Rataverkolla on varauduttu talveen tehostamalla yhteistyötä ja lisäämällä resursseja

Talvi vaatii enemmän kunnossapitoa myös rataverkolla. Viime talvesta oppineena Väylä ja muut toimijat ovat yhteistyössä kehittäneet talvikunnossapidon toimintamalleja ja ohjeistusta. Hankalimpien tilanteiden hoitamiseen lisätään resursseja.

Talvi 2018-2019 oli vaikea kaikille valtion rataverkolla toimiville, koska tammikuussa oli pitkä yhtenäinen pakkasjakso, jonka aikana satoi paljon lunta. Väylä on yhdessä liikenteenohjauksen ja liikennöitsijöiden kanssa käynyt läpi esiintyneitä ongelmia ja tunnistanut erilaisia kehittämistoimenpiteitä paremman liikennöitävyyden varmistamiseksi. Ennen talvikauden alkua laadittaviin lumityösuunnitelmiin kuvataan tarkemmalla tasolla muun muassa kriittisimpiä lumityökohteita.

Talvivarautumisessa keskeisintä on eri toimijoiden välisen yhteistyön varmistaminen ja resurssien varaaminen. Väylä onkin perustanut yhdessä VR Groupin, Fenniarail Oy:n , Finrail Oy:n ja HSL:n kanssa talvivarautumisryhmän, joka seuraa tilannetta sekä alueittain että valtakunnallisesti ja tuottaa tietoa edellä mainituille toimijoille.

Valtion rataverkko on jaettu kahteentoista kunnossapitoalueeseen. Näille alueille on laadittu tulevaa talvea varten lumityösuunnitelmat, joissa lumenpoistojärjestys on priorisoitu raiteistokaaviotasolla. Lisäksi Väylä on lisännyt kaikille kunnossapitoalueilleen henkilö- ja kalustoresursseja, jotka otetaan tarvittaessa käyttöön.

Säätilanteen ennakoiminen on tärkeätä talvikunnossapidossa. Väylä kehittää yhteistyökumppaniensa kanssa alueellisia entistä kohdennetumpia sääennusteita sekä ennakkovaroitusilmoituksia.

Väylä on myös selvittänyt mahdollisuuksia tehokkaamman lumenpoistokaluston ostamiseksi tai vuokraamiseksi. Keskusteluja käydään Venäjän Lokakuun rautateiden kanssa, jotta heidän raskaampaa kalustoaan saataisiin pilottiluonteisesti hyödynnettyä tavaraliikenteen kannalta erityisen tärkeässä Kaakkois-Suomessa.

Myös vaihteiden käyttövarmuutta on parannettu ja ohjeistusta lisätty, jotta vaihdeongelmista toivutaan entistä nopeammin.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että yhteistyö sujuu. Tämän varmistamiseksi on eri organisaatioiden vastuut määritelty entistä selvemmin, jolloin eteen tulevien tilanteiden hoitaminen on tehokkaampaa.

Ratatyöt saattavat vaikuttaa täsmällisyyteen

Lähestyvästä talvesta huolimatta rataverkolla tehdään edelleen ratatöitä. Ne aiheuttavat jonkin verran nopeusrajoituksia ja vaikuttavat siten muun muassa tavaraliikenteen välityskykyyn. Ratatöitä tehdään muun muassa Helsinki-Kerava -rataosuudella.

Tampereen ympäristössä junatarjonta lisääntyy merkittävästi joulukuussa ja sen myötä talvikunnossapitoon on panostettava entistä enemmän alueella. Lisääntyvä junaliikenne aiheuttaa kuitenkin haasteita riittävien työrakojen saamiselle.

Bookmark the permalink.