa kestävää ulkoasua. Tavoitteena on löytää jokaiselle asemalle aseman ja aseman seudun omaa ilmettä kuvastava kokonaisuus.

Hakijoiden tulee esittää valitsemalleen metroasemalle suunnitelma, jonka kokonaisilmettä, soveltuvuutta valitulle asemalla ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä HKL arvioi. Taulujen toteutuksessa haetaan ulkoasun ja sisällön osalta pitkäaikaista, jopa vuosia kestävää kokonaisuutta.

Suunnitelma voi koostua kaikkiin aseman tauluihin toteutettavista toistuvista elementeistä tai taulut voidaan suunnitella yksittäisinä tai kahden taulun muodostavina taulupareina, kuitenkin koko aseman taulut huomioiden. Asemien taulujen määrät vaihtelevat (28 – 56 kappaletta), mikä otetaan huomioon lunastussummassa. Teoksissa ei saa esittää aatteellisia tai kaupallisia viestejä. HKL pidättää oikeuden myös olla hyväksymättä ehdotuksia.

Kilpailuohjelma ja tarkemmat tiedot ehdotusten tekoon löytyvät HKL:n verkkosivuilta www.hkl.fi. Lisätietoja kilpailusta saa 30.6. asti osoitteesta sanna.hagberg@hel.fi.

Kilpailuehdotukset on jätettävä 10.8. mennessä, jonka jälkeen HKL valitsee lunastettavan ehdotuksen kullekin asemalle. Hakemukset kuvaliitteineen osoitetaan 10.8.2018 mennessä HKL:lle: HKL – Postikeskus, PL 53250, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostitse postikeskus.hkl@hel.fi.

Metron tiheän vuorovälin liikenne käynnistynyt sujuvasti

30b2f9ce-9b47-49da-a563-33747adf3ba8-main_image

Kuva: HKL

Metroliikenteessä siirryttiin 15.8. ajamaan 2,5 minuutin vuorovälillä ruuhka-aikoina Kampin ja Itäkeskuksen välillä. Ensimmäisten viikkojen kokemusten perusteella metron tiheän vuorovälin liikennöinti on sujunut pääosin ongelmitta: junat ovat pysyneet aikataulussa ja matkustajat ovat oppineet hyvin muutoksen vaikutukset matkustamiseen.

– 2,5 minuutin vuorovälillä on nyt liikennöity kohta neljä viikkoa ja liikenteen täsmällisyys on parantunut entisestään ensimmäisistä päivistä. Tiheän vuorovälin ansiosta jo aiemminkin suosittu metroliikenne palvelee entistäkin paremmin, sanoo HKL:n liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi.

Tiheän vuorovälin vuoksi odotusaika asemilla lyhenee, mutta samasta syystä junat eivät ehdi jäädä asemille odottamaan. Matkustajien on tärkeää muistaa, että junan sulkeutuvien ovien väliin ei saa mennä, koska se viivästyttää koko metroliikennettä. HKL haluaakin kiittää matkustajia siitä, että tämä viesti on matkustajien keskuudessa pääsääntöisesti hyvin ymmärretty.

Toinen matkustukseen vaikuttanut muutos on junien lyheneminen kuusivaunuisista nelivaunuisiksi. Nykymetron osuuden laitureilla matkustajan on siksi osattava odottaa junaa oikeassa kohdassa, jolloin junaan nouseminen sujuu ripeästi. Laiturialueille on teipattu tarrat, jotka osoittavat junan pysähtymispaikan.

Liikennöinnin ensimmäisten viikkojen aikana on sattunut joitakin liikennöintiin vaikuttaneita liikennehäiriöitä. Kyseessä ovat olleet esimerkiksi pienet tekniset häiriöt ovien toiminnassa. Häiriöiden luonne ei kuitenkaan ole poikennut aiemmasta eivätkä ne johdu tiheän vuorovälin liikenteestä.

Tiheällä vuorovälillä liikennöitäessä mahdolliset häiriöt aiheuttavat entistä herkemmin liikenteen hetkellisen pysäyttämisen, sillä muut junat eivät pääse ohittamaan seisahtunutta metrojunaa. Näin toimien pitkiä vuorovälejä ei pääse syntymään, ja liikenne saadaan palautettua mahdollisimman pian normaaliksi poikkeustilanteen jälkeen. Junat odottavat liikenteen uudelleen käynnistymistä pääsääntöisesti asemilla, jotta häiriö matkustajille jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

HKL:lle hankituilla uusilla M300-sarjan metrojunilla liikennöidään lähiviikkoina satunnaisesti matkustajaliikenteessä. Junilla aletaan liikennöidä normaalisti muun kaluston tapaan myöhemmin syksyllä. Alkuvaiheessa liikenteessä tulee olemaan enintään neljä M300-junaa.

