RAU:N HELSINGIN VETURINKULJETTAJIEN OSASTO: VETURINKULJETTAJIEN TYÖTAISTELU PYSÄYTTÄÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNALIIKENTEEN MAANANTAINA

Kuvaaja Soile Laaksonen

Helsingin VR lähiliikennyksikön veturinkuljettajat järjestävät työnseisauksen vastalauseena työnantajan tulkinnalle ja toiminnalle, jossa se ulottaa työnantajan direktio-oikeuden työntekijän vapaa-ajalle.

Lähiliikenteen veturinkuljettajat eivät saavu maanantaina 7.10.2019 klo 3:00-9:00 alkaviin työvuoroihin. Työnseisaus aiheuttaa liikennehaittaa lähiliikenteessä pitkälle maanantai iltaan asti. Veturinkuljettajat pahoittelevat matkustajille aiheutuvaa haittaa. Työnantaja on päättänyt tulkintaetuoikeuteen vedoten ottaa käyttöön toimintamallin, jossa ns. heittovuoron työntekijä on velvoitettu vapaapäivänään, vuosiloman tai sairausloman aikana, ilman korvausta tai muuta vastiketta, käyttämään työvälineitä sekä työnantajan tietojärjestelmiä tulevan työvuoron ajankohdan selvittämiseksi.

Kuljettajat katsovat työnantajan tietojärjestelmien ja työvälineiden käytön työksi, josta on saatava työaika tai työnantajan on ilmoitettava työt kuten asia on työehtosopimukseen kirjattu ja sovittu tähän asti. Veturinkuljettajat katsovat, että työnantajan tulkinta antaa työnantajalle oikeuden siirtää monia muitakin, tietojärjestelmiin liittyviä tehtäviä vapaa-ajalla suoritettavaksi.

Veturinkuljettajan työ on turvallisuuskriittistä raskasta kolmivuorotyötä, jota tehdään kaikkina vuorokauden aikoina. Vapaa-aika on kuljettajalle elpymistä, jolloin on ensiarvoisen tärkeää, että heittovuorossa olevat, jotka jo muutenkin uhraavat vapaa-aikaansa siihen, että ovat valmiita lähtemään työvuoroon minimissään 7h varoajalla, eivät joudu tekemään ylimääräisiä työtehtäviä vastikkeetta.

Asiasta on yritetty neuvotella viimeiseen asti, mutta työnantaja ei ole asiasta halunnut neuvotella.

Bookmark the permalink.