Maailman ensimmäinen autonomisen junayksikön kenttätesti suoritettiin onnnistuneesti Voikkaalla

Proxionin johtaman partneriverkoston ponnistus edistyksellisen raideliikenteen korkeimman automaatiotason, GoA4 -luokan autonomisen junayksikön kenttätesteissä oli onnistunut. Liikenneneuvos Janne Hauta liikenne- ja viestintäministeriön automaatioyksiköstä sai kunnian antaa junayksikölle ensimmäisen suoritettavan tehtävän.

Hankkeen tavoitteena on synnyttää täysin uudenlainen, autonominen raidelogistiikka teollisuuslaitosten tai terminaalien sisäiseen liikenteeseen ja kasvattaa voimakkaasti rautatiekuljetusten määrää. Suomalaisen Proxionin vetämässä, kaikkiaan parinkymmenen tekniikan alan toimijan hankkeessa kehitetään raiteille ketterää ja vähäpäästöistä kuljetuskonseptia, jota pääsevät hyödyntämään ensimmäisenä suuret teollisuusyritykset. Voikkaalla suoritetuissa kenttätesteissä todistettiin, että teknologian avulla raideliikenteen on mahdollista kilpailla joustavien maantiekuljetusten kanssa teollisuuden kuljetuksissa suljetuilla alueilla, kuten satamissa tai teollisuuslaitoksissa.

Täysin autonominen logistiikkaketju tuotantolaitoksen ja terminaalin välillä

Projektijohtaja Reijo Viinosen mukaan hankkeen tavoite on edistää teollisuus- ja tehdasalueiden sisälogistiikkaa turvallisella, ympäristöystävällisellä ja tehokkaalla raideliikenteellä. Julkisella rataverkolla liikuttaessa vaatimukset ja määräykset sekä toimijoiden suuri määrä tekevät täysin autonomisesta logistiikkaketjusta haastavan toteuttaa, kertoo Viinonen. Ajatus autonomisesta junasta syntyi, kun Proxionin omistaja Petri Puikkonen halusi ratkaista haasteen, jonka jatkuva rekkaliikenne läpi Uudenkaupungin keskustan autotehtaalle loi.

– GoA4-automaatiotaso tarkoittaa raideliikenteessä valvomatonta automaatiota, valoittaa Viinonen projektin edistyksellisyyttä. Junayksikkö kykenee itsenäisin päätöksin ohjaamaan esimerkiksi tasoristeystä ja varmistamaan turvallisen kulkutien tehtävän suorittamiseksi. Ihmisen ei tarvitse valvoa junayksikköä jatkuvasti edes etänä.

Suomalaisin voimin uutta teknologiaa

Pääkumppanit Business Finlandin rahoittamassa hankkeessa ovat kehittäneet teknologioita puhtaasti rautatieliikenteen tarpeisiin. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on keskittynyt ympäristön havainnointiin liittyvien teknologioiden ja tarvittavaan päätöksenteko-ohjelmiston kehittämiseen.

-Markkinoilla olevat sensori- ja kamerateknologiat ovat kehitetty pitkälle maantieliikenteen tarpeisiin, kertoo johtava tutkija Pertti Peussa VTT:ltä. Voidaksemme aidosti havainnoida esteitä ja muutoksia rautatieympäristössä ja riittävästi ennakoiden, jotta satojen tonnien painoiset junat saadaan pysähtymään, olemme kehittäneet täysin omaa ohjelmistoteknologiaa projektilla.

Electric Power Finland on vastannut projektilla raideinfran kehittämisestä ja yhteensovittamisesta autonomisen liikkumisen tarpeisiin.

-Sähköinen vaihteenkääntäjämme kommunikoi junayksikön kanssa langattomasti hyödyntäen esimerkiksi 5G-verkkoa ja juna antaa käskyn vaihtajalle varmistaakseen turvallisen oikean kulkutien itselleen, kertoo EPF:n tuotekehityspäällikkö Jani Tupitsa.

Vaihteiden lisäksi teollisessa ympäristössä on useita tasoristeyksiä. Juna kommunikoi myös tasoristeysten kanssa ja ohjaa tutkatekniikoilla varoituslaitosta, joka sulkee ja vapauttaa risteyksen muilta käyttäjiltä.

Testiajot ajetaan Voikkaan Yritysalueen ratapihalla Teräspyörän modernisoidulla Otso 4 -veturilla. Teräspyörä on vastannut projektilla testiyksikön lisäksi akkuteknologiaan nojaavan sähköisen veturin konseptisuunnittelusta.

-Tänään ajetut testiajot todistavat, että nykyiset veturit ovat jo muutettavissa autonomisiksi, kertoo Kimmo Hämäläinen, Teräspyörä-Steelwheel:n toimitusjohtaja. Suunnitelmiemme mukaan myös lähipäästöiltään ympäristöystävällinen ja kustannustehokas akkukäyttöinen veturi nopealla latausteknologialla soveltuu erinomaisesti teolliseen lähiliikenteeseen.

Proxionin tekninen päällikkö Kimmo Kolehmainen kertoo, että Proxionin kehittämän Proxion Train Logistics Management System (PTLMS) -järjestelmän tehtävä on hoitaa kommunikaatio junan ja materiaalihallinnon välillä.  autonomisen junayksikön ja ratalaitteiden välillä.

Lisäksi Proxion on kehittänyt asetinlaiteohjelmiston, joka hoitaa kommunikaation.

-PTLMS:n avulla koko logistiikkaketju voidaan automatisoida. Voimme esimerkiksi välittää tietoa saapuvasta rahtikuljetuksesta meriteitse junayksikölle, joka saapuu laiturialueelle vastaanottamaan rahdin ja kuljettaa sen terminaaliin, jossa rahti, kuten kontti, puretaan rekkojen tai julkiselle rataverkolle suuntaavien junien kyytiin, valottaa Kolehmainen kokonaisuutta.

-Koko kuljetusketjun automatisointi ja toimintojen integrointi luovat tarvitsemaamme kilpailukykyä, jatkaa Viinonen.

Regulaatio laahaa perässä

Autonominen junayksikkö on aikaansa edellä. Euroopan rautatieviraston valmistelema säädöskokonaisuus koskee vasta tason 1 ja 2 automaation teknisiä järjestelmiä. Junan testiajoissa Voikkaalla pilotoidaan jo tason  3 ja 4 automaatiojärjestelmiä.

-Se kuinka eteenpäin katsovasta projektista on kyse, voidaan havainnollistaa EU-regulaatiolla, kertoo Liikenneneuvos Janne Hauta, liikenne- ja viestintäministeriöstä. Tasoille 3 ja 4 regulaatiota on odotettavissa aikaisintaan tämän vuosikymmenen puolivälin paikkeilla. Täällä katsotaan tänään vahvasti eteenpäin.

EU:n kestävän ja älykkään liikkumisen strategiassa on linjattu, että komissio pyrkii helpottamaan testausta ja kokeiluja sekä sääntely-ympäristön mukauttamista niin, että ne tukevat innovaatioita ja uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Lisäksi LVM:ssä on käynnissä rautatieliikenteen lainsäädännön läpikäynti automaation näkökulmasta.

– Olenkin varma, että tämän autonominen juna -hankkeen avulla saamme arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan sääntelyä tulisi kehittää niin EU:ssa kuin kotimaassa, jatkaa Hauta. Teknologian kehittäjät tarvitsevat ketterän sääntelykehyksen tuotteiden pilotoimiseksi ja käyttöönottamiseksi.

Business Finland mukana alusta alkaen

Hankkeessa on ollut alusta asti mukana myös Business Finland rahoittamassa niin konseptivaihetta vuosina 2019-2020 ja tutkimus- ja kehitysvaihetta 2021-22.

-Juuri tällaisia vientiin tähtääviä ja uutta liiketoimintaa luovia hankkeita haluamme olla mukana rahoittamassa, kertoo Tom Warras Business Finlandilta. Jotta pääsemme hankkeen seuraavaan vaiheeseen, toivotan mukaan entistä laajemman joukon toimijoita aina teollisuudesta ja operaattoreilta. Yhdessä voimme tehdä tästä Suomelle seuraavan suuren vientituotteen.

Voit seurata projektia myös nettisivuillamme: www.goa4.fi.

Suomalainen Proxion uudistamaan Viron rataverkkoa

Asiantuntijaorganisaatio Proxion on voittanut laajan raideliikennehankeen tarjouskilpailun Virossa.  Sopimus on arvoltaan yli 1M€ ja se kohdistuu Virossa käynnistyvään rataverkon asetinlaite- ja turvalaiteuudistukseen. Laajuudeltaan mittava kokonaisuus kattaa lähes koko AS Eesti Raudteen hallinnoiman rataverkon – nyt uudistettava osuus on pituudeltaan n. 500 kilometriä ja se pitää sisällään lähes 50 ratapihaa.  Hanke ajoittuu vuosille 2019-2024 ja Proxion toteuttaa sen yhteistyössä rakennuttajakonsultti Weladon kanssa. Proxion vastaa hankkeen kokonaiskoordinoinnista, toimii asetinlaitemääritysten sekä suunnitelmien laatijana ja tuottaa tarvittavat tekniset dokumentit tuleviin hankinta-asiakirjoihin. Welado on vastuussa kilpailutuksessa tarvittavien hankinta-asiakirjojen tuottamisesta sekä tilaajaosapuolen, AS Eesti Raudteen, tukemisesta varsinaisen kilpailutuksen yhteydessä.

”Hankkeen strateginen merkitys Proxionille on merkittävä niin kansainvälistymisen kuin kasvunkin näkökulmasta. Hankkeen myötä hyödynnämme rautatieasiantuntijuuttamme laajamittaisesti myös Virossa ja viemme hyväksi todettuja käytäntöjä Suomesta Viroon. Tämän lisäksi saamme arvokasta ymmärrystä Viron markkinasta. Hankkeen päätyttyä tunnemme Viron rautatiejärjestelmän läpikotaisin”, kertoo suunnittelupalveluiden liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen Proxionilta.

Haastavalla ja asiantuntijuutta vaativalla hankkeella on mittavia työllistämisvaikutuksia.
Sopimus allekirjoitettiin 16.8.2019 Tallinnassa ja työt hankkeella alkavat välittömästi.

”Hihat on kääritty ja aloitamme työt hankkeella suurella innolla”, summaa Saarinen.

Auringosta ja tuulesta turvaa rautateille

Uudessa hallitusohjelmassa toistuvia teemoja ovat investoinnit ratainfraan, uusiutuva energia ja rautatieturvallisuus. Alan toimijoilta toivotaan tekoja näiden asioiden toteuttamiseksi. Suomessa käynnistetään 26. kesäkuuta tiettävästi maailman ensimmäinen paikallisella tuuli- ja aurinkoenergialla toimiva rautatien tasoristeyksen varoituslaitos.

Nivalassa käynnistetään 26.6.2019 todennäköisesti maailman ensimmäinen täysin paikallisella tuuli- ja aurinkoenergialla toimiva rautateiden tasoristeyksen varoituslaitos. Proxionin kehittämä laitos on rakennettu risteykseen, jossa ei aiemmin ole ollut varoituslaitosta. Kyseessä on pilotti, jossa todennetaan uusiutuvan energian riittävyys sekä uusiutuvan energian tuottamiseen ja varastointiin liittyvä tekniikka ympärivuotisessa käytössä todella haastavissa olosuhteissa ja turvallisuuskriittisessä kohteessa. Järjestelmä täyttää myös Suomen tasoristeyslaitoksille asetetut tiukat turvallisuus- ja toiminnallisuusvaatimukset. Varoituslaitoksen tilaaja on Väylä.

