VR Groupin tammi–joulukuun 2021 liiketoimintakatsaus – junamatkustaminen painottui vapaa-aikaan, tavaraliikenteen volyymit hyvällä tasolla

VR Groupin liikevaihto kehittyi myönteisesti vuoden 2021 aikana, mutta liikevoitto oli edelleen tappiollinen. Taustalla oli koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset, jotka vaikuttivat laajamittaisesti matkustuskysyntään. VR Transpointin kuljetusmäärien kehitys jatkui positiivisena.

Tammi–joulukuu 2021 lyhyesti:

  • VR Groupin liikevaihto kasvoi 5,9 % ja oli 838,3 (791,9) miljoonaa euroa. Koronapandemia vaikutti edelleen merkittävästi VR Matkustajaliikenteen asiakasmääriin, ja kysynnän elpyminen oli hidasta. Tavaraliikenteeseen pandemian vaikutukset sen sijaan jäivät maltillisiksi.
  • VR Groupin liikevoitto oli tammi–joulukuussa –22,7 (–24,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto, eli liikevoitto ilman omaisuuden muita myyntivoittoja ja -tappioita sekä muita merkittäviä kertaluonteisia eriä, parani –14,1 (–26,1) miljoonaan euroon. VR Groupin tilikauden tappio oli –13,7 (-33,1) miljoonaa euroa.
  • VR Matkustajaliikenteen kaukojunien matkamäärät nousivat tammi–joulukuussa 5,1 prosenttia 8,5 (8,1) miljoonaan matkaan. Taustalla oli vapaa-ajan matkustuksen kasvu, kun taas työmatkustaminen jäi selvästi koronaa edeltävästä ajasta.
  • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit pysyivät hyvällä tasolla ja kasvoivat katsauskaudella 37,4 (36,6) miljoonaan tonniin.

Toimitusjohtaja Lauri Sipponen:

”Pitkittynyt koronapandemia vaikutti edelleen merkittävällä tavalla junamatkustamiseen ja sitä kautta koko VR Groupin liiketoimintaan vuoden 2021 aikana. Vaikkei VR Matkustajaliikenteen kysyntä elpynyt koronaa edeltäneelle tasolle, kuitenkin on ilahduttavaa, että kaukoliikenteen matkamäärät kasvoivat vapaa-ajan matkustuksen vaikutuksesta. Tavaraliikenteessä kuljetusvolyymit sen sijaan pysyivät hyvällä tasolla, ja VR Transpointin suoriutuminen oli erityisen tärkeää koko yhtiöllemme vuonna 2021. VR FleetCareen pandemia heijastui erityisesti matkustajaliikenteen liikennemäärien ja kaluston huoltotarpeen kehityksen kautta. Poikkeuksellinen korona-aika on koetellut koko konsernia, mutta henkilöstömme on kuitenkin arvokkaalla työpanoksellaan pitänyt suomalaisen yhteiskunnan liikkeessä.

VR Matkustajaliikenteen matkamäärät noudattelivat pandemian aaltoilua ja rajoitusten kehittymistä vuoden 2021 aikana. Matkustaminen painottui vapaa-aikaan, kun taas laaja etätyöpainotteinen työskentely vähensi arjen työmatkustamista. Keväällä junien matkustajamääriä jouduttiin rajoittamaan määräajaksi, ja myös ravintolavaunut olivat osan vuodesta suljettuina. Suomen ja Venäjän välinen junaliikenne oli keskeytyneenä valtaosan vuodesta. VR Matkustajaliikenne varmisti turvallisuutta liikennöimällä mahdollisuuksien mukaan runsaalla kalustolla ja huolehtimalla esimerkiksi tehostetusta siivouksesta. Tilanteen niin vaatiessa junissa oli käytössä maskipakko ja ravintolavaunuissa koronapassi. Lisäksi asiakkaille tarjottiin koronatilanteeseen liittyviä lisäpalveluita, kuten mahdollisuutta hankkia viereinen istumapaikka tyhjäksi tai tilata annoksia ravintolavaunusta omalle paikalle.

Yhtiömme otti merkittävän askeleen kesäkuussa 2021, kun uuden HSL-sopimuksen mukainen lähijunaliikenne käynnistyi pääkaupunkiseudulla. Olimme voittaneet historiallisen kilpailutuksen aiemmin keväällä 2020 ja henkilöliikenteen kilpailu oli avautunut myös muilta osin 1.1.2021 alkaen, jolloin kaukoliikenteen yksinoikeus päättyi. Taustalla oli VR:n ja liikenne- ja viestintäministeriön sopimusjärjestely, joka koski ostoliikennettä markkinaehtoisesti kannattamattomilla reiteillä. Vuoden 2021 aikana neuvottelimme LVM:n kanssa uudesta ostoliikennesopimuksesta vuosille 2022–2030. Loppukesästä 2021 otimme myös toisen tärkeän askeleen uuteen, kun Tampereen raitiovaunuliikenne käynnistyi 9.8.2021 ja samalla aloitimme raitiotieoperaattorina.

