Turvallista metromatkaa jatkossakin

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) kilpailutti metro- ja raitioliikenteen järjestyksenvalvonnan kuluvan vuoden helmikuussa. Palmia Oy voitti hinnan ja laadun yhdistelmällä kilpailutuksen, johon osallistui kolme toimijaa. Uusi sopimus astuu voimaan 1.11.2019. Olemme huolehtineet metroliikenteen järjestyksenvalvonnasta vuodesta 2013 lähtien ja jatkamme uuden sopimuksen mukaisesti vuoteen 2023 asti, jonka jälkeen on käytettävissä kaksi optiovuotta.

Tavoitteena asiakastyytyväisyys

Metron järjestyksenvalvonnassa työskentelee tällä hetkellä vajaa 200 työntekijää. Kyseessä on Suomen suurin, yksittäinen vartioimiskohde. Uudistuneessa metrossa matkustaa tällä hetkellä noin 350.000 henkeä vuorokaudessa. Sopimukseen kuuluu myös raitioliikenteen järjestyksenvalvonta.

”Tehtävänämme on varmistaa jokaiselle matkustajalle turvallinen ja viihtyisä matkustaminen metrossa. Samalla mahdollistamme myös HKL:n henkilökunnalle turvalliset työskentelyolosuhteet. Tehtäviimme kuuluu perusasiakaspalvelutehtävien lisäksi järjestyksenpidollisia tehtäviä”, kertoo metron palvelupäällikkö Markus Kolehmainen Palmialta.

Palvelutapahtumia on useita tuhansia joka päivä

“Metro on suuri ja monipuolinen palvelukohde, jossa yksikään päivä ei ole samanlainen. Päivittäiset palvelutapahtumat vaihtelevat laidasta laitaan: tarjoamme apua mm. lipun ostossa, ohjaamme tarvittaessa oikealle asemalle, autamme pyörätuolin kanssa liikkuvia jne. Metrojunaliikenteen seisahtuminen syystä tai toisesta työllistää, haasteelliset asiakastilanteet tai vaikkapa rankan sateen aiheuttama vesivahinko vaatii nopeita toimenpiteitä henkilökunnalta. Pyrimme myös yhdessä HKL:n kanssa ennakoimaan metroreittien varrella järjestettävät tapahtumat, jotka aiheuttavat matkustajamäärien äkillisen lisääntymisen tiettynä aikana”, Kolehmainen kertoo.

Koulutamme koko ajan lisää järjestyksenvalvojia

Metro- ja raitioliikenteen järjestyksenvalvonnassa työskentely vaatii hyvää koulutusta työntekijöiltä. Kohdekohtaisia erityispiirteitä on paljon mm. poikkeustilanteisiin, ratainfraan ja matkustajien turvallisuuteen liittyen.
“Koulutamme myös itse uusia työntekijöitä. Tarjoamme koulutuspolun, jossa työntekijä voi alkukoulutuksen jälkeen hakeutua yhteen tai useampaan jatkokoulutussuuntaukseen. Tarvitsemme tälläkin hetkellä uusia, kokoaikaisia järjestyksenvalvojia, mutta esimerkiksi opiskelujen ohessa on mahdollista tehdä pienempiä tuntimääriä”, Kolehmainen päättää.

Bookmark the permalink.