Huhtikuussa ylitettiin miljoonan matkustajan raja – suomalaiset ovat palanneet raiteille

Huhtikuussa kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin yhteensä noin 1 063 000 matkaa, noin 163 % enemmän kuin vuoden 2021 huhtikuussa, ja vain 5 % vähemmän kuin vuonna 2019. VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymit olivat huhtikuussa 30 % pienemmät vuodentakaiseen verrattuna ja tavaraa kuljetettiin rautateitse noin 2,3 miljoonaa tonnia. Yhteensä tänä vuonna tammi–huhtikuussa on tehty 3,26 miljoonaa kotimaan kaukoliikenteen matkaa ja tavaraa kuljetettu rautateitse 10,1 miljoonaa tonnia.

Eniten matkustus kasvoi maaliskuusta huhtikuuhun verrattuna Helsingin ja Tampereen (+327 %), Helsingin ja Jyväskylän välillä (+296 %) ja Helsingin ja Turun välillä (+248 %).

Matkustajamäärien palautuminen pandemian jälkeen on ollut erittäin voimakasta. VR on myös palauttanut 9.5. lähtien junavuoroja liikenteeseen kesän ajaksi sekä lisännyt erityisesti kesätapahtumiin liittyen vuoroja, jotta asiakkailla olisi mahdollisimman helppoa liikkua kesän rientoihin ja takaisin. VR on jatkanut edelleen edullisilla hinnoilla ja lisännyt pandemiankin aikana myös edullisia hintapisteitä, joka on vahvistanut junamatkustamisen edullisuutta erityisesti autoiluun verrattuna. Palvelujen jatkuva uudistaminen on näkynyt paitsi palautteessa, niin myös matkustajamäärissä.

“Suomalaiset ovat lähteneet isoin joukoin liikkeelle lyhyessä ajassa ja päättäneet valita hiilineutraalin matkustamisen, planeetan puolesta. Olemme lisänneet junavuorot lähes samalle tasolle kuin vuonna 2019 ja siitä iso kiitos kuuluu asiakkaillemme sekä osaavalle ja ketterälle henkilökunnallemme. Jatkossakin tarjoamme autoilua edullisemman ja ekologisemman vaihtoehdon matkustajillemme”, toteaa vt. toimitusjohtaja Topi Simola.

VR Transpointin kuljetusmäärissä laskua 

VR Transpointin rautatiekuljetuksissa kuljetusvolyymit laskivat huhtikuussa 30 % viime vuoteen verrattuna ja olivat 2,3 (3,3) miljoonaa tonnia. Kotimaan rautatiekuljetusten volyymit laskivat huhtikuussa 15 % ja kansainvälinen liikenne 60 % viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna tammi-huhtikuussa on rautateitse kuljetettu tavaraa 10,1 (12,1) miljoonaa tonnia, joka on noin 17 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Idän liikenteen lopettaminen jatkuu edelleen asteittain vuoden loppuun mennessä.

Huhtikuun täsmällisyys huippuluokkaa

Huhtikuun täsmällisyys oli matkustajaliikenteen kaikissa toiminnoissa erinomainen. Huhtikuun alun myrskyt vähensivät täsmällisyyttä kokonaisuudessa, kuun ollessa kuitenkin vahvasti muuten tavoitteiden mukainen ja enemmän. Huhtikuussa myöhästymiset johtuivat pitkälti radasta johtuvista syistä. Matkustajaliikenteen täsmällisyyden noustessa erinomaiselle tasolle, asiakastyytyväisyytemme oli myös erittäin korkealla tasolla.

Kaukoliikenteen huhtikuun täsmällisyys oli 89,4 %, joka on lähes tavoitteen mukainen (90 %). Täsmällisyystavoite ei täyty, jos kaukoliikenteen juna on 5 minuuttia tai enemmän myöhässä. Ensisijaiset myöhästymiskirjautumiset jakautuivat VR-syihin (29 %), radasta johtuviin syihin (41 %) ja muihin syihin (30 %).

VR:n lähiliikenteessä huhtikuun täsmällisyys oli 96,7 %, jääden todella niukasti edelleen täsmällisyystavoitteen 97 % alapuolelle. Täsmällisyystavoite ei täyty, jos lähiliikenteen juna on 3 minuuttia tai enemmän myöhässä. Myöhästymisen syyt jakautuivat VR-syihin (14 %), radasta johtuviin syihin (48 %) ja muihin syihin (37 %).

