VR lopettaa yhteydenpidon Venäjän rautateiden kanssa

VR Groupin toimitusjohtaja on lähettänyt Venäjän rautateiden pääjohtajalle kirjeen, jossa VR Group informoi yhteydenpidon loppumisesta yhtiöiden välillä, pois lukien rajan ylittävän liikenteen edellyttämä välttämätön kommunikaatio. VR Group on myös päättänyt toimenpiteistä tuen ilmaisemiseksi Ukrainalle ja ukrainalaisille Venäjän hyökkäyksen johdosta. Jatkossa Ukrainan passilla voi matkustaa Suomessa maksutta VR:n junissa.

Yhteydenpito päättyy RZD:n kanssa

1.3.2022 VR Groupin toimitusjohtaja Lauri Sipponen on informoinut Venäjän rautateiden, RZD:n, pääjohtaja Oleg Belozorovia VR Groupin päätöksestä pidättäytyä kaikesta muusta yhteydenpidosta kuin rajan ylittävän liikenteen edellyttämästä välttämättömästä kommunikaatiosta RZD:n kanssa. Päätös johtuu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

VR huolehtii paluuliikenteestä Venäjältä

Matkustajaliikenne Allegro-junalla jatkuu viranomaisten pyynnöstä toistaiseksi, jotta VR Group voi huolehtia siitä, että suomalaiset pääsevät palaamaan kotiin. Myös ne venäläiset, jotka haluavat lähteä kotimaastaan, pääsevät näin matkustamaan pois Venäjältä.

Venäjän valtion voimassa olevan asetuksen mukaisesti Allegro-junassa voivat toistaiseksi matkustaa vain ko. valtioiden kansalaiset. Tämä perustuu pandemian aikaiseen käytäntöön, ja parhaillaan käydään neuvotteluita sen muuttamisesta koskemaan kaikkien EU- ja kolmansien maiden kansalaisia.

– VR Group haluaa osoittaa Ukrainalle ja ukrainalaisille vahvan tukensa tässä Venäjän hyökkäyksen aiheuttamassa järkyttävässä tilanteessa. Valtionyhtiönä haluamme huolehtia siitä, että kansalaisillamme on mahdollisuus palata kotiin Venäjältä, sekä tarjota lähes ainoan väylän ulos niille venäläisille, jotka ovat lähdössä kotimaastaan. Lisäksi haluaisimme jatkossa tarjota myös muille EU- ja kolmannen maiden kansalaisille reitin pois Venäjältä, toteaa toimitusjohtaja Lauri Sipponen.

Liikennöinti Venäjälle ja sieltä pois jatkuu, kunnes viranomaiset linjaavat toisin. Liikenteen jatkuminen on niin EU:n kuin Suomen hallituksen päätös. VR noudattaa valtionyhtiönä viranomaisten linjauksia.

Ukrainan passilla maksutta VR:n junissa Suomessa

Suomessa asuu myös Ukrainan kansalaisia, ja VR haluaa mahdollistaa niin heidän kuin mahdollisten pakolaisten kohtaamisen tässä tilanteessa. Ukrainan kansalaiset voivat 2.3. alkaen, maaliskuun ajan, matkustaa VR:n kaukoliikenteen ja VR:n omien lähiliikenteen junissa maksutta näyttämällä passia junan konduktöörille.

Kellotorni valaistaan Ukrainan väreillä 

VR Group valaisee Helsingin päärautatieaseman kellotornin Ukrainan lipun väreillä, ja aseman salkoon nostetaan myös Ukrainan lippu torstaista 3.3.2022 alkaen. Näillä toimenpiteillä yhtiö haluaa osoittaa tukensa Ukrainalle sodan keskellä.

VR Transpoint ja Metsä Group ovat sopineet uudenlaisesta toimintatavasta raakapuun junakuljetuksissa

VRTranspoint_raakapuukuljetukset_pohjoinen_kuvaaja_Juho_Kuva

VR Transpoint ja Metsä Group kertoivat maaliskuussa 2021 logistiikkakumppanuudesta Kemin uuden biotuotetehtaan raakapuukuljetuksissa. Yhteistyö laajenee niin, että VR Transpoint vastaa lisäksi myös Kainuun ja Pohjanmaan lastausterminaaleilla Metsä Groupin puun lastauksesta.

Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan raakapuun kuljetuksia varten on suunniteltu tehokas ja ympäristöystävällinen kokonaisratkaisu. VR Transpoint tarjoaa Metsä Groupille kokonaispalvelun raakapuun junakuljetuksissa puuterminaalilta tehtaaseen. Uutta yhteistyössä on se, että VR Transpoint vastaa raakapuun junakuljetusten lisäksi puun vastaanotosta ja lastauksesta Kainuun ja Pohjanmaan lastausterminaaleissa.

”Sopimus on meille erittäin merkittävä sekä rautatielogistiikan volyymien kannalta että raakapuukuljetusten uutena konseptina, jossa logistiikan tehokkuutta on lisätty yhdistämällä kuljetuksiin sujuvat lastauspalvelut. Räätälöimme ratkaisut aina asiakkaiden tarpeisiin pohjautuen”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

”Ympäristöystävällisillä ja luotettavilla rautatiekuljetuksilla on merkittävä rooli Kemin puunhankinnassa. Se on mahdollista vain uudella, yhteistyössä kehitetyllä toimintatavalla, jossa puun vastaanotto, lastaus, rautatiekuljetukset ja puun purku tehtaalla on suunniteltu yhdeksi sujuvaksi kokonaisuudeksi”, Metsä Groupin puunhankinnan tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti sanoo.

Raakapuuta tulee kulkemaan raiteitse tehtaalle viisi miljoona kuutiota vuodessa eli vuorokaudessa tehtaalle liikennöi keskimäärin yhdeksän junaa. Vaikka Kemin tehtaan raakapuukuljetusten matka junalla kasvaa, tehokkaiden rautatiekuljetusten ansiosta päästöt vähenevät 20 prosenttia raakapuukuutiota kohden.

VR Transpointin tavoitteena on puolittaa keskimääräinen lastausaika, mikä on mahdollista tehokkaan ja ympäristöystävällisen lastauskaluston sekä asiakkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä luodun kuljetuskonseptin avulla.  VR Transpointin yhteistyökumppanina puunlastauksissa toimii logistiikka- ja konepalveluratkaisuja tarjoava Oy Adolf Lahti Yxpila Ab.

”Kuljetusten ja lastauksen yhdistäminen mahdollistaa töiden tarkan suunnittelun ja resurssien tehokkaan käytön. Lisäksi reagointi muuttuviin tilanteisiin onnistuu kokonaispalveluketjulta merkittävästi perinteistä hajautettua mallia tehokkaammin sekä joustavammin lisäten myös kuljetusten toimitusvarmuutta. Kun logistiikan kokonaistehokkuus kasvaa, se parantaa myös molempien yritysten kilpailukykyä”, Koskinen lausuu.

”Joustava ja kustannustehokas toiminta on edellytys raakapuun toimitusketjun toimivuudelle”, Alarautalahti toteaa.

Yhteistyön myötä VR Transpoint investoi uusiin raakapuuvaunuihin. Yhteensä biotuotetehtaan rautatiekuljetukset sitovat yli 400 vaunua. Vetokalustona käytetään uusimpia sähkö- ja dieselvetureita. Uudet sähköveturit vetävät jopa 2 500 tonnin kuormia, mikä tarkoittaa noin 20–25 prosenttia enemmän puuta junaa kohden.

Tammikuussa tehtiin noin 622 000 kotimaan kaukoliikenteen matkaa

Kuva: Ralf Roletschek

Tammikuussa kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin yhteensä noin 622 000 matkaa, noin 41 % enemmän kuin vuoden 2021 tammikuussa ja noin 41 % vähemmän kuin tammikuussa vuonna 2019. VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit olivat tammikuussa 9 % pienemmät vuodentakaiseen verrattuna ja tavaraa kuljetettiin rautateitse noin 2,5 miljoonaa tonnia. 

Matkamäärät kasvoivat eniten tammikuussa joulukuuhun verrattuna Helsingin ja Jyväskylän (+96 %) ja Helsingin ja Oulun välillä (+97 %)

“Tammikuun matkamäärissä on nähtävissä selvästi kasvua viime vuoteen. Haluamme toivottaa matkustajat tervetulleiksi takaisin junaan ja tekemään selkeän ilmastoystävällisen valinnan jo matkaa suunniteltaessa. Tuomme takaisin myyntiin myös lomalipun, joka mahdollistaa joustavan liikkumisen kaukoliikenteessä kaikkiin hyviin kohteisiin Suomessa”, toteaa Topi Simola, matkustajaliikenteen johtaja

Rautatiekuljetuksissa hieman laskua 

VR Transpointin rautatiekuljetuksissa kuljetusvolyymit laskivat tammikuussa 9 % viime vuoteen verrattuna ja olivat 2,5 (2,7) miljoonaa tonnia. Kotimaan rautatiekuljetusten volyymit laskivat tammikuussa 13 % ja kansainvälisen 2 % viime vuoteen verrattuna.

“Tammikuussa volyymeihin vaikuttivat työtaistelut, mutta muuten kysyntä on vakaata”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

Tammikuun kaukoliikenteen täsmällisyyttä heikensivät tammikuun lopun lumimyrskyt – lähiliikenteessä täsmällisyystavoitteiden saavuttaminen nousujohteista  

Kaukoliikenteen täsmällisyydessä oli tammikuussa haasteita johtuen vaikeista talviolosuhteista. Tammikuun viimeiselle kahdelle viikonlopulle osuivat lumimyrskyt. Tammikuun täsmällisyys oli 81,7 %, mikä oli olosuhteisiin nähden kohtalaisella tasolla aikaisempien vuosien vastaaviin ajankohtiin. Täsmällisyystavoite ei täyty, jos kaukoliikenteen juna on 5 minuuttia tai enemmän myöhässä. Ensisijaiset myöhästymiskirjaukset jakautuivat VR-syihin (37 %) ja radasta johtuviin syihin (37 %).

VR:n lähiliikenteessä tammikuun täsmällisyys 94,3 % on parantunut erinomaisen nousujohteisesti koko kuluneen puolen vuoden aikana, jääden kuitenkin tammikuussa täsmällisyystavoitteen 97 % alapuolelle. Täsmällisyystavoite ei täyty, jos lähiliikenteen juna on 3 minuuttia tai enemmän myöhässä.

HSL:n lähiliikenteen junien keskimääräinen myöhästyminen oli tammikuussa 0,69 minuuttia. Suurin osa myöhästymisistä oli seurausta (61 %) muista syistä, 25 % radasta johtuvista syistä ja 13 % VR:stä johtuvista syistä.

Sähkövetoinen tavaraliikenne käynnistyi Uuteenkaupunkiin

VR Transpointin sähkövetoinen tavaraliikenne Uuteenkaupunkiin käynnistyi tänään 14. helmikuuta. Rataverkon sähköistys tehostaa teollisuuden rautatiekuljetuksia ja vähentää myös yhteiskunnan hiilijalanjälkeä.  

Turun ja Uudenkaupungin välisessä tavaraliikenteessä koitti historiallinen päivä 14. helmikuuta, kun sähkövetoinen tavaraliikenne käynnistyi rataosalla. Turun ja Uudenkaupungin välinen sähköistetty rataosuus on saanut käyttöönottoluvan ja nyt VR Transpoint operoi pääsääntöisesti sähkövedolla lannotteisiin erikoistuneen Yaran tuotantolaitokselle.

“Sähköistetyn rataverkon laajeneminen on meille tärkeää. Sähköistyksen myötä voimme lisätä jälleen päästöttömän sähkövetoisen liikenteen osuutta, joka on jo noin 80 prosenttia kaikesta rautateiden tavaraliikenteestä”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

Sähkövetoisen liikenteen lisääminen parantaa rautatielogistiikan energiatehokkuutta ja myös logistiikkaketjun tehokkuutta kokonaisuudessaan, kun kuljetukset voidaan hoitaa perille asti yhdellä ja samalla veturilla, kun jatkossa ei enää tarvita veturin vaihtoa Turussa sähköstä dieseliin tai päinvastoin. Myös raideliikenteen päästö- ja meluvaikutukset vähenevät.

“Liikennöintimalli vähentää Yaran kaikkien rautatiekuljetusten hiilidioksidipäästöjä yli 20 prosenttia, sillä nyt koko rataosa Turusta Uuteenkaupunkiin voidaan operoida kokonaan sähkövedolla. Tämä on jälleen yksi askel kohti hiilineutraaleja kuljetuksia”, Koskinen sanoo.

Suomessa Yara on vähentänyt lannoitetuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 90 prosenttia reilun 10 vuoden aikana investoimalla katalyyttiteknologiaan. Teknologian ansioista Yaran lannoitteilla on pieni hiilijalanjälki.

“Merkittävä osa Yaran Uudenkaupungin raaka-ainekuljetuksista tapahtuu rautateitse. Radan sähköistyksen ansiosta voimme nyt hoitaa Yaran Uudenkaupungin tehtaan rautatiekuljetukset lähes päästöttömästi. Tämä tukee Yaran muita ilmastotoimia”, toteaa Yaran Uudenkaupungin tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää.

VR Transpointin ja Yaran yhteistyöllä on pitkät perinteet. Tiivistä yhteistyötä on tehty jo monen vuoden ajan kuljetusten kehittämiseksi ja yhteistyössä suunnitellaan niin kalustoratkaisut kuin päästöstrategiat. Myös turvallisuuden saralla yritysten välinen yhteistyö on tiivistä.
 
Osa ilmastotavoitteiden ratkaisua

VR Transpointin tavoitteena on kasvattaa sähköllä kulkevien junien osuus 85 prosenttiin seuraavan 5⎼10 vuoden aikana. Tavoite vaatii kuitenkin rataverkon sähköistämisen jatkamista. Sähköveto mahdollistaa suuremmat kuormat vähemmällä junamäärällä ja samalla energiankulutus ja päästöt pienenevät edelleen.

“Mitä enemmän tavaraa siirretään kulkemaan rautateillä, sitä tehokkaammin pienennetään liikenteen kokonaispäästöjä. Raideliikenne on lähtökohtaisesti energiatehokkain ja vähäpäästöisin liikennemuoto ja ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Kasvattamalla raideliikenteen suosiota pystymme vähentämään asiakkaidemme ja koko Suomen päästöjä”, Koskinen lausuu.

VR Groupin uusi dieselveturi aloittaa testiajot Suomessa -Vähäpäästöisempi veturi vahvistaa tavaraliikenteen toimitusvarmuutta

Ensimmäinen uusi ­Dr19-veturi on saapunut Suomeen ja aloittaa nyt laajat testiajot. Testeissä varmistetaan veturin toimivuus Suomen rataverkolla. VR Group on tilannut Stadlerilta 60 uutta dieselveturia, jotka tulevat palvelemaan pääasiassa tavaraliikennettä. Ensimmäiset uudet veturit aloittavat kaupallisessa liikenteessä vuonna 2023.

Uudet veturit käyvät läpi kattavan testiohjelman, joka sisältää testiajoja erilaisilla rataosuuksilla ja junakokoonpanoilla sekä vaihtotyötestejä, joissa järjestellään vaunuja ratapihoilla. Testivaihe kestää vuoden 2022 loppuun saakka.

Uudet dieselveturit tulevat pääosin tavaraliikenteeseen ja niiden vetokyky on tuplasti tehokkaampi kuin vanhoissa vetureissamme. Juna on jo nyt ylivoimaisesti vähäpäästöisin liikennemuoto, mutta olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen entisestään. Uuteen veturiin on toteutettu useita ilmastoystävällisiä ominaisuuksia ja erityisesti sen pienhiukkaspäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin vanhalla dieselkalustollamme. Esimerkiksi typenoksidipäästöjä syntyy 80 % vähemmän“, kuvailee VR Groupin liikenne- ja turvallisuusjohtaja Ilkka Heiskanen.

Dieselvetureille on edelleen tarvetta, sillä Suomen rataverkosta on sähköistetty vasta hieman yli puolet. VR pyrkii maksimoimaan sähkövedon määrän, mutta vesivoimalla tuotetun sähkön rinnalle tarvitaan jatkossakin myös muuta käyttövoimaa. Uuden veturin rakenne on suunniteltu niin, että dieselin tilalle voidaan tulevaisuudessa vaihtaa ilmastoystävällisempi energianlähde, kun markkinoille saadaan riittävän kilpailukykyisiä ja toimintavarmoja vaihtoehtoja.

Työskenneltyämme tiiviisti näiden huippuluokan vetureiden kehittämiseksi olemme ylpeitä nähdessämme ensimmäisen Dr19-veturin testeissä Suomen rataverkolla. Tehokkaat veturit on suunniteltu läheisessä yhteistyössä VR:n kanssa toimimaan tehokkaasti ja luotettavasti äärimmäisissä sää- ja talviolosuhteissa. Olemme vakuuttuneet, että nämä ympäristöystävälliset Dr19-veturit tukevat VR Groupin strategiaa parantaa asiakaspalvelun laatua tavaraliikenteessä“, sanoo Stadler Valencian toimitusjohtaja Iñigo Parra.

Lisää toimitusvarmuutta rautatielogistiikan asiakkaiden kuljetuksiin

Dr19-veturilla on merkittävä rooli logistiikan kuljetuksissa. Moderni dieselveturi mahdollistaa junakokojen kasvattamisen ja yhä ilmastoystävällisemmät kuljetukset.

Uudet veturit ovat satsaus suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiin. Haluamme käyttöömme uusinta teknologiaa edustavat tämän päivän huippuveturit, jotka ovat aiempaa tehokkaampia, turvallisempia ja luotettavampia. Asiakkaille uudet veturimme mahdollistavat yhä parempaa toimitusvarmuutta“, kertoo logistiikkadivisioonan johtaja Martti Koskinen.

Dr19-veturit korvaavat hiljalleen vanhenevat dieselveturit, jotka yltävät noin 40–60 vuoden ikään ja ovat jo ylittäneet tavanomaisen elinkaarensa. Vuonna 2022 Suomeen toimitetaan viisi veturia ja sen jälkeen toimitukset jatkuvat säännöllisesti, kunnes koko 60 veturin sarja on toimitettu vuoden 2026 loppuun mennessä. Hankintasopimus sisältää myös 100 veturin lisätilausoption.

Lisätietoa veturista löytyy verkkosivuiltamme.

Alstom solmi historiallisen junasopimuksen Norjassa – toimittaa jopa 200 lähijunaa

Runsaan 1,8 miljardin euron puitesopimus Norske Togin kanssa muodostuu 200 Coradia Nordic -junan toimituksesta. Ensimmäisen 30 junan tilaus on arvoltaan 380 miljoonaa euroa.

24. tammikuuta 2022 – Alstom, maailman johtava älykkään ja kestävän liikkuvuuden yritys, on allekirjoittanut puitesopimuksen Norske Togin kanssa jopa 200 Coradia Nordic -lähijunan toimituksesta. Runsaan 1,8 miljardin euron arvoinen sopimus on merkittävin junahankinta Norjan historiassa. Ensimmäinen tilaus käsittää 30 junaa ja on arvoltaan 380 miljoonaa euroa.

Norske Togin uusien ”Class 77” -junien toimitusten on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2025. Uusi junakalusto tulee liikennöimään Ski-Stabekk-reitillä Oslon alueella.

”Odotamme innolla parempaa kapasiteettia, mukavuutta ja matkapuhelinkattavuutta työmatkalaisillemme”, sanoo Norske Togin toimitusjohtaja Øystein Risan.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Norske Tog valitsi Alstomin toimittamaan tulevaisuuden junakalustoaan. Olemme ylpeitä voidessamme lisätä kapasiteettia vilkkaasti liikennöidyillä Oslon ja Vikenin alueilla. Valitut Coradia Nordic -junat soveltuvat täydellisesti pohjoisiin sääolosuhteisiin. Lisäksi tämä tilaus vahvistaa Alstomin johtavaa asemaa Norjassa, jossa olemme jo varustamassa koko Norjan kalustoa uudella junien kulunvalvontaratkaisullamme”, kertoo Alstom Nordicin toimitusjohtaja Rob Whyte.

Norske Togin Coradia Nordic on mukautettu vastaamaan erityisesti Norjan rautatieverkoston tarpeisiin. Sen 160 km/h huippunopeus takaa nopean ja mukavan työmatkan tilavassa ja rentouttavassa ympäristössä. Jokainen junayksikkö koostuu kuudesta vaunusta, joihin mahtuu parhaimmillaan 779 matkustaa. Tämä lisää kapasiteettia 40 % verrattuna juniin, jotka ne korvaavat. Uudet junat tullaan varustamaan ETCS[1] kulunvalvontajärjestelmällä, joka on myös Alstomilta. Järjestelmä sisältää maailman johtavan matkamittausratkaisun, joka on suunniteltu vaativimpiin talviolosuhteisiin.

Coradia Nordic on huippumoderni ja monipuolinen juna, joka on suunniteltu täyttämään Pohjoismaiden luotettavan junaliikenteen vaatimukset. Juna on suunniteltu modulaarisella konseptilla, minkä ansiosta operaattorit pystyvät valitsemaan tarpeisiinsa mukautetun kokoonpanon ja sisustuksen. Käytettävyyden maksimoimiseksi ja matkustajavirtojen parantamiseksi kaikki uloskäynnit on varustettu matalalla lattialla. Huomioon on otettu myös Alstomin kestävä lähestymistapa huoltoon ja kunnossapitoon, mikä tarkoittaa, että tuotteen koko elinkaari huomioidaan suunnittelusta käytöstä poistamiseen. Tämä varmistaa sekä Norske Togin omistuksien arvon että ympäristön huomioimisen. Tähän mennessä pohjoismaisille asiakkaille on toimitettu yli 270 Coradia Nordic -junaa.

Alstom Coradia on toiminut kaupallisessa liikenteessä yli 30 vuotta ja vastaa edelleen lähi– ja kaukoliikenteen tarpeisiin. Tähän mennessä Alstom on myynyt 3300 Coradia-junaa ympäri maailman. Coradia on saatavana sekä diesel- että sähkökäyttöisenä ja muina innovatiivisina päästöttöminä vaihtoehtoina, kuten akku- ja vetykäyttöisenä sähköistämättömille rataosuuksille.

Alstom™ ja Coradia™ ovat Alstom Groupin suojattuja tuotemerkkejä.

[1] European Train Control System, Baseline 3 Release 2

Suomalainen junayhtiö laajentaa toimintaansa – käynnistää joukkorahoituksen kaluston hankkimiseksi

Kuva: Reijo Kankkunen

Suomalainen junayhtiö laajentaa mittavasti matkustajaliiketoimintaansa keskiviikkona 12. tammikuuta käynnistyvän joukkorahoituskampanjan myötä. Suomen Elämysjunat Oy -niminen yhtiö toteuttaa monenlaisia teemallisia junamatkoja eri kohderyhmille sekä matkoja muun muassa urheilu- ja kulttuuritapahtumiin.

Suomen Elämysjunien tavoitteena on saada alkuvaiheessa noin 300 000 euron pääoma, jolla yhtiö pääsee laajentamaan toimintaansa ja järjestämään kymmeniä matkoja ympäri Suomen. Tähän voimakkaasti kasvuhakuiseen yhtiöön ovat jo lupautuneet sijoittajiksi mm. Helsinki–Tallinna-rautatietunnelia konsultoiva Peter Vesterbacka sekä Onnibussin perustanut Pekka Möttö.

– Käytämme saamamme rahoituksen markkinoinnin lisäämiseen, toiminnan yleiseen kasvattamiseen sekä erityisesti oman junakaluston hankintojen ennakkomaksuihin. Ainutlaatuisinta tässä on se, että nyt jokaisella suomalaisella on historiallinen mahdollisuus päästä omistamaan junayhtiötä ja saada jalansijaa liiketoimintaan, johon ei yleensä yksityinen henkilö pääse, toteaa Suomen Elämysjunat Oy:n pääkoordinaattori Robert Ramstedt.

– Tyypillisesti, mitä varhaisemmassa vaiheessa yleensä lähtee mukaan, sen parempi on tuottopotentiaali, korostaa Pekka Möttö. – Elämysjuna on aivan loistava konsepti, sillä liikennekentältä puuttuu tällä hetkellä toimintakonsepti, jossa matka itsessään on tarkoitus, eikä vain se, että pääsee jostain jonnekin, Möttö jatkaa.

Tulevien kolmen vuoden aikana Reissujunan on tarkoitus laajentaa matkustajaliiketoimintaansa mittavasti niin oman kuin vuokratun kaluston turvin. Yhtiön tähtäimenä on olla vuoteen 2025 mennessä ainakin kolmen veturin ja kahdenkymmenen vaunun omistaja ja jopa junaliikenteen operaattori. Myöskään ulkomaille suuntautuvat junamatkat eivät ole poissuljettuja.

– Tuomme raiteille täysin uudenlaisen uuden konseptin. Haluamme tehdä junamatkasta fantastisen elämyksen, johon rautateillä pitäisi muutoinkin panostaa, toteaa Peter Vesterbacka.

– Itse olen tässä toiminnassa mukana ensisijaisesti sen takia, että pidän Reissujunaa kulttuuritekona. Tälle on selkeä tilaus ja valtaisa kasvupotentiaali, korostaa Pekka Möttö.

Vuonna 2020 perustettu Suomen Elämysjunat Oy on toiminut toistaiseksi varsin pienimuotoisesti saaden samalla kuitenkin tärkeää kokemusta matkustajaliiketoiminnan harjoittamisesta. Yhtiö on järjestänyt Reissujuna-brändin alla mm. Muumi-teemaisia junamatkoja Helsingistä Naantaliin sekä matkoja kesäfestivaaleille.

Elämysjunatoiminta on erittäin suosittua monissa muissa maissa Euroopassa sekä ympäri maailman. Idän pikajuna ja monet muut vastaavat nostalgia- ja teemamatkat keräävät yhteensä kymmeniä tuhansia matkustajia vuosittain. Suomen Elämysjunat Oy uskoo, että vastaavanlainen matkailu voisi vetää turisteja myös Suomeen.

– Suomessa nostalginen ja teemallinen junamatkailu on ollut lähinnä yksittäisten höyryveturimatkojen toteuttamista, mutta Elämysjunien tavoitteet ovat paljon mittavammat. Tavoitteena on tehdä yhtiöstä omistustensa myötä todellinen koko kansan junayhtiö, joka palvelee niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia matkailijoita Ramstedt toteaa.

 

Reissujuna: www.reissujuna.fi

Suomen Elämysjunien joukkorahoituksen video: http://reissujuna.fi/esittelyvideo

Suomen Elämysjunien joukkorahoituksen sivusto: http://sej.fi/i

Rautateiden henkilöliikenteen matkojen määrä nousi kaksi prosenttia vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä

Rautateiden henkilöliikenteen matkojen lukumäärä vuosina 2016–2021 neljänneksittäin

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Suomen rautateillä tehtiin yhteensä 15,1 miljoonaa henkilöliikenteen matkaa, mikä oli kaksi prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 vastaavalla neljänneksellä. Junaliikenteen henkilökilometrimäärä oli yhteensä 880 miljoonaa henkilökilometriä. Henkilökilometrit nousivat 14 prosenttia verrattuna vuoden 2020 vastaavaan neljännekseen.

Vuoden 2021 tammi-syyskuussa henkilöliikenteessä tehtiin yhteensä 37,9 miljoonaa matkaa, mikä oli 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-syyskuussa 2021 junaliikenteen henkilökilometrimäärä oli yhteensä 1 941 miljoonaa henkilökilometriä, mikä oli 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Swecon Lassi Matikaiselle arvostettu saksalainen rautatieturvalaitealan elämäntyöpalkinto

Matikainen pitelemässä elämäntyöpalkintoa. Palkinnon jakoivat DVV Media Groupin toimitusjohtaja Manuel Bosch sekä Signal+Drahtin päätoimittajat August Zierl ja Reinhold Hundt. Kuva: Aki Härkönen / Väylävirasto

Swecon infratoimialalla vanhempana teknisenä asiantuntijana työskentelevä Lassi Matikainen palkittiin viime kuussa Saksan Fuldassa järjestetyssä saksankielisten maiden rautatiealan turvalaitetoimijoiden vuosittaisessa Signal+Draht-kongressissa merkittävällä elämäntyöpalkinnolla. Palkinto myönnettiin nyt viidennettä kertaa ja Matikainen on vuorossaan ensimmäinen palkinnon saanut suomalainen.

Valintaraadin puheenvuorossa korostettiin Matikaisen merkitystä rautateiden liikenteenohjaus- ja turvalaitetekniikan kehitykselle Suomessa ja toimimista alan tiennäyttäjänä myös muualla Pohjoismaissa ja Euroopassa. Vuodesta 1974 turvalaitteiden parissa työskennellyttä Matikaista luonnehdittiin suureksi persoonaksi ja todelliseksi ekspertiksi, jonka osaaminen ei rajoitu pelkästään turvalaitetekniikkaan. Häntä kiiteltiin koko rautatietekniikan kattavasta ensiluokkaisesta asiantuntijuudesta, jonka osaaminen ulottuu pienistä detaljeista aina suuriin kokonaisuuksiin.

Rautatiealan ammattijulkaisuihin keskittyneen DVV Media Group-kustantamon organisoima kongressi on ollut toimialan merkkitapahtuma jo 21 vuoden ajan. Lehteä, jonka nimeäkin kongressi kantaa on julkaistu vuodesta 1906 lähtien. Lehti on vakiinnuttanut asemansa Keski-Euroopan johtavana rautateiden turvalaite- ja tietoliikennetekniikan ammattijulkaisuna. Tänä vuonna kongressissa käsiteltiin muun muassa kyberturvallisuuden korostunutta merkitystä rautateillä.

Matikainen on toiminut koko uransa saman organisaation palveluksessa. Matikainen on pitkän uransa aikana ehtinyt kerryttää kokemusta muun muassa asennustyöstä, suunnittelusta, tarkastus- ja hyväksyntätyöstä, järjestelmähankinnoista, spesifikaatioiden laatimisesta sekä liikkeenjohdosta. Matikainen toimi VR Trackin johtoryhmän jäsenenä 16 vuoden ajan. VR Trackista tuli myöhemmin osa Swecon infratoimialaa, Swecon ostettua NRC Groupilta suunnitteluliiketoiminnan.

Matikainen nosti kiitospuheessaan esille mielenkiintoisena urapoimintana esimerkiksi projektipäällikkönä toimimisen Suomen ensimmäisen SIMIS-C-tietokoneasetinlaitteen asennuksessa Jyväskylässä 1991. Matikainen korosti myös laajan kieliosaamisen tärkeyttä sekä rautatieliikenteen ja alan osaajien merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

”Onnittelemme Lassia erittäin ansaitusta tunnustuksesta ja kiitämme merkittävästä työpanoksesta yhtiömme infratoimialan ja siten koko Suomen rataliikenteen, ja lopulta jokaisen matkustajan turvallisuuden eteen tehdystä työstä. Lassi on erinomainen esimerkki siitä rautaisesta osaamisesta mitä meillä on riveissämme. Vaikka Lassi siirtyykin nyt hiljalleen viettämään ansaittuja eläkepäiviä, jatkaa hän varmasti asiantuntijuutensa jakamista eri verkostoissa tulevienkin sukupolvien hyväksi”, iloitsee Swecon maajohtaja Markku Varis.

Matikainen on rautatiealalla erittäin näkyvä ja tunnettu hahmo toimittuaan muun muassa Kansainvälisen rautatieliiton UICn että turvalaiteinsinöörien järjestön IRSEn toiminnassa sekä oltuaan perustamassa eurooppalaisten rautatieorganisaatioiden yhteistyöhanketta EULYNXiä.

Matikainen on myös kirjoittanut kirjan ”Turvalaitereleiden käyttö asetinlaitteissa” täydentämään Väyläviraston rautateiden turvalaitteita koskevaa kirjasarjaa. Kyseinen teos syventää aihetta teoriatasolle, jota ei aiemmin suomenkielisessä kirjallisuudessa ole saavutettu. Hän on myös ollut mukana toimittamassa kaikkia muitakin Väyläviraston julkaisemia turvalaitekirjoja ja istui myös Signal+Draht-lehden toimitusneuvostossa vuosina 1995-2018.

Rautatietekniikka-lehden numerossa 4/2021 on katsaus palkinnonjakotilaisuuteen ja yhteenveto Lassin monimuotoisesta urasta.

VR FleetCarelle 20 vuoden kunnossapitosopimus Venäjän ja Suomen välillä kulkeviin Allergo-juniin

Allegron kunnossapitoa VR FleetCaren varikolla. Kuva: Atte Mäläskä

Venäjän rautatieyhtiö RZD, Karelian Trains ja suomalainen raidekaluston kunnossapitäjä VR FleetCare ovat tehneet 20 vuoden sopimuksen Helsingin ja Pietarin väliä liikennöivien suurnopeusjunien kunnossapidosta ja elinkaaripalveluista alkaen vuodesta 2022. Kalustoon kuuluu yhteensä neljä Alstomin valmistamaa seitsemän vaunun sähköjunaa. Sopimuksen myötä Allegrojen kunnossapito jatkuu edelleen Suomessa Helsingin varikolla.

”Olemme ehdottomasti tyytyväisiä Allegro-junien uuteen kunnossapitosopimukseen. Yhteistyömme kunnossapitäjien kanssa on jatkunut jo yli 10 vuoden ajan ja osoittautunut luotettavaksi, korkealaatuiseksi ja pitkäaikaisen sitoutumisen arvoiseksi. Olemme vakuuttuneita siitä, että monivuotinen kumppanuus mahdollistaa ammattitaitoisen kunnossapidon lisäksi myös junien kehittämisen teknisesti paremmiksi ja asiakasystävällisemmiksi uusien muutostöiden avulla. Myös RZD:n edustajat ovat tyytyväisiä pitkäaikaiseen sopimukseen luotettavan partnerin kanssa”, Karelian Trainsin toimitusjohtaja Viktoria Hurri kertoo.

Yhteistyö RZD:n kanssa on koko VR Groupille tärkeää niin matkustaja- kuin tavaraliikenteenteessämme. Olemme tyytyväisiä ansaitusta luottamuksesta ja, että sopimus jatkuu VR FleetCaren kanssa myös kunnossapitotoimintojen osalta. Meillä on vuosikymmenten kokemus sähköjunien elinkaaripalveluista ja erinomaiset fasiliteetit töiden suorittamiseen Helsingissä”, VR FleetCaren toimitusjohtaja Kimmo Soini sanoo.

Joulukuun 9. päivä 2021 allekirjoitettu sopimus jakautuu kahteen kauteen, 11 + 9 vuotta, ja sen arvo on merkittävä. Sopimuksen mukaan VR FleetCare vastaa kaluston käyttöiän loppuun saakka niiden kunnossapidosta ja elinkaaren hallinnasta sisältäen huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot ja viankorjauksen sekä materiaalihallinnan.

Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on kokonaisvaltainen ja laadukas kaluston kunnossapito sekä erinomaisen matkustusmukavuuden ja luotettavan liikennöinnin varmistaminen. Myös asiakasraportointia kehitetään vastaamaan asiakkaan tarpeita. Tulevaisuudessa asiakas pystyy reaaliaikaisesti seuraamaan junien kuntoa sekä kunnossapitoa tätä varten rakennetun asiakasportaalin kautta

Olemme iloisia, että asiakas luottaa meihin ja valitsi meidät. Osaava henkilökuntamme tuntee kaluston varmasti parhaiten. Vastaamalla elinkaaren hallinnasta kaluston suunnitellun käyttöiän loppuun saakka, pystymme takaamaan asiakkaalle korkealaatuista palvelua”, VR FleetCaren kaupallinen johtaja Peter Guldbrand kertoo.

Yhteistyötä kahden varikon kesken

Allegrojen kunnossapitoa on tehty jo yli kymmenen vuotta yhteistyössä Helsingin ja Pietarin varikon kesken.

”Allegrojen kunnossapito tehdään pääsääntöisesti Suomessa Helsingin varikolla, mutta Pietarin varikolla huolehditaan operointihuoltojen lisäksi Venäjän rautatiejärjestelmään kuuluvien kulunvalvonta- ja linjaradiojärjestelmien ylläpidosta. Yhteistyömme on sujunut erinomaisesti ja junien käytettävyys sekä luotettavuus ovat olleet erinomaisella tasolla. Tähän pyrimme myös seuraavat 20 vuotta”, Allegrojen kunnossapidosta vastaava liiketoimintajohtaja Toni Harju lisää.

Helsingin ja Pietarin välillä liikennöidään neljä vuoroa päivässä. Matka kestää 3,5 tuntia. Ennen koronaepidemiaa Allegron matkamäärät olivat ennätysvauhdissa, ja vuonna 2019 kasvua oli reilut 15 prosenttia. Tavallisesti junalla kulkee noin puoli miljoonaa ihmistä vuosittain.