LVM ja Saamelaiskäräjät neuvottelivat jälleen Jäämeren rata -selvityksestä

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Saamelaiskäräjien edustajat neuvottelivat Jäämeren rata -hankkeen alatyöryhmien raporttien ja loppuraportin sisällöstä 25. tammikuuta. Kokous oli jatkoa joulukuussa käydyille neuvotteluille.

Suomen Saamelaiskäräjät oli pyytänyt saamelaiskäräjälain 9 pykälän mukaisia neuvotteluja Jäämeren rataa selvittäneen Suomen ja Norjan välisen työryhmän toiminnasta sekä työryhmän loppuraportin ja työryhmän alatyöryhmien raporttien sisällöistä.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Saamelaiskäräjien neuvottelut päättyivät 25.1.2019. Jäämeren rata -hankkeen loppuraportti julkaistaan tammi-helmikuun vaihteessa.

Työryhmän loppuraportti on esiselvitys Rovaniemi-Kirkkoniemi -ratalinjauksesta. Päätöstä radan toteuttamisesta tai ratalinjauksen valitsemisesta ei ole Suomessa tai Norjassa tehty.
Jäämeren rata -hankkeen jatkoselvittämistä varten perustettiin yhdessä Norjan kanssa työryhmä, jonka toimikausi oli 9.5.-14.12.2018. Työryhmä selvitti ratalinjauksen edellyttämiä keskeisiä kokonaisuuksia kuten rahoituskysymykset, ympäristö- ja saamelaiskysymykset sekä suunnittelu- ja lupamenettelyt.

Työryhmässä olivat mukana liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, Väylävirasto (eli entinen Liikennevirasto), Lapin maakuntaliitto, Suomen Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous sekä Norjasta liikenne- ja viestintäministeriö, Rautatiehallinto ja Finnmarkin alueen edustajat. Työssä kuultiin myös muiden sidosryhmien edustajia.

Bookmark the permalink.