Itäisen Uudenmaan kuntajohtajat: Lentoradan jatkuttava Porvoon suuntaan – itäisen Uudenmaan ratayhteys on turvattava

Kokonaan raiteeton itäinen Uusimaa ei saa unohtua tulevaisuuden raideyhteyksien suunnittelussa, painottavat itäisen Uudenmaan kuntajohtajat. Kuntajohtajat uudistivat kuntajohtajakokouksessa 24. helmikuuta jo aikaisemmin esittämänsä vaatimuksen. 

– Nyt on kaikkein tärkeintä varmistaa Lentoradan toteutuminen ja sen jatkuminen itäisen Uudenmaan suuntaan. Tämä on edellytys molemmille Porvoosta itään suuntautuville ratavaihtoehdoille, toteaa kuntajohtajakokouksen puheenjohtaja, Myrskylän kunnanjohtaja Sam Vuorinen. 

– Samassa yhteydessä Lentoradan suunnittelun ja toteutuksen kanssa pitääkin valmistella myös Lentoradalta kohti Porvoota etenevä rataosuus. Tämä on itäisen Uudenmaan kuntien tärkein edunvalvontakysymys tässä suunnitteluvaiheessa. 

Valtio ja kunnat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista. Molemmille hankkeille haetaan EU:n CEF-rahoitustukea. Liikenne- ja viestintäministeriössä on lisäksi käynnissä selvitys ja vertailu itäisen nopean yhteyden linjauksesta. 

Kunnissa odotetaankin ministeriön selvitystä, jonka on arvioitu valmistuvan tänä keväänä. Kuntajohtajat muistuttavat, ettei itäisen Uudenmaan raideyhteystarpeiden huomiointi saa kuitenkaan rajoittua pelkkään selvitykseen, vaan idän raideyhteyttä tulee edistää tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. 

Bookmark the permalink.