Raideammattilaiset edellyttää pehmeiden keinojen käyttöä Turussa alkavissa yt-neuvotteluissa

Raideammattilaiset edellyttää pehmeiden keinojen käyttöä Turussa alkavissa yt-neuvotteluissa VR-Yhtymä käynnistää Turun varikon henkilöstöä ja ao. tiloja käyttävää kunnossapitoyksikön henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut tuotannollisista, taloudellisista ja toiminnan uudelleenorganisointiin perustuvista syistä. Yt:n piirissä on maksimissaan 80 henkilöä ja ne käynnistyvät 9.12.2014. Neuvottelut koskevat ennen kaikkea Turun varikon mahdollista sulkemista. Työnantaja on ilmoittanut toteuttavansa yt-neuvotteluista seuraavat toimenpiteet vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Työnantaja on ilmoittanut lähtökohtana olevan, että kaikille yt-neuvotteluiden kohteena oleville henkilöille tarjotaan muuta työtä VR-konsernissa. Työnantaja on myös ilmoittanut, että irtisanomisperuste on voimassa ainoastaan, mikäli työntekijä ei vastaanota hänelle tarjottua tai neuvoteltua työtä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työtä tullaan tarjoamaan mm. Ilmalan varikolta, Hyvinkään ja Pieksämäen konepajoilla sekä Oulun varikolta.

Raideammattilaiset JHL ry edellyttää, että neuvottelut on käytävä rakentavassa hengessä siten, että pääpainopisteenä on vastaavan korvaavan työn löytäminen yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä oleville henkilöille. Tärkeää on, että työntekijöiden omaan elämäntilanteeseen, kuten perheeseen ja asumiseen liittyvät seikat otetaan huomioon korvaavaa työtä haettaessa.

Koska Turun varikolla työskentelee paljon pitkän linjan ammattilaisia, Raideammattilaiset JHL ry vaatii, että erityistä huomiota kiinnitetään näiden työntekijöiden lopputyöuran järjestämiseen joko niin, että korvaavaa työtä löydetään riittävän läheltä asuinpaikkaa, tai että käytetään muita vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat kunniallisen siirtymisen eläkkeelle täysin palvelleena.

Bookmark the permalink.