Koronapandemialla oli verrattain vähäiset vaikutukset tavaraliikenteeseen vuonna 2021. VR Transpointin markkinatilanne oli positiivinen, koska maailmantalous oli kasvu-uralla ja Suomenkin talous- ja vientikehitys suotuisaa. Kotimaassa etenkin metsä- ja metalliteollisuuden kuljetusten kysyntä oli hyvällä tasolla; idänliikenteen volyymeissa sen sijaan oli epätasaisuutta. VR Transpoint solmi vuoden aikana merkittäviä sopimuksia. Metsä Group esimerkiksi valitsi VR Transpointin Kemiin rakennettavan biotuotetehtaansa raakapuun logistiikkakumppaniksi. Lisäksi VR Transpoint vahvisti asemaansa kiertotalouden toimijana, kun Transitar Oy:n yrityskauppa toteutui.

Kunnossapidon tytäryhtiömme VR FleetCare puolestaan jatkoi vuonna 2021 aktiivisesti uuden liiketoiminnan ja uusien asiakkuuksien hakemista. VR FleetCare esimerkiksi teki sopimuksen norjalaisen Vy Togin kanssa kahdeksan makuuvaunun modernisoinnista. Yhtiö alkaa myös huoltaa Pohjolan Liikenteen sähköbusseja Tampereella ja jatkaa Pietariin liikennöivien Allegrojen kunnossapitoa ja elinkaaripalveluita 20 vuoden ajan.

Varmistamme tulevaisuuden menestystä merkittävillä investoinneilla ympäristöystävälliseen kalustoon ja asiakaskokemukseen. VR Matkustajaliikenteen osalta kerroimme vuonna 2021 etenemisestä uuden lähijuna- ja yöjunakaluston hankinnassa. Lähijunahankinta koskee alustavasti noin 25 uutta sähkömoottorijunaa, joilla korvataan vanhaa kalustoa, ja yöjunakaluston hankintaan sisältyy 9 makuuvaunua ja 8 autovaunua. Lisäksi Pohjolan Liikenne toi maanteille lisää sähköbusseja. VR Transpoint puolestaan investoi uusiin raakapuuvaunuihin Kemin biotuotetehtaan sopimuksen myötä. Sr3-sähköveturien toimitukset jatkuivat katsauskauden aikana, ja erityisesti tavaraliikenteen tarpeisiin on tulossa myös uusia, vähäpäästöisempiä dieselvetureita. Kaiken kaikkiaan suunnitelmana on, että investoimme seuraavan kuuden vuoden aikana Suomen raideliikennekalustoon yhteensä noin miljardi euroa. Suurin osa summasta kohdistuu uusien sähkövetureiden, sähköjunien ja dieselvetureiden hankintaan sekä nykyisen kaluston kunnossapitoon.

Sähköinen raide- ja kaupunkiliikenne on liiketoimintamme ytimessä. Uskomme, että pidemmällä aikavälillä megatrendit ilmastotietoisuudesta kaupungistumiseen tukevat matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon liiketoimintaamme. On kuitenkin selvää, että pitkittyneen pandemian myötä katse on koko yhteiskunnan tasolla käännettävä joukkoliikenteeseen, jota palvelutason lasku ja kehityksen taantuminen uhkaavat. Kestävän liikkumisen edellytyksiin kuuluvat myös rataverkon kunto sekä riittävä ratakapasiteetti, jotka vaikuttavat raideliikenteen täsmällisyyteen, toimitusvarmuuteen ja rajoittavat tulevaisuuden kasvua. Työskentelemme VR Groupissa sen eteen, että yhä useampi yritys- ja henkilöasiakas valitsisi junan ja kestävien kulkumuotojen osuus kasvaisi. Kyse on paitsi sujuvasta arkiliikenteestä ja teollisuuden toimivista kuljetuksista, myös koko yhteiskunnan ilmastotavoitteiden toteutumisesta.”

Yhteisellä matkalla jo 160 vuotta – VR lahjoittaa 160 000 euroa Ukrainalle humanitääriseen apuun

VR juhlii tänään 160-vuotissyntymäpäiväänsä. Säännöllinen junaliikenne alkoi Suomessa Helsingin ja Hämeenlinnan välillä maaliskuun 17. päivänä vuonna 1862. Tänä päivänä vastuullisen palveluyhtiön katse on vahvasti joukkoliikenteen hiilineutraalissa tulevaisuudessa ja paremman tulevaisuuden rakentamisessa, yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Juhlavuoden lahjoituksen VR antaa Ukrainalle humanitääriseen apuun.

”Rautatie on välttämätön jokaiselle maalle, joka haluaa pysyä mukana sivistyksen kehityksessä”, tähdensi jo Suomen kansallisfilosofi J. V. Snellman. Harvaan asutussa maassa junaliikenne mullisti käsityksen ajasta ja välimatkoista. Suomen itsenäistyessä Valtion Rautateistä oli jo muodostunut maan taloutta, sosiaalista rakennetta ja kulttuuria muokkaava palvelulaitos. Ajan myötä höyryveturit vaihtuivat ensin dieselvetureihin ja sitten sähkövetureihin. Matkustajien ja tavarakuljetusten määrä raiteilla kasvoi läpi vuosikymmenten. Vauhtikin on kiihtynyt – junamatka, joka vuonna 1862 vei yli neljä ja puoli tuntia, taittuu nykyisin tunnissa.

“Rautateillä on upea, pitkä historia ja VR on aina ollut tärkeä osa Suomen kehitystä. Voisi sanoa, että VR oli jo aikanaan sen ajan Tesla – edelläkävijyyden kärkikastia. Yhä edelleen VR:llä on keskeinen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa, arjen sujuvissa matkoissa ja teollisuuden kuljetuksissa. Tämän päivän VR-konserni on vastuullinen, uudistuva ja monipuolinen palveluyhtiö”, kuvailee toimitusjohtaja Lauri Sipponen.

