RAUTATIEALAN UNIONI RAU LAAJENTAA POSTILAISTEN TYÖTAISTELUN TUKITOIMIA

© VR Group

Rautatiealan Unioni RAU on päättänyt uusista tukitoimista Posti Oy:n työtaisteluun liittyen.

Myötätuntotyötaistelulla tuetaan Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry:n taistelua työehtojen heikentämistä vastaan. 

VR:n ja Finrailin toimihenkilöt ovat myötätuntolakossa perjantaista 29.11. klo 06:00 lauantaihin 30.11. klo 06:00

Toimihenkilöt työskentelevät mm. henkilö- ja tavaraliikenteen asiakaspalvelussa, lipunmyynnissä, tavaraliikenteen ohjauksessa, taloushallinnossa sekä häiriötiedotuksessa ja häiriötilanteiden ratkaisemisessa. Finrailissa työnseisaus koskee lähinnä liikennesuunnittelijoita.

VR:n HSL- ja E-S -taajamaliikenne pysähtyy 2.12. vuorokaudeksi

VR:n lähiliikenneyksikön veturinkuljettajat ovat tukitoimissa maanantaista 2.12. klo 03:00 tiistaihin 3.12. klo 03:00. Työntekijät tulevat töihin tiistaina klo 03:00 jälkeen alkaviin työvuoroihin.

Tämä toimenpide pysäyttää HSL-alueen sekä Etelä-Suomen sm-kalustolla ajettavan liikenteen kokonaan.

VR:n kaukoliikenne ja tavaraliikenne pysähtyy 3.12. vuorokaudeksi

Rautateiden tavaraliikenne ja henkilökaukoliikenne pysäytetään tiistain 3.12. klo 03:00 ja keskiviikon klo 03:00 väliseksi ajaksi. Lakon ulkopuolelle rajataan kokonaan Allegro-liikenne ja muut rajaukset katsotaan yhtiön kanssa. Käytännössä junaliikenne tulee pysähtymään täysin.

Rautateiden liikenteenohjaus keskeytyy 9.12. vuorokaudeksi

Liikenteenohjaus keskeytyy maanantaina 9.12. klo 07:00 ja käynnistyy uudelleen tiistaina 10.12. klo 07:00. Lakon ulkopuolelle rajataan kokonaan Allegro-liikenne ja muut rajaukset katsotaan yhtiön kanssa.

Käytännössä junaliikenne tulee pysähtymään täysin.

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan henkeen, terveyteen, ympäristön vaarantumiseen tai yleiseen turvallisuuteen vaikuttavat tehtävät.

Itä-Suomen VR Trackin turvalaitetyöntekijöiden työtaistelu voi aiheuttaa häiriöitä junaliikenteeseen

Perjantaiaamuna kello 7.00 alkava VR Trackissä työskentelevien Sähköliittoon kuuluvien työntekijöiden ilmoittama työtaistelu voi aiheuttaa myöhästymisiä junaliikenteeseen. Kyseessä on viidentoista työntekijän toistaiseksi voimassa oleva ylityökielto Kouvolassa ja Lappeenrannassa, mikä häiritsee alueen kunnossapitotöitä.

VR Trackin kunnossapidon työntekijöille neuvoteltiin viime syksynä uusi yrityskohtainen varallaolosopimus voimassa olevan ja yleissitovan työehtosopimuksen pohjalta. Neuvottelut käytiin työnantajan sekä kaikkia työntekijöitä edustavan JHL:n edustajien kanssa. Työtaisteluun osallistuvat työntekijät haluaisivat itselleen merkittävästi poikkeavan varallaolosopimuksen.

Työnantaja on ilmoittanut työntekijöille, että heidän kanssaan ei neuvotella erillistä sopimusta, sillä he kuuluvat JHL:n kanssa sovitun koko yrityksen kattavan sopimuksen piiriin. Tästä johtuen työntekijät ovat ilmoittaneet toistaiseksi voimassaolevasta ylityökiellosta, joka alkaa perjantaina 4.3.

Radassa ilmenevien mahdollisten vikojen korjaaminen voi kestää ylityökiellon vuoksi tavallista kauemmin, mikä voi aiheuttaa häiriöitä junaliikenteelle. VR Group pyrkii minimoimaan matkustajille aiheutuvat häiriöt.

JHL-raideammattilaisten ulosmarssi Turussa kestää lähes viikon

VR:n Turun varikon JHL:läiset raideammattilaiset sekä työnjohtoa ja toimihenkilöitä marssi ulos työpaikaltaan puolilta päivin tiistaina 27.tammikuuta. Spontaani mielenilmaus on vastalause VR Groupin saman päivän aamuna julkistamalle päätökselle lakkauttaa Turun varikko.
– Päätös ulosmarssista syntyi työpaikkakokouksessa yhtiön tiedotustilaisuuden jälkeen, pääluottamusmies Toni Tammelin kertoo.

JHL:n raideammattilaiset aikovat palata seuraavan kerran työpaikalle vajaan viikon kuluttua eli maanantaina 2. helmikuuta. Siihen asti junakaluston huolto- ja kunnossapitotyöt ovat seisauksissa, ja junien hyytyessä ne pitää hinata korjattavaksi Helsingin varikolle.

– Mielenilmauksen poikkeuksellinen kesto taisi yllättää yhtiön johdon, mutta se kertoo siitä, kuinka raskaana henkilöstö kokee varikon alasajon ja töiden loppumisen Turussa, Tammelin perustelee.

Turun varikon toiminta on tarkoitus lopettaa asteittain tämän vuoden loppuun mennessä. VR Group perustelee päätöstä kustannussäästöllä, joka syntyy, kun junakaluston kunnossapito ja huolto keskitetään lähelle liikennettä ja asiakkaita eli etenkin Helsinkiin, Tampereelle ja Ouluun. VR:llä on varikot lisäksi Kouvolassa ja Joensuussa.

Yhtiö tarjoaa kaikille Turun varikon työntekijöille töitä joko muilla varikoilla tai muualla konsernin palveluksessa. Tammelinin saamien tietojen mukaan työpaikkoja tarjottaisiin etenkin Oulusta, johon harvalla turkulaisella on mahdollisuuksia tai halua siirtyä.

Turun varikko työllistää kaikkiaan 79 henkilöä, joista noin 70 työskentelee varikolla ja loput kunnossapidossa. Valtaosa varikon henkilöstöstä on JHL:n jäseniä.

Palvelualojen työnantajat PALTA: VR Trackin työsulku päättyy

Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Sähköliitto kävivät tänään läpi VR Trackin tilannetta tapaamisessaan Helsingin Etelärannassa. Käytyjen keskustelujen jälkeen PALTA ilmoitti, ettei sillä ole enää tarvetta jatkaa meneillään olevaa, Sähköliiton ammattiosaston n:o 177:n jäseniä koskevaa työsulkua eikä toimeenpanna 11.9.2014 alkavaksi ilmoitettua uutta työsulkua.

PALTA:n ilmoitus tarkoittaa sitä, että työsulku päättyy välittömästi ja että työsulun piirissä vielä olevat työntekijät palaavat töihin mahdollisimman pikaisesti.

Sekä PALTA että Sähköliitto ovat tyytyväisiä tilanteen ratkeamiseen.

VR Trackin työsulku jatkuu lokakuulle

Palvelualojen työnantajat PALTA on tänään jättänyt uuden Sähköliiton ammattiosasto n:o 177:n jäseniä koskevan työsulkuilmoituksen valtakunnansovittelijan toimistoon. Uuden työsulun on tarkoitus alkaa välittömästi edellisen päätyttyä eli torstaina 11.9.2014 klo 7.00 ja kestää kuusi viikkoa päättyen torstaina 23.10.2014 klo 7.00.

Työsulkujen kestäessä ammattiosastosta on eronnut sankoin joukoin VR Track Oy:n palveluksessa työskenteleviä jäseniä. PALTA:n arvion mukaan osastoon kuuluu enää runsas 10 prosenttia alkuperäisestä määrästä.

– Erollaan tavalliset jäsenet ovat selkeästi viestittäneet vastustavansa ammattiosaston hallituksen harjoittamaa toimintapolitiikkaa, toteaa PALTA:n varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

PALTA on jo aiemmin asettanut työsulkujen päättymisen ehdoksi sen, että tilanne yhtiössä rauhoittuu pysyvästi. Tähän pääseminen edellyttää sitä, että ammattiosasto luopuu tavoittelemasta rautatiealan nykyisen sopimusjärjestelmän murtamista ja ilmoittaa lopettavansa lakkojen tehtailemisen yhtiössä. Tähän päivään mennessä osasto ei ole kuitenkaan suostunut esitettyihin vaatimuksiin. Jäsenten joukkopako osastosta näyttää kuitenkin johtavan tilanteen rauhoittumiseen.

– Tänään julistetulla jatkotyösululla on tarkoitus vakiinnuttaa jo rauhoittumassa oleva tilanne pysyvästi, Aarto toteaa. Mikäli osaston hallitus ei itse kykene tekemään vaadittuja päätöksiä, saavutetaan edellä mainittu tavoite myös siten, ettei osasto enää vähäisen jäsenmääränsä vuoksi kykene hankaloittamaan yhtiön toimintaa ja aiheuttamaan sille vahinkoa, Aarto jatkaa.

Uusi työsulkuilmoitus liittyy Sähköliiton ammattiosasto n:o 177:n käynnistämään ja jo pitkään vireillä olleeseen järjestöpoliittiseen riitaan PALTA:n jäsenyrityksessä VR Track Oy:ssä. Ammattiosasto on vaatinut Sähköliitolle omaa työehtosopimusta siitä huolimatta, että rautatiealan työehtosopimus on vakiintuneesti solmittu PALTA:n ja sähköasentajien selkeää enemmistöä edustavan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välillä.

Ensimmäinen työsulkujakso alkoi 31.7. ja toinen 21.8. Tänään ilmoitetun kolmannen työsulun on tarkoitus alkaa 11.9. ja kestää 23.10. saakka. Tehtyjen poikkeusjärjestelyjen seurauksena työsulut eivät ole haitanneet junaliikennettä.

Palvelualojen työnantajat PALTA: Työsulku VR Trackissä saa jatkoa

Palvelualojen työnantajat PALTA on tänään jättänyt valtakunnansovittelijan toimistoon ja vastapuolelle ilmoituksen uudesta sähköliittolaisia sähköasentajia koskevasta työsulusta. Uusi työsulku alkaa välittömästi edellisen päätyttyä eli torstaina 21.8.2014 klo 7.00 ja sen on tarkoitus päättyä kolmen viikon päästä torstaina 11.9.2014 klo 7.00.

Sähköliiton ammattiosasto n:o 177:n käynnistämä järjestöpoliittinen riita VR Track Oy:ssä on ollut käynnissä jo pitkään. Prosessin kestäessä osasto on toimeenpannut useita työtaistelutoimenpiteitä ja pyrkinyt muutoinkin toimillaan aiheuttamaan työnantajalle mahdollisimman paljon vahinkoa. Viimeisimmät lakot se perui yksipuolisesti vasta PALTA:n annettua parhaillaan käynnissä olevaa työsulkua koskevan ilmoituksen.

Lakkojen perumisesta huolimatta tilanne itse riidassa on ennallaan. Viimeksi asiaa käsiteltiin PALTA:n, ammattiosaston, Sähköliiton sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kesken tuloksetta valtakunnansovittelijan toimistolla 30.7.

– Ammattiosaston vaatimusten suhteen ollaan käytännössä lähtöruudussa, eikä yhtiön tilanteen rauhoittuminen ole edelleenkään näköpiirissä. Onkin oletettavaa, että osasto jatkaa omien vaatimustensa ajamista entisin tavoin ja keinoin. Tämän vuoksi PALTA:lla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa puolustuksellista työsulkua myös nykyisen sulun päättymisen jälkeen, toteaa PALTA:n varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

PALTA:n tavoitteena on tilanteen mahdollisimman nopea laukeaminen ja yhtiön toimintaedellytysten pikainen normalisoituminen.

– Tämä edellyttää sitä, että ammattiosasto luopuu yrityksistään kaataa rautatiealan nykyinen sopimusjärjestelmä sekä sitoutuu lopettamaan jatkuvien lakkojen ja muiden häiriöiden tehtailun VR Track Oy:ssä, Tuomas Aartojatkaa.

Työsulku ei koske hengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävää työtä.

Sähköliittolaisia sähköasentajia koskeva työsulku VR Trackissä alkaa

1280px-VR_Sr2_3202_Tampere_2012-06-22

Kuvaaja: Otto Karikoski

Palvelualojen työnantajat PALTA ja Sähköliiton ammattiosasto n:o 177 tapasivat tänään valtakunnansovittelijan toimistolla. Paikalla olivat myös Sähköliiton sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajat. Ammattiosasto ei edelleenkään hyväksynyt sille esitettyä ratkaisumallia, joten työsulku VR Track Oy:ssä alkaa huomenna 31.7. klo 7.00.

Sähköliiton sopimusoikeuksia koskeva järjestöpoliittinen riita on ollut vireillä jo pitkään. Sen kestäessä kiistan käynnistänyt Sähköliiton ammattiosasto on toteuttanut useita työtaisteluita ja häirinnyt muutoinkin yhtiön toimintaa monin tavoin. Viimeisimmät lakot ammattiosasto perui yksipuolisesti vasta sen jälkeen, kun PALTA oli jättänyt työsulkua koskevan ilmoituksensa.

Peruutetuista työtaistelutoimenpiteistä huolimatta ammattiosaston vaatimukset ovat edelleen pöydässä eikä näköpiirissä ole, että tilanne VR Track Oy:ssä rauhoittuisi pysyvästi normaalein toimenpitein. Tämän vuoksi PALTA on pakotettu käynnistämään aiemmin ilmoittamansa työsulun.

– On kaikkien edun mukaista, että VR Track Oy:n tilanne saadaan vakautettua niin pian kuin mahdollista. Yhtiön toiminta ei enää jatkossa voi olla yksittäisen ammattiosaston jatkuvan oikuttelun varassa. Tilanteen laukeaminen edellyttää, että ammattiosasto sitoutuu työrauhan ylläpitämiseen eikä jatka enää nykyisen työehtosopimusjärjestelmän romuttamiseen tähtääviä operaatioitaan. Se tie on nyt kuljettu loppuun, toteaa PALTA:n varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

VR Track Oy:ssä toimeenpantava työsulku kestää kolme viikkoa. Työsulun aikana yhtiö tekee kaiken voitavansa, jotta sulun vaikutukset junaliikenteeseen jäisivät mahdollisimman pieniksi. Lähes 95 prosenttia VR Track Oy:n henkilöstöstä on työrauhan piirissä.

VR Trackin sähköasentajat palasivat töihin

Rautatiealan sähköasentajien lakko päättyi tänä aamuna kello 7. Lakko alkoi viime perjantaina.

Lakon taustalla on kiista siitä, että Sähköliittoon kuuluvat VR Trackin asentajat haluavat liiton työehtosopimuksen piiriin. Työntekijät vastustavat myös johtajien miljoonabonuksia, joita suunnitellaan samaan aikaan, kun työntekijöitä on irtisanottu.

Sähköliitto on jo ilmoittanut uudesta lakosta, ellei kiistaan saada ratkaisua.

Toteutuessaan toinen lakko alkaisi 11.7. kello 7 ja päättyisi 18.7. kello 24.

STT