HSL:n lähiliikenteen junien keskimääräinen myöhästyminen jatkoi erinomaista kehitystään ja oli huhtikuussa 0,53 minuutin verran, joka jäi todella reilusti alle tavoitteen, joka on 0,65 minuuttia. Suurin osa myöhästymisistä (48 %) johtui radasta johtuvista syistä, 30 % muista johtuvista syistä ja 29 % VR:stä johtuvista syistä.

VR Transpoint keskeyttää idän tavaraliikenteen toistaiseksi pakotteiden vuoksi

VR Transpoint keskeyttää junien vastaanoton Venäjältä sunnuntaista 27.3.2022 klo 12.00 alkaen. Vaunujen palautus Suomesta Venäjälle jatkuu toistaiseksi.

“Venäjän rautateihin (RZD) kohdistuvien pakotteiden vuoksi idänliikenteen jatkaminen on toistaiseksi mahdotonta. VR Group on velvollinen noudattamaan länsimaiden asettamia pakotteita”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen sanoo.

VR Transpoint ja Metsä Group ovat sopineet uudenlaisesta toimintatavasta raakapuun junakuljetuksissa

VRTranspoint_raakapuukuljetukset_pohjoinen_kuvaaja_Juho_Kuva

VR Transpoint ja Metsä Group kertoivat maaliskuussa 2021 logistiikkakumppanuudesta Kemin uuden biotuotetehtaan raakapuukuljetuksissa. Yhteistyö laajenee niin, että VR Transpoint vastaa lisäksi myös Kainuun ja Pohjanmaan lastausterminaaleilla Metsä Groupin puun lastauksesta.

Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan raakapuun kuljetuksia varten on suunniteltu tehokas ja ympäristöystävällinen kokonaisratkaisu. VR Transpoint tarjoaa Metsä Groupille kokonaispalvelun raakapuun junakuljetuksissa puuterminaalilta tehtaaseen. Uutta yhteistyössä on se, että VR Transpoint vastaa raakapuun junakuljetusten lisäksi puun vastaanotosta ja lastauksesta Kainuun ja Pohjanmaan lastausterminaaleissa.

”Sopimus on meille erittäin merkittävä sekä rautatielogistiikan volyymien kannalta että raakapuukuljetusten uutena konseptina, jossa logistiikan tehokkuutta on lisätty yhdistämällä kuljetuksiin sujuvat lastauspalvelut. Räätälöimme ratkaisut aina asiakkaiden tarpeisiin pohjautuen”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

”Ympäristöystävällisillä ja luotettavilla rautatiekuljetuksilla on merkittävä rooli Kemin puunhankinnassa. Se on mahdollista vain uudella, yhteistyössä kehitetyllä toimintatavalla, jossa puun vastaanotto, lastaus, rautatiekuljetukset ja puun purku tehtaalla on suunniteltu yhdeksi sujuvaksi kokonaisuudeksi”, Metsä Groupin puunhankinnan tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti sanoo.

Raakapuuta tulee kulkemaan raiteitse tehtaalle viisi miljoona kuutiota vuodessa eli vuorokaudessa tehtaalle liikennöi keskimäärin yhdeksän junaa. Vaikka Kemin tehtaan raakapuukuljetusten matka junalla kasvaa, tehokkaiden rautatiekuljetusten ansiosta päästöt vähenevät 20 prosenttia raakapuukuutiota kohden.

VR Transpointin tavoitteena on puolittaa keskimääräinen lastausaika, mikä on mahdollista tehokkaan ja ympäristöystävällisen lastauskaluston sekä asiakkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä luodun kuljetuskonseptin avulla.  VR Transpointin yhteistyökumppanina puunlastauksissa toimii logistiikka- ja konepalveluratkaisuja tarjoava Oy Adolf Lahti Yxpila Ab.

”Kuljetusten ja lastauksen yhdistäminen mahdollistaa töiden tarkan suunnittelun ja resurssien tehokkaan käytön. Lisäksi reagointi muuttuviin tilanteisiin onnistuu kokonaispalveluketjulta merkittävästi perinteistä hajautettua mallia tehokkaammin sekä joustavammin lisäten myös kuljetusten toimitusvarmuutta. Kun logistiikan kokonaistehokkuus kasvaa, se parantaa myös molempien yritysten kilpailukykyä”, Koskinen lausuu.

”Joustava ja kustannustehokas toiminta on edellytys raakapuun toimitusketjun toimivuudelle”, Alarautalahti toteaa.