Juhlan kunniaksi VR ilahduttaa tänään asiakkaitaan yllätyksillä junissa ja käynnistämällä kausilipputarjouksen: juhlaviikon ajan, sunnuntaihin 20.3. saakka, VR Matkalla -sovelluksessa on tarjolla 90 vuorokauden kausilippuja 45 vuorokauden lipun hinnalla.

”Pitkään kokemukseen ja vankkaan osaamiseen nojaten on hyvä rakentaa kestävää tulevaisuutta. VR on sitoutunut hiilineutraalin joukkoliikenteen edistämiseen osana ilmastokriisin ratkaisua ja tähtäämme Suomen hallituksen tavoitteeseen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Junamatkustaminen on jo tänä päivänä hiilineutraalia, ja noin 80 % tavarajunista kulkee puhtaasti uusiutuvalla sähköllä. Haluamme olla vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijä ja näyttää suuntaa myös muille”, Sipponen kertoo.

Juhlavuoden lahjoitus Ukrainan humanitääriseen apuun

VR kertoi aiemmin toimistaan Ukrainan tukemiseksi. Maaliskuussa Ukrainan passilla voi matkustaa maksutta VR:n kauko- ja lähijunissa. VR haluaa näin helpottaa Suomeen saapuvien pakolaisten matkaa ja auttaa heitä kohtaamaan läheisiään. Nyt myös juhlavuoden lahjoitus ohjataan Ukrainaan.

Ukrainan sota on meillä kaikilla ajatuksissa ja tunnemme solidaarisuutta myös Ukrainan rautateillä työskenteleviä kollegoitamme kohtaan, joilla on merkittävä rooli siviilien evakuoinneissa. Haluamme lisätä tukeamme ukrainalaisille, ja juhlavuoden merkeissä lahjoitamme 160 000 euroa humanitääriseen apuun. Rautateillä on kriisien aikaan tärkeä merkitys yhteiskunnalle, niin Ukrainassa keskellä sotatoimia kuin meillä Suomessakin – ensin pandemia-ajan haasteissa ja nyt myös Ukrainan kriisin välillisten vaikutusten selvittämisessä asiakkaidemme avuksi”, Sipponen sanoo.

Ratikkamuseo avautuu uudistuneena 24. maaliskuuta

Ratikkamuseon uusi vetonaula on vuosina 1941–1979 käytössä olleeseen Sisu-moottorivaunuun rakennettu Sisulaattori-simulaatio, joka vie kuvan ja äänen avulla Helsingin historiaan. Kuva: Maija Astikainen / Helsingin kaupunginmuseo

Uudistunut Ratikkamuseo on nyt entistä kiinnostavampi lapsille ja perheille, eikä ratikkafanejakaan ole unohdettu. Uutuutena on Sisulaattori-ratikkasimulaatio, joka vie äänen ja kuvan avulla suoraan menneisyyden Helsinkiin.

Ratikat, bussit ja metro ovat olleet osa Helsinkiä ja kaupunkilaisten arkea jo yli 130 vuoden ajan.

Ratikkamuseon uusi vetonaula Sisulaattori on rakennettu vuosina 1941–1979 käytössä olleeseen moottorivaunuun, ja siinä kävijä pääsee kuskin, matkustajan tai rahastajan paikalta käsin kokemaan Helsingin joukkoliikenteen kehittymisen omin silmin ja korvin neljänä eri aikakautena. Interaktiivisella Sisulaattorilla pääsee ajamaan esimerkiksi sotavuosien Helsingissä, 1950-luvun olympiahuumassa ja 1970-luvulla Hakaniemen torilla keskellä poliittista liikehdintää. Liikkuvan kuvan lisäksi mukana on ääntä, ja vaunussa voikin kuulla esimerkiksi muiden matkustajien askeleet ja kadun äänet. Sisulaattoria on ollut mukana tekemässä OiOi-yritys, joka on erikoistunut immersiivisten tilojen tekemiseen.

1800–1900-lukujen vaihteessa käyttöön otettu hevosvetoinen raitiovaunu on museon vanhin. Takavuosien suosikki, vaunun hevonen on tehnyt paluun tauon jälkeen. Kaikki vaunut on huollettu ja konservoitu ja niiden saavutettavuutta on parannettu. Kuva: Maija Astikainen / Helsingin kaupunginmuseo

Uudistuksessa on haluttu huomioida erityisesti lapsia ja perheitä museokävijöinä.

“Ratikkamuseossa käy paljon lapsia, joille on nyt tarjolla aivan uutta koettavaa ja tehtävää, kuten Helsingin kartta, jossa voi ajella leikkiajoneuvoilla ja magneeteilla sekä lapsille suunnatut omat kysymykset jokaisen vaunun yhteydessä. Ratikat ovat ihania ja kiinnostavat kuitenkin iästä, sukupuolesta ja kulttuuritaustasta riippumatta”, kertoo museolehtori Suvi-Tuuli Waltari, joka on vastannut näyttelyn pedagogisesta uudistamisesta.

Uuden jännittävän tekemisen lisäksi Ratikkamuseon vanhat suosikitkin ovat tallella. Näyttelyssä pääsee sisään kolmeen raitiovaunuun, joista yksi on 1800–1900-lukujen vaihteen hevosvetoinen ratikka – ja takavuosilta tuttu hevonen on tehnyt paluun. Mukana on myös vanha suosikki, lippujenleimauslaite.

Yhteensä museossa on kuusi erilaista raitiovaunua, aina avoperävaunusta 1900-luvun alkupuolella valmistettuihin moottorivaunuihin, ”Jenkkiin” ja ”Pikkuruotsalaiseen” saakka. Näyttelyuudistuksessa kaikki vaunut on huollettu ja konservoitu, lisäksi niiden saavutettavuutta ja valaistusta on parannettu.

Vaunujen lisäksi näyttelyssä on viisi pysäkkiä, joilla pääsee tutustumaan tarkemmin Helsingin joukkoliikenteen kehittymiseen. Uudistuneessa näyttelyssä näkökulmaa onkin laajennettu raitiovaunuista tänä vuonna 40 vuotta Helsingissä liikennöineeseen metroon sekä busseihin ja kaupunkipyöräilyyn. Näyttelyssä voi myös pohtia joukkoliikenteen tulevaisuutta ja nähdä jopa vilauksen uudesta pikaratikasta.

Uudistuneen näyttelyn avautumisen yhteydessä julkaistaan myös lapsille suunnattu Tarinoita ratikoista -kirja, joka kertoo tosipohjaisten tarinoiden avulla ratikoiden historiasta. Kirjaa voi ostaa Ratikkamuseon myyntikärrystä, jossa on myynnissä myös veikeitä lahjoja pienille ja isoille ratikankuljettajille.

Ratikkamuseo sijaitsee Helsingin Töölössä. Ennen sähköratikoiden aikaa, 1800-luvun lopulla, Ruusulan huvila-alueella oli hevostallit ratikkahevosineen sekä vaunuvaja, pesutupa, öljyvarasto ja satulaverstas. Sähköraitiotieliikenteen alkaminen merkitsi alueen muuttumista uudenaikaiseksi hallialueeksi. Vuonna 1900 valmistui vaunuhalli, nykyinen Ratikkamuseo, joka on arkkitehti Valdemar Aspelinin suunnittelema. Museona rakennus on toiminut vuodesta 1993. Ratikkamuseon yhteydessä toimii Kulttuuritehdas Korjaamo.

Ratikkamuseo aukeaa yleisölle 24.3.2022

Ratikkamuseo
Töölönkatu 51 A
00250 Helsinki
Avoinna ma–su 11–17, vapaa pääsy

Nurminen Logistics Services Oy ja Kazakstanin valtion rautatiet (KTZE) sopivat Kiinan ja Euroopan välillä kulkevan Trans-Kaspian kansainvälisen liikennereitin kaupallistamisesta

Olli Pohjanvirta and Nurlan Igembaev

Nurminen Logistics Services Oy on allekirjoittanut tänään 16.3.2022 Kazakstanin valtion rautateiden (KTZE) kanssa sopimuksen jossa sovitaan Trans-Kaspian kansainvälisen liikennereitin kaupallistamisesta. Reitti kulkee Kaakkois-Aasiasta ja Kiinasta Kazakstanin, Azerbaidžanin, Georgian ja Romanian kautta edelleen Keski-Eurooppaan.

Yhteistyön tavoitteena on saada koejuna tehtyä tämän vuoden huhti-kesäkuun aikana ja käynnistää kaupallinen liikenne heinä-syyskuun aikana. KTZE on jo sopinut yhteistyöstä Azerbaidžanin ja Georgian rautatieyhtiöiden kanssa ja näin ollen edellytykset kuljetuskäytävän järjestämiselle ovat erinomaiset.

Osapuolet sopivat myös yhteistyön tiivistämisestä Kiina-Suomi reitillä keskittyen Kazakstanissa rekisteröityjen ja kazakstanilaisten yritysten omistamien junavaunujen käyttöön.

VR lopettaa yhteydenpidon Venäjän rautateiden kanssa

VR Groupin toimitusjohtaja on lähettänyt Venäjän rautateiden pääjohtajalle kirjeen, jossa VR Group informoi yhteydenpidon loppumisesta yhtiöiden välillä, pois lukien rajan ylittävän liikenteen edellyttämä välttämätön kommunikaatio. VR Group on myös päättänyt toimenpiteistä tuen ilmaisemiseksi Ukrainalle ja ukrainalaisille Venäjän hyökkäyksen johdosta. Jatkossa Ukrainan passilla voi matkustaa Suomessa maksutta VR:n junissa.

Yhteydenpito päättyy RZD:n kanssa

1.3.2022 VR Groupin toimitusjohtaja Lauri Sipponen on informoinut Venäjän rautateiden, RZD:n, pääjohtaja Oleg Belozorovia VR Groupin päätöksestä pidättäytyä kaikesta muusta yhteydenpidosta kuin rajan ylittävän liikenteen edellyttämästä välttämättömästä kommunikaatiosta RZD:n kanssa. Päätös johtuu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

VR huolehtii paluuliikenteestä Venäjältä

Matkustajaliikenne Allegro-junalla jatkuu viranomaisten pyynnöstä toistaiseksi, jotta VR Group voi huolehtia siitä, että suomalaiset pääsevät palaamaan kotiin. Myös ne venäläiset, jotka haluavat lähteä kotimaastaan, pääsevät näin matkustamaan pois Venäjältä.

Venäjän valtion voimassa olevan asetuksen mukaisesti Allegro-junassa voivat toistaiseksi matkustaa vain ko. valtioiden kansalaiset. Tämä perustuu pandemian aikaiseen käytäntöön, ja parhaillaan käydään neuvotteluita sen muuttamisesta koskemaan kaikkien EU- ja kolmansien maiden kansalaisia.

– VR Group haluaa osoittaa Ukrainalle ja ukrainalaisille vahvan tukensa tässä Venäjän hyökkäyksen aiheuttamassa järkyttävässä tilanteessa. Valtionyhtiönä haluamme huolehtia siitä, että kansalaisillamme on mahdollisuus palata kotiin Venäjältä, sekä tarjota lähes ainoan väylän ulos niille venäläisille, jotka ovat lähdössä kotimaastaan. Lisäksi haluaisimme jatkossa tarjota myös muille EU- ja kolmannen maiden kansalaisille reitin pois Venäjältä, toteaa toimitusjohtaja Lauri Sipponen.

Liikennöinti Venäjälle ja sieltä pois jatkuu, kunnes viranomaiset linjaavat toisin. Liikenteen jatkuminen on niin EU:n kuin Suomen hallituksen päätös. VR noudattaa valtionyhtiönä viranomaisten linjauksia.

Ukrainan passilla maksutta VR:n junissa Suomessa

Suomessa asuu myös Ukrainan kansalaisia, ja VR haluaa mahdollistaa niin heidän kuin mahdollisten pakolaisten kohtaamisen tässä tilanteessa. Ukrainan kansalaiset voivat 2.3. alkaen, maaliskuun ajan, matkustaa VR:n kaukoliikenteen ja VR:n omien lähiliikenteen junissa maksutta näyttämällä passia junan konduktöörille.

Kellotorni valaistaan Ukrainan väreillä 

VR Group valaisee Helsingin päärautatieaseman kellotornin Ukrainan lipun väreillä, ja aseman salkoon nostetaan myös Ukrainan lippu torstaista 3.3.2022 alkaen. Näillä toimenpiteillä yhtiö haluaa osoittaa tukensa Ukrainalle sodan keskellä.

VR Transpoint ja Metsä Group ovat sopineet uudenlaisesta toimintatavasta raakapuun junakuljetuksissa

VRTranspoint_raakapuukuljetukset_pohjoinen_kuvaaja_Juho_Kuva

VR Transpoint ja Metsä Group kertoivat maaliskuussa 2021 logistiikkakumppanuudesta Kemin uuden biotuotetehtaan raakapuukuljetuksissa. Yhteistyö laajenee niin, että VR Transpoint vastaa lisäksi myös Kainuun ja Pohjanmaan lastausterminaaleilla Metsä Groupin puun lastauksesta.

Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan raakapuun kuljetuksia varten on suunniteltu tehokas ja ympäristöystävällinen kokonaisratkaisu. VR Transpoint tarjoaa Metsä Groupille kokonaispalvelun raakapuun junakuljetuksissa puuterminaalilta tehtaaseen. Uutta yhteistyössä on se, että VR Transpoint vastaa raakapuun junakuljetusten lisäksi puun vastaanotosta ja lastauksesta Kainuun ja Pohjanmaan lastausterminaaleissa.

”Sopimus on meille erittäin merkittävä sekä rautatielogistiikan volyymien kannalta että raakapuukuljetusten uutena konseptina, jossa logistiikan tehokkuutta on lisätty yhdistämällä kuljetuksiin sujuvat lastauspalvelut. Räätälöimme ratkaisut aina asiakkaiden tarpeisiin pohjautuen”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

”Ympäristöystävällisillä ja luotettavilla rautatiekuljetuksilla on merkittävä rooli Kemin puunhankinnassa. Se on mahdollista vain uudella, yhteistyössä kehitetyllä toimintatavalla, jossa puun vastaanotto, lastaus, rautatiekuljetukset ja puun purku tehtaalla on suunniteltu yhdeksi sujuvaksi kokonaisuudeksi”, Metsä Groupin puunhankinnan tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti sanoo.

Raakapuuta tulee kulkemaan raiteitse tehtaalle viisi miljoona kuutiota vuodessa eli vuorokaudessa tehtaalle liikennöi keskimäärin yhdeksän junaa. Vaikka Kemin tehtaan raakapuukuljetusten matka junalla kasvaa, tehokkaiden rautatiekuljetusten ansiosta päästöt vähenevät 20 prosenttia raakapuukuutiota kohden.

VR Transpointin tavoitteena on puolittaa keskimääräinen lastausaika, mikä on mahdollista tehokkaan ja ympäristöystävällisen lastauskaluston sekä asiakkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä luodun kuljetuskonseptin avulla.  VR Transpointin yhteistyökumppanina puunlastauksissa toimii logistiikka- ja konepalveluratkaisuja tarjoava Oy Adolf Lahti Yxpila Ab.

”Kuljetusten ja lastauksen yhdistäminen mahdollistaa töiden tarkan suunnittelun ja resurssien tehokkaan käytön. Lisäksi reagointi muuttuviin tilanteisiin onnistuu kokonaispalveluketjulta merkittävästi perinteistä hajautettua mallia tehokkaammin sekä joustavammin lisäten myös kuljetusten toimitusvarmuutta. Kun logistiikan kokonaistehokkuus kasvaa, se parantaa myös molempien yritysten kilpailukykyä”, Koskinen lausuu.