Metron vuoroväli on ruuhka-aikoina noin klo 7.00–9.30 ja 14.30–18.30 Kampin ja Itäkeskuksen välillä 2,5 minuuttia. Mellunmäen junat menevät ruuhka-aikaan 2,5 minuutin vuoroväliä ajettaessa kääntöraiteelle jo Kampissa. Muina aikoina junat ajavat normaalisti Ruoholahteen. Lauantaisin ja arkisin päiväsaikaan metron vuoroväli välillä Ruoholahti-Itäkeskus on 3-4 minuuttia, ja itäisillä haaroilla 7,5 minuuttia. Iltaisin ja sunnuntaisin vuoroväli välillä Ruoholahti-Itäkeskus on 5 minuuttia, ja itäisillä haaroilla 10 minuuttia.

KONEELLE MERKITTÄVÄ TILAUS DOHAN METROPROJEKTIIN QATARISSA

102440

KONE toimittaa hissejä ja liukuportaita Dohan metroprojektiin Qatarissa. Sopimukseen sisältyy 20 vuoden kunnossapitosopimus ja yli 500 laitteen toimitus Qatarin pääkaupungin Dohan kahteen metrolinjaan (Red Line South ja Gold Line).

Metroprojektin tavoitteena on nopeuttaa joukkoliikennettä kaupungissa. Metroverkosto käsittää neljä linjaa ja 100 asemaa, ja sen pituus on 215 km. Metrosta tulee tärkeä osa Qatar Railin rataverkostoa. Siihen kuuluva kaukoliikennerata sekä matkustaja- että rahtiliikennettä varten yhdistää Qatarin Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltioihin ja Lusailin kaupungin raitiotieverkostoon. Dohan metron rakennuttaja on Qatar Rail, ja projektin kolmen ensimmäisen metrolinjan on määrä valmistua vuoden 2020 alussa. Neljäs metrolinja toteutetaan projektin toisessa vaiheessa.

KONE suunnittelee, toimittaa ja asentaa metrojärjestelmään yhteensä 189 KONE MonoSpace® Special- ja KONE Transys(TM)  hissiä, 253 KONE TransitMaster(TM)  liukuporrasta ja 102 TransitMaster(TM)  liukukäytävää. Kaikki laitteet räätälöidään uusien metrolinjojen matkustajatarpeiden mukaan. Hissiteknologia perustuu energiatehokkaisiin KONE MonoSpace®  ratkaisuihin.

“Olemme iloisia, että saamme tehdä yhteistyötä Qatar Railin kanssa tässä uudessa ja kiinnostavassa projektissa”, sanoo KONEen Etelä-Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan aluejohtaja Pierre Liautaud. “Kun liikennekeskusten kautta kulkee päivittäin valtavat määrät ihmisiä, laitteiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta on todellakin pidettävä huolta. Silloin ihmiset voivat liikkua mahdollisimman sujuvasti ja ripeästi, mikä on äärimmäisen tärkeää. Odotamme innolla, että pääsemme tarjoamaan People Flow -osaamistamme ja toimittamaan ratkaisujamme Dohan metroprojektiin.”

Tilaus kirjattiin vuoden 2015 neljännelle neljännekselle.

Sweco yhdistää voimansa Tukholman metrohankkeessa – rakennesuunnittelua johdetaan Suomesta

y1arpzf3vrvdzsfgod9m

Sweco on mukana suunnittelemassa Tukholman uutta metrolinjaa, joka kulkee maan- ja merenalaisena kalliotunnelina Saltsjön alueella. Cross-border hankkeessa hyödynnetään Swecon osaamista yli maan rajojen.

Joukkoliikenne tarvitsee lisää kapasiteettia, jotta Tukholman alueen kasvu voi jatkua. Uusi metrohanke käsittää 11 kilometriä pitkän uuden metrolinjan, joka tulee kulkemaan Norrmalmin Kuninkaan puistosta Nackaan ja Gullmarsplanille.

Sweco Rakennetekniikka Oy johtaa rakennesuunnittelua

Sweco Rakennetekniikka toimii hankkeessa vastaavana rakennesuunnittelijana sekä koordinaattorina ja suuri osa suunnittelusta tehdään Suomessa. Cross-border hankkeessa on mukana Suomen, Ruotsin ja Puolan Sweco-yhtiöiden ohella espanjalainen tekninen konsultti TYPSA, joka on erikoistunut nimenomaan syvään maanalaisen rakentamiseen ja tuo projektiin vahvaa teknistä asiantuntijuutta.

”Hyödyntämällä Swecon osaamista ja resursseja yli maarajojen kehitämme ja vahvistamme toimintaamme ja henkilöstön osaamista, ja samalla palvelemme asiakkaitamme entistä paremmin”, kertoo projektissa vastaavana rakennesuunnittelijana toimiva Jyrki Jauhiainen.

Sweco – vahva tekninen asiantuntija

Tukholman uusi metrolinja on teknisesti erittäin laaja ja monimutkainen hanke. Uuden metrolinjan pitkä kalliotunneli on suurelta osin meren alla ja yksi asemahalli jopa 110 metrin syvyydessä.  Näin syvällä maan alla rakentaminen ja suunnittelu vaativat erikoisosaamista.

”Metrolinja kulkee kahden muun metrolinjan sekä usean moottoritietunnelin risteyksissä ja yhdistyy jo olemassa olevaan metrolinjaan. Massiivisten, maanalaisten teräsbetonirakenteiden liittymät kallioon sekä kutistuman ja muodonmuutosten hallinta ovat ensiarvoisen tärkeitä osaamisalueita”, Jauhiainen kuvailee.

Tukholman metrohankkeen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2025.

Kampin metroasemalla korjataan liukuporrasta

a64bcb35-078b-48ce-a046-442d6c52033e-main_image

Kampin metroasemalla kauppakeskuksen päädyssä on yksi liukuporras toistaiseksi poissa käytöstä. Liukuportaan korjaustyö vie viikkoja, sillä portaisiin tarvittavien varaosien toimitusaika on pitkä liukuportaan koneistotyypin harvinaisuuden vuoksi.

Kampin metroasemalla kauppakeskuksen päädyssä olevan kolmen liukuportaan ryhmän keskimmäinen liukuporras on toistaiseksi poissa käytöstä. Kauppakeskuksen päädyn kaksi muuta liukuporrasta on normaalissa käytössä.

Liukuportaan korjaustyö vie viikkoja, sillä portaisiin tarvittavien varaosien toimitusaika on pitkä liukuportaan koneistotyypin harvinaisuuden vuoksi. Liukuportaiden tavallisimpia varaosia pidetään varastossa lyhyen korjausajan takaamiseksi.

Kampin liukuportaiden korjaukset ja huollot tehdään öisin liikennöintiajan ulkopuolella, jotta työstä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä metroaseman käyttäjille. Kampin aseman liukuportaat ovat yksi pääkaupunkiseudun vilkkaimmin liikennöidyistä paikoista, ja portaissa liikkuu päivittäin useita tuhansia matkustajia. Liukuportaiden vikoja ennaltaehkäistään muun muassa säännöllisen huolto-ohjelman mukaisilla huolloilla sekä korjaamalla vikaantumisriskissä olevia portaita etukäteen.

Pääsääntöisesti metroasemien liukuportaat toimivat hyvin; valtaosalla portaista ei ole ollut vuoden sisällä yhtään vikaa.

Vuosaaren aseman laituriovet puretaan

6364e7a4-9b5a-4879-a422-4c61ac1910a2-main_image

Vuosaaren metroaseman laituriovet puretaan. Työt käynnistyvät maanantaina 16.3. ja kestävät kaksi viikkoa. Metro liikennöi yhdellä raiteella Vuosaaren asemalla.

Aseman pohjoispuolinen raide on suljettu purkutöiden ajan. Metro liikennöi Vuotien puoleisella raiteella, eli metrojunat saapuvat ja lähtevät samalta raiteelta. Töillä ei ole vaikutusta metron vuoroväleihin.

Metron automatisointiprojektiin liittyneet laituriovet puretaan, koska metroliikenne jatkuu toistaiseksi kuljettajien ajamana.