Proxion on kehittänyt energianhallinta- ja -varastointitekniikan (EIS), joka pystyy keräämään sähköenergiaa useista uusiutuvan energian lähteistä samanaikaisesti. Sähköenergia varastoidaan moderneihin litiumioniakkuihin, joista tasoristeyslaitos saa käyttövoimansa. Järjestelmän käyttöä voidaan seurata ja ohjata etäyhteyden kautta. Proxionin EIS-järjestelmä soveltuu mihin tahansa käyttökohteeseen, jossa energiansaannin on oltava varmaa, tarjolla on uusiutuvaa energiaa, mutta sähköverkkoon ei haluta tai ole mahdollista kytkeytyä.

Maailmalla ei rautatieympäristössä uusiutuvaa energiaa juurikaan hyödynnetä. Sellaisia energiajärjestelmiä, joiden käyttövarmuus ja turvallisuus ovat riittävän korkealla tasolla ei ole juurikaan ollut tarjolla”, kertoo Proxionin omistaja Petri Puikkonen. ”Halusimme vastata haasteeseen, jossa rautatieturvallisuutta ja uusituvan energian käyttöä rautateillä lisätään ja samalla kyetään luomaan uusia innovaatioitaTasoristeysturvallisuus Suomessa on ollut erityisesti keskustelun kohteena ja nimenomaan tähän ongelmaan haluamme tuoda uusia ratkaisuja perinteisten rinnalle”, toteaa Puikkonen.

Suomessa on edelleen noin 1800 vartioimatonta tasoristeystä, joissa ei ole varoitustekniikkaa. Varoituslaitosten rakentamisen keskeinen este on niiden hinta. Yhden puolipuomilaitoksen rakentaminen maksaa kohteesta riippuen keskimäärin 250.000 euroa.

Rautateiden tasoristeysturvallisuuden parantaminen on yksi Väylän keskeisimpiä tavoitteita. Tervehdimme ilolla kaikkia uusia ratkaisuja, jotka edesauttavat tavoitteemme saavuttamista”, toteaa Väylän ylitarkastaja Aki Härkönen. ”Proxionin kehittämä uusi laitostyyppi on sähköverkosta riippumaton ja soveltuukin parhaiten sellaisiin kohteisiin, joissa sähköverkkoon liittyminen on hankalaa tai kallista. Väylällä on valmius tilata näitä laitoksia muihinkin kohteisiin sitten, kun Nivalan pilottilaitos on todettu turvalliseksi ja toimintavarmaksi. Uusiutuvan energian käyttö on aina muutoinkin tervetullutta”, summaa Härkönen.

Destia myi Rataopiston Proxionille

Destia Rail Oy on myynyt 8.12.2014 tehdyllä liiketoimintakaupalla Rataopiston liiketoiminnan Proxion Plan Oy:lle. Liiketoiminta siirtyy Proxionille 1.1.2015.

Liiketoimintakaupan yhteydessä solmittiin osapuolten välillä palvelusopimus Proxionin tuottamista koulutuspalveluista Destialle.

Rataopiston kolme työntekijää siirtyvät liiketoimintakaupassa vanhoina työntekijöinä Proxionin palvelukseen.

– Koulutuspalveluiden markkina on avautunut viimeisen kahden vuoden aikana myös rataliiketoiminnan osalta. Koulutuspalvelut eivät ole Destian ydinliiketoimintaa, joten olemme tyytyväisiä löytäessämme Rataopistolle uuden alaan keskittyneen omistajan. Proxion raideliikenteen asiantuntijapalvelujen tarjoajana voi kehittää ydintoimintanaan Rataopistoa edelleen eteenpäin Destiaa paremmin, kertoo Destian johtaja Minna Heinonen .

– Proxionille koulutusliiketoiminta on osa ydinliiketoimintaa ja haluamme olla aktiivisesti kehittämässä koko rautatiealaa eteenpäin. Nyt tehty liiketoimintakauppa on vahva lisä nykyiseen koulutusliiketoimintaamme, ja uuden avainasiakkaamme koulutusten haltuunotto on meille merkittävä asia, toteaa Proxionin koulutusliiketoiminnasta vastaava johtaja Vesa Jormakka .