”Joustava ja kustannustehokas toiminta on edellytys raakapuun toimitusketjun toimivuudelle”, Alarautalahti toteaa.

Yhteistyön myötä VR Transpoint investoi uusiin raakapuuvaunuihin. Yhteensä biotuotetehtaan rautatiekuljetukset sitovat yli 400 vaunua. Vetokalustona käytetään uusimpia sähkö- ja dieselvetureita. Uudet sähköveturit vetävät jopa 2 500 tonnin kuormia, mikä tarkoittaa noin 20–25 prosenttia enemmän puuta junaa kohden.

Tammikuussa tehtiin noin 622 000 kotimaan kaukoliikenteen matkaa

Kuva: Ralf Roletschek

Tammikuussa kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin yhteensä noin 622 000 matkaa, noin 41 % enemmän kuin vuoden 2021 tammikuussa ja noin 41 % vähemmän kuin tammikuussa vuonna 2019. VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit olivat tammikuussa 9 % pienemmät vuodentakaiseen verrattuna ja tavaraa kuljetettiin rautateitse noin 2,5 miljoonaa tonnia. 

Matkamäärät kasvoivat eniten tammikuussa joulukuuhun verrattuna Helsingin ja Jyväskylän (+96 %) ja Helsingin ja Oulun välillä (+97 %)

“Tammikuun matkamäärissä on nähtävissä selvästi kasvua viime vuoteen. Haluamme toivottaa matkustajat tervetulleiksi takaisin junaan ja tekemään selkeän ilmastoystävällisen valinnan jo matkaa suunniteltaessa. Tuomme takaisin myyntiin myös lomalipun, joka mahdollistaa joustavan liikkumisen kaukoliikenteessä kaikkiin hyviin kohteisiin Suomessa”, toteaa Topi Simola, matkustajaliikenteen johtaja

Rautatiekuljetuksissa hieman laskua 

VR Transpointin rautatiekuljetuksissa kuljetusvolyymit laskivat tammikuussa 9 % viime vuoteen verrattuna ja olivat 2,5 (2,7) miljoonaa tonnia. Kotimaan rautatiekuljetusten volyymit laskivat tammikuussa 13 % ja kansainvälisen 2 % viime vuoteen verrattuna.

“Tammikuussa volyymeihin vaikuttivat työtaistelut, mutta muuten kysyntä on vakaata”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

Tammikuun kaukoliikenteen täsmällisyyttä heikensivät tammikuun lopun lumimyrskyt – lähiliikenteessä täsmällisyystavoitteiden saavuttaminen nousujohteista  

Kaukoliikenteen täsmällisyydessä oli tammikuussa haasteita johtuen vaikeista talviolosuhteista. Tammikuun viimeiselle kahdelle viikonlopulle osuivat lumimyrskyt. Tammikuun täsmällisyys oli 81,7 %, mikä oli olosuhteisiin nähden kohtalaisella tasolla aikaisempien vuosien vastaaviin ajankohtiin. Täsmällisyystavoite ei täyty, jos kaukoliikenteen juna on 5 minuuttia tai enemmän myöhässä. Ensisijaiset myöhästymiskirjaukset jakautuivat VR-syihin (37 %) ja radasta johtuviin syihin (37 %).

VR:n lähiliikenteessä tammikuun täsmällisyys 94,3 % on parantunut erinomaisen nousujohteisesti koko kuluneen puolen vuoden aikana, jääden kuitenkin tammikuussa täsmällisyystavoitteen 97 % alapuolelle. Täsmällisyystavoite ei täyty, jos lähiliikenteen juna on 3 minuuttia tai enemmän myöhässä.

HSL:n lähiliikenteen junien keskimääräinen myöhästyminen oli tammikuussa 0,69 minuuttia. Suurin osa myöhästymisistä oli seurausta (61 %) muista syistä, 25 % radasta johtuvista syistä ja 13 % VR:stä johtuvista syistä.

Sähkövetoinen tavaraliikenne käynnistyi Uuteenkaupunkiin

VR Transpointin sähkövetoinen tavaraliikenne Uuteenkaupunkiin käynnistyi tänään 14. helmikuuta. Rataverkon sähköistys tehostaa teollisuuden rautatiekuljetuksia ja vähentää myös yhteiskunnan hiilijalanjälkeä.  

Turun ja Uudenkaupungin välisessä tavaraliikenteessä koitti historiallinen päivä 14. helmikuuta, kun sähkövetoinen tavaraliikenne käynnistyi rataosalla. Turun ja Uudenkaupungin välinen sähköistetty rataosuus on saanut käyttöönottoluvan ja nyt VR Transpoint operoi pääsääntöisesti sähkövedolla lannotteisiin erikoistuneen Yaran tuotantolaitokselle.

“Sähköistetyn rataverkon laajeneminen on meille tärkeää. Sähköistyksen myötä voimme lisätä jälleen päästöttömän sähkövetoisen liikenteen osuutta, joka on jo noin 80 prosenttia kaikesta rautateiden tavaraliikenteestä”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

Sähkövetoisen liikenteen lisääminen parantaa rautatielogistiikan energiatehokkuutta ja myös logistiikkaketjun tehokkuutta kokonaisuudessaan, kun kuljetukset voidaan hoitaa perille asti yhdellä ja samalla veturilla, kun jatkossa ei enää tarvita veturin vaihtoa Turussa sähköstä dieseliin tai päinvastoin. Myös raideliikenteen päästö- ja meluvaikutukset vähenevät.

“Liikennöintimalli vähentää Yaran kaikkien rautatiekuljetusten hiilidioksidipäästöjä yli 20 prosenttia, sillä nyt koko rataosa Turusta Uuteenkaupunkiin voidaan operoida kokonaan sähkövedolla. Tämä on jälleen yksi askel kohti hiilineutraaleja kuljetuksia”, Koskinen sanoo.

Suomessa Yara on vähentänyt lannoitetuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 90 prosenttia reilun 10 vuoden aikana investoimalla katalyyttiteknologiaan. Teknologian ansioista Yaran lannoitteilla on pieni hiilijalanjälki.

“Merkittävä osa Yaran Uudenkaupungin raaka-ainekuljetuksista tapahtuu rautateitse. Radan sähköistyksen ansiosta voimme nyt hoitaa Yaran Uudenkaupungin tehtaan rautatiekuljetukset lähes päästöttömästi. Tämä tukee Yaran muita ilmastotoimia”, toteaa Yaran Uudenkaupungin tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää.

VR Transpointin ja Yaran yhteistyöllä on pitkät perinteet. Tiivistä yhteistyötä on tehty jo monen vuoden ajan kuljetusten kehittämiseksi ja yhteistyössä suunnitellaan niin kalustoratkaisut kuin päästöstrategiat. Myös turvallisuuden saralla yritysten välinen yhteistyö on tiivistä.
 
Osa ilmastotavoitteiden ratkaisua

VR Transpointin tavoitteena on kasvattaa sähköllä kulkevien junien osuus 85 prosenttiin seuraavan 5⎼10 vuoden aikana. Tavoite vaatii kuitenkin rataverkon sähköistämisen jatkamista. Sähköveto mahdollistaa suuremmat kuormat vähemmällä junamäärällä ja samalla energiankulutus ja päästöt pienenevät edelleen.

“Mitä enemmän tavaraa siirretään kulkemaan rautateillä, sitä tehokkaammin pienennetään liikenteen kokonaispäästöjä. Raideliikenne on lähtökohtaisesti energiatehokkain ja vähäpäästöisin liikennemuoto ja ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Kasvattamalla raideliikenteen suosiota pystymme vähentämään asiakkaidemme ja koko Suomen päästöjä”, Koskinen lausuu.

VR Groupin uusi dieselveturi aloittaa testiajot Suomessa -Vähäpäästöisempi veturi vahvistaa tavaraliikenteen toimitusvarmuutta

Ensimmäinen uusi ­Dr19-veturi on saapunut Suomeen ja aloittaa nyt laajat testiajot. Testeissä varmistetaan veturin toimivuus Suomen rataverkolla. VR Group on tilannut Stadlerilta 60 uutta dieselveturia, jotka tulevat palvelemaan pääasiassa tavaraliikennettä. Ensimmäiset uudet veturit aloittavat kaupallisessa liikenteessä vuonna 2023.

Uudet veturit käyvät läpi kattavan testiohjelman, joka sisältää testiajoja erilaisilla rataosuuksilla ja junakokoonpanoilla sekä vaihtotyötestejä, joissa järjestellään vaunuja ratapihoilla. Testivaihe kestää vuoden 2022 loppuun saakka.

Uudet dieselveturit tulevat pääosin tavaraliikenteeseen ja niiden vetokyky on tuplasti tehokkaampi kuin vanhoissa vetureissamme. Juna on jo nyt ylivoimaisesti vähäpäästöisin liikennemuoto, mutta olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen entisestään. Uuteen veturiin on toteutettu useita ilmastoystävällisiä ominaisuuksia ja erityisesti sen pienhiukkaspäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin vanhalla dieselkalustollamme. Esimerkiksi typenoksidipäästöjä syntyy 80 % vähemmän“, kuvailee VR Groupin liikenne- ja turvallisuusjohtaja Ilkka Heiskanen.

Dieselvetureille on edelleen tarvetta, sillä Suomen rataverkosta on sähköistetty vasta hieman yli puolet. VR pyrkii maksimoimaan sähkövedon määrän, mutta vesivoimalla tuotetun sähkön rinnalle tarvitaan jatkossakin myös muuta käyttövoimaa. Uuden veturin rakenne on suunniteltu niin, että dieselin tilalle voidaan tulevaisuudessa vaihtaa ilmastoystävällisempi energianlähde, kun markkinoille saadaan riittävän kilpailukykyisiä ja toimintavarmoja vaihtoehtoja.

Työskenneltyämme tiiviisti näiden huippuluokan vetureiden kehittämiseksi olemme ylpeitä nähdessämme ensimmäisen Dr19-veturin testeissä Suomen rataverkolla. Tehokkaat veturit on suunniteltu läheisessä yhteistyössä VR:n kanssa toimimaan tehokkaasti ja luotettavasti äärimmäisissä sää- ja talviolosuhteissa. Olemme vakuuttuneet, että nämä ympäristöystävälliset Dr19-veturit tukevat VR Groupin strategiaa parantaa asiakaspalvelun laatua tavaraliikenteessä“, sanoo Stadler Valencian toimitusjohtaja Iñigo Parra.

Lisää toimitusvarmuutta rautatielogistiikan asiakkaiden kuljetuksiin

Dr19-veturilla on merkittävä rooli logistiikan kuljetuksissa. Moderni dieselveturi mahdollistaa junakokojen kasvattamisen ja yhä ilmastoystävällisemmät kuljetukset.

Uudet veturit ovat satsaus suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiin. Haluamme käyttöömme uusinta teknologiaa edustavat tämän päivän huippuveturit, jotka ovat aiempaa tehokkaampia, turvallisempia ja luotettavampia. Asiakkaille uudet veturimme mahdollistavat yhä parempaa toimitusvarmuutta“, kertoo logistiikkadivisioonan johtaja Martti Koskinen.

Dr19-veturit korvaavat hiljalleen vanhenevat dieselveturit, jotka yltävät noin 40–60 vuoden ikään ja ovat jo ylittäneet tavanomaisen elinkaarensa. Vuonna 2022 Suomeen toimitetaan viisi veturia ja sen jälkeen toimitukset jatkuvat säännöllisesti, kunnes koko 60 veturin sarja on toimitettu vuoden 2026 loppuun mennessä. Hankintasopimus sisältää myös 100 veturin lisätilausoption.

Lisätietoa veturista löytyy verkkosivuiltamme.

Alstom solmi historiallisen junasopimuksen Norjassa – toimittaa jopa 200 lähijunaa

Runsaan 1,8 miljardin euron puitesopimus Norske Togin kanssa muodostuu 200 Coradia Nordic -junan toimituksesta. Ensimmäisen 30 junan tilaus on arvoltaan 380 miljoonaa euroa.

24. tammikuuta 2022 – Alstom, maailman johtava älykkään ja kestävän liikkuvuuden yritys, on allekirjoittanut puitesopimuksen Norske Togin kanssa jopa 200 Coradia Nordic -lähijunan toimituksesta. Runsaan 1,8 miljardin euron arvoinen sopimus on merkittävin junahankinta Norjan historiassa. Ensimmäinen tilaus käsittää 30 junaa ja on arvoltaan 380 miljoonaa euroa.

Norske Togin uusien ”Class 77” -junien toimitusten on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2025. Uusi junakalusto tulee liikennöimään Ski-Stabekk-reitillä Oslon alueella.

”Odotamme innolla parempaa kapasiteettia, mukavuutta ja matkapuhelinkattavuutta työmatkalaisillemme”, sanoo Norske Togin toimitusjohtaja Øystein Risan.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Norske Tog valitsi Alstomin toimittamaan tulevaisuuden junakalustoaan. Olemme ylpeitä voidessamme lisätä kapasiteettia vilkkaasti liikennöidyillä Oslon ja Vikenin alueilla. Valitut Coradia Nordic -junat soveltuvat täydellisesti pohjoisiin sääolosuhteisiin. Lisäksi tämä tilaus vahvistaa Alstomin johtavaa asemaa Norjassa, jossa olemme jo varustamassa koko Norjan kalustoa uudella junien kulunvalvontaratkaisullamme”, kertoo Alstom Nordicin toimitusjohtaja Rob Whyte.

Norske Togin Coradia Nordic on mukautettu vastaamaan erityisesti Norjan rautatieverkoston tarpeisiin. Sen 160 km/h huippunopeus takaa nopean ja mukavan työmatkan tilavassa ja rentouttavassa ympäristössä. Jokainen junayksikkö koostuu kuudesta vaunusta, joihin mahtuu parhaimmillaan 779 matkustaa. Tämä lisää kapasiteettia 40 % verrattuna juniin, jotka ne korvaavat. Uudet junat tullaan varustamaan ETCS[1] kulunvalvontajärjestelmällä, joka on myös Alstomilta. Järjestelmä sisältää maailman johtavan matkamittausratkaisun, joka on suunniteltu vaativimpiin talviolosuhteisiin.

Coradia Nordic on huippumoderni ja monipuolinen juna, joka on suunniteltu täyttämään Pohjoismaiden luotettavan junaliikenteen vaatimukset. Juna on suunniteltu modulaarisella konseptilla, minkä ansiosta operaattorit pystyvät valitsemaan tarpeisiinsa mukautetun kokoonpanon ja sisustuksen. Käytettävyyden maksimoimiseksi ja matkustajavirtojen parantamiseksi kaikki uloskäynnit on varustettu matalalla lattialla. Huomioon on otettu myös Alstomin kestävä lähestymistapa huoltoon ja kunnossapitoon, mikä tarkoittaa, että tuotteen koko elinkaari huomioidaan suunnittelusta käytöstä poistamiseen. Tämä varmistaa sekä Norske Togin omistuksien arvon että ympäristön huomioimisen. Tähän mennessä pohjoismaisille asiakkaille on toimitettu yli 270 Coradia Nordic -junaa.

Alstom Coradia on toiminut kaupallisessa liikenteessä yli 30 vuotta ja vastaa edelleen lähi– ja kaukoliikenteen tarpeisiin. Tähän mennessä Alstom on myynyt 3300 Coradia-junaa ympäri maailman. Coradia on saatavana sekä diesel- että sähkökäyttöisenä ja muina innovatiivisina päästöttöminä vaihtoehtoina, kuten akku- ja vetykäyttöisenä sähköistämättömille rataosuuksille.

Alstom™ ja Coradia™ ovat Alstom Groupin suojattuja tuotemerkkejä.

[1] European Train Control System, Baseline 3 Release 2