Juna on paras vaihtoehto porvoolaisille pendelöijille

Nopea Itärata parantaisi porvoolaisten joukkoliikenneyhteyksiä merkittävästi, selviää Strafica Oy:n tekemästä Porvoon ja Helsingin seudun liikenneselvityksestä. Selvityksessä on vertailtu erilaisten linja-autoon, metroon ja junaan perustuvien joukkoliikenneratkaisujen vaikutuksia mm. porvoolaisten matka-aikoihin ja matkustustapoihin vuoteen 2050 mennessä.

– Kaikki junavaihtoehdot ovat huomattavasti metro- ja linja-autovaihtoehtoja parempia porvoolaisten kannalta. Ne lisäävät joukkoliikenteen käyttöä ja vähentävät henkilöautoliikennettä, ja tämän vuoksi niiden voi arvioida vähentävän myös liikenteen päästöjä, toteaa apulaiskapunginjohtaja Fredrick von Schoultz Porvoon kaupungilta.

Itärata veisi porvoolaiset 32 minuutissa pääkaupunkiseudulle

Nopeaa Itärataa pitkin pääsisi Porvoon Kuninkaanportista Helsingin päärautatieasemalle 32 minuutissa, kun linja-automatka vie nykyisin hieman yli tunnin aamuruuhkassa. Juna olisi myös henkilöautoa nopeampi vaihtoehto.

Vaikutukset olisivat erityisen myönteiset, jos Itäradan lisäksi saataisiin myös lähijunaliikennettä Porvooseen asti. Yhteyksien säilyminen esimerkiksi Viikkiin ja Malmiin edellyttäisi kuitenkin joidenkin linja-autolinjojen säilyttämistä Helsingin esikaupunkivyöhykkeille.

– Junavaihtoehdon haasteena ovat tietysti suuret ratainvestoinnit sekä lähijunien liikennöintikustannukset suhteessa nykyisenkaltaiseen linja-autojärjestelmään.

Itämetro ei vähennä juurikaan linja-autovuorojen tarvetta

Metron jatkaminen idän suuntaan täydentäisi linja-autoliikennettä esimerkiksi tulevan Sakarinmäen aseman liityntäyhteyksien kautta. Itämetron lisäksi tarvittaisiin kuitenkin edelleen lähes nykyisenkaltaiset suorat linja-autovuorot Helsingin kantakaupunkiin.

– Porvoolaisten yhteydet heikkenevät, jos linja-autolla ei pääse suoraan kantakaupunkiin, vaan Porvoosta pääsee Helsingin keskustaan vain metroon tai lähijuniin liittymällä. Tämä kasvattaisi puolestaan henkilöauton käyttöä.

Linja-autojen reittejä ja vuoroja pitää kehittää

Linja-autoihin perustuva joukkoliikennejärjestelmä palvelee Porvoon suuntaa melko hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Tämä antaa pelivaraa pidemmän aikavälin ratahankkeiden toteuttamiselle. Linja-autoliikenteen ennustetaan kuitenkin hidastuvan jonkin verran ruuhkien lisääntymisen vuoksi.

– Linja-autovuorojen määrää ja reittejä pitää kehittää niin, että ne palvelevat paremmin esimerkiksi Pasilan aluetta, kun työssäkäynnin painopiste siirtyy keskustasta pohjoiseen. Yhteyksiä voidaan monipuolistaa myös päättämällä osa vuoroista Kampin sijasta esimerkiksi Hakaniemeen, von Schoultz painottaa.

– Erityisen tärkeää on varmistaa sujuvat vaihtoyhteydet Porvoon suunnan linja-autojen ja Helsingin seudun uudistuvien poikittaisten yhteyksien välillä. Joukkoliikenteen kilpailukykyä voidaan tukea myös yhdistämällä lippujärjestelmiä.

Noin neljännes Porvoossa asuvista työssäkäyvistä käy töissä pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2015 näiden pendelöijien lukumäärämäärä oli noin 5 500. Porvoon seudulta pääkaupunkiseudulle pendelöi noin 8000 henkilöä.

Selvitys: https://www.porvoo.fi/juna-on-paras-vaihtoehto-porvoolaisille-pendeloijille

Bookmark the permalink.