Fin­rail ke­hit­tää su­ju­vam­paa ju­na­lii­ken­net­tä Kaak­kois-Suo­meen

Finrail Oy uusii Kaakkois-Suomen rataverkon kauko-ohjausjärjestelmän. KAKO-hanke kehittää liikenneohjaajan työtä joustavammaksi ja mahdollistaa sujuvamman matkanteon.

Vuonna 2017 käynnistynyt työ etenee suunnitellusti kohti vuoden 2022 täyttä käyttöönottoa. Kauko-ohjausjärjestelmä on jo operatiivisessa käytössä Savonlinna-Parikkala -ratayhteydellä ja huhtikuun lopussa myös Kouvola-Pieksämäki -välillä. Kouvolassa ohjaussalia on remontoitu, simulaattori on rakennettu ja kolme työasemaa palvelee koulutuskäytössä.

Finraililla on hankkeen vetovastuu ja kokonaisinvestointi yhtiön osalta on noin 10 miljoonaa euroa. Järjestelmän kehittäjän roolin on kuulunut myös liikenneohjaajien osallistaminen hankkeen työpajoissa, joiden kautta he ovat päässeet kehittämään parempia välineitä oman työnsä avuksi.

Enemmän keskittymistä isoon kuvaan

Ohjausjärjestelmä uusitaan tukemaan nykyaikaista liikenteenohjausta. Ala on kehittymässä kohti automatisoitua toimintaa, jossa liikenneohjaaja pääasiassa valvoo järjestelmän toimintoja, hyväksyy päätöksiä ja käsittelee poikkeustilanteita.

Finrailin Projektipäällikkö Henri Lindqvistin mukaan sisäisten toimintojen tehostaminen tuo taloudellisia hyötyjä ja pienentää työkuormaa. Liikenneohjaajilla yksittäisten vaihteiden kääntäminen ja muu manuaalinen työ vähenee.

Jatkossa ohjaajat saavat keskittyä liikennetilanteen kokonaisuuden hallintaan. Myös käyttäjän ergonomia paranee ja inhimillisen virheen mahdollisuus vähenee. Merkittävän häiriön sattuessa ohjaus voidaan tilapäisesti siirtää kokonaan toiselle ohjauskeskukselle.

Häiriöttömämpää matkustamista raiteita pitkin

Nykyisellään Kaakkois-Suomen liikenteenohjausta hoidetaan Kouvolan liikenteenohjauskeskuksesta sekä pienimmistä erillistyöpisteistä Joensuussa, Imatrankoskella, Vainikkalassa, Inkeroisissa ja Kotkassa. Ohjaustoiminta Joensuussa päättyy 2020 lopussa ja sieltä ohjattavat alueet siirtyvät Oulun ja Kouvolan ohjauskeskusten vastuulle.

Projektipäällikkö Henri Lidqvist mainitsee, että toistaiseksi käytössä on vielä paljon määrä erilaisia ohjausjärjestelmiä ja toimintalogiikoita. Näitä päästään nyt selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan.

”KAKO:n mukana saamme paremmat automatiikkaominaisuudet ja voimme tehostaa työntekoa. Viime kädessä saamme sujuvampaa rautatieliikennettä ja säästämme myös veronmaksajien rahoja.”

Matkustajalle paremman kauko-ohjauksen tuoma toimintavarmuus näkyy täsmällisempänä liikenteenä, kun vanhenevasta tekniikasta johtuvat ongelmat saadaan laitteistojen uusimisen myötä karsittua pois.

Projektipäällikkö itse kulkee Pasilasta Kouvolaan yhdestä kolmeen kertaan viikossa. Matkat taittuvat luonnollisesti raiteilla.

”Junassa voi tehdä töitä, eivätkä päivät näin venähdä liian pitkiksi.”

Bookmark the permalink.