Yhteistyön myötä VR Transpoint investoi uusiin raakapuuvaunuihin. Yhteensä biotuotetehtaan rautatiekuljetukset sitovat yli 400 vaunua. Vetokalustona käytetään uusimpia sähkö- ja dieselvetureita. Uudet sähköveturit vetävät jopa 2 500 tonnin kuormia, mikä tarkoittaa noin 20–25 prosenttia enemmän puuta junaa kohden.

Sähkövetoinen tavaraliikenne käynnistyi Uuteenkaupunkiin

VR Transpointin sähkövetoinen tavaraliikenne Uuteenkaupunkiin käynnistyi tänään 14. helmikuuta. Rataverkon sähköistys tehostaa teollisuuden rautatiekuljetuksia ja vähentää myös yhteiskunnan hiilijalanjälkeä.  

Turun ja Uudenkaupungin välisessä tavaraliikenteessä koitti historiallinen päivä 14. helmikuuta, kun sähkövetoinen tavaraliikenne käynnistyi rataosalla. Turun ja Uudenkaupungin välinen sähköistetty rataosuus on saanut käyttöönottoluvan ja nyt VR Transpoint operoi pääsääntöisesti sähkövedolla lannotteisiin erikoistuneen Yaran tuotantolaitokselle.

“Sähköistetyn rataverkon laajeneminen on meille tärkeää. Sähköistyksen myötä voimme lisätä jälleen päästöttömän sähkövetoisen liikenteen osuutta, joka on jo noin 80 prosenttia kaikesta rautateiden tavaraliikenteestä”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo.

Sähkövetoisen liikenteen lisääminen parantaa rautatielogistiikan energiatehokkuutta ja myös logistiikkaketjun tehokkuutta kokonaisuudessaan, kun kuljetukset voidaan hoitaa perille asti yhdellä ja samalla veturilla, kun jatkossa ei enää tarvita veturin vaihtoa Turussa sähköstä dieseliin tai päinvastoin. Myös raideliikenteen päästö- ja meluvaikutukset vähenevät.

“Liikennöintimalli vähentää Yaran kaikkien rautatiekuljetusten hiilidioksidipäästöjä yli 20 prosenttia, sillä nyt koko rataosa Turusta Uuteenkaupunkiin voidaan operoida kokonaan sähkövedolla. Tämä on jälleen yksi askel kohti hiilineutraaleja kuljetuksia”, Koskinen sanoo.

Suomessa Yara on vähentänyt lannoitetuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 90 prosenttia reilun 10 vuoden aikana investoimalla katalyyttiteknologiaan. Teknologian ansioista Yaran lannoitteilla on pieni hiilijalanjälki.

“Merkittävä osa Yaran Uudenkaupungin raaka-ainekuljetuksista tapahtuu rautateitse. Radan sähköistyksen ansiosta voimme nyt hoitaa Yaran Uudenkaupungin tehtaan rautatiekuljetukset lähes päästöttömästi. Tämä tukee Yaran muita ilmastotoimia”, toteaa Yaran Uudenkaupungin tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää.

VR Transpointin ja Yaran yhteistyöllä on pitkät perinteet. Tiivistä yhteistyötä on tehty jo monen vuoden ajan kuljetusten kehittämiseksi ja yhteistyössä suunnitellaan niin kalustoratkaisut kuin päästöstrategiat. Myös turvallisuuden saralla yritysten välinen yhteistyö on tiivistä.
 
Osa ilmastotavoitteiden ratkaisua

VR Transpointin tavoitteena on kasvattaa sähköllä kulkevien junien osuus 85 prosenttiin seuraavan 5⎼10 vuoden aikana. Tavoite vaatii kuitenkin rataverkon sähköistämisen jatkamista. Sähköveto mahdollistaa suuremmat kuormat vähemmällä junamäärällä ja samalla energiankulutus ja päästöt pienenevät edelleen.

“Mitä enemmän tavaraa siirretään kulkemaan rautateillä, sitä tehokkaammin pienennetään liikenteen kokonaispäästöjä. Raideliikenne on lähtökohtaisesti energiatehokkain ja vähäpäästöisin liikennemuoto ja ratkaisevassa asemassa, kun tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Kasvattamalla raideliikenteen suosiota pystymme vähentämään asiakkaidemme ja koko Suomen päästöjä”, Koskinen lausuu.

VR Transpointin ja teräsyhtiö SSAB:n uusi sopimus laskee kuljetuspäästöjä merkittävästi

Kuvaaja Juho Kuva

VR Transpoint ja SSAB ovat solmineet sopimuksen raaka-aine- ja tuotekuljetuksista rautateillä. Tavoitteena on puolittaa yhteistyön piiriin kuuluvien kuljetusten päästöt vuoteen 2024 mennessä.

Kuljetuspäästöt puolittavan teräskelojen ja rautapellettien rautatiekuljetuksia koskevan sopimuksen volyymi on massiivinen. Vuositasolla kyse on 2,3 miljoonan tonnin kuljetuksista, joten logistiikan tehokkaalla, turvallisella ja ympäristöystävällisellä toteutuksella on painoarvoa. VR Transpoint ja SSAB ovat jo onnistuneet vähentämään kuljetusten päästöjä 16 prosenttia vuoden 2018 tasosta – uusi yhteinen tavoite on puolittaa nykyiset päästöt vuoteen 2024 mennessä. Lisäksi tunnistetuilla potentiaaleilla vielä suuremmatkin päästövähennykset ovat tulevaisuudessa mahdollisia.

“Kolmen seuraavan vuoden tavoite saavutetaan siirtämällä kuljetuksia osin maanteiltä raiteille sekä kehittämällä ja uusimalla rautatie- ja maantiekalustoa. Lisäksi tehokkuutta parantaa raiteiden sähköistäminen. Tulemme nyt sovituilla toimenpiteillä saavuttamaan noin 50 % vähennyksen nykyiseen päästötasoon verrattuna”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen arvioi.

”Teemme jatkuvasti työtä kaikkien kuljetustemme kehittämiseksi kestävän kehityksen strategiamme mukaisesti. Tavoitteenamme on mahdollisimman tehokas logistinen kokonaisuus ja mahdollisimman pienet päästöt. Yhteistyö VR Transpointin kanssa on tärkeä osa tätä kokonaisuutta ja nyt sovitut tavoitteet merkittävä uusi askel tässä työssä,” SSAB Europen Suomen toimintoja vetävä Janne Pirttijoki kertoo.

Myös turvallisuuden saralla yritysten välinen yhteistyö on tiivistä. Turvallisuus on sekä VR Transpointille että SSAB:lle ensiarvoisen tärkeää ja kehitystä seurataan.  Kummankin yhtiön tavoitteena on tapaturmaton työyhteisö.

Rautatiekuljetukset pitävät teollisuuden ja viennin vauhdissa 

VR Transpoint on SSAB:n keskeinen kuljetuskumppani raaka-ainekuljetuksista terästuotteisiin saakka. Kuljetusketju on monivaiheinen ja sen sujuva toteutus turvaa tuotannon jatkumisen.“Teollisuuden kuljetusten varmistaminen on tärkeä asia koko kansantaloutemme kannalta. Varsinkin metalliteollisuuden kansainvälisessä toimintaympäristössä tehokkaat logistiikkaratkaisut korostuvat”, VR Transpointin Koskinen taustoittaa.

”Rautatiekuljetukset ovat elintärkeitä meille sekä raaka-aineiden kuljettamisessa että tehtaidemme välisessä liikenteessä ja viennissä”, SSAB:n Pirttijoki jatkaa.

Rautapelleteistä suurin osa tulee Ruotsista, mutta myös Venäjältä saapuu rautateitse merkittäviä määriä rautapellettejä SSAB:n terästehtaalle Raaheen. Raahessa valmistetaan kuumavalssattuja nauha- ja levytuotteita. Merkittävä osa teräskeloista kulkee päivittäin Raahesta Hämeenlinnaan Megajunaksi nimetyllä junalla. Hämeenlinnassa terästä jatkojalostetaan, ja vientituotteet lähtevät rautateitse Hämeenlinnan tehtaalta satamiin. SSAB on merkittävä asiakas VR Transpointille paitsi rautateillä, myös maantielogistiikassa.

Sopimuksen myötä VR Transpoint ja SSAB suunnittelevat raidekuljetuksiin uutta kalustoa, joka mahdollistaa entistä suurempien kuormien kuljetuksen. Aiemmin yritykset ovat kehittäneet yhdessä esimerkiksi massaltaan suurimman kotimaisen tavarajunan, 690-metrisen ja 5 200 tonnia painavan Megajunan sekä niin sanotun mammuttirekan maantielogistiikkaan. Massaltaan suurempien kertakuljetusten avulla on parannettu tehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristöhyötyjä.