Nurminen Logistics Services Oy ja Kazakstanin valtion rautatiet (KTZE) sopivat Kiinan ja Euroopan välillä kulkevan Trans-Kaspian kansainvälisen liikennereitin kaupallistamisesta

Olli Pohjanvirta and Nurlan Igembaev

Nurminen Logistics Services Oy on allekirjoittanut tänään 16.3.2022 Kazakstanin valtion rautateiden (KTZE) kanssa sopimuksen jossa sovitaan Trans-Kaspian kansainvälisen liikennereitin kaupallistamisesta. Reitti kulkee Kaakkois-Aasiasta ja Kiinasta Kazakstanin, Azerbaidžanin, Georgian ja Romanian kautta edelleen Keski-Eurooppaan.

Yhteistyön tavoitteena on saada koejuna tehtyä tämän vuoden huhti-kesäkuun aikana ja käynnistää kaupallinen liikenne heinä-syyskuun aikana. KTZE on jo sopinut yhteistyöstä Azerbaidžanin ja Georgian rautatieyhtiöiden kanssa ja näin ollen edellytykset kuljetuskäytävän järjestämiselle ovat erinomaiset.

Osapuolet sopivat myös yhteistyön tiivistämisestä Kiina-Suomi reitillä keskittyen Kazakstanissa rekisteröityjen ja kazakstanilaisten yritysten omistamien junavaunujen käyttöön.

Nurminen Logistics aloittaa säännöllisen konttijunaliikenteen Kotkan Mussalosta

Nurminen Logistics on vuodesta 2018 alkaen liikennöinyt Aasian konttijunia Helsingistä, mutta räjähdysmäisesti kasvaneen kysynnän vuoksi Nurminen laajentaa ja aloittaa säännöllisen konttijunaliikenteen Kotkasta Mussalon satamasta kesäkuun alussa 4.6.

Junareitti kulkee Kotkasta Vainikkalan yli jatkaen Trans-Siberian reittiä pitkin kohti Japanin Yokohamaa. Samassa junassa menee rahtia myös Japaniin Shimizhuun sekä Singaporeen ja Etelä-Koreaan Busaniin.

Kotkan Mussalossa sijaitsee Suomen suurin konttiterminaali ja satama on yksi Itämeren vilkkaimmista. Mussalon sataman kautta kuljetetaan muun muassa metsäteollisuuden tuotteita kuten sahatavaraa, sellua ja paperia. ”On todella hienoa, että pystymme palvelemaan konttijunallamme nyt myös Kotkan ja koko Itä-Suomen alueen asiakkaita. Meillä on Kotkassa erinomaiset valmiudet junapalveluun, sillä osaavan henkilöstön lisäksi meiltä löytyy sisälle menevä terminaaliraide sekä kattavat terminaalipalvelut kuten läpivirtausterminaali ja raskaan tavaran käsittely. Kemikaaliterminaalissamme tarjoamme vaarallisten kemikaalien kappaletavaravarastointia monipuolisin lisäpalveluin joka tukee junaamme erinomaisesti”, kertoo Kotkan ja Vainikkalan terminaaleista vastaava Timo Hyyryläinen.

Nurminen Logistics tulee tekemään Kotkasta jatkossakin junia sillä yhtiön Trans-Siberian reitti on vakiintunut nopeasti, ja vahvistettuja lähtöjä on jo syyskuulle asti.

Logistiikan näkökulmasta konttijunakuljetukset Itä-Suomesta vahvistavat rautateiden roolia transitiossa merkittävästi ja avaavat mahdollisuuksia Aasian lisäksi myös Venäjän markkinoille.

Nurminen Logistics avaa uuden junareitin Kiinan Chongqingista 28. syyskuuta

Nopeat rahtijunayhteydet Kiinasta pohjoismaihin laajenevat, kun ensimmäinen kuljetus Chongqingista lähtee 28.9.

Nurminen Logistics aloitti säännöllisen konttijunaliikenteen Suomesta Kiinaan vuonna 2018. Hefein liikenteen vakiinnuttua ja kysynnän edelleen kasvaessa Nurminen kartoittaa jatkuvasti uusia reittejä, joista nyt toteutuu Chongqing.

Matka-aika Chongqingista Helsinkiin on 14 päivää ja Narvikiin 17 päivää.  Junassa voidaan kuljettaa sekä 40’ HC-kontteja että 45’ lämpösäädeltyjä RF-kontteja, joissa on lämpötilaseuranta. Junaan otetaan sekä kappaletavaraa että täysiä kontteja. Hoidamme tarvittaessa myös jatkokuljetukset kaikkialle Eurooppaan.

Syyskuun puolen välin jälkeen Narvikista lähtee ensimmäinen kalatuotteiden kylmäkuljetus Chongqingiin. Nopea kuljetusaika ja lämpösäädellyt kontit palvelevat elintarviketeollisuuden mahdollisuutta kasvattaa tuoretuotteiden vientiä Kiinaan niin Norjasta kuin Suomesta.

Reititys:
Helsinki – Chongqing – Helsinki
•Helsinki, FI
•Vainikkala, FI / Buslovskaya, RU GPS sinetöinti
•Iletski, RU
•Dostyk, KZ / Alashankou, CN
•Chongqing, CN

Matka- aika 14 pv
40HC / 45RF

Narvik – Chongqing – Narvik
•Narvik, NO –
•Haaparanta, SE – Tornio, FI
•Vainikkala, FI / Buslovskaya, RU GPS sinetöinti
•Iletski, RU
•Dostyk, KZ / Alashankou, CN
•Chongqing, CN

Matka-aika 17pv
40HC / 45RF

Nurminen Logisticsin junayhteyden kehittäminen jatkuu

Nurminen Logisticsin säännöllinen junayhteys Helsingistä Hefeihin toimii, ja sitä kehitetään edelleen. Junayhteyden aikataulut on julkaistu vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon ajalle. Yhtiö varautuu tarvittaessa lisäämään palvelun kapasiteettia.

Helmikuun alussa Kiinassa toteutetut ja nyt Euroopassa alkaneet koronaviruksen torjuntatoimet ovat vaikuttaneet meri- ja lentorahtiin sekä erityisesti matkustajaliikenteeseen enemmän kuin raiderahtiin. Joillakin reiteillä tämä on tarkoittanut kuljetusten siirtymistä taivaalta kiskoille. ”Kansainvälisen logistiikan häiriötila on vaatinut kaikilta improvisointia. Olemme pystyneet ratkaisemaan asiakkaiden haasteita nopean ja luotettavan junayhteyden avulla.” kertoo myyntijohtaja Mikko Järvinen ”Tärkeintä on mahdollistaa ennustettavat toimitusketjut.” hän jatkaa.

Nurminen Logisticsin jatkaa palvelun kehittämistä kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Junakapasiteetin lisääminen sekä muut muutokset ilmoitettuun aikatauluun ovat mahdollisia kesää kohti. Tänään alkanut Venäjän Federaation työvapaa viikko ei nykytiedon mukaan vaikuta rahtiliikenteen kulkuun. Euroopassa ja Shanghaissa yhtiö palvelee asiakkaitaan tavalliseen tapaan. 

Juna ennätysajassa Kiinasta Suomeen

Kansainvälisten toimitusketjujen haasteiden keskellä Nurminen Logisticsin Kiinan juna kulki Hefeistä Helsinkiin ennätysnopeasti yhdessätoista päivässä. Samaan aikaan kun merirahdin ja lentorahdin käsittelyissä on paikoitellen merkittäviäkin haasteita, päästään junarahdissa palvelemaan asiakkaita normaalisti ja myös matkustajaliikenteen häiriöistä riippumatta. Kiinassa työvoiman liikkuvuuteen kohdistuneita rajoituksia helpotetaan edelleen. Kuljetusten tilausruuhkia päästään purkamaan maan sisällä.

Juniin on riittänyt rahtikontteja, ja niiden saatavuus myös Suomessa on hyvä. Nurminen Logisticsin seuraava juna lähtee Suomesta kohti Kiinaa 20. maaliskuuta, ja siihen mahtuu vielä muutamia varauksia.

”Korona on aiheuttanut runsaasti haasteita eri kuljetusmuotojen kalustokapasiteettiin sekä aikatauluihin. Olemme ylpeinä seuranneet 29.2. lähteneen tuontijunamme kulkua – kuljetusaika Hefeistä Helsinkiin oli vain yksitoista päivää. Junamme seuraavat aikataulutetut lähdöt on vahvistettu eikä meillä ole ongelmia kaluston saatavuuden kanssa.” tiivistää Marjut Linnajärvi, joka vastaa Nurminen Logisticsin Kiinan junayhteydestä.

Yritykset ympäri maailmaa etsivät tällä hetkellä työkaluja, joilla helpottaa toimitusketjuhäiriöiden vaikutuksia tuotantoon ja toimituksiin. Pohjoismaiseen toimintatapaan nojaava säännöllinen junayhteys on yksi ratkaisu, jota yritykset voivat käyttää kiertääkseen meri- ja lentorahtiin syntyneitä pullonkauloja. Seuraavat lähdöt Suomesta Kiinaan toteutuvat 20. maaliskuuta ja 3. huhtikuuta.

 

Nurminen Logisticsin Kiinan junayhteyden poikkeukset koronavirusepidemian takia

Nurminen Logisticsin Kiinan junan käyttämällä reitillä rajaliikenne toimii tällä hetkellä normaalisti. Yhtiömme myyntitiimin jäsenet Suomessa ja ulkomailla seuraavat aktiivisesti koronaviruksen torjuntatoimien mahdollisia vaikutuksia kansainväliseen rahtiliikenteeseen.

Kiinan viranomaiset ovat kannustaneet omia kansalaisiaan jatkamaan vuodenvaihteen lomakauden vapaita alueesta riippuen helmikuun alkupäiville. Tämä voi aiheuttaa muutoksia satamien ja lentokenttien työskentelyrytmiin. Rahtijunaliikenteessä Nurminen Logisticsin operoimilla reiteillä voi tulla muutoksia kuljetusten lähtöpäiviin, sillä viranomaisohjeet Kazakstanissa ja Kiinassa päivittyvät koronaviruksen torjumiseksi tehtyjen toimien mukaan.

”Rautatieoperaattorimme Hefeissä sekä bookkaustoimistomme Shanghaissa on suljettuna 10.2 saakka. Alashankoun ja Dostykin rajaliikenne toimii normaalisti eikä vaikuta juniemme liikennöintiin. Alunperin helmikuun 15. päivänä lähteväksi aikataulutettu juna on alustavasti siirretty lähtemään 22.2.” tiivistää Marjut Linnajärvi, Sales and Operations Director, Rail.

Rahdin ja pakettien käsittely on turvallista. Koronavirusten toimintakyky heikkenee nopeasti elottomilla pinnoilla, joten Aasiasta saapuvien pakettien käsittelyssä voidaan toimia tavalliseen tapaan sekä varastoissa että kuluttaja-asiakkaiden arjessa.

Yhtiömme tekee parhaansa tukeakseen asiakkaitaan heidän tavaravirtojensa sujuvassa käsittelyssä myös mahdollisissa muutostilanteissa. Toimiva kansainvälinen logistiikka tukee verkottuneiden yhteiskuntien toimintakykyä, vaikka matkustajaliikennettä päädyttäisiin rajoittamaan jossain vaiheessa.

Nurminen Logisticsin Kiinan junan toinen toimintavuosi on käynnistynyt

Nurminen Logistics on nyt vuoden ajan tarjonnut suoraa Suomi – Kiina -junayhteyttä. Kysyntä kolmannelle vaihtoehdolle lento- ja merirahdin välillä on kasvanut sekä Suomessa että ulkomailla. Olemme iloisia ja ylpeitä tästä yksivuotiaasta, joka mahdollistaa nopeat yhteydet Itä-Aasian ja Itämeren välillä.

Ilmastokatastrofin ratkaisemisessa ympäristötehokkaat logistiikan arvoketjut ovat yksi työkalu, jolla yritykset voivat merkittävästi vähentää toiminnastaan aiheutuvia päästöjä. Arvoketjujen rakentamisessa joustavuus ja eri vaihtoehtojen yhdistelmät ylläpitävät kilpailuetua globaaleilla markkinoilla. Junarahti vastaa niihin katveisiin, jotka ovat jääneet lento- ja merirahdin väliin.

Kasvava kiinnostus yhdistellä tuttuja ratkaisuita näkyy esimerkiksi pohjoismaisessa logistiikkayhteistyössä. ”Pohjoismainen asiakaskunta haastaa logistiikka-alaa uudistumaan nykyistä nopeammin. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä kehittämään paremmin optimoituja ratkaisuita, joista hyötyvät myös eri maiden kuluttajat.” totesi Sales Director Marjut Linnajärvi lokakuun lopussa pidetyn pohjoismaisen logistiikkaseminaarin jälkeen.

Nurminen Logisticsin säännöllisen junanyhteyden ensimmäistä toimintavuotta voidaan pitää onnistuneena. Junien täyttöaste on kasvanut. Junien minimipituus on 41 vaunua, ja maksimipituuteen 50 vaunua on turvauduttu, jotta kysyntään on voitu vastata.

Nurmisen Kiinan junayhteys keventää nopeiden kuljetusten ympäristövaikutuksia

Kuva: Nurminen Logistics

Nurminen Logisticsin säännöllinen Kiinan junayhteys on ratkaisu, joka mahdollistaa nopeat ja vähäpäästöiset kuljetuksen Pohjolan ja Itä-Aasian välillä. Tule kuulemaan lisää, kun toimitusjohtaja Ville Iho kertoo junayhteydestä ja sen mahdollisuuksista Kuljetus-Logistiikka 2019 -messuilla perjantaina 10.5. klo 10.00. Nurmisen messuosasto 3b18 on avoinna koko tapahtuman ajan eli 9.-11.5.2019.

Nurmisen messuosastolla myyntitiimi palvelee asiakkaita koko Kuljetus – Logistiikka 2019 -messujen ajan. Perjantaina 10.5. klo 10.00 messuosastollamme on mukana myös Nurminen Logistics Oyj:n toimitusjohtaja Ville Iho, joka kertoo tarkemmin säännöllisestä junayhteydestä Kiinan ja Suomen välillä.

Nurmisen juna kulkee säännöllisesti Hefein ja Helsingin välillä. Palvelumme kattaa kaikki kuljetuksen vaiheet ovelta ovelle. Tarjoamme syöttöliikenteen sekä Kiinassa että Euroopassa. Autamme sinua tarpeen mukaan myös huolinnassa, varastoinnissa ja pakkauksessa. Saat kontit helposti käyttöösi Suomessa ja Kiinassa, ja voit palauttaa ne mihin tahansa monista vastaanottopisteistä.

Tervetuloa käymään messuosastollamme 3b18 niin kerromme lisää siitä, miten autamme kuljettamaan tuotteesi Suomen ja Kiinan välillä tehokkaasti junalla. Ensi viikolla kerromme myös, mihin aikaan voit tulla kysymään työmahdollisuuksista nurmislaisena.

Nurminen Logistics aloittaa säännöllisen rautatieliikenteen Helsingin ja Hefein välillä

Nurminen Logistics avaa lokakuussa säännöllisen konttijunayhteyden Helsingin ja Kiinan Hefein välillä. Uusi liikenne tarjoaa nopeita ja tehokkaita kuljetusratkaisuja Suomen vienti- ja tuontiteollisuudelle.

Nurminen Logistics kuljettaa rahdin Suomen ja Kiinan välillä 14 päivässä. Liikenne aloitetaan 17.10.2018 Helsingistä. Syksyn 2018 aikana Helsinki – Hefei välillä lähtee 4 junaa kumpaankin suuntaan.

Hefein hyvä sijainti mahdollistaa jatkokuljetukset Kiinan rannikon keskeisiin satamakaupunkeihin 72 tunnin sisään.

Nurminen Logistics järjestää kokojunakuljetuksen Suomesta Kiinaan

a38952d0fd48bb07_800x800ar

Nurminen Logisticsin työstämä junahanke Kiinaan toteutuu ja tänään matkaan lähtee ensimmäinen yhtiön järjestämä kokojunakuljetus Suomesta Keski-Kiinaan.

Ensimmäinen konttijuna koostuu 50:stä 40 jalan kontista ja junan kokonaispituus on noin 800 metriä. Tavarat kuljetetaan Suomesta Niiralan kautta Keski-Kiinaan Venäjän ja Kazakstanin kautta vain 10-12 päivässä, yhdistettynä meri- ja maakuljetuksena sama matka taittuu yli 50 päivässä. Kuljetus toteutetaan yhdessä venäläisten, kazakstanilaisten ja kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuljetuksen aikana kontit lastataan uuteen junaan vain kerran Kiinan ja Kazakstanin rajalla, koska Suomessa, Venäjällä ja Kazakstanissa on sama raideleveys.

Nurmisen tavoitteena on järjestää säännöllinen junayhteys Kiinaan. Potentiaalia löytyy ja esimerkiksi pelkästään Suomen metsäteollisuuden viennin arvo viime vuonna oli 11,4 miljardia euroa, josta Aasian osuus oli noin 19 prosenttia ja Kiinan noin 7 prosenttia (lähde: Tulli 8.5.2017). Mahdollisuus hyödyntää nopeaa junayhteyttä kiinnostaa useita teollisuuden aloja.

Lisää tehokkuutta kuljetukseen tuo Nurmisen Niiralan terminaalin käyttäminen rahdin lastaukseen. Terminaalissa on raidekapasiteettia ja se sijaitsee Venäjän raja-aseman yhteydessä logistisesti keskeisellä paikalla Itä-Suomen teollisuudelle.

”Tämä on tärkeä avaus yhtiölle. Haluamme olla kehittämässä tehokkaita logistiikkaratkaisuja Suomen vienti- ja tuontiteollisuuden tarpeisiin. Tämä uusi rautatiekuljetuspalvelumme tarjoaa nopean ja kustannustehokkaan vaihtoehdon merikuljetuksille”, sanoo Nurminen Logisticsin toimitusjohtaja Marko Tuunainen.

Nurminen selvittää myös tuontiliikenteen mahdollisuuksia. Säännöllinen junayhteys kiinnostaa erityisesti kausituotteita Eurooppaan tuovia toimijoita, joille meriliikenne on liian hidas vaihtoehto.

”Projektin edetessä asiakkaiden mielenkiinto tätä palvelua kohtaan on tullut hyvin selväksi. Ensimmäisen junan jälkeen pyrimme säännöllisiin lähtöihin tiettyjen tuotteiden osalta ja jatkossa tavoitteenamme on laajentaa useammille tuoteryhmille”, sanoo hankkeesta vastaava johtaja Mike Karjagin.