Pori-Mäntyluoto-radan sähköistyksen työt maastossa alkavat

railway-train-tracks

Liikennevirasto on aloittanut Porin ja Mäntyluodon välisen 20 km pituisen radan sähköistystyöt toukokuussa 2018. Radan sähköistyksellä vähennetään liikenteen aiheuttamia päästöjä ja parannetaan teollisuuden kilpailukykyä.

Siltoihin liittyvät työt käynnistyvät 17.5.2018 radan alentamistöillä ja ylikulkusiltojen varustamisella kosketussuojaseinillä. Työt toteutetaan viikon kestävän radan liikennekatkon aikana. Myös sähköradan pylväsperustuksien asennustyöt aloitetaan samanaikaisesti.

Radan alennustöitä urakoi VR Track Oy ja sähköradan rakennustyöt tekee Ratatek Oy. Sähköistyksen kustannusarvio on 7,1 M€, josta Porin kaupunki maksaa 1,4 M€.

Sähköradan rakennustyöt kestävät vuoden 2019 syksyyn asti ja sähkövetoinen liikenne aloitetaan vuodenvaihteessa 2019-2020.

Bookmark the permalink.