Lauri Sipponen VR Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi

VR Groupin toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Lauri Sipponen (51). Sipponen aloittaa tehtävässään 5.8.2021.

VR Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Lauri Sipponen. Aiemmin Sipponen on toiminut lähes 20 vuotta erilaisissa liiketoiminnan johto- ja kehittämistehtävissä Lidl Suomessa, joista vuodet 2010-2019 yhtiön toimitusjohtajana. Sipponen toimii tällä hetkellä viiden eri yhtiön hallituksessa jäsenenä ja lisäksi CAP-Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Olen iloinen, että saamme erittäin kokeneen ja ammattitaitoisen liiketoimintajohtajan kehittämään VR Groupia liikkumisen, logistiikan ja kunnossapidon vastuullisena palveluyrityksenä”, kommentoi VR Groupin hallituksen puheenjohtaja Kjell Forsén.

Valinnassa painottui kokemus liiketoiminnan kehittämisestä strategian mukaisesti vastuullisesti ja yhdessä henkilöstön kanssa”, Kjell jatkaa.

VR Group on kaikkien suomalaisten yhteinen yritys. Henkilöliikenteessä raiteilla ja sähköbusseilla tehdään noin sata miljoonaa matkaa vuosittain. Logistiikkaratkaisuissa VR Transpointin rooli raskaan teollisuuden kumppanina on erittäin merkittävä ja VR Fleetcare on kunnossapitoalan edelläkävijä kansainvälisestikin. Toimintamme tukee suoraan ilmastotavoitteita ja vihreää siirtymää. Mitä paremmin onnistumme, sitä enemmän koko ympäröivä yhteiskunta hyötyy. Odotan innolla, että pääsen mukaan kehittämään kestäviä liikenneratkaisuja Suomessa ja lähialueilla yhdessä henkilöstön kanssa”, kommentoi Lauri Sipponen.

VR:n menestystekijät ovat mitä suurimmassa määrin asiakaspalvelua. Konsernin henkilökunnasta minulla on positiivisia kokemuksia kuluttaja-asiakkaana ja samoin logistiikkapalveluista yritysasiakkaana. Koen erittäin mieluisana päästä mukaan tähän taitavaan joukkoon,” Lauri jatkaa.

VR Groupin toimitusjohtajan tehtävä tuli avoimeksi edellisen toimitusjohtajan ilmoitettua viime maaliskuussa siirtymisestään toisen yrityksen palvelukseen.

VR parantaa junaliikenteen suunnittelua optimoinnin avulla

Vismaan kuuluva optimointikonsultointiyhtiö Weoptit on kehittänyt VR:n lähiliikenteen kalustokiertojen suunnitteluun soveltuvan optimointiratkaisun. Optimoinnin hyödyntäminen mahdollistaa laadukkaan ja monimutkaisen kokonaisuuden huomioivan suunnittelun.

Lähijunissa pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa liikkuu kymmeniä tuhansia matkustajia päivittäin. Kaluston käytön suunnittelu vaikuttaa operointikustannuksiin, asiakkaiden matkustusmukavuuteen ja liikenteen häiriöherkkyyteen. Kun kyse on lähes 900 arkipäivittäisen junavuoron ja Helsingin 19 lähtöraiteen muodostamasta palapelistä, on sopivan ratkaisun löytäminen ymmärrettävästi haastavaa.

Optimointia hyödyntäen löydetään vähemmällä vaivalla ratkaisu, joka on sekä sopiva että ottaa paremmin huomioon kokonaisuuden. VR:llä on hyviä kokemuksia optimoinnin soveltamisesta junaliikenteen suunnittelussa ja yhtiö päätti tilata pohjoismaiden johtavalta optimointikonsultointiyhtiöltä, Visma Consultingiin kuuluvalta Weoptit Oy:ltä, lähiliikenteen kalustokiertojen suunnitteluun soveltuvan optimointiratkaisun.

Sujuvaa liikennöintiä hyvällä suunnittelulla

Lähijunien päivä alkaa useimmiten Ilmalan varikolta. Junayksiköitä siirretään varikolta Helsingin asemalle ja sieltä edelleen lähteviin juniin. Päivän aikana yksiköt matkaavat useita satoja kilometrejä. Ruuhka-aikana useimmat junavuorot ajetaan kahdella tai kolmella yksiköllä, kun taas hiljaisempina aikoina riittää yksi yksikkö. Hyvällä suunnittelulla liikenteessä olevien yksiköiden lukumäärä voidaan pitää mahdollisimman pienenä, mikä helpottaa kunnossapitoa ja edesauttaa siten sujuvaa liikennöintiä.

Kalustosuunnittelua rajaa Helsingin ahdas ratapiha, jota käyttää sekä lähi- että kaukoliikenne. Junayksiköiden siirtäminen ratapihan alueella vaatii muun liikenteen huomiointia ja lisää häiriöherkkyyttä, eli siirrot saattavat aiheuttaa myöhästymisiä. Toisaalta yksiköiden oikea-aikaisella ja oikein kohdistuvalla siirtämisellä voidaan pienentää liikenteeseen tarvittavan kaluston määrää sekä mahdollistaa oikea-aikainen huolto (esim. siivoukset).

“Optimointihankkeissa tasapainotellaan usein keskenään vastakkaisten tavoitteiden kanssa. Laadukkaan optimointimallin avulla kyetään osin automatisoimaan monimutkaisen ongelman ratkaisu sekä pääsemään lähemmäs kaikkia tavoitteita”, kommentoi Weoptitin toimitusjohtaja Joonas Ollila.

Parempaa reagointikykyä muuttuvissa tilanteissa

Weoptit räätälöi ongelmaan sopivan ratkaisun yhdessä VR:n lähiliikenteen suunnittelutiimin kanssa. Ratkaisun avulla suunnittelun tavoitteiden painoarvoa voi muokata ja siten etsiä vaihtoehtoisia suunnitelmia. Ratkaisu nopeuttaa erityisesti normaalista poikkeavien liikennöintipäivien suunnittelua ja parantaa kykyä reagoida muutoksiin tehokkaasti.

“Kalustosuunnittelun jatkuva kehittäminen on tärkeää, jotta voimme tarjota asiakkaillemme kilpailukykyistä junaliikennettä laadusta tinkimättä. Weoptitin meille kehittämä ratkaisu on arvokas tukityökalu suunnittelijoille ja tehostaa operatiivista toimintaa merkittävästi”, kertoo VR:n lähiliikenteen suunnittelupäällikkö Heidi Hartikainen.

”Datalla johtaminen ja erilaiset optimointiratkaisut ovat nousseet VR:n lähiliikenteessä yhä merkittävämpään rooliin ja yhteistyössä Weoptitin kanssa toteutettu ratkaisu edustaa parhaimmillaan sitä suuntaan, mihin lähiliikenteen operointia haluamme kehittää”, kommentoi VR:n lähiliikenteen digitaalisesta kehityksestä vastaava Antti Peura.

VR Transpointin ja teräsyhtiö SSAB:n uusi sopimus laskee kuljetuspäästöjä merkittävästi

Kuvaaja Juho Kuva

VR Transpoint ja SSAB ovat solmineet sopimuksen raaka-aine- ja tuotekuljetuksista rautateillä. Tavoitteena on puolittaa yhteistyön piiriin kuuluvien kuljetusten päästöt vuoteen 2024 mennessä.

Kuljetuspäästöt puolittavan teräskelojen ja rautapellettien rautatiekuljetuksia koskevan sopimuksen volyymi on massiivinen. Vuositasolla kyse on 2,3 miljoonan tonnin kuljetuksista, joten logistiikan tehokkaalla, turvallisella ja ympäristöystävällisellä toteutuksella on painoarvoa. VR Transpoint ja SSAB ovat jo onnistuneet vähentämään kuljetusten päästöjä 16 prosenttia vuoden 2018 tasosta – uusi yhteinen tavoite on puolittaa nykyiset päästöt vuoteen 2024 mennessä. Lisäksi tunnistetuilla potentiaaleilla vielä suuremmatkin päästövähennykset ovat tulevaisuudessa mahdollisia.

“Kolmen seuraavan vuoden tavoite saavutetaan siirtämällä kuljetuksia osin maanteiltä raiteille sekä kehittämällä ja uusimalla rautatie- ja maantiekalustoa. Lisäksi tehokkuutta parantaa raiteiden sähköistäminen. Tulemme nyt sovituilla toimenpiteillä saavuttamaan noin 50 % vähennyksen nykyiseen päästötasoon verrattuna”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen arvioi.

”Teemme jatkuvasti työtä kaikkien kuljetustemme kehittämiseksi kestävän kehityksen strategiamme mukaisesti. Tavoitteenamme on mahdollisimman tehokas logistinen kokonaisuus ja mahdollisimman pienet päästöt. Yhteistyö VR Transpointin kanssa on tärkeä osa tätä kokonaisuutta ja nyt sovitut tavoitteet merkittävä uusi askel tässä työssä,” SSAB Europen Suomen toimintoja vetävä Janne Pirttijoki kertoo.

Myös turvallisuuden saralla yritysten välinen yhteistyö on tiivistä. Turvallisuus on sekä VR Transpointille että SSAB:lle ensiarvoisen tärkeää ja kehitystä seurataan.  Kummankin yhtiön tavoitteena on tapaturmaton työyhteisö.

Rautatiekuljetukset pitävät teollisuuden ja viennin vauhdissa 

VR Transpoint on SSAB:n keskeinen kuljetuskumppani raaka-ainekuljetuksista terästuotteisiin saakka. Kuljetusketju on monivaiheinen ja sen sujuva toteutus turvaa tuotannon jatkumisen.“Teollisuuden kuljetusten varmistaminen on tärkeä asia koko kansantaloutemme kannalta. Varsinkin metalliteollisuuden kansainvälisessä toimintaympäristössä tehokkaat logistiikkaratkaisut korostuvat”, VR Transpointin Koskinen taustoittaa.

”Rautatiekuljetukset ovat elintärkeitä meille sekä raaka-aineiden kuljettamisessa että tehtaidemme välisessä liikenteessä ja viennissä”, SSAB:n Pirttijoki jatkaa.

Rautapelleteistä suurin osa tulee Ruotsista, mutta myös Venäjältä saapuu rautateitse merkittäviä määriä rautapellettejä SSAB:n terästehtaalle Raaheen. Raahessa valmistetaan kuumavalssattuja nauha- ja levytuotteita. Merkittävä osa teräskeloista kulkee päivittäin Raahesta Hämeenlinnaan Megajunaksi nimetyllä junalla. Hämeenlinnassa terästä jatkojalostetaan, ja vientituotteet lähtevät rautateitse Hämeenlinnan tehtaalta satamiin. SSAB on merkittävä asiakas VR Transpointille paitsi rautateillä, myös maantielogistiikassa.

Sopimuksen myötä VR Transpoint ja SSAB suunnittelevat raidekuljetuksiin uutta kalustoa, joka mahdollistaa entistä suurempien kuormien kuljetuksen. Aiemmin yritykset ovat kehittäneet yhdessä esimerkiksi massaltaan suurimman kotimaisen tavarajunan, 690-metrisen ja 5 200 tonnia painavan Megajunan sekä niin sanotun mammuttirekan maantielogistiikkaan. Massaltaan suurempien kertakuljetusten avulla on parannettu tehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristöhyötyjä.

VR Groupin tytäryhtiö Finnlog laajentaa toimintaansa – yhtiölle 35 uutta hakevaunua

Kuva: Juho Pajari

VR Groupin venäläinen tytäryhtiö Finnlog laajentaa vauhdikkaasti kasvanutta toimintaansa. Yhtiön 35 uutta vaunua mahdollistavat hakkeen tuontikuljetukset Venäjältä Suomeen.

Idänliikenteen vaunuoperointipalveluihin erikoistunut Finnlog laajentaa toimintaansa hakkeen kuljetukseen. Yhtiö investoi 35 hakevaunuun, jotka kuljettavat tuontihaketta Venäjältä Metsä Groupin sellutehtaalle Joutsenoon. Tuontihake on pääosin peräisin Metsä Groupin omalta Svirin sahalta.

”Finnlogin toiminta on lähtenyt vauhdilla käyntiin, ja sen tarjoamalle tuontiliikenteen palvelumallille on selvästi tarvetta suomalaisten teollisuusasiakkaidemme parissa. Hakevaunut laajentavat valikoimaamme ja vahvistavat näin hyvin kilpailukykyämme”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen sanoo.

Finnlog toimii Suomen ja Venäjän välisessä tuontiliikenteessä. Vuonna 2019 perustetulla Finnlogilla on nyt yhteensä noin 350 vaunua, jotka ovat VR Transpointin avainasiakkaiden käyttöön.

Palvelumalli luo kasvumahdollisuuksia

Finnlogin toimintamalli perustuu VR Transpointin ydintoiminnan mukaisesti palveluratkaisujen kehittämiseen asiakastarpeiden pohjalta. Esimerkiksi Metsä Group vuokraa Finnlogin vaunuja oman logistiikkansa tarpeisiin. Näin Metsä Group voi huolehtia itse kuljetussuunnitelmista, mutta suunnitelmien toteuttamisesta vastaavat rautatiealan ammattilaiset.

”Finnlogin on tarkoitus laajentaa edelleen toimintaansa uusiin asiakkuuksiin ja tuoteryhmiin. Käymme parhaillamme keskusteluja aiheesta usean asiakkaamme kanssa. Venäjän tuontiliikenteelle on kysyntää, joten potentiaalia on myös paljon ja tähän panostamme”, Koskinen kertoo.

Muumiteemaisella junalla kesäisiin seikkailuihin!

Suomen Elämysjunat Oy toteuttaa elämyksellisiä junamatkoja eripuolille Suomea ja räätälöi reissuja erilaisten teemojen ja tapahtumien ympärille. Kesällä 2021 reissuun lähdetään Muumiteemaisella junalla, joka varmasti puhuttelee jokaista Muumien ystävää, matkan kulkiessa Helsingistä Naantalin Muumimaailmaan.

Muumiteemaiset elämysjunamatkat tulevat kuulumaan Reissujunan vakituiseen matkatarjontaan, junan liikennöidessä kesä-elokuun ajan kahta eri reittiä Helsinki – Naantali – Helsinki välillä. Toinen reitti kulkee Helsingistä Turkuun jatkaen siitä Naantalin Muumimaailmaan, toisen junareitin tehdessä välispysähdyksen Salossa Muurlan tehtaalle, jossa on mahdollisuus lyhyeen ostoshetkeen. Pysähdyksen aikana junaan jääville järjestetään mukavaa muumimaista ohjelmaa.

Matkalla herkutellaan ja musisoidaan

”Nyt minusta tuntuu, että on aika tehdä kunnollinen hauska huviretki jonnekin. Eväskori mukana.” -Muumimamma. 

Ja niin tällä junalla tehdäänkin! Kahvilavaunussa on reissun aikana tarjolla Muumeista tuttuja herkkuja, kuten Muumimamman kuuluisa eväskori sisältöineen; pannukakkuja hillolla, marjamehua ja teetä. Ravintolavaunusta on saatavilla muutakin kuin vain kuusenneulassoppaa, kun luvassa on laadukkaita ruoka-annoksia sekä pientä maukasta purtavaa.

Kuten Reissujunassa on tapana, on musiikki tärkeä osa elämyksellistä matkaa myös tässä junassa. Leikkivaunu, rauhallinen vaunu, erilaiset luonnonmateriaaleihin keskittyvät työpajat ja junassa yksinoikeudella myytävät Muumituotteet tekevät matkasta ikimuistoisen niin nuoremmille Muumien ystäville kuin kovemman luokan kansainvälisille faneillekin!

Aikataulu ja lipunmyynti

Pilottimatka Helsinki-Naantali-Helsinki ajetaan lauantaina 7.8.2021.
Lähtö Helsingistä kello 9:20, Naantalissa kello 13:20
Paluu Naantalista kello 17:21, Helsingissä kello 21:09

Liput alkaen:
Meno-paluu lippu aikuinen 49 eur, lapset 25 eur.
Yhdensuuntainen lippu aikuinen 30 eur, lapset 15 eur.

Liput Reissujunan verkkokaupasta https://reissujuna.fi/

Nurminen Logistics aloittaa säännöllisen konttijunaliikenteen Kotkan Mussalosta

Nurminen Logistics on vuodesta 2018 alkaen liikennöinyt Aasian konttijunia Helsingistä, mutta räjähdysmäisesti kasvaneen kysynnän vuoksi Nurminen laajentaa ja aloittaa säännöllisen konttijunaliikenteen Kotkasta Mussalon satamasta kesäkuun alussa 4.6.

Junareitti kulkee Kotkasta Vainikkalan yli jatkaen Trans-Siberian reittiä pitkin kohti Japanin Yokohamaa. Samassa junassa menee rahtia myös Japaniin Shimizhuun sekä Singaporeen ja Etelä-Koreaan Busaniin.

Kotkan Mussalossa sijaitsee Suomen suurin konttiterminaali ja satama on yksi Itämeren vilkkaimmista. Mussalon sataman kautta kuljetetaan muun muassa metsäteollisuuden tuotteita kuten sahatavaraa, sellua ja paperia. ”On todella hienoa, että pystymme palvelemaan konttijunallamme nyt myös Kotkan ja koko Itä-Suomen alueen asiakkaita. Meillä on Kotkassa erinomaiset valmiudet junapalveluun, sillä osaavan henkilöstön lisäksi meiltä löytyy sisälle menevä terminaaliraide sekä kattavat terminaalipalvelut kuten läpivirtausterminaali ja raskaan tavaran käsittely. Kemikaaliterminaalissamme tarjoamme vaarallisten kemikaalien kappaletavaravarastointia monipuolisin lisäpalveluin joka tukee junaamme erinomaisesti”, kertoo Kotkan ja Vainikkalan terminaaleista vastaava Timo Hyyryläinen.

Nurminen Logistics tulee tekemään Kotkasta jatkossakin junia sillä yhtiön Trans-Siberian reitti on vakiintunut nopeasti, ja vahvistettuja lähtöjä on jo syyskuulle asti.

Logistiikan näkökulmasta konttijunakuljetukset Itä-Suomesta vahvistavat rautateiden roolia transitiossa merkittävästi ja avaavat mahdollisuuksia Aasian lisäksi myös Venäjän markkinoille.

Koronatilanteesta johtuen henkilöjunaliikennettä ei avata jalkapallon EM-kisoihin Venäjälle

Kuvaaja Pekka Keskinen

Vainikkalan raja-asema pysyy toistaiseksi henkilöjunaliikenteeltä suljettuna. Sen myötä VR ei aja Allegro-junilla Pietariin jalkapallon EM-kisojen aikana.

Henkilöjunaliikenne Venäjälle on ollut keskeytettynä maaliskuusta 2020 saakka ja raja pysyy suljettuna toistaiseksi.

VR valmistautuu kuitenkin kuljettamaan Suomen jalkapallomaajoukkueen Huuhkajat Pietariin terveysturvallisesti yksityisellä junavuorolla. Junavuorolle on haettu rajanylityslupaa rajaviranomaisilta rajanylitysliikenteeseen liittyvien rajoitusten takia.

VR Groupin tammi-maaliskuun 2021 liiketoimintakatsaus -Matkustaminen ei ole vielä elpynyt, piristymistä odotettavissa kesälle

Kuvaaja: Janne Mikkilä

Toimitusjohtaja Rolf Jansson:

”Koronaepidemia on leimannut vahvasti myös yhtiömme alkanutta vuotta. Matkustajaliikenteen matkamäärät jäivät samalle tasolle kuin vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Erityisesti työmatkustaminen on ollut vähäistä, minkä vuoksi toimintamme on jatkunut tappiollisena. Yöjunaliikenne sen sijaan on kehittynyt positiivisesti, ja kysyntää on tukenut kotimaanmatkailun suosio korona-aikana. On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka uudet lisäpalvelumme on otettu myönteisesti vastaan, esimerkkinä aamiaisten toimittaminen yöjunien hytteihin. Henkilöstömme ansaitsee erityiskiitoksen palvelualttiudesta ja venymisestä haastavan poikkeusajan keskellä.

Olemme joutuneet vähentämään vuoden alussa markkinaehtoisia junavuorojamme. Seuraamme kuitenkin kysyntää viikkotasolla ja pystymme palauttamaan vuoroja taas nopeasti liikenteeseen. Uskomme, että matkustaminen alkaa palautua asteittain kesällä, kun rajoitustoimet helpottavat. Toivottavasti pystymme käynnistämään kesällä uudestaan myös Venäjän-liikenteen, joka on ollut keskeytettynä viime vuoden maaliskuusta lähtien.

Otimme junaliikenteessä käyttöön maskipakon 11.3. uutena terveysturvallisuutta varmistavana toimenpiteenä, asiakkaidemme toiveesta. Lisäksi rajoitimme kaikkien juniemme matkustajamääriä puoleen kapasiteetista kuukaudeksi 27.3. alkaen. Junissa ei edelleenkään ole todettu koronatartuntaketjuja. Myös ravintoloita koskevat rajoitukset vaikuttivat matkustajaliikenteen liiketoimintaan Avecran kautta. Ravintolavaunut ja suurin osa toimipaikoista olivat suljettuina maaliskuun 8. päivästä huhtikuun loppuun. Konsernitasolla päätimme tukea kiinteistöissämme toimivia ravintola- ja kahvilayrittäjiä vuokramaksujen vapautuksella maaliskuun osalta.

HSL:n ja VR:n uuden sopimuksen mukainen lähijunaliikenne käynnistyy kesäkuussa 2021, mikä edellyttää merkittäviä muutoksia meidän toimintamalleissamme. Voittamamme kilpailutus koskee sekä lähijunien operointia että kunnossapitoa. Katsauskaudella olemme valmistelleet myös Tampereen Ratikan liikennöinnin aloittamista elokuussa 2021 muun muassa henkilöstön koulutuksilla.

Logistiikan kuljetusvolyymit ovat katsauskautena pysyneet viime vuoden tasolla. Kysyntä kotimaassa on ollut hyvää, ja rautatielogistiikassa raakapuu- ja rautapasutekuljetukset ovat tuoneet volyymikasvua. Metsäteollisuuden tuotteista sellu ja sahatavara ovat olleet kasvussa, mutta paperikuljetusten määrä on laskenut viime vuoteen nähden johtuen tehtaiden tuotantokapasiteetin leikkauksista. Myös kotimaan maantielogistiikassa on tapahtunut selvää kasvua viime vuoteen verrattuna. Idänliikenteessä sen sijaan suunta on ollut laskeva ja rautatielogistiikan alkuvuosi on alkanut vaisusti, esimerkiksi rautapelletin ja kemian tuotteiden kuljetuksissa.

Sopimus Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan raakapuukuljetuksista on meille hyvin merkittävä. Sen myötä Metsä Groupin tehtaalle kulkee rautateitse viisi miljoona kuutiota raakapuuta vuodessa ja VR Transpoint investoi uusiin raakapuuvaunuihin. Kaluston osalta alkuvuodesta aloitti myös ensimmäinen uusilla, modulaarisilla Finnowagoneilla varustettu pyriittijuna kaupallisessa liikenteessä. Lisäksi venäläinen tytäryrityksemme Finnlog on ottamassa käyttöön uusia hakevaunuja.

VR FleetCare jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista. Tytäryhtiömme teki hienon avauksen Norjaan sopimuksella junaoperaattori Vyn kanssa kahdeksan yöjunavaunun modernisoinnista tämän vuoden aikana. VR FleetCare myös organisoi tuotantoaan uudelleen palvelulähtöisesti vauhdittaakseen kasvua ja kehittääkseen palveluita, ja komponenttien elinkaaripalvelut keskitettiin omaan liiketoimintayksikköönsä. Lisäksi Helsingin varikolle asennettiin yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista, joka tuottaa ympäristöystävällistä energiaa Pendolino-junien kunnossapitoon.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat: 

VR-Yhtymä Oy:n 9.4.2021 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, ettei vuodelta 2020 jaeta osinkoa.

VR:n uuden lähijunakaluston hankinta etenee. 9.4.2021 kerrottiin, että arvoltaan noin 250 miljoonan euron EU-kilpailutukseen on ilmoittautunut kuusi yritystä. Hankinta koskee alustavasti 25 SmX-junaa, joilla korvataan vanhoja, elinkaarensa päässä olevia Sm2-lähijunia ja Eil- ja Eilf-lähiliikennevaunuja.

VR Transpoint toi Suomen raiteille jälleen uuden jättimäisen tavarajunan. 7 000 tonnin painoisessa junassa on peräti 80 vaunua ja pituutta noin kilometri. Transitoliikenteessä Vainikkala–Hamina-välillä liikennöivää junaa vetää kaksi Vectron-sähköveturia. Junakoon kasvattaminen tehostaa tavarajunaliikennettä, vähentää päästöjä ja parantaa Suomen transitoliikenteen kilpailukykyä.

VR kertoi 8.4.2021 yli 4,5 miljoonan euron investoinnista kaukojunien verkkoyhteyksien kehittämiseen. Matkustajille on luvassa toivottu, jopa viisi kertaa parempi yhteys.

Näkymät tilikaudelle 2021:

Koronaepidemian kehittyminen hallitsee kuluvan vuoden näkymiä, etenkin matkustajaliikenteessä. Matkustamisen uskotaan elpyvän kesällä, kun rokotuskattavuus laajenee, rajoitustoimet vähenevät ja vapaa-ajan matkailu kotimaassa lisääntyy. VR voi palauttaa vuoroja nopeasti liikenteeseen kysynnän vahvistuessa.

Tavaraliikenteessä on odotettavissa, että positiivinen talouskasvu pitää kysynnän hyvällä tasolla, kotimaan osalta varsinkin raakapuu- ja metallikuljetuksissa. VR FleetCaren ulkoisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan viime vuodesta. Se on voittanut kilpailutuksia, joiden toteutus alkaa tai laajenee kuluvan vuoden aikana.

Konsernitasolla VR Group odottaa liikevaihdon kasvavan ja tuloksen parantuvan viime vuoteen nähden. Pidemmällä tähtäimellä ilmastoystävällisen raideliikenteen suosio on kasvussa, ja VR Group pyrkii aktiivisesti omilla toimillaan ja vastaamalla asiakkaiden odotuksiin kasvattamaan raideliikenteen kulkumuoto-osuutta.

Tammi-maaliskuu 2021 lyhyesti:

  • VR Groupin liikevaihto laski katsauskaudella 18,3 prosenttia 187,5 (229,5) miljoonaan euroon. Taustalla on koronaepidemia, joka on jo vuoden ajan vähentänyt junamatkustamista ja vaikuttanut merkittävällä tavalla erityisesti työmatkaliikenteeseen.
  • Konsernin liikevoitto oli tammi-maaliskuussa –14,7 (12,9) miljoonaa euroa tappiolla.
  • Kaukojunien matkamäärät laskivat tammi-maaliskuussa 60,9 prosenttia ja niissä tehtiin 1,3 (3,3) miljoonaa matkaa. Junamatkustamisen turvallisuustoimenpiteet jatkuivat maskipakon käyttöönotolla ja matkustajamäärien rajoituksilla koko maassa.
  • VR Transpointin kuljetusvolyymit pysyivät viime vuoden tasolla. Rautatielogistiikan kuljetusmäärät olivat 8,9 (8,8) miljoonaa tonnia. Katsauskauden aikana kerrottiin, että VR Transpoint varmistaa Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan puunsaannin.
  • Sopimus norjalaisen junaoperaattori Vyn kanssa yöjunavaunujen modernisoinnista oli VR FleetCarelle merkittävä kasvustrategian onnistuminen.
  • 24.3. ilmoitettiin VR Groupin toimitusjohtajan vaihtumisesta. Rolf Jansson siirtyy toisen yrityksen palvelukseen viimeistään lokakuun alusta 2021. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi käynnistyi välittömästi.

Euroopan parlamentti parantaa junamatkustajien oikeuksia

Mepit hyväksyivät torstaina uudet säännöt, jotka suojelevat paremmin junamatkustajia, jos matka viivästyy tai perutaan tai heitä syrjitään.

Parlamentti hyväksyi torstaina jäsenmaiden kanssa neuvotellut uudet säännöt junamatkustajille. Säännöillä taataan, että matkustajille tarjotaan uusi reitti ja he saavat apua, jos matka viivästyy tai se perutaan. Esteettömyyttä parannetaan, ja liikuntarajoitteiset henkilöt saavat enemmän apua. Lisäksi varataan lisätilaa polkupyörille.

Viivästyneiden matkustajien auttaminen

Jos viivästys kestää yli 60 minuuttia, matkustajat voivat valita joko lipusta maksetun hinnan palauttamisen kokonaisuudessaan, matkan jatkamisen tai uudelleenreitityksen vastaavilla ehdoilla mutta ilman lisäkustannuksia. Heidän täytyy saada matkustaa alkuperäistä lippua vastaavassa luokassa. Junamatkustajilla on oikeus järjestää itse matkansa eri reitillä ja saada korvaus uudesta lipusta, jos rautatieyritys ei tiedota uudelleenreitityksen vaihtoehdoista 100 minuutin kuluessa aikataulun mukaisesta lähtöajasta.

Uudelleenreititysvelvollisuutta sovelletaan myös force majeure -tapauksissa. Lisäksi on tarjottava tarvittaessa aterioita ja virvokkeita sekä korvattava majoituskustannukset.

Uusilla säännöillä selkeytetään myös sitä, mitä tarkoitetaan force majeure -poikkeuksella, jolloin rautatieyrityksen ei tarvitsisi maksaa korvauksia viivästyksistä tai peruutuksista. Uusiin sääntöihin sisältyvät äärimmäisten sääolosuhteiden ja suurten luonnonkatastrofien lisäksi nyt myös kansanterveyskriisit ja terrorismi. Rautatietyöläisten lakot eivät kuulu poikkeuksen piiriin.

Apua liikuntarajoitteisille

Liikuntarajoitteisten henkilöiden matkajärjestelyistä tulee joustavampia, sillä heidän täytyy ilmoittaa liikenteenharjoittajalle matkasuunnitelmistaan vain 24 tuntia etukäteen (nykysääntöjen mukaan 48 tuntia ennen matkaa). Mikäli tarvitaan saattajaa, tämän on saatava matkustaa maksutta. Avustavan koiran on voitava matkustaa liikuntarajoitteisen henkilön mukana.

Enemmän polkupyöräpaikkoja juniin

Jotta voidaan edistää kestävämpää liikkuvuutta ja joustavia vaihtoehtoja, kaikissa junissa on oltava polkupyörille merkittyjä paikkoja ja telineitä, vähintään neljä polkupyöräpaikkaa jokaisessa junassa.

Kommentti

”Meillä on hyviä uutisia junamatkustajille: saimme turvattua matkustajille kaikkialla EU:ssa samat vähimmäisoikeudet uudelleenreititykseen, polkupyöräpaikkoihin, koko matkaa koskeviin lippuihin ja liikuntarajoitteisten järjestelyihin. Nämä ovat tärkeitä edistysaskelia, jotka tekevät junamatkustamisesta käytännöllisempää ja matkustajaystävällisempää”, totesi esittelijä Bogusław Liberadzki (S&D, Puola).

Seuraavaksi

Tarkistettuja sääntöjä sovelletaan periaatteessa kaikkiin kansainvälisiin ja kotimaisiin junamatkoihin ja -palveluihin koko EU:ssa. Jäsenmailla on mahdollisuus jättää kotimaiset matkustajaliikennepalvelut sääntöjen ulkopuolelle rajatuksi ajaksi.

Säännöt tulevat voimaan 20 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä. Niiden soveltaminen alkaa kaksi vuotta myöhemmin lukuun ottamatta polkupyörätiloja koskevia vaatimuksia, joiden soveltaminen alkaa neljän vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Kevitsan kaivoskuljetusten tehostamiseksi löydettiin uusia innovaatioita – VR Transpointin ja Bolidenin yhteistyö laajenee

VR Transpointin ja Bolidenin uusi toimintamalli parantaa merkittävästi Kevitsan kaivoksen kuljetusten kustannustehokkuutta. Yhteistyössä kehitetyn konttikaluston avulla rautatiekuljetusten kuormaa voidaan kasvattaa noin 25 prosentilla. Kevitsan kaivokselta kulkee vuosittain lähes 300 000 tonnia rikasteita. Rikastekuljetuksiin tehoa ja joustavuutta tuo rautatie- ja maantiekuljetusten yhdistäminen.  

VR Transpoint ja Boliden Kevitsa Mining Oy ovat sopineet yhteistyön jatkumisesta. Uuden jatkosopimuksen myötä kaivosyhtiön kuljetusten kustannustehokkuutta pystytään parantamaan huomattavasti. Sopimus sisältää Kevitsan kaivoksen kuljetukset Sodankylästä aina Harjavaltaan saakka.

”Sopimus on jatkoa vuonna 2017 alkaneelle hyvälle yhteistyöllemme ja tuo merkittävää lisävolyymiä Bolidenin kuljetuksiin. Yhdistämällä rautatie- ja maantiekuljetukset samaan kuljetusketjuun voimme tarjota Kevitsan kaivoksen logistiikkaan lisää tehoa ja joustavuutta”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

Nettokuormaa kasvatettiin neljänneksellä

Vuositasolla VR Trainspoint kuljettaa Kevitsasta lähes 300 000 tonnia rikastetta. Sopimuksen myötä Bolidenin kuljetuksiin on saatu uutta, räätälöityä kalustoa, joka mahdollistaa kuljetusten kokonaiskuorman kasvattamisen. Junaliikenne on lähtökohtaisesti yksi puhtaimmista tavoista liikuttaa tavaraa ja junaliikenteen hyvä energiatehokkuus perustuu sen suureen rahtikapasiteettiin.

”Rikasteelle suunnitellun uuden konttikaluston avulla Bolidenin rautatiekuljetusten nettokuormaa on voitu kasvattaa noin 25 prosenttia. Olemme suunnitelleet logistiikan toimintamallin asiakkaamme tarpeiden pohjalta. Kuljetusten turvallisuus ja autokuljettajien optimaaliset työolosuhteet ovat avainasemassa sujuvan ja tehokkaan logistiikan toteutumiseksi etenkin Kevitsan vaativissa olosuhteissa”, Koskinen sanoo.

VR Transpointin autot kuljettavat päivittäin kupari- ja nikkelirikastetta Kevitsan kaivokselta Kemiin Ajoksen satamaan, josta matka jatkuu junilla kohti Bolidenin Harjavallan sulattoa.

Kuljetuskalustoa kehitettiin yhdessä 

Pohjoisimmassa Suomessa sijaitseva Kevitsan kaivosalue asettaa kuljetuskalustolle tiukat vaatimukset. Boliden ja VR Transpoint ovat kehittäneet vahvalla kumppanuudella VR Transpointin kalustoa ja löytäneet yhdessä optimaaliset ratkaisut toimintavarman ja sujuvan kuljetusketjun takaamiseksi.

”Rikasteliikenteessä turvallisuusvaatimukset ovat tarkat. Nämä asiat pitää huomioida myös kalustossa ja kuljettajien koulutuksissa, minkä takia on hienoa, että kalustoa on kehitetty tiiviissä yhteistyössä”, Boliden Kevitsan metallurgian päällikkö Janne Laukkanen sanoo.

Kevitsan liikenteessä kulkee jokaisena arkipäivänä 12–13 rekkaa aamu- ja iltavuorossa. Yhdistelmärekat painavat lastattuna 76 tonnia, mikä on lain sallima maksimipaino. Tämän kokoisten ajoneuvojen kuljettaminen haastavissa ja nopeasti muuttuvissa keliolosuhteissa vaatii taitoa, malttia ja jatkuvaa hereillä oloa.

Kaivoskuljetuksia suunniteltaessa turvallisuus on ykkösasia. VR Transpoint on tehnyt kattavan turvallisuusselvityksen koko ajettavalle reitille, ja turvallisuuden toteutumista seurataan tarkasti. Myös rekkojen turvatekniikka on uuden kaluston myötä päivitetty. Autoista löytyvät muun muassa paikannuslaitteet, kaistavahdit, etäisyystutkat, kamerajärjestelmä ja kehittynyt moottoritekniikka.