:TAMPEREEN KAUPUNKI: Nyssen ja VR:n lippuyhteistyö alkaa 3.2.2020

Liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämä lähijunaliikenteen pilottihanke kestää joulukuuhun 2022 asti. Pilottiin sisältyvä osto- ja velvoiteliikennesopimus LVM:n ja VR:n välillä kestää vuoden 2020 joulukuuhun, ja se sisältää option kahden vuoden jatkosta.

Pirkanmaalla pilotti painottuu Tampereen kaupunkiseudun alueelle ja erityisesti Nokian ja Tampereen välille, jossa 15.12.2019 alkaen on arkipäivisin käytettävissä 16 junavuoroa suuntaansa nykyisen 9 vuoron sijaan. Tampereen ja Lempäälän välillä junavuorot lisääntyivät nykyisestä 22 vuorosta 28 vuoroon suuntaansa. Oriveden ja Tampereen välillä vuorotarjonta on kasvanut vastaavasti 11 vuorosta 14 vuoroon.

Tampereen kaupunki (kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomainen) ja VR-Yhtymä Oy ovat tehneet pilottiin liittyen lippuyhteistyösopimuksen, jonka perusteella Nysse-kausiliput kelpaavat VR:n liikenteessä 3.2.2020 alkaen Tampereen seudulla sekä lähi- että kaukojunaliikenteessä Nyssen liikennöintialueella (Orivesi – Tampere, Nokia – Tampere, Lempäälä – Tampere). Kausiliput leimataan asemalaitureille asennettavilla kortinlukijoilla.

Kyseessä on pilottisopimus, jonka tarkoituksena on luoda valtakunnallinen toimintamalli junaliikenteen hyödyntämiseen seudullisessa liikkumisessa ja luoda siitä pysyvää toimintaa Tampereen kaupunkiseudulle.  Sopimus hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 19.12.2019.

Bookmark